Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

mūsu Zemes nevarētu

mūsu Zemes nevarētu būt neiespējams tikt liktam līdzās Kapras bērniem. 23. Tā kā caur jūsu vienmēr patiesā skolotāja un vadoņa to nu esat uzzinājuši, tad ticat tam un savās sirdīs apliecināt cieņu tai zvaigznei, lai no tās gaismas mums bagātīgi spēj mirdzēt svētības un žēlastības stari!” 246. Venēras kārtības priekšrocības. 1. Kad skolotājs un vadonis uz Venēras zemes savai draudzei to bija paziņojis, tie trīs no Rafaela atkal tika pamodināti. bet pa to laiku jau bija kļuvis īsti gaišs un līdz ausmai vairs bija nepilna stunda un Mathaels ļoti brīnījās par to, ko savā ļoti dzīvā sapnī bija redzējis. Viņš sapni atstāstīja un abi, Murels un Philopolds vēl varenāk brīnījās, jo viņi arī bija redzējuši un dzirdējuši uz mata to pašu ko Mathaels bija darījis zināmu kā savu sapni. 2. Bet Rafaels teica: “Nu, Kā jums patika Rīta zvaigznē?” 3. Mathaels saka: “Jā, ja tā nekļūdīgi bija Rīta zvaigzne, par ko es nu pavisam vairs nešaubos, tad man tā pavisam labi patika un tie cilvēki ar viņu mācību un stingro samērības ievērošanu pavisam nav dumji un viņiem vienmēr vajag ievērot augstāko morāli; jo pie tādiem apstākļiem kāds grēks ir pilnīgi neiespējams! Bet pie tādām dzīvības attiecībām man būtu nepanesami garlaicīgi; kāda mūžīga vienveidība un nekāds progress! Tā ir tāda amfībijas dzīvība! Kādam gliemezim un kādam Venēras cilvēkam acīm redzami ir vienas un tās pašas vajadzības; kas iet pāri tā, uz abiem vairs neattiecas. Nē, draugs Rafael, Rīta zvaigzne mirdz ļoti skaisti un no šīs mūsu Zemes tajā ir ļoti brīnišķīgi noraudzīties; bet kā pasaule ar tās cilvēkiem un citu radību, man tā gan pavisam nepatīk! 4. Tas gan ir pareizi, ka pie tādas konstitūcijas pie tās pasaules cilvēkiem mūžam nevar izcelties kāds karš, tāpat tur arī nekad nevar būt runa par kādu grēku; bet man īsts grēcinieks uz šīs pasaules ir daudz mīļāks kā tāds Venēras cilvēks ar visu viņa tīro morāli! Tādai morālei arī nevar būt nekāda vērtība; jo līdzās tai nevar ieviesties nekāda garīga pilnība; jo tad tur kāds varētu kļūt pilnīga gara cilvēks, tad pie Rīta zvaigznes visas cilvēces tādas vienmērīgas rīcības un izturēšanos viņam vajadzētu totāli izsamist, tādēļ, ka gars viņu steidzinātu uz priekšu un viņam vajadzētu palikt stāvam uz vietas kā kokam! 5. Kāds garīgi pilnīgs cilvēks uz Venēras zemi arī līdzinātos kokam, kas varētu domāt un tiekties, bet ar savām saknēm piestiprinātam pie zemes, tam tomēr vajadzētu palikt stāvam. 6. Saki mums, mīļais draugs, vai Venēras cilvēkiem nav nekāda gara, nekāda mīlestība, nekāda brīva griba un nekādas tieksmes?! Viņiem tomēr vajag varēt domāt un skaitīt, jo viņu skolotājs viņiem pirmkārt uz rūpīgāko ir ieteicis rēķināšanas mākslu; bet ja viņi to var,- tad pie viņiem vajag būt iedomājamiem arī kādam garīgam progresam?!” 7. Eņģelis saka: “katrā ziņā, — bet viņi negrib nekādu šķietamu ārēju, bet gan tikai kādu iekšķīgu progresu; jo viņi saka un atzīst, ka ārēji saskatāms progress esot traucējošs gara iekšējam progresam. Visu ārējo padari tik stereotipu un norobežotu cik iespējams, iekārto to pēc miesas vajadzības, — bet tad tajā arī neej vairs ne soli tālāk, jo katrs ārējs un materiāls progress ir iekšēji garīgā solis atpakaļ. 8. Pie cilvēkiem, kas pārāk kultivē ārējo, iekšā valda bez sirdsapziņas barbarisms. Ar kādu klusu iekšējo gara krietnumu apdāvināta tauta vēl nekad kādu naidīgu kaimiņu nav vilinājusi uz karu. Bet ja kāda tauta caur viegli izvedamiem ārējiem darbiem parādīja savu iekšējo lielumu, te ar to tūlīt arī pamodināja savu kaimiņtautu greizsirdību un karš bija klāt! Ja pie Venēras cilvēkiem tas nu nav un nevar būt, vai tādēļ viņi ir sliktāki kā šīs zemes cilvēki? 9. Tur cilvēkiem nav nekādas ārējas priekšrocības ne izskata, ne savā tērpā, ne mājvietā; tādēļ tur viss tiek vērtēts tikai pēc iekšējās vērtības. Saskaņā ar ārēji vienādu veidojumu visiem cilvēkiem ir pilnīgi viens stāvs, kas caur mūžam vienādiem tērpiem tiek padarīts vēl līdzīgāks kā pamatā ir.” 10. Cilvēki, kas caur visādām kaislībām netiek novājināti arī ārējā tipā izskatīsies līdzīgi kā brāļi un māsas. Bet jo vairāk tā ir zīme arī iekšējai nesakārtotībai tādēļ, ka ikviena iekšiene ir tiesāta pēc ārējiem centieniem, bet kas nekad nevar būt vienādi, jo cilvēki pie tiem pielipina nekad nepiesātināmu mantrausību, nenovēlību, augstprātību, lepnību, iedomību un tieksmi valdīt. 11. Ja tu nēsā zaļu mēteli, tavs kaimiņš zilu un kāds trešais sārtu, tad vienas vai otras krāsas pārākuma dēļ jūs drīz sākat strīdēties un ķildoties; bet ja jums visiem trim ir vienas un tās pašas formas vienādas krāsas mēteļi, tad jums sapnī nenāks prātā savā starpā uzsākt nenozīmīgu ķildu par krāsas vai formas lielāku vai mazāku vērtību, un jums paliks laika runāt par labākām lietām. 270

