Views
4 months ago

gada

6

Mācību sasniegumi 5.a klase • Gailīte Una - 2. vieta Matemātikas olimpiāde 5.- 8.kl. • Bronka Dinārs - Atzinība Izteiksmīgās lasīšanas konkurss svešvalodā (angļu). • Svile Paula - Atzinība Izteiksmīgās lasīšanas konkurss svešvalodā (angļu). • Jonuša Paula Marta - Atzinība “Supermeitene” • Znotēna Annija - Dalība "Supermeitene" 5.c klase • Ketverts Kristers - Dalība Mūzikas olimpiāde 6.a klase • Šapovala Elizabete - Atzinība Angļu valodas olimpiāde 6. kl. • Kalns Enriks - Atzinība Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.kl.tekstila tehnoloģijā • Janeks Renārs - Dalība Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.kl.tekstila tehnoloģijā • Edelmane Sandija Ance - Dalība Mūzikas olimpiāde • Leišavnieks Dāvis Matīss - Dalība Mūzikas olimpiāde 6.b klase • Lanka Linda - 2. vieta Angļu valodas olimpiāde 6. kl. • Kļava Evelīna - Atzinība Angļu valodas olimpiāde 6. kl. • Lanka Linda - 3. vieta Mūzikas olimpiāde • Lanka Linda - Dalība Mūzikas olimpiāde 6.c klase • Antonovičs Adrians - 2. vieta Angļu valodas olimpiāde 6. kl. • Pagrabs Gustavs - Atzinība Angļu valodas olimpiāde 6. kl. 7

2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
2010.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
Gada grāmata 2009 - Grindeks
2012. gada decembris Nr. 12
2010. gada decembris Nr.12
HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank
2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa
2012.gada publiskais pārskats - Valsts kase
Latvijå no 2000. līdz 2006. gadam
2011.gada publiskais pārskats - Valsts kase
1973. gada Vašingtonas konvencijas par - Dabas aizsardzības ...
gada parskats2014.CERT.LV
Finanšu pārskats par 2003. gadu - BTA
2007.gada decembris - Madona.lv
2012.gada 17.maijs Nr.20(256) - Jelgavas Vēstnesis
2009. gada 6. augusts. Nr.30(114) - Jelgavas Vēstnesis
Talsu iecirkņa plāns 2010.- 2012.gadam - Valsts policija