Views
8 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

esejieši; zēnus

esejieši; zēnus gandrīz visus, kāda vecuma viņi arī nebija; arī meitenītes viņi bieži paņēma. Ēģiptieši pirka tikai jau vairāk paaugušās meitenītes, daļēji darbam, daļēji arī viņu priekam. Ka starp viņiem varbūt varēja būt daži miesas kāri āži, to es tieši negribu apšaubīt; bet daudz tak tādu tomēr nebūs! 3] Cik man zināms, uz Persiju daudzas nenogāja, un pa lielākai daļai tās tika nopirktas no persiešu tirgotājiem un visādiem māksliniekiem, kur, cik man zināms, tika izmantotas visādiem derīgiem un labiem darbiem. Pie tam Persijā jau kopš seniem laikiem pastāvēja ļoti gudrs likums, pēc kura katrs vergs un katra verdzene, ja viņi bija labi izpildījuši viņu uzdevumu, pēc desmit gadiem iegūst pilnīgu brīvību un beigās var darīt, ko viņi grib. Viņi var tur palikt, uzsākt nodarboties ar kādu amatu, vai arī doties mājup. Tā kā uz Persiju pārdotie patiesi nevar runāt par kādu lielu nelaimi! Nu, ka dažiem Ēģiptē varētu neiet tieši ļoti labi, to es negribu apstrīdēt, bet noiesim tikai viņu dzimtenē un mēs tur sastapsim ļoti daudzus, kuriem kā brīviem noteikti neiet ne par matu labāk kā tiem nelaimīgiem Ēģiptē! Jo, pirmkārt, viņiem gandrīz nekā nav ko ēst, un daudzi pārtiek no zaļām saknēm, kuras viņi salasa mežā, un daudzi vasaru un ziemu aiz nabadzības staigā apkārt pavisam kaili un ubago, zog un pareģo. Daži no viņiem izlūdzas vai nozog kādas lupatas, bet lielākai daļai arī tas neizdodas un tādēļ viņi, vienmēr apgādāti ar bērnu baru, staigā apkart pavisam kaili. 4] Tad arī es un mani pavadoņi lielāko skaitu no liekajiem bērniem nopirkām tieši no šiem apkārtstaigātājiem un tādā veidā viņus nodrošinājām. Īstie Pontas iedzīvotāji viņus dēvē par “Zagani” (itāliski “Zingani”, kas nozīmē “izstumtie”). No šiem cilvēkiem mudž, apkārt staigā veselas lielas ordas un viņiem nav ne jumta ne aroda, ne kāds zemes īpašums. Viņu mājvietas parasti ir alas un koku dobumi; un es tev jautāju, vai šiem cilvēkiem jau caur to nav parādīta liela žēlastība, ja viņiem viņu bērnus par velti paņem un viņus kaut kur apgādā, nerunājot, ja kailajiem un izsalkušajiem vecākiem tos atpērk par skaidru naudu, tērpiem un labu maizi! 5] Ja domā pēc mana līdzšinējā veida un salīdzina, ka iepriekš šie cilvēki bija lielākās nabadzības nožēlojamākie vergi un pēc tam caur mani kļuva no cilvēkiem pavisam labi apgādāti vergi, tad būs viegli atrodams, ka nelaime, ko pēc tava atstāstījuma šiem cilvēkiem nodarīju, pavisam nav tik milzīgi liela, kā tu to attēlo. Bet ja es agrāk būtu domājis tā kā tagad, es arī to viņiem nebūti nodarījis. 6] Vispār, tikai starp mums runājot, kaut gan es brīnos par tavu dievbijīgo un Dievam padevīgo gudrību, es tev saku, ka no viena vislaba Dieva, ja Viņš kaut kur iejaucas cilvēka liktenī, tad tomēr ir nedaudz dīvaini, uz šīs zemes lielam skaitam pavisam labi veidotu cilvēku likt ložņāt apkārt kā mežonīgiem zvēriem! Kāds visuvarens Dievs jau tikdaudz varētu darīt, ka tāda veida cilvēki uz mīļās zemes atrod kadu labāku mājvietu. 7] Domājošam cilvēkam tas tomēr ir nedaudz dīvaini, ja viņš simts tūkstots citāti pavisam labi veidotus cilvēkus redz sitaigājam apkārt augstākā mērā neapgādātus, izsalkušus un kailus, un ar lielāko gribu pasaulē neko viņiem nevar palīdzēt. Draugs, vai tad tas būtu brīnums, ka uzskatot tādus cilvēkus, nedaudz sāktu šaubīties par kāda visgudra un ļoti laipna Dieva esamību?! Un šos daudzos nožēlojamops redzot, mans iepriekšējais iebildums pret, mazākais, pārāk asu īpašuma aizsardzības likumu beigās tomēr nevarētu būt parāk nepamatots. 8] Nu draugs tev ir mana atbilde un attaisnojums pret smagāko no tevis man izteikto pārmetumu; dari nu, ko tu gribi, tomēr nekad neaizmirsti, ka tavā priekšā stāv pasauli ļoti zinošs Corels ar uzlvilktu loku un, neskatoties uz lupatām, viņam nav nekādas pārmērīgas bailes no kādas gudrības. Bet dod man nu labāku pamatojumu tam, ka visam, kas te ir, tā vajag būt pēc Dieva gudrības, un es ar vieglu elpu tev būšu ļoti pateicīgs, Jo tev tikpat labi kā man vajag saprast, ka pēc mana cilvēciskā uzskata uz Zemes, līdzās atsevišķu cilvēku bieži pārāk lielai labklājībai ir daudz nevajadzīga posta! Kādēļ tieši vienam ir viss, un līdzās simt tūkstošiem nekas? Īsi, izskaidro man Mazāzijas visu zaganu postu! Kas viņi ir, no kurienes viņi nāk un kādēļ viņiem vajag smakt tādā mūžīgā nabadzībā?” 66. Corela meiteņu apkaunošana 1] JĀNIS saka: “Ja tu patiesu gudrību no Dieva mēro ar nedaudz modināta prāta olekti, tad tev ir tiesības nebīties ne no kādas gudrības. Bet tā kā patiesa gudrība no Dieva nekad netiek mērīta ar īso prāta olekti, bet gan, kā viss no Dieva, ar mūžības un bezgalības mēru, tad tu ar tavu prātu šeit varētu nedaudz zaudēt! Bet atstājam to un atgriežamies atpakaļ pie tā, no kā esam izgājuši. 2] Īsti komptetenti tu man sacīji, cik Mazāzijā slikti klājas zaganiem un cik viņi ir nožēlojami, un ka 68

viņu bērniem esot, un dažkārt arī ir, īsta labdarība tikt no vergu tirgotājiem nopirktiem un tad pārdotiem tālāk. Tātad atstājam to, ja nosavas puses tu aizbildienies ar sava veida labu gribu, — un vienu desmito daļu no tā es gribu ņemt vērā. Bet man no tavas sirdsapziņas kambara aizmugures ir vēl kas, un šis kaut kas gandrīz pilnīgi iznīcina tavu vērā ņemamo desmito daļu, tā ka beigās tev nevar tikt pierakstīts nekas cits, kā tīri ļauns! Es šaubos, ka pret to tavs prāts tev piešķirs kādu taisnību. 3] Saki man, ar ko tu, teiksimtikai tevai personai attaisnosi tevis ļoti bieži izdarītās meiteņu apkaunošanas! Vai tu arī te neatrosi kādu saprātīgu pamatojumu, ne pret Mozus Dieva likumiem, bet gan pret romiešu valsts likumiem, kas ar stingru sodu enerģiski uzstājas pret nenobriedušu meiteņu apkaunošanu?! Vai tevi jebkad aizkustināja kādas meitenītes, kas bija pakļauta tavai lielajai baudkārei, lielo baiļu un sāpju kliedzieni?! Un vai piecas no viņām, parasti ļoti labi veidotas meitenītes, kaut arī agrākā laikā, tevis nekrietni pārmocītas, nav mirušas nožēlojamākā kārtā pasaulē? Tavs kompanjons tev vēl parādīja, kādi naudas zaudējumi jums caur to bija cēlušies, jo tās piecas no desmit līdz divpadsmit gadus vecās meitenītes, viņu skaistā uz ziedošā izskata dēļ jūs Kairā būtu viegli varējuši pārdot par 500 mārciņām sudraba! Ievērojamais zaudējums tev gan sāpēja un tādēļ arī vairākkārt nolādēji savu spēcīgo miesas kāri; bet tu to nakad nenolādēji tādēļ, ka tu esi kļuvis piecu piemīlīgu meitenīšu slepkava! 