Views
3 months ago

3. lielais jāņa evaņģēlijs. 3 grāmata. 1-246

80. Prāta cilvēks

80. Prāta cilvēks meklē mīlestību 1. SNETALS saka: “Sapratis gan, bet man gandrīz būtu mīļāk, ja es tevi nebūtu sapratis. Kā es sevi varu piespiest uz mīlestību, ja no dabas es uz to esmu gandrīz pilnīgi nespējīgs? Pie parādībām un darbībām es pazīstu tikai mana prāta līdzdalību; bet kāda mīlestība sirdī man ir sveša! Saki tad man tomēr, kā kādam cilvēkam tad ir, jeb vai no kā viņš pazīst, ka viņa sirdī ir pamodusies mīlestība! Cilvēka dzīvībā tak vajag tikt dotai kādai pazīšanas zīmei, citādi visa mīlestība viņam ir veltīga; jo varbūt viņā tā var būt visā pilnībā, bet ja viņš nezina, ka tāds viņa dzīves raksturs saucas mīlestība, kas te viņam ar visu mīlestību ir palīdzēts un līdzēts!?” 2. RAFAELS saka: “Vai tad tu pavisam vairs neatceries tik tālu atpakaļ, kad tu vēl biji bērns? Ko tad tu juti pret saviem vecākiem, kas tevi ļoti mīlēja un kā savu mīluli apbēra ar visādām labdarībām?” 3. SNETALS saka: “Tas gan jau ir sen, bet es vēl varu atcerēties dažus gadījumus, kur es biju tik ļoti aizkustināts, ka man asaras saskrēja acīs. Vai šādai bērnišķai sajūtai it kā jābūt mīlestībai?” 4. RAFAELS saka: “Jā, jā, tā ir mīlestība. Kam tās trūkst, tam beigās trūkst viss, kas piederas pie dzīvības, un tad šāds cilvēks ir savu dabiski apgaismoto smadzeņu mašīna un tikko kaut ko zina par sava paša dvēseles būtību. 5. Tādēļ pie katra, kas līdzinās tev, sirdī atkal vajag pamosties bērna mīlestībai, citādi ir neiespējami kādu tikai prāta cilvēku ievest iekšējās dzīvības valstībā. 6. Ko tad tev līdz, ja ar savu prātu tu arī visu aptver, bet tomēr nespēj aptvert un redzēt tava paša dzīvību, kāda tā ir un kā tā sevi veido un izkopj?! 7. Ko kādam dārzniekam līdz svešā dārzā apbrīnot visādu cēlu stādu krāšņu augšanu, bet pie tam savu paša dārzu atstāt neapstrādātu un ļaut tajā pēc patikas augt tikai visādām nezālēm?! Apkop pašā dārza dobes, iztīri tās no nezālēm, apmēslo ar pareizu mēslojumu un apsēj ar cēlu stādu sēklām, lai tad īstā laikā var priecāties par sava dārza cēlo augu ražīgumu. — Bet nu tālāk par to vairs nē; jo nu no lielā Meistara puses tiks uzsākts kas jauns. Un te nozīmē sirdij un galvai būt īstā vietā!” 8. RIBARS saka: “Bet saki mums, tu debešķīgais, vai mums vispirms nav jādodas pie meistara un viņam jāpateicas par visu labo, ko visu mēs, noteikti tikai caur viņa lielo laipnību un žēlastību, miesīgi un garīgi esam saņēmuši?” 9. RAFAELS saka: “Viņš skatās tikai uz sirdi; ja tā ir kārtībā, tad viss ir kārtībā. Bet kad Viņš jūs atradīs nobriedušus, tad Viņš jau jūs pasauks un dos jums noteiktu norādījumu, ko jūs turpmāk darīsiet. 10. Bet tagad nozīmē, sirdī, visā būtībā būt gatavībā; jo, ja Viņš kaut ko dara, tad tas ir spēkā ne tikai mums šajā vietā, tāpat arī ne šajā valstī vai visā plašajā zemē, bet gan tas tūlīt ir spēkā visā bezgalībā un mūžībā! Tādēļ te nozīmē visu labi aptvert tā dziļākos dziļumos! To labi saprotiet un iegaumējiet! Jo katrs vārds Viņa mutē ir no mūžīgā Dieva Gara un katrai pēc tam sekojošai rīcībai vienmēr ir bezgalīgākā nozīmība! — Bet tagad uz kādu laiku man jūsu sabiedrību vajag atstāt un pakļauties lielā Meistara gribai.” 11. Pēc tam Rafaels atstāja to divpadsmit sabiedrību un atkal devās pie Jozes, kuram ar viņu nu jau daudz kas bija runājams, jo no visām pusēm daudzās runas Jozi bija nedaudz samulsinājušas, un Rafaelam nu bija ko darīt, lai savu mācekli visā apgaismotu. 81. Kungs pavēsta Saules aptumsumu 1. Bet Es nu teicu: “Draugi, mūsu miesīgais un garīgais pusdienas mielasts šoreiz ilga ap četrām stundām, un tādēļ ir laiks, ka mēs pieceļamies no galdiem! Palūkosimies ārā uz jūru, vai tur kaut kas nenotiek, kas tur pelna mūsu vispusēju uzmanību. 2. Vienlaicīgi Es jūs visus daru uzmanīgus uz to, ka no šī brīža pusstundā mēs piedzīvosim pilnīgu Saules aptumšošanos. Vienīgi lai nevienu no jums tas nesatrauc, jo šāda aptumšošanās norisinās pavisam dabīgi. 3. Mēness, 98 000 ceļa stundu augstumā virs Zemes virzīdamies šeit no vakariem, kā kāds masīvs, necaurredzams ķermenis ies tieši pāri saulei un caur to saules gaismai kavēs krist uz kādu šīs Zemes daļu. Pilnīga aptumšošanās ilgs tikai nedaudzus acumirkļus, pēc tam virs Mēness malas atkal tūlīt parādīsies Saule un uz Zemes tad kļūs gaišākas un gaišāks. Bet pilnas aptumšošanās laikā jūs dabūsiet redzēt ziemas skaistos zvaigznājus, kurus citādi vasarā nekad nevarat redzēt. 90

4. Es jums to saku tādēļ, lai pie šādas parādības jums parādītu tādas parādības pilnīgu dabiskumu un jums atņemtu visas muļķīgās bailes. Tātad, kad parādība iestāsies, nekādas bailes no tās! 5. Bet tūlīt mēs uz jūras atklāsim trīs tirdzniecības kuģus; tiem vajag tikt nogādātiem krastā pirms parādības iestāšanās, jo citādi ļauna māņticība spiestu kuģa kalpus kāda krietna grieķa ļoti skaisto un tikumīgo meitu, kopā ar tēvu, kas viņu pavada, iemest jūrā. 6. Jo abi ceļo uz Jeruzalemi, lai redzētu templi un iepazītos ar jūdu mācības pirmavotu, un tam nolūkam viņi uz kuģa ved līdz daudzus lielus dārgumus, kas pēc tam kristu ļauno grieķu laupītāju kuģa kalpu rokās. 7. Tādēļ nedrīkst zaudēt laiku; jo pasaules ķermeņi pēc to likumiem turpina neapturami iet tiem nozīmēto gaitu. Ja tos ceļā aizkavētu, tad caur to Zemei tiktu nodarīts lielākais ļaunums, ko neizgaisinātu gadu tūkstotis, bet, ja tie trīs kuģi pie krasta tiks nogādāti nedaudz brīnumaini ātri, tad caur to neviens nekādu zaudējumu necieš, bet gan daudziem šī apvidus nabagiem tas var izrādīties par īsti lielu materiālu un garīgu ieguvumu. Tādēļ nu ātri pie darba! 8. Visi nu steidzas pie krasta un pie tā ātri nostājas plašā līnijā. Bet pie kam arī man ir savas grūtības; jo Kirenijs ar saviem pavadoņiem, mani mācekļi un daži, kas jau sen mūs pavada — skaitā pie sešdesmit, tie trīsdesmit jaunie farizeji un leviti, starp viņiem viņu runātāji Hebrams un Risa, tie pieci kopā ar gudro Mataelu un tie divpadsmit ar viņu Snetalu, Ribaru un Bealu, visi drūzmējas ap Mani un visi, cik vien labi tas tikai iespējams, vēlas būt Manā pilnīgā tuvumā; kamēr Ebabs ar Jaru un Rafaelu un Joze jau tāpat ir pavisam cieši pie Manis un Jara pat nemaz vairs neatlaiž Manus svārkus. Vecais Markuss ar savu sievu un bērniem nu arī vēlētos būt Manā ciešākā tuvumā, un tā ir izskaidrojamas grūtības uz nelielā laukumiņa, kur Es atrodos. Bet Rafaels visu noved labākā kārtībā, tā kā viņš vienā acumirklī visus krasta viesus sadala ērtās vietās, bet Es kopā ar Kireniju un veco Markusu iekāpju kādā kuģī un pie paša krasta braucu šurp un turp, ar ko visi un arī Mani mācekļi ir pilnīgi mierā. 9. Bet nu Mēness jau ļoti tuvojas Saulei un Es pasaucu Rafaelu, teikdams: “Tu zini, kas man vajadzīgs, tādēļ vairs nedrīkst vilcināties!” 10. Un RAFAELS, īstenība viesu dēļ, saka: “Kungs, vai uz viens vai pēc dažiem brīžiem?” 11. Es saku: “Pēc divpadsmit acumirkļiem uz viens!” 12. Bet tie trīs kuģi stāvēja tik tālu, ka tos tikko varēja pamanīt, taisnā līnijā tie varētu būt pie četru ceļa stundu attāluma. 82. Rafaels kā locis izglābs grūtos apstākļos esošos grieķus 1. Kirenijs veltīgi sasprindzināja savu redzi, viņš nekādu kuģi nevarēja pamanīt. Tāpat slikti gāja Markusam, bet CITU ļoti asredzīgās acis pamanīja jūrā peldam trīs kā mušas lieluma kuģus, un viņi teica: “Kungs, pie labvēlīga vēja līdz šim krastam ir divas krietnas stundas!” 2. ES saku: “Tiki nerūpējieties par to; Manam kuģiniekam tā lieta būs krastā īstā laikā!” 3. Tie trīsdesmit jaunie FARIZEJI jautā: “Kur un kas ir tas, kam tas iespējams?”4. ES saku: “Jūs pazīstat Kirenija audžudēla jauno mentoru (audzinātāju), tas ir viņš.” 5. Tie TRĪSDESMIT bailīgi jautā: “Kur tad viņam gatavībā ir kāds kuģītis?” 6. RAFAELS saka: “Man neviens nav vajadzīgs!” un šajā acumirklī pazūd. Visi izbīstas, domādami, ka jauneklis ir ielēcis ūdenī un līdzīgi zivij ūdenī ātri aiztrauksies pēc kuģiem. Jo daudzi to vēl nezināja, ka Rafaels īstenībā ir eņģelis un tātad pavisam tīrs gars; daudzi viņu turēja tikai par Jozes mentoru, kamēr viņš bija tikai Jaras mentors. Bet, tā kā viņš vairāk nodarbojās ar Jozi, nekā ar Jaru, tad pie daudziem viņš šeit tika uzskatīts kā Jozes mentors. 7. Bet, pirms vēl jautātāji īsti apskatījās apkārt, Rafaels ar trim lieliem kuģiem arī jau bija pie krasta un stāvēja pie tā kuģa borta, kurā pārsteigts un pārbijies atradās dievbijīgais grieķis ar savu vēl dievbijīgāko meitu; jo, pirmkārt, neaptverami ātrā atrašanās kādā viņam pavisam nepazīstamā piekrastē viņam likās ka sapnis un, otrkārt, viņš nezināja, ko viņam būtu jādomā par jauno kuģinieku un nevarēja sev izskaidrot šo brīnumaino parādību, pie kam pārmaiņa ir notikusi pārāk ātri un viņu brīnumaini pārsteigusi. 8. Arī kuģa kalpi stāvēja pārsteigti pie viņu airiem kā statujas un savus airus vairs neiedrošinājās stumt ūdenī. Tikai pēc kāda dziļāku pārdomu un izbrīna pilna laika GRIEĶIS dziļākā godbijībā jauneklim jautāja: “Kas tu esi, varenā būtne? Kas tev lika mūs tik ātri nogādāt kādā labā krastā un kāda iemesla 91