Views
9 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

117. Prieka par citu

117. Prieka par citu nelaimi nosodījums 1. Pēc šiem un vēl dažiem prieka izpaudumiem no Markusa puses un no vairākiem, kas veco Markusu dzirdēja, Helēna pamana uzšaujamies augšup ārkārtīgi gaišu baltu liesmu, tā ka viss apvidus tika gaiši apgaismots. Arī Kirenijs pilsētas vidū pamana šo liesmu augsti paceļamies un liesma kļūst arvien gaišāka un lielāka un augstāka. 2. Nu, bet naktī katrai gaismai ir tā redzi maldinošā īpašība, ka, jo spēcīgāka, lielāka un gaišāka tā kļūst, tā redzes mācībā neizglītotam cilvēkam šķiet nākam aizvien tuvāk. Piemēram, mazi, vēl nepilngadīgi bērni ļoti bieži izstiepj rokas pret pilnmēnesi, jo tā gaismas dēļ viņiem tas liekas stāvam pavisam tuvu, un tā paša iemelsa dēļ suņi bieži rej uz to. 3. Tātad arī šeit Helēnai likās, ka vienmēr lielāka topošā liesma nāktu mums tuvāk, un tādēļ viņa lūdz Mani ļaunajai liesmai pavēlēt, ka tā nenāktu tuvāk un nenodarītu ļaunu. 4. Te ES teicu: “Neesi tik ļoti bērnišķīga! Liesmas tuvošanās ir tikai pavisam parasts redzes malds, bet liesmas gaišums ceļas no tā, ka uguns ir ielauzusies jūdu farizeju priekšnieka lielās dzīvojamās pils lielajā ēdienu kambarī. Tajā slēgtās mucās glabājās ap simts centneru tīrākās un labākās eļļas un vairākas mucas ar tīrāko naftu viņa pils apgaismošanai, un bez tam tajā vēl bija lieli sviesta, piena un medus krājumi. Uguns šīs lietas ir sagrābis un deg tik ļoti skaisti un gaiši un pie šiem apstākļiem, kā tu, vecais Markus, pirmīt slepeni vēlējies, skaisti labi tiek saceptas arī tavas desmitās tiesas zivis; jo lielajā ēdienu kambarī liels daudzums jau ir gatavībā sagatavots rītdienai. — Ko tu, Markus, uz to saki? 5. MARKUSS saka: “Kungs, kas Tu manā sirdī tikpat tīri vari ieskatīties kā farizeju priekšnieka lielajā ēdienu kambarī, Tu zini, ka es ne tagad, ne kaut kad nebiju cilvēk, kas priecājas par otra nelaimi. Kā karavīrs savā dienestā es gan biju ļoti stingrs, tomēr pēc savas gribas nekad nevienam neesmu darījis ļaunu, izņemot tam, kuru likums iepriekš bija notiesājis, — kur es, protams, neko nevarēju darīt. Tomēr pie tam es nekad neesmu sajutis zināmu prieku, ja likuma bardzība kādu aprija. Tāpat man tieši nav liels prieks par pašu nelaimi un ka manas skaistās un labās zivis tur nu tiek saceptas tikai gaisa gariem, bet ka šie senie cilvēku mocītāji beidzot reiz atkal no visām pusēm saņem ļoti bagātīgu mācību, tas man sagādā patiesu prieku! 6. Jo caur uguni dārgumu zaudēšana būtu tas mazākais, — bet tieši neatsverams zaudējums, kas caur to viņiem tiek piešķirts, ir caur to pilnīgi zaudētā ticība viņu mācībām, bet pie tam arī liels labums apkrāptajai tautai, jo nu tai noteikti būs daudz vēlīgākas ausis un sirds tīras, dievišķas patiesības uzņemšanai, un tas ir tas, par ko es īstenībā priecājos. Un varbūt pat var kļūt iespējams, ka tagad nelaimes gadījumā cietusī priesterība, ja viņi galvā un sirdī nav pārāk aprobežoti, tagad būs pieejamāki patiesībai, nekā tā būtu bijusi savā bagātībā. Es domāju, ka rītdiena ļaus mums piedzīvot dažus neaizmirstamus paraugus! — Kungs, saki man, vai man ir taisnība, jeb vai šāds mans prieks tavu acu priekšā ir nedaudz nosodāms?” 7. ES saku: “Ak, pavisam nē, jo ja man nebūtu bijis tas pats iemesls ļaut notikt tam, par ko tu īstenībā priecājies, tad tu šo šķietamo sauli nebūtu redzējis un šī guns scēna būtu izpalikusi. Bet sākumā tev tavā sirdī gan bija neliels prieks viņu nelaimi, tādēļ, ka tu uz farizejiem dusmojies par bezsirdīgo un bez sirdsapziņas desmito tiesu. Un redzi, tas īstenībā bija tas, ko Es tev pirmīt nedaudz parādīju un tādēļ tu rīt paēdināsi vairākus ugunsgrēkā cietušus priesterus; bet arī tos tev nebūs jānožēlo! 8. Redzi, kādam patiesam un pilnīgam cilvēkam vajag būt pilnīgam visās savās jūtās, domās un rīcībā, citādi viņš vēl ilgi nav piemērots Dieva debesu valstībai. 9. Piemēram, mēs redzam, kādu īsti rupju, pārgalvīgu, labu, cilvēcisku nemainīgās kārtības likumu pārkāpēju, kādu visas labākās uzvedības kultūras padibeni, īsi, kādu zelli, kas pavisam labi varētu būt Sātana brālis. tas cilvēks ilgu laiku nesodīts dara visrupjākās ļaundarības un nevar tikt notverts, jo no tā viņu paglābj viņa īsti sātaniskā viltība. Cik daudzi cilvēki te neko nevēlas vairāk, ka lai ļaundaris tomēr kaut kur varētu tikt sagūstīts no tiesas stingrās rokas! 10. Beidzot tiesai izdodas ar stingru roku pārdrošo noziedznieku satvert un saukt pie atbildības! Mazs un liels nu līksmo, ka ļaundaris beidzot reiz saņem sen pelnīto sodu. Ja pie tam būs pavisam krietni cilvēki, kuriem žēl, ka pie šī noziedznieka sodīšanas viņiem nav likumīgas tiesības pašiem būt šī ienīstā noziedznieka stingriem tiesnešiem, lai pēc sirds patikas varētu noziedznieku spīdzināt. 11. Bet nu tīrā sirdī, bet arī pie tikpat tīra saprāta jautā, vai arī pilnīgam cilvēkam šāds prieks piederas! Un tīra sirds un tīrs prāts arī noteikti atbildēs tā: “Ka gadiem ilgi mocītā cilvēce no šī briesmoņa 128

eiz tiek atbrīvota un atkal var mierīgi dzīvot, par to es gan priecājos; bet vēl vairāk un lielāks prieks man būtu, ja šis briesmonis atzītu savu ļaunprātību, to nožēlotu, labotos, pārvērstos par derīgu cilvēku un izdarīto ļaunumu pēc iespējas tiektos vērst par labu! 12. Sakiet, kāds uzskats gan jums patīk labāk: pirmais sodīšanas prieks vai otrais, apvienots ar tīru, cilvēcisku, patiesi draudzīgu vēlēšanos?” 13. MARKUSS saka: “Te neatliek nekāda izvēle; jo cilvēkam piederas tas otrs un pēc maniem uzskatiem tas pirmais vēl ir ļoti rupjš, savtīgs un dzīvniecisks!” 118. Mataels kļūst viceķēniņš 1. ORURANS saka: “Tik cildenus un augstākā mērā cilvēciskus uzskatus es vēl nekad neesmu dzirdējis. Es pats esmu cilvēks un valdnieks pār daudziem simttūkstošiem cilvēku, un tālu un plaši runā, ka man padoties esot laimīgākie Pontā; bet tomēr man vajadzēja ļaut valdīt likumam, kā man tas dots no Romas, izņemot tikai nedaudzus pieļautus tā mīkstinājumus, kas man no Romas kā nomas kungam bija atļauts. Bet no manis mīkstinātie likumi man tomēr vienmēr liekās ļoti bargi! 2. Cik maz pie tam tika ņemta vērā cilvēka daba un ka pavisam netiek ņemts vērā tas, vai dažiem cilvēkiem pēc viņu dabas un īpašībām likumu ir iespējams vai nē! Cik muļķīgi būtu apgalvot, ka kādām kurpēm jāder visām kājām un cik vēl muļķīgāks liekas kāds likums, kas pavisam nerēķinās ar dabu un īpašībām! 