Views
4 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

darboties, lai sasniegtu

darboties, lai sasniegtu to svētāko pilnību, kuru Tu kā Dievs, Radītājs, Tēvs un Skolotājs esi licis par svētāko mērķi! 7] Cik lielam tad tikai vajag būt Tavam Tēva priekam, ka kāds cilvēks Tavā svētajā kārtībā sasniedzis pilnību. Bet cik lielam tad arī vajag būt kāda bērna priekam, kas sevī un no savas būtnes neicības savā patiesā pazemībā savā iekšējā pilnībā Tevi Pašu beidzot ir pazinis kā patieso un vienīgo Tēvu! Es gan vēlētos iepazīt to debesu eņģeļa garu, kas ar Saules gaišāko fantāziju man varētu aprakstīt tādu prieku, — un to, kas no šīs savas tagadējās nabadzības kādas tādas fantāzijas tādus dziļumus spētu atvert tā, kā tie tikai gandrīz veiksmīgi būtu aptverami! Man gan ir neskaidra nojausma — jā, man nu atkal tieši tā liekas, itkā kādā sapnī kaut ko līdzīgu reiz esmu sajutis; bet tas viss tomēr šķiet esam tikai kā svētlaimīga atgriezeniska darbība no tā, ko Tava Mācība, ak Kungs, ir radījusi manā sirdī un manā gribā! 8] Tas ir kāda sējēja prieks, kuram ir priecīga apziņa, ka viņa lauks nu reiz iztīrīts no visādām nezālēm un tā vagās tika izsētas tīrākās sēklas, kas pavisam noteikti modina skaistākās cerības uz svētības bagātāko ražu. 9] Mans lauks ir labs, ko Tu, ak Kungs, noteikti redzēji, citādi Tu tik izšķērdīgi nebūtu izsējis tīrākās sēklas. Bet tieši šī apziņa spēja man manī radīt to neaprakstāmo svētlaimes sajūtu, tā ka es esmu drošs par veiksmi, jo es esmu tikpat kā pilnīgi pārliecināts par iespējamību, ka Tavu svēto vārdu sevī es padarīšu par pilnīgi realitāti. Bet ja cēlonis reiz ir pilnīgs, tad nevar izpalikt lielākais svētais rezultāts. Bet es negribu nekādu nepilnību, bet gan nobeigtu kopumu; tādēļ pie manis manā rīcībā nekad arī nav jābūt kādai nepilnībai, bet gan tādam veselam, kāds darbīgi atklājas Tavs vārds. 10] Es kā nelietis esmu tomēr varējis veikt kaut ko pilnīgu, kur tikai ar nedaudz drošības bija sagaidāmas kādas svētītas sekmes; kāda tikai nedaudz lielāka vēsmiņa un visas manas lai cik teicamās cerības jau gulēja jūras dibenā! Un tomēr neviens man nevar pierakstīt kādu remdenību un nekad man pārmest kādu nekonsekvenci. Bet ja es jau kā nelietis varēju būt kas vesels; bieži bez kādām izredzēm uz kādu tikai daļēji labvēlīgu veiksmi, cik daudz vairāk es nu uz šī ceļa pratīšu izsargāties no katras nekonsekvences un manas domas, vārdus un darbus novērst no tā, ko prasa pasaule, jo tā pietiekami ilgi mani vadīja apkārt aiz nelgu virves. 11] Manī vairs nav jābūt sastopamam ne dīglim no kādām pasaules domām, t.i., pēc manas reiz apņēmības pilnās gribas nekad! Bet par to, kas nav atkarīgs no manis, kā te ir miesas kārtējās vajadzības, dabīgi es gan nevaru galvot; jo tas, ak Kungs, stāv Tavas visuvarenās gribas rokās! Bet manām domām, manām idejām, maniem vārdiem un manai rīcībai man kādreiz jādod liecību, ka arī viens grieķis var tomēr turēt savu vārdu un apņēmību. 