Views
5 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

Kirenija pieņemsi

Kirenija pieņemsi apgādību vai nē? Jo man šķiet, ka tavi dzīvības maksimumi, cik labi arī man pašam tie sākumā šķita, kopā un atsevišķi ir iekrituši akā!” 2] Pēc kāda laika CORELS saka: “Jā, jā, vienīgi dziedniekam ir taisnība! Es nu pavisam gaiši un skaidri saredzu savu neprātu un viss ir tā, kā viņš par mani teica. Bet kā tikai viņš to visu varēja uzzināt?! Jā, viss ir pareizi, un tas diemžēl tikai pārāk pareizi! Bet ko nu iesākt, ko nu darīt?” 3] CINKA saka: “Neko tālāk, kā lūgt pareizu pamācību, tad to uzklausīt un pēc tā rīkoties; bet visu pārējo nu atstāj tiem, kas tev vēl labu un var tev palīdzēt un arī palīdzēs, ja tu dari to, ko es tev nu esmu ieteicis.” 4] Te Corels tūlīt nokrīt ceļos Manā priekšā un lūdz Man pamācību un tādēļ Es viņu noraidu pie apustuļa Jāņa. Corels nu ļoti godbijīgi Man jautā, kādēļ Es negribu dot viņam tālāku pamācību. 5] Bet ES saku: “Ja kādam kungam kādai lietai ap sevi ir visādi kalpotāji un kalpi, vai viņš varbūt dara nepareizi, ja viņš arī viņiem, pēc viņu labākām spējām, iedala darbus?! Nav nepieciešams, ka viņš pats pie visa ķeras ar savām rokām, lai darbi tiek nobeigti. Tādēļ ej tikai droši pie tā, pie kura Es tev esmu vēlējis iet un tu jau arī pie viņa atradīsi īsto vīru. Viņš ir tur pie galda stūra, kas uz saviem gurniem nes gaiši zilu mēteli.” 6] Pēc šiem Maniem vārdiem Corels pieceļas un piesteidzas pie Jāņa. Kad viņš pienāk pie Jāņa, viņš viņam saka: “Tu tur tā ļoti gudrā kunga uzticamais kalps! Ja arī tu esi dzirdējis, kas un kāds es esmu, tad lai es pilnīgs labotos, dod man to mācību, kurai jādara mani cienīgu tikt uzņemtam to skaitā, kurus ar patiesām tiesībām drīkst dēvēt par cilvēkiem. Tādēļ, lai kļūtu īsts cilvēks, es nu vairs neprasu nekādu apgādību, bet gan vēlētos no tevis dzirdēt pilnu patiesību vienīgi patiesības dēļ!” 7] JĀNIS saka: “Tā Kunga vārdā tai tev arī jātiek piešķirtai! Bet iepriekš tev vajag man apliecināt, ka turpmāk tu savu dzīvi pilnīgi izmainīsi un vērsīsi par labu katru zaudējumu, ko tu kādam pret viņa gribu esi nodarījis, arī tam vēl dzīvajam tirgotājam Spartā vajag tikt atgrieztām viņam divām mārciņām zelta. Līdztekus tev arī pilnīgi jāatmet tavs pagānisms un jātop jaunjūdam, jo tavs vectēvs bija jūds un proti no Levi dzimtas. Pirms 40 gadiem viņš devās uz Spartu, lai tur grieķiem sludinātu vienīgi patieso Dievu un garā viņus darītu par jūdiem, bet beigās viņš pats ļāva sevi pierunāt un kopā ar visiem saviem mājniekiem kļuva dumjš un ļoti akls pagāns un tu kļuvi tāds pats, tādēļ, ka tu nāci pasaulē tikai Spartā. Bet tavi abi brāļi, kas nu uzturas Atēnās, viņu labo runas dāvanu dēļ kļuva ļoti pagāniski priesteri un vēl līdz šai stundai viņu tukšo dienestu ziedo Apolonam un Minervai, un tava vienīgā māsa ir sieva kādam sīktirgotājam, kas tirgojas ar dievu tēliem un līdztekus ved diezgan daudz naudu ienesošus darījumus ar visādām prieka meitām un netiklēm, daļēji caur pārdošanu un pa lielālai daļai caur kopā savešanu. Tas ir tavs svainis, kādreiz arī jūds un tagad tas, ko es tev tiko teicu.” 