Views
6 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

dzēts laicīgi un

dzēts laicīgi un mūžīgi. 6] Bet ja tu darbodamies paliksi piet tā, ko tu tikpat labi kā es atzīsti kā sliktu, tad tu visu dzīvi paliksi nožēlojams, un kā reiz izskatīsies viņpasaulē, kur pēc miesas atkrišanas ir patiesa dzīvība, to tev pavisam labi var paskaidrot tava paša tīrs saprāts, ja tu padomā, ka šī laicīgā dzīve ir sēkla un mūžīgā viņpasaule ir auglis. 7] Ja tu šajā savas dzīvības dārzā, tieši šīs tavas dzīvības augsnē stādi cēlu, labu sēklu, tad tu arī ievāksi labus augļus, bet ja tu savā dzīvības augsnē liec ērkšķu un dadžu sēklas, tad tu arī reiz ievaksi to, kādas sēklas tu nu esi sējis! Jo tu gan zināsi, ka uz dadžiem neaug vīģes un uz ērkšķiem vīnogas! 8] Redzi, es tevi nu neesmu tiesājis, bet gan tikai tev rādījis, kas tev turpmāk jādara, un mans vārds pret tevi nebija bargs un manas runas tonis bija maigs. Liec šos manus vārdus pie sirds, un es kā draugs ar savu dzīvību tev galvoju, ka to to gan mūžam nekad nenožēlosi!” 73. Izpratnes griba un baudas griba cilvēkā 1] CORELS saka: “Ak, tā jau ar mani var runāt, jo tas skanēja ļoti draudzīgi, un es pielietošu visas pūles darīt to, ko tu man teiksi kā cilvēks un nevis tikai kā tiesnesis! Mīļais draugs! Es nu sevi smalki pazīstu, — mans iekšējais dzīvības kodols, šķiet, nav tieši tas sliktākais, bet mans ārējais ir viscaur slikts! Ja būtu iespējams šo miesu kopā ar tās dvēseliski sliktiem piedēkļiem pilnīgi novilkt un iekšējo dzīvības kodolu apvilkt ar labāku miesas masu, tad es būtu pavisam rets cilvēks; bet pie šīs tagadējās manas miesas konstitūcijas nekas nav darāms! Es nu, protams, vairs neesmu kāds tik ievērojams ļaundaris, kāds es biju, bet manai miesai nekad nevaru uzticēties. Dīvaini tomēr vienmēr tas, ka pie visām manām lai cik ļauna izskata ļaundarībām, es tur nekad nebiju klāt ar manu gribu! Es vēl vienmēr itkā nejauši esmu ticis tajā ievilkts; bet ko es īstenībā gribēju, no tā notika tieši pretējais! Kā tas ir saprotams?” 2] JĀNIS saka: “Jā, redzi, cilvēka griba ir divējāda; viena griba ir tā, pie kuras patiesības izpratnei vienmēr ir diezgan vāja vilcēja vai vadāmā virve; bet otra griba ir tā, pie kuras jutekliskai pasaulei ar tās svētlaimīgi smaržojošām prasībām arī ir vadāmā virve un caur visādiem ieradumiem tā ir kļuvusi īsteni stipra un spēcīga! Ja pasaule ļauj tev ieraudzīta patīkamu kumosu kopā ar iespējamību to viegli iegūt, te spēcīgā virve tūlīt sāk stingri pavilkt pie sirds gribas kamola; ja arī tajā pat laikā darbojas mazāk spēcīgā patiesības izpratnes vilcēja un vadāmā virve, tad tas līdz maz vai nemaz, tādēļ, ka kopš seniem laikiem spēcīgākais vēl vienmēr uzvar vājāko. 3] Gribai, kurai jādarbojas, vajag uzstāties izšķiroši nopietni un ne no kā nebaidīties. Tai vajag varēt visām pasaules priekšrocībām smieties sejā ar stoisku vienaldzību un pat par savas mieas dzīves algu un sekot patiesības gaišajam ceļam. Tad citādi vājā izpratnes griba ir kļuvusi stipra un spēcīga un sev pilņigi pakļāvusi tīri pasaulīgo sajūtu un baudu gribu. Beidzot šis cilvēks sevī ir kļuvis viens, kas ir visnepieciešamāki svarīgākais cilvēka nemirstīgās būtības iekšējai pilnībai. 