12] Var arī būt, ka šajā manas sirds svētlaimīgā uzliesmojumā es daudz ko esmu pateicis pārsteidzīgi; bet tas nav svarīgi! Corels neaizmirsīs to, ko viņš nu ir teicis; un ja viņš to neaizmirst, tad viņš arī pēc tā rīkojas — un ja tas viņam maksātu viņa laicīgo dzīvību! Kopš es nu skaidri zinu un dzīvi jūtu, ka pēc šīs miesas dzīvības atkrišanas pilnīgi noteikti ir un vajag būt vēl kādai citai nesalīdzināmi pilnīgākai dzīvei, tad šīs miesas dzīvība man ir pārdodama par tukšu riekstu! Par kādu nevērtīgu laicīgu ieguvumu man tak bieži vajadzēja riskēt ar ar savu dzīvību, — kādēļ nu te nē, kur es esmu pilnīgi drošs par ieguvumu? 13] Ak, es nu nerunāju kā kāds apreibis nelga, bet es to saku ar skaidrāko prātu pasaulē sev par liecību, ka es pilnībā esmu aptvēris un sapratis Dieva Vārda patiesību! Bet ka es to pilnībā esmu sapratis, to pierāda tas, ka par šo svētāko patiesību es gribu riskēt ar savu dzīvību, — to es ne itkā tādēļ runāju, lai maniem vārdiem jūsu priekšā piešķirtu kādu daiļrunīgu autoritāti, bet gan es runāju, kā man patiesi ir ap sirdi. 14] Ir gan cilvēki, kas apstākļu aizgrābti un valdzināti runā tā, itkā jau nākamā dienā visu zemi gribētu pārvērst dārzā, bet, kad apstākļi beidzas, tad par visu redzēto un dzirdēto viņi gan pārdomā, bet apņēmība darboties dienu no dienas kļūst remdenāka un senie dumjie ieradumi drīz atkal nāk jauno lēmumu vietā. Bet pie manis tas tā nekad nav bijis, jo ja es ko reiz biju atzinis kā patiesību, tad es pēc tās rīkojos tik ilgi, līdz es sevī biju pilnīgi pārliecināts par ko labāku. 15] Mana iepriekšējā rīcība nestāvēja nekādā kontrastā ar maniem dzīves uzskatiem, kas pat tīrākas un filantropiski noskaņotas pasaules prāta tiesas priekšā pavisam nebija nosodāmi. Bet kā es arītikai varēju nojaust, ka es jabkad šājā pasaulē miesīgi sastaptos ar visas esamības un dzīvības mūžīgo Meistaru, Kura tīrākās gudrības un patiesāko dzīvības uzskatu un mērķa priekšā mana prāta uzskati izkūst kā vasks saulē?! Bet tas neticamākais ir noticis: Dievs visā savas varas un gudrības pilnībā stāv visu mūsu 86

priekšā un ar tik aptverami skaidriem vārdiem māca mums cilvēka un viņa dzīvības ne tikai laicīgo, bet gan mūžīgo mērķi, ka to līdz pamatu pamatiem vajag saprast jau kādam gandrīz aklam un kurlam! Un tad tak nevar citādi, kā pieņemt tādu dzīvības lēmumu, no kura mani mūžam nenovirzītu arī drupās sagruvusi pasaule! 16] Jā, cilvēki, kas te nav nekas cits kā gļēvuļi, vienmēr vairāk vadīsies pēc pasaules nekā pēc vienīgi patiesā Dieva svētākās patiesības no Dieva mutes; pasaulei uz laiku arī ir priekšrocības un zelts, sudrabs un dārgakmeņi! Un tādu mēslu dēļ vājie cilvēki drīz pamet Dievu; jo Viņš neliek no mākoņiem viņiem līt zeltam un sudrabam. Bet es nu esmu iepazinis patiesāko Dieva Debesu tīrāko zeltu un tādēļ jau tagad no savas dzīvības dziļākiem pamatiem nicinu šos zemes vilinošos mēslus! Bet Tu, visvarenais mūžības Kungs, sodi nu mani, jo viens vārds, kas ir nācis pār manām lūpām, bija neīsts! 17] Es tev, augstais Kirenij, lūdzu pabalstu tikai manā muļķībā un garīgā nabadzībā; bet tagd es savu neveiklo lūgumu ņemu atpakaļ. Jo kur es bagātīgākā mērā esmu atradis Debesu dārgumus, tur laicīgie man vairs nav vajadzīgi; arī mans tīrums un mana nodegusī būda man vairs nav vajdzīga, kur es savā sirdī esmu pazinis un redzējis Dieva būdu. Pārdodiet visu un samaksājiet tiem, kam es laicīgi kaut ko esmu parādā. Bet es strādāšu un kalpošu cilvēkiem visā, kas Dieva priekšā ir pareizi; jo es varu strādāt, tā kā visā manas dzīves laikā esmu apguvis veiklību daudzās lietās un tādēļ esmu noderīgs cilvēks. Tomēr tikai tik daudz lai ko man tak visur atvēlēs, ka mana rīcība var saskanēt ar to, kam es uz visiem laikiem un mūžību esmu nolemts?!” 