Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

2] Pēc kāda laika

2] Pēc kāda laika CORELS, nenovērsdamies Mani uzlūkodams, teica: “Cinka, tas tur cilvēks man liekas ļoti pazīstams! Man viņu kaut kur jau vajag būt redzējušam! Kas viņš tomēr itkā ir un kā viņu sauc? Jo ilgāk es viņu aplūkoju, jo vairāk man pavisam dzīvi liekas, ka es viņu kaut kur esmu redzējis. Cinka, man pret tevi nu ir lielas simpātijas — tādēļ uztici to man, kas tas vīrs ir!” 3] CINKA saka: “Tas vīrs ir kāda namdara dēls no Nācaretes, kas te atrodas aiz Kapernaumas, bet ne no līdzīga nosaukuma apdzīvotas vietas, kas atrodas tur aiz kalnāja un pa lielākai daļa ir apdzīvota no netīriem grieķiem. Viņa daba ir ka Viņš ir dziednieks un Savā mākslā ārkārtīgi izveicīgs; jo kam Viņš palīdz, tam ir palīdzēts. Viņa vārds atbilst Viņa dabai un tādēļ Viņš saucas “Jēzus”, kas vienlaicīgi ir miesas un slimas dvēseles dziednieks. Viņa gribā un Viņa rokās ir vēl daudz lielāks spēks, un pie tam ir līdzīgs eņģelim un gudrs. Nu tu zini visu, par ko tu jautāji; ja tev ir vēl kas jautājams, tad dari to, — citādi augstie kungi varētu kaut ko uzsākt, un tad mums vairs būtu maz laika par daudz ko tuvāk saprasties!” 4] CORELS diezgan klusu Cinkam saka: “Es tev pateicos par man piešķirto, kaut gan es vēl nezinu, kā tas īstenībā ir, jo es sev nevaru izskaidrot iemeslu, kādēļ šis vīrs man liekas tik ļoti pazīstams. Man liekas, ka kaut kad es ar viņu būtu devies tālā ceļojumā. Es esmu daudz ceļojis pa ūdeni un zemi, bet tomēr nevaru atcerēties, kādā sabiedrībā esmu šo vīru redzējis un runājis; un tomēr, kā teikts, man ļoti liekas, ka kādā ceļojumā man ar viņu būtu bijis daudz kas kopīgs. Izskaidro man to, kā tas varēja notikt!” 5] CINKA saka: “Dabīgākā veidā pasaulē! Tev reiz bija ļoti dzīvs sapnis, kuru tu nu pavisam tumši atceries, un tas ir tavas tagadējās sajūtas drošākais iemesls.” 6] CORELS saka: “Tev var būt taisnība! Man sapņos bieži rādas kas tāds, ko es atceros tikai pēc dažām dienām, ja caur līdzīgiem ārējiem objektiem man tas zināmā mērā tiek atgādināts; citādi tas viss iet zudumā un tad es nekādu sapni vairs neatceros, un lai cik dzīvi es būtu sapņojis! Bet tas jau tā būs, jo īstenībā es to nācarieti gan nekad neesmu redzējis. 7] Bet nu vēl kas, mīļais draugs! Es šeit esmu atnācis, lai no augstā valsts pārvaldnieka saņemtu zināmās žēlastības dāvanas. Kā tu domā, vai ar viņu būs kas izdarāms? Ja te nekas nebūtu cerams, tad tu pie viņa mazākais varētu par mani aizrunāt, lai es atkal drīkstētu doties mājup! Jo kas man te vajadzīgs?! Par visām tām teozofiskām un filozofiskām gudrām grabažām es neko nedodu! Mana teozofija un filozofija pavisam īsi kopā ir: Es ticu tam, ko es redzu, tātad dabai, kas kopš mūžības vienmēr un vienmēr atjaunojas. Tad es arī ticu, ka ēšana un dzeršana ir divas vissvarīgākās lietas dzīvē; bet citādi es nekam viegli neticu! 8] Pasaulē gan ir daudz dīvaina, kā visādas maģijas un citas mākslas un zinātnes. Bet starp tām un mani pastāv tādas pat attiecības, kā stapr mani un uguni; kamēr tā mani nededzina, es nepūšu! Es sevī nejūtu nekādu vajadzību zināt un saprast vairāk kā es nu zinu un saprotu, un tā no manas puses būtu ļoti dumji itkā tādēļ gribēt vēl ilgāk uzkavēties, lai satvertu kādas grūti saprotamas gudrības mācību, lai tad kaut kur dumju zeļļu priekšā varētu uzpūsties. 9] Tu manī redzi dabas cilvēku, kuram ir pretīgi visi gudri būt gribošo cilvēku ierīkojumi un likumi; jo tie bieži pārāk stingrā veidā ierobežo iedzimto brīvību, un to tikai tādēļ, lai daži nedaudzie var kļut ļoti bagāti, vareni un augsti godāti, par ko tad miljoni, protams, bieži var smakt dziļākā postā. Ja es saprastu vēl vairāk, kā es tagad saprotu, tad es vēl dziļāk varētu saprast tāda netaisnīguma iemeslu, kas mani noteikti nedarītu laimīgāku, bet tā manā muļķībā man vajag būt ietaupītām daudzām bēdām, tādēļ, ka es īsti pamatu pamatos nesaprotu visu cilvēcisko zemiskumu pamatu. 10] Kur tie ļaunie gudri būt gribošie cilvēki paši no sevis nevarēja atrast cilvēci pietiekoši apspiedošus likumus, te viņi izvirzīja domājošas un ļoti atjautīgas galvas, kas, staigādamas apkārt ar ekstāzē novārgušām sejām, nāca gaismā ar visādiem, no dievu puses noteikti tikai nepatiesiem likumiem, un ar to no jauna sāka mocīt nabaga cilvēci zem smieklīgiem piedraudējumiem ar briemīgākiem, mūžīgiem sodiem un zem vislielāko atlgojumu apsaolījumiem — bet, protams, to visu tikai pēc miesas nāves, kad ir labi atalgot, jo mirušiem neko vairs nevajag. 11] Tomēr, kas attiecas uz šodienu, te tie cilvēki tos neatliek pēc nāves, aizsteidzas priekšā atrastajiem un nederīgajiem dieviem un dievu likumu pārkāpējus labāk soda tūlīt jau šeit, lai viņpasaulē piedraudētais sods nevienam neizpaliktu. Tikai uz atalgojumu viņi dievbijīgajiem liek gaidīt pēc nāves; te šajā mīļajā dzīvē nekad nekļūst redzams kāds brīvs avanss, izņemot, ja kāda graša dēļ kādu pilnīgi nosistu! Viss, kas ir un pastāv cilvēciskas sabiedrības apvienībās, ir atsevišķu cilvēku interešu tā ievadīts, ka katram saprātīgām domātājam uzreiz ir zināms, uz kā ir uzcelts tas dievu likumīgs un cilvēku biedrī- 60

u elements. 12] Draugs, ja kāds grib dzīvot vienīgi kā visu zemes jaukumu brīvākais kungs, te tad protams pārējiem, gribā un spēkā vājajiem cilvēkiem vajag raudāt kopā ar visu zemi, uz kuras viņi stāv! Cilvēku apspiedējiem, visneģēlīgākajiem tirāniem kādreizējs atbilstošs atalgojums, protams, gan būtu laba lieta, bet kam tas jāvar dot?! Īsi, tas nav nekas. Tīra leļļu spēle. 13] Kas pārējos, tas ir līdzcilvēkus, var sev pakļaut, tas dara pareizi un labi; jo kāds dumjš cilvēks nav vairāk vērts kā kāds dumjš suns. Tas stiprākais un viltīgākais viņu nosit, pilnīgi piesavinās viņa mantu un tad katrā iespējamā veidā uz dzīvību un nāvi cenšas to aizsargāt no svešas iejaukšanās! Ja viņš to panāk, tad viņš drīz kļūst liels un brīvs kungs, ja viņš to nevar, tad viņam arī notiek pēc taisnības, jo viņš ir uzsācis ko tādu, par ko viņam kā gudram vīram jau pietiekami agri būtu būtu bijis jāparedz, ka tas viņam neizdosies. Īsi, muļķiem nekas nav noderīgāks kā ja viņus iznīcina; ja viņu te vairs nav, tad viņiem uz mūžību beigušās visas vajāšanas un visi necilvēciskie sodi. Ja vajag būt nožēlojamam, tad tikai neeksistēt; vienu īstu izmisuma stundu neatsver desmit tūkstoši lielākās svētlaimes godu! 14] Mīļais draugs Cinka, redzi, tas ir manas miermīlīgas ticības apliecinājums, pret kuru uz šīs zemes gan būs grūti kaut ko iebilst! Tā ir patiesība, kuru tikai nekur negrib dzirdēt; visi savu esamību pamato melīgā fantāzijā un pie tam iedomājas sevi esam īsti laimīgus. Tikai uz priekšu! Ja posts ar dzelžainu papēdi sāk samīdīt viņa sprandu, lai tad katrs rakņājas melu valstībā un meklē mierinājumu fantastiskā fantāzijā! 