Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

8] ES saku: “Saproti,

8] ES saku: “Saproti, — tā kā te nejauši tieši Es esmu Kungs, un pamatu pamatā tu savu zvērestu esi parādā tikai Man un Es tev to varu atlaist kā un kad Es gribu, tā Es šeit arī vienīgais nosaku, kas pēc rindas secības kādas slimas dvēseles dziedināšanai notiek. Pie tam tu savu zvērestu esi zvērējis pie dieviem, kuri mūžam nekur nepastāv; bet tā kā ar tava zvēresta aizstāvēšanu izskatās ļoti nenopietni, tad arī tavam zvērestam nebūs liels svars. Tātad tavi dievi un tavs zvērests pats par sevi līdzinās nullei. Tam ir kāda nozīme tikai ciktāl Es tavu zvērestu uzskatu par uzticības zīmi, bet tā kā Es tavu zvērestu uzskatu par nulli, tam Manā priekšā nav ne niecīgākā nozīme un mazākais šim brīdim tu no tā esi pilnīgi atbrīvots. 9] Es tev to saku, ka ar šī cilvēka eksāmenu pavisam vēl nav beigas; vēl jau atklāsies kaut kas, kas tevi vēl vairāk aizskars. 10] Viņš ir ļoti dīvains cilveks, kuru tev īstenībā jau caur to vairāk un vairāk jāpazīst, ka savā ekstāzes miegā viņš pa lielākai daļai jau tāpat, kaut gan nedaudz vispārīgāk kā tagad, sevi atklāja, sevišķi savā pirmajā esktāzes stadijā. Tagadējā atklātā atklāšana, protams, speciāli ķeras pie darba, jo tā vajag būt. Bet tev tam nevajag likties kam piedauzīgam, jo Es tieši tādēļ ļavu tam notikt, lai jums pilnīgi parādītu, kādu totāli slimu dvēseli un beigās arī zāles, kā viņa iespējamā kārta vēl ir dziedināma. Es tev iepriekš teicu, cik tas būtu muļķīgi, kādu miesīgi slimu cilvēku sodīt ar pērienu un cietumu tādēļ, ka viņš ir saslimis; bet cik daudz muļķīgāk tomēr ir tad kādu cilvēku viņa totāli slimās dvēseles dēļ sodīt ar nāvējošu miesīgu un morālisku pērienu! — Saki Man, tu Mans draugs Kirenij, vai savā dedzībā šo Manu mācību tu jau esi pilnīgi aizmirsis?” 11] KIRENIJS saka: “To nē, ak Kungs un augstākais Meistar kopš mūžības; bet Tu zini, ja kaut kur uzpeld īsti rupjš nelietis, man aiz sena paraduma dažkārt saceļas neliela vētra! Bet Tu redzi, cik ātri es ļauju sevi pamācīt un tūlīt savu seno muļķību arī saprotu. Tagad es jau atkal priecājos uz tālāku eksāmenu, ko mūsu Jānis, šķiet, ļoti labi prot! Bet tam arī vajadzīga Jāņa gudrība un viņa iekšējā gaišredzība, dabīgi vadīta no Tava Gara. Bet tas skaistākais pie tam ir tas, ka pamatā Corels vēl neko nemana no kaut kā brīnumaina, un tomēr viņam būtu jāuzkrīt tam, ka gudrais Jānis viņam tik smalki atstāsta viņa visrupjākos grēkus no visām zemēm, kur viņš tos ir izdarījis, it kā viņam visur būtu bijuši acu un ausu liecinieki!” 12] “Tagad atkal tu tikai uzmanīgi klausies, jo Jānis tūlīt atkal vērsīsies pie viņa!” 13] Kirenijs nu atkal ir pati uzmanība, bet visām klātesošām sievām un jaunavām, kas pa to laiku atgriezušās teltī, lieku iet prom, jo tālākā saruna jādzird tikai nobriedušiem vīriem. Visas sievietes kopā ar Jaru un tām divām no jauna atdzīvinātām Kirenija meitām Camelu un Idu paklausa. 68. Corela aizbildināšanās 1] Sieviešu ziņkārība gan bija liela; bet Mans Vārds tomēr iedarbojās spēcīgāk, un visas devās Omrana teltī, kur viņas uzkavējās tik ilgi, līdz viņas atkal pasauca. 2] Kad tādā veidā ar sievam bija nokārtots, JĀNIS Corelam teica: “Nu, kā tad ir ar tava uzvilktā loka izšaušanu? Man šķiet, ka visas savas asās bultas tu būtu izšāvis zilā gaisā, bez kā kaut kur trāpījis. Un tomēr pirmīt tu gribēji cīnīties pat ar Dieva bezgalīgo gudrību! Es tev saku, runā, ja tu vēl spēj ko pateikt!” 3] Beidzot CORELS saka: “Kas man te vēl jāsaka? Tev — Dievs zina, no kurienes — tāpat viss ir zināms, ko visu es kopš šūpuļa esmu izdarījis, kādēļ man tev vēl vairāk jāstāsta?! Es nu arī varētu runāt, bet kādēļ man vēl vairāk attaisnoties?! Kāds es biju un pa lielākai daļai vēl esmu, tā es arī rīkojos, jo es nevarēju rīkoties citādi, kā kāds biju savā dabā! Vai kāds lauva vai tīģeris tādēļ ir vainīgi, ka ir mežonīgi, plēsīgi bestijas?! Tā reiz ir viņu daba un tādēļ viņi pamatā tak tomēr noteikti nav vainīgi ka viņi ir tādi, kādi viņi ir! Ja viņi ir slikti, tad par to vainu nes tikai Tas, kas viņus tādus ir radījis un padarījis! 4] Kādēļ var būt tūkstošiem cilvēku, kas te ir miermīlīgāki kā jēri un kādēļ es tāds neesmu! Vai es itkā pats sevi esmu radījis un tādu padarījis?! Bet ja es gribētu būt pavisam slikts, tad es tev tagad varētu pilnīgi apstrīdēt visu, ko tu aiz savas gudrības man esi izklāstījis; jo atsevišķu cilvēku gudrības izteicieni pasaules tiesas laukuma priekšā pie mums nakad neder kā pierādījums, cik ilgi caur citu liecinieku izteicieniem tie netiek pierādīti apstiprināti. Bet es atzīstu atvu gudrību un ticu tevī pazīstam cilvēku, kas ne tikai negrib man kaitēt, bet gan tikai grib palīdzēt un tādēļ arī to, ko tu par mani pateici, atzīstu kā kaut ko patiesu. Visa tā patiesību es arī ne mazākā mērā nenoliedzu; bet es gan vēl vienmēr drīkstēšu 70

attaisnoties! 5] Bet tev jau tāpat ir brīvas tiesības par mani par mani skaļi pateikt visu, ko es jebkad savu tieksmju un dabas dēļ esmu darījis; jo par to vairāk kā mani nonāvēt jūs nevarat un es nāvei varu drosmīgi skatīties tās tukšajās, tumšajās acīs un man nav bail tās priekšā! No tā tu jau vari redzēt, ka es neesmu nekāds šīgada zaķis. Ja tev no manas viszemiskākās dzīves jābūt zināmām itkā vēl dažām slepkavībām, tad tik nāc ar to klajā; jo pasaulē es jau sen ne par ko nekautrējos. 6] Vispār attiecībā uz tām piecām meitenītēm tu esi mazliet par daudz sabiezinājis krāsas tajā, ka tu mani apvainoji, ka man viņas tikai tādēļ bija žēl, ka caur viņu nāvi, kas arī pilnīgi nebija vieglas izvarošanas, bet gan ļaunas spitālības sekas, man zuda lielākā peļņa. Es tev pat varētu pievest dažus uzticības cienīgus lieciniekus, kas dzirdēja, kas dzirdēja, ka es vissirsnīgi lūdzu Zevu man tās piecas meitenītes saglabāt un es dieviem zvērēju, ja meitenītes izveseļotos un paliktu dzīvas, meitenītes uz visiem laikiem paturēt kā mietas. Bet kad, neskatoties uz visu kopšanu, trīsdesmit dienu laikā viņas visas tomēr nomira, es biju izmisis un vēlreiz devu zvērestu nekad vairs nepieskarties nevienai meitenītei un vairs netirgoties ar vergiem! Līdz šai stundai es to esmu turējis un tieši tādēļ atceļoju šeit un nopirku savu īpašumu, ar kuru caur uguni es pazaudēju visu, ko es jebkad sev biju ieguvis. — Runā nu tu, vai es arī šoreiz esmu runājis nepatiesību.” 69. Corels kā mātes slepkava 1] JĀNIS saka: “Jā, jā, vēlāk tu to gan darīji; bet sākumā tu biji noskaņots tā, kā es tev to teicu! Bet ka tu meitenītes tikai tā pavisam viegli izmantojis, te tu nu arī vēl runā rupjākos melus! Tikai vienu tu paņēmi nedaudz maigāk, un tā bija tā pēdējā, kad tava baudkāre jau atteicās tev nekrietni pakalpot; jo pirmās četras tu ne mazākā mērā nesaudzēji, bet gan viņas paņēmi pavisam šausmīgi! Vai tu to vari apstrīdēt? — Redzi, tu klusē un drebi! Pēc tam meitenītes saslima ar ļoti bīstamu spitālību, kas, protams, paātrināja nāvi, bet arī par to īsteni un vienīgo vainu nes tava baudkāre! Bet šī nodaļa ir galā un mēs nu pārejam uz ko citu! 2] Tu zini, kas vēl guļ uz tavas sirdsapziņas, protams, ir kaut kas, pie kā vēlreiz nav pielipusi tava griba; bet te ir rīcība un tā sekas! Tādēļ cilvēkam nekad nav jārīkojas dusmās; jo rīcībai, kas notiek dusmās, vienmēr kā ēna pa pēdām lien līdz ļaunas sekas. Vai tu vēl vari atcerēties, kad sevišķi tava māte Agla, kas bija ļoti saprātīga persona, pilnā nopietnībā tevi atrunāja no tavām palaidnīgām draiskulībām un no tavas nemierīgās sabiedrības, ko tu tad viņai darīji?” 3] CORELS saka: “Ak dievi, man gan kā kādā sapnī vēl kas nāk prātā; bet kaut ko noteiktu es par to vairs nevaru pateikt! Tādēļ runā tikai tu, ja jau tu reiz esi sācis. To es zinu, ka ar iepriekšēju ļaunu gribu es nekad neesmu darījis ko ļaunu, bet par to, ka es esmu pakļauts pēkšņām dusmām, tur es varu darīt tikpat maz, kā kāds tīģeris, ka viņš ir asinskārs, plēsīgs bestija! — Runā nu!” 4] JĀNIS saka: “To mēs pārrunāsim tikai vēlāk, bet toreiz tu paķēri kādu podu, kas atradās uz sola un ar visu spēku meti pret tavas mātes galvu, ka viņa trieciena pavisam apdullināta noslīga zemē! Bet tā vaitā, lai tu savai labai mātei piesteigtos klāt un viņai palīdzētu, tu paņēmi zināmo mārciņu zelta un uz kāda korsiešu kuģa atbēgi šeit un pēc tam tu vairākus gadus piedalījies skaistajā jūras laupītāja amatā, pie kādiem apstākļiem tu arī kļuvi par vergu tirgotāju. Bet tava māte drīz pēc tam nomira daļēji spēcīgā smadzeņu satricinājuma dēļ, daļēji aiz sirdsēstiem par tavu nelabojamību. Un te līdzās daudziem citiem taviem ļaunajiem grēkiem uz tavas sirdsapziņas ir arī mātes noslepkavošana, un kā kronis par taviem daudziem ļaunajiem darbiem uz tavas galvas guļ visaugstākais lāsts no tava tēva, kā arī no tavu pārējo brāļu un māsu puses! — Nu tu esi pavisam atmaskots; ko tu kā tīra prāta cilvēks uz to visu nu saki?” 5] CORELS saka: “Kas man uz to jāsaka? Notikušais ir noticis un vairs nevar tikt padarīts par nenotikušu! Es saprotu, ka manā iepriekšējā rīcībā ļoti daudz kas bija ļoti nepareizs; bet ko visa šī izpratne man līdz? Ir tieši tā, itkā kādu tīģeritu varētu padarīt par sapratīgu cilvēku, kas atskatītos atpakaļ, kādas šausmas viņš ir nodarījis; ko tas viss viņam līdzētu?! Ja viņš notikušo varētu padarīt par nenotikušu, viņš noteikti pielietotu visas iespējamās pūles; bet ko viņš savā tīģera stāvoklī varēja darīt, ka viņš bija tieši tīģeris un nevis jērs? Te grēku nožēla par nelietīgu darbu un labākā griba to atkal vērst par labu arī ir tikpat veltīga kā muļķīgākās pūles pagājušo dienu padarīt par tagadējo! No šī brīža es gan varu kļūt par pavisam citu un labāku cilvēku; bet tur, kur es biju ļauns, man vairs nav iespējams sevi padarīt labāku, kāds es biju. Vai man itkā jālej sāpju asaras par to, ka es esmu darījis tik daudzus ļaunu darbus? 71

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Notes 4-1B rates
TechnologiCS 4 - CADmaster