Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

7] Pēc tādiem Maniem

7] Pēc tādiem Maniem vārdiem un tāda Mana noteikuma visi kādu laiku izturas klusi un Cinka ar bailīgu prieku gaida Manu mājienu Corela dziedināšanai. Bet Corelu nodarbina domas, kas nopietnībā varbūt tomēr labs, bet pēc viņa idejas arī ļauns varētu ar viņu notikt. Bet viņš nopēta mūsu sejas, un tad pats pie sevis saka: Nē, no šiem cilvēkiem nespīd nekāda viltība; viņiem var uzticēties! Viņi var darīt tikai labu, bet nekad kaut ko ļaunu!” 8] Nu, šī sagatavošanās, izejot pašam no sevis, pirms nodomātās dziedināšanas bija nepieciešama, bez kuras roku uzlikšana no Cinkas puses būtu palikušas neauglīgas pūles. Jo pie šīs dziedināšanas dziedināmam pašam vajag tikt liktam zināmā ticības un paļāvīabs stadijā, bez ka nebūtu viegli iespējams ar visiem cilvēciski iespējamiem, lai vēl cik pārplūstošiem dvēseles substances spēkiem viņu novest dziedinošā, letarģiskā miegā. 9] Ak, pavisam kas cits ir pie pilnīgi no gara un garā atkalatdzimušiem cilvēkiem! Viņiem tā kā Man vajadzīga tikai viņu modinātā griba, — un dziedināšanas akts ir realizēts. Bet pie vēl ne pilnīgi atkalatdzimušiem kādu slimnieku tā ārstējošam cilvēkam pa priekšu vajag iet arī ārstējamā cilvēka atmodināšana un atdzīvināšana, citādi, — kā minēts — visa dziedināšana būtu veltīgas pūles. 10] Nu mūsu Corels ir nobriedis, un Es Cinkam tūlīt dodu zīmi, Corelam uzlikt rokas. 48. Corela pašatzīšanās 1] Es nu pamāju CINKAM un viņš tūlīt iet pie Corela un saka: “Brāli, tā grib tas Kungs, kas ir visuvarens un pilns līdzcietības, laipnības un mīlestības un gudrības, ka man tevi jāizdziedina vienīgi caur manu dzīvības spēcīgo roku uzlikšanu! Nebaidies nekā, bet gan uzticies un kļūsti cits cilvēksl; un pēc tam tev nekas, kas tev tikai var nest miesīgu un garīgu svētību, netiks aizturēts! Ja tu gribi un man, tavam patiesam draugam un brālim uzticies, tad atļauj man, ka es tev uzlieku savas rokas!” 2] CORELS saka: “Draugs, ar uzticamu runu tu mani vari sūtīt Tartarā, un es iešu! Tādēļ galu galā uzliec savas patiesa brāļa rokas kur un ķā tu tās gribi likt, un es tev nepretošos!” 3] CINKA saka: “Nu tad labi, — tad sēdies uz šī sola, un es gribu likt tevi no Dieva spēka caurstrāvot!” 4] CORELS saka: “Kāda dieva? Vai varbūt pat Zeva, Apolona, Marsa, Merkura, vai Vulkana, Plutona vai Neptūna? Es lūdzu tevi, izmet tikai no spēles Plutonu, jo es patiesi nevēlētos būt viņa orkāniskā spēka pārņemts!” 5] CINKA saka: “Atmet dievus, kuri te neeksistē nekur citur, kā tikai ilgu laiku aklu cilvēku fantāzijā. Ir tikai viens patiess Dievs, un tas ir jums nepazīstamais, lielais Dievs, kuram jūs pagāni gan visi arī ceļat tempļus, bet līdz šim Viņu vēl nekad neesat pazinuši. Bet nu ir pienācis laiks, kur jūs varēsiet mācīties pazīt arī šo vienīgi patieso Dievu! Un redzi, no šī Dieva žēlastības un spēka tev nu tavai svētībai jātiek caurstrāvotam, ja es tev uzlikšu savas rokas!” 6] CORELS saka: “Ak ja tā, tad tikai tūlīt uzliec man savas rokas tādā veidā, kā tas tev vislabāk būs zināms!” 