Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

Tādēļ tikai ar

Tādēļ tikai ar vieglāko mājienu rādi man, vai Viņš ir te un kurš tas ir!” 5] Pēc tam EBABS saka: “Mīļotais draugs, esi tikai nedaudz pacietīgs, tu jau viņu vēl iepazīsi! Bet — tā kā tu vairs neesi nekāds tiesas kalps vai vajātājs — tik daudz es tev gan varu teikt, ka Viņš atrodas starp mums un patiesi ir šeit, citādi visi Romas varenie noteikti šeit nebūtu!” 6] CINKA saka: “Arī pietiekami; vairāk man nav vajadzīgs! Tagad es viņu jau uzminēšu!” 7] Ar to mūsu Cinka nu kļuva mierīgs, bet nu jau visu ievēroja un nenovērsa acis un ausis no Kirenija, Kornēlija un eņģeļa, tā kā viņš domāja, ka viņi Mani visdrīzāk varētu nodot, bet pie kam viņš protams nedaudz maldījās; jo Es viņiem tūlīt biju licis sirdī, kas viņiem runājams un uz ko viņiem vēršama Cinkas uzmanība. Nu arī piecēlāmies, galdi tika atkal nokopti un mēs gājām uz krastu un tur pārrunājām par pavisam vienaldzīgām lietām. Protams Cinka ar saviem biedriem mūs tik viegli neizlaida no acīm. 26. Jēzus pamodina tās divas noslīkušās. Cinka pazīst Kungu 1] Bet gar jūras krastu šurp un turp staigājot mēs nonācām vietā, kur mūsu Risa kopa abas noslīkušās un gaidīja viņu atkalatdzīvināšanos. 2] KIRENIJS viņam teica: “Nu draugs Risa, vai tās abas jau sāk parādīt pavisam vieglas dzīvības zīmes?” 3] RISA saka: “Augstais kungs, te visas pūles ir tīri veltīgas. Viņas abas nu zināmā veidā kļūstarvien mirušākas, nedzīvākas; visas pūles un tālākā rīcība pie viņām ir veltīga! Viņām atkal atdot dzīvību var vienīgi Dieva visvarenība! Te vairs nelīdz nekāda noguldināšana vai vīna liešana mutē!” 4] ES saku: “Tās gan būs tavas domas!?” 5] RISA saka: “Kungs, apskati tikai šos zilos plankumus un jau ļoti progresējošo trūdēšanas procesu, un Tu Pats man piekritīsi, ka viņas abas pastarajā dienā var tikt atdzīvinātas tikai caur Dieva visvarenību!” 6] Te arī CINKA izgāja priekšā, tādēļ ka viņš labi orientējās par mirušiem, un apskatīja abas noslīkušās. Kad viņš visu bija pārbaudījis, viņš arī teica: “Tas draugs ir runājis pareizi! Kā pilnīgi mirušām viņām jāgaida līdz pastarajai dienai, pieņemot, ka tā uz šīs zeme jelkad sekos, — kamman ir grūti ticēt! Jo es zinu par ko visu tādas miesas pārvēršas: kodēs, tārpos, mušās, vabolēs, visādās zālēs un citos stādos! Cik daudzi tiek saplosīti un aprīti no mežonīgām bestijām! Cik daudzi iet bojā ugunī! Vai pastarā dienā ne no šā ne no tā kādam atkal jākļūst tādam, kāds ir tagad. Es, Cinka no Jeruzalemes, izglītots daudzās lietās, šeit apgalvoju, ka reiz jānākošajā pastarajā dienā ar šo abu sieviešu miesu atkaladzīvināšanu pat Dieva visvarenība nesteigsies! Tā viņu dvēselēm dos jaunu garīgu miesu; bet šajās miesās neviena dvēsele vairs netiks mocīta ar kādām galvas sāpēm.” 7] ES saku: “Draugs, tu daudz ko zini un ne reti trāpi naglai uz galvas; bet te, stingri ņemot, tu tomēr esi nedaudz nositis sāņus! Tev gan ir pilnīga taisnība, ka neviena dvēsele viņpasaulē nestaigās šajā miesā; bet tieši šīm abām miesām tomēr kadu laiku vēl jābūt viņu dvēseļu īsti derīgām nesējām! Ja Es to gribu, viņām abām vajag pamosties. Viena no viņām kļūs tava īsti auglīga sieva, un tu viņu pār visu mīlēsi; bet otrai jākļūst vēl arī neprecētā Risa sievai, — bet viņā nekāds auglis netiks atmodināts!” 