Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

tie bultas ātrumā pa

tie bultas ātrumā pa galvu, pa kaklu tūlīt devās gar Nīlu. 3] Pēc apmēram četrpadsmit dienām es atkal atnācu tajā vietā, tādēļ ka es sevī sajutu, ka tur atkal uzturas vesela mangustu ģimene. Es viegliem soļiem piesteidzos klāt un uz kāda sēkļa atradu draiskojamies un vienam otru draudzīgi ķircinām septiņus mangustus. Bet šoreiz es paņēmu līdz arī savu kalpotāju, tādēļ ka viņš sevišķi labi prata runāt ar daudzām dzīvnieku sugām. 4] kad mēs abi aiz kāda krūmāja pavisam klusu tuvojāmies upei un pavisam labi varējām dirdēt viņu pļāpāšanu, tad man labi zināmā sieviņa savam vīriņam teica: “Tu, atskaties uz to krūmāju, aiz tā glūn divi cilvēki! Bēgam, jo viņiem nekad nevar uzticēties!” Pēc tam vīriņš pāries reizes uz mūsu pusi paošnāja un tad sieviņai teica: “Esi mierīga, sieviņa! Es tos abus pazīstu, viņi nav nekādi ļauni cilvēki un viņi vismazāk nodarīs mums ko ļaunu. viņi saprot mūs un viens, ja viņš gribētu, pat var ar mums runāt. Mēs ar viņiem vēl pavisam labi sarunāsimies un tad viņi mums dos pienu un maizi!” 5] Pēc tam sieviņa kļuva mierīga un prieks pilna atkal uzsāka lēkāt apkārt un dejot, jo viņai bija liels prieks par to, ka ir izglābusi dēlu, kuram draudēja lielas briesmas. Bet dēls arī bija seviški labi veidots dzīvnieks un izrādīja sava veida pašapziņu, ko mūsu cilvēciksi morāliskā sfērā varētu dēvēt par lepnību. 6] Mans pavadonis domāja, ka mēs bez kādam pārdomām varētu tuvotie šai jautrajai mangustu sabiedrībai un viņi no mums nebēgtu. Mēs to darījām, un redzi, vecais vīriņš mums pat parādīja sava veida pieklājību un mums skatīšanai norādija pavisam ērtu vietu, bet teica, ka mēs varētu nenākt uz sēkļa, tādēļ, ka tajā esot ierošinātas ļoti daudzas krokodilu olas, un viņš nu nodarbinātu savus mazuļus apmācot šo ļauno olu uzmeklēšanā. 7] Mēs tā darījām, un mans kalpotājs vīriņam apgalvoja, ka viņam un viņa sabiedrībai ne tikai neko nebūtu jābaidās, bet gan kā visā viņu šeit uzturēšanās laikā mēs viņus bagātīgi apgādātu ar pienu un sieru. tad vīriņš teica: “Tas būs ļoti labi, un tādēl es tev upi atbrīvošu no visām krokodilu olām! Bet ar tavu labdarību nogaidi vēl pilnas divas dienas; jo vispirms caur izsalkumu maniem mazuļiem jātiek piespiestiem apēst krkodilu olas un tikai tad trešā dienā īsti vietā būs saldi garšojošā alga. 8] Pēc tam kalpotājs vīriņam jautāja, kā tad šajā apvidū tika iedētas krokodilu olas, tā ka šajā upes novadā tak vēl nekad nav redzēts neviens