Cēsu Mākslas skolas "Atvērtās durvis"

cesumakslasskola
  • No tags were found...

2020. gada 2. pusgads

CĒSU PILSĒTAS MĀKSLAS

SKOLA

ATVĒRTĀS DURVIS

2019./20. m.g. 2. semestra mācību uzdevumi


ZĪMĒŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI

1.klases audzēkņiem

Skolotāja DIGNA BICĀNE


ACUMĒRA VINGRINĀJUMS


ACUMĒRA VINGRINĀJUMS

MĀJA. FIGŪRA


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS

zīmējumu konkurss

«GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ»

RUTA BLAŽĒVICA

ATZINĪBA 1.- 3. KLAŠU GRUPĀ


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS

zīmējumu konkurss

«GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ»


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS

zīmējumu konkurss

«GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ»


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS

zīmējumu konkurss

«GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ»


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – KUSTĪBA. SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – KUSTĪBA. SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


ACUMĒRA VINGRINĀJUMI - PORTRETS


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - ANIMĀCIJAS TĒLI

attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Animācijas tēli

Uzzīmē pēc izvēles piecus ciparus lapā no 1 līdz 9;

Zīmējot cipariem klāt, pārvērt tos par kustoņiem – asprātīgas būtnes,

kuras kustās;

Pēc izvēles vari piezīmēt acis, astes, kājas, taustekļus, spuras - visu,

kas Tev šķiet vajadzīgs;

Kustonis ir uzzīmēts, ja neviens nevar pateikt, kas tas par ciparu

sākumā bijis;

Ja vēlies, katram vari izdomāt un pierakstīt vārdu;

Darba noslēgumā vari uzzīmēt vidi, kur viņi visi kopā atrodas!

Tehnika, materiāli

Vari izmantot lodīšu

pildspalvas, zīmuļus,

krāsu zīmuļus,

marķierus,

flomāsterus pēc

izvēles.

Zīmē ar to kas Tev patīk -

parastais vai krāsu

zīmuļi, pildspalvas ....

Drīkst jaukt tehnikas.


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - ANIMĀCIJAS TĒLI

attālinātā mācīšanās


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - ANIMĀCIJAS TĒLI

attālinātā mācīšanās


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - AINAVA AIZ LOGA

attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Ainava aiz loga

Uzzīmē to, ko redzi skatoties ārā pa logu. Šo

redzamo skatu, ja uzzīmē, mākslā sauc

par ainavu.

Ja esi laukos, Tu redzi lauku ainavu, ja pilsētā

- pilsētas ainavu.

Zīmējumā iezīmē savu logu - tas izskatīsies

kā interesants Tavas ainavas rāmis!

Mēģini vērot, pētīt - ieskatīties, iedziļināties

redzamā detaļās, raksturā.

Tehnika, materiāli

Vari izmantot lodīšu pildspalvas, zīmuļus,

krāsu zīmuļus, marķierus, flomāsterus

pēc izvēles.

Zīmē ar to kas Tev patīk - parastais vai krāsu

zīmuļi, pildspalvas ....

Drīkst jaukt tehnikas.


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - AINAVA AIZ LOGA

attālinātā mācīšanās


KLUSĀ DABA - DIVI DAŽĀDI APAVI

attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Divi dažādi apavi

Uzzīmē divus apavus, kuri nav no viena pāra!

Tātad - divi dažādi apavi - gan pēc lieluma, gan pēc

veida, materiāla, novietojuma - sagāzts, apgāzts utt.

Izvēlēties atbilstošu lapas novietojumu, iezīmē

apavus lapā.

Pēti un attēlo apaviem raksturīgo – lielumu,

materialitāti, faktūru.

Tehnika, materiāli

Vari izmantot lodīšu pildspalvas, zīmuļus,

krāsu zīmuļus, marķierus, flomāsterus

pēc izvēles. Drīkst jaukt tehnikas.

Zīmē ar to kas Tev patīk - parastais vai krāsu

zīmuļi, pildspalvas ....


KLUSĀ DABA - DIVI DAŽĀDI APAVI

attālinātā mācīšanās


ZĪMĒŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI

2.klases audzēkņiem

Skolotāja DIGNA BICĀNE


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS

zīmējumu konkurss

«GADA LABĀKĀ BŪVE LATVIJĀ»


ACUMĒRA VINGRINĀJUMS

konkurss «BEBRUĀRIS»


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


TEMATISKS ZĪMĒJUMS

ilustrācijas Friča Bārdas dzejoļiem


TEMATISKS ZĪMĒJUMS

ilustrācijas Friča Bārdas dzejoļiem


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - ANIMĀCIJAS TĒLI

Attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Animācijas tēli

Uzzīmē pēc izvēles piecus ciparus lapā no 1 līdz 9;

Zīmējot cipariem klāt, pārvērt tos par kustoņiem – asprātīgas būtnes, kuras

kustās;

Pēc izvēles vari piezīmēt acis, astes, kājas, taustekļus, spuras - visu, kas

Tev šķiet vajadzīgs;

Kustonis ir uzzīmēts, ja neviens nevar pateikt, kas tas par ciparu sākumā

bijis;

Ja vēlies, katram vari izdomāt un pierakstīt vārdu;

Darba noslēgumā vari uzzīmēt vidi, kur viņi visi kopā atrodas!

Tehnika, materiāli

Vari izmantot lodīšu

pildspalvas, zīmuļus,

krāsu zīmuļus,

marķierus,

flomāsterus pēc

izvēles.

Zīmē ar to kas Tev patīk -

parastais vai krāsu

zīmuļi, pildspalvas ....

Drīkst jaukt tehnikas.


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - ANIMĀCIJAS TĒLI

Attālinātā mācīšanās


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - AINAVA AIZ LOGA

Attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Ainava aiz loga

Uzzīmē to, ko redzi skatoties ārā pa logu.

Šo redzamo skatu, ja uzzīmē, mākslā

sauc par ainavu.

Ja esi laukos, Tu redzi lauku ainavu, ja

pilsētā - pilsētas ainavu.

Zīmējumā iezīmē savu logu - tas

izskatīsies kā interesants Tavas

ainavas rāmis!

Mēģini vērot, pētīt - ieskatīties,

iedziļināties redzamā detaļās,

raksturā.

Tehnika, materiāli

Vari izmantot lodīšu pildspalvas, zīmuļus,

krāsu zīmuļus, marķierus,

flomāsterus pēc izvēles.

Zīmē ar to kas Tev patīk - parastais vai

krāsu zīmuļi, pildspalvas ....

Drīkst jaukt tehnikas.


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - AINAVA AIZ LOGA

Attālinātā mācīšanās


Uzdevums. Divi dažādi apavi

Uzzīmē divus apavus, kuri nav no viena

pāra!

Tātad - divi dažādi apavi - gan pēc lieluma,

gan pēc veida, materiāla, novietojuma -

sagāzts, apgāzts utt.

Izvēlēties atbilstošu lapas novietojumu,

iezīmē apavus lapā.

Pēti un attēlo apaviem raksturīgo – lielumu,

materialitāti, faktūru.

KLUSĀ DABA - DIVI DAŽĀDI APAVI

Attālinātā mācīšanās

Tehnika, materiāli

Vari izmantot lodīšu pildspalvas,

zīmuļus, krāsu zīmuļus, marķierus,

flomāsterus pēc izvēles. Drīkst

jaukt tehnikas.

Zīmē ar to kas Tev patīk - parastais vai

krāsu zīmuļi, pildspalvas ....


KLUSĀ DABA - DIVI DAŽĀDI APAVI

Attālinātā mācīšanās


ZĪMĒŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI

3.klases audzēkņiem

Skolotāja DIGNA BICĀNE


ĪSTERMIŅA UZDEVUMS APJOMA ATTĒLOŠANAI


ĪSTERMIŅA UZDEVUMS APJOMA ATTĒLOŠANAI


ĪSTERMIŅA UZDEVUMS APJOMA ATTĒLOŠANAI


ĪSTERMIŅA UZDEVUMS APJOMA ATTĒLOŠANAI


ĪSTERMIŅA UZDEVUMS APJOMA ATTĒLOŠANAI


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


RADOŠĀ PAŠIZPAUSME – SUNS

starppriekšmetu saikne - gleznošana, zīmēšana


TEMATISKS ZĪMĒJUMS

Ilustrācijas F. Bārdas dzejoļiem


TEMATISKS ZĪMĒJUMS

Ilustrācijas F. Bārdas dzejoļiem


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - SKICĒŠANA

Attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Skicēšana

Izvēlies 1 ideju, kuru vēlies skicēt!

Atslēgas, brokastis, grāmata, apavi, galda spēle utt.

Galvenais nosacījums skicēšanā zīmēšana

vidē, kurā Tu atrodies – nevis no attēla

vai fotogrāfijas, bet esot reālajā vidē -

sajust apkārtni dziļāk un īstāk.

Skicēšanā reti izmanto dzēšgumiju, jo

svarīgākais ir process.

Tehnika, materiāli

Zīmēt vari jebkādā tukšā burtnīcā, ja Tev

tāda jau ir – skiču burtnīcā, uz jebkāda

papīra, pat uz makulatūras papīriem –

izskatās ļoti interesanti.

Zīmēt vari ar parasto, krāsu zīmuļiem,

flomāsteriem, krītiņiem, ogli – visu ar

ko var zīmēt!

Ja mājās ir – vari zīmējumu papildināt ar

ūdenskrāsām, guašu, tušu u.c.!


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - SKICĒŠANA

Attālinātā mācīšanās


KLUSĀ DABA – RAKSTĀMGALDA PIEDERUMI

Attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Rakstāmgalda piederumi.

Tehnika, materiāli

Izvēlies rakstāmpiederumus, kurus vēlies zīmēt!

Mēģini ieskatīties, vērot, pētīt redzamās lietas.

Uzzīmēt tās!

Vari izmantot lodīšu pildspalvas, zīmuļus,

krāsu zīmuļus, marķierus, flomāsterus

pēc izvēles.

Drīkst jaukt tehnikas.


KLUSĀ DABA – RAKSTĀMGALDA PIEDERUMI

Attālinātā mācīšanās


ZĪMĒŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI

4.klases audzēkņiem

Skolotāja DIGNA BICĀNE


LINEĀRIE UN SILUETA

UZMETUMI - CĒSIS


LINEĀRIE UN SILUETA

UZMETUMI - CĒSIS


LINEĀRIE UN SILUETA

UZMETUMI - CĒSIS


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS

zīmējumu konkurss

«GAUJAS MOZAĪKA»

AMANDA EGLĪTE

ATZINĪBA (VIDĒJĀ GRUPA 11- 13 gadi)


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ĢEOMETRISKU PRIEKŠMETU KONSTRUKTĪVS ZĪMĒJUMS


ACUMĒRA VINGRINĀJUMI - PORTRETS


ACUMĒRA VINGRINĀJUMI - PORTRETS


ACUMĒRA VINGRINĀJUMI - PORTRETS


ACUMĒRA VINGRINĀJUMI - PORTRETS


ACUMĒRA VINGRINĀJUMI - PORTRETS


ACUMĒRA VINGRINĀJUMI - PORTRETS


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - SKICĒŠANA

Attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Skicēšana

Izvēlies 1 ideju, kuru vēlies skicēt! Piedāvāju Tev

piemērus!

• atslēgas

• brokastis

• grāmata

• apavi

• galda spēle

Galvenais nosacījums skicēšanā zīmēšana

vidē, kurā Tu atrodies – nevis no attēla

vai fotogrāfijas, bet esot reālajā vidē -

sajust apkārtni dziļāk un īstāk.

Skicēšanā reti izmanto dzēšgumiju, jo

svarīgākais ir process.

Tehnika, materiāli

Zīmēt vari jebkādā tukšā burtnīcā, ja Tev

tāda jau ir – skiču burtnīcā, uz jebkāda

papīra, pat uz makulatūras papīriem –

izskatās ļoti interesanti.

Zīmēt vari ar parasto, krāsu zīmuļiem,

flomāsteriem, krītiņiem, ogli – visu ar

ko var zīmēt!

Ja mājās ir – vari zīmējumu papildināt ar

ūdenskrāsām, guašu, tušu u.c.!

Piezīme. Šāda veida skicēšanā interesanti

ir pievienot nelielu aprakstiņu, norāde

ko zīmē un kur, pierakstīt datumu.


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - SKICĒŠANA

Attālinātā mācīšanās


RADOŠĀS IZTĒLES ZĪMĒJUMS - SKICĒŠANA

Attālinātā mācīšanās


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - KLUSĀ DABA

Attālinātā mācīšanās


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - KLUSĀ DABA

Attālinātā mācīšanās

Uzdevums. Ainava aiz loga

Patstāvīgi uzlikt uzstādījumu no elektro

“dakšām”

Izvēloties piemērotu dabīgo vai

mākslīgo (lampas) gaismas avotu.

Mēģini vērot, ieskatīties,

iedziļināties redzamā detaļās, raksturā.

Uzzīmē to!

Tehnika, materiāli

Vari izmantot lodīšu pildspalvas, zīmuļus,

krāsu zīmuļus, marķierus, flomāsterus

pēc izvēles.

Zīmē ar to kas Tev patīk - parastais vai krāsu

zīmuļi, pildspalvas ....

Drīkst jaukt tehnikas.


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - KLUSĀ DABA

Attālinātā mācīšanās


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - KLUSĀ DABA

Attālinātā mācīšanās


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - KLUSĀ DABA

Attālinātā mācīšanās


SIŽETISKS ZĪMĒJUMS - KLUSĀ DABA

Attālinātā mācīšanās


ZĪMĒŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI

3.klases audzēkņiem

Skolotāja EMMA RASS


Keramikas nodaļa 3. klase

Somas formas zīmējums


Portreta zīmējums


Tonāls plastisks zīmējums


Klusā daba ar konusiem

Sadzīves priekšmetu skices


ZĪMĒŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI

30V 1.-2.kursu audzēkņiem

Skolotāja EMMA RASS


30V programma

Zīmēšana 1.kurss- apavu studijas


Sadzīves un ģipša priekšmetu studijas


Lodes apjoma zīmējums


30V programma Zīmēšana 2.kurss

interjēra fragments 4 skices


Stikla priekšmetu studijas


Dabas formu un ģeometrisku priekšmetu

studijas


ZĪMĒŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI

Priekuļu audzēkņiem

Skolotāja IEVA FELCA


TELPAUGS


TELPAUGS


TELPAUGS


SPULDZE. Materiāla īpašības, gaisma.


ĢEOMETRISKAS FIGŪRAS PĀRTOP PAR PILSĒTU.


APAVU PĀRIS.

Tonāls zīmējums.


APAVU PĀRIS. Tonāls zīmējums.


FIGURĀLĀ SKICĒŠANA


FIGURĀLĀ SKICĒŠANA


CILNIS. Konstrukcijas uzdevums un tonālie risinājumi.


CILNIS. Konstrukcijas uzdevums un tonālie risinājumi.


CILNIS. Konstrukcijas uzdevums un tonālie risinājumi.


DRAPĒRIJA.


DRAPĒRIJA.


KLUSĀ DABA AR BUMBIERU. Forma, proporcijas, materiāls, tonalitāte.


KLUSĀ DABA AR BUMBIERU. Forma, proporcijas, materiāls, tonalitāte.


ATTĀLINĀTĀ MĀCĪBU PROCESA UZDEVUMI:

Istabas zīmējums, perspektīva

Apavu pāris

Klusās dabas kompozīcija no sadzīves priekšmetiem. Gaismas / ēnas

meklējumi.

Penālis, zīmuļu trauks ar rakstāmpiederumiem

Mājdzīvnieka zīmējums

Mugursoma. Forma, krāsa, detaļas, gaismēnas

GLEZNOŠANA

MĀCĪBU UZDEVUMI 1.-4.KLASEI

Skolotāja Dace Cēdere


1. KLASE


1. uzdevums “Līnijas”

Kompozīcijas veidošana, izmantojot izteiksmes līdzekli - līniju.


2. uzdevums “Laukumi”

Kompozīcijas veidošana, izmantojot izteiksmes līdzekli - ģeometriskus laukumus.


Attālinātā mācību procesa tēma -

DABAS MOTĪVU ATTĒLOŠANA

DAŽĀDĀS TEHNIKĀS


3. uzdevums “CIPRESES”

Mākslinieka Van Goga zīmējuma kopēšana, atdarinot viņa stilu.


4. uzdevums “Saule”

Mākslinieka Van Goga gleznas kopēšana, atdarinot gleznošanas veidu - strādāt ar

atdalītiem krāsu triepieniem.


5. uzdevums “Sieviete zilā”

Mākslinieka Matissa darba interpretācija, saglabājot spilgtus, dekoratīvus laukumus.


6. uzdevums “Aplikācija”

Mākslinieka Matissa darba interpretācija aplikācijas tehnikā, izmantojot augu motīvus.


2. KLASE


1. uzdevums “Klusā daba fovisma stilā”

Spilgtas krāsas, gleznojuma plakanība, kontūrlīnijas kā izteiksmes līdzeklis.


2. uzdevums “Klusā daba impresionisma stilā”

Gleznojums atdalītiem krāsu triepieniem.


Attālinātā mācību procesa tēma -

DZĪVNIEKU UN CILVĒKU FIGŪRU

ATTĒLOJUMS


3. uzdevums “Ganībās”

Mākslinieka Lotreka litogrāfijas interpretācija, izmantojot dažādas tehnikas.


4. uzdevums Izjāde”

Mākslinieka Lotreka litogrāfijas interpretācija, izmantojot dažādas tehnikas.


5. uzdevums “Pastaiga”

Mākslinieka Serā gleznas kopēšana, atdarinot gleznošanas veidu - strādāt ar atdalītiem

triepieniem.


6. uzdevums “Kaķi”

Mākslinieka Manē litogrāfijas interpretācija, izmantojot tehnikas pēc izvēles.


7. uzdevums “Dzeltenā govs”

Mākslinieka Fr. Marka gleznas interpretācija, izmantojot realitāti neimitējošas krāsas.


3. KLASE


1. uzdevums “Ziedi fovisma stilā”

Spilgtas krāsas, gleznojuma plakana virsma, kontūrlīnijas kā izteiksmes līdzeklis.


2. uzdevums “Ģeometrisku ģipša figūru attēlojums”

Silto, vēso toņu pielietojums figūru formas veidošanā.


Attālinātā mācību procesa tēma -

AINAVA


3. uzdevums “Rudzu lauks”

Mākslinieka Van Goga zīmējuma kopēšana, atdarinot viņa stilu. Brīva tehnikas izvēle.


4. uzdevums “Laivas”

Mākslinieka Van Goga gleznas kopēšana, atdarinot viņa stilu.


5. uzdevums “Atvērtais logs”

Mākslinieka Matissa gleznas interpretācija, akcentējot spilgtas, realitāti neatdarinošas

krāsas, līnijas.


6. uzdevums “Dārzs”

Mākslinieka Van Goga gleznas interpretācija, gaismās izmantojot siltos, ēnās - vēsos

toņus.


7. uzdevums “Sarkanie koki”

Mākslinieka Vlaminka gleznas kopēšana, akcentējot spilgtas, realitāti neatdarinošas

krāsas, tumšas kontūrlīnijas.


8. uzdevums “Zaļie lauki”

Mākslinieka Van Goga gleznas kopēšana, analizējot zaļās krāsas toņu dažādību.


4. KLASE


1. uzdevums “Klusā daba kubisma stilā”

Priekšmetu attēlošana ar dekoratīvu, ģeometrisku laukumu palīdzību, stilizējot formu.


Attālinātā mācību procesa tēma -

CILVĒKU FIGŪRU UN PORTRETU

ATTĒLOŠANA


2. uzdevums “Figūru attēlošana ar līniju un laukumu palīdzību”

Mākslinieka Matissa kompozīcijas interpretācija, izmantojot izteiksmes

līdzekļus - līniju un laukumu.


3. uzdevums “Sievietes figūra”

Mākslinieka Matissa gleznas kopēšana, akcentējot figūras dekoratīvismu, plakanību,

spilgtās krāsas.


4. uzdevums “Sievietes pusfigūra”

Mākslinieka Matissa gleznas interpretācija, izmantojot izteiksmes līdzekļus - spilgtus

laukumus, dekoratīvas līnijas.


5. uzdevums “Sievietes portrets”

Mākslinieka Matissa gleznas kopija, pievēršot uzmanību atsevišķām detaļām - zaļajām

acīm.


6. uzdevums “Pašportrets”

Audzēkņa portreta atveidošana, izmantojot mācību procesā apgūtus izteiksmes

līdzekļus, tehnikas.


KOMPOZĪCIJA

Skolotāja IEVA FELCA


Valsts konkurss “Telpa un scenogrāfija”


Valsts konkurss “Telpa un scenogrāfija”


Valsts konkurss “Telpa un scenogrāfija”


Putnu formu stilizēšana.


Putnu formu stilizēšana.


Putnu formu stilizēšana.


Siluets, dzīvnieka stilizācija dažādās formās


Siluets, dzīvnieka stilizācija dažādās formās


MASKA


Ilustratīva interpretācija izvēlētai H.K.Andersena pasakai


Ilustratīva interpretācija izvēlētai H.K.Andersena pasakai


Ilustratīva interpretācija izvēlētai H.K.Andersena pasakai


Ilustratīva interpretācija izvēlētai H.K.Andersena pasakai


Ilustratīva interpretācija izvēlētai H.K.Andersena pasakai


Ilustratīva interpretācija izvēlētai H.K.Andersena pasakai


PAPĪRA LOCĪŠANA


Piramīda, ģeometriskie raksti


ZĪMĒŠANA

GLEZNOŠANA

VEIDOŠANA

Skolotāja INGA JĀKOBSONE


Zīmēšana 2.klase

1. Divu punktu perspektīva.

2. Kopija.

3. Silueta zīmējums.


4. Interjers.

5. Stilizācija. Dabas elementi.

Zīmēt telpauga siluetu. To

aizpildīt ar dažāda biezuma un

rakstura līnijām. Izmantot pēc

izvēles: zīmuli, marķierus,

krītiņus.

6. Asociācijas.

Pētīt auga formu un saskatīt tajā

kādu tēlu un uzzīmēt fantāzijas

augu.


7. Siluets. Uz palodzes salikt un

zīmēt 3 dažādu formu traukus.

8. Radoša kompozīcija ar

mājdzīvnieku.

9. Ainava aplikācijā. Salīmēt no

dažādiem tonētiem

papīriem. Dekorēt ar līniju rakstiem

(skujiņa, ziediņš, aplītis, krustiņš,

lociņš, vilnītis, kāsītis utt.)


Gleznošana

1.Klase

1. Toņu nianses. Baltu

priekšmetu kompozīcija.

2. Ģeometrisku priekšmetu

kompozīcija.

3. Klusā daba aplikācijā.

4. Sadzīves aina laukos.

5. Interjera gleznojums.

6. Ainava aiz loga.

7. Dabas elementi.

Uzgleznot augu

neierastos toņos.

8. Kompozīcija ar

mājdzīvnieku.

9. Klusā daba aplikācijā.


Gleznošana

2.,3. Klase

1. Baltu priekšmetu

kompozīcija.

2. Ģeometriska

kompozīcija.

3. Ģeometriska

kompozīcija aplikācijā.

4. Sadzīves aina laukos.

5. Interjera fragmenta

gleznojums.

6. Ainava aiz loga.

7. Dabas elementi.

Stilizācija. Uzgleznot

augu neierastos toņos.

8. Kopija. Klusā daba

aplikācijā.


Gleznošana

4. Klase

1. Sadzīves priekšmetu

kompozīcija.

2. Ģeometriska

kompozīcija aplikācijā.

3. Sadzīves aina laukos.


Gleznošana

4. klase

4. Interjera fragmenta

gleznojums.

5. Ainava aiz loga.

6. Dabas elementi.

Stilizācija un krāsa.

Uzgleznot augu neierastos

toņos.

7.Kopija. Pretkrāsas.


Gleznošana

5. Klase

1. Eksāmena uzdevums.

2. Noslēguma darbs.

3. Klase V30

1. Eksāmena uzdevums.

2. Noslēguma darbs.


Gleznošana

30V 1.,2.kurss

1.Klusā daba. Lokālās

krāsa gleznojums.

2.Kopija.

3.Sadzīves aina laukos.

4.Ainava.

5.Interjers.

6.Klusā daba kolāžas

tehnikā.

7.Auga stilizācija.


Veidošana

1., 2. Klase

1.Pasaku tēls.

2.Maska.

3.Dabas faktūru

atveidojums.

4.Veidojums no attēla –

varde.

5.Ornaments.

6.Burti.

7.Tērps.


Veidošana

3.,4. Klase

1.Dabas formu

attēlojums.

2.Pasaku tēls.

3.Ornaments.

4.Mozaīka.

5.Arhitektūra, tās

elementi.


Veidošana

4. Klase

6.Arhitektūra, tās

elementi.

7.Tērps kolāžas tehnikā.

8.Džungļi.

9.Izbiedēts putns.

10.Kopija. Drapērija vai

sadzīves priekšmets.


Gleznošana

Veidošana

5. Klase

Noslēguma darbi.


MĀKSLAS VALODAS

PAMATI

MĀCĪBU UZDEVUMI 2.- 4.KLASEI

Skolotāja INGA MIEZĪTE


2.Klase

Uzdevums : ANTĪKĀ KULTŪRA , Grieķu trauki, to dažādās formas un rotājums2.Klase

Uzdevums : VIDUSLAIKU KULTŪRA , ĢĒRBONIS2.Klase

Uzdevums : VIDUSLAIKU KULTŪRA , romānikas un gotikas katedrāles2.Klase

Uzdevums : VIDUSLAIKU KULTŪRA , viduslaiku pilsētas plāns


2.Klase

Uzdevums : VIDUSLAIKU KULTŪRA , viduslaiku iemītnieki, dažādi tipāži


2.Klase

Uzdevums : VIDUSLAIKU KULTŪRA , viduslaiku katedrāļu – piļu spoku stāsti

(piedāvājums bija izdomāt savu spoku stāstu par Cēsu pili)

3.Klase

Uzdevums :BURTU MĀCĪBA, dažādu šriftu rakstīšana ar tušu, mapes izveide, sava

burtu šrifta izveide.
3.Klase

Uzdevums : Mākslas dienu plakāts
3.Klase

Uzdevums :Stilizēts portrets, izmantojot dazādus modernisma virzienus

(kubismu, ekspresionisms, sireālisma utt,)
4.Klase

Uzdevums : SPĒLE ,KAS IEPAZĪSTINA AR LATVIEŠU GLEZNIECĪBU.
4.Klase

Uzdevums : SPĒLE ,KAS IEPAZĪSTINA AR LATVIEŠU GLEZNIECĪBU.(

Noteikumi un apraksts par mākslinieku)
4.Klase

Uzdevums :EXLIBRIS, KAS VELTĪTS KĀDAM LATVIEŠU MĀKSLINIEKAM.
MĀKSLAS VALODAS

PAMATI

MĀCĪBU UZDEVUMI

Priekuļu audzēkņiem

Skolotāja IEVA FELCA


Trauku grupa. Sengrieķu trauku formu studija, dekoratīvie elementi


Latviešu gleznotāju darbu fragmenti atmiņas spēlē.


Latviešu gleznotāju darbu fragmenti atmiņas spēlē.


Latviešu gleznotāju darbu fragmenti atmiņas spēlē.


PAŠPORTRETS. Burti un teksts kā grafiskas zīmes. Portrets no burtiem.

