Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

1] Te ES pienāku pie

1] Te ES pienāku pie Murela un saku: “To tu esi izdarījis labi, Mans dēls! Tu patiesi esi dziļi iespiedies patiesībā, un tos, kas te redz nedaudz aplami, esi pamācījis pēc pilnīgākās patiesības. Tādēļ tu Man arī būsi krietns darba rīks pret jūdiem un pagāniem; tāpēc tava alga debesīs nebūs maza! 2] Bet nu ķeramies pie darba, kuru Es jums esmu noteicis, lai katram ir acīm redzams, ka patiesi vienīgi Es esmu tas, kam te pēc visu praviešu, līdz Simonam, Annai, Caharijam un Jānim, kuram Erods lika nocirst galvu, pareģojumiem te bija jānāk! Redzi, visiem šiem deviņiem jātop pilnīgi dzīviem un jāiet uz mājām pie savējiem! Bet kad viņi atmodīsies pilnīgi spēcināti, tad neaizturat viņus, bet gan ļaujat viņiem tūlīt doties prom; tikai kad Es šo apvidu būšu atstājis, tad kāds no jums var viņiem darīt zināmu, kas ar viņiem šeit ir noticis!” 3] Kad Es to biju pateicis, ES Markusam teicu: “Nu, lej viņiem vēlreiz mutē vīnu!” 4] Markus to dara., bet Ķirenijs un Kornēlijs Man jautā, kādēļ pirms atdzīvināšanas noslīkušajiem mutē vajag tikt ielietam vīnam. 5] ES teicu: “Šo deviņu atdzīvināšanai tas pavisam nav vajadzīgs; bet tā kā pēc atdzīvināšanas viņi no šejienes tūlīt dosies prom, viņiem vajadzīgs arī kāds miesīgs spēcinājums, un tas tiks panākts tieši caur to, ka tagad vēl tieši pirms atdzīvināšanas viņiem mutē tiek likts vīns. Tas no augslejām un mēles tiek uzsūkts un tādā veidā pāriet arī pārējos dzīvības nervos. Kad viņi pēc tam kļūst dzīvi, tad viņu miesās atgriezušās dvēselēm jau ir spēcināts darba rīks, ko tās tūlīt var izlietot visādai darbībai. Vienlaicīgi šis pirmspēcinājums minētajiem mutē rada labu garšu, kas arī ir svarīgi, jo citādi pēc pamošanās duļķainā ūdens smaka viņiem radītu nelabu dūšu, nokuras viņi vēl ilgi nevarētu atbrīvoties. — Nu tagad jūs arī to zināt, vai sajā ziņā jums nu ir vēl kāds lūgums?” 6] KORNĒLIJS saka: “Nē, tas tieši nē, Kungs un Meistar; bet bet man tikai uzmācas doma, kā Tu kā Visuvarenais, kura doma viena pati spēj visu, kāda mērķa sasniegšanai še nu Tu tomēr vari izmantot pavisam dabīgus līdzekļus!” 7] ES saku: “Un kādēļ Man tas nebūtu jādara?! Vai tad dabīgie līdzekļi arī nav Manas gribas darbi, — bet tieši vīns no Markusa pagraba, kura ādas maisus un citus traukus vienīgi Es pavisam brīnumaini esmu piepildījis ar vīnu?! Tātad ja Es izlietoju kādu dabīgu līdzekli, tad tas nav mazāk brīnums, kā ja Es nebūtu izmantojis nekādu dabīgu līdzekli, bet gan tikai Manu gribu! Vai nu jūs to saprotat?” 8] KORNĒLIJS un KIRĒNIJS saka: “Jā, tagad jau mums tas atkal ir skaidrs. Mēs nu jau priecājamies uz deviņu noslīkušo atkalatdzīvināšanu! Vai tas notiks drīz?” 9] ES saku: “Vēl tikai nedaudz pacietības, līdz viņi mutē vēl trešo reizi dabūs vīnu, kad viņiem tad sevī būs pietiekams pirmspēcinājums no jauna atdzīvojoties. 10] Visi ziņkārīgie ar to ir apmierināti un uz Manu pavēli Markuss tiem deviņiem trešo reizi lej mutē vīnu. 11] Tas ES tiem daudzajiem apkārtstāvošajiem saku: “Nu arī šis darbs ir paveikts! Bet nu attālinamies no šīs vietas un sēžamies pie galdiem kur mūs jau gaida labi sagatavotas brokastis! Jo ja mēs paliekam šeit, tad no jauna pamodušos tikai samulsinātu, un viņi tad domātu, ka ar viņiem vajag būt notikušam kaut kam ārkārtējam; bet ja viņi savā tuvumā neviena neredz, tad viņiem liksies, ka no vakarējās vētras pavisam apdulluši un noguruši uz šī pakalna iemiguši, un šajā nākamajā, vakardienas sabatam sekojošā rītā ir atkal no dziļa miega pamodušies! Pēc tam viņi par mums pavisam nerūpēdamies pavisam mierīgi piecelsies no savām guļas vietām un dosies uz mājām, kur viņi no savējiem ar lielāko prieku pasaulē tiks uzņemti un atspirdzināti. 5. Kornēlija šaubas 1] Pēc šiem Maniem vārdiem visi gan tūlīt dara tā, kā Es esmu pavēlējis, bet lielākā daļa tieši ne pārāk labprāt, jo viņi mīļāk brīnumu būtu aplūkojuši tuvumā; bet neviens neiedrošinas Man izteikt kādu piezīmi. Mēs ejam pie saviem galdiem, apsēžamies un ķeramies pie zivīm, kas šoreiz bija ļoti gardi pagatavotas un ēdam tās ļoti priecīgu prātu. 2] Sevišķi labā garastāvoklī šoreiz ir Mana JARA un saka: “Es patiesi nezinu, kā tas nāk, ka man šodien ir tik ļoti priecīgs prāts. Bet kaut ko es tomēr manu, un tas ir, ka visi pārējie nav tieši tik priecīgi kā es! Es gan esmu meitene un mani visvairāk būtu jāmoka ziņmārei, — bet tas ir tieši otrādi! Vīri visu laiku lūkojas turp, vai tie deviņi jau esot pamodušies. Es gan nelūkojos, bet tomēr jau redzēju viņus vienu 6

