Views
3 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

pfudu zelta, ko

pfudu zelta, ko galminieks tūlīt arī gribēja samaksāt, jo viņam vienmēr sekoja liela pavadonība, kas nesa līdz viņam vajadzīgo bagātību. Bet grieķis viņam teica: Skaistākais, gudrākais un ļoti cēlais draugs, palīdz man atgūt skaidro naudu, ko es pieprasu no N.N.= nomen nescio = vārdu es nezinu, — un šī dārgā sakta ir samaksāta! Tavs vārds pie lielā ķēniņa spēj visu; un es būšu tev pateicīgs! 6. Te galminieks teica: Rītu tavai taisnīgai prasībai jātiek izpildītai; bet neskatoties uz to, ņem šeit par saktu savu naudu! Bet tā ka es bez kādiem procentiem tev izdaru lielu pakalpojumu, es no tevis prasu tikai nelielu pretpakalpojumu. Pēc septiņām dienām lielā ķēniņa dzimšanas dienā es lielajā Paradīzes dārzā rīkoju lielus svētkus un es tevi šajos svētkos ielūdzu; un tu kopā ar savu sievu ierodies greznos tērpos; un es tevi stādīšu priekšā lielajam ķēniņam un kopā ar tavu sievu tevi vedīšu pie ķēniņa galda un tu un tava sieva sev varat izlūgties lielas žēlastības! 7. Grieķim tas bija liels prieks, jo viņš jau sen labprāt būtu kļuvis par galma juvelieri. Tomēr sieva piezīmēja: Mēs to lietu nu nevaram mainīt, bet ne tev un vēl mazāk man nekas labs tur nebūs sagaidāms! Šim cilvēkam ar mani ir ļauni nodomi un tev var notikt, ka līdzās man tu vari tikt upurēts! Vislabāk būtu, ja mēs visu iesaiņojam un ar vēja spārniem bēgam prom pirms pienāk nelaimīgā septītā dienā! 8. Bet grieķis teica: Mīļā sieva, piesardzība ir laba, bet pret cilvēku, kas vēl nekad tam nav devis faktisku pamatu un par kuru arī neviens nezin neko citu kā to, ko par viņu ir izdomājušas un izperinājušas ļaunas mēle, ir lieta, kas pirmām kārtām var atgadīties krietnam vīram, sajust pārāk lielu neuzticību ir tikpat negudri kā peļama vieglprātība! 9. Maigā sieva ar šo īsti saprātīgo aizrādījumu bija mierā. Persietim, kas bija parādā, parādu vajadzēja atmaksāt nākamajā dienā līdz pēdējam stateram. 10. Kļūmīgā septītā diena pienāca kā dzelžains liktenis un svinīgi izrotājušies viņi devās uz ķēniņa paradīzi. Tur viss bija liesma un gaisma; no visām pusēm mirdzēja zelts un dārgakmeņi spožāk nekā gaišākās zvaigznes pie naksnīgajām debesīm un lielā dārza kuplajās alejās skanēja mūzika un dziesmas. Tie abi no mūsu galminieka drīz tika atklāti un tūlīt vesti dārza lielajā templī, stādīti priekšā ķēniņam un no viņa tika draudzīgi uzņemti. Lielā kolonnu tempļa vidū bija daudz klātu galdu un ar zīdu pārvilkti mīksti krēsli un neizsakāma greznība, un uz galdiem stāvēja lielas zelta bļodas pilnas labākiem ēdieniem un lielos kristāla kausos mirdzēja dārgi vīni un vēl daudzi citi gardi dzērieni. 11. Mūsu grieķim vajadzēja apmesties pie kāda galda līdzās ķēniņa galdam; bet viņa skaistā sieva tika aizvesta pie ķēniņa galda. Kādu laiku vīrs ēda un dzēra pavisam omulīgi, bet drīz grieķis sāka justies ļoti nevesels, jo viņam pasniegtais dzēriens bija sajaukts ar indi un viņam vajadzēja tikt nogādātam savā mājā. Bet sieva tika nogādāta ķēniņa telpās un tur uz dzīvību un nāvi ar sevi ļaut darīt visu tik ilgi, līdz viņa bija apnikusi. Grieķis no indes gan nenomira, bet līdz šai stundai palika vārgs cilvēks. Bet kādā izskatā un izmocīta tikai pēc septiņām dienām mājā atnāca nabaga sieva, to katrs var viegli iedomāties. 