Kolāža, zīmējums, eksperimentējot ar burtu izmēru, virzienu, veidu,

darbā izmantojot dažādus burtu veidus, izmērus.


Viduslaiku pilis. Spoku stāsti.


Viduslaiku pilis. Spoku stāsti.


PERSONĪGAIS ĢERBONIS


PĀRDZĪVOJUMS MĀKSLĀ. EKSPRESIONISMS. E.MUNKA

“KLIEDZIENS” KRĀSU INTERPRETĀCIJA.


KERAMIKAS NODAĻA

DARBS MATERIĀLĀ

Skolotāja VITA VĪKSNA


2.Klase

Uzdevums “No viena dažādi”

Idejas izstrādāšana, iemaņas māla plasta rullēšanā, līmēšanā, krāsošanā.


2.Klase

Uzdevums “Brīvi locīts trauks”

Iemaņas māla plasta rullēšanā, dekorēšana izmantojot spiedogus, formas

plastikas izjūta


2.Klase

Uzdevums “Trauku formas”

Ideju skices dažādām trauku formām, trauku grupas izveide izvēloties vienu

formu, papīra šablonu pagatavošana, no māla “desiņām” viena trauka

veidošana materiālā


2.Klase

Uzdevums “Cilindrisks trauks”

Iemaņas māla plasta rullēšanā, laukuma izgriešana pēc šablona, māla

dekorēšana, izmantojot dažādus materiālus un spiedogus, iemaņas māla

detaļu salīmēšanā, izžuvuša darba apstrāde.


2.Klase

Uzdevums “Tēli, maskas”

Attālinātā mācību procesa uzdevums – ideju skices un tēla izpildījums krāsās.

Praktiskais izpildījums būtu “desiņu” tehnikā uz apaļas ģipša šķivja formas

veidota maska.

Materiālā izpildīts, iepriekšējo gadu paraugs


2.Klase

Uzdevums “Krūzīte”

Attālinātā mācību procesa uzdevums – ideju skices un izpildījums materiālā.

Praktiskais izpildījums no mājās esošiem materiāliem


3.Klase

Uzdevums “Šahs”

Ideju skices un izpildījums materiālā no baltā un tumšā māla. Šaha galdiņa

veidošana, izmantojot kartonu, marķieri, balto un melno zīmuli.


3.Klase

Uzdevums “Šķīvis ar ēdienu”

Attālinātā mācību procesa uzdevums

Iepriekšējo gadu audzēkņu, uzdevuma izpildījums mālā.


Attālinātā mācību procesa uzdevums. Ideju skices un izpildījums materiālā no

mājās esošiem materiāliem.4.Klase

Uzdevums “Maska”

Mācību uzdevums ar ģipša formas izgatavošanu. Ideju skiču veidošana, darba

zīmējums konkrētā izmērā, šablonu griešana, reljefa veidošana no māla plastiem, ģipša

formas atliešana. Darba izpilde – faktūru laukumu ieklāšana izveidotajā ģipša formā,

dekoratīva Maskas izveide.4.Klase

Uzdevums “Šķīvis”

Mācību uzdevums ar ģipša formas izgatavošanu. Ideju skiču veidošana, darba

zīmējums, ģipša formas atliešana no šķīvja modeļa, ornamenta iegravēšana ģipša

formā, šķīvja formēšana izmantojot podnieka virpu (pēdējais etaps šogad izpalika)


4.Klase

Uzdevums “Šķīvis”

Attālinātā mācību procesa uzdevums – krāsu variācijas šķīvju apgleznošanai.


4.Klase

Uzdevums “Šķīvis-kolāža”

Attālinātā mācību procesa uzdevums – uz papīra šķīvja, izmantojot vienu no

krāsu varianta versijām, veidot kolāžu.


Jaunieši (programma 30V211001)

Uzdevums – “Neparasts Lejamtrauks”

Veidojot skices, darba zīmējumus, pielietojot dažādas māla veidošanas

tehnikas, radīt savu unikālas formas Lejamtrauku


Jaunieši 30V

Uzdevums – “Stilizēta dzīvnieka figūra”

Mācību uzdevuma gala rezultāts, iepriekšējā gada audzēkņu darbi


Jaunieši 30V

Uzdevums – “Stilizēta dzīvnieka figūra”

Attālinātā mācību procesa uzdevums - ideju skices


Jaunieši 30V

Uzdevums – “Stilizēta dzīvnieka figūra”

Attālinātā mācību procesa uzdevums - figūras apgleznošana melnbaltā un

krāsu versijā.


STIKLA DIZAINA NODAĻA

DARBS MATERIĀLĀ

UN KOMPOZĪCIJA

Skolotājs EERO RASS


Stikla dizains 1.kurss kompozīcija

“Roku kompozīcija”


“Krekls un kaklasaite”


“3D vārds”


“Gailis trijstūrī”


“Zirgs kvadrātā”


“Zivis aplī”


“Perspektīva kā spēle”


Stikla dizains 2. kurss kompozīcija

“Papīra locījums par dzīvnieku tēmu”


“Dekoratīva kompozīcija vitrāžai”


“Divstāvu māja ar stāstu”


“Uzpirksteņu saime”


Stikla dizains 2. kurss darbs materiālā

Stikla rotaslietas, piekariņš, piespraude,

auskari...”


Stikla dizains 3. kurss kompozīcija

“Scenogrāfija”


“Ritms, akcents, kontrasts, dominante,

perspektīva”


“Stikla nodaļas karogs”


“Aplikācija, kolāža”


Stikla dizains 3. kurss darbs materiālā

“Mozaīka”


Stikla dizains 4. kurss kompozīcija

“Scenogrāfija Valsts konkursam”


“Gotiskā loga vitrāžas”


“Iepakojums stikla izstrādājumam”


Stikla dizaina 4. kurss darbs materiālā

Kausēta stikla piramīda


“Kausēts stikla trauks”


Jaunieši 30V3 kurss, kompozīcija

“Glāžu un trauku komplekts”“Skices un idejas stikla balvai skolas radošākajam

audzēknim”


“Kausējuma tehnika uz keramikas flīzes”


DIZAINA NODAĻA

DARBS MATERIĀLĀ

UN KOMPOZĪCIJĀ

Skolotāja EMMA RASS


Dizaina nodaļa 1.kurss

«Saules zīmes»


«5 pirkstiņu-improvizēta uzveduma tēli»


Viena punkta perspektīva- vides fantāzija


Mondriāna kompozīcijas interpretācija un

dizains


Telpiska objekta veidošana

«Iekšiņa un āriņa»


Dizaina nodaļa 2. kurss kompozīcija

«Tēls, telpa, scenogrāfija»


3D grāmatas makets


Ķeltu rakstu studijas

Tēlu un formu grafisks zīmējums


Latviešu etnogrāfija

«Pavasara saulgrieži»


Dabas formu stilizācija

«Visi, kas lido»


Darbs materiālā

Dizaina forma «Pavasara saulgrieži»


Dizaina nodaļa 3. kurss

Kompozīcija

Vilhelma Purvīša ainavas kompozīcijas studijas


Ģeometriskas figūras

Stilizētu dzīvnieku silueti


Praktiskais darbs

Mulāža ēdamlieta «Neparasta kūka»


Tēls, telpa scenogrāfija


Dizaina nodaļa 4. kurss

kompozīcija «Tēls, telpa, scenogrāfija»


Apģērba dizains


Dizains penālis


DIZAINS

MĀCĪBU UZDEVUMI

2., 3., 4. klases audzēkņiem Priekuļos

Skolotāja DIGNA BICĀNE


TELPISKS OBJEKTS


TELPISKS OBJEKTS


TELPISKS OBJEKTS


TELPISKS OBJEKTS


TELPISKS OBJEKTS


TELPISKS OBJEKTS


TELPISKS OBJEKTS


TELPISKS OBJEKTS - SKICE


SCENOGRĀFIJA


SCENOGRĀFIJA


SCENOGRĀFIJA


SCENOGRĀFIJA


SCENOGRĀFIJA


GRAFIKA


GRAFIKA


GRAFIKA


KOMPOZĪCIJA

attālinātā mācīšanās


KOMPOZĪCIJA

DARBS MATERIĀLĀ

attālinātā mācīšanās


KOMPOZĪCIJA

DARBS MATERIĀLĀ

attālinātā mācīšanās


KOMPOZĪCIJA

DARBS MATERIĀLĀ

attālinātā mācīšanās


KOMPOZĪCIJA

attālinātā mācīšanās


KOMPOZĪCIJA

attālinātā mācīšanās


FOTO PAMATI

MĀCĪBU UZDEVUMI

Programmas 30V 1.-3.kursu audzēkņiem

Skolotājs EERO RASS


30V1 Faktūras meklējumos


30V1 “Rokas”


30V1 “Picasso gaisma”


30V1 “Ola, kā forma”


30V1 “Cov.-19”


30V2 “Portrets studijā”30V2 “Pašportrets atspīdumā”


30V2 “Ola kā, kompozicionāla forma”


30V2, 30V3 “Stikla priekšmetu foto”


30V2 “Cov.-19”


30V3 “Figurālas kompozīcijas studijā”


30V3 “Pasaka”nobeiguma darbs


Paldies par uzmanību!

Tiekamies jaunajā mācību gadā!

Similar magazines