Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

3] Jūdiem, ja viņi

3] Jūdiem, ja viņi būtu palikuši pie viņu pirmmācības, pamatā vēl būtu saprātīgākais priekšstats par kādu vispārēju Pirmspēku, kuru viņi dēvē par “Jehovu”; jo pie viņiem skan izteiciens: “Tev Dievu nav jāstādas priekšā ne zem kādām formām un vēl mazāk no Viņa jāveido kāds izgriezts tēls!” Bet viņi no tā ir pilnīgi aizgājuši un viņiem viņu sinagogas pilnas tēliem un izrotājumiem un līdzās tic visādām muļķīgām lietām, un priesteri soda tos viņu piekritējus, kas netic tam, ko viņi māca. Viņi sevi sauc par Dieva kalpiem un tādēļ liek sevi milzīgi godāt; bet par to nabaga cilvēkus moka ar visu ko tiem tikai vienmēr var atrast. Vai pie šādiem apstākļiem man jākļūst par jūdu? Nē, tas lai mūžam ir tālu! 4] Gan runā, ka likumi viņiem ir no Paša Dieva, kas uz Sinaja kalna viņiem tos ir devis caur pamatskolotāju Mozu. Likumi par sevi gan ir pavisam labi, ja tie katram kalpotu kā obligāts dzīvības likums; bet ko tas līdz, ja nabaga cilvēkiem zagšanu un krāpšanu uz stingrāko aizliedz, bet pats, kā sēdošs uz godības krēsla, viņam pavisam verdziski padotos cilvēkus pie katras izdevības aplaupa, apzog un apkrāpj, kā tas tikai vienmēr iespējams un par spīti dievišķam likumam tādēļ nejūt ne mazākos sirdsapziņas pārmetumus. Saki man, kādā gaismā kādam tīri domājošam vajag parādīties kādam tādam likumam un tā sargiem? 5] Ja kādu nabaga faunu uz to piespiež nabadzība, viņš no kādas pārpilnības ko paņem savai neatliekamai vajadzībai, tad viņš ar visu nesaudzīgāko bardzību tiek saukts pie atbildības un tūdaļ pārmērīgi sodīts; bet likuma sargs, kas katru dienu pie katras izdevības laupa, slepkavo, zog un krāpj, stāv pāri likumam, to ne mazākā mērā neievēro un pats pie sevis ari nekam netic, izņemot savām laicīgām priekšrocībām! Vai tas var būt kads dievišķš iekārtojums, ja tas stāv pārāk spilgtā pretstatā ar kāda nabaga cilvēka tikai ļoti niecīgām prasībām?! Kāds gan tikai daļēji skaidrs saprāts to jebkad var atzīt par labu? 6] Kas man noteikti var būt tikai patīkami, ka man to darītu, to man vajag domāt arī par maniem līdzcilvēkiem, ka arī viņiem tas nebūs nepatīkami, ja es viņiem darīšu to, kas pieticīgā kārtā viņiem šķiet labs un patīkams. Ja es pāri ausīm atrodos visā postā un nabadzībā, ja man nav naudas iegādāties tikai visnepieciešamāko, tad eju, meklēju un lūdzos, lūdzot ne no viena neko nesaņemu un tikai beigās pats sev ņemu, kas man vajagzīgs— vai tādēļ kāds likums var mani nolādēt?! Vai tad man nav nekādas tiesības kaut ko ļoti nepieciešamu ņemt savā īpašumā, kur tak varenie priekšgājēji noteikti negrēko, sagrābjot īpašumus no visām zemēm. 7] Jā, ja es zagtu un vienmēr zagtu aiz laiskuma, tad nekāds saprāts nevarētu būt aizskarts, ja mani tādēļ sauktu pie atbildības, bet ja es tikai galējā postā zināmā mērā pretlikumīgi piesavinos nepieciešamāko, tad tādēļ arī neviens Dievs nevar saukt mani un mani arī nav jāsauc pie atbildības, nerunājot par kādu savtīgu, vāju cilvēku, kas dažā ziņā vienā dienā nodara vairāk netaisnības, nekā es veselā gadā! Es gan negribu zākājoši izteikties pret dievišķu īpašuma likumu, bet savā bezizņēmuma bardzībā tas cilvēkus nedara labākus un cilvēciskākus, bet gan tikai cietsirdīgākus un nelaipnākus. 8] Tāpat tīras audzināšanas un tikumības saglabāšanas likums uzrakstīts bargi un rupji, nemaz nerēķinoties ar cilvēka — vienalga, vīrieša vai sievietes — dabu, laiku un spēku. Padomā, kādiem stāvokļiem cilvēks — vienalga, vīriešu vai sieviešu dzimuma — bieži ir pakļauts! Bieži nekāda audzināšana, bieži kāda, kas ir vēl sliktāka, nekā nekāda! Viņš bieži bauda ēdienus un dzērienus, kas ļoti satrauc viņa asinis; viņš atrod vieglu izdevību apmierināt arī apmierina savas dabas spēcīgās dziņas. Bet notikums nāk gaismā, un viņš kā grēcinieks bez kādas saudzības tiek tiesāts, jo viņš ir pārkāpis kādu dievišķu likumu. 9] Ak jūs nelgas kopā ar jūsu dievišķajiem likumiem! Kādēļ tad jūs neesat izdevuši kādu pirmlikumu, pēc kura pirmām kārtām būtu jārūpējas par patiesu un labāku audzināšanu, un tikai tad jūs redzētu, vai būtu bijis nepieciešams kāds tālāks likums?! Vai tas no kāda dārznieka, kas stāda kokus kuģu spalerām, nav tiko izsakāmi dumji, ja viņš ar visu varu un spēku tos sāk liekt tikai tad, kad koki gadu gaitā jau iepriekš izauguši lieli, cieti un nelokāmi? Kādēļ tad dumjais dārznieks savus kokus nav uzsācis liekt tajā laikā, kad tie būtu bijuši liecami pavisam viegli un bez kādām briesmām?! Lai kāds Dievs, vai arī kāds cilvēks, acur kura muti Dievībai jārunā, lai vispirms rūpējas par cilvēka dabai piemērotu morālu gudru audzināšanu un tikai tad dod gudrus likumus, ja labi audzinātam cilvēkam tie vēl kaut kur būtu vajadzīgi. 10] Ak druags Cinka! Tu ganesi jūds un savu mācību zināsi labāk nekā es, bet cik man najauši zināms, es tev nevaru teikt neko citu, ko es tev jau esmu teicis un no tā tu sapratīsi, ka pabalsta dēļ no ausgtā Kirenija puses es pavisam nevaru atmest savu tīro saprātu un matemātiskas aksiomas meklējo izpratni. Zem tādas maiņas noteikuma es atraidu katru lai cik spožu atbalstu, labāk ņemu ubaga spieķi 62

un tā savas nožēlojamās dienas uz šīs zemes pabeidzu; bet ko daba pēc tam grib ar mani darīt, tas nomirušam, kas atgriežas atpakaļ senā nebūtībā, gan būs vienalga! — Runā nu tu, Cinka, vai pēc taviem uzskatiem man ir taisība vai nē!” 11] CINKA saka: “Draugs un brāli Corel! Pamatu pamatā es nevaru tev pilnīgi nepiekrist, bet to man tev tomēr vajag piemetināt, ka ir vēl pavisam dīvainas lietas, par kuru iespējamību tev vēl nevar būt nekāds priekšstats. Kad tu uzzināsi, tikai tad tu pats atzīsi, cik daudz laba un patiesa ir tava tagadējā apgalvojuma pamatā!” 12] CORELS saka: “Jā, jā, tātad pareizi; bet ja tu zini ko labāku, tad iebilsti man, un es esmu gatavs tev atbildēt!” 13] CINKA saka: “Tas tev un man maz ko līdzētu; bet vērsies tu pie tā Vīra, par kuru tu teici, ka Viņš tev liekoties ļoti pazīstams! Viņš tev jau iededzinās pareizu gaismu un tad tu drīz sāksi gaišāk izprast tavu apgalvojumu patiesību vai pretējo!” 14] CORELS saka: “Tad labi, es to darīšu un viņa priekšā es nekautrējos; bet viņam pie manis būs pārkožams ciets rieksts!” 61. Materiālisma maldi 1] Ar šiem vārdiem, tērpies savās ļoti nožēlojamās lupatās, CORELS atstāj Cinku un pienāk pie Manis, teikdams: “Augstais kungs un dziedniecības meistar, šis tērps, kas te sedz manu nožēlojamo miesu, ir ļoti nožēlojamas lupatas; bet tās mazākais apsedz kāda cilvēka, kuram patiešām ir žēl starp šiem daudzajiem cilvēkiem arī būt līdzcilvēkam, kaunumu! Izņemot tērpu mums jau ir tā pati forma, bet starp esamību, šķiet, valda debesu augsta atšķirība. 