Views
7 months ago

4. lielais jāņa evaņģēlijs. 4 grāmata. 1-263

5] Ja kāda tāda

5] Ja kāda tāda dvēsele Viņpasaulē tad ir atradusi kādu vietiņu, tad viņu tur atstāj tik ilgi, līdz viņa pati nesajūt nekādu vajadzību savu likteni uzlabot; jo tādas dvēseles līdzinās tādiem cilvēkiem šeit, kas ir pavisam apmierināti arī ar pavisam mazu īpašumu, ja tas viņiem ienes tikko tik daudz, ka viņi pie tam trūcīgi var pastāvēt. Pēc visa augstāka, pilnīgāka un labāka viņi pavisam neilgojas un par to arī nemaz neraizējas. Kāda viņiem daļa par kāda ķeizara vai karavadoņa lielo darbību?! Ja tikai viņiem ir kas ko ēst un mīļais miers, tad viņi jau ir pavisam laimīgs un mūžam vairs negrib ko labāku. 6] Tāpat tad ir ar kādu dvēselei kādā otrā stadijā, kura, kā rādīts, ir izgājusi no viņas vientulības un tagad caur savām pūlēm kaut kā ir tikusi nodrošināta, ka savu stāvokli uzskata kā panesamu un ne par ko tālāk vairs neraizējas, jā, pat baidās no tā, jo viņa ienīst visu, kas varētu sagādāt kādas pūles. 7] Mēs Viņpasaulē kādu dvēselei nu esam tiktāl apgādājuši, ka viņa pa piemēram ir atradusi darbu pie diezgan labiem ļaudīm, kas viņu apgādā ar nepieciešamāko, vai viņa kā pamestu iedzīvi īpašumā ieguvusi vai labāk atradusi kādu mājiņu ar bagātīgu sakņu dārzu un pāris slaucamas kazas, klāt vēl it kā kādu kalpu vai kalponi; te tad vadošajam garam pagaidām nav darāms nekas citas kā kādu laiku tādu dvēseli tādā īpašumā atstāt pavisam netraucētu. 8] Viņš kādu laiku no viņas arī attālinās un dara tā, it kā pats ietu meklēt ko labāku, tad nāk atkal un runā par to, ka viņš gan ir atradis ko labāku, bet to labāko iegūt ir daudz grūtāk un to vajaga nopelnīt caur daudz darba un pūlēm! Pēc tam dvēsele noteikti jautās, iekš kā pūles un darbs pastāvētu; tad vadītājs jautātājai dvēselei to izskaidro. Ja dvēsele uz to jūt tieksmi, tad viņš vidū uz turieni ved, bet pretējā gadījumā viņš atstāj tā, kā ir, tomēr rūpējas par to, ka raža kļūst arvien trūcīgāka un beigās vairs neienes pat nepieciešamāko! 9] Dvēsele nu gan pielietos visu čaklumu, lai dārzs nestu bagātāku ražu, bet vadītājs nu nedrīkst pielaist, ka dvēsele beidzot saskata visu viņas pūļu neauglību un izsaka vēlēšanos atsacīties no visa mājokļa un pieņemt kādu dienestu, kurā viņa, noteikti ne ar vairāk pūlēm un darba, tomēr atrastu puslīdz labu pārticību. 10] Ja kāda dvēsele tādu vēlēšanos ir pietiekami dzīvi izteikusi, tad viņa tiek vesta tālāk un novietota dienestā ar daudz darba. Te tad aiz kāda iegansta vedējs viņu atkal atstāj, it kā arī viņš kādā citā vietā ir dabūjis gan ļoti smagu, bet citādi labi apmaksātu darbu. Dvēselei nu tiek norādīts darbs, kas viņai ir izpildāms ļoti precīzi. Viņai saka un liek pie sirds, ka te katru paviršību soda, ievērojami atvelkot no nolīgtās algas, turpretī brīvprātīgs darbs virs nolīgtā tiek ļoti teicami ņemts vērā. 11] Tagad dvēsele vai nu nolīgto precīzi izpildīs, un vēl daudz vairāk virs tā, vai arī pūles viņai būs par grūtām, kļūs laiska un tādēļ kritīs vēl lielākā postā. Pirmajā gadījumā viņa tad tiks pacelta un likta kādā brīvākā un jau ievērojami patīkamākā stāvoklī, kur viņa vairāk domā un jūt. Bet otrā gadījumā vadītājs viņu atstāj ievērojamam postam, ļauj viņai atgriezties atpakaļ viņas iepriekšējā trūcīgajā īpašumā, kaut ko nedaudz atrast, bet ne tuvu pietiekami. 12] Pēc kāda laika, kad ir iestājies neatliekamais trūkums, vadītājs nāk jau daudz labākā izskatā, jau kā kungs un daudzu īpašumu īpašnieks un jautā dvēselei, kā viņai ienācis prātā tik nevērīgi izturēties pret labo un lielām izredzēm bagāto dienestu. Dvēsele nu atrunāsies un aizbildināsies ar viņas spēkiem pārāk lielām un nogurdinošām pūlēm; bet tad viņai tiks rādīts, ka te, mazajā īpašumā, viņas pūles ir daudz lielākas un tomēr te nav nekādu izredžu jebkad sasniegt tikai nepieciešamākās priekšrocības. 13] Tādā kārtā dvēsele nāk pie atziņas vēlreiz pieņemt kādu dienestu un noteikti darīt vairāk laba nekā iepriekš. Ja viņa nu rīkojas labi, tad viņai drīz tiek nedaudz palīdzēts tikt uz priekšu — bet viņai vēl tiek atstāta sajūta, ka miesīgi viņa vēl nav miesīgi mirusi, jo materiālas dvēseles to ilgi nejūt un par to viņām vajaga tikt pamācītām tikai piemērotā ceļā. Vēsts par to viņai tikai tad būs panesama, kad viņa kā pavisam kaila dvēsele ar jau labu tērpu ietērpta zināmā mērā i ieguvusi dvēseles miesīgu pastāvīgumu. Šādā stingrā stāvoklī viņa tad jau arī ir spēcīga kādas nelielas atklāsmes, jo viņas gara dīglis viņā sāk kustēties. 14] Ja kāda dvēsele reiz ir tiktāl pavirzījusies un ir sapratīgi pieņēmusi, ka viņa nu atrodas garu pasaulē un no šī brīža viņas mūžīgais liktenis atkarīgs vienīgi no viņas, tad viņai tiek rādīts vienīgi pareizais mīlestības ceļš uz Mani un tuvāko, kas viņai ir staigājams pēc pilnīgi brīvas gribas un pēc viņas pavisam brīvas pašnoteikšanas. 15] Ja viņai tas ir ticis radīs līdztekus tam, kas viņai pavisam noteikti katrā ziņā sev sasniedzams, tad vadonis viņu vēlreiz atstāj un nāks pie viņas tikai tad, ja viņa savā sirdī visā nopietnībā viņu pasauks. Bet ja viņa viņu nesauc, tad viņa jau tāpat staigā pareizo ceļu; bet ja viņa ir tā novirzījusies un stājusies 96