4] Nu, savelc to visu kopā un saki man, kāds tu kā cilvēks starp cilvēkiem sev rādies, un vai taca sprāta mērs te tev vel varēs atrast kāda aizbildinājuma iemeslu! Ar to, ka tu būtu pavisam mežonīgs un rupjš cilvēks, kurš tiko vēl spētu atšķirt slikto no labā, tu nevari sevi attaisnot, jo pirmīt tu man ļoti skaisti rādīji, cik nožēlojamā postā dzīvo zagani un ka tādas veselas tautas atstāšana novārtā tieši nedara sevišķu godu Dievam tam Kungam un Viņa mīlestībai un gudrībai. Jā, tu pat mani uzaicināji tev parādīt dievišķās gudrības iemeslu, kāpēc viens Dievs veselai lielai tautai ļauj dzīvot tik ļoti nožēlojamā trūkumā! Tātad tev ir pavisam respektējama taisnības sajūta un pilnīga izpratne par labo un ļauno. Kā tu tik ļoti nežēlīgi varēji apieties ar tām meitenītēm? Pēc tam tu gan pats pēc tavām sliktām zināšanām viņas ārstēji, bet caur to viņas sagandēji vēl vairāk kā caur savu baudkāri! Runā nu, attaisnojies Dieva un cilvēku priekšā!” 67. Kirenija sašutums par Corela noziegumiem 1] Te mūsu Corels beigās ir pavisam sakauts un nu neko nezina pateikt sava goda aizstāvēšanai. Viņš nu pie sevis sāk ļoti pārdomāt, ko vēl no sava prāta kambara varētu iznest sevis attaisnošanai; bet viņš itin visu atrod aizbarikādētu un nekur negrib parādīties lai cik mazs caurums, pa kuru viņš varētu izlīst cauri. 2] Jānis mudina viņu runāt un pielietot savu uzvilkto loku; bet Corels vēl vienmēr negrib atvērt muti. 3] Bet KIRENIJS, diezgan pārsteigts par Corela zemiskumu, Man jautā: “Kungs, kas te būs darāms? Pie visiem šiem apstākļiem šis cilvēks ir nolemts tiesai. Jo mūsu likumi attiecībā uz tirgošanos ar vergiem gan atļauj vergus kopā ar viņu bērniem, ja viņiem tādi ir, aizdot prom. Bet brīvu cilvēku bērni, sevišķi sieviešu dzimuma pirms pilniem četrpadsmit gadiem, pie lielākā soda nekur nedrīkst tikt vesti uz tirgu. Tas ir noziegums! 4] Tālāk katram, kas grib tirgoties ar vergiem, tam nolūkam vajag būt īpaša, labi nokārtota pilnvara un par šo pilnvaru valstij jādod ievērojamu drošības naudu, līdztekus ik gadu īpašus lielus nodokļus. Pie viņa un viņa kompanjona no tā nekur nav atklājamas ne pēdas; tātad viņi ir tirgojušies neatļauti; kas vēlreiz ir smags noziegums pret pastāvošiem likumiem, par kuru pie šādiem vainu pastiprinošiem apstākļiem kā sods ir likts desmit gadus ilgs stingrs cietums. 5] Un pie tam vēl pieckārtēja pilnīgi bez sirdsapziņas izvarošana, kur pārāk lielu savainojumu dēļ sekoja nāve! Tas jau atkal ir noziegums, kuram jau atkal pie tik vainu pastiprinošiem apstākļiem ir likts mazākais piecus gadus ilgs smagākais cietums vai pat nāve! 6] Pie tam priekšplānā nāk vēl visādas zādzības, krāpšanas un ļoti daudz melu! 7] Kungs, Tu zini manus valsts pienākumus un manu zvērestu uz visu, kas man ir svēts un dārgs! Kas man šeit jādara? Pie Mathala un viņa četriem biedriem drošs aizsargs pret maniem stingrajiem valsts pienākumiem bija viņu pilnīgā apsēstība; bet te šo cilvēku mana tiesneša pienakuma priekšā nekas neapsedz. Viņš ir pilnīgs ļaundaris! Vai te man nevajadzēs būt spiestam pielietot manu stingro amatu?” 69

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...