Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

galvas — jo Romā, pat

galvas — jo Romā, pat uz Kapitola, tikko ir tikušas nocirstas divu galveno noziedznieku galvas! — bet ar šo ļaundaru galvaskausiem tas mums maz vai neko nelīdzētu! 2] Tad jānotiek, ka eņģelis no kāda strauta mums šeit atgādā četrus pavisam piemērotus un pavisam tīrus oļu, no tiem mēs mēģināsim attēlot kādas cilvēciskas smadzenes tik labi, cik tas ar matēriju vien ir iespējams. — Rafael, ej un prasīto atgādā!” 3] Rafaels nu pēkšni kļuva neredzams ap septiņus acumirkļus ilgi, bet tad viņš pēkšni stāvēja pie mums un mūsu, t.i., Manā priekšā uz galda nolika četrus pavisam sniega baltus oļus. Divi bija lielāki un divi mazāki, atbilstoši lielajām priekšējām galvas smadzenēm gaismas ainām un mazajām pakauša smadzenēm skaņu zīmēm. 4] Kad oļi pareizā kārtibā stāvēja Manā priekšā, Es tiem pieskāros un tie kļuva caurspīdīgi kā tīrs kristāls. Pēc tam Es tiem uzpūtu dvašu, un tie sadalījās miljonos četru virsmu piramīdiņās, katra sastāvoša no trim sāniem vai ārējām skaldnēm un no apakšējās skaldnes. 5] Tie divi pie Manas labās rokas noliktie akmeņi attēloja smadzenes pareizā kārtībā un tie pie Manas kreisās rokas caur nepareizu audzināšanu un caur citām vēlākām ļaunām ietekmēm ačgārnā kārtiā esošas smadzenes, kā tas parasti notiek pie cilvēkiem. 6] Bet tur (proti, pie tām izkropļotām smadzenēm, izd.) nebija tikai piramīdas, bet gan līdzās nedaudzām piramīdām gandrīz visas bija redzamas mērniecībā sastopamās stereometriskās formās, figūrās un tipos, un tas jo precīzāk parādījās, kad caur dvašas uzpūšanu priekšā esošos smadzeņu attēlus Es biju desmitkārt palielinājis, tā ka ļoti pārsteigto mācekļu acu priekšā un uz galda, kam tam nolūkam vajadzēja tikt uz ātrāko palielinātam, mūsu priekšā labi uzstādītas gulēja četras pavisam lielas kaudzes. 7] ES teicu: “Nu jūs visu to četru smadzeņu kaudžu tāfelīšu formas gan varat aplūkot kā īpatnējas un labi atšķiramas! 8] redzat, šeit pie labās rokas galvas lielās priekšējās smadzenes sastāv tikai no ļoti regulārām piramīdām un tāpat mazās pakauša smadzenes no līdzīgām piramīdām — tikai tās ir trīsreiz mazākas, bet tīru gaisa vibrāciju skaita uzņemšanai dvēselei tomēr pietiekami lielas. 9] Bet nu aplūkojiet arī tās aas kaudzes pie Manas kreisās rokas! Te, kā jau iepriekš piezīmēts, ir ļoti dažādas formas un tās nekur kopā labi neharmonē; drīz te, drīz tur ir kāda tukša telpa un dod iemeslu visādiem nepareiziem atspoguļojumiem, kā jūs to vēlāk redzēsiet. pakausim, pilnīgi līdzigam galvas priekšpusei, tāpat ir ap trīs reizes mazākas formas tāfelītes nekā galvas priekšpusei. — Aplūkojiet nu reiz to formas!” 10] Nu visi nāk apskatīt no četriem oļu akmeņiem mākslīgi palielinātā mērā attēlotās smadzenes — līdz šim vēl tikai piramīdu tāfelīšu formās bez iekšējo kambaru atdalīšanas un bez smadzeņu tāfelīšu svastarpējā savienojuma. 11] Kad visi par to ir ieguvuši iespējami skaidru priekšstatu, caur atkārtotu dvesmu Es smadzeņu tāfelītes kambara izeju katrā kambarī savienoju, tāpat kā arī pašus kambarus un galvas priekšējās polāriski savienoju ar pakauša, lai caur to smadzenu tāfelītes, kāda veida tās arī būtu, kļūst spējīgas ainu un zīmju uzņemšanai.” 