Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

labu kreklu, vienu togu

labu kreklu, vienu togu un vienu mēteli!” 3] Kalpotājs iet un prasīto atnes. 4] Bet KIRENIJS pēc tam pasauc Corelu un saka: “Šeit, ņem šo tērpu, aizej kaut kur aiz mājas un apģērbies!” 5] Corels ļoti pateicīgs paņem tērpu, aiziet ar to aiz Markusa mājas, apģērbjas un caur to iegūst ļoti staltu izskatu. 6] Nedaudz acumirkļos CORELS ir atkal pie mums un saka: “Augstais kungs! Lai tevi atalgo nevis mūsu nederīgie dievi, bet gan tas viens patiesais un mūžam dzīvais Dievs! Tu nu esi apģērbis vienu kailu, nabaga cilvēku, un tas ir cēls darbs, kā es gan neesmu vērts! Bet ja ir viens patiess, visuvarens un ļoti gudrs Dievs, kura bērni vai, mazākais, Viņa darbi mēs esam, un kā Viņš mūs apber ar labdarībām, kuru mēs neesam vērti un par kurām mēs arī varam Viņam tikai pateikties un citu neko, tā arīes šeit stāvu tavā priekšā, augstais kungs un pavēlniek; no sirds dziļākiem pamatiem varu tev tikai pateikties un citu neko nevaru darīt! Bet ja tu gribi mani pieņemt kā vienu tavu zemāko kalpu, tad es tev par to dāvinu savu tīrumu!” 7] KIRENIJS saka: “Tavs tīrums nepieder tev, bet gan tam, par kura naudu tu to esi nopircis; tādēļ mēs to pārdosim, naudu nodosim īpašniekam vai viņa bērniem, un tikai tad tu varēsi kļūt mans kalps!” 8] CORELS saka: “Augstais kungs un pavēlniek! Es darīšu to, ko tu gribi! No tevis man ir visa žēlastība, bet tikai neatstāj mani un apdavini mani ar kādu dienestu! Kā es uz visiem laikiem novilku savas vecās lupatas, tā es arī novilkšu manu slikto, seno cilvēku un kļūšu pavisam cits cilvēks! To tu vari man ticēt! Bet cik slikts es biju, tik labs es atkal gribu kļūt un savā vēl palikušajā dzīves laikā kaut cik izpirkt to, ko visu ļaunu es edmu nodarījis. 9] Ja es jebkad būtu varējis sastapt kādu cilvēku, kas par taisnīgumu un netaisīgumu būtu iededzinājis tik gaiši mirdzošu gaismu kā tur tas Jānis, tad es nekad nebūtu tik dziļi pagrimis visos netikumos; bet tā man pašam vienmēr vajadzēja būt gudrākajam cilvēkam! Bet cik tālu es ar savu lielo gudrību esmu ticis, to tu zini, un manu lielo kaunu jūsu priekšā man vairs nav jāatkārto. Tādēļ no šī brīža esi man žēlīgs un līdzcietīgs, jo turpmāk tev vairs nebūs nekāda izdevība būt ar mani neapmierinātam. Es protu dažādas mākslas un esmu labi izglītots rakstos un rēķināšanā un man nav sveša tautu, izņemot šī laika, vēsture. Es labi zinu visu Erodotu (grieķu vēsturnieks) un man nav svešas arī jūdu, persiešu un seno babiloniešu hronikas. Un tā tu gan varēsi mani kaut kur izlietot.” 10] KIRENIJS saka: “Par to runāsim vēlāk; bet tagad atgriezies tikai pie sava drauga Jāņa un ļauj viņam tev rādīt pareizo ceļu! Ja tev tas ir, — tad par visu pārējo drīz varētu tikt gādāts!” 76. Par iekšējās gara dzīvības noslēpumu 1] Pēc šiem Kirenija vārdiem Corels visu mūsu priekšā dziļi paklanījās un tūlīt atkal devās pie Jāņa, kas viņu vēlreiz uzņēma ar visu draudzību un viņam jautāja, kā viņam ir veicies. 