Views
8 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

7. Tie DIIVPADSMIT saka:

7. Tie DIIVPADSMIT saka: “Brāli, tā ir cita valoda kā mūsu templī, kur gandrīz neko nedabū ēst, bet jo vairāk vajag gavēt un lūgt; bet augstie gavē un lūdz maz un katru dienu Jehova lielākam godam notiesā daudz dāvanas un upurus, kamēr jaunie priesteri pro populo (priekš tautas, izd.), ka viņiem locekļos kauli sāk tieši rūkt! Ak, kādēļ mēs jau sen neesam kļuvuši romieši! te viss ir labā kārtībā: gudrība, labsirdība, tiesības, kur tas ir nepieciešams, stingrība, un šķiet, netrūkst maize un vīns. Mēs gribam būt romieši, ar ādu un ar visiem matiem, un ar dvēseli un miesu! Lai dzīvo Roma un visi tās varas nesēji!” 8. JŪLIJS saka: “Pavisam labi, mani tagadējie draugi! Jūsu dabas ir labas,, kaut gan, saprotams, tajās vēl valda daudz egoisma; vienīgi ar laiku tas, cerams, pazudīs. Bet šodien jūs vēl redzēsiet un dzirdēsiet ļoti dīvainas lietas; tās jums kļūs par gaismas rādītājām! — Tomēr nejautājiet te daudz, bet gan jūsu lieta ir skatīties un klausīties. Izskaidrojums jums nāks pats no sevis!” 9. Caur to tie divpadsmit ir ieinteresēti un nu viens otram jautā, ko augstais romietis ir domājis zem tā, ka šajā dienā viņi vēl dzirdēšot un redzēšot ļoti daudz un ārkārtēja, no kā viņi varētu daudz mācīties, un viss tas zināmā mērā noskaidrosies pats no sevis! Ko tas nozīmētu?” 10. Runāt priecīgais SNETALS saka: “Nu, kas tad tas būs? vai jūs nekad neko neesat dzirdējuši par romiešu olimpiskajām spēlēm? Jādomā, viņi šeit ko tādu sarīkos; bet mēs, nu kā paši būdami romieši, drīkstēsim tajās piedalīties un varbūt te tik daudz ko redzēsim un dzirdēsim, kas mums labi noderēs. tas būs tas, un citādi noteikti nekas cits.” 11. KĀDS CITS no tiem divpadsmit saka: “Tam es tikko ticu. Jūs vēl ilgi nezināt to, ko zinu es; jo jūs šeit esat kopš pusdienas laika un zināt maz, kas viss īsā laikā pie galiliešiem ir noticis. Jūs zināt, ka es un vēl trīs citi no Geneceretes kalna novada kopā ar jums esam tikuši sagūstīti un nogādāti šeit, tādēļ, ka piedalījāmies jūsu kūdīšanas mēģinājumā. Tikko trīs dienas pirms jūsu ierašanās mūsu kalnos Geneceretē atgadījās nedzirdētas lietas; tur atnāca no romiešu kapteiņa pirmīt pieminētais brīnumdziednieks no Nācaretes un tikai caur savi dievišķo Vārdu izdziedināja visus slimniekus, lai arī ar kādu slimību viņi uz turieni bija tikuši atgādāti. 12. Man pašam ir brālis, kas nu ir mājās un pārņēma mantojumu. Viņš no ģikts bija pavisam sarauts kamolā, nevarēja ne gulēt, ne sēdēt, un, dabīgi, par stāvēšanu te jau pavisam nevarēja būt runa. Mēs viņu turējām pakārtā kurvī, kas bija pildīts ar mīkstiem salmiem. Bieži viņš, no šausmīgākajām sāpēm mocīts, dienām ilgi gaudoja, pie kam tad viņš parasti iekrita tāda veida totālā nesamaņā, ka viņš ;pilnīgi līdzinājās mironim. Viņa uzlabošanās dēļ tika darīts viss iespējamais, pat Siola dīķa ūdens, — bet viss velti. 13. Kad mēs mūsu kalnos saņēmām ziņu, ka Genaceretē uzturas slavenais dziednieks no Nācaretes un dziedina visus slimniekus, te es ar maniem kalpiem un mūļiem ar neizsakāmām pūlēm ģikts slimo brāli nogādājām Geneceretē. Bet, ar tik lielām grūtībām tur nonākuši, uzzinājām, ka dziednieks devies ceļojumā uz kādu kalnu un nav zināms, kad un vai viņš vēlreiz atgriezīsies. Te es nu kā kāda statuja stāvēju līdzās manam sāpēs vaimanājošajam brālim, aiz skumjām pats sāku raudāt un sirsnīgi lūdzu Dievu, lai viņš vēlētos darīt galu mana nabaga brāļa rūgtākām ciešanām, jo man vairs nebija tā laime sastapt brīnumdziednieku. Es kā pirmdzimtais devu sirsnīgu solījumu atteikties no visām manām īpašuma tiesībām, ja viņš varētu tikt izdziedināts un kā pēdējais visu manu mūžu viņam kalpot. 14. Drīz pēc tam uz lielās ielas pie manis pienāca kalpi no lielās viesnīcas un teica, ka minētais dziednieks visus un daudzus tādus kropļus acumirklī tā ir izdziedinājis, ka viņi tad izskatījās tā, it kā viņiem nekad nekas nebūtu kaitējis! Bet šīs dziednieks kopā ar saviem mācekļiem, ar mājas kungu un vēl vairākiem citiem esot augstajā kalnā, kurā tā pārāk stāvās kraujas dēļ neviens mirstīgais iepriekš vēl nav uzkāpis. Viņš gan atgriezīsies, bet kad, to viņi nezināja. Bet tas nu nav svarīgi; šis dziednieks ir svētījis vienu pļavu, un es ticīgi varētu manu brāli tikai nolikt uz pļavas, un ar viņu būs labāk. 15. Es tūlīt jautāju pēc svētītās pļavas. Kalpi man to parādīja, un es tūlīt nesu manu brāli uz minēto pļavu un noliku uz šīs pļavas zāles. Un redziet, acumirklī, kad slimais brālis pieskārās zemei, viņš sāka pilnīgi iztaisnoties. Visas sāpes bija kā no vēja aizpūstas un nedaudz acumirkļos mans brālis bija tikpat vesels kā es. Agrāk pie viņa bija tikai kauli un āda, un es jums apgalvoju, viņš stāvēja man līdzās tik veselīga izskata, ka par šādu nedzirdētu pārmaiņu vēl šodien nevaru beigt pietiekami brīnīties! 16. Bet es tad arī turēju manis doto svinīgo solījumu un manam, nu ļoti laimīgajam un Dievam padevīgajam brālim visu nodevu, un labprāt viņam veicu visus darbus, arī manu iepriekšējo kalpu pēdējos, kaut gan mans labais un pateicīgais brālis mani vienmēr no tā atturēja. 17. Bet es tā tikai dažas dienas biju brāļa, kuru jūs redzējāt un ar viņu runājāt, kalps, kad jūs nācāt 50

pie mums un bijāt īstenais iemesls tam, ka es un vēl trīs mana brāļa kalpi, laimīgā kārtā kā nevainīgi, nu atrodamies šeit. 18. Bet ar to es īstenībā gribēju jūs darīt uzmanīgus uz visbrīnumaināko dziednieku no Nācaretes, par kuru, pēc jūsu pašu izteicieniem, arī jūs šur un tur esat dzirdējuši. 19. Nu redzat, spriežot pēc kapteiņa no Geneceretes, kuru es ļoti labi pazīstu, jautājuma, man šķiet, — kas arī skaidri izriet no to piecu trakojošo izdziedināšanas, — ka tas brīnumdziednieks no Nācaretes nu atrodas un darbojas šeit! 20. Tātad kapteinis ar to, kas mums jāredz un jādzird, noteikti mūs gribēja darīt uzmanīgus uz kādiem gaidāmiem darbiem un runām no brīnumainākā dziednieka puses un nekādā ziņā uz mums noteikti piedauzīgā izskata Romas Olimpiskām spēlēm, no kurām noteikti nebūtu smeļama nekāda sevišķa gudrība, un kurām kapteinis pats, šķiet, nav liels draugs! — Ko jūs šajā ziņā domājat?” 46. Snetals pastāsta par brīnumdziednieka ietekmi 1. SNETALS saka: “Te tev gan varētu būt liela taisnība! Tā lieta noteikti tā būs, un es nu pilnīgi sāku degt aiz ziņkārības personīgi iepazīt šo visu dziednieku Slavenāko. Es gan labajam kapteinim, kad viņš mums par šo savādo cilvēku jautāja, pirmīt gan negribēju teikt pārāk daudz; bet jūs varat man ticēt, visa Samarija un pat Zihara ir pilna viņa slavas. Ziharā viņu tieši tur par cilvēku, caur kuru visā pilnībā darbojas Dievišķais Gars! Un tas, atļaujiet man, cerams tak arī nebūs nekas mazs! 2. Un vispirms templī! Lielie dienu un nakti kaut ko studē, kā viņi šādu dziednieku varētu aizgādāt no pasaules. Bet ja viņam ir tāda vara un pirmo romiešu augstmaņu redzama draudzība, te visi templieši var izsvīst neskaitāmos asins pilienos, un beigās viņi pret viņu panāks vēl mazāk kā ods zilonim. 3. Viņš it kā pavasarī jau reiz esot bijis templī un ar virvēm un mezgliem to iztīrījis no visiem naudas mijējiem un baložu pārdevējiem. Un tas, kad šis dziednieks sāka kļūt visiem zināms, bija tikko kopš kāda ceturtdaļgada. 4. Ak, visā Jūdejā par viņu jau stāsta ārkārtējākās lietas. Vienkāršā tauta, kas stipri atrodas tempļa tumsā, domā, ka viņš to veic caur Belcebulu, kuru dēvē par velnu priekšnieku; labākie viņu tur par kādu lielu pravieti, grieķi un romieši — par kādu magu. 5. Ziharieši viņu jau pat godā kā kādu Dievu, kas tā jau arī ir pie daudziem grieķiem un romiešiem! Un tādēļ es nedotu daudz, ka arī šie romieši viņu par to tur; jo pie viņiem vēl vienmēr ir ļoti spēkā senais non exitit vir magnus sine affalatu divino (nav neviens liels vīrs bez dievišķas dvesmas). Pie tam, mazākais, tas ir labi, ka viņi tik un tā, šķiet, nav lielu, garā bagātu cilvēku ienaidnieki un ar padomu un darbiem vienmēr tos atbalsta, kas nenoliedzami, šķiet, notiek arī šeit. 6. Bet viņiem tieši nebūtu pārāk bieži jānāk uz Jeruzalemi un jāķeras pie tempļa tīrīšanas, ja viņš tomēr it kā nebūtu vairāk apbruņots, kā tikai ārkārtējākā cilvēka spēku! Jo tur viņš reiz tomēr varētu zaudēt. Viņš var būt lai cik liels pravietis vai burvis, tad uz ilgu laiku viņš tomēr nevar aizsargāties pret visām ellišķām intrigām un nepārtrauktām vajāšanām un beigās viņiem vienmēr kļūst nicināms upuris. 7. Īsi, kas pret templi taisnā ceļā nenāk no debesīm ar zibeni, pērkonu un sēra lietu, tas pret templi panāk maz vai neko. 8. Iepriekšējais RUNĀTĀJS no kalniem pie Geneceretes saka: “Pret viņu templis daudz neko nepanāks. Jo, ja augstie viņam nepierēķināja tempļa izmēšanu un viņu nesagrāba, tad arī otro reizi tas viņiem varētu būt grūti, jo te viņa gribai patiesi vajag būt pilnai dievišķa spēka! Bet kur tas tā ir, tur tad tikpat ka pilnīgi beidzas katrs cilvēcisks spēks!” 9. SNETALS saka: “Draugs, tu to pilnīgi nesaproti! Redzi, kad viņš ap lieldienām no minētiem iztīrīja templi, tur pie šādas izdevības templis ieguva vairākus simtus pfundu tīra sudraba un zelta. Ak, te un tā viņš templi morāliski var iztīrīt katru dienu, un tempļa varenie viņam ceļā neliks nekādus ievērojamus šķēršļus. Bet lai viņš tikai reizi aizskar pašu templi un tā neizsakāmās krāpšanas, un mēs redzēsim, kā viņam tur izies! Patiesi, es te negribētu būt viņa ādā! 10. Cik sen tad ir, kad viņi lielā steigā nogalināja slaveno pravieti Jāni, kas kādu laiku pie Jordanas kristīja un sprediķoja grēku nožēlošanu, kur tak pat Eroda vara ņēma viņu savā aizsardzībā! Tempļa slepenie aizlavījās aiz skaistās Erodijas mātes muguras un beigās pats Erods kļuva par slavenā aizstāvamā slepkavu. Templim ir desmit reiz simttūkstoš līdzekļu kāda tam šķietami bīstama cilvēka vajāšanai un templim vēl reti ir kas totāli neizdevies. 51