12] KIRENIJS aiz tīrā pārsteiguma pavisam nevar atgūties un beidzot saka: “Ak, nu man uzausa gaisma! Senēģiptieši, kuri pirmie savus skolas namus uzcēla piramīdu veidā, noteikti vēl bija pirmpilnīgu dvēseļu cilvēki, tātad pilni gaismas no iekšienes, un varēja skatīt viņu miesas organisko uzbūvi! Viņiem šīs piramīdformas, kā cilvēka izpratnei svarigākais, noteikti būs bijušas saskatāmas un pēc tam viņi šo formu tad arī izvēlējās savu ārkārtējo skolas namu uzcelšanai. Jā, viņi arī būs iespējami precīzi saskatījuši un vērīgi aplūkojuši katras atsevišķas smadzeņu tāfelītes piramīdas un tad katrai piramīdai lielākā izmērā arī iekšēji devusi tādu iekārtojumu kā organiski iekārtotu viņi ir atraduši kādu smadzenu tāfelītes piramīdu! 13] Tāpēc kādai piramīdai iekšēji ir tāds daudzums visādu eju un telpu, par un ar kurām kādam nu jau vissaprātīgākam cilvēkam vairs neiespējami saprast, par ko tas viens vai otrs bija labi! — Kungs, vai nu es esmu spriedis pavisam pareizi?” 14] ES saku: “ Pilnīgi labi un pareizi; jo tā tas bija, un ēģiptieši tad piramīdu virsmas sveiški no iekšpuses lika apgleznot ar visādām zīmēm, rakstiem un ainām, kas iespējami atbisltoši parādija, ko visu kāds cilvēks savā miesā uz šīs zemes ir pieredzējis un izcīnījis, kā viņš pats sevi ir pazinis un kā patiesa mīlestība ir visas dzīvības viduspunkts. 248

233. Galvas priekšējo smadzeņu sakars ar pakauša smadzenēm 1] (KUNGS:) “Bet nu Es mūsu četrām smadzeņu kaudzēm vēlreiz uzpūšu dvašu, un tad tu arī ieraudzīsi kaut ko līdzīgu kā divus un divus obeliskus piramīdu priekšā. Tie obeliski gan bija notiekti kādam citam nolūkam kā tās divas un divas kolonniņas smadzeņu piramīdu katras tāfelīšu virsmas priekšā; jo kolonnas piramīdu priekša tikai norādija, ka pirmīdās meklējama gudrība, kurai, protams, tika pielaists tikai kāds pierādīti tīrs cilvēks . 2] Tās divas smailītes smadzeņu tāfelīšu virsmas priekšā, kādas tātad katrai smadzeņu piramīdai pieder astoņas, ir rakstāmie zimuļi, ar kuriem tam nolūkam īpašu smadzenu nervu kustību palīdzibu, kas stāv kādā ļoti mākslinieciski un organiski mehāniskā savienībā ar redzes un dzirdes neviem, tāfelītes pēc kādas ināmas kārtibas tiek aprakstītas vai apzīmētas ar vēl citām atbilstoši garīgām gaismas ainām. 3] Bet nu pavisam seviški ievērojiet, kas te notiek! Mēs šos rakstāmos zīmuļus piepildām ar kādu limfu un mūsu vērošanu vispirms sākam pie kārtigām smadzenēm! — Es gribu, ka vispirms šo smadzeņu tāfelītes kā izejošas no sirds kā no redzes, tā dzirdes puses vispirms tiek kārtīgi apzīmētas.” 4] Nu visi pēc iespējas sasprindzina redzi un ar lielāko uzmanību stingri vēro mūsu smadzeņu aparātu. Šeit Man gaismas ainām, protams, vajadzēja likt rasties no spožas materiālas gaismas; jo ar dvēseļu gaismu Manu mācekļu miesas acīm tikpat kā nekas nebūtu saskatāms. — Ko tad uzmnīgir vērotāji nu pamanīja? 5] Viņi pamanīja, kā no smailēm pār smadzeņu tāfelītēm izlija sārtas un zilganas zvaigznītes, un, proti, tādā kārtibā, ka ļoti asas acis uz smadzenu tāfelītēm no šīm neskaitāmām zvaigznītēm sāka atklāt visādas brīnumainas ainas. 