15] Jūs nožēlojamie, jūs apdullinat sevi ar magiņu melu indi, un cik ilgi dzīvojat, guļat zem neprāta saldā sloga un katram notiek labi un kā to ir pelnījis, ja tas viņu dara laimīgu; tikai man notiek netaisnība, tādēļ, ka zem patiesības ērgļa spārniem man vajag justies ārkārtīgi nelaimīgam, ja no augstumiem man vajag redzēt, sajust un pašam aprēķināt vienmēr vienādu un nāvi nesošu krietienu, kas sagaida mani un citus līdzīgos! Kas mani kritienā uztvers, ja trūkst vaļīgas saites, ar kurām mana muļķība mani sasaistīja ar ērgļa vareniem spārniem?! 16] Cilvēki, ļaujiet tak man mierīgi izlietot manu laupījumu, es jums neko nedaru; no savas pārpilnības dodat man tik daudz, ka es atkal varu iegādāties to, ko ļaunā nejaušība man atņēma, un jums manīnav jāatrod nekāds nepateicīgs ubags! Bet ja vienkārši neko negribat dot, tad mazākais ļaijiet man netraucēti doties mājup, lai es kā nagaba fauns, dabīgi, nelikumīgā veidā, varu savākt tik daudz koku, ka sev uzcelt kādu tikai visnepieciešamāko būdu, mazākais tik labu, kādu sev uzceļ bebrs! Vienu vai otru jūs tak man tomēr itkā piešķirsiet; bet padarīt mani vēl nelaimīgāku kāds es esmu, to tak jūs gan tomēr varbūt nedarīsiet! Bet ja jums pret mani prātā ir kas tāds, tad labāk tūlīt nogaliniet mani! Jo es negribu būt vēl nožēlojamāks, kāds nu es esmu! Es pats pratīšu sevi nonāvēt!” 17] CINKA beidzot atkal saka: “Lai tas ir tālu no tevis! Pie tavām sevišķi labām zināšanām un pieredzes tev nav jātiek spiestam izvest tādu trakāko darbu; jo kamēr tu gulēji, Kirenijs par tevi jau ir uz labāko parūpējies, — bet tikai kad tu sapratīsi, ka tas, ko tu atzīsti kā patiesību, tieši ir lielākā nepatiesība! Tādēļ esi bez rūpēm un pieņem labāku mācību, un tikai tad tev jākļūst patiesi un pilnīgi laimīgam!” 60. Corela morāles un audzināšanas kritika 1] CORELS saka: “Tavi vārdi skan īsti draudzīgi, labi un maigi, un es esmu pārliecināts, ka tu runā tieši tā, kā tev ir ap sirdi un kā tā lieta arī būs pareiza; bet te ir liels jautājums, kāda mācība man te jāpieņem, zem kuras gaismas lāpas man tas, ko es nu saprotu kā ļoti pareizu, man jāatzīst kā kaut ko pamatā nepareizu! Divi un velreiz divi kopā dod četri, tā ir matemātiska patiesība pret kuru no visām Debesīm neko nevar iebilst, un te neiespējami dot kādu citu mācību, kas šo mūžīgo patiesību varētu sodīt kā melus! Man vajadzētu būt māņticīgam nelgam, lai varētu pieņemt, ka divi un vēlreiz divi summā varētu dot septiņi, tad gan pie manis, protams, varētu būt kāda ticības maiņa, bet pie manas tagadējās izpratnes tas ir tīri neiespējami. 2] Ka vajag būt kādam inteliģentam, mūžīgam pirmspēkam, no kura ceļas mazākais pirmdīglis vai vismaz tā pirmā kārtošana, tas ne no viena vēl tīra saprāta nevar tikt noliegts, jo kur reiz ir “divi”, tur iepriekš vajag būt tikt dotam “viens”! Bet cik smieklīgi un ārkārtīgi dumji ir no muļķīgiem, akliem cilvēkiem, ja viņi kādu pirmspēku, — kuram tak vajag būt vienādi sadalītam un izplatītam visā mūžīgā bezgalībā, jo tā pamatiedarbība vienādi tiek sajūtama cauri visai bezgalībai — stādas priekšā kādā formā, un pat cilvēciskā, jā, dažkārt pat kāda zvēra formā. 61

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
'- "' 4* d5 - Bts.i
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates