Views
2 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

43. Ugunsgrēkā

43. Ugunsgrēkā cietušais pilsonis Corels lūdz zaudējumu atlīdzību 1] Tiko Es to biju izteicis, ļoti sagrauzta izskata nāk mūsu vīrs vārdā Corels, ietīts pa pusei sadegušās lupatās un saceldams lielu troksni. 2] Es pavēlēju Jūlijam, lai viņš iziet ārā un viņam jautā, ko viņš grib un ko viņš šeit pēcpusdienā meklē. Un Jūlijs pavisam nopietnu seju iet un dara, kā Es viņam biju ieteicis. 3] CORELS apstājas un spēcīgā balsī saka: “Es esmu ugunsgrēkā ļoti cietis pilsonis no pilsētas un tikai šodien uzzināju, ka šeit uzturas labais Kirenijs, lai devīgi palīdzētu ugunsgrēkā cietušajiem. Tad arī es saņēmu drosmi un nācu šeit, lai pirmkārt redzētu, vai Kirenijs būtu šeit un vai viņš patiesi ko dara cietušo mierinājumam. Ja viņš pēc dižciltīgo romiešu paraduma kaut ko dara, tad es noteikti neesmu nācis velti, bet ja kāda iemesla dēļ neko nedara, nu, tad ar mani viņš noteikti netaisīs nekādu izņēmumu! Tādēļ saki man, tu cēlais romieti, vai Kirenijs ir šeit un vai viņš, kā es dzirdēju, nodarbojas ar labdarību, lai es eju pie viņa un viņam to izlūdzos!” 4] JŪLIJS saka: “Jā, viņš ir šeit un dara ievērojami daudz laba, bet tikai tiem, kas viņam zināmi kā ar pilnīgi nevainojamu reputāciju! Ja tas pie tevis noteikti tā arī ir, tad tu neatgriezīsies mājā tukšā. Tur pie tā lielā galda, kuru apēno augstās cipreses un ciedras viņš nu sēž un uz visām pusēm dod audiences. Pieej un stādies viņam priekšā. Bet tikai stingri saņemies, jo viņš ir tik asu skatu kā ērglis un cilvēka raksturu bieži pazīst no pirmā skata, un ko viņš atzīst, tas ir tikpat daudz kā apzvērēta patiesība un bēdas tam, kas viņam ko iebilst. Viņš nekad nav kritiskāks, kā kad viņš sniedz dāvanas!” 5] Par šo ievadu CORELS stingri pārdomā, kas viņam pie šādiem apstākļiem būtu jādara. Bet pēc kāda laika viņš tomēr pieklibo pie Kirenija, — kas īstenībā no viņa ir dumja izlikšanās. Nonākdams pie Kirenija, viņš trīsreiz paklanās, galvu noliekdams līdz zemei. Kad ar trešo pieliekšanos ir galā, viņš dreboši ķērcošā balsī saka: “Augstais kungs un visstingrākais pavēlniek! Es, Corels, bijušais sīkpilsonis no nodegušās Cezarijas Filipas, jūsu visaugstākai romiskai stingrībai lūdzu man, nabaga nelaimē cietušam cilvēkam, nedaudz palīdzēt ar naudu un mazliet apģērba, jo man nepieder nekas cits, kā šis lupatas. 6] Es biju nelielas būdas ar divu morgenu neauglīgas zemes godīgs īpašnieks. Man bija arī sieva, kuru pirms diviem gadiem dievi noteikti tūlīt uzņēma Elizejā. Bērnu man nebija, betgan viena kalpone, ar kuru es vēl dzīvoju, bet arī bez bērniem. Mans kustamais īpašums pastāvēja divās aitās, vienā kazā un vienā ēzelī, un dažos sliktos lauku apstrādāšanas darba rīkos. Kamēr es pūlējos ar citu māju dzēšanu, viss kļuva liesmām par laupījumu. 7] Tagad es, kā simti kopā ar mani, esmu pilnīgs ubags; mani atstāja pat mana kalpone, kas bija mans vienīgais dzīvības balsts, jo es viņai neko vairs nevarēju dot, — bet ko es viņai pieminēšu! Jo ja man būtu tā ārkārtējākā laime atkal iegūt būdu un citu īpašumu, tad viņai tikai jānāk pie manis un es pratīšu parādīt ceļu prom no mājas. 