6] Es šim acumirklim, protams, arī panācu, ka vērotāju acis uz dažiem acumirkļiem ieguva kāda mikroskopa spēcigi palielinošu īpašibu, kas šeit bija ļoti nepieciešams, tādēļ ka citādi vērotājs no brīnumainām gaismas zīmju ainām un formām neko daudz nebūtu saskatījis. Te ar iepriekšējo smadzeņu piramīdiņu desmitkārtigo palielinājumu nepietiktu. Bet tā kā nu smadzeņu tāfelītes iskatās ap tūkstots reiz lielākas, tad viņi vienmēr jau varēja ļoti daudz ko atklāt. 7] Es tad nu arī jautāju KIRENIJAM, ko visu viņš nu redzot. Un viņš teica: “Kungs, brīnumu pēc brīnuma! No ļoti kustīgiem un no ļoti daudziem orgāniem sastāvošiem obeliskiem piramīdu priekšā, visā garumā un krustām škērsām nepārtraukti izplūst milzīgs daudzums gaiši sārtas un gaiši zilas krāsas zvaigznītes. Katru četru piramīdas virsmu abi vienādie tausteklīši ir nepārtraukti darbīgi, ar savām dzirksteles izsmidzinošām smailēm ar visu čaklumu nepārtraukti brauc visapkārt pa tām pretimstāvošo piramīdu virsmām un tās nokaisa ar zvaignītēm. Būtu jādomā, ka caur šo šķietami nesaprātīgo un kā nejaušo apkārtbraukšanu uz trīsstūra tāfelēm nevarētu iznākt nekas cits kā kāds kricelējums; bet kā pašas no sevis izaug kārtotas ainas un ir ļoti patīkami tās uzlūkot. 8] Es tikai nu manu, ka kad kāda virsma reiz ir apzīmēta pilna, abas kolonnas kļūst pavisam mierīgas. Bet tas ir tikko ticams, ka no tiem diviem dzīviem zīmulīšiem uz kādu tādu trīsškautnes tāfeli īsā laikā var tikt uzzīmētas tūkstots reiz tūkstots zīmes un ainiņas! Formas gan vēl ir ļoti mazas, kaut gan mēs vienu tādu virsmu ieraugām lielākā vīra augstumā; bet šīs mazās ainiņas un zīmītes tur stāv tik skaidri, ka ko skaidrāku un pilnīgāku nevar iedomāties. 9] Bet kādēļ tad pakausī uz galvas priekšējām smadzenēm pavisam līdzigām tāfelītēm nav atklājamas nekādas ainas? Es uz tām neatklāju nekā cita kā tīri līniju, punktu un citu ķeksīšu formu zīmējumus, no kuriem es nevaru tikt gudrs. Ko tad tam jānozīmē?” 10] ES saku: “Tās ir skaņu zīmes un vārdu zīmes; bet tās te tomēr nestāv vienīgi pašas par sevi, bet gan vienmēr stāv kādā polariskā savienībā ar kādu galvas priekšējo smadzeņu tāfelīti un skaņa vai jēdziens, kas ar līniju, punktu un citu ķeksīšveidīgu zīmju palīdzibu tiek uznests uz pakauša tāfelītēm tajā pat momentā parasti kā atbilstošas ainiņas tiek uzzīmētas arī uz galvas priekšejo smadzeņu zemāk esošo piramīdu virsmas un tā dvēselei attēlotas vieglākai pazīšanai. 11] Lai to panāktu no katras pakauša smadzeņu piramīdiņas uz atbilstošām galvas priekšējo smadzeņu piramīdām vajaga tikt vilktiem daudziem nervu pavedieniem, citādi neviens nevarētu skaidri stādīties priekšā kādu ar vārdiem aprakstītu apvidu vai rīcību. 12] Neartikulētas skaņas, arī mūzika netiek pārnesta, tāpēc arī zem kādas skaņas vai harmonijas vai melodijas cilvēks nevar stādīties priekšā kādu ainu vai kādu būtni; jo, kā teikts, tādas skaņas netiek atkal uzzīmētas uz galvas priekšējo smadzeņu tāfelītēm, bet gan kā līnijas, punkti un ķeksīši paliek pielipušas 249

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates