Views
7 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

auglības dēļ. 2. Bet

auglības dēļ. 2. Bet ja pie kāda it kā neprecējusies nāktu no sava vīra svešā zemē aizbēgusi sieva un noklusētu, ka viņa jau ir kāda vīra sieva, tad tam, kas to tā ņēma par sievu, nav grēks, arī tad nē, ja pēc tam viņš uzzinātu, ka viņa jau ir kāda vīra sieva, bet viņu slepeni atstāja viņa cietsirdības un neauglības dēļ, jo kad viņš svešo ņēma par sievu, te viņš nezināja, ka viņa jau ir kāda vīra sieva, no kuras nu viņš, bez laulības pārkāpšanas grēka, izņemot nāvi, vairs nevar tikt šķirts. 3. Bet pie šādiem apstākļiem caur to jau bieži ir izdarīti ļoti cietsirdīgi akti. jaunais laulātais draugs, ja viņš stāvēja zem Mozus likuma, un jaunā sieva viņam apnika un viņš centās no viņas atbrīvoties caur to, ka slepeni aizgāja pie pirmā vīra un neuzticīgo laulības pārkāpēju sievu nodeva. Sekas bija, ka tāda sieva tad tika nomētāta ar akmeņiem un abi vīri no jauna varēja likumīgi precēties. Tomēr turpmāk tam tā vairs nav jābūt! 4. Un Es jums saku: Šādā gadījumā neprecētajam vīram svešiniece nav jāprec, līdz viņš sīki visu nav izjautājis par viņas iepriekšējo dzīvi. Ja viņš te neko nav uzzinājis, un viņš pret svešo sievu jūt lielas simpātijas, te viņam tā tomēr jāņem par sievu, un, ja viņš nejauši tikai pēc tam uzzina sievas iepriekšējo stāvokli, tad viņam nav jābūt savas sievas nodevējam, bet gan viņa jāpatur labā veidā, kā viņš viņu ir paņēmis. Bet caur lielu uzticību pret savu jauno vīru sieva savus iepriekšējos grēkus var izpirkt, jo Dievs nav nekāds netaisns tiesnesis un precīzi prot nosvērt un ņemt vērā cilvēciskās miesas vājumu. Bet kāds savas sievas nonāvētājs ir sliktāks, nekā sieva — laulības pārkāpēja. 5. Bet ja kaut kur būtu divi kaimiņi, no kuriem viens savā sievā nevar pamodināt augli, jo savā jaunībā zem sliktas uzraudzības savas radīšanas spējas ir pārāk novājinājis, kamēr otram kaimiņam, spriežot pēc viņa daudzajiem veselīgajiem bērniem, ir ļoti spēcīgas radīšanas spējas ar to, ka viņš visur un vienmēr ir dzīvojis labā kārtībā un savā jaunībā labi audzināts. kas tas būtu, ja neauglīgais vīrs ietu pie auglīgā un lūgtu viņam ar viņa lieliskām spējām viņa sievai viņa vietā modināt augli, un auglīgais vīrs aiz patiesas mīlestības uz savu parasti labo un uzticamo kaimiņu to darītu, pie kam prātā nenāktu ne niecīgākās domas, it kā viņš arī citkārt ar kaimiņa sievu vēlētos nodoties saldkaislei, kas būtu ļoti grēcīgi? Redziet, tas nebūtu nekāds grēks un vēl mazāk kāda laulības pārkāpšana, bet zem savstarpējas klusas vienošanās tas pat būtu slavējams, slepens mīlestības pakalpojums. Slepens tādēļ, ka neauglīgā kaimiņa goda dēļ, izņemot pievestas personas, nevienam par to nekas nav jāzina un lai par to neviens nedusmojas. 68. Par grēcīgiem dzimumsakariem 1. (KUNGS): “Bet ja kāds neprecējies vai arī jau precējies vīrs bez kaimiņa ziņas nododas miesas kārei ar viņa kaimiņa sievu, tad tā ir apkaunojoša īstena izvirtība. Šāda sieva tad ir īstena netikle un kopā ar vīru, kas ar viņu kopojas, tad ir īsteni netikļi, kas kā tādi nekad neieies Dieva Valstībā, jo šāda apkaunojoša netiklības viņu dvēselēs novājina visas labās tieksmes un nonāvē visu garīgo. 2. Bet šāda netiklība tādēļ arī nepavisam nav labāka kā tieša laulības pārkāpšana, jā, bieži pat daudz sliktāka. Jo pie kādas laulības pārkāpšanas aizmugurē var slēpties šī grēka nozieguma mīkstinoši apstākļi un tie pelna, ka tiesnesis tos ļoti ņem vērā; bet pie izvirtības nekādi mīkstinoši apstākļi nekad nevar tik ievēroti; jo pie tam runa ir par smirdošu miesas kāri un pie tiesas arī nepelna nekāda veida saudzību. 3. Sieva, kas bez kādas pierādāmas vajadzības viegli ļaujas uz to pavedināties, ir slikta un nepelna ne niecīgāko saudzību; jo katra sieva te var sasniegt pietiekamu spēcinājumu. Bet vēl sliktāka ir sieva, kas pati vīrus vilina izvirtības tīklos, lai vīra prombūtnē ar viņiem nodotos miesas kārei. 4. Bet tikpat noziedzīgi apkaunojoši rīkojas kāds neprecējies vīrs, un vēl ļaunāk, ja viņš ir precējies, ja viņš vilina pie sevis sievas, slepenībā ar viņām kopojas un beigās par to samaksā; jo šāds vīrs, pirmkārt, sievas pavedina uz apkaunojošu neuzticību un, otrkārt, padara tās gandrīz pilnīgi neauglīgas un tā novājina, kā līdzīgi ļauna vētra noposta laukus, ka tajos neviena sēkla vairs nevar derīgi tikt likta zemē. 5. Pavisam vienādā kategorijā liekams kā neprecējies, tā arī precējies vīrs, ja viņš pie sevis liek nākt neprecētai meitenei, lai pret kādu samaksu ar viņu kopotos; un katra pērkama meiča tikpat labi ir netikle, kā kāda precēta sieva, kas sevi atdod naudas vai citu dāvanu dēļ. 6. Meičām tikai vajag būt čaklām un strādīgām, tad viņām nekad nebūs vajadzīgs teikt, ka viņas uz to spieda nabadzība; jo čakla un strādīga jaunava katram krietnam vīram ir mīļa un viņš neļaus viņai 76

ciest trūkumu. Bet ja kāds darba devējs ir skops un cietsirdīgs cilvēks, nu, tad lai pamet viņu un viņa dienestu un meklē sev kādu citu. Čaklai un strādīgai jaunavai pavisam nebūs grūti atrast labu darbu un viņa nekādu trūkumu noteikti necietīs! 7. Bet vissliktāk reiz būs tiem, kas caur visādām dāvanām šādas čaklas meičas vai pat nenobriedušas meitenes pavedinās uz izvirtību. Patiesi, šādi vīri, neprecējušies vai precējušies, līdzinās plēsīgiem vīriem aitu ādās un iemantos viņu algu. 8. Bet kas kādu meitu vai meitenīti, vai kādu sievu pie sevis velk ar varu, tam jau šeit jātiek tiesātam! Vara var pastāvēt gan roku spēkā, gan ļoti dārgu dāvanu vilinājumā, noziegumā tam nav nekāda atšķirība. Arī runas vara un maģiski apreibinošu līdzekļu pielietošana, caur ko sieviete šķietami labprātīgi pakalpo vīrieša saldkaislai gribai, šo grēku nepadara ne par matu mazāku, arī tad nē, ja dzimumsatiksmē patiesi tiktu radīts auglis; jo šāda dzemdināšana ir notikusi pretēji abu pušu gribai un tādēļ pavisam nesekmē noziegumu mīkstinošus apstākļus. 9. Bet visapkaunojošākā izvirtība pastāv zēnu izvarošanā un sievišķas miesas citu locekļu un daļu aptraipīšanā, nekā tas no Dieva ir ticis kārtots, vai pat dzīvnieku izvarošanā; šādi izvarotāji uz visiem laikiem pilnīgi izskaužami no cilvēku sabiedrības. 10. Bet, tiesājot par tāda veida noziegumiem, tomēr vienmēr jāskatās uz to, vai saldkaislais cilvēks tomēr it kā nav apsēsts no kāda tāda ļauna gara, kas viņu mudina uz šādu izvirtību. Pirmā gadījumā draudzei jārūpējas par to, lai tāds nesaprātīgs cilvēks tiek nogādāts labošanas iestādē, kur viņam kā pavisam samaitātam tik ilgi jātiek disciplinētam, līdz tas ir kļuvis cits cilvēks; jo, ja kāds cilvēks savas miesas dzīvniecisko dabu reiz ir uzvarējis un viņa prāts ir ticis apgaismots, tad viņš arī sāks vest tīrāku dzīvi un vairs viegli nenogrims atpakaļ savā senā dzīvnieciskā dabā. Otrā gadījumā, kā apsēstībā, šāds izvirtulis tāpat ir liekams aiz atslēgas un bultas, jo tikumisko normu pārkāpšanas dēļ, tā kā izraisa lielu sašutumu, no brīvo cilvēku sabiedrības tūlīt ir attālināmi. 11. Ja viņi reiz ir labā uzraudzībā, tad viņiem jātiek dziedinātiem caur gavēšanu un manā Vārdā par viņiem noturētām lūgšanām. Bet ja viņi reiz ir izdziedināti un redzams, ka viņi ir brīvi no viņu netīrās apsēstības, tad viņi atkal ir pilnīgi atbrīvojami. 69. Labošanas pasākumi pret dzimumsakaru izvirtību. 1. KIRENIJS saka: “Kungs, vai otrā gadījumā, kur kāds cilvēks vēl nebūtu tik stiprs garā, ka viņa vārda un gribas varas priekšā noliektos šādi ļauni, cilvēka miesu apsēduši gari, iespējamā kārtā nebūtu pielietojami arī kādi dabīgi līdzekļi, mazākais, tikai tiktāl, ka tad kāds cilvēks caur vārdu un gribasspēku kādu garīgi vēl ne tik spēcīgu cilvēku varētu no šī ļaunuma atbrīvot?” 2. ES saku: “Tas pirmais dabas līdzeklis no dabas sfēras ir gavēšana. Dod tādam cilvēkam tikai reizi dienā gandrīz pfundu smagu maizes gabalu un klāt tikai vienu krūzi ūdens, bet pat to starpu, pēc apsēstā rakstura īpašībām, nepieciešamības gadījumā katru otro dienu viņam var dot nedaudz alojas sulu, sajauktu ar vienu līdz diviem pilieniem driģeņu sulas, tad šādai dabiskai palīdzībai būs laba iedarbība; bet vienīgi tas, bez lūgšanas un bez roku uzlikšanas Manā Vārdā, viņam tomēr pilnīgi nepalīdzēs. 3. Vispār šādos gadījumos tiesnesim savā sirdī vienmēr vajag padomāt, vai noziedznieks viņa priekšā ir tikai stipri nomaldījies cilvēks un nekāds pilnīgs velns. 4. Bet ja kāds cilvēks savā izvirtībā ir stūrgalvīgs, bet pie tam ne bez izglītības un ne apsēsts, tad viņš nu jau var tikt arī pārmācīts. 5. Ja šāds cilvēks labojas un ar labu izpratni sāk savus grēkus ienīst, tad ar viņu jāapietas ar visu mīlestību, bet, ja šāds cilvēks pavisam nelabojas un acīmredzami ar patiku pieķeras savai netiklībai, — ko kāds šāds miesaskārīgs āzis nekad nevar pilnīgi noslēpt, — tad viņš, ja citādi viņš ir diezgan izglītots cilvēks, no draudzes var tikt izraidīts kādā tālā, tuksnešainā zemē, kur viņu pie apziņas vedīs liels posts. Ja viņš labosies, tad viņam arī jāklājas labāk, ja nē, tad tuksnešainā zeme viņu nomocīs. 6. Bet ja kāds cilvēks ir maz izglītots un ne sodīšana, ne gavēnis pie viņa labumu nenes, tad viņš no kāda zināma ārsta var tikt kastrēts, un caur to viņa dvēsele var tikt glābta. Ir tādi, kas Dieva Valstības dēļ paši sevi sakropļo. Tātad, — bet tikai minētā gadījumā — var būt tādi, kas no draudzes tiesas tieši tādēļ tiek sakropļoti; jo šajā gadījumā ir labāk sakropļotam nonākt Dieva Valstībā, nekā nesakropļotam ellē. Tagad tu labi zināsi, kā rīkoties, tiesājot visu to, kas izriet no miesas kāres. Tikai to es vēl piemetinu, ka turpmāk visos laikos līdzīgos gadījumos jāvadās tikai pēc tā, kā jūs nu no Manis esat dzirdējuši. 77