krokodils. Tad vīriņš teica: “Krokodili ir pavisam gudri un labi pazīst dabu. No viņu dabas un pieredzes viņi zina, ka šajā upes augštecē viņu olas padodas labākas un veselīgākas nekā upes lejtecē. Tādēl tūlīt pēc lietus laika viņi naktīs atpeld šeit un vēl dažu ceļojumu dienu tālāk augšup līdz upes cietā ūdens apvidum un siltajās smiltīs izdēj neskaitāmas olas. Ar šo darbu viņi ri galā tieši tajā laikā, kurā jūs, cilvēki, kopā ar mums dūņu dēl upes krasta, viegli nevarat tuvoties. Tā viņi nakts laikā atkal peldēdami dodas uz ielejām, kur ir bagātīgi dzīvnieku bari un kuriem nakts laikā viņi ļoti sekmīgi var uzbrukt. Bet kad mazuļi šeit tiek izperināti, tad viņi tūlīt arī kāpj ūdenī un pavisam ērti peld uz turieni, kur parasti uzturas viņu vecāki. tur viņi arī atrod barību un ļoti ātri attīstās. bet tā kā mēs ļoti labi zinām, kur atrodas viņu spēcīgākās olas, tad mēs tām sekojam, pēc iespējas cenšamies tās iznīcināt un barojamies no ši mums ļoti garšojošā ēdiena. Tikai ar atrašanu sākumā iet diezgan slikti un pie tam mūs bieži apgrūtina pāris ienaidnieku; tas viens ir varenais gaisa iemītnieks ērglis un otrs ir tā sasodītā klaburčūska. Bet kad mēs esam vairāki kopā, tad tie abi mums neko nevar nodarīt. — Bet nu pavērojiet, kā mēs olas meklēsim, atradīsim un tūlīt arī iznīcināsim!” 9] Pēc tam vīriņš aizskrēja no mums un izspiedza dažas cilvēciskai ausij vienmuļīgas, neartikulētas skaņas, kuru nozīmi es ne ļoti precīzi sapratu, bet mans asdzirdīgais kalpotājs teica, ka vīriņš nu ir devis pavēli olu uzmeklēšanai. Un pareizi, dzīvnieciņi sāka smiltīs ošnāt un, kur viņi atrada vietu, kur smiltīs atradās olas, viņi izdeva kādu pavisam īpašu skaņu, ļoti ātri ierakās smiltīs un atbrīvoja olas, pēc kam tad atrasto laupījumu tūlīt iznīcināja. Bet viņi apēda tikai mazākās lielākās viņi gan sakoda, bet tad ar priekšējām ķepām ļoti izveicīgi iemeta ūdenī. Bet pēc tam medības atkārtoja atkal no jauna. 259. Piemēri par dzīvnieku inteliģenci 1] (MELNAIS:) “Pusi dienas pavisam netraucēti noraudzījāmies viņos un pavisam labi sarunājāmies, tā ka pie katra šo dzīvnieku soļa mēs pavisam skaidri un gaiši varējām nomanīt kādu zināmu kārtību un labi aprēķinātu plānu un vienlaikus mums vienmēr vajadzēja ļoti brīnīties par sevišķo izveicību, ar kādu šīs patiesi pārcilvēciski inteliģentās būtnes veica savu darbu. Es padomāju par šo strādnieku nogurumu; bet nebija manāms ne pēdas no tā. Jo ilgāk darbs turpinājās, ar jo leilāku dedzību tas vienmēr no jauna tika uzsākts. 274