2] Es esmu cilvēks, kas te gan prot atšķirt ka divi un divi kopā sastāda nevis septiņi, bet gan četri! Cinka man teica, ka tu būtu tas vīrs, kas man varētu aizdedzināt vēl gaišāku gaismiņu, kāda te ir manējā, kas, mazākais, starp manas ticības brāļiem man uzspiestu cilvēka zīmogu; bet es sev nekad neko neliedzu un vēl mazāk gribu sev ko liegt, ja tu gribi man aizdedzināt citu gaismiņu. Cinka man teica, ka vienīgi tu to spētu darīt. 3] Manus noteikti ne tieši no zila gaisa grābtos principus tu dzirdēji. Man tie diemžēl bija pārāk rokām aptverama patiesība, bet ja tu tā vietā vari man dot ko labāku, tad dari to un es acumirklī no visas sirds atsakos no visiem manas patiesības krāmiem! Es gan nezinu, ar kādu goda titulu man tevi jāsveicina, — bet es domāju, ka arī tu esi viens patiesības cilvēks un tādam cilvēkam gan ir vienalga, kādu titulu viņam pievieno. Es tevi dēvēju par “Augsto meistaru” un ķā tādu tevi godāju, kaut gan es tevi pazīstu tikai nodzirdēšanas. Bet ja tu arī patiesi mani apmierināsi, tad tev jātiek no manis pielūgtam! 4] Tad saki man, ja tev tas ir patīkami, kādā mērā mani patiesības principi ir pareizi vai kļūdaini! Vai mēs esam vairāk vai mazāk cilvēki kā bija tie, kas kā pirmās saprātīgās būtnes apdzīvoja šo zemi? Vai tādēļ, ka cilvēki reiz atraduši kādu īpašuma aizsardzības likumu, par kuru jūs sakāt, ka to devis Dievs, ja man kā nabaga faunam bieži trīs dienas nebija ne kumosa ko ēst un caur lūgšanām arī neko nevarēju dabūt, vai no kādu citu cilvēku pārpilnības es nedrīkstu tik daudz paņemt, lai postā sevi tikai pasargātu no bada nāves, kur tak katram zemes tārpam, apmierinot savu izsalkumu ar svešu īpašumu, nevajag to nopirkt, jo arī viņš ir un diemžēl arī viņam vajag būt šīs zemes apdzīvotājam, jo varenā daba tā reiz ir iekārtojusi? Jeb vai kādam cilvēkam jābūt mazāk tiesības apmierināt savu izsalkumu ar viņa dabai piemērotiem zemes augļiem tādēļ, ka viņš nevarēja nopirkt krienu gabalu zemes, — kā putns gaisā, no kuriem katrs ir īsts zaglis?! Es lūdzu tevi, lai tu vēlētos man par to dot pareizu paskaidrojumu.” 5] ES saku: “Draugs, cik ilgi tu savas cilvēku tiesības nostādi līdzās dzīvnieku tiesībām, tev ar tavām dabas pamattiesībām ir arī pilnīgi taisnība; te Es tev neko nevaru iebilst un katrs īpašumu sargājošs un katrs cits morāls likums te ir absurdākais smieklīgums! Cik dumjam vajadzētu būt tam, kas putniem gaisā un dzīvniekiem uz zemes un zivīm ūdenī gribētu dot īpašuma aizsardzības likumus un citus morāles priekšrakstus, jo katram tikai daļēji sapratīgam cilvēkam, vai pat DIevam vajag zināt, ka šīm būtnēm to vienīgais likumu devējs ir viņu daba! Ievērojot to tev ar taviem uzskatiem ir pilnīgi taisnība, jo pagaidām cilvēks nav un nav domājams nekas cits — kā kāds dzīvnieks, kā tas ir savā dabā. 6] Bet ja cilvēks te ir vai drīkstētu būt kāda ļoti labi iespējama augstāka mērķa dēļ, par ko tev līdz šim, protams, nekas nevarēja ienākt prātā, ko pārāk skaidri parāda tava tikai zemākām vajadzībām derīga gudrība, tad tavi matemātiskie principi varētu stāvēt uz ļoti vājām un ļodzīgām kājām. 63

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...