4] Ja tu domās un sevī pašā nevari vienoties, kā tu te vari teikt: “Es patiesību esmu iepazinis tās dziļumā un pilnībā!” — bet pats sevī pašā vēl neesi pilnīgi vienis prātis un tātad pats sev nekas cits kā tīrākie meli?! Bet meli iepretī patiesībai nav nekas cits kā dziļākā nakts iepretī gaišākai gaismai. Tāda nakts neredz nekādu gaismu un cilvēks sevi kā meli, nevar pazīt nekādu gaišu patiesību un tādēļ pie visiem, sevī vēl ļoti pasaulīgiem cilvēkiem izpratnes gribas velkamā un vadāmā virve ir tik ļoti vāja, ka tiek pārmesta pār bortu un uzvarēta no pasaulīgās baudas gribas vieglākā pretvilciena. 5] Ja pie dažiem cilvēkiem pasaules baudu griba uz visiem laikiem pilnīgi ir uzvarējusi un apspiedusi izpratnes gribu, tā ka cilvēka iekšējā tumsā arī ir sekojusi sava veida vienība, tad cilvēks garā ir kļuvis miris, tātad pats sevī nolādēts un mūžīgi vairs nevar nonākt pie gaismas, izņemot caur savu alku spiedienu rupjās matērijas sadedzināšanas ugunī. Bet dvēseles matērija ir daudz neatlaidīgāka kā miesas un lai izpostītu un iznīcinātu visu dvēseles matēriju, tam vajadzīga ļoti varena uguns. 6] Bet ja kāda dvēsele mīlestības uz patiesību vai gaismu dēļ tādu ļoti sāpīgu tīrīšanu nepieļaus, bet senās baudas un tumšās varas kāres dēļ kā Protejs centīsies izgbēgt no tās ķetnām, tad cilvēks, kas šajā pasaulē savā dzīvības naktī sevī ir kļuvis pilnīgi viens, arī ir tikpat kā uz mūžību pazudis. 7] Tikai tas cilvēks, kas caur savu enerģisko, gaismas pilno izpratnes gribu ir pilnīgi uzvarējis pasaulīgo baudu gribu, un tā sevī kļuvis viens gaismā un patiesībā, caur to ir pilnīgi gaisma un patiesība un tātad arī pati dzīvība. Bet tam, kā es tev jau iepriekš piezīmēju, vajadzīga patiesi stoiska pašaizliedzība, — tikai ne jūsu sevī augstprātīgā Diogena, kas sevi tu par vairāk un augstāk nekā kādu zeltā mirdzošu 74

ķēniņu Aleksandru, pašaizliedzība, bet gan tā pazemīgā Enoha, Ābrama, Īzaka un Jēkaba pašaizliedzība. Ja tu to vari, tad tev tiks palīdzēts laicīgi un mūžīgi, bet ja tu to nevari, un nevari tava paša patiesības izpratnes spēka dēļ, tad ar tevi ir galā un tev nevar tikt palīdzēts ne uz vienu, ne otru pusi. Bet es domāju, ka tu to spēsi, jo tev netrūkst atziņas un izpratnes. — Ko tu savā iekšējā dabā uz to nu saki?” 74. Dieva un Viņa Cilvēka tapšanas būtība 1] CORELS saka: “Viņš saka: “Corels var visu, ja viņš to grib kā īsts Corels!”; un viņš to nu grib, un tad viņam arī noteikti tiks palīdzēts! Ja tikai es pie tevis varētu būt mazākais pāris nedēļas, tad tā lieta acīmredzami ietu vieglāk un ātrāk!” 2] JĀNIS saka: “Ja tev nu ir pilnīgi nopietna griba kļūt labākam cilvēkam, tad tu jau paliksi starp vīriem, kas lielās un dzīvās Dieva gaismas tiešā tuvumā ir tikpat stipri kā mēs!” 3] CORELS saka: “Kas un kurš tad īstenībā ir jūsu Dievs, kuru jūs jūdi dēvējat par Ābrama, Īzaka un Jēkaba Dievu?” 4] “Kad tu savā gaismā būsi kļuvis viens, tad tu šī jautājuma atbildi skaidri atradīsi sevī, kā mēs to esam atraduši; bet ja mēs gribētu censties to tev tuvāk izskaidrot, tad tu visu mūžu mūs nesaprastu. Bet to gan tu vari iepriekš zināt, kādam priekšstatam patiesam cilvēkam jābūt par Dievu, un tātad klausies: 5] Vienīgi patiesais un vienīgais Dievs, Pats no Sevis Sevī ir mūžīgs, tīrākais Gars, apbruņots ar pašapziņas augstāko pakāpi, ar dziļāko un gaismas pilnāko gudrību un ar to spēcīgāko gribu, kurai neviena lieta nav neiespējama. 