Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

nē!” 11. Herme pilns

nē!” 11. Herme pilns prieka saka: “Ak, es par viņu zinu vēl daudzas tāda veida lietas; bet tās nav pietiekami stingri pierādamas un te maz kas vai daudz nekas nav izdarāms!” 12. Kirenijs, pavisam pārsteigts par Mataela liecību, saka: “Tātad šis zellis no priekšnieka templī ir izdzēsis pēc visu cilvēku liecībām ļoti dievbijīgā un gudrā virspriestera dzīvību? Nu labi, ka man par to ir tikai kāds mājiens, par visu pārējo tad jau parūpēšos!” 13. Te Kirenijs kapteinim Jūlijam liek nostatīt sardzi, lai neviens no erzpriesteriem viņam neizmuktu. 14. Jūlījs tūlīt deva slepeni pavēli un tūlīt notika kā Kirenijs bija pavēlējis. Bet no tā tomēr ko manīja un Kirenijam jautāja: “Uz ko attiecas šī kustība?” 15. Kirenijs atbild: “To ne tev, ne kādam citam no taviem salašņām nav ko pētīt, jo tava veida cilvēkiem briesmoņiem Kirenijs vairs nedod nekādu atbildi! Jo tu ne tikai esi nožēlojamākais ļaužu krāpnieks, bet gan garīgi un miesīgi arī ļaužu slepkava. Tagad es tikai gaidu pilsētas pārvaldnieka ziņojumu un Kornelija un Fausta un Jāņa no Kisas ierašanos; tad es tev jau pateikšu, kādēļ es nu liku nostādīt sardzi!” 16. Priekšnieks saka: “Labi, bet tad arī es tev reiz pateikšu, kādēļ es šeit īstenībā esmu!” 17. Te priekšnieks no svārkiem izvelk pergamenta rulli, rāda to Kirenijam un saka: “Vai tu šo zīmogu un šo parakstu pazīsti?” 18. Te Kirenijs izbrīnījies saka: “Tās ir ķeizara zīmogs un viņa paraksts! — Ko tas nozīmē?” 19. Priekšnieks saka: “Kad tas būs nepieciešams, tev ar saturu jāiepazīstas! Tādēļ es te iesaku atturēties no kādām tālākām izmeklēšanām pret mani, citādi šis rullis tev varētu sagādāt ļoti lielu uztraukumu! Vēl es tevi cienu kā krietnu vīru, bet neej man par tālu, citādi es tomēr šo rulli, kuru tu tikpat labi kā katrs cits augsts respektē, varētu likt lietā, kas tev noteikti būtu ļoti nepatīkami! 20. Šo briesmīgo ieroci es patiesi nebūtu izvilcis no svārku kabatas, ja tu mani uz to nebūtu piespiedis; bet tu sāc man uzkāpt kā tārpam un te tad ir laiks tev parādīt, ka tu vēl ne tuvu neesi šīs teritorijas vienīgais kungs! Es nu domāju ka būtu labāk sardzi atsaukt jo citādi, neskatoties uz sabatu es būtu spiests līdzās tavējai uzstādīt arī savu! 21. Vai ne, šī mana nu ļoti citādā runa tev ir nedaudz nepatīkama?! Bet es tev patiesi nevaru palīdzēt, jo pirms tam tavējā arī man bija nedaudz nepatīkama! Īsi, es tevi nu pazīstu un arī tu mani pazīsti! Dari kā tev liekas gudri un pareizi un arī es darīšu to pašu! Vai tu mani esi pavisam labi sapratis?” 22. Pēc šiem vārdiem priekšnieks kā kāds valdnieks pagriež Kirenijam muguru un kopā ar savējiem dodas pie jūras krasta un izturas kā tāds, kuram vajadzības gadījumā no ķeizara ir piešķirta liela vara; bet Kirenijs nu ir ļoti apmulsis un nezin kas viņam jādara. 