2] Pēc jūsu laika mēra apmēram pēc trim stundām vīriņš atkal pienāca un teica: ar šo sēkli viņi tikšot galā četrās dienās, tad iepretī kreisā krastā arī esot ievērojama smilšu nogāze, kurā arī esot ierušinātas daudzas krokodilu olas. Viņiem arī tās vajagot iznīcināt, citādi vienā gadā tikai mudžētu no krokodiliem un demsit gados viņi tā savairotos, ka neviens cilvēks visā ielejā nevarētu paspert ne soli, lai neuzdurtos uz kādu krokodilu. Šīs zemes cilvēki viņiem, mangustiem, nevarētu vien būt pietiekami pateicīgi par ļauno krokodilu pastāvigu iznīcināšanu un visā ielejā un augšzemē šīs upes abos krastos. 3] Bet manskalpotājs možajam vīriņam jautāja, kā tad pie tāda viņu čakluma tomēr vienmēr var notikt, ka upē joprojām uzturas un vairojas krokodili. Te vīriņš pavisam nopietni teica: “To grib visas dabas lielais Gars, ka šai upei krokodili nekas nedrīkst tikt pilnīgi iznīdējami; jo arī viņu uzdevums ir būt noderīgiem emei un tās iedzīvotājiem. Tikai viņi nedrīkst ņemt virsroku; tādēl te esam mēs, lai viņu vairošanos turētu pareizās robežās. Lielais Gars to visu tā ir gudri paredzējis un visam vajaga notikt tā, ka viena dzīvība otrā var atrast savu pilnveidošanos. Pāreja vienmēr ir rūgta, bet par to tad patīkama ir augstākā esamība!” 4] Kalpotājs jautāja, kā tad viņi esot sasnieguši augstākā Gara izpratni. Te vīriņš sāka ķiķināt un tā bija sava veida smiešanās. Kad vīriņš bija beidzis ķiķināt, viņš kalpotājam teica: “Mēs tak ikdienas pie debesīm redzam Viņa sauli kā no tās pie mums šurp plūst visāda veida labi gari! No kurienes citādi viņiem jānāk kā no tā lielā gaismas Gara un saules?!” 5] Un kalpotājs vīriņam atkal jautāja: “Vai jūs šo lielo gaismas Garu arī godiniet?” Vīriņš teica: “Vienam lielam cilvēkam tas tomēr ir dīvains jautājums! Jūs tak nebūsit dumjāki kā mēs, vājie dzīvnieki? Ja mēs labprāt un nenogurstoši vienmēr darām to, ko Viņa griba ir likusi mūsu dabbas dzīvībā, tad mēs lielo Garu vislabāk godinām! Jeb vai jūs viens otru varat labāk godināt, ka ja kāds priecīgi izpilda sava tuvākā gribu?! Redzi, tajā ir viss, ka izpilda tā gribu, kuru patiesi godā!” Ar to vīriņš mūs atkal atstāja un ar visu čaklumu veica savu darbu. Bet pēc tam mēs to vietu atstājām un gājām atpakaļ mājās pie saviem mājas darbiem. 6] Dažas dienas pēc tam mēs dzīvnieciņus apgādājām ar pienu un sieru, kādu ēdienu viņi baudīja ar lielu labpatiku, bet pēc tam veselu dienu atpūtās no viņu darba. 7] Kalpotājs vīriņam jautāja, vai krokodilu gaļa arī cilvēkiem būtu ēdama, protams, vispirms uz uguns izcepta. tad vīriņš teica; “Vēdera gaļa gan, tādēļ, ka tā ir sagremojama, bet ar pārējo daļu nekas nebūtu iesākams, jo tā ir nesgreojami cita. Nīlzirgs būtu labāks un vēl labāks nīlteļš, bet tas vairāk vienmēr uzturas jūras tuvumā, visvairāk dziļumā. Tikai zemūdens vetras laikā dodoties virspusē un tur spēlējoties ar cilvēku satiksmes līdzekļiem. 8] Pēc šī izskaidrojuma visi septiņi atkal no mums aizskrēja un pāri ūdenim pārcēlās otrā krastā, uz kuriem mēs tad viņiem vairs nesekojām, tādēl ka viņu dabu un raksturu bijām pietiekami iepazinuši. 9] Es šo piemēru par mangustiem tikai tādēl šeit pastāstīju, tādēļ ka tas man bija kaut kas pavisam jauns un tādēl ka tik daudz gudrības nebiju atradis nevienā man zināmā dīvniekā. 10] Arī starp putniem ir pavisam gudri raksturi. Vispirms pie tiem pieder ibisi un stārķi, dzērves, meža zosis un gulbji. Bet starp četrkājainajiem dzīvniekiem noteikti inteliģentākais ir kamielis un vēl avirāk lielais zilonis, ēelis, zuns, pērtiķis, kaza, tad lapsa un lauva un runā īsti skaidru valodu. Pārējo mājdzīvnieku inteliģence ir vājāka un viņu valoda ir vairāk nesaprotama un dumja. Bet starp aukstasiņu dzīvniekiem pirmajā vietā stāv ķirzaka, jo pie mums viņa tiek uzskatīta kā krietns pravietis un bieži vairākas dienas iepriekš mums pavēsta, kas viss notiks. Tādēl pie mums šie dzīvnieki arī tiek sevišķi apkopti un baroti ar pienu un sieru. 11] Tas ir augstākā mērā brīnumaini, no kurienes šie dzīvnieki ņem savas zināšanas. Nu, es šeit nekādā ziņā nestāstīju kādu pasaku. Bet ja viņi pavisam nevar noticēt, ka tas viss tā ir, tad praktiska piemēra dēļ atvediet šeit kādu pavisam svešu ēzeli, un mans kalpotājs viņam jautās un uzdos ēzelim ko noteiktu izdarīt, un dzīvnieks arī pavisam precīzi noteikti darīs to, ko kalpotājs no viņa pieprasīs!” 260. Dzīvnieku valodu pratēja nūbieša saruna ar Markusa ēzeli 1] Vecais MARKUS Man saka: “Kungs, vai man gan šeit jāatgādā kāds ēzelis, bet kāds no maniem pavisam dabīgiem? Jo tie abi jaunradītie varētu dot iemeslu kādiem aizspriedumiem!” 2] ES saku: “Jā, jā, dari to; jo tā sekas būs ļoti svarīga mācība!” 3] MARKUS ātri attālinājās, atveda pie mums vienu ēzeli un, nedaudz smiedamies, melnajiem tei- 275

