Views
4 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

visu šo Zemi, šo lielo

visu šo Zemi, šo lielo Sauli, Mēnesi un visas tev saredzamās zvaigznes, pret kuru pasauļu lielumu visa šī zeme tikko dēvējama par mazāko smilšu graudiņu, vienā acumirklī varētu iznīcināt tikpat ātri, kā viņš pirmīt iznīcināja akmeni. Bet ja tu tici, ka zemes virsmas kultūra atkarīga tikai no cilvēkiem, te tu vareni maldies! 8. Es tev gribu dot kādu tīrumu, bet iepriekš to aplikt ar manu lāstu, un pēc tam tu tad vari strādāt, kā tu gribi, un tas tev nenesīs pat ērkšķus un dadžus taviem tārpiem par barību. Sējējs izvagotā zemē gan liek sēklu; bet pie sēšanas līdzstrādāt vajag arī manam eņģelim un tā svētīt tīrumu, citādi tas mūžam nenesīs nekādus augļus! — Vai tu to saproti?” 9. Bet ja Zemes virsmas galvenie strādnieki kāda barības augļa nešanai vienmēr ir Mani eņģeļi, tad izdevīgā vajadzības gadījumā viņi arī sēšanu pat varētu ņemt uz sevis, kā viņi to arī dara daudzās šīs zemes vietās, kur neviens cilvēks nav spēris kāju. 10. Bet tā kā cilvēki grib ciest senajā lāstā un ar visu varu paši grib strādāt savai miesai — nu, pie tam maniem eņģeļiem vienmēr ir ļoti labi svētīt atpūtas dienas! 10. Vajadzības un to ļaunums 1. (KUNGS): “Vai jūs nebijāt par kādreizējo Zemes Ēdeni, kur tika radīts pirmais cilvēks? Šīs Ēdene bija liels dārzs un uz labāko apgādāts ar visas Zemes labākiem augļiem, un tomēr iepriekš kāda cilvēka rokām to bija neiespējams varēt apstrādāt. Tā pirmajiem cilvēkiem nebija nekādas mājas un pilsētas, — viņiem bija ārkārtīgi maz vajadzību, kas bija viegli apmierināmas, bet pie tam bija veseli, vienmēr sasniedza ļoti lielu vecumu un gandrīz vienmēr stāvēja redzamā savienībā ar debess varām. 2. Bet caur Sātana iedvesmu Kains savam dēlam Enokam uzcēla līdzīga nosaukuma pilsētu, un caur to viņš bija ielicis pamatus visiem Zemes ļaunumiem. 3. Es jums saku: “Cilvēkam dzīvei uz šīs zemes pavisam nevajag daudz; bet cilvēka augstprātībai, viņa slinkumam, viņa iedomībai, viņa savtībai un varaskārei vajag neaprakstāmi daudz, un tomēr tās nekad nav apmierināmas. 4. Par to visvairāk tiek barotas cilvēku rūpes un pavisam dabīgi cilvēkiem tad vairs nav laika nodarboties ar to, ar ko viņiem īstenībā būtu jānodarbojas, jo no Dieva viņi tikai tādēļ ir tikuši likti uz šīs Zemes. 5. No Ādama līdz Noasam kalnu bērni nekad neveda nekādus karus, jo viņiem bija tikai ļoti niecīgas vajadzības un neviens negribēja vairāk, kas tur bija viņu brālim, bet vecāki savu autoritāti iepretī viņu bērniem cienījamā kārtā vienmēr uzturēja caur to, ka viņi vienmēr palika viņu bērnu gudri vadītāji, skolotāji un padomdevēji. 6. Bet ielejā, kur sirdī un prātā aklie cilvēki savus vadoņus, skolotājus un padomdevējus sāka ļoti krāšņi izgreznot, svaidīja viņu galvas, rotāja ar kroņiem un lielākas cieņas dēļ viņiem piešķīra visādu varu, te tad arī bija beigas ar dzīvi zem vieglām un mazām vajadzībām! 7. Greznībai ir liels kuņģis, kas nekad nav pieēdināms. Uz kādas šauras līdzenas vietas zeme no augsnes vairs nevarēja izaudzēt pietiekami daudz barības, un grūti apmierināmie greznību mīlošie cilvēki sāka izplesties tālāk un tālāk, okupētās zemes tūlīt dēvēja par pilnīgu viņu īpašumu, tūlīt pēc tam rūpējās par greznību un caur to pamodināja skaudību un greizsirdību un caur to drīz arī nenovīdību, ķildas, nesaskanas, karus un beigās spēcīgākais uzvarēja un kļuva valdnieks pār vājajiem un spieda viņus strādāt un visā viņam pakļauties. Bet spītīgie tika sodīti un pat ar nāves draudiem piespiesti pilnīgākai paklausībai. 8. Un redzat, tas viss bija Zemes ārējās kultūras, mīlestības uz greznību un no tās izejošās augstprātības sekas. 9. Bet ja es nu Manā garā nākdams no debesīm jūs atkal gribu vest atpakaļ uz pirmo cilvēku laimīgo pirmstāvokli un jums rādu to sen aizmirsto ceļu uz Dieva valstību, kā jūs te varat teikt, ka tie no manis uzstādītie noteikumi, lai kļūtu Mani mācekļi, esot pārāk stingri un vispārībai pilnīgi neizpildāmi! 10. Es jums saku: Jūgs, ko es lieku uz jūsu pleciem, ir maigs, un nasta, ko es jums piedāvāju nest, ir spalvas viegla pret to, ko jūs nu dienu no dienas nesat. 11. Cik tālu visā pasaulē ir vērstas jūsu rūpes! Jums nav miera un atpūtas ne dienu, ne nakti; un tas viss vienīgi tikai pasaules dēļ, lai jūs kaut kur it kā nezaudētu no jūsu iedomātās greznības un jūsu labklājības, kas balstās uz jūsu vājo brāķu un māsu bieži asiņaino sviedru rēķina. 12

