Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata.

Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. grāmata Iekšējā vārdā saņēmis un uzrakstījis JAKOBS LORBERS

 • Page 2 and 3: Garīgums.lv Šo grāmatu varat lej
 • Page 4 and 5: kas viņus pamācīja un pēc viņu
 • Page 6 and 7: tautām, zināmā mērā viņām se
 • Page 8 and 9: ja pret viņu uzsākt. Un redzi, t
 • Page 10 and 11: 3. Ko cilvēkam līdz kāda mācīb
 • Page 12 and 13: visu šo Zemi, šo lielo Sauli, Mē
 • Page 14 and 15: ji un vēl ļoti neizglītoti gaisa
 • Page 16 and 17: tādēļ nonāvēta. 9. Zālamanam
 • Page 18 and 19: Eroda, tāpat kā no tempļa vajā
 • Page 20 and 21: 6. Bet arī Kirenijs izsaka vēlē
 • Page 22 and 23: 13. ES saku: “Viņš runā labu u
 • Page 24 and 25: 7. Tā bija šo piecu, viņu miesas
 • Page 26 and 27: dotu šādu nāvi, mums parādītu
 • Page 28 and 29: vajāšanu, karu un iznīcināšanu
 • Page 30 and 31: tādēļ ar labu pamatu varu tev pa
 • Page 32 and 33: tiecībā ar mūsu dvēseles iekš
 • Page 34 and 35: aplam, Es noteikti jums nebūtu iet
 • Page 36 and 37: 32. Par mūžīgās dzīvības vien
 • Page 38 and 39: par jums ir apžēlojies un caur to
 • Page 40 and 41: 5. Kas to dara, tas, pirmkārt, lū
 • Page 42 and 43: grajiem, bet tomēr vēl nedaudz ci
 • Page 44 and 45: 11. Mēs te sakām, ko cilvēks sav
 • Page 46 and 47: pie tādas ļoti lielas skaidrības
 • Page 48 and 49: kas tajā atradās, deva patvērumu
 • Page 50 and 51: 7. Tie DIIVPADSMIT saka: “Brāli,
 • Page 52 and 53:

  11. Tempļa slepenās mahinācijas

 • Page 54 and 55:

  ne tikai mirdz, bet tas arī darboj

 • Page 56 and 57:

  3. Es eju pie viņiem un Snetalam j

 • Page 58 and 59:

  52. Snetala un Ribara dialogs par R

 • Page 60 and 61:

  mācības!” 4. ES saku: “Arī p

 • Page 62 and 63:

  edzams, — kas, dabīgi, notika vi

 • Page 64 and 65:

  eigās neredz mežu un kā tādu to

 • Page 66 and 67:

  zem jumta! Tik jauns cilvēks un ti

 • Page 68 and 69:

  iespējams, stāvēja uz mūžības

 • Page 70 and 71:

  statuja!” 62. Risas pasaules gudr

 • Page 72 and 73:

  izdarīt to, kas viss šeit jau ir

 • Page 74 and 75:

  65. Kungs dod dzīvības padomu ies

 • Page 76 and 77:

  auglības dēļ. 2. Bet ja pie kād

 • Page 78 and 79:

  7. Par tamlīdzīgiem noziegumiem M

 • Page 80 and 81:

  ļoti alkatīgas sievas šis jautā

 • Page 82 and 83:

  8. RIBARS saka: “Tas ļoti atkar

 • Page 84 and 85:

  taisnība, vai ne? Ko tu šajā zi

 • Page 86 and 87:

  man nu kas iekrīt prātā: Redzi,

 • Page 88 and 89:

  vai vīrieša vai sievietes, viņš

 • Page 90 and 91:

  80. Prāta cilvēks meklē mīlest

 • Page 92 and 93:

  dēļ?” 9. RAFAELS runā: “Neja

 • Page 94 and 95:

  dēts un, cik cilvēki atceras, nek

 • Page 96 and 97:

  6. HELĒNA saka: “Bet tu, ārkār

 • Page 98 and 99:

  Prozerpīnes grūto likteni, — un

 • Page 100 and 101:

  11. Redzi, tas, ko tava meita sava

 • Page 102 and 103:

  2. Uz to ar ļoti draudzīgu seju H

 • Page 104 and 105:

  6. Redzi, ne Saule, Mēness un zvai

 • Page 106 and 107:

  ļoti daudz izteicošu liecību dod

 • Page 108 and 109:

  4. Cilvēki gan redzēja uz kalna,

 • Page 110 and 111:

  3. HELĒNA saka: “Jā, dabīgi vi

 • Page 112 and 113:

  tika uzskatīts kā šajā laikā n

 • Page 114 and 115:

  et nekad iemantot glaimus! Bet es z

 • Page 116 and 117:

  pērkonu negaisi, kuru priekš ēģ

 • Page 118 and 119:

  3. Tu nu redzi, ka sākumā tā lie

 • Page 120 and 121:

  juši! Pie visas nu jau vairāk kā

 • Page 122 and 123:

  111. Savienošanās ar Kungu 1. Bei

 • Page 124 and 125:

  6. Es saku: “Tas lai tevi neskar!

 • Page 126 and 127:

  parasti! 3. Kāda zināma jūdu sek

 • Page 128 and 129:

  117. Prieka par citu nelaimi nosod

 • Page 130 and 131:

  tev paliek uz mūžīgiem laikiem.