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR

 • Page 3 and 4:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr

 • Page 5 and 6:

  ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca

 • Page 7 and 8:

  pēc otra ejam prom, — un vīri u

 • Page 9 and 10:

  tajam kāda noslīkušā iespējama

 • Page 11 and 12:

  1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku

 • Page 13 and 14:

  giem pamācīja, itkā mēs būtu v

 • Page 15 and 16:

  nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie

 • Page 17 and 18:

  devies uz Galijeju un atkal darot s

 • Page 19 and 20:

  tība. Jo vispārējai, nemantīgai

 • Page 21 and 22:

  tikai mierīgā situācijā, bet š

 • Page 23 and 24:

  kādam sliktam, uzspiestam un nolā

 • Page 25 and 26:

  19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē

 • Page 27 and 28:

  apņemšanās rīkoties pēc Mācī

 • Page 29 and 30:

  Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V

 • Page 31 and 32:

  nekādas tirgoņa meitas no Kaperna

 • Page 33 and 34:

  agāts ar labiem un cēlim darbiem!

 • Page 35 and 36:

  zina — tiko jūs bijāt pāri mā

 • Page 37 and 38:

  un viss cilvēks te stāv pilnīgs

 • Page 39 and 40:

  neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz

 • Page 41 and 42:

  tu ievainotajam seno ievainojumu b

 • Page 43 and 44:

  pielietotam un pēc neilga laika ar

 • Page 45 and 46:

  ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n

 • Page 47 and 48:

  ar tavu vairāk kā simttūstoš ci

 • Page 49 and 50:

  mana kalpone nebūtu aizgājusi pir

 • Page 51 and 52:

  apģērbt. Bet Es viņam norādu, k

 • Page 53 and 54:

  cik ievērības cienīgs cilvēks t

 • Page 55 and 56:

  14] Bet šādā stāvokli kāds cil

 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224: stāv divas smailas kolonnas, saukt
 • Page 225 and 226: eiz atstās, tad viņam jānosaka,
 • Page 227 and 228: noteikti pastāvēja un kādai tai
 • Page 229 and 230: Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne
 • Page 231 and 232: un mirti, meža dateli un āžu un
 • Page 233 and 234: ķermeņi, zināmā mērā ir saule
 • Page 235 and 236: ties, tad viņa aptumšo viņas gai
 • Page 237 and 238: attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg
 • Page 239 and 240: vēl vairāk noderēt; bet arī kā
 • Page 241 and 242: eizas pašizziņas, Es jums esmu iz
 • Page 243 and 244: atkal pilnībā ir kārtība un sp
 • Page 245 and 246: 229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc
 • Page 247 and 248: as garu; ja kāds gars skubina un k
 • Page 249 and 250: 233. Galvas priekšējo smadzeņu s
 • Page 251 and 252: eprezentē lietu arī no vispārēj
 • Page 253 and 254: 1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai
 • Page 255 and 256: kam viņai ir iedēstīti līdzekļ
 • Page 257 and 258: kas te tālāk notiks. 241. Jautāj
 • Page 259 and 260: 1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši
 • Page 261 and 262: cināta kļūt par Dieva bērnu, ta
 • Page 263 and 264: āļu priekšā! Bet pamodini arī
 • Page 265 and 266: mudināt pravieši. Bet vai tas jum
 • Page 267 and 268: nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes
 • Page 269 and 270: 254. Visuma lielums 1] ES saku: “
 • Page 271 and 272: kustības, to ātrumā vēl aonkār
 • Page 273: ja Es kādam no jums jautātu tā,
 • Page 277 and 278: 4] Kāda tāda dvēsele beigās tik
 • Page 279 and 280: jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv
 • Page 281 and 282: 48. Corela pašatzīšanās . . . .
 • Page 283 and 284: 154. Atraitnes dzīvības indīgā
 • Page 285: 259. Piemēri par dzīvnieku inteli
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...