8] Vispār manas turpmākās dzīves laikā es izvairīšos un nicināšu visu, kas saucas sieviete. Jo neviena sieviete neko nav vērta! Man gan saka, ka es esot dumjš lops un pavisam neprotu ar kādu sievu apieties, un mana sieva esot nomirusi aiz bēdām! Ja tas tā būtu bijis, tad es gandrīz gadu nebūtu pēc viņas sērojis un līdz manai nelaimei mana kalpone nebūtu ļoti labprāt palikusi pie manis, kaut gan nekādu leilu algu es viņai nevarēju maksāt! 9] Vispār, tas ir ārkārtīgs kauns, ka arī vīram vajag būt dzimušam no sievas. Man nu jau gandrīz būtu godājamāk, ja manas miesas māte būtu bijusi kāda lāču māte. 10] Ja dievi visu ir ierīkojuši gudri, tad ar sievām viņi tomēr parādījuši savu vājo vietu, kas viņiem nedara godu. Bet Zevam notiek pilnīgi pēc taisnības, ja Juna viņam katru acumirkli sagādā negaisu! Vispār šķiet, ka visa dievība vēl nav īsti izcepta, citādi tai nebūtu iespējams dažkārt pastrādāt tik daudz blēņu. 11] Es gan esmu ticīgs cilvēks un dažu gudro pasaules iekārtojumu dēļ dievus godāju, bet kur viņi dažkārt no dumjības pilnīgi smird, tur es neesmu nekāds viņu draugs. Vai mūsu pilsēta itkā būtu nodegusi, ja Apolons atkal nebūtu uzsācis kādu muļķīgu nedarbu? Viņš — kā to stingri apgalvo arī mūsu gudrie priesteri — iemīlējies kādā īsti maigi mīkstā zemes nimfā, varbūt pat netīri apciemojis, pa to laiku debesu ratus ar dūšīgiem zirgiem pameta vienus pašus un Junona vai Diana pa to laiku viņu ir izjokojušas, un mums nabaga cilvēkiem vajag samaksāt par dievu skaistajām peldēm. 12] Ka šad un tad kāds cilvēks kļūst vājš, parasti aiz pietiekamas pieredzes trūkuma, tas ir aptve- 44

ams. Ko var nabaga niedra, ja tā no vēja tiek šurp un turp locīta?! Bet kad arī varenas ciedras, kā mūsu mīļo dievu simboli, no nožēlojamiem zemes vējiem, dažkārt pat no netīrākiem, arī līdzīgi niedrai ļaujas locīties un liekties uz visām pusēm, tad tas ir neaptverami un tikai nedaudz skaidrāk domājošam cilvēkam tā ko nepieciešami vajag uzskatīt par ļoti dumju. 13] Dievs šurp vai dievs turp! Ja viņš rīkojas gudri, kā tas vienam dievam pieklājas, tad viņš ir visas godbijības vērts; bet ja viņš dažkārt rīkojas tik vāji, kā kāds mirstīgs cilvēks, un caur dievu vieglprātīgām blēņām mēs nabaga cilvēki ciešam nepelnītu zaudējumu, tas tas arī no dieva ir dumji un es viņu tādēļ nevaru godāt un cildināt. 14] Tu, augstais pavēlniek, un īstenībā pats varbūt nedaudz no kāda pusdieva, nu tomēr sapratīsi, ka pie manas nelaimes bija vainīgi dievi — un proti iemīlējies Apolons!? Tādēļ es lūdzu tevi atlīdzināt man to zaudējumu!” 44. Corela izpratne par īpašumu 1] KIRENIJS saka: “Cik tad tu vēlētos, lai es tev dotu?” 2] CORELS saka: “Ne pārāk maz, bet arī ne pārāk daudz; ja tikai es varu atjaunot zaudēto, tad jau es esmu segts!” 3] KIRENIJS saka: “Vai tu arī zini Romas likumus, kas tautām tiek doti viņu iegūto īpašumu aizsardzībai?” 