12. Kur pie šādām rūpēm dvēselei vēl būtu jāatrod kāds laiks kaut ko vēl darīt arī Dieva Gara atmodināšanai viņā?! 13. Jā, jūsu dvēseles un miljonu dvēseles pat vairs nezina, ka viņas ir Dieva gara nesējas, nerunājot, ka viņas pie bezgalībā esošām pasaules rūpēm neko derīgu nevar un nevēlas darīt viņu brīvībai un patstāvībai. bet jūsu greznības un pārticības mīlestībai nabaga vājie cilvēki no jums pārāk tiek piespiesti uz asiņaini nerimtīgu verdzisku darbu un tādēļ arī viņi neko nevar darīt viņu gara brīvībai un patstāvībai, un tā jūs kopā ar jūsu padotiem esat miruši un patiesi Sātana bērni un nespējat dzirdēt manus vārdus, kas jūs nopietni un patiesi ved uz dzīvību, bet gan jūs aizstāvat jūsu vārdus, no kuriem jums un visiem jums padotie nepieciešami vajag sekot mūžīgai nāvei. 11. Par grēku plūdu iemeslu 1. (KUNGS): “Vēl apsūdz Dievu un saka: “Kā Dievs pār Zemi varēja likt nākt visu dzīvību iznīcinošiem grēku plūdiem un kā iznīcināt sodomiešus un gomoriešus?! Ak, nekas vieglāk kā tas! Kālab uz Zemes kādu virsmas vēl ilgāk ļaut vandīties apkārt atdzīvinātām un izgreznotām miesas pikām, kuru dvēseles tik tālu attālinājušās no Dieva senās kārtības, ka viņās aiz rūpēm par miesu aizbēgušas pēdējās pēdas pat par sevis pašu apzināšanos. 2. Vai cilvēka dvēselei var būt vēl kāda ļaunāka inkarnācija, kā tāda, kurā dvēselei ne tikai nav nekāda jausma par dievišķo garu viņā, bet beigās tā arī pati sevi tā pazaudē, ka pilnākā nopietnībā sāk noliegt viņas pašas esamību un vairs nav pārliecināma, ka viņa ir?! 3. Jā, ja pie pasaules cilvēces reiz iestājas tāds stāvoklis, te tad arī cilvēks ir pilnīgi pārstājis būt cilvēks; viņš tad vairāk ir kāds instinktveidīgs saprātīgs dzīvnieks un pagaidām totāli nespējīgs katrai tālākai dvēseles un gara izglītībai. Tādēļ šādai miesai vajag tikt nonāvētai un kopā ar pārāk intensīvi inkarnēto dvēseli sapūt, lai varbūt pēc daudziem gadu tūkstošiem kāda no visas inkarnācijas brīva kļuvusi dvēsele atkal var stāties uz viņas pašizglītības un patstāvības ceļa — vai nu uz šīs zemes, vai uz kādas citas. 4. Bet ka nu jau atkal ļoti bieži ir cilvēki, kas aiz lielām rūpēm par pasauli un viņu miesu dēļ neko vairs nezina par viņu pašu dvēseli, to jūs pa daļai varat redzēt paši pie sevis, pa daļai pie saduciešiem un pa lielākai daļai pie visiem cilvēkiem, jo te neviens vairs nezina paskaidrot, kas ir dvēsele! Viņi gan runā un saka “pie manas dvēseles” un “manā dvēselē”, bet ja kāds tad jautā un saka: “Draugs, kas tad tomēr it kā ir dvēsele?”, te tad izjautātais tūlīt stāv pie kalna līdzīgi kādam vērsim un nezina, ko atbildēt. 5. Bet ja reiz kāda dvēsele pati sevi vairs nepazīst un beigās pilnīgi aizmirst, kas viņa ir, tad tas gan ir par daudz! Un te Dievam neatliek nekas cits, ka drīz lielākā un drīz mazākā mērā pēc apstākļiem, cik tālu cilvēki vēl kaut ko zina vai pat neko vairs nezina par viņu dvēselēm, no jauna ļaut pār zemi nākt cilvēku miesu iznīcināšanas manevram. 6. Šādi tīri pasaules un miesas cilvēki pēc ārējās formas bieži gan kļūst ļoti skaisti un krāšņi, sevišķi sieviešu dzimuma; tam viegli saprotams iemesls ir dvēseles un tās miesas vienmēr lielākā apvienošanās. bet caur to tad šādi cilvēki arī kļūst vāji un ļoti uzņēmīgi visiem ļauniem fiziskiem iespaidiem. Šādas miesas viegli kļūst slimas un kāda vieglākā mērim līdzīga dvesma viņiem nes nenovēršamu nāvi, kamēr cilvēki, kuriem ir brīva dvēsele un tajā brīvs gars, pār sevi var ļaut nākt visām zemes indēm un tās ne niecīgākā mērā nespēs viņiem kaitēt, jo kādai brīvai dvēselei un brīvākam garam viņā pārpilnībā ir spēks un līdzekļi uz iedarbīgāko stāties pretī katram nevarīgam ienaidniekam, kamēr kāda no viņas nolādētās miesas visās dzīvības vietās un malās cieši aizsprostota dvēsele līdzinās cieši saistītam milzim, kas beigās pat nevar vairs pretoties kādai viņu apgrūtinošai mušai un vajag pacietīgi panest, ja kāds nevarīgs punduris ar nazi jau lēnām, bet tādēļ jo sāpīgāk, galvu atdala no rumpja. 12. Par dziedināšanu un pārāk miesīgām dvēselēm 1. (KUNGS): “Iegaumējiet to! Ja jūs nākat kādā vietā, kur ir abu dzimumu ļoti skaisti veidoti un izgreznojušies cilvēki, te ātri dodaties tālāk; jo tur Dieva Valstībai nekas nav panākams, jo tur ir pabeigts, mazākais, puse Sodomas un Gomoras. No šādas vietas nekad arī nav tālu Dieva tiesas sods; jo šādas miesīgas kļuvušās dvēseles — kas pa lielākai daļai ir ielikušas miesas kapā gandrīz visu apziņu par sevis pašas esamību, ir pārāk aizsprostotas. Un ja pie viņu skaistām miesām pavisam lēni piezogas ļauni, rup- 13