7] Tad iepriekš aprakstītā veidā Cinka Corelam uzliek rokas un Corels tūlīt iekrīt letarģiskā miegā. 8] Pēc kādas ceturtdaļstundas CORELS, citādi dziļā miegā ar stingri aizvērtām acīm iesāk tā runāt: “Ak Dievs, ak Dievs, kāds es tomēr esmu nožēlojams un slikts cilvēks un cik godīgs un krietns cilvēks es varētu būt, ja es tikai to gribētu; bet tajā tieši ir tas melu un augstprātības grēku lāsts, kas abi ir īstenie pamatgrēki, ka tie vienmēr no jauna paši sevi dzemdē un vairojas kā zāle uz zemes un smiltis jūrā. 9] Ak Dievs! Pie manas dvēseles ir tik daudz grēku un kauna traipu, ka es aiz grēkiem neredzu savu ādu; jā, manu neskaitāmo grēku smagumā es nu stāvu kā biezākos dūmos un miglā! 10] Ak Dievs, ak Dievs, kas jebkad spēs mani atbrīvot no maniem grēkiem?! Es esmu liels zaglis, es esmu melis, un ja es meloju, tad vēl vienmēr piemeloju klāt, lai caur kādiem jauniem meliem apstiprinātu vecos un tos izvirzītu kā kādu patiesību! Ak, es pretīgais melīgais suns! Viss, kas man ir, esmu savācis tikai caur meliem un krāpšanām un caur slepenam un atklātām zādzībām! 11] Protams, savā lielajā aklumā es to visu neturēju par kadu grēku; bet man bieži bija arī izdevība, ļaut patiesībai sevi pārliecināt. Bet es negribēju ļaut sevi pārliecināt. Es vienmēr aizbildinājos ar Spartu un […] un vienmēr nicināju Romas gudros un taisnīgos likumus. Ak, cik es esmu zemiski slikts nelietis! 12] Nu, vienīgi tas mani mierina, ka es vēl nevienu neesmu nonāvējis; bet daudz nebūtu trūcis! Ja 48

mana kalpone nebūtu aizgājusi pirms es atnācu mājās, tad viņa būtu kļuvusi mana velnišķi ļaunā niknuma upuris! 13] Ak, es esmu pretīgs briesmonis! Es esmu ļaunāks kā lācis, ļaunāks kā lauva, launāks kā tīģeris, ļaunāks kā hiena, daudz ļaunāks kā vilks un daudz ļaunāks kā mežacūka! Jo es esmu arī viltīgs kā lapsa un tas apzīmogo mani par maskējošos velnu! 14] Ak, es savā dvēselē esmu ļoti slims un tev, brāli Cinka, būs ļoti grūti vai pat neiespējami mani izdziedināt! 15] Nu manī gan kļūst nedaudz gaišāks un ap mani izzūd biezie dūmi un migla! Redzi, tie kļūst mazāki un man liekas, ka es elpoju vieglāk; bet tieši šajā lielākā gaismā es tā īsti redzu manu patieso neglītumu pilnu spitālības, pilnu puvēm un pretīgiem audzējiem. Ak, ak, mans izskats patiesi ir briesmīgs! Kur ir tas ārsts, kas mani dziedinātu?! Mana sliktā miesa gan ir vesela, bet lai būtu slikta miesa, ja tikai mana dvēsele būtu vesela! 16] Ak Dievs, ja kāds varētu ieskatīties manā dvēselē, viņš pārbītos par tās lielo neglītumu! Jo gaišāks ap mani kļūst, jo pretīgāka izskatās mana dvēsele! Brāli Cinka, vai tad nav neviens līdzeklis, caur ko mana dvēsele varētu iegūt kaut tikai nedaudz labāku izskatu?” 49. Letarģiskā miegā guļošā dvēsele attīras 1] Te Corels miegā nopūšas un daži domā, ka nu viņš pamodīsies. 2] Bet ES viņiem visiem saku: “Ak, pavisam nē! Tā bija tikai pirmā viņa miega stadija, viņš vēl gulēs ilgāk par stundu, un kādā citā nu ar savas dvēseles dzīvības augstākā stadijā drīz atkal sāks runāt. Šī stadija pastāvēja tajā, ka dvēsele atbrīvojās no viņas miesīgām un pasaulīgām kaislībām, kuras viņš pie savas dvēseles miesas redz kā slimības un pret kurām vajadzēja sajust dziļāko pretīgumu — bet tādām dvēseles slimībām nav nekādas citas zāles, kā vispirms to atzīšana, tad dziļākais riebums pret tām un tad beigās stingrākā griba iespējami ātri tikt no tām pilnīgi atbrīvotam. Ja griba te reiz ir, tad ar izdziedināšanu uz priekšu iet viegli. 3] Tagad tikai uzmanat, viņš tūlīt atkal sāks runāt! Ja viņš tev, draugs Cinka, atkal kaut ko jautā, tad atbildi viņam tikai ar domām un viņš tevi dzirdēs un pavisam labi sapratīs!” 4] Tiko Es vēl Cinkam biju devis tādu norādījumu, CORELS jau sāka runāt un teica: “Redzi, es raudāju par manu lielo postu. No asarām izcēlās dīķis kā Siloa Jeruzālemē un es nu šajā dīķī mazgājos, un redzi, šī dīķa ūdens pie manas dvēseles miesas dziedina daudzās lielās brūces, augoņus un punus. Ak, ak, tā patiesi ir dziedinoša pelde! Rētas es gan vēl redzu, bet brūces, augoņi un puni no manas ļoti nabaga dvēseles ir pazuduši. Bet kā tas bija iespējams, ka no manām asarām ir izveidojies vesels dīķis? 5] Dīķi ietver ļoti brīnišķīgs apvidus, tas ir mierinājuma un jauku cerību apvidus. Savās sajūtās man arī liekas, ka es drīkstētu cerēt uz pilnīgu izveseļošanos. Ak, cik ļoti jauks ir šis apvidus, es vēlētos vienmēr te palikt! Ūdens manā dīķī nu ir ļoti dzidrs, bet iepriekš tas bija duļkains; un jo skaidrāks tas kļūst, jo dziedinošāk tas uz mani iedarbojas! 6] Ak, bet tagad es arī manu, ka manī kaut kas sāk pamosties kā īsti stingra griba un aiz stingrās gribas es manu tieksmi runāt un tā skaļi saka: “Es gribu, man vajag, — man vajag, — tādēļ, ka es gribu! Kas manī var aizkavēt uz to, ko es gribu?! Es savā gribā esmu brīvs; man neko nevajag gribēt, kas man jādara, bet gan es gribu ko es pats gribu! Es gribu to, kas ir patiess un labs, tādēļ, ka es pats to gribu gribēt, un neviens nevar mani uz to piespiest! 7] Es nu pazīstu patiesību; tā ir dievišķa gaisma no debesīm! Visi mūsu dievi ir māņu tēli; viņi nav nekas, pavisam nekas. Kas viņiem tic, tas ir ļaunākā [stavoklī] nekā patiess nelga; jo īsts nelga tādiem nederīgiem dieviem nekad netic. Tos dievus es nekur neredzu, bet es redzu dievišķu Gaismu un dzirdu to dievišķo Vārdu. Bet Pašu Dievu es nevaru redzēt, jo Viņš man ir pārāk svēts. 8] Bet nu mana dīķa ūdens ap mani jau ir kļuvis par ezeru! Ezers tomēr nav dziļš; ūdens man sniedzas tikai līdz gurniem. Un dzidrs tas ir, ārkārtīgi dzidrs, bet tajā vēl nav neviena zivtiņa! Jā, bet te arī zivtiņas nekad neienāks; jo zivtiņas rodas no Dieva dvesmas un tā ir ļoti visuvarena dvesma! Es esmu tikai ļoti vāja cilvēka dvēsele, no kuras dvesmas netaps neviena Dieva zivtiņa. 9] Ak, tam nolūkam vajadzigs daudz, ja ar savu dvesmu grib radīt zivtiņas, tad vajag būt ļoti visuvarenam! Ak, neviens cilvēks to nekad nevar; jo kāds cilvēks te tam ir daudz par vāju! Pavisam neiespējami tas cilvēkam tieši nebūtu, — bet tad viņam vajadzētu būt pilnam dievišķas gribas un dievišķa Gara! 49

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Volume 3 No. 4: April 1974 - Craig Sams
TANK 4 Jan 2005 - JDS Architects
Ideāls liela mēroga projektiem Siltums – mūsu elements - Buderus