6] Dievs Sevī ir Vārds, un tas Vārds ir Pats ir Dievs. Bet šis mūžīgais Vārds nu ir pieņēmis miesu, nāca šajā pasaulē pie savējiem un viņi nepazina gaismu, kas caur to ir atnākusi pasaulē. Tādēļ šī gaisma bērniem tiks atņemta un nodota pagāniem, kā tas nupat ir un notiek. 7] Jo Jeruzālemē dzīvo gaismas pirmdzimtie bērni, noliedz Dieva patiesību un arvien vairāk un vairāk pieķeras naktij, meliem un saviem tukšajiem darbiem. Bet pagāni caurstaigā pasauli un meklē patiesību un ja to ir atraduši, tad viņiem ir liels prieks un sirdī un patiesībā pār mēru slavēun cildina gaismas Devēju. 8] Apskaties šeit apkārt un tu ieraugi ievērojami daudz ļaužu! Lielākā daļā ir pagāni, kas ir meklējuši gaismu no Debesīm. Viņi to ir atraduši un priecājas par to; bet Jeruzāleme, Kunga pilsēta, tikai izsūtīja tiesas kalpus un gūstītājus, ka viņiem gaisma jānomāc! Tomēr tie, kuri tika izsūtīti, bija gudrāki nekā tie, kuri viņus ir izsūtījuši. No viņu lielās tumsas viņi nonāca pie gaismas, viņiem par to bija liels prieks un viņi tajā palika. Viņi gan gaismu sagūstīja, bet ne Jeruzālemes cietumiem, bet gan sev, savām sirdīm, un tagad ir mūsu brāļi Dieva gaismā, priecājas par gaismu un To, no Kura lielā gaisma iziet. 9] Tu kā pagāns gan nenāci šeit, lai atrastu gaismu savas dzīvības naktij; bet gan zeltu un sudrabu. Bet kas te no cietuma nonāk saules gaismā, tas nevarēs viegli izsargāties, ka tiek apgaismots. Un tā tev iet šeit. Ja tu arī tieši nemeklēji gaismu, tad tu tomēr tieci apgaismots, tā kā tu esi nonācis pie Saules, t.i., ne pie dabas saules gaismas, kas tagad tiko pieskaras rietumu horizontam, bet gan pie Gara gaismas Saules, kas bezgalību apgaismo arvisu gudrību, lai visas būtnes, ka ir spējīgas domāt, no šīs gaismas var domāt un gribēt kā uz šīs zemes, tā arī uz neskaitāmām citām pasaulēm, ar kurām no Dieva ir piepildīta visa bezgalīgā telpa. 10] Tādēļ ļauj sevi no šīs gaismas apgaismot, lai tu nu nedaudz sāc manīt, kā tā caurstrāvo tavu iekšieni, un caur mazāko šīs gaismas dzirkstelīti tu jau kļūsi laimīgāks, nekā ja tev piederētu visi zemes dārgumi. Meklē nu pats īstenas patiesības valstību un viss pārējais tev tiks piešķirts kā brīva piedeva un tev nebūs nekāds trūkums!” 75. Kirenijs uzņemas gadību par Corelu 1] CORELS saka: “Draugs, tev ir taisnība: Ko cilvēks dabūn tumsā, tas nenes augļus. Bet ka es dzīvoju spēcīgā gara naktī, to es nu jau pats manu; jo tavi vārdi, neskatoties uz to noslēpumainību, man ir devuši īstu un lielu apgaismību un man par to jau ir liels prieks. Bet ja tavi vārdi kaut ko spēj arī pie Kirenija, tad lūdz viņu, lai viņš, mazākais, dod man kādu tikai nedaudz labāku mēteli, jo šajās lupatās jūsu sabiedrībā es vairs nevaru uz sevi skatīties. Kirenijam gan būs kāds vecs, novalkāts kalpotāju mētelis!” 2] KIRENIJS pasauc vienu savu kalpotāju un saka: “Aizej, kur ir mūsu saiņi un atnes man vienu 75

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...