Views
3 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

3.

3. HELĒNA saka: “Jā, dabīgi viņiem vajag būt ļoti gudriem vīriem un jau tūlīt no sākuma vajag būt parādījušiem piemērotas spējas gudrībai, citādi Viņš noteikti nebūtu viņus paņēmis par saviem mācekļiem! Arī man nekas nebūtu pretī ar viņiem par daudz ko pārmīt kādu vārdu; bet tas nebūt tik viegli, kādā labā veidā viņiem pieiet klāt — kā tu domā, mīļais draugs Matael?” 4. MATAELS parausta plecus un saka: “Dievs tas Kungs mani gan ir pilnīgi atmodinājis un mans gars ir viens ar mani, tādēļ es sevi un Dievu pazīstu tiktāl, cik man tas ir dots pēc pilnas patiesības pazīt dzīvības dziļumus; bet cilvēka sirds dzīvības dziļumos lasīt kā kādā atvērtā grāmatā un no tā pazīt viņa iekšējākos dzīvības likumus, to var vienīgi tikai tas Viens, un tas, kam Viņš to grib atklāt. 5. Ak, pie kāda tīri pasaules cilvēka, kura dzīvības iekšējie dziļumi vēl ir pavisam nedzīvi un pilnīgi aizslēgti un visas viņa domas un griba ceļas no viņa smadzenēm un viņa ārējiem jutekļiem, gan uz mata var noteikt, kā un ko viņš domā, jūt un grib. Bet tā tas nav ar cilvēkiem, kas kā labi pamodināti gari domā, jūt un grib no dzīvības iekšējākiem pamatiem; jo šāds cilvēks tad sevī jau nes bezgalīgo un to patiesības dziļumos var pazīt vienīgi Dievs. 6. Tādēļ ar tādiem vīriem arī nevar iesākt kādu sarunu kā ar kādu parastu ikdienišķu cilvēku. ja tas mums būtu vajadzīgs, te Kungs to noteikti kārtotu un pielaistu, bet ja tas mums nav vajadzīgs, nu, tad jau mēs varam turēt par ieteicamāku iztikt bez šāda prieka. — Bet kā tev, daiļā Helēna, patīk šīs tik ļoti brīnišķās mirdzošās zvaigznes pie augstā debesjuma?” 7. HELENA saka: “Zvaigznes mani ir ārkārtīgi interesējušas jau kopš manas agrākās bērnības, un es drīz iegaumēju daudzus tā saucamos zvaigznājus. Kā svarīgākās man vispirms tika rādītas Zodiaka zīmes. Gada laikā es tās pilnīgi iemācījos pazīt un pie tam iepazinos arī ar citiem brīnumskaistiem zvaigznājiem un pat ar atsevišķām lielām zvaigznēm. Es tās visas zvaigznes pazīstu pēc vārdiem, zinu kur tās stāv un kad tās uzlec un noriet; bet ko tas viss līdz? Jo vairāk es ar tām debesu gaismiņām noņēmos, jo vairāk manā sirdī radās grūti atbildami jautājumi, uz kuriem līdz šim neviens mirstīgais nav devis apmierinošu atbildi. bet tā kā no mīļajām zvaigznēm es neko nevarēju izdibināt, tad mani jo vairāk nodarbināja to nosaukumi, kuriem, dabīgi, vajadzēja būt jau ļoti seniem. 8. Kas vispirms atklāja Zodiaku un deva vārdus tiem divpadsmit attēliem? Kādēļ tie ieguva tieši tādus nosaukumus, kādus mēs pazīstam, un kādēļ ne kādus citus, ne tik dīvaina veida? Kāds sakars Lauvai ar Jaunavu, kāds Vēzim ar Dvīņiem, kāds Skorpionam ar Svariem un kāds Āzim ar Strēlnieku? Kā pie debesjuma nonāk Vērsis un Auns, kā kāds Ūdens vīrs ar zivīm? 9. Tas vispār ir dīvaini, ka Zodiakā (dzīvnieku aplī) atrodas arī četru cilvēku un kādas lietas attēls. — Ja tu man par to vari minēt kādu iemeslu, tad tu man izdarīsi ļoti lielu pakalpojumu.” 10. MATAELS saka: “Ak, daiļā Helēna, nekas nav vieglāk kā tas! Esi tikai nedaudz pacietīga mana izskaidrojuma laikā, un pēc tam tev tā lieta būs pavisam skaidra!” 