18] ES saku: “Tādēļ, ka Es tavu dvēseli labi pazinu, tad Es garā tevi arī pasaucu, citādi tu te nebūtu atnācis. Bet tā kā tu nu esi ticis tik ļoti pārveidots, tad arī par tevi turpmāk ir gādāts. Tu Man arībūsi liels darba rīks pie grieķu un pie Mazāzijas krastiem un arī pie tiem Eiropā. Tur ir ļoti daudzi, kas tvīkst pēc gaismas un ne no kurienes to nevar saņemt. Bet pagaidām tu esi uzņemts Kornelija, kas ir Kirenija brālis, namā. No tās mājas tu ar visu tiksi apgādāts. Bet kad būs laiks, ka ej un tautās iepazīstini ar Manu Vārdu, tad Es tev to īstā laikā darīšu zināmu. Bet nu tev ir viss, kas tev vajadzīgs; ko tālāku tev mācīs patiesības gars. Kad tu runāsi, tev nebūs nepieciešams pārdomāt; bet gan īstā laikā tas tev tiks likts sirdī un mutē un ļaudis tevī klausīsies un cildinās To, kas tev ir devis tādu gudrību. 85. Corels tiek uzticēts Kornelijam. 1] (KUNGS:) “Bet nu ir pienācis vakars un mūsu saimnieks Markuss ir pagatvojis vakariņas untā kā mēs pie tevis nu esam guvuši labu lomu, tad mēs nu ļausim sev arī vakariņām garšot tik labi, cik tas uz šīs zemes iespējams; Manā valstībā viņpasaulē tas reiz ies labāk. Bet pēc vakariņām mēs nenodosimies darbam, bet gan pavisam kam citam, un rīt, pirms vēl uzausīs saule, mēs uz kādu laiku šķirsimies; jo Man vēl apmeklējamas daudzas vietas. Bet tu, Rafael, ej nu pie sievām un liec viņām atkal nākt šeit; jo saruna, kas uz viņām attiecās maz vai nemaz, ir galā un ir pienācis vakariņu laiks.” 2] Rafaels iet un atved visas sievietes un JARA pieskrien pie Manis un saka: “Ak Kungs, Tu mana mīlestība! Man šķita, ka pagāja vesela mūžība, līdz mēs atkal tikām pasauktas; bet nu Tev visa pateicība, ka es atkal drīkstu būt pie Tevis. Bet vai mēs sievišķās būtnes pavisam nedrīkstējām dzirdēt to visu, ko Tu, ak Kungs, runāji ar Corelu?” 3] ES saku: “Nē, tādēļ ka jums, sievišķām būtnēm, daudz kas būtu bijis pirms īstā laika; bet vispār tu pie tam neko neesi zaudējusi, — jo īstā laikā tas viss tev tiks atklāts. Bet nu nāk vakariņas un tur tu vari īsti uzjautrināties ar Josoe un Rafaelu, kuru ar Corelu es iepazīstināšu tikai pēc vakariņām; jo viņam par Rafaelu vēl nav ne jausmas. 4] Bet šodien mēs atkal līdz rītam paliksim nomodā un pēdējā naktī, kuru Es miesīgi pavadīšu starp jums, jūs visi dabūsiet redzēt un dzirdēt tik daudz brīnumaina, kā vēl nekad agrāk; jo šajā naktī jums pilnīgi jāiepazīst, kas ir Tas, kas nu uz Tevi ir runājis. Bet pirms laika nevienam par to nedrīkst tikt kas paziņots! — Bet tu, Mans mīļais Corel, turies nu pie Kornelija; jo no šī laika viņš, un nevis Kirenijs, būs tavs apgādnieks!” 5] KIRENIJS saka: “Kungs, es savam brālim noteikti nenoskaužu neko, kas tikai ir labs, bet arī es ļoti labprāt Corelu ņemtu pie sevis.” 6] ES saku: “Tava vēlēšanās Manai sirdij dara lielu prieku un tā skaitās tik daudz kā pats darbs; bet no visiem tiem, kas šeit tika atgriezti, tu jau tāpat pie tavas bļodas esi uzņēmis lielu skaitu! Pie Cinka un viņa biedriem tev ir bagātība; tev ir Stahars, Murels un Florans, Hebrams un Risa, Suetals, Ribars un 87

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...