Lejuplādēt PDF dokumenta veidā

arhivs.db.lv

Lejuplādēt PDF dokumenta veidā

Saskaņā ar 2003. gada 28. februāra grozījumiem likumā

“Par nodokļiem un nodevām” nodokļu administrācijai ir

pienākums maksāt soda sankcijas par laikā neveiktu pārmaksāto

nodokļu atmaksu. Sākot ar 2004. gada 1. janvāri

tiek noteikts, ja pārmaksātās nodokļu summas nepamatoti

netiek atmaksātas termiņā, atmaksājamās summas palielinās

par 0.03% no pārmaksāto nodokļu maksājumu

summas par katru nokavējuma dienu. Tātad, ja nodokļu

maksātājs 2004. gada 1. aprīlī ir iesniedzis ienākuma

deklarāciju, lai saņemtu pārmaksāto nodokļa summu, bet

VID šo summu nav atmaksājis triju mēnešu laikā, tad no

2004. gada 2. jūlija tiek rēķinātā 0.03% soda nauda.

Ņemot vērā iepriekšējās daļas komentāru, nodokļa maksātāja

aprēķinātā pārmaksātā nodokļa summa var tikt koriģēta

pēc deklarācijā uzrādīto datu ievadīšanas VID sistēmā.

Pārmaksāto nodokli būs iespējams saņemt tikai pēc

darba devēja pienākuma pilnīgas izpildes, jo līdz brīdim,

kamēr darba devējs nebūs izpildījis savu pienākumu,

pārmaksas nebūs.

(4 1 ) (Izslēgta ar 27.11.2007. likumu, kas stājas spēkā

ar 11.12.2007.).

(5) Deklarācija ar tai pievienotajiem dokumentiem,

kas apliecina nodokļa iemaksāšanu budžetā, iesniedzama

Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajai iestādei

pēc maksātāja dzīvesvietas ne vēlāk kā taksācijas

gadam sekojošā gada 1. aprīlī. Nerezidents tajos gadījumos,

kad tam saskaņā ar šā likuma 20. panta trešo

daļu ir jāiesniedz deklarācija, to iesniedz Valsts ieņēmumu

dienesta teritoriālajai iestādei:

1) pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas - par šā

likuma 3. panta trešās daļas 7., 7¹. un 9. punktā minēto

ienākumu;

2) pēc paša maksātāja izvēles - par šā likuma 3. panta

trešās daļas 1. punktā minēto ienākumu;

3) pēc ienākuma izmaksātāja atrašanās vietas - pārējos

gadījumos.

2007-04

IIN 4.3.4

More magazines by this user
Similar magazines