12. Jūs uz Venēras redzējāt visu jums skatīto cilvēku un viņu fizionomiju pilnīgu līdzīgi. Viens vīrs izskatās otram tik līdzīgs kā viena acs otrai. Tāpat kāda meitene vai kāda sieva, visur viena un tā pati forma, bet pati par sevi ļoti skaista un pilnīga. Tas tāpat ir ļoti labi. 13. Uz šīs zemes formu atšķirība, pēc iedomātas skaistuma mazākas vai lielākas pakāpes, ne reti ir iemesls ķildām, mīlestībai, naidam, pretīgumam vai pārspīlētām ārējām privilēģijām un simpātijām. Uz Veneras no visa tā nav nekā tamlīdzīga. Cilvēkus tur mīl tikai pēc gudrības iekšējās pakāpes, jo vairāk kāds zina stāstīt par lielā Gara labsirdību, varu un gudrību, un jo maigāks un pazemīgāks viņš kļūst, jo viņam arī ir lielāka vērtība un no savas draudzes lielāka cieņa! — sakāt man vai arī tas no Kunga puses nav ļoti gudri iekārtots!” 14. Mathaels saka: “Katrā ziņā un es vēlētos, ka arī uz mūsu mīļās zemes pastāvētu tāds ierīkojums! — bet nu Kungs pieceļas un visi ļaudis kopā ar Viņu! Te nu nozīmē acis un ausis turēt vaļā, jo tūlīt noteikti kaut kas tiks uzsākts! — Tie deviņi noslīkušie?!” 3. grāmatas beigas. * * * 271

 • Page 1 and 2:

  Lielais Jāņa Evaņģēlijs 3. gr

 • Page 3 and 4:

  LIELAIS JĀŅA EVAŅĢĒLIJS. III G

 • Page 5 and 6:

  5. Un tā kā jūs, kā vēl Sātan

 • Page 7 and 8:

  viņiem lielākoties arī izdodas.

 • Page 9 and 10:

  Gars, arī pavisam citādi vajag ap

 • Page 11 and 12:

  a, vajag darīt labu tam, kas viņa

 • Page 13 and 14:

  12. Kur pie šādām rūpēm dvēse

 • Page 15 and 16:

  teikti labprātīgi varētu visai p

 • Page 17 and 18:

  gāts; jo pasaules pārāk materiā

 • Page 19 and 20:

  parast vajag būt dvēselei noderī

 • Page 21 and 22:

  kā kausēts medus, piens un medus

 • Page 23 and 24:

  zem sava jumta patiesi jau dabūjis

 • Page 25 and 26:

  sagūstīti un ievest tumšā alā

 • Page 27 and 28:

  tas ar cilvēku un labo velnu, kād

 • Page 29 and 30:

  kas nekad nenotiek. 3. Tā arī tik

 • Page 31 and 32:

  traukti cīnījies un turpmāk mū

 • Page 33 and 34:

  dara laimīgus! Jā, cilvēciskais

 • Page 35 and 36:

  tas ir pretrunā ar Manu Mācību!