uz sliktā ceļa, tad viņš ļauj viņai atkal nonākt kādā atbilstoši lielā postā. Ja dvēsele savu kļūdu sapratīs un atkal vēlēsies vadoni redzēt, tad viņš nāks un viņai rādīs viņas pūļu un tieksmju pilnīgu nederīgumu. 16] Ja viņai pēc tam ir vēlēšanās atkal laboties, tad viņš viņu atkal liek kādā dienestā un ja viņa tur savu pienākumu izpilda, tad viņa atkal tiek paaugstināta, bet ne tik drīz kā pirmo reizi, jo tad viņa ļoti viegli atkal iekristu atpakaļ viņas senajā materiālajā letarģijā, no kuras viņa būtu daudz grūtāk atbrīvojama kā no vispirmās, jo pie katras atpakaļkrišanas viņa vairāk un vairāk sacietē, kā kāds augošs koks nu gadu no gada arī grūtāk ļaujas locīties kā pirmajā augšanas periodā. 93. Dvēseles progress uz zemes un viņpasaulē 1] (KUNGS:) “Pats par sevi jau saprotams, ka šeit nevar būt runa par kādu neparastu gadījumu, bet gan tikai par kādu pamatnormu, pēc kuras, tāpat kā pie šīs pasaules nu pavisam sevišķi pie Viņpasaules vadības kāda dvēsele ir izceļama no viņas dzīvību kavējošās materialitātes. 2] Līdztekus vēl ir bezgala daudzas novirzes, ar katru no tām jāapietas nedaudz citādi, bet neskatoties uz visu to , tomēr vajaga dot kādu pamatnormu pēc kuras beidzot ir vadāmas visas citas, ka zemes augsnei vajaga tikt apaugļotai, lai izsētā sēkla tajā var sākt dīgt. Bet kā tad atšķirīgas sēklas, kas zemes augsnē dus atdzīvināšanai, no lietus piliena piesavinās tā piekrītošo, tas ir garu, kuri apdzīvo dīgli un ļoti labi prot rūpēties par savu mājvietu, speciālā inteliģences lieta. 3] Es jums to saku tādēļ, ka jums jāsaprot, cik grūti un nogurdinoši Viņpasaulē notiek ar un uz iekšējās pilnveidošanās ceļa un cik viegli un nepiespiesti šeit, kur dvēselei ap sevi vēl ir materiālā miesa, kurā viņa vistuvāk var nolikt viņā sastopamo materiālo, kā un kad viņa to tikai vienmēr grib; bet Viņpasaulē tas tik viegli nav iespējams, tādēļ ka dvēselei tieši vairs nav nekāda materiāla miesa un ar savām kājām vairs neslīd pa kādu materiālu virsmu, bet gan pa kādu garīgu, būvētu no dvēseles domām un idejām, bet kas pavisam nav piemērots sevī uzņemt un mūžam aprakt no dvēseles šķirto materiālo. 4] Ja kas tur no dvēseles arī krīt uz tās virsmu, tas der gandrīz tik daudz, ka ja ņemt kādu akmeni un gribētu to aizmest bezgalīgajā telpā pavisam prom no šīs zemes. Jā, kuram būtu spēks kādu akmeni uzmest gaisā vai aizmest prom no šīs zemes ar tādu spēka ātrumu, ka tas 30000 reizes pārsniegtu izšautas bultas ātrumu tad tas pavisam noteikti akmeni tā attālinātu no zemes, ka tas nekad neatkristu atpakaļ. 5] Un redziet, tieši tā Viņpasaulē ir ar dvēseli, kurai vēl ir pielipušas grēku materiālās drupatas. Ja dvēsele no sevis tās attālina met uz viņas pasaules virsmas, tad šīs pūles līdz maz, jā, šad tad pavisam neko, tādēļ ka dvēseles zemei, uz kuras viņa Viņpasaulē stāv un kustās, tāpat ir tai piemītošs, kā te laicīgs šīs zemes pievilkšanas spēks, kas ir tikai zemei piemītošs, un lai tas sniedzas vēl cik tālu un neļauj no sevis attālināt ne atomu. 6] Ja tad Viņpasaulē dvēsele no sevis grib attālināt visu rupjo un materiālo, viņā vajaga kļūt darbīgam kādam augstākam spēkam; un tas ir spēks, kas atrodas Manā Vārdā un Manā uzdevumā! Jo, no Dieva mutes nākdams, stāv rakstīts: “Tava vārda priekšā kritīs ceļos visi Debesīs, uz zemes un zem zemes!” Ar to ir saprotamas bezgalīgajā radības telpā neskaitāmi daudzo pasauļo visas cilvēku būtnes; jo Debesīs dzīvo jau uz mūžību pilnīgi Dieva bērni, — uz šīs zemes, ļoti saprotams, vienīgi topošie Dieva bērni. Bet tā kā tikai zemei ir piešķirta tā augstā priekšrocība, tad Dieva priekšā tā stāv godā pāri visiem citiem pasaules ķermeņiem; tie tad morāliski stāv zem tās un tādēļ arī to iedzīvotāji, kas tad arī ir saprotams ar “kas tu dzīvo zem zemes”. 7] Tātad tikai caur Man Vārdu un Manu uzdevumu dvēsele var tikt pilnīgi apgaismota. Bet Viņpasaulē tas neiet tik viegli kā to it kā var stādīties priekšā; tam nolūkam vajadzīga liela sagatavošanās! Dvēselei vispirms vajaga papilnam vingrināties visās iespējamās pašdarbībās un sevī stingri jau vajaga būt pavisam darbīgam spēkam, pirms viņai var būt iespējams uzņemt Manu Vārdu un beidzot pat Manam uzdevumam. 8] Bet ja reiz kāda dvēsele ir tam spējīga, tad viņai būs viegli no visas savas teritorijas tā attālināt arī pēdējo materiālo atomu, ka tas mūžam nekad nevar atkrist atpakaļ. Kā un kādēļ tam tūlīt jātiek parādītam. 94. Dvēseles dzīvības attīstība 1] KIRENIJS, kas visu bija noklausījies ar vissasprindzinātāko uzmanību, saka: “Kungs, es tieši ne- 97