pēc otra ejam prom, — un vīri un kungi un ķēniņi vēl vienmēr skatās uz turieni un sirdī jautā, vai viņi gan esot atkal kļuvuši dzīvi? Ak, jau pirms nepilnas pusstundas! Tūlīt, kad mēs pienācām pie galdiem, tie deviņi sāka kustēties, viens pēc otra piecēlās no zemes, izberzēja miegu no acīm un tad attālinājās.Es to pavisam viegli pamanīju caur kokiem, kas mums to vietu nedaudz aizsedz, jo es esmu maza un pavisam viegli saredzu zem koku zariem, bet jūs esat lieli, un koki jums aizsedz dieviķšās gribas varu. Bet tagad ir ja par vēlu, ja jūs tur arī noietu, jūs neatrastu neko citu, kā augstākais tās vietas, kur tie deviņi ir tikuši nolikti. Kopā ar tiem deviņiem devās mājup arī tie, kurus Kungs pamodināja vakar tūlīt pēc vētras.” 3] KORNĒLIJS saka: “Bet tev tomēr ir labas acis un visu atklāj! Ja jau viss tad ir galā, tad jau tāpat viss ir labi un mums nav vajadzīgs nekas cits, kā lai noteikti izdodas tas, ko Kungs kārto un grib; jo viena vienīga neizdošanās stūrgalvīgajos izraisītu daudz šaubu. Bet vai tu arī patiesi redzēji tos deviņus pieceļamies un aizejam?” 4] JARA nedaudz satraukta saka: “Nu, es tomēr domāju, ka manī nesaskatis meli!? Cik ilgi es dzīvoju un domāju, pār manām lūpām nekad vēl nav nākuši meli, — un līdzās manam Kungam, manam Dievam un vispatiesākam Meistaram man būtu jāpasaka meli, lai caur to apklusinātu jūsu ziņkārību?! Ak, te tu, augstais kungs, Jaru vēl ilgi nepazīsti! Redzi, lai cik gaišā saprātā mīt arī meli; jo pēc sava saprāta tu kādam vari kaut ko izskaidrot izejot no tā kā tev tas bija saprotams; bet tava tev saprotamā esamība bija pavisam aplama, — jo tu esi piekrāpis sevi un savu tuvāko. Bet patiesa un tīra mīlestība nekad nemelo un nevar melot, jo tā tuvāko, kā arī vienu Dieva bērnu, godā vairāk nekā sevi, bet Dievu pār visu! Bet es esm pilna mīlestības uz Dievu un tātad arī uz tuvāko — un to ievērojot man būtu jābūt spējīgai dot nepareizas ziņas?! Mīļais Kornēlij, šis pieļāvums kā no tevis izejoss tieši nebija ļoti pieklājīgs!” 5] KORNĒLIJS saka: “Bet vismīļā Jara, tā es mūžam to nekad neesmu domājis! Es tev tādēļ tā jautāju, ka tas ir pavisam parasts jautāšanas veids, bet ne tuvu nedomāju, ka tu man gribētu teikt ko nepatiesu! Jautā pašam Kungam, kas tak noteikti zina, kā izskatās manā sirdī, vai es tev, tu atklātākā meitene, esmu gribējis piedēvēt melus! Caur Kunga gribu tie deviņi nu ir tikuši atmodināti, un ar to visa tā lieta ir nokārtota. Bet nedaudz neveiklo jautājumu es tev uzstādīju aiz tīra ieraduma un pie tam īstenībā neko nedomāju. — Vai tu tādēļ gan varēsi būt uz mani dusmīga?” 6] JARA saka: “Ak pavisam nē. — Bet nākamo reizi tev savus jautājumus vajag nedaudz labāk pārdomāt. Bet tagad apspriežam kaut ko citu, jo tukšu esam pietiekoši apsprieduši!” 7] KORNĒLIJS un KIRĒNIJS saka: “Jā, jā, te tev gan ir taisnība; ir žēl katru minūti, kuru nopļāpājam paši, ja satrp mums ir Kungs. Ļaujam nu vienīgi Kungam to godu kaut ko noteikt un pavēlēt!” 8] ES saku: “Lai paliek; un mums ir laiks doties zvejā un Markusam sagādāt labus krājumus! Bet pēc pusdienām jau atkal kas atgadīsies!” 9] Vecais Markuss, kas to no Manis dzirdēja, saviem dēliem tūlīt pavēlēja sakārtot vajadzīgos kuģus; jo caur vakardienas vētru lielajā ierobežotajā rezervuārā daudzas zivis bija cietušas. 6. Persieši un farizeji strīdas par brīnumu. Jūda Iskariots iet ķert zelta zivi 1] Bet kamēr mēs pie mūsu galda tā šo un to pārrunājām, starp tiem trīsdesmit jaunajiem farizejiem un vēl klātesošajiem divdesmit persiešiem izcēlās strīds. Persieši deviņu noslīkušo atdzīvināšanu uzlūkoja kā kārtējo brīnumdarbu; bet tie trīsdesmit jaunie farizeji to kā tādu apšaubīja. Un īpaši pret to visvairāk iebilda tieši Risa, kas iepriekš spēcināja Man Hebramu. 2] HEBRAMS teica: “Draugs Risa, ja kāds cilvēks reiz miesā ir tik totāli miris, kā bija tie deviņi, tad tu viņu vari likt kā gribi, un nākamā dienā tāpat un liet mutē to pašu vīnu, tad viņš tomēr nekad nekļūs dzīvs! Tas ir dievišķa spēka gribas darbs un novietošanai un vīna ieliešanai pie tā nav darāms nekas cits kā lai caur novietošanu ūdens reiz aizplūstu no māgas un plaušām un ka caur vīnu vēl vājajiem nerviem tiek dots vajadzīgs pirmspēcinājums un augslejām patīkama garša. Bet attiecībā uz vēlāko mirušās miesas atmodināšanu, ne novietošana, ne vīns nav uzlūkojami kā nepieciešami. Kungs tam iepriekš lika notikt tikai tādēļ, ka Viņam bija nodoms caur Savu gribu tos deviņus atsaukt atpakaļ dzīvē un lai viņu dvēseles sastop apdzīvojamu un derīgi miesu. — Vai tad tu to nesaproti?” 3] RISA saka: “Jā, jā, es to gan saprotu, un tev arī būs pilnīga taisnība; bet pie tam tomēr nebūtu nelietderīgi pārbaudīt, lai sevi pašu pilnīgi pārliecinātu, ka novietošana un pēc tam trejkārša vīna iedošana pati par sevi nevienam pilnīgi nolsīkušam atkal neatdod miesas dzīvību. Ja ir arī šī pārliecība, tikai tad 7

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 4. GR
 • Page 3 and 4: Lielais Jāņa Evaņģēlijs, 4. gr
 • Page 5: ziemeļu novados. 8] Tādēļ tieca
 • Page 9 and 10: tajam kāda noslīkušā iespējama
 • Page 11 and 12: 1] Bet vecais MARKUSS no mājas, ku
 • Page 13 and 14: giem pamācīja, itkā mēs būtu v
 • Page 15 and 16: nīgi nonācis pie Jāņa, pat pie
 • Page 17 and 18: devies uz Galijeju un atkal darot s
 • Page 19 and 20: tība. Jo vispārējai, nemantīgai
 • Page 21 and 22: tikai mierīgā situācijā, bet š
 • Page 23 and 24: kādam sliktam, uzspiestam un nolā
 • Page 25 and 26: 19] Un RAFAELS saka: “Tev gan vē
 • Page 27 and 28: apņemšanās rīkoties pēc Mācī
 • Page 29 and 30: Viņu sacelties un sacelsies! Ak, V
 • Page 31 and 32: nekādas tirgoņa meitas no Kaperna
 • Page 33 and 34: agāts ar labiem un cēlim darbiem!
 • Page 35 and 36: zina — tiko jūs bijāt pāri mā
 • Page 37 and 38: un viss cilvēks te stāv pilnīgs
 • Page 39 and 40: neizdarītu. 2] Bet neskatoties uz
 • Page 41 and 42: tu ievainotajam seno ievainojumu b
 • Page 43 and 44: pielietotam un pēc neilga laika ar
 • Page 45 and 46: ams. Ko var nabaga niedra, ja tā n
 • Page 47 and 48: ar tavu vairāk kā simttūstoš ci
 • Page 49 and 50: mana kalpone nebūtu aizgājusi pir
 • Page 51 and 52: apģērbt. Bet Es viņam norādu, k
 • Page 53 and 54: cik ievērības cienīgs cilvēks t
 • Page 55 and 56: 14] Bet šādā stāvokli kāds cil
 • Page 57 and 58:

