Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

pilnīgu

pilnīgu izdziedināšanu neies labi; bet ja pielietošana notikusi netraucēti pēc priekšraksta, tad pavisam noteikti seko pilnīga izdziedināšana. 3] Bet ja pie šīs dziedināšanas kāda persona nonākusi gaišredzības miegā, tad viņai nav jātiek traucētai un vājinātai ar visādiem nevajadzīgiem jautājumiem, bet gan tikai jājautā to, kas tur ir nepieciešams. 4] Bet kas kādam uzliek rokas, tam to jādara Manā vārdā, citādi viņa rīcība nenestu un nepanāktu nekādu labumu. 5] Te pienākas stingri nesatricināma ticība un pie tam tik pat nesatricināma stinga griba. 6] Tādiem centieniem vajag izcelties no sirds dziļākiem pamatiem un iziet no patiesas tuvākā mīlestības. Tad tāds mīlestības spēks piepilda uzlicēja rokas, tad caur viņa pirkstu galiem kā maiga rasa tas iespiežas slimā nervos un dziedina bieži durstošas un bieži dedzinošas sāpes. 7] Bet tas gan ņemams vērā, ka lai kādu liktu hipnozes miegā, tam nolūkam vairāk vajadzīgs vīrs nekā kāda sieva! Zināmos gadījumos kāds vīrs varētu tikt likts hipnotiskā miegā arī no kādas sieva; bet dievbijīgai sievai tāda darbība izdotos tikai ar kāda viņai līdzās esoša neredzama eņģeļa palīdzību, kurš caur lūgšanām un sirds tīrību viņai pakļautos. 8] Tādas dievbijīgas sievas sevišķi atvieglinātu sāpes pie bieži smagām un ar lielām sāpēm saistītām dzemdībām. Tas būtu labāk nekā ka vecmātes ceļo uz Betlēmi un tur iemācas mākslu kā palīdzēt dzemdētājai, pie kam tiek pielietota vesela kaudze visādu māņticīgu līdzekļu, kas dumji pielietoti vienmēr vairak kaitēs nekā palīdzēs. 9] Kādas ļoti dumjas un smieklīgas ceremonijas bieži tiek izvestas sevišķi pie pirmdzimtiem! Ja vispirms piedzimst meitenīte, tad vajag skanēt visādām dumjām žēlabu dziesmām un trīs dienas ilgi nožēlojami nopūsties un skaļi raudāt. Ja piedzimst zēns, tad vajag tikt kautam teļamun jēram un ceptai baltmaizei un sanākt kopā visiem dziedātājiem, stabulniekiem un vijolniekiem un visu cauru dienu taisīt ausis plēsošu troksni, kam dzemdētājai jāmazina viņas dzemdību sāpes! Tātad — šādu muļķību vietā iepriekš minētā palīdzība pie dzemdībām tomēr noteikti būtu īsti vietā!” 10] KORNĒLIJS saka: “Un kā vēl! Bet vai kāda sieva nonāk pie tādas dievbijības?” 11] ES saku: “Pavisam viegli! Vispirms tam vajadzīga laba audzināšana un tad kādas nobriedušas kļuvušas jaunavas krietna pamācība; bet lai cik nobriedušas jaunavas pamācība nedrīkst tikt piešķirta pirms sirds pārbaudītas patiesas dievbijības. 12] Bet arī vīrieši caur roku uzlikšanu var palīdzēt kadai dzemdētājai un sagādāt viņai lielu atvieglojumu.” 41. Miesīga un garīga tīrība. Dziedināšana no attāluma 1] Līdzās stāvošais STAHARS, kas visā uzmanīgi klausījās, saka: “Bet vai pēc Mozus priekšrakstiem tā kas nepadara vīru uz veselu dienu netīru?” 2] ES saku: “No šī brīža nekas cits nevar padarīt tevi netīru, kā ļaunas un netīras domas, tieksmes, vēlēšanās, neslavas celšana, meli un goda laupīšana, pazemošana un apmelošana. Tās ir lietas, kas cilvēku padara netīru; viss pārējais vai nu nemaz cilvēku nedara netīru, vai augstākais tikai ārējo ādu, un tam viņam pietiek ar ūdeni, lai ārējos netīrumus notīrītu. 3] Mozus tādus priekšrakstus visās viņu ārējās lietās jūdiem galvenokārt arī deva tikai dēļ viņu lielās tieksmes uz netīrību; jo cilvēki, kas jau ārēji kļūst par pamatīgām cūkām tad jo vieglāk par tādiem kļūst arī sirdīs. Tādēļ Mozus jūdiem it sevišķi pavēlēja ārēju tīrību. 4] Bet cilvēka īstena attīrīšanās notiek tikai caur patiesu grēku nožēlošanu, caur to, ka izdarīto grēku pret savu tuvāko nožēlo ar nopietnu nodomu vairs negrēkot un laboties. 5] Ja tas neseko, tad jūs varat mēģināt simts tūkstošus āžus apslacīt ar asinīm, nolādēt un jūsu grēku vietā iemest Jordānā, un jūsu sirdis un dvēseles Dieva priekšā paliek tikpat netīras, kā tās bija iepriekš! Miesu tīra ar ūdeni un sirdi un dvēseli ar stingru, labu un Dievam visā padevīgu gribu. 6] Tādas spēcinātas dvēseles kādam slimniekam Manā Vārdā tad var uzlikt rokas arī garīgi, lielākā attālumā un ar viņu kļūs labāk. 7] Bet kas savas sirds un savas dvēseles pilnībā vēl ir vājāks, tas lai pielieto Manā galvenā runā norādīto noglāstīšanu un arī viņš kādam miesā slimajam sagādās lielu atvieglinājumu. Viņš viņu arī novedīs ekstāzes miegā un tā ārstētais miegā pareģos, kas viņam var palīdzēt. Pareģotam tad rūpīgi vajag tikt 42

pielietotam un pēc neilga laika ar slimību tad kļūs labāk, — bet protams gan, ne tik ātri, kā ja kāds garīgi pilnīgs cilvēks viņam būtu uzlicis svētības pilnas rokas, kur izdziedināšana var un spēj tikt paveikta acumirklī. 8] Tā katrs var pārliecināties, ka šajā miegā var pareģot citādi arī dumjākā dvēsele, pat kāda bērna dvēsele, jo uz brīdi viņa tiek likta savienībā ar viņas visgarīgāko dzīvības dīgli, un kad pēc šī hipnotiskā miega iekšējākais dzīvības dīglis atkal tiek likts savā atdusas vietā, tad dvēsele atkal pamostas viņas miesā, un tad par visu notikušo un paša runāto neko vairs nezina. Bet tas tieši apliecina, ka nekur neviena dvesele nevar būt tik ļoti samaitāta, ka viņa vairs nebūtu izdziedināma. 42. Kungs pasludina kādu praktisku somnabulisma piemēru 1] (KUNGS:) “Bet lai jūs to arī prakstiski redzat, Es likšu, ka no Cezarija Filipas atnāks kāds dumjš un ļauns cilvēks. Viņam jātiek no kāda no jums novietotam šajā miega stāvoklī un jūs redzēsiet un dzirdēsiet, kādā apbrīnas vērtā gudrībā šis dumjais cilvēks pāries letarģiskā miega laikā. Bet kad viņš tad atkal atmodīsies, tad viņš tūlīt atkal būs tas pats ļaunais un dumjais cilvēks, kāds viņš bija iepriekš, un mums būs ko darīt, lai dabīgā ceļā viņam tikai daļēji iedvestu gaišāku jēdzienu par Dievu un cilvēkiem.” 2] KIRENIJS saka: “Kungs, es te jau atkal par to ārkārtīgi priecājos, jo te atkal būs izdevība daudz ko pieredzēt un mācīties! Vai minētais cilvēks jau ir ceļā uz šejieni?” 