Views
4 months ago
2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
2010.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
Gada grāmata 2009 - Grindeks
2012. gada decembris Nr. 12
2010. gada decembris Nr.12
HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank
2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa
2012.gada publiskais pārskats - Valsts kase
Latvijå no 2000. līdz 2006. gadam
1973. gada Vašingtonas konvencijas par - Dabas aizsardzības ...
2011.gada publiskais pārskats - Valsts kase
gada parskats2014.CERT.LV
Finanšu pārskats par 2003. gadu - BTA
2012.gada 17.maijs Nr.20(256) - Jelgavas Vēstnesis
2009. gada 6. augusts. Nr.30(114) - Jelgavas Vēstnesis
Talsu iecirkņa plāns 2010.- 2012.gadam - Valsts policija
2012.gada 6.decembris Nr.49(285) - Jelgavas Vēstnesis