  mitreiz simtstūkstoš saules, pat

 • Page 59 and 60:

  tam var atnest šāds pilnīgs cilv

 • Page 61 and 62:

  u elements. 12] Draugs, ja kāds gr

 • Page 63 and 64:

  un tā savas nožēlojamās dienas

 • Page 65 and 66:

  Es domāju, ka te pietiekami tika p

 • Page 67 and 68:

  vēka galvenai misijai, jo bez tā

 • Page 69 and 70:

  viņu bērniem esot, un dažkārt a

 • Page 71 and 72:

  attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat

 • Page 73 and 74:

  tīgi savam labumam, pirms vēl vi

 • Page 75 and 76:

  ķēniņu Aleksandru, pašaizliedz

 • Page 77 and 78:

  kās pieredzes līdz šim visam sma

 • Page 79 and 80:

  kas te viņu sirdīs sauc: “Ozian

 • Page 81 and 82:

  padarītas. 12] Bet bēdas tam, kas

 • Page 83 and 84:

  dzīga izturēšanās. 15] Tālab d

 • Page 85 and 86:

  iedzīvotājs un tas paliks mūžī

 • Page 87 and 88:

  priekšā un ar tik aptverami skaid

 • Page 89 and 90:

  neprasīs; bet kā visu cilvēku T

 • Page 91 and 92:

  dvēseles radīts, bet tādēļ tā

 • Page 93 and 94:

  jās saules pasaulēs laiku pa laik

 • Page 95 and 96:

  ir dumjāks un aklāks kā šajā z

 • Page 97 and 98:

  uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj

 • Page 99 and 100:

  95. Kalpošanas mērķis 1] (KUNGS:

 • Page 101 and 102:

  priekšā, nevēlaties atstāt cies

 • Page 103 and 104:

  senie ēģiptieši, kuru pirmais, n

 • Page 105 and 106:

  savas esamības un dzīvības brīv

 • Page 107 and 108:

  4] Tīkls arī ir nepieciešams lī

 • Page 109 and 110:

  saules, bet kā to reiz gan garu pa

 • Page 111 and 112:

  4] Un tas arī bija labi, lai tās

 • Page 113 and 114:

  12] Jā, tajos turpmākajos laikos

 • Page 115 and 116:

  kopā salipušais garīgais līdzī

 • Page 117 and 118:

  tikpat maz žēlosies, cik kāds ta

 • Page 119 and 120:

  un, otrkārt, vēl bija tik labs te

 • Page 121 and 122:

  12] Tādēļ cilvēks arī visvair

 • Page 123 and 124:

  tad var ap sevi satvert tālāk un

 • Page 125 and 126:

  kādu brīvu radīšanu, kā tas m

 • Page 127 and 128:

  dzirdēto un visi sāk Mani skaļi

 • Page 129 and 130:

  prot izvilkt ārā kādu visgudrāk

 • Page 131 and 132:

  tā lielo spēku un varu! 9] Tādē

 • Page 133 and 134:

  ķēnišķi greznojuši un laicīgi

 • Page 135 and 136:

  stundas ceturtās daļas laika apm

 • Page 137 and 138:

  personā atrodas runājošs un note

 • Page 139 and 140:

  zemes visnolādētāko vietu, kas i

 • Page 141 and 142:

  pa lielākai daļai arī paliek tie

 • Page 143 and 144:

  gan es nekad neesmu bijis un kā z

 • Page 145 and 146:

  9] Rabīns teica: “Draugs, es nu

 • Page 147 and 148:

  am tev jāizmaksā tūkstots naudas

 • Page 149 and 150:

  klajumus! Kas ir matērija, kā tā

 • Page 151 and 152:

  12] Kad vēlākās un speciāli pie

 • Page 153 and 154:

  2] Bet tā kā šie dabas dzīvība

 • Page 155 and 156:

  uz Betāniju un ceļa redzējām li

 • Page 157 and 158:

  les turpinās, jo vairāk viņi kļ

 • Page 159 and 160:

  mā tu pats sev ņēmi laicīgo mie

 • Page 161 and 162:

  āk miers un drīz kļuva saskatām

 • Page 163 and 164:

  atstāsta kāds pēdējais, īsten

 • Page 165 and 166:

  no daudzajām bestijām nekustējā

 • Page 167 and 168:

  ainu, tad abas saites, pie kurām l

 • Page 169 and 170:

  ierīkota. 2] Bet kādam no pozitī

 • Page 171 and 172:

  vairojieties un piepildiet zemi un

 • Page 173 and 174:

  zaudējumu, un tātad brūces vietu

 • Page 175 and 176:

  daudz pārdomā, un tu to jau atrad

 • Page 177 and 178:

  10] Debesu iedzīvotāji, kāds ir

 • Page 179 and 180:

  šu dzimumu. Te tādos brīdinājum

 • Page 181 and 182:

  22] “Tas ķēniņš ved mani savo

 • Page 183 and 184:

  vārdus. Tālab esmu pilnīgi amier

 • Page 185 and 186:

  nebiju piespiežams kaut ko izpaust

 • Page 187 and 188:

  dienām?” 4] SIMONS saka: “Kung

 • Page 189 and 190:

  2] Bet te visiem cilvēkiem kā pil

 • Page 191 and 192:

  7] Vai tu gan domā, ka tu panestu

 • Page 193 and 194:

  Ēģiptes augšējā daļā, — be

 • Page 195 and 196:

  “Romiet! Kas tev lika mani šeit

 • Page 197 and 198:

  atkal sasniedzām Nīlu un kādu no

 • Page 199 and 200:

  kamas netikles un nereti ar tām iz

 • Page 201 and 202:

  15] Tad ziņkārīgie drīz gāja a

 • Page 203 and 204:

  nobrieduši un veseli; arī pēc ta

 • Page 205 and 206:

  pie mums tas ir grēku nožēlošan

 • Page 207 and 208:

  8] Mēs to nebūtu uzsākušas, ja

 • Page 209 and 210:

  pielūgta un augsti godāta iespēj

 • Page 211 and 212:

  labākās dotības. Tādēļ šeit

 • Page 213 and 214:

  izskatās tik līdzīgi kā dvīņu

 • Page 215 and 216:

  attālumā. 6] Ar manas Mācības p

 • Page 217 and 218:

  gums! Skeptiķis par to tik ļoti i

 • Page 219 and 220:

  akšanas un, kas viņi to atvēra,

 • Page 221 and 222:

  tēli; jo senajiem ēģiptiešiem r

 • Page 223 and 224:

  stāv divas smailas kolonnas, saukt

 • Page 225 and 226:

  eiz atstās, tad viņam jānosaka,

 • Page 227 and 228:

  noteikti pastāvēja un kādai tai

 • Page 229 and 230:

  Kuru ūdens tā īsti labi vairs ne

 • Page 231 and 232:

  un mirti, meža dateli un āžu un

 • Page 233 and 234:

  ķermeņi, zināmā mērā ir saule

 • Page 235 and 236:

  ties, tad viņa aptumšo viņas gai

 • Page 237 and 238:

  attālumā. 4] Caur šo dabas pirmg

 • Page 239 and 240:

  vēl vairāk noderēt; bet arī kā

 • Page 241 and 242:

  eizas pašizziņas, Es jums esmu iz

 • Page 243 and 244:

  atkal pilnībā ir kārtība un sp

 • Page 245 and 246:

  229. Kirenijs lūdz paskaidrot māc

 • Page 247 and 248:

  as garu; ja kāds gars skubina un k

 • Page 249 and 250:

  233. Galvas priekšējo smadzeņu s

 • Page 251 and 252:

  eprezentē lietu arī no vispārēj

 • Page 253 and 254:

  1] (KUNGS:) “Nolieciet kādu lai

 • Page 255 and 256:

  kam viņai ir iedēstīti līdzekļ

 • Page 257 and 258:

  kas te tālāk notiks. 241. Jautāj

 • Page 259 and 260:

  1] ES saku: “Jā, jā, tas tieši

 • Page 261 and 262:

  cināta kļūt par Dieva bērnu, ta

 • Page 263 and 264:

  āļu priekšā! Bet pamodini arī

 • Page 265 and 266:

  mudināt pravieši. Bet vai tas jum

 • Page 267 and 268:

  nocentrējas ap zemi. Bet lai zemes

 • Page 269 and 270:

  254. Visuma lielums 1] ES saku: “

 • Page 271 and 272:

  kustības, to ātrumā vēl aonkār

 • Page 273 and 274:

  ja Es kādam no jums jautātu tā,

 • Page 275 and 276:

  2] Pēc jūsu laika mēra apmēram

 • Page 277 and 278:

  4] Kāda tāda dvēsele beigās tik

 • Page 279 and 280:

  jutīs, ne līdzīgi pasaules cilv

 • Page 281 and 282:

  48. Corela pašatzīšanās . . . .

 • Page 283 and 284:

  154. Atraitnes dzīvības indīgā

 • Page 285:

  259. Piemēri par dzīvnieku inteli

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...