8] Pēc tam Es tās abas noslīkušās aicinu un viņas acumirklī pieceļas un ļoti pārsteigtas skatās apkārt, nevarēdamas aptvert, kas viņas ir un kas ar viņām atgadījies. 9] Bet Risa un Cinka nokrīt ceļos Manā priekšā un CINKA saka: “Tu esi tas Jāņa pasludinātais. Bet Tu neesi nekāds pravietis, bet gan Pats Jehova!” 10] Pie šīs pamodināšanas scēnas atnāca arī klātesošie persieši, un mums zināmais ŠABI Cinkam teica: “Kā es jūtu, šoreiz tu esi izteicis pavisam pareizu spriedumu! Tā tas ir, draugs, — tas ir Jehova! Un tas jauneklis, kas mums pirmīt ļāva dzirdēt to dievišķo skaņu, ir viens erceņģelis, un proti tas pats, kas uz šīs zemes jau reiz veda jauno Tobiju! Tā tās lietas stāv! Tas ir no visiem lieliem praviešiem un pareģiem pareģotais Mesija un ar Viņu uz šīs zemes sākas jauna, garīga valstība! 11] Tas ir tas, uz kuru daudzi dusmosies un Viņam uzbruks, un gribēs Viņam nodarīt to, ko Erods darīja ar Jāni; bet visi, kas to uzsāks, sašķīdīs pret Viņa visvarenību un Viņa gudrības priekšā kļūs dumji un tumši kā tumša nakts! Jo zeme nekad miesā nav nesusi Viņam līdzīga! 12] Ko es tev saku manu divdesmit biedru vārdā, to es tev saku bez kautrēšanās, jo no šī brīža vairs nebaidos nekādas pasaules, jo Es esmu iepazinis To, kuru vienīgo jābaidās visiem tiem, kas grib pret 28

Viņu sacelties un sacelsies! Ak, Viņš visus ļaundarus ļoti vareni pārbaudīs — un tūkstots reiz bēdas ļaundariem! Viņš ne pret vienu neies cīņā ar zobenu rokā — bet visus tiesās un iznīcinās Viņa Vārda vara! 13] Bet kāda vara ir Viņa Vārdam, par to tev tavā priekšā ir pārliecinošākais pierādījums! Šīs abas meitas tak bija tik pilnīgi mirušas, ka par to gan nevienam vairs nevarēja rasties nekādas šaubas! Viņš tikai teica: “Pieceļaties!” — un abas piecēlās un nu kā jaunpiedzimušas dzīvo spirgtas un veselas un ir pie pilnīgi skaidrākās apziņas. Tikai būtu ļoti vēlams, ka abas mīļās radības saņemtu kādu miesas apsegu! — Bet es zinu, ko es darīšu! Ar persiešiem kopā ir dažas sievas, kas ved sev līdzi trīskāršus tērpus; te katra var dot vienu tērpu un abām ir palīdzēts. 27. Abu meiteņu dzīves stāsts 1] Te Šabi vērsās pie Manis un jautāja, vai viņš drīkstētu to darīt. 2] ES teicu: “Ak, galu galā dari to; jo caur kādu labdarību vēl nekad neviens Manā priekšā nav nogrēkojis! Ej un liec viņas abas apģērbt!” 3] Un Šabi gāja un nedaudz acumirkļos bija klāt ar diviem žilbinoši baltas krāsas smalka zīda krekliem un ar diviem debess ziliem smalkākā kašmira virstērpiem, kā arī ar diviem pāriem dārgākām piestiprinājuma adatām ar garām zīdu aderētām lentām. Abām no jauna atmodinātajām tika arī pasniegtas diadēmveidīgas ķemmes greznotas ar zelta glvas sprādzēm ar dārgākiem dārgakmeņiem! Viņas liedzās pieņemt viņām šķietami pārāk dārgās greznumlietas. 4] Bet ES teicu: “Ja Es to gribu, tad tikai ņemat, kas jums tiek dots, jo līgavai pieklājas, ka viņa ir skaisti izgreznota!” 5] Tad abas tās greznumlietas pieņēma un kad viņas bija pilnīgi ietērptas un izgreznotas un te stāvāja kā divas ķēniņmeitas, viņas izrādīja lielu un pateicības pilnu prieku. 