12. Tas bija pārsteidzīgas uzticēšanās auglis uz cilvēku, kura āriene visiem iedvesa uzticību, kamēr viņa sirdī mājoja vesels bars ļaunāko velnu. Bet tie abi, kas pirms neilga laika to pārdzīvoja, viņu vārguma dēļ sēž tur nedaudz nomaļus un ar savām lūpām var apstiprināt to, ko es jums nu esmu izstāstījis. Draugs, ja ir piedzīvojis tādas lietas, tad gan zina, kādēļ ir piesardzīgs!” 201. Starpība starp Kungu un magiem. 1. Es saku: “Ej un atved viņus abus pie Manis!” Sehabi iet un atved abus Manā priekšā. 2. Es viņiem jautāju vai viņi vēlētos atkal kļūt pilnīgi veseli un spēcīgi. 3. Abi saka: “Jā, Kungs, ja tas būtu iespējams! Bet dīvainā inde visus manus locekļus ir padarījusi pavisam vārgus un es tikai ar pūlēm varu pārvietoties un uzlūko šo nabaga aizlauzto ziedu no sievietes, viņas miesa ir sagandēta uz mūžību! Ak, Jehova, kādēļ tad tieši ar mums ir atgadījies kas tik šausmīgs?!” 4. Es saku : “Bet Es gribu, ka jums abiem atkal jākļūst tik veseliem un līksmiem un jāizskatās kā toreiz kad jūs kļuvāt vīrs un sieva.” 5. Kad Es to biju teicis, caur abiem izšāvās kā liesma un viņi tūlīt kļuva tik veseli un spēcīgi it kā viņiem nekad nekas nebūtu kaitējis; arī viņu izskats nu bija vēl ziedošāks nekā viņu kāzu dienā. Viņi sāka par mēru brīnīties jo Persijā tā, kas vēl nekad nebija ticis piedzīvots. 6. Ari Sehabi sāk izplēst acis arvien lielākas un gandrīz netic saviem jutekļiem, bet Jurah viņu parausta un nedaudz slepeni saka: “Tu, es ticu, ka mēs šeit atrodamies tieši īstajā vietā un nebūsim tālu no 222

Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi gribi noliegt! Es tev saku: Viņš, vai mūžībā neviens cits. Spriedi par to nu pats pēc sava prāta.” 7. Sehabi saka: “Jā, savu bultu tu varbūt neesi aizšāvis ļoti tālu no mērķa! Šī priekšā, tikai caur vārdu abu izdziedināšana, ir vairāk kā visa cilvēciskā gudrība to var aptvert. Tagad arī mūsu izglābšana man kļūst skaidrāka. Cilvēkam, kura gribā ir tāds spēks, ka tam vajag pakļauties pat rupjajai matērijai, vajag stāvēt augstāk nekā visiem citiem zemes cilvēkiem; viņā vajag mājot dievišķā spēka pilnībai un viņa dvēselei vajag būt dievišķās gribas dzīvības spēcīgākais zīmogs — jeb viņa ir pati dievība. Es ar savu piesardzību varbūt it kā gan esmu gājis par tālu, bet caur to man tomēr ir neiespējami būt grēkojušam, jo tā es gribēju pasargāt dievišķo, kas pagāniem gan tomēr varētu būt bīstams un neļaut tiem necilvēkiem viņu aizskart, kas nebūtu bijis labi ne mums ne diženajai ticības lietai. 8. Bet kā te šķiet, tad pagāni tomēr nav tik skarbi, kā viņi mums Persijā ir attēloti. Tas tak tomēr ir tikko pieņemams, ka bezgala lepnais valsts virspavēlnieks Kirenijs nezinātu, kas te slēptos aiz tā brīnumdara!? Bet ja viņš to zina un dēvē viņu par Kungu, tad viņam tam gan būs savs pamatots iemesls! Jo pret šādas gribas varu romiešu ieroči gan varētu būt vāji un nespēcīgi. 