 • Page 37 and 38:

  et diemžēl arī par lielākās va

 • Page 39 and 40:

  vēl slēpj, nav nekas cits, kā ti

 • Page 41 and 42:

  un tempļa uzdevumā viņiem pret R

 • Page 43 and 44:

  izpratne? Pie tam mēs kā nākamie

 • Page 45 and 46:

  tikām pēkšņi aizturēti un apci

 • Page 47 and 48:

  tu šo ainu saproti?” 3. SNETALS

 • Page 49 and 50:

  viņiem vairs neraizēsies. Un tā

 • Page 51 and 52:

  pie mums un bijāt īstenais iemesl

 • Page 53 and 54:

  ojāejas malas. Bet to redz tikai t

 • Page 55 and 56:

  13. Redzi, tā ir tā, ko tu pirmī

 • Page 57 and 58:

  ir visas viņa slepenās zināšana

 • Page 59 and 60:

  21. Kur tu visos rakstos jebkad esi

 • Page 61 and 62:

  jau ir mīļāk, personīgi viņu p

 • Page 63 and 64:

  īnumus mēs esam redzējuši ar pa

 • Page 65 and 66:

  lielo laipnību atstrādāt, ja tik

 • Page 67 and 68:

  pilnīgi līdzvērtīgu. kad jums t

 • Page 69 and 70:

  pagatavot papildinājumu; Dievs tas

 • Page 71 and 72:

  ir labi dzīvot, kādēļ kaut ko j

 • Page 73 and 74:

  tam vairākus gadu simtus tāda die

 • Page 75 and 76:

  grēks, kas nav daudz labāks, kā

 • Page 77 and 78:

  ciest trūkumu. Bet ja kāds darba

 • Page 79 and 80:

  9. Bet laulības medus jau tāpat i

 • Page 81 and 82:

  13. Tādēļ šādiem laulības nos

 • Page 83 and 84:

  tad jums nav līdzams! Ja kāds rei

 • Page 85 and 86:

  meistars; jo redzi, katrs pats sevi

 • Page 87 and 88:

  14. Tādēļ dievišķo saprātu te

 • Page 89 and 90:

  kārtot! — Vai tu to saproti? 9.

 • Page 91 and 92:

  4. Es jums to saku tādēļ, lai pi

 • Page 93 and 94:

  jas saimniekam nekad netrūkst vies

 • Page 95 and 96:

  maniem ļaunākiem biedriem tiku š

 • Page 97 and 98:

  esu sfēras. — Vai šo teikto nu

 • Page 99 and 100:

  izskatīties ka uz Zemes?! Bet īsi

 • Page 101 and 102:

  vienu, nepazīstamo Dievu, bet kuru

 • Page 103 and 104:

  ar mīlestību apkampa kādu Dievu,

 • Page 105 and 106:

  sībām par ārpasauli un tās atti

 • Page 107 and 108:

  šņas šīs šķietamās Saules no

 • Page 109 and 110:

  nav vajadzīgs; jo Es neesmu nācis

 • Page 111 and 112:

  6. Redzi, tā izcēlās senais Zodi

 • Page 113 and 114:

  11. Bet kad ar laiku strādāt lais

 • Page 115 and 116:

  10. Priesteru kasta bija arī tā,

 • Page 117 and 118:

  Jo pie visām debesīm, tā ko tom

 • Page 119 and 120:

  cīgi pārtikušiem miera vēsti no

 • Page 121 and 122:

  šaubījos, ka man tiks piešķirta

 • Page 123 and 124:

  6. Bet ja tu dari labu nabagiem, ta

 • Page 125 and 126:

  acumirkļiem uzmācās šādas bail

 • Page 127 and 128:

  īvās un nebrīvās Zemes radības

 • Page 129 and 130:

  eiz tiek atbrīvota un atkal var mi

 • Page 131 and 132:

  strīdēsies?! 12. Redzi, Dieva var

 • Page 133 and 134:

  kādām sevišķām šausmām, tas

 • Page 135 and 136:

  šam lielākas sāpes un ciešanas

 • Page 137 and 138:

  23. Arurans saka: “Cik ilgi mums

 • Page 139 and 140:

  diem. Pēc tam mēs dodamies lejā

 • Page 141 and 142:

  gadiem tādu avansu valstij atmaks

 • Page 143 and 144:

  ņiem; bet pieaicināt tad veco Mar

 • Page 145 and 146:

  ir parādījis kā katras uzticība

 • Page 147 and 148:

  9. Tādēļ te tomēr visprātīgā

 • Page 149 and 150:

  6. Pēc tam Kirenijs vēršas pie M

 • Page 151 and 152:

  kad jāizvēlas no diviem ļaunumie

 • Page 153 and 154:

  un vairs nezin ka viņam jāatbrīv

 • Page 155 and 156:

  teicienus, kas bija piepildījušie

 • Page 157 and 158:

  ir atsaucis, mums nav nekādu šķ

 • Page 159 and 160:

  pēc Kunga gribas mēs kopīgi jau

 • Page 161 and 162:

