Views
8 months ago

gada

• Tomele Evelīna

• Tomele Evelīna Agnese - 2. vieta Izteiksmīgās lasīšanas konkurss svešvalodā. • Tomele Evelīna Agnese - 2. vieta Tulkošanas konkurss • Tomele Evelīna Agnese - Dalība Izteiksmīgās lasīšanas konkurss svešvalodā. • Segliņa Elza - Atzinība Izteiksmīgās lasīšanas konkurss svešvalodā. • Segliņa Sofija - Atzinība Izteiksmīgās lasīšanas konkurss svešvalodā. • Tože Laura - Atzinība IT Challenge Ventspils 2017 11.a klase • Jančauskis Aigars - 2. vieta IT Challenge Ventspils 2017 • Meiris Sandis - Atzinība IT Challenge Ventspils 2017 • Knīss Rendijs - Atzinība Pilsētas bioloģijas olimpiāde • Šimkus Rihards - Atzinība Pilsētas bioloģijas olimpiāde • Radvila Ilze Baiba - 2. vieta IT konkurss "Bebrs" 12.a klase • Šmits Verners - 1. vieta Jauno ģeogrāfu skola, 12.kl.grupa • Hanka Jānis - 3. vieta Jauno ģeogrāfu skola, 12.kl.grupa • Magone Emīls - Atzinība Angļu valodas olimpiāde 10.-12. kl. • Stogņijenko Dāvis - Atzinība Angļu valodas olimpiāde 10.-12. kl. • Ermansone Līva Gundega - Atzinība IT konkurss "Bebrs" 12.b klase • Zieds Emīls - 3. vieta Angļu valodas olimpiāde 10.-12. kl. • Krētainis Deniss Kristers - 1. pakāpe IT konkurss "Bebrs" • Varna Madara - Atzinība Tulkošanas konkurss (angļu-latviešu) vidusskolēniem 10

ZPD sasniegumi 11

2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
2010.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
Gada grāmata 2009 - Grindeks
2010. gada decembris Nr.12
2012. gada decembris Nr. 12
Latvijå no 2000. līdz 2006. gadam
2012.gada publiskais pārskats - Valsts kase
2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa
HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank
2011.gada publiskais pārskats - Valsts kase
1973. gada Vašingtonas konvencijas par - Dabas aizsardzības ...
gada parskats2014.CERT.LV
Finanšu pārskats par 2003. gadu - BTA
2007.gada decembris - Madona.lv
2012.gada 17.maijs Nr.20(256) - Jelgavas Vēstnesis
2008. gada 7.augusts. Nr.32(64) - Jelgavas Vēstnesis
Skatīt «Grindeks» 2012. Gada grāmatu