3. Bet pēc tā, kā Tu, ak Kungs un Meistar, esi nu izskaidrojis dzīvības likumus, kāda daba un īpašības viņam arī ir, katrs cilvēks var viegli vadīties un šādu ļoti cilvēciski draudzīgu likumu ļoti viegli ievērot! Kad es nu atkal nonākšu mājās, te manā valstī drīz izskatīsies citādi. 4. Mataels un četri viņa biedri, kas gan visi ir ietērpti romiešu tērpos, no manis saņems grieķu zemes tērpus un labi palīdzēs sakārtot manu mazo valsti, un Mataelu es jau šeit ieceļu par manu pirmo padomdevēju, un, tā kā man nav dēla, vienlaicīgi par viceķēniņu. 5. Te pienāk klāt KIRENIJS un saka: “Un es kā Romas valsts virspārvaldnieks pār visu Āziju un daļu no Āfrikas, no ķeizara apgādāts ar visām pilnvarām, apstiprinu šo teicamo izvēli! Tu, Oruran, pasaulē gan nevarētu atrast kādu cienīgāku! Dixi (Es esmu runājis) — Kirenijs!” 6. Pēc tam Es saku: “Un arī Es to apstiprinu! Jo tam nolūkam Es viņu garā jau sen esmu iesvaidījis, bet tu, Oruran, mājās tautas un tavas valsts vareno priekšā vari viņu jau arī iesvaidīt ar nardas eļļu, lai viņi zina, ar ko viņiem ir darīšana un ko viņi viņam ir parādā. Viņš tavu valsti no skitiem pasargās labāk kā visizlasītāko karavīru liels karapulks. Es, kad viņš sāks izpildīt to amatu, tam nolūkam viņam arī došu ārkārtēju varu, bet tagad viņam tā vēl nav vajadzīga un viņam pietiek ar viņa gudrību!” 7. ORURANS saka: “Kungs, vai tad vēl nebūtu laiks un iespējams ļoti bīstamos skitus pievērst Tavas būtības labākai izpratnei? Tas ir mūžam žēl, ka citādi tik brīnišķa izskata cilvēki, kādi ir viņi, atrodas tik visneizglītotākā stāvoklī. Miesīgi starp viņiem redz tik brīnišķi veidotus cilvēkus, kā citādi varbūt nekur uz plašās zemes; bet viņu garīgais ir tīrākā nulle. 8. Bieži brīnums, ja tuvojas kāds tik majestātiska vīrieša stāvs vai kāda vairāk kā paradīzes skaista jaunava un abi bieži neprot sarunāties nekādā valodā un tāpēc bieži tikai cūkai līdzīgi rukšķ, ko noteikti ne viņi paši saprot u vēl mazāk kāds cits. Es tos skitus vēlētos sev pakļaut ne aiz kādas tieksmes iekarot, bet gan, lai no viņiem izveidotu cilvēkus. vai tad tā kas, un, proti, bez zobena, nevarētu notikt?” 9. ES saku: “Tam nolūkam tev labi pakalpos Mataela biedri, un tava vēlēšanās tev vēl daudzkārt piepildīsies; bet visus skitus tu gan diezin vai dabūsi zem zižļa, jo viņu valsts ir ārkārtīgi plaša. bet tos ap Pontu (melno jūru) dzīvojošos tu vari sev iegūt un viņus veidot pēc saviem uzskatiem.” 10. ORURANS saka: “Kungs, tev par to mūžīga pateicība manā un visu to cilvēku vārdā, kas caur Tavu Mācību tiek garā modināti! Patiesi, es tam vienmēr noteikti pielietošu visas pūles un neatlaidīgu gribu, tādēļ dod man uz to tikai tavu žēlastību!” 11. KIRENIJS saka: “Un es tev saku, skitus, kurus tu sev pakļausi, vari dēvēt par saviem! Ja tu pie Romas gribi to slepeni atzīt, tad tev par to uz desmit vienam pēc otra sekojošiem gadiem visa tavas lielās zemes lēņu noma un taviem pēcnācējiem jāpienākas pilnīgām mantošanas tiesībām un turpmāk pēc trīsdesmit gadu termiņa notecēšanas tava zeme netiks atdota kādam vairāksolītājam. jau rīt tev no mans savās rokās jāsaņem uz mūžīgiem laikiem manu apstiprinājumu tam, ko es tev nu esmu teicis, uzrakstītu uz pergamenta. Tikai kāds svešs ienaidnieks caur varu varētu tev to atņemt; bet no Romas tas 129