3] ES saku: “Jā gan; viņš meklē tevi un viņš ļoti neveikli lūgs tev atbalstu; jo ugunsgrēkā viņš ir zaudējis būdu, 2 aitas, vienu kazu un vienu ēzeli. Bet viņš uzzināja, ka tu uzturies šeit un sniedz cietušajiem palīdzību, un citādi ļoti ļaunais un dumjais cilvēks tādēļ ir devies ceļā, lai no tevis atkal saņemtu zaudējuma atlīdzību. Bet īstenībā viņš, lai gan nabaga vientiesis, tik daudz nav zaudējis, jo divas dienas pirms ugunsgrēka izcelšanās viņš aitas nozaga kādam citam, bet ēzeli un kazu viņš savā īpašumā tādā pat veidā ieguva jau pirms gada. 4] Tātad no tev pavēstītā tu jau redzi, ka mūsu jaunais atnācējs ir diezgal ļauns blēdis, bet pie tam arī īsti dumjš, kas pie šādiem cilvēkiem ceļas no dzīvnieciski aklas mantkārības. Viņš savu būdu kopā ar savu mantību pavisam viegli būtu varējis izglābt; bet ugunsgrēka laikā viņš vienmēr ložņja apkārt, lai to ko atrastu nelikumīgā ceļā piesavinātos. Nu, bet viņš neko neatrada, un kad pavisam īgns nonāca mājās, viņš savu būdu atrada liesmās un viņa četri mājlopi jau bija sadeguši līdz kauliem. 5] Līdz šodienai viņš vaimanāja par savu būdu, bet kad pirms stundas uzzināja, ka aiz iepriekš minētā iemesla tu atrodies šeit, viņš, ilgi nedomājot, nolēma nākt šeit apkatīties, vai tu patiesi būtu šeit un patiesi arī atlīdzini zaudējumus. 6] Es tev viņu iepriekš nedaudz raksturoju, lai tu zini, ar kādu cilvēku mums šeit būs darīšana. Tālāko tu no viņa pats uzzināsi.” 7] KIRENIJS jautāja: “Vai man viņam kas jāatlīdzina?” 8] ES saku: “Pagaidām nē, jo tev pavisam īsti romiski vajag viņu smalki pārbaudīt; tikai pēc iemidzināšanas, kad viņš pieņems ko cilvēciskāku, pārējais nokārtosies. Bet pie viņa iemidzināšanas jāķeras Cinkam, jo viņam tam ir visvairāk spēka. Iepriekš Es Cinkam uzlikšu rokas, lai viņš jo vairāk iegūst spēka un iemidzināšana viņam izdotos labāk.” 9] Bet CINKA, kas, lai nezaudētu ne zilbi, vienmēr bija pie Manis, iznāca priekšā un teica: “Bet Kungs, kā gan es to spēšu, kur es daudz par maz esmu pazīstams ar ārstēšanas formu?” 10] ES saku: “Pieliec labo roku pie pieres un kreiso pie pakrūtes, un viņš tūdaļ iegrims minētajā miegā un tūlīt arī sāks runāt, tomēr klusākā balsī nekā dabīgā stāvoklī. Ja tu tad atkal gribi viņu pamodināt, tad uzliec rokas tikai pretējā kārtībā un dažus acumirkļus ilgi paturi. Bet kad viņš būs pamodies, rokas tūlīt noņem un dziedināšana būs galā!” 11] Cinka nu visam piekrīt un viņā arī ir stingrākā ticība, ka viņam viss izdosies, un viņš pats ilgu pilns gaida savu vīru — bet tomēr Man jautā, vai dziedināšana viņam jāuzsāk tūlīt pēc viņa atnākšanas, jeb viņam jāgaida kādu mājienu. 12] ES saku: “Es tev jau likšu manīt, ja tā kas notiks. Vispirms jums tomēr jāiepazīst viņa dumjība un rupjība, tas ir viņa dvēseles ievērojami slimais stāvoklis. Ja viņš no jums tajā būs pietiekami iepazīts, tikai tad ir laiks viņa dvēseli iepazīt veselīgā stāvoklī un no tā atzīt, ka neviens, lai cik šķietami samaitāts cilvēks, no jums cilvēkiem nav tiesājams un nolādams pilnīgai pazudināšanai, tā kā katra dvēsele sevī vēl glabā veselīgu dzīvības kodolu. — Bet sagatavojieties un uzmaniet, viņš tūlīt būs te!” 43

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...