8] Corels bija pavisam apmulsis par to, kā Jānis zināja visu, ko aiz pavisam pamatotiem iemesliem viņš pats gan nevienam nebija darījis zināmu; bet nu viņš nevarēja aizkavēt to visu dzirdēt no kāda cilvēka mutes, par kuru viņš nevarēja domāt neko citu, ka viņš bija Grieķijā, lai uzzinātu visu kas tur bija un notika un vēl notiek. 9] Tādēļ CORELS diezgan steidzīgi jautāja Jānim, teikdams: “Bet kādēļ tu to visu atstāsti nu visu cilvēku priekšā?! Vai tad nepietiek, ka to zini tu un es?! Kādēļ to vajag dzirdēt visiem mums apkārtstāvošiem?” 10] JĀNIS saka: “Tādēļ esi mierīgs, draugs! Ja es to darītu, lai kaitētu tavai dvēselei un miesai, tad es būtu slikts cilvēks un Dieva priekšā ļaunāks kā tavs izlaidīgais svainis Atēnās, bet man tevi cilvēku priekšā vajag pilnīgi atklāt tavas svētības dēļ, lai tu neviena priekšā nestāvi kā tas, kas tu neesi. Ja tu gribi kļūt pilnīgs cilvēks, tad tev vajag sevi atklāt un tavā dvēselē nekas nedrīkst būt noslēpts; tikai tad, kad viss nevērtīgais ir ārā no tevis, tu vari sākt strādat pie savas pilnības. Tu gan arī klusībā pats pie sevis varētu pilnīgi atmest visus savus daudzos grēkus un kļūt labāks cilvēks, tā ka cilvēki tevi par to cienītu un godātu, jo viņi par tevi zinātu tikai labu un nekā slikta un daudzi sekotu tavam labajam piemēram! Bet ja pēc kāda laika viņi no kāda uzticības cienīga liecinieka uzzinātu, kāds rupjš un liels grēcinieks tu pavisam slepenībā esi bijis, ar kādām aizdomīgām acīm beigās tevi uzlūkotu visi, kas iepriekš tevi cienīja kā tīru cilvēku un sekoja tavam piemēram?! Visi tavi tikumi kļūtu par aitas ādu, aiz kuras sāktu iedomāties plēsīgu vilku un par spīti visiem taviem pašiem par sevi nevainojamiem tikumiem, tad bēgtu no tevis un izvairītos no tavas citādi tik pamācošās sabiedrības. 11] No tā tu redzi, ka lai kļūtu pilnīgs, vajag izsargāties ne tikai ļaunuma esamības, bet arī tā ārējā izskata, bez kā būs grūti būt patiesi noderīgam savam tuvākam, kas tomēr ir un kam vajag būt katra cil- 66

vēka galvenai misijai, jo bez tā uz šīs zemes nav iedomājama nekāda laimīga sabiedrība. 12] Jo ko tas kādai cilvēku sabiedrībai līdzētu, ja katrs cilvēks par sevi arī būtu pavisam pilnīgs, bet ja viņš savu kaimiņu priekšā vienmēr turētos slepenībā? Tad viens otram sāktu neuzticēties, un kur, lai ap cik nevainīga kaimiņa galvu, sīktu muša, saskatītu tikai lodojošus pūķus un ziloņus! Bet ja viņš nu mācītos pazīt, kas un kāds tu biji, ko tu esi darījis un kā tu esi dzīvojis, un nu tu labojies un visu cilvēku acu un ausu priekšā kļūsti cits cilvēks, pilns izpratnes par savu iepriekšējo ļaunumu un pilns patiesa un dzīva pretīguma pret to, tad katrs cilvēks ar taklātu uzticību un labpatiku tevi arī apskaus un tevi mīlēs kā tīrs brālis te mīl otru tīru brāli. Tādēļ vispirms te visam par tevi vajag tikt atklātam, pirms tu iedarbīgi vari ieiet labākā mācībā. 13] Tagad par tevi gan jau daudz kas ir ticis atklāts, bet ne viss, un tā kā atzīšanās tev šķiet diezgan grūta, tad es tieši caur to tev to atvieglināju, ka tavā vietā pavisam uzticami atstāstīju to, kas man no tavas dzīves pavisam saules gaiši un skaidri ir zināms.” 14] CORELS jautā: “Bet kā tev iespējams to visu zināt? Kas tev to ir atklājis? Es agrāk tevi nekad neesmu redzējis un ar tevi runājis!” 64. Corela kā vergu tirgotāja pagātne 1] JĀNIS saka: “Par to nu raizējies maz. Kad tu kļūsi pilnīgs, tad tas viss tev kļūs skaidrs; bet nu pie mūsu lietas! 2] Bet tas sliktākais pie tavas esamības tomēr ir tas, ka slepenībā tu esi bijis vergu tirgotājs, pēdējā laikā ar divpadsmit līdz četrpadsmit gadus vecām meitenītēm no Mazāzijas un pārdevi viņas uz Ēģipti un Persiju un tādas cēlas meitenītes beiži nonāca ļoti ļaunās rokās un tikai nedaudzas labās. Ka meitenītes no tiem, kas tās sev nopirka, tūdaļ nelietīgākā kārtā ir tikušas apkaunotas, to tu gan vari iedomāties. Ja tas vēl būtu palicis pie dabīgas piegulēšanas, tad tas vēl nesastādīti tik lielu noziegumu. Bet kā dažas tikušas ļauni izmantotas Aleksandrijā, Kairā, Tēbās un Memfisā! Un kā vēl tiek izmantotas! Ja tu redzētu vienu nabaga meitenīti, kā pirms baudas, lielākas juteklības modināšanai, viņa no viņas velna un kunga ar žagariem un pātagām tiek saplosīta, tad tu kā nedaudz jūtu cilvēks pats sevi nolādētu, ka caur nicināmo peļņas kāri kādam cilvēkam esi sagādājis tādas neaprakstāmas mokas! 3] Cik daudz tūkstots lāstu un visbriesmīgākie novēlējumi ir tikuši izteikti pār tavu galvu, cik daudz simtūkstoš reiz simttūkstoš asaru tikušas raudātas lielākās sāpēs par pārāk velnišķi nežēlīgo apiešanos! Cik daudzas maigas meitenītes neizturamu sāpju dēļ nomirušas vislielākā izmisumā. Un redzi, viņas visas, tevi nolādēdamas, ir uz tavas sirdsapziņas! Un redzi, tu savus slepenos, izlaidīgos darījumus veici lielā apjomā, sevišķi apmēram pirms trim gadiem, un to skaits, kuras tu esi padarījis tik ļoti nelaimīgas, ir kļuvis liels un nu jau aptver 8000 galvas! Jautājums: Kā tu jelkad to spēsi vērst par labu? Ko šīs meitenītes tev jebkad nodarīja, ka tu viņas padarīji tik ļoti nelaimīgas? Tagad runā un atbildi tu!” 65. Corela aizbildināšanās 1] CORELS te stāv pavisam apmulsis un satriekts un tikai pēc diezgan ilga pārtraukuma viņš saka: “Draugs, ja es toreiz to būtu zinājis, kā un ko es zinu tagad, tad tu gan vari domāt, ka es drīzāk butu darījis visu ko citu, nekā tirgojies ar vergiem! Es esmu Romas valsts pilsonis un, cik man zināms, neviens likums neaizliedz tirgoties ar vergiem, tas ir un bija atļauts. Un kas bija katram atļauts un ko simti likumīgi drīkstēja darīt, kā man tas būtu sev jāatsaka?! Bērnus drīkstēja pirkt pat jūdi, sevišķi ja viņiem bērnu nebija, kādēļ tad ne citām izglītotām tautām, pie kurām jau kopš cilvēki atminas, bez šaubām pieder ēģiptieši, kā līdzīgā mērā arī persieši?! Tātad meitenītes nepārdeva kādai mežonīgai un rupjai tautai, bet gan katrā ziņā izglītotākām uz visas zināmās plašās zemes, kur ar tiesībām varētu gaidīt, ka tādu bērnu bedīgais liktenis slepeni nepasliktinās, bet gan uzlabojas. 2] Jo noeej Mazāzijas apvidū un tu tur sastapsi tādas cilvēku un sevišķi bērnu masas, ka tev kā gudrākam vīram beigās tomēr pašam vajag sākt jautāt, no kā šiem cilvēkiem, bez kā viņi savstarpēji nesāk viens otru apēst, jāpārtiek un jāsaglabājas! Es tev varu apgalvot, ka katru reizi, nonākot Mazāzijas apvidū, iedzīvotāji man ar bērniem pilnīgi uzmācās. Es pārpilnībā dabūju meitenītes un arī zēnus par dažiem maizes klaipiem; un bērni gavilēdami skrēja man klāt un pavisam vairs negribēja no manis šķirties. Kad es pirku simts, saņēmu klāt vēl četrdesmit—piecdesmit meitenītes. Daudzas no manis nopirka 67

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...