  7. Kirenijs saka: “Nu, ja tu tā

 • Page 163 and 164:

  17. Redzi, tu mans viscēlākais ja

 • Page 165 and 166:

  durvis, lai nāk iekšā visas diž

 • Page 167 and 168:

  paņēma melnu rakstāmo zīmuli, t

 • Page 169 and 170:

  6. Īsi, pārdomājat, ka Viņš pa

 • Page 171 and 172:

  arī varu iedomāties tūkstots br

 • Page 173 and 174:

  14. Beidzot Florians saka: “Jā,

 • Page 175 and 176:

  161. Floriana atzīšanās Kunga pr

 • Page 177 and 178:

  mīgi pārzina savu vieglo mājtur

 • Page 179 and 180:

  19. Bet ar šo aizrādījumu Aruran

 • Page 181 and 182:

  parādījis ko tādu; ko kopš mū

 • Page 183 and 184:

  8. Tad viņš apklusa un kad mēs v

 • Page 185 and 186:

  8. Pie Mana galda kreisā apakšēj

 • Page 187 and 188:

  un teiktu: Redzi, kāds tas cilvēk

 • Page 189 and 190:

  19. Bet pagaidi tikai vēl nedaudz,

 • Page 191 and 192:

  ķināja ar lielākiem skaitļiem p

 • Page 193 and 194:

  5. Par Manu Mācību neviens nevar

 • Page 195 and 196:

  vakar. Un tai laikā es atkal dzird

 • Page 197 and 198:

  gaidīt visu un ka kāds lai cik ga

 • Page 199 and 200:

  atslēgu, bet Tev, ak, Kungs, tas j

 • Page 201 and 202:

  arī kādu turpmāko dzīvību. 25.

 • Page 203 and 204:

  15. Kas tad ir tas, ko tu dēvē pa

 • Page 205 and 206:

  18. Es saku: “Nu pavisam labi; be

 • Page 207 and 208:

  skatīt par laimīgu. 16. Bet šie

 • Page 209 and 210:

  14. Vētra un lietus gāze ir piln

 • Page 211 and 212:

  mieļiem un ja arī katrs vestu če

 • Page 213 and 214:

  zemi nonākušas no zvaigznēm. 3.

 • Page 215 and 216:

  jā dvesmā un tas lai tev kalpo pa

 • Page 217 and 218:

  kas tas ir. 13. Kāds patiesības d

 • Page 219 and 220: 18. Srhabi saka: “Tu gan esi ļot
 • Page 221 and 222: aiz tīri pārspīlētas piesardzī
 • Page 223 and 224: Tā, kuru tu tik ļoti piesardzīgi
 • Page 225 and 226: ar Viņu nekas nav?” 10. Sehabi s
 • Page 227 and 228: samelotam labumam. Neīsts pravieti
 • Page 229 and 230: 206. Sehabi pazīst Kungu. 1. “Pr
 • Page 231 and 232: pavisam dīvaina lieta, bet tieši
 • Page 233 and 234: kāda nedaudz ieslīpa pamata ar se
 • Page 235 and 236: dzemdējošo spēku. Cilvēkam tam
 • Page 237 and 238: a. Tava to desmit Mozus baušļu ap
 • Page 239 and 240: ana teltī bija izperinājuši vis
 • Page 241 and 242: kādā mākslā vai zinātnē iegū
 • Page 243 and 244: saki to, un es arī ar to būšu ap
 • Page 245 and 246: tad šajā ziņā tu tas patiesi ne
 • Page 247 and 248: kļuvusi bez ķermeņa, no jauna va
 • Page 249 and 250: stots reiz tūkstots mūsu Zemes, m
 • Page 251 and 252: jūs slepenībā līksmosit! Jo jū
 • Page 253 and 254: pilnība! Jo Viņš drīkst tikai k
 • Page 255 and 256: tības no debesīm. 3. Un es tad ar
 • Page 257 and 258: un tavus biedrus ir pavisam no jaun
 • Page 259 and 260: 8. Tātad cik darbīgi ir Saules ga
 • Page 261 and 262: ūtu meklējams tam iemesls. Te aiz
 • Page 263 and 264: un kurli! Jautājums: Vai tāds tē
 • Page 265 and 266: mēr pilnvērtīgos noteikumus zem
 • Page 267 and 268: aiz dzīvākās mīlestības dziņa
 • Page 269: posts un trūkums. Tikai caur sting
 • Page 273 and 274: 48. Mataela runa par likumu un mīl
 • Page 275 and 276: 161. Floriana atzīšanās Kunga pr