2] CORELS saka: “Man veicās ļoti labi, kā tu to ļoti labi vari redzēt no mana tērpa; jo ja reiz pieder pavisam vesels krekls, toga un uz pleciem nes grieķu mēteli no zila merimo, tad laicīgi kādam noteikti klājas pavisam labi. Protams, ar garīgu labsajūtu un veselību, es tev saku, te vēl nav nekāda labklājība. Ja Dievs gribētu, ka arī garā es sāktu izskatīties tik jaunietērpts, kā pie miesas, tad man notiekti klātos vēl labāk; bet te jau būs vajadzīga laiks. 3] Bet vienu jautājumu tu jau man atļausi, draugs, un tas skan tā: “Jūs esat cilvēki kā es; jums ir miesa un asinis un tādi pat jutekļi kā kādam no mums, bet tu man devi pierādījumu par sava gara spēku, kas debesu augsti pārsniedz visu, kas man līdz šim nācis priekšā! Nu jautājums, kā tu pie tā esi nonācis? Kas tev un taviem kolēģiem to mācīja? Kā jūs uz šī ceļa nonācāt?” 4] JĀNIS saka: “Tev to izskaidrot tas tevmaz ko līdzētu; bet ja tu dari to, ko es tev nu teikšu, tad tu mācību atradīsi pats sevī un tavs pamodinātais gars, no Dieva Gara spēcināts, vedīs tevi visā patiesībā un gudrībā. Ja tu gribi iemācīties kādu mākslu, tad tev vajag iet pie kāda mākslinieka un ļaut viņam tev rādīt paņēmienus, tad seko čakla vingrināšanās paņēmienus tādā veidā apgūt, ka tie ir pilnīgi līdzīgi meistara un tad tu esi mākslinieks kā tavs meistars. 5] Ja tu gribi mācīties domāt, tad tev vajag iet pie kāda filozofa; viņš tevi darīs uzmanīgu uz cēloņiem un iedarbību un caur to tu sāksi domāt un secināt un teiksi: “Tā kā ūdens ir šķidrs ķermenis, tad tas viegli var tikt pārcelts nemierā; pamatojoties uz tā smagumu tam vajag plūst lejup; jo pēc vispārējā- 76

kās pieredzes līdz šim visam smagajam, pateicoties zemes dzīlēm piemītošajam pievilkšanas spēkam, kas pēc Radītāja nemainīgās gribas visā dabā ir viens “vajag” likums, vienmēr vajag pievērsties zemes dzīlēm un nepārtraukti uz to tiekties. 6] Ja ūdens jūrā ir sasniedzis iespējami dziļu gultni, tad attiecībā uz tālāk plūšanu tas gan nonāk mierā, bet sevī tas tomēr vienmēr paliek plūstošs ķermenis, un ja pār plašo virsmu plosās negaiss, tad tas parasti mierīgo ūdens virsmu noved viļņojošā kustībā un šie ūdens viļņi par sevi atkal nav nekas cits, kā plūstošā ūdens ķermeņa tiekšanās pēc miera. Bet tā kā nekam nav tik liela tieksme pēc miera kā tieši ūdenim, tad tas arī visvieglāk un visdrīzāk var tikt izvests no sava miera līdzsvara. 7] No tā beidzot iziet slēdziens, jo šķidrāks ir kāds ķermenis, jo vairāk tas savā ķermeniskā būtībā izrāda tieksmi pēc miera, jo vieglāk tas var tikt likts nemierā. Bet jo vieglāk kāds elementārs ķermenis ir pārceļams nemierā, jo tam vajag būt šķidrākam.” No šī piemēra tu redzi, kā kādā filozofu skolā sāk mācīties domāt un ka no cēloņa sāk secināt rezultātu, tāpat arī otrādi. 8] Vienīgi visa šī tāda veida domāšana kustas kāda apļa iekšpusē, no kura nekad neatrod un arī nevar atrast nekādu izeju. Visa tāda domāšana tad arī cilvēkam attiecībā uz viņā iekšējo, garīgo esamību, gribu un domāšanu līdz maz vai arī nemaz. Bet ja tu kādu mākslu vari piesavināties tikai pie kāda mākslinieka, kādu kārtotu racionālu domāšanu pie kāda filozofa, tad iekšējo garīgo domāšanu pats sevī varēsi iemācīties tikai no kāda gara, un proti no visu caurstrāvojošā Dieva Gara, — t.i., tikai gars atmodināt garu; jo viens gars redz un pazīst otru garu kā vienas acis ierauga un pazīst otras, ka tās ir acis un kādas tās ir. 9] Gars ir dvēseles iekšējā redze, kuras gaisma izspiežas cauri visam, jo tā ir iekšējākā un tātad tīrākā gaisma. No tā tu nu redzi, kā iet ar dažādu lietu iemācīšanos un ka visam, ko grib iemācīties, vienmēr vajag piemērotāko skolotāju, citādi paliek mūžīgs nepraša; bet tad, ja jau ir atrasts vispiemērotākais skolotājs, ir ļoti svarīgi, ka pareizi un čakli dara visu, ko kāds meistars kādam ir pavēlējis vai ieteicis darīt. 