9. Tā nebija nekāda burvestība un nekāda brīnum dziedināšana pēc mūsu māgu un priesteru veida, kur ar naudas palīdzību un citiem izdevīgiem apsolījumiem pavisam veseliem cilvēkiem pavēl izlikties par kurliem, nolēmētiem un akliem un doties svētceļojumā kādā netīrā templī un tur uz kādu norunātu zīmi kļūt redzīgiem, dzirdīgiem un taisniem kā kokiem. Caur to daudzi lētticīgi tiek pārliecināti un tad nāk patiesi nolēmētie, aklie un kurlie un lūdz un upurē, un tomēr viņiem nekļūst labāk. Te tad vienmēr nozīmē: Jūsu ticība ir par vāju un jūsu pārāk niecīgie upuri Dievam nav tīkami! Jā, tu zini, ka mūsu magi pat bagātu vecāku mirušos bērnus atsauc atpakaļ dzīvībā, bet mēs jau sen zinām kā un arī zinām ka tādi no nāves pamodināti bērni nav asinsradinieki. Tas te noteikti arī mazākais šķietami mirušos spēs atkal atsaukt dzīvībā!” 10. Es pienāku klāt un saku: “Jā, Viņš to spēj bez kāda upura, eļļas un augu sulas! Paskaties tur lejā pie krasta; abi mūsu saimnieka dēli tikko no ūdens iznesa trīs noslīkušos, vienu vīru un divas meitenes.” 11. Tas ir kāds nabaga tēvs ar savām divām meitām, nabaga jūds. Viņa sieva ar kāda koka palīdzību, kas atradās ūdenī, izglāba savu dzīvību, bet viņas vīrs un abas meitas, kas steidzās palīgā mātei, kas atradās lielās dzīvības briesmās, no arvien spēcīgāka kļūstoša paisuma, tika ieskaloti jūrā un viļņojošā paisumā noslīka. Bet kā pilnīgi mirušus jūras paisums viņus izmeta krastā un mūsu saimnieka abi spēcīgie dēli viņus atrada un nolika uz sauszemi. 12. Bet Es arī gribu, lai nelaimes gadījumā cietusī sieva, kas raudādama, drebēdama un palīgā saukdama vēl atrodas pie koka, ir šeit. 13. Tam nolūkam Es vēlreiz izmantošu Manu loci, tikai pēc tam jums jāskata Dieva diženums un jātic Tam, kas jūs visus ir izglābis! Te Es pasaucu Rafaelu un dodu viņam mājienu, kuru viņš saprot un tikko minūtes laikā viņš pie Manis uz pakalna ved vaimanājošo sievu, kas pagaidām pavisam nevar nomierināties. 14. Bet Es pieskaros sievai un saku: “Sieva, esi tak mierīga un tici un paļaujies, jo pie Dieva visas lietas ir iespējamas!” 15. Pēc tam sieva kļūst mierīgāka, bet saka: “Es gan zinu, ka pie Dieva visas lietas ir iespējamas, bet es arī zinu, ka es grēciniece neesmu Kunga žēlastības vērta! Ak, kādai tīrākai sirdij vajag būt cilvēkam, lai būtu cienīgs kādu niecīgāko žēlastību izejošu no Dieva! Bet šīs žēlastības durvis manā priekšā jau sen ir noslēgtas. Nu Viņš mani manā nelaimē arī maz ievēros, tā ka savā laimē es Viņu noteikti par maz esmu ievērojusi. Bet Dievs man parādīja īstu žēlastību caur to, ka Viņš mani pārmācīja.” 16. Es saku: “Kā tad būtu, ja Es tev atkal atdotu tavu vīru un abas tavas meitas?” 17. Sieva saka: “Pastarā dienā tikai Dievs viņus var man atkal atdot; jo viņi ir paisuma apraksti un nu guļ miruši. Mirušus tu man varētu atdot, ja viņi no Markusa dēliem kaut kur ir atrasti un izvilkti krastā, bet dzīvus nekad atkal, jo viņiem jau kopš pāris stundām vajag būt mirušiem!” 18. Pēc tam Es saku eņģelim: “Atgādā tos trīs līķus šeit!” Un eņģelis tos trīs tūlīt nogādā uz pakalna un noliek pie Manām kājām. 19. Sieva trīs līķos tūlīt pazīst savu vīru un abas meitas un sāk rūgti raudāt. 20. Bet Es saku: “Sieva, esi tomēr mierīga, jo tu redzi ka viņi šeit tikai guļ!” 21. Sieva saka: “Jā, viņi guļ mūžīgu miegu no kura neviens cilvēks vēl nekad nav pamodies!” 22. Es saku: “Sieva, tu maldies, nav nekāda mūžīgā miega kā tu to domā, jo tev nav pilnīga ticība viņ- 223