102. Mataels izskaidro triju pirmo zvaigžņu nosaukumus 1. (MATAELS): “Zodiaka atradēji acīmredzami bija Ēģiptes pirmiedzīvotāji, kuri, pirmkārt, sasniedza daudz lielāku vecumu nekā mēs, otrkārt tur vienmēr bija visskaidrākās debesis un zvaigznes varēja novērot daudz vieglāk un ilgstošāk, nekā pie mūsu bieži mākoņu aizklātām debesīm, un, treškārt, gandrīz lielākā daļa cilvēku visu kārto dienu gulēja un devās ārā tikai vakarā un savu darbu veica visu vēso nakti, kur tad viņu priekšā viņiem vienmēr bija zvaigznāji. Drīz tad viņi arī ievēroja to nemainīgās figūras un arī deva tām nosaukumus, kas saskanēja ar kādā noteiktā laikā iestājušos dabas parādību vai ar kādu šajā zemē veicamu darbu. 2. Daudzkārtēja Zodiaka vērošana vērotājus drīz veda uz pieņēmuma, ka Zodiaks ir liels aplis, kas ir sadalīts divpadsmit gandrīz vienādās daļās, un katrā šajā daļā ir kāds savs nekustīgs zvaigznājs. 3. Jau senie cilvēki zvaigznes turēja par tālākām no Zemes nekā sauli un Mēnesi, un tādēļ saulei kopā ar Mēnesi lika virzīties iekšpus lielā Zodiaka. 4. Bet Zodiaks arī kustējās tā, ka saule caur lielā Zodiaka kustību trīsdesmit dienās nostājās zem kādas citas zīmes. Bet to, ka arī Mēness pāris dienās vienmēr nonāca zem kādas citas zīmes, viņi izskaidroja ar tā lielāku ikdienas skrējienu ap Zemi, caur ko tas nekad tajā pat laikā kā saule atkal nenonāca tajā pat vietā, — Mēnesi viņi arī dēvēja par “Tūļīgo zvaigznāju”. 5. Bet bija arī daži gudrie, kuri par Mēnesi apgalvoja tieši pretējo, bet mācība par Mēness tūļīgumu bija dominējošā. 110

6. Redzi, tā izcēlās senais Zodiaks un tev visā īsumā arī jāuzzina, kā tie divpadsmit zināmie zvaigznāji dabūja viņu nosaukumus. 7. Īsāko dienu gada laikā, kas sevišķi Ēģiptē vienmēr tiek pavadīts ar lietus periodu (un šajā 30 dienu laika vienmēr sākas arī Jaunais gads) pēc seno gudro aprēķina Saule atrodas tieši zem zvaigznāja, kas mums ir pazīstams kā “Ūdensvīrs”; vispirms tādēļ, ka zvaigznājs līdzīgs kāda gana stāvam brīdī, kad viņš ar savu ūdens spaini nāk pie mājas dzīvnieku dzirdināšanai izgatavotās ūdens siles un pilno spaini izlej dzirdināšanai domātā silē. Senie gudrie šādu cilvēku devēja par ūdens vīru (Uodan) un tā, otrkārt, nosauca zvaigznāju, un, treškārt, arī šo laiku. Vēlāk cilvēku tukšā fantāzija šo pašu par sevi labo simbolu drīz arī padarīja par dievu un parādīja viņam dievišķu godināšanu, jo viņš tika uzskatīts kā izkaltušās dabas atdzīvinātājs. — Redzi, daiļā Helēna, tā šis zināmais jaunais zvaigznājs un pirmais trīsdesmitdienīgais lietus laiks ieguva savu nosaukumu. Pārejam nu pie otrās zīmes, ko dēvē par “Zivi”! 8. Kad Mataels sāka izskaidrot otro zīmi, SĪMANIS JŪDA pārējiem mācekļiem teica: “Mataela izskaidrojumi kļūst ļoti pamācoši, paklausāmies tajos tuvāk!” 9. ES saku: “Pieejiet un klausieties, jo Mataels šajā laikā ir viens no pirmajiem hronistiem!” 10. Pēc tam visi mācekļi sanāk Mataela tuvumā, kas sākumā Mataelu nedaudz samulsina; bet SĪMA- NIS JŪDA viņam teica: “Mīļais draugs, turpini tikai! Jo mēs tikai pienācām tev tuvāk, lai no tevis iemācītos ko īsti noderīgu!” 