23. Nu Mataels saka: “Redzi tu, mīļais, kā tev tāds zellis fiziski un morāliski ar visu kas der viņa drošībai jau sen kā cietoksnis uz labāko ir apgādāts?! Tādēļ te ir ļoti grūti un īstenībā neauglīgi uzstāties kā tiesnesim. Jo šie cilvēki kungs zina kādā veidā ir pratuši sev sagādāt visaugstākās slepenās privilēģijas, pret kurām nu ir ļoti grīti enerģiski uzstāties!” 24. Kirenijs saka: “bet mīļais, gudrais Matael, saki man tomēr, kā šiem cilvēkiem čūskām bez manas ziņas un gribas, iespējams no ķeizara saņemt drošības dokumentu?! Jā, te nu, protams, nekas cits nav darāms, kā raidīt laipnu vaigu! Es te tomēr nu esmu ziņkārīgs, ko Kungs uz to teiks?” 25. Mataels saka: “Tagad arī Viņš par to varbūt ne pārāk labprāt runās un atbildēs; jo Viņš jau iepriekš zināja kāpēc Viņš tev viņus ir nodevis pārbaudīt un visās mūsu sarunās šķiet maz ieklausās!” 26. Kirenijs saka: “Bet kādu padomu mums nu tomēr vajag jautāt!” 27. Mataels saka: “Katrā ziņā, tam nu jau ir lielākā nepieciešamība!” 147. Viltotais dokuments. 1. Bet pie krasta priekšnieks saviem kolēģiem saka: “Jūs to lietu darījāt labi, jo tā uzstāšanās šķietami pret mani bija tieši īstā laikā, kam caur savu klusēšanu es jums devu zīmi! Tagad viņš vairs netiek tālāk un nezina ko un kā! Ja tikai nenāktu tie trīs paziņotie, kuri vienīgie varētu pret mums nedaudz iepīkstēties. Jeb viņi pat varbūt atved līdz slaveno nācarieti! Jā, ja tas, tad mēs esam lieliski kļūdījušies! Tad mums nekas vairs nepalīdz! 2. Tādēļ manas domas būtu tādas, mums nu būtu jācenšas priekšlaicīgi atvadīties un pa ūdeni taisnā ceļā doties atpakaļ un Jeruzālemi; jo ja atnāk tie gaidītie, tad tas varētu būt ļoti par vēlu! Kirenijs sardzi 156

ir atsaucis, mums nav nekādu šķēršļu. Tādēļ gar jūras krastu dodamies dažus morgenus augšup. Gan mēs tur sastapsim kādu grieķu zvejnieku kuģi, uz kura varam būt drošībā!” 3. Agrāk uzaicinātais saka: “Bet tautas sardze no pilsētas! Kā mēs tai paiesim garām. Jo viņi aiz krūmiem mums uzglūnēs un mūs sagūsta, arī tad mēs esam zaudējuši!” 4. Priekšnieks saka: “Tā protams ir pavisam izmisuma pilna lieta! Bet kā tad būtu, ja mēs drosmīgi pavisam pavēlnieciski no Kirenija prasītu drošu pavadonību?! Uz ķeizariskā dokumenta pamata viņš mums to nevar un nedrīkst atteikt! Eji tu runātāj un dari to!” 5. Uzrunātais tā dara, bet Kirenijs jau iepriekš bija griezies pie Manis pēc padoma un dabīgi Es viņam teicu visu to, ko farizeji pie krasta bija runājuši un nolēmuši un Kirenijam nu bija skaidrs kas viņam pagaidām darāms un kārtojams. 6. Kad atsūtītais cik iespējams pārgalvīgi un pavēlnieciski Kirenijam uzstādīja savu prasību, Kirenijs teica: “Mans draugs, zināmais dokuments pirmīt gan mani nobaidīja, jo es vēl nezināju ka tas ir viltots! Bet tā ka nu es šajā lietā esmu saņēmis pavisam citu gaismu, tad es vairs nebaidos un tava priekšnieka prasību nekādā ziņā neizpildīšu! 7. Vispār eji un saki priekšniekam, ka zināmais dokuments viņam tūliņ jāatdod man, citādi tas viņam tiks atņemts ar varu. Bet ja viņš varbūt censtos rakstu iznīcināt, tad viņš vēl šodien var sagaidīt piesišanu pie krusta! -Eji un saki to viņam!” 