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 LIELS APJOMS. Kėdaģlpu ...
Volume 4 No. 1: January 1975 - Craig Sams
Piezīmju grāmatas
Profesiju aprakstu katalogs - lielais
2014 RCS-REGN-PAGE-1 TO 4
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 N mi FJH Muzikas Kumìsijas ...
Page 1 Page 2 Page 3 Säkums kaut kam lielam. Mercedes-Benz R ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Valuair Plus Modelos Codlgo ...
Page 1 Page 2 _H „am _____ __.„ Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 FOOD FACILITIES r, F7 F8 F9 F10 F1 ...
Lielais Kristaps - Nacionālais Kino centrs
Page 1 Page 2 4 Q V Ö Q Q 25. April bis 09.Mai 2006 14 Tage all ...
Page 1 Page 2 x @mms îsâs amm mn œ Page 3 Page 4 )5ml )ml ŕ ...
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Ziņnesi - Jāņa Rozes grāmatnīca
Page 1 Page 2 Two-Piece' Dress No. 2423 5|ZEs :4, |s. lß (Shown at ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 varsshiadaua Aufl-Pusii Bruswiiu ...
Page 1 Page 2 NON SLIP MATS Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 ...
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 JAMES NOBLE ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - European Committee on ...
Lieli radiácijas riski Baltijas júras regjioná - bsrrw.org
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Pilates Studio Granit ltııeııiııtl Fiet ...
Page 1 Page 2 Page 3 Cüm kluku '. C LIEU Page 4 Page 5 Page 6 ...
Pictures part 4 - KNX
4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI
Page 1 J 4 .un H. Nm m. l __..._ T m . un Mm mw m wurm Hm Emu C ...