11. MATAELS pavisam vienkārši saka: “Jums, mani mīļie, visgudrie draugi, mana gudrība gan vēl varētu būt nedaudz par vāju, jo jūs esat jau seni Kunga mācekļi un es tikko sešpadsmit stundas esmu starp jums!” 12. SĪMANIS JŪDA saka: “Lai tikai tas tevi nemulsina; jo tu esi izturējis pārbaudījumu, caur ko mēs dažā ziņā jau ļoti esam nobīdīti pie malas. Bet, tā tas viss nāk no Kunga. Ko Viņā kādam bieži dod vienā gadā, to Viņš kādam citam var dot vienā dienā. Tādēļ turpini ar savu Zodiaka izskaidrojumu.” 13. MATAELS saka: “Ar jūsu lielo pacietību un zem jūsu tikpat lielās iecietības es tūlīt gribu turpināt; un tā klausies manī tālāk, tu mīļā, daiļā Pontusa meita!” 14. Pēc trīsdesmit dienām spēcīgais lietus Ēģiptē parasti beidzās un tā vēl spēcīgi uzplūdušajā Nīlā, tāpat kā blakus pietekās vienmēr bija ļoti daudz zivis, kurām šajā laikā vajadzēja tikt noķertām. Liela daļa no tām tika tūlīt apēsta, bet vēl lielāka daļa apsālīta un vējā, kas šajā laikā Ēģiptē strauji pūš, izkaltēta un tā saglabāta visam gadam. 15. Šī manipulācija ar zivīm minētajā zemē ir dabas likta un tai vajag tikt pielietotai, pirms Nīla nenosēžas un daudzās ievērojamās pietekas neizžūst. Pie tam te lielām zivju masām vajadzētu sapūt un caur to gaiss tiktu saindēts ar ļaunāko smaku. 16. Kas vēl tagad Ēģiptē ir paradums, tas šīs svētītās zemes senajiem iedzīvotājiem jau bija nepieciešamība. Bet, tā kā jau kopš šīs zemes apdzīvošanas sākuma šis laiks tika izmantots zvejošanai un tieši šī zvejas laika sākumā saule nonāca zem jauna zvaigznāja, tad šo zvaigznāju nosauca “Zivs” un tad tā arī dēvēja to laiku un deva nosaukumu Ribar, arī Ribuze. 17. Bet tā kā šajā laikā cilvēki arī ļoti viegli saslima ar drudzi, daļēji baudot ļoti treknās zivis un daļēji daudz netīro iztvaikojumu piesātinātā gaisa dēļ, tad vēlāk šis laiks tika dēvēts arī par “Drudža laiku” un no šī laika īpašībām cilvēku tukšā fantāzija tad arī drīz radīja dievieti un, lai aizsargātos no šīs māgas slimības, viņai tūlīt atkal parādīja sava veida dievišķu godināšanu. — Tagad tev tad atkal ir dabai un patiesībai uzticīga vēsture par otrās Zodiaka zīmes nosaukumu un tā nu pārejam pie trešās! 18. Šī zīme saucas “Auns”. Pēc zvejas laika šīs zemes iedzīvotāji savas rūpes pievērsa citām. Aveni kļuva mundri un bija laiks cirpt vilnu. Šis darbs kopumā ilga ap trīsdesmit dienām. Dabīgi, starplaikā darīja arī daudzus citus ikdienišķus darbus, bet iepriekš minētais šim minētam laikam bija galvenais darbs un, tā kā saule te atkal nostājās zem jauna zvaigznāja, tad šo zvaigznāju nosauca Auns (Kostron). 19. Bet vēlāk, šajā laikā daudzo vētru dēļ, kur viss atrodas kādā šīs zemes cīņā, viens elements pret otru un karstums pret aukstumu vai labāk šīs zemes vēsumu, šo periodu veltīja cīņai, kuras izraisīšanai cilvēku fantāzija drīz izdomāja kādu simbolu, kam vēlāk arī drīz parādīja dievišķu godināšanu un vēlāko kara laikos pat padarīja par vienu galveno dievu. Bet sadalām vārdu mars, un mēs dabūsim pirmseno Mariza, arī Maori’za. Bet ko tas nozīmē? neko citu kā: sasildīt jūru. 20. Divu iepriekšējo zīmju laikā jūra atdzisa, ko krasta iedzīvotājiem ļoti labi vajadzēja pamanīt; bet caur lielāku Saules spēku, caur siltā Dienvidu vēja cīņu ar auksto Ziemeļu vēju, tad caur šajā laikā visbiežāk pamostošiem vulkāniem un zemūdens uguns āderēm jūra pamazām kļūst siltāka. Un tā kā tas 111