6] Bet kad viņas tā stāvēja mūsu priekšā un skaistumā pilnīgi staroja, te CINKA teica: “Nē, nē, tas jau atkal ir viens brīnums! Kad es pirmīt abas apskatīju kā mirušas, viņas abas man likās kā kādus 40 gadus vecas sievietes un viņu apritušās formas neparādīja nekādu sevišķu pievilcību; bet nu tās ir divas skaistules, kādām līdzīgas manas acis vēl nekad nav skatījušas! Tagad viņas ir divas jaunavas, no kurām neviena vēl nevar skaitīt divdesmit gadus. Jā, tas tomēr arī ir brīnumu brīnums! Kas te būtu jaunā Erodija?! Nu, ja Erods vienu no viņām ieraudzītu un viņa to prasītu, tad viņš viņai par prieku jau tūlīt liktu nocirst galvas visiem jūdiem! Ja man nabaga grēciniekam patiesi būtu jābūt cienīgam tādas žēlastības vienu no šiem abiem eņģeļiem dabūt par sievu, tad Jeruzāleme mani mūžam nekad neredz; jo tā būtu ēsma Erodam un arī pārējiem Dieva pilsētas daudzajiem svētajiem!” 7] KIRENIJS teica: “Ja šieb abiem brīnumbērniem vai nu vairs nav nekādu krietnu vecāku, vai arī caur te iejaukošos nāvi pat krietnie vecāki jebkādas tiesības uz viņām ir zaudējuši, tad viņas ir manas meitas un no manis saņem pietiekamu pūru.” 8] Vecākā no abām, vārdā GAMIELA saka: “Mēs abas — stingri ņemot — esam bez vecākiem; un tie, kurus mēs saucam par tēvu un māti, pamatā ne tuvu nav mūsu radinieki. Mēs kā div- un es trīsgadīgi bērni nonācām kādā īstenībā grieķu tirgotāja mājā, kas tikai vēlāk daļēji pieņēma jūdismu. Pēc kādas vecas kalpotājas liecības mēs no kāda vergu tirgotāja no Sidonas tikām atvestas uz Kapernaumu un tur no minētā tirgotāja, kuru mēs dēvējam par tēvu, par piecām cūkām, pieciem teļiem un astoņām aitām tikām nopirktas. 9] Pārdevējs tirgotājam nodeva rakstu, kurā jābūt uzrakstīti mūsu vārdi un mūsu īstenie vecāki. Mūsu bijušiem vecākiem jābūt bijušiem romiešiem un ļoti augstas izcelsmes. Cik daudz taisnības tajā var būt, mēs nezinām, bet ceļojumu, kurā mūs pārsteidza nelaime, mēs slepeni uzsākām tādēļ, lai no kādā citā vietā dzīvojoša mūsu šķietamo vecāku radienieka uzzinātu pilnīgu patiesību, vai mēs esam mūsu vecāku īstas vai tikai nopirktas meitas. 10] Vienīgi tad mēs kritām ļauno jūras laupītāju rokās. Mums tika nolaupīta visa līdzņemtā manta, noplēsti tērpi, tad neskatoties uz mūsu lūgšanu tikām aiz matiem sasietas kopā un tad dzīvas iemestas jūras dzelmē. Kas pēc tam ar mums ir noticis, mēs nezinām, un arī ne, kā esam nonākušas šajā mums pilnīgi nezināmajā vietā, un kas mums atkal ir atdevis dzīvību, jo mums vajadzēja būt mirušām, kad noteikti no jūras izskalotas mūs atrada kādā krastā vai pludmalē. — Kur tad mēs nu esam un kas esat jūs, labie un brīnišķie cilvēki?” 29

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5 and 6: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 7 and 8: pēc otra ejam prom, — un vīri u
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58: mitreiz simtstūkstoš saules, pat
 • Page 59 and 60: tam var atnest šāds pilnīgs cilv
 • Page 61 and 62: u elements. 12] Draugs, ja kāds gr
 • Page 63 and 64: un tā savas nožēlojamās dienas
 • Page 65 and 66: Es domāju, ka te pietiekami tika p
 • Page 67 and 68: vēka galvenai misijai, jo bez tā
 • Page 69 and 70: viņu bērniem esot, un dažkārt a
 • Page 71 and 72: attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat
 • Page 73 and 74: tīgi savam labumam, pirms vēl vi
 • Page 75 and 76: ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz
 • Page 77 and 78: kās pieredzes līdz šim visam sma
 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Pictures part 4 - KNX
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...