4] CORELS saka: “Ak jā, gan ne visus kā kāds tiesību zinātnieks, bet dažus es tomēr zinu! Pret man zināmiem es vēl nekad neesmu nogrēkojis. Bet pret nezināmiem likumiem grēks jau tāpat ir nulle! 5] Vispār es esmu grieķis, un mēs grieķi likumus, kur stingri nošķirts tavs un mans, vēl nekad neesam pārāk stingri un precīzi ievērojuši, jo mēs vairāk esam noskaņoti par kopīpašumu nekā par personīgo īpašumu. Jo kopīpašums starp cilvēkiem rada draudzību, brālību, patiesu un ilgstošu godīgumu — kas noteikti ir ļoti laba lieta. Bet privātīpašums vienmēr rada mantkārību, skaudību, skopumu, nabadzību, zagšanu, laupīšanu un ārkārtējāko varas kāri un beigās kā no Pandoras lādes pār cilvēci iziet visas zemes mokas! 6] Ja par labu privātīpašumam nebūtu nekādi pārspīlēti asi likumi, tad daudz mazāk būtu arī zādzību un visādu krāpšanu. Es saku un apgalvoju, ka privātīpašuma aizsardzības likumi ir labi mēsloti lauki, uz kuriem nobriest visi iedomājamie netikumi, kamēr kopīpašumā vietu neatrod ne skaudība, ne mantkārība, ne nenovīdība, ne neslavas celšana, ne krāpšana, ne zādzība, laupīšana, slepkavība, ne kādi kari vai citas nelaimes. 7] Bet tādēl, ka draudzīgai un brālīgai kopdzīvei es privātīpašuma likumus vienmēr atzinu un vēl vienmēr atzīstu kā postu un pretīgumu, tad mazākais mazās lietās es sevī nekad nejūtu sevišķus sirdsapziņas pārmetumus, ja kādā nelikumīgā veidā es sev varu ko sagādāt; bet ja tādā pat veidā kāds pie manis ko aizņemas, tad tādēļ viņš no manis noteikti nekad nav ticis vajāts. 8] Mana būda un mans tīrums likumīgi ir mans, un ar to, kas tajā atrodas kā mans kustams īpašums, te es aiz pievestiem patiesiem iemesliem to nekad tik stingri neievēroju, tādēļ, ka es esmu spartietis! Kas pazīst Spartu un tās senos un gudrākos likumus, tam būs skaidrs, kādēļ kādas nelielas tā dēvētās zādzības dēļ, nekad nejūtu sevišķus sirdsapziņas pārmetumus. Abas aitas, viena kaza un mans ēzelis gan nebija pirkti, bet manā īpašumā arī ne tieši zagta manta; jo es tos atradu ganāmies mežā tāpat kā meža zvērus, gan ne visus vienā reizē, bet tomēr tā pamazām. Liekas meža pļavas īpašniekam ir daudzi tūkstoši tāda veida mājlopu, mazais zaudējums viņam noteikti nesāp, — bet man tas bija ārkārtīgi noderīgs. 9] Ar to es pret romiešu īpašuma aizsardzības likumu noteikti neesmu pārāk stipri nogrēkojis, jo minētos lopus esmu atradis lielajā stundām garajā un plašajā mežā atsevišķi maldāmies apkārt un to likumīgajam īpašniekam jau tikpat kā pazudušus! Atlikumu savākšana ir atļauta pat pie jūdiem, kuriem par to ir likums pat no Paša augstā Dieva! Kādēļ tad pie mums romiešiem tam jābūt noziegumam! 10] Zemes varenie tikai ar zobeniem rokās, tātad caur mežonīgu lāču un lauvu varu, aizstāv tādus neprātīgus privātīpašuma aizsardzības likumus, nekad ar saprātu. Un ja visi desmittūkstoš dievi būtu par to, tad es esmu pret to, kamēr būšu spējīgs dzīvot ar spējām tik tīri domāt, kā es tagad un vienmēr esmu domājis! 11] Tev, augstais pavēlniek, gan ir zobena vara un pēc savas labpatikas vari mani nabaga faunu so- 45

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects