Views
7 months ago

gada

Saturs Table of Contents

Saturs Table of Contents Par skolu................................................................................................................................................................................4 Kolektīvs................................................................................................................................................................................5 Mācību sasniegumi................................................................................................................................................................7 5.a klase............................................................................................................................................................................7 5.b klase...........................................................................................................................................................................7 5.c klase............................................................................................................................................................................7 6.a klase............................................................................................................................................................................7 6.b klase...........................................................................................................................................................................7 7.c klase............................................................................................................................................................................7 8.a klase............................................................................................................................................................................7 8.b klase...........................................................................................................................................................................7 8.c klase............................................................................................................................................................................7 9.a klase............................................................................................................................................................................7 9.b klase...........................................................................................................................................................................7 9.c klase............................................................................................................................................................................7 9.d klase...........................................................................................................................................................................7 10.a klase..........................................................................................................................................................................8 10.b klase.........................................................................................................................................................................8 11.a klase..........................................................................................................................................................................8 11.b klase.........................................................................................................................................................................8 12.a klase..........................................................................................................................................................................8 12.b klase.........................................................................................................................................................................8 2

ZPD sasniegumi.....................................................................................................................................................................9 Sporta sasniegumi...............................................................................................................................................................10 Sudraba liecības...................................................................................................................................................................11 Zelta liecības........................................................................................................................................................................11 Gada hronika.......................................................................................................................................................................12 9. Klases...............................................................................................................................................................................13 12. klases.............................................................................................................................................................................14 Pulciņi..................................................................................................................................................................................15 Līdzpārvalde........................................................................................................................................................................16 Projekt................................................................................................................................................................................17 3

2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
2010.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
Gada grāmata 2009 - Grindeks
2010. gada decembris Nr.12
2012. gada decembris Nr. 12
gada parskats2014.CERT.LV
Latvijå no 2000. līdz 2006. gadam
2012.gada publiskais pārskats - Valsts kase
2011.gada publiskais pārskats - Valsts kase
2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa
1973. gada Vašingtonas konvencijas par - Dabas aizsardzības ...
HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank
Finanšu pārskats par 2003. gadu - BTA
2007.gada decembris - Madona.lv
Upju atjaunošanā paveiktais 2012. gadā.
2010.gada publiskais pārskats
2012. gada marts Nr.3.