 • Page 132 and 133:

  tiem spēkiem; bet Tu, ak Kungs, ne

 • Page 134 and 135:

  gan kas ir, tādēļ ka kaut kas ko

 • Page 136 and 137:

  nes Viņu ieraudzīsim nākam pie m

 • Page 138 and 139:

  savā pareģojumā šoreiz pats esi

 • Page 140 and 141:

  135. Kirenijs un nocietināto fariz

 • Page 142 and 143:

  mums izturējās naidīgi? Tikai t

 • Page 144 and 145:

  teiks mums daudz nelīdzēs; jo vec

 • Page 146 and 147:

  vienīgi garā ar Dievu; mēs drīk

 • Page 148 and 149:

  10. Kāds īsti gudrs grieķis, kam

 • Page 150 and 151:

  Pēc apģērba viņš acīmredzot i

 • Page 152 and 153:

  7. Mataels slepeni piezīmē: “Ta

 • Page 154 and 155:

  kāds gudrs gribēt būt cilvēks u

 • Page 156 and 157:

  nē!” 11. Herme pilns prieka saka

 • Page 158 and 159:

  vaigu?! Vienmēr ir labāk pazaudē

 • Page 160 and 161:

  12. Diemžēl tieši mums, kas jau

 • Page 162 and 163:

  galotnes gandrīz aizskarot Mēnesi

 • Page 164 and 165:

  mana Augstā Dziesma, kas drīzāk

 • Page 166 and 167:

  3. Dod tik man daudz zelta un sudra

 • Page 168 and 169:

  uz vietu tik pēkšņi izplatās ļ

 • Page 170 and 171:

  daļas mūsu eksistences ir attaisn

 • Page 172 and 173:

  158. Par pazemību un augstprātīg

 • Page 174 and 175:

  kā tas ir? Vai mēs esam uz pareiz

 • Page 176 and 177:

  Bet pat drošības nauda neko nelī

 • Page 178 and 179:

  13. Bet nu jūrā krastam tuvojas k

 • Page 180 and 181:

  17. Arurans saka: “Jā, tev ir ta

 • Page 182 and 183:

  nepieciešamajiem kalpotājiem bija

 • Page 184 and 185:

  un pilnīgi nepieciešamo iedarbīb

 • Page 186 and 187:

  ties tāpēc viņam neizdevās kād

 • Page 188 and 189:

  4. Pēc diezgan ilga pārdomu laika

 • Page 190 and 191:

  174. Dabīgā Saule. 1. (Jara:) “

 • Page 192 and 193:

  man dara nesalīdzināmi vairāk la

 • Page 194 and 195:

  nolīdzinātu. 2. Vienīgi tikai pa

 • Page 196 and 197:

  vārdi ir Viņa mutes runa un mūsu

 • Page 198 and 199:

  nājis viņš vai Pats Kungs. Bet k

 • Page 200 and 201:

  ūtnes esamību nav nekāda tukšas

 • Page 202 and 203:

  un tur Manus baušļus, nākšu un

 • Page 204 and 205:

  viņš arī atklāja, ko tieši pil

 • Page 206 and 207:

  niecīga tomēr vēl ir viņu ticī

 • Page 208 and 209:

  30. Tie trīsdesmit par to ļoti pr

 • Page 210 and 211:

  svārkus un par kura pleciem viļņ

 • Page 212 and 213:

  nožēlas pilni laupītāji, slepka

 • Page 214 and 215:

  princis, pazīstu visus lielās val

 • Page 216 and 217:

  jāpielūdz. 14. Ko tu tikai gribi

 • Page 218 and 219:

  unāt; jo tie trīs gudrie, kas pie

 • Page 220 and 221:

  diem ar visādām ziedēm mazgātie

 • Page 222 and 223:

  pfudu zelta, ko galminieks tūlīt

 • Page 224 and 225:

  saules dzīvībai! Bet šos trīs E

 • Page 226 and 227:

  tomēr nekad neizdibinās patiesu d

 • Page 228 and 229:

  205. Par cilvēka nevarību. 1. Es

 • Page 230 and 231:

  dzējis un pazinis? Un ja arī viņ

 • Page 232 and 233:

  kiem! Tad katrs vārds Manā Vārd

 • Page 234 and 235:

  ja tās kaut kur uzdīgst vajag tik

 • Page 236 and 237:

  2. Jurah saka: “Ja, tas nozīmē

 • Page 238 and 239:

  dabā tiek dota iespēja cilvēka t

 • Page 240 and 241:

  12. Pie tam man te vajag vēl ko pi

 • Page 242 and 243:

  dzams uzvarētājs. Tam, ko Murels

 • Page 244 and 245:

  turpmāko dzīvi! 21. Viņi iesprau

 • Page 246 and 247:

  miešiem. Viņi ir pārgājuši tā

 • Page 248 and 249:

  atrodas šeit mūsu vidū, kā visi

 • Page 250 and 251:

  pie Manis!” 12. Murels saka: “A

 • Page 252 and 253:

  4. Es saku: “Manā Vārdā, kas i

 • Page 254 and 255:

  persiešiem un arābiem, grieķiem,

 • Page 256 and 257:

  8. Bet šķietami miris, dabīgi ti

 • Page 258 and 259:

  asti, kas pati par sevi ir tikai k

 • Page 260 and 261:

  es esmu Jehova ļaunākais ienaidni

 • Page 262 and 263:

  7. Ap šo Sauli riņķojošu planē

 • Page 264 and 265:

  garlaicīgi, neskatoties uz to ka a

 • Page 266 and 267:

  vēlēšanos darīt daudz vairāk l

 • Page 268 and 269:

  ojums; bet neskatoties uz to man ir

 • Page 270 and 271:

  mūsu Zemes nevarētu būt neiespē

 • Page 272 and 273:

  Saturs Lielais Jāņa Evaņģēlijs

 • Page 274 and 275:

  101. Helēnas domas par apustuļiem

 • Page 276:

  214 XXX TIKS PIEVIENOTS . . . . . .