 • Page 1 and 2: Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr
 • Page 3 and 4: LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G
 • Page 5 and 6: 5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan
 • Page 7 and 8: viņiem lielākoties arī izdodas.
 • Page 9 and 10: Gars, arī pavisam citādi vajag ap
 • Page 11: a, vajag darīt labu tam, kas viņa
 • Page 15 and 16: teikti labprātīgi varētu visai p
 • Page 17 and 18: gāts; jo pasaules pārāk materiā
 • Page 19 and 20: parast vajag būt dvēselei noderī
 • Page 21 and 22: kā kausēts medus, piens un medus
 • Page 23 and 24: zem sava jumta patiesi jau dabūjis
 • Page 25 and 26: sagūstīti un ievest tumšā alā
 • Page 27 and 28: tas ar cilvēku un labo velnu, kād
 • Page 29 and 30: kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik
 • Page 31 and 32: traukti cīnījies un turpmāk mū
 • Page 33 and 34: dara laimīgus! Jā, cilvēciskais
 • Page 35 and 36: tas ir pretrunā ar Manu Mācību!
 • Page 37 and 38: et diemžēl arī par lielākās va
 • Page 39 and 40: vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti
 • Page 41 and 42: un tempļa uzdevumā viņiem pret R
 • Page 43 and 44: izpratne? Pie tam mēs kā nākamie
 • Page 45 and 46: tikām pēkšņi aizturēti un apci
 • Page 47 and 48: tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS
 • Page 49 and 50: viņiem vairs neraizēsies. Un tā
 • Page 51 and 52: pie mums un bijāt īstenais iemesl
 • Page 53 and 54: ojāejas malas. Bet to redz tikai t
 • Page 55 and 56: 13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī
 • Page 57 and 58: ir visas viņa slepenās zināšana
 • Page 59 and 60: 21. Kur tu visos rakstos jebkad esi
 • Page 61 and 62: jau ir mīļāk, personīgi viņu p
 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220:

