Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

arī no bezgalīgiem

arī no bezgalīgiem augstumiem lejā uz šo zemi runāja tos zināmos vārdus?! Ak tu cilvēku skaistākais aklākais aklums! Ja mūžīgais Tēvs Savā tikpat mūžīgā Dēlā mājo tādā veidā, kā Es to jums nu pietiekami skaidri esmu rādījis, no kurienes te var būt atnākusi liesma un balss? Skaties tur un tu virs Manas galvas atkal ieraudzīsi to pašu liesmu! Un klausies, nu tev vēlreiz jādzird tie paši vārdi!” 3] Te visi ieraudzīja lidojam liesmu liesmojoša krusta izskatā vai maldīgi baloža tēlā, kas pamatā arī attēlo krustu, un visi dzirdēja jau zināmos vārdus. 4] Bet ES teicu: “Tā bija Tēva balss Manī, un liesma radās no Manas bezgalīgās ārējās dzīvības sfēras, kas te ir Mana bezgalīgās ārējās dzīvības sfēras, kas te ir Mana Svētā Gara izpausme! — Vai tu, Simon Jūda, nu arī to labi saprati?” 5] Un VISI teica: “Jā, Kungs, nu mums arī tas ir skaidrs, kaut gan caur un caur brīnumaini!” 6] Pēc tam MATHAELS saka: “Kungs, Kungs, Tu gudrākais kopš mūžības, Tu mums nu esi iskaidrojis neizpētāmi lielas lietas un rādījis Tavu kārtību, kāda tā ir un bija kopš mūžibas! Es nu varu domāt turp un atpakaļ, un redzi, kas attiecas uz visām nemainīgām attiecīām starp Tevi, Radītāju un mums, Tavu radibu, man viss ir gaišs un skaidrs! Visi Tavi iekārtojumi ir nostāditi tik gudri, ka arī asākais prāts un gaišākais saprāts nekur neko nevarētu atrast, kas sevī un ar sevi pašu stāvētu tikai niecīgākā pretrunā. 7] Tikai, kad es ar savām domām tā īsti pārceļos visu laiku un mūžibu dziļākā dibenplānā, tad man vajaga domāt, ka visam radītam, kas te ir, visiem pirmeņģeļiem, visām debesīm, visām pasaulēm — kā saulēm, zemēm, mēnešiem, visām zvaigznēm, kas pēc tava izskaidrojuma arī nav nekas cits kā saules, zemes un to mēneši, ko pārāk lielā attāluma dēļ mēs, mirstīgie, ar mūsu miesas acīm, protams, nekad nevaram saskatīt, — tad tomērreiz vajadzēja būt kādam iesākumam, citādi to esamības iespējamību, mazākais, man tā īsti nebūtu iedomājama! Jo zināmās pozitīvās attiecībās es domāju tā: kāda būtne, priekšmets vai lieta, kurai nekad nebija savs iesākums, īstenībā pavisam nevar būt! Jeb vai kāda lieta gan varētu rasties ne no kā, ko Tu kā Radītājs Sevī Pašā nebūtu nodomājis? 8] Tātad kādai esošai lietai, kā, piemēram, pirmcentrālsaulei, Tavā gradācijas kārtībā tomēr rei iepriekš vajaga būt tikušai no Tevis nodomātai, pirms tā, protams, tikai tad tā savā sfērā sāka darboties kā kāda konkrēta pirmsaule. Bet rēķinot pēc mana prāta, ja Tev iepriekš nebūtu padomā ne atoms tās esamības, tā nevarētu būt! Īsāk, ja tā nekad nebūtu iesākusies, tā nevarētu būt! Tā gan var būt aon reiz aon sakulu (neizmērojami gadsimti, izd.) veca, arī tūkstoš reiz tūkstoš vecāka, tas nav svarīgi; ja tā nenoliedzami ir, tai arī vajadzēja reiz iesākties. Kad, tas šeit ir vienalga un kaut kas, par ko tālāk pavisam nav ko raizēties! 9] Nu, apgrieztu to lietu, protams, varētu attiecināt arī uz Tevi, un to ievērojot, Tava pavisam pilnīgāki solītā mūžība bez kāda iesākuma iekristu visskaistākā tukšumā! Vienīgi mans skaidrais un gaišais saprāts man te atkal saka pavisam ko citu! Es, ja savās domās arī atgriežos atpakaļ mūžību mūžībās, nevaru iedomāties nekādas beigas. Paliek bezgalīgā telpa, un kopā ar to tikpat bezgalīgais laika ilgums. 10] Šajā, tātad nepieciešami mūžīgajā, bezgalīgajā telpā tad tomēr vajaga būt klātesošam arī tam pirmmūžīgam spēkam, kas mūžam nepārtraukti nosaka telpas bezgalīgo platību, bez kā telpa tikpat maz būtu iedomājama kā šis spēks bez tās. Šis spēks var būt tikai viens, kā arī telpa ir tikai viena; tai sevī, kā pašai bezgalīgajai telpai, tāpat vajaga būt kādam centram un zināmā mērā kādam smaguma punktam. Bet tā kā telpa kā tāda te ir, tad tajā kā sevi pašu sajūtošai vajaga izteikties bezgalīgākai un tātad brīvākai esamībai; jo kā tā varētu būt, ja tā savā augstākā nepiespiestībā nesajustu, ka tā ir?! 11] Bet kas attiecas uz telpu, tas attiecas arī uz tajā esošo spēku; arī tam nepieciešami vajaga sevi sajust kā klātesošu, citādi tam būtu neiespējami tur būt. Īsi, tas sevī ietver caur sevi pašu nosacītu tāda veida nepieciešamību, ka viens bez otra pavsiam nevar būt! Bet sākotnēji un virsraksturīgi tas viss ir Tava Paša garīgā pirmesamība un tātad pēc Tava Gara nekas nevar būt iedomājams kā neesošs. 12] Tātad pēc Mana saprāta Tu esi tikpat nepieciešami mūžīgs, cik nepieciešami viss cits, mazākais, savā formālā pastāvīgumā, var būt tikai laicīgs! — Bet nu nāk pavisam cits jautājums! 13] Tādēļ, ka viss šis redzamais un arī neredzamais visums, lai arī pēc cik neiedomājami ilgiem laikiem tomēr reiz ir sācies, ko Tu, ak Kungs, darīji pirms visu šo mūžību sākuma? No Tavas draudzīgi smaidošās sejas es gan manu, ka savu jautājumu es esmu uzstādījis diezgan dumji; bet es tomēr esmu drošs par to, ka tas nav pilnīgi bez vērtības! Un Tu, ak Kungs, arī te mums iededzināsi mazu liesmiņu! Mana pētošā dvēsele nu reiz grib būt jau pilnīgā skaidrībā!” 268

254. Visuma lielums 1] ES saku: “Mans mīļais draugs Mathael, tomēr vienmēr pastāv nepārkāpjama atšķirība starp Dievu un beidzot radīto, pat vispilnīgākā veida iznīcīgo cilvēku, un visā mūžībā nevar tikt atcelts tas, ka Dievs Savā pirmbūtnē visā ir un Viņam viscaur vajaga būt mūžīgam un bezgalīgam; kamēr cilvēks savā būtībā gan kļūs vienmēr pilnīgāks, bet tomēr nekad nevar un nesasniegs Dieva bezgalīgās Pirmbūtnes mēru. 2] Cilvēks var kļūt Dievam līdzigs formā, arī mīlestībā un tās spēkā; bet tomēr mūžam nekad reālā apmērā pilnīgi bezgalīgākā gudrībā Dievā un no Dieva; un tā garās mūžības to neskaitāmajos mūžības periodos gan varētu dažu ko ietvert, kas noteikti atrod vietu bezgalīgajā telpā, kas pat kādam eņģelim noteikti vēl nekad nav sapņos rādījies! Jo tam nolūkam arī kādam erceņģelim vēl ir pārāk ierobežotas uztveres spējas; tikai, kad katrs erceņģelis, līdzīgi Man izies miesas ceļu, tad arī viņš spēs vairāk aptvert, — bet mūžam nebeidzamā bezgalībā viņam būs neiespējami jebkad aptvert visu. 3] Jā, jūs mūžam nepārtraukti iepazīsit sev jaunus brīnumus un arī sāksit tajos orientēties, bet tomēr mūžam nekad nesasniegsiet to beigas, — bet pār kā cēloni jūs viegli varat pārliecināties arī no tā, ja jūs pārdomājat, vai tas gan būtu iespējams, tik ilgi skaitīt, līdz sasniedz skaitļu beigas! Bet, ja kopš visām mūžībām pēc Gara Es šeit pastāvu, domāju, gribu un rīkojos kā nepārtraukti viens un tas pats Dievs un cauri katram radīšanas periodam darojos aiz vienmēr vienādas mīlestības un gudrības, caur tiem visām turpmākām mūžībām veiksmīgi pabeigtiem darbiem. Man sevī, protams, vajaga sajust arī pilnīgāko un brīnišķīgāko svētlaimi un jūs, gudrākie, gan paši varat iedomāties, ka Es kā Tēvs nu Manī un no Manis runā, līdz šim radīšanas periodam mūžīgā telpā kādā bezgalības punktā noteikti neesmu gulējis sava veida ziemas miegā! Ja kāds radīšanas periods kopš tā pirmsākuma līdz galīgai kopējai garīgai pilnībai arī varētu ilgt tūkstots reiz tūkstots aonu reiz aonu tūkstošiem zemes gadu ciklu, tad viens tāds radīšanas periods tomēr nav nekas pret Manu garīgo esamību, un jūsu jums neizmērojamākās telpas platības lielums bezgalīgajā telpā nav nekas! 4] Tu, Mathael, labi pazīsti seno ēģiptiešu zvaigžņu attēlus, un tev ir labi pazīstams Regulus lielajā Lauvā! Kas tas ir tavām acīm? Mirdzošs punktiņš — bet tur, kur tas ir telpā, tas tomēr ir tik liels saules pasaules ķermenis, ka zibenim, kas četros acumirkļos paveic 440 000 zemes ceļa posmu (starp citu, zemes ceļš ir nedaudz vairāk kā ¼ stunda; 10 zemes ceļi = 1 jūdze; 40 000 jūdzes = gaismas kustība sekundē. — J. Lorbera piezīme) pēc tev, Mathael, labi pazīstamā arābu skaitļu iedalījuma, būtu vajadzīgs vairāk kā triljons zemes gadu, lai šo ceļa gabalu veiktu no tā ziemeļpola līdz dienvidpolam! Tā īstenais nosaukums ir Urka, labāk Ourica (pirmās vai visuma no aon reiz aon saules pasauļu sākums kādā gandrīz bezgala tālu iesāktā pasauļu globā); tā ir kāda globu apvalka dvēsele vai centrālais smaguma punkts; bet kas pats par sevi sastāda tikai vienu radīšanas periodu, no tā sākuma līdz tā garīgai pilnībai. 5] Viena tāda Urka un vēl vairāk kāds vesels globu apvalks tātad ir jau pavisam respektējamas lietas, un vēl neizsakāmi lielāks ir viens tāds visuma pasauļu Lielais Cilvēks! Bet kas tas ir pret mūžīgo, bezgalīgo telpu? Tikpat kā nekas! Jo viss nepieciešami ierobežotais, ja arī jūsu uztverei pats par sevi ir lai cik bezgala liels, attiecībā pret bezgalīgo telpu ir tikpat kā nekas, tādēl, ka tas ar to nevar stāties nekādās jebkad aprēķināmās proporcijās. 6] Nu Es tev, Mans mīļais Mathael, jautāju, vai tu no teiktā jau esi sācis nedaudz ieklausīties, uz ko tas īstenībā izies!” 7] MATHAELS saka: “Ak Kungs, jā gan, es gan, protams, ieklausos, bet pie šī sasprindzinājuma es sāku pilnīgi izzust un sairt! Jo Tava mūžīgā vara un lielums, bezgalīgā telpa un mūžīgais laika ilgums mani pilnīgi aprij. Tā miglaini man gan top nu — vai to Tu, ak Kungs, zināmā mērā esi iečukstējis, es esmu pareizi sapratis, to es dabīgi tikko zinu vai īstenībā pavisam nezinu — tikko izsakāmi vāja gaismiņa, ka Tev aiz Sevis tādi radīšanas periodi — arī skaitot pēc arābu veida — ir ne tikai decilon un aon reiz, bet neskaitāmi! Jo, ja es laika ilgumu, skaitīdams atpakaļ, sāktu no šī pašreizējā, tad es ar skaitļiem noteikti nekad netiktu galā un mūžam nekad nenonāktu pie tā, par kuru varētu teikt, ka tas būtu Tavs pirmais! 8] Īsi, Tev nav sākuma un tāpat arī neiespējami jebkad būt sākumam, tavām pasaulēm, un cik arī daudz to var ietvert mūžīgā telpa, tad starp tām tomēr nav neviena, par kuru varētu teikt: “Redzi, tā bija pirmā! Pirms tās nekas nav ticis radīts1” Jo aiz kāda tāda pirmā esoša atkal tak ir kāda pilnīgi vesela mūžība! Ko Tu pie Tavas vienmēr vienādā būtības šo augu mūžību darīji? Bezgalīgajā telpā ir vieta 269

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218: gums! Skeptiķis par to tik ļoti i
 • Page 219 and 220: akšanas un, kas viņi to atvēra,
 • Page 221 and 222: tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r
 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273 and 274: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 275 and 276: 2] Pēc jūsu laika mēra apmēram
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...