8. Atsūtītais nu dziļi paklanās un pie visām miesām drebēdams attālinās. Kad viņš tuvojas priekšniekam aiz bailēm stostīdamies, viņš saka: “Mēs esam pazuduši! Tas nolādētais viltotais dokuments ir uzlicis kroni mūsu nelietībām. Ja varbūt šodien, tad rīt noteikti krusts! Bez vilcināšanās un kavēšanās to nolādēto dokumentu tūlīt nodod valsts virspārvaldniekam, citādi tu vēl šodien karājies pie krusta! Kādam sātanam vajag būt tevi nodevušam! Kirenijs visu zina!” 9. Kad melnā sabiedrība kopā ar priekšnieku to dzird, tad viņiem kļūst pavisam dīvaini ap sirdi un priekšnieks ņem dokumentu un nodod to runātājam un saka: “Te ņemto un aiznes; mēs esam pazuduši, jo ar to mūsu balsts ir sabrucis!” 10. Runātājs tā dara, sniedz dokumentu Kirenijam un saka: “Augstais pavēlniek, te ir tas dokuments! Mēs visi esam lieli un rupji noziedznieki un nu apelējam vienīgi pie tavas cilvēka sirds!” 11. Kirenijs ņem dokumentu, to pārlasa un pēc kāda laika saka: “Skat cik smalki un viltīgi! Nesaki man neko citu, tikai to pie kādiem apstākļiem priekšnieks ir ieguvis šo Charta alba (neaprakstīta, tikai ar parakstu apgādāta lapa)!” 12. Runātājs saka: “Augstais kungs, es zinu daudz, bet to es nopietnībā nezinu! Viņš kā priekšnieks to šeit ir atnesis līdz jau no Jeruzālemes, bet kas viņam to tur sagādājis, to es nezinu!” 13. Kirenijs saka: “Bet vai tu noteikti zini, ka šo dokumentu viņš ir atnesis līdz i jau no Jeruzālemes?” 14. Runātājs saka: “Viņš mums to rādīja un stāstīja un pēc tam mūs ir iekļāvis tādā savā varā. Tas ir viss ko es zinu nu vairāk nezinās neviens no mums.” 15. Kirenijs jautā tālāk: “Kā viņš kā cilvēks parasti izturējās?” 16. Runātājs saka: “Neko ļaunu es par viņu nezinu. Viņš savu amatu vienmēr pārstāvēja stingri un pielāgoja jūdisma garam. 17. Ir zināms, ka vispār savas nodevas viņš bieži ievāca ne ļoti līdzjūtīgā veidā; tomēr es tikko zinu, ka viņš pret kādu jebkad būtu izturējies pārāk stingri. No agrākiem laikiem viņam varbūt dažs kas ir uz viņa sirdsapziņas ko viņš mums protams neatklāja; bet kopš viņa stāšanās amatā mēs neko nezinām, izņemot ka vakar pie brīnumainās izdevības viņš nopietnībā pārāk neatlaidīgi prasīja upurus. Protams, ļaudis paši tam deva vislielāko iemeslu!” 18. Kirenijs jautā tālāk: “Vai priekšnieks varbūt jau vairākkārt ir šo dokumentu ļaunprātīgi izmantojis?” 19. Runātājs atbild: “Līdz šodienai mēs nekad neko tādu neesam manījuši!” 20. Kirenijs jautā: “Vai viss ko tu man esi pavēstījis ir tīrākā patiesība?” 21. Runātājs saka: “Augstais kungs, es par to gribu mirt, ja tajā ir viens man zināms nepatiess burts!” 22. Kirenijs saka: “Tad labi! Eji un saki priekšniekam, ka es nu gribu ar viņu runāt un tādēļ viņam jānāk pie manis; jo es gribu redzēt ko šajā lietā vēl var darīt jums par labu!” 23. Šoreiz runātājs pieiet pie priekšnieka jau drosmīgāk un mazāk drebēdams nu dara viņam to zināmu. 24. Priekšnieks kādu laiku pārdomā un tad saka: “Kas cits mums te vēl tālāk darāms, kā rādīt laipnu 157