  18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot

 • Page 221 and 222:

  aiz tīri pārspīlētas piesardzī

 • Page 223 and 224:

  Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi

 • Page 225 and 226:

  ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s

 • Page 227 and 228:

  samelotam labumam. Neīsts pravieti

 • Page 229 and 230:

  206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr

 • Page 231 and 232:

  pavisam dīvaina lieta, bet tieši

 • Page 233 and 234:

  kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se

 • Page 235 and 236:

  dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam

 • Page 237 and 238:

  a. Tava to desmit Mozus baušļu ap

 • Page 239 and 240:

  ana teltī bija izperinājuši vis

 • Page 241 and 242:

  kādā mākslā vai zinātnē iegū

 • Page 243 and 244:

  saki to, un es arī ar to būšu ap

 • Page 245 and 246:

  tad šajā ziņā tu tas patiesi ne

 • Page 247 and 248:

  kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va

 • Page 249 and 250:

  stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m

 • Page 251 and 252:

  jūs slepenībā līksmosit! Jo jū

 • Page 253 and 254:

  pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k

 • Page 255 and 256:

  tības no debesīm. 3. Un es tad ar

 • Page 257 and 258:

  un tavus biedrus ir pavisam no jaun

 • Page 259 and 260:

  8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga

 • Page 261 and 262:

  ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz

 • Page 263 and 264:

  un kurli! Jautājums: Vai tāds tē

 • Page 265 and 266:

  mēr pilnvērtīgos noteikumus zem

 • Page 267 and 268:

  aiz dzīvākās mīlestības dziņa

 • Page 269 and 270:

  posts un trūkums. Tikai caur sting

 • Page 271 and 272:

  12. Jūs uz Venēras redzējāt vis

 • Page 273 and 274:

  48. Mataela runa par likumu un mīl

 • Page 275 and 276:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr