gada

2007.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
2010.gada publiskais gada pārskats - Valsts kase
Gada grāmata 2009 - Grindeks
2012. gada decembris Nr. 12
2010. gada decembris Nr.12
Latvijå no 2000. līdz 2006. gadam
2012.gada publiskais pārskats - Valsts kase
HANSABANK-LATVIJA 1998. gada pÇrskats - Swedbank
2011.gada publiskais pārskats - Valsts kase
1973. gada Vašingtonas konvencijas par - Dabas aizsardzības ...
2007. gada drošības pārskats - EASA - Europa
gada parskats2014.CERT.LV
Finanšu pārskats par 2003. gadu - BTA
2007.gada decembris - Madona.lv
2012.gada 17.maijs Nr.20(256) - Jelgavas Vēstnesis
2008. gada 7.augusts. Nr.32(64) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 24.marts Nr.12(197) - Jelgavas Vēstnesis