10] Kad tavs gars tevī pamodīsies, tad tu viņa balsi savā sirdī dzirdēsi kā gaišas domas. Tev tās vajag labi uzklausīt un pēc tām vadīties visās savas dzīvības sfērās, tad caur to tu savam paša garam radīsi arvien lielāku iedarbības apli; tā gars tevī izaugs līdz vīra lielumam un pārņems visu tavu dvēseli un ar to visu tavu materiālo būtību. 11] Ja tu pats ar sevi esi sasniedzis šo stāvokli, tad tu tāpat kā kāds no mums esi spējīgs redzēt un pazīt ne tikai to, ko var redzēt un pazīt dabīgi cilvēki ar viņu jutekļiem, betgan arī tādas lietas, kas parastiem cilvēkiem ir neizpētāmas, kā tu to atkālji pie manis, kur es, bez kā iepriekš jebkad tevi redzējis un pazinis, tomērt uz mata tev varēju par tevi izklāstīt visu lai cik slepenībā turētu, ko tu uz šīs zemes jebkad esi izdarījis. 12] Tagad es tev esmu devis tikai nelielu noajutu par lietas apstākļiem, lai tu vari redzēt un pazīt, kā ir ar gara lietām. Betar visu to tev vēl vienmēr ir palīdzēts ļoti maz vai nemaz; tev nu vajag uzzināt, ko tev vajag dabūt tava gara modināšanai. Bet man vēl ilgi neklājas tev to norādīt, bet gan kādam citam, kas arī ir starp mums, un kura visa būtība ir pilnīgi apņemta no Dieva Gara. Tikai Viņš tev rādīs patiesības ceļu un caur tavu miesu Pats kā visu garu Gars tavam garam uzsauks: “Tā Vārdā, kas mūžam bija, ir un arī mūžam būs, pamosties mīlestībā uz Dievu un no tā uz taviem brāļiem!” — Un nu saki man, kā tu to visu no manis tev teikto atrodi!” 77. Corela lēmums laboties 1] CORELS saka: “Es tavu man izteikto pamācību atrodu ka ļoti garīgi bagātu, patiesu un labu un visamtā vajag būt, jo citādi tu visus manus apslēptākos darbus gan nebūtu pirmīt varējis noskaitīt kā no grāmatas. Katrā gadījumā cilvēkam var tātad tikt piešķirta kāda tikko ticama pilnība un vispirms man pietiek ar šo nu iegūto pārliecību; jo es arī pavisam nekāroju tādu pie tevis nu redzēto pilnību tādēļ, lai pie kādiem citiem līdzīgiem apstākļiem kādam nabaga grēciniekam izklāstītu viņa izdarītos grēkus, bet gan es vēlētos nonākt šādā stāvoklī pašas cilvēciskās pilnības dēļ, lai caur to sev pašam sagādātu patiesu dzīvības mierinājumu, un tā klusībā pats par sevi priecātos! Es nekad negribu būt kāds skolotājs, ne arī lai cik maigs tiesnesis; es tikai gribu kalpot kā pilnīgs cilvēks, lai turpmāk caur savu muļķību nevienam cilvēkam nav jācieš nekāds zaudējums. 2] Tas ir tas vienīgais pamudinājums, kādēļ es vēlētos nonākt tavā pilnībā. Tam nolūkam es izturēšu katru dzīvības azaicinājumu. Kur tie tikai vienmēr būtu, es tos noteitki izpildīšu, jo ja es ko bribu, tad 77

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Lmin'a'mñumsaanń'räumu ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
'- "' 4* d5 - Bts.i
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Notes 4-1B rates