Zaļās Lapas Valka 2020/2021

LTDigitalMedia

VALKA

Seda, Strenči, Valka, Strenču, Valkas novads

UZŅĒMUMI KARTES PAŠVALDĪBAS

2020/21

INFORMATĪ VI- P Ē TNIECISKAIS BIĻ ETENS

Mārketinga koncepti

nelieliem uzņēmumiem

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu

profilu izveide


Kur zvanīt steidzamos gadījumos?

Uzziņas un pakalpojumi

2 - 3

Pašvaldību informācija 4 - 9

Uzņēmējdarbības vide 10

Alfabētiskais

nozaru saraksts

11 - 17

Nozaru daļa 18 - 32

Firmu saraksts pēc to darbības sfēras

Advokāti - Baznīcas 18 - 20

Būvuzraudzība… - Celtniecības… 21 - 21

Ceļu… - Daiļamatniecība 22 - 22

Dzīvnieku… - Ekonomikas… 22 - 23

Ēdināšanas… - Informatīvie… 23 - 23

Izglītība… - Jaunrades… 23 - 24

Juvelierizstrādājumi… - Kabeļtelevīzija 24 - 24

Ķīmiskā… - Labiekārtošana… 25 - 25

Lopkopība - Medicīnas… 26 - 26

Mūzikas… - Namu… 27 - 28

Optika… - Parfimērijas… 28 - 28

Psihologa… - Reklāmas… 29 - 29

Rūpniecības… - Sabiedriskais… 29 - 29

Suvenīri… - Teātri… 30 - 30

Tūrisms… - Ugunsdzēsība… 30 - 30

Ūdensapgāde… - Valsts… 31 - 31

Viesnīcas… - Zobārstniecība… 31 - 31

Firmas alfabētiskā secībā

A - J 33 - 33

Firmas alfabētiskā secībā

K - Ž 34 - 35


Uzziņas un pakalpojumi

KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS?

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA 01, 112

POLICIJA 02, 110, 112

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 03, 112, 113

Policija

Vidzemes reģiona pārvalde .............................................................................................(00-24) 110

Valkas novada pašvaldības policija .........................................................................................................

.......................................................(strādā saskaņā ar grafiku) 26 494874, 647 23431

Traumatoloģiskā palīdzība

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Traumpunkts, Vienības gatve 45 .........................................................(00-24) 80 708866

Valsts apdegumu centrs ................................................................................(00-24) 67 038323

Medicīniskā palīdzība

“Vidzemes slimnīca”, SIA

Ambulatorā daļa Valkā .......................................................................(P.-Pt. 8-16) 647 22307

“Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA

Uzņemšana .....................................................................................................................(00-24) 647 31597

Ģimenes ārstu

konsultatīvais tālrunis ................................(d.d. 17-8; S., Sv. 00-24) 66 016001

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs ...............................(00-24) 67 042473

Avārijas dienesti

Latvenergo

Bojājumu pieteikšana .........................................................................................................(00-24) 8404

Klientu apkalpošanas dienests .........................................................................................................8400

Gāze

Latvijas gāze (bojājumu pieteikšana) ...............................................................(00-24) 114

Klientu apkalpošanas dienests ..........................................................................................................155

Latvijas propāna gāze Valka .....................................................................(00-24) 8 0000404

Siltumtīkli

Valka .............................................................................................................................(d.d. 8-17) 647 22332

Stomatoloģiskā palīdzība

Sejas-žokļu traumpunkts ..............................................................................(00-24) 67 069761

Ūdensapgāde un kanalizācija

Valka .............................................................................................................................(d.d. 8-17) 647 23402

2


Uzziņas un pakalpojumi

Informatīvie pakalpojumi

Ostas

Rīgas pasažieru termināls ...............................................................(d.d. 9-17) 67 326200

“Tallink Latvija”, informācija,

noteikumi, pārdošana .....................................................(d.d. 8-20, S. 9-17) 67 099700

Informācijas portāls .....................................................................................................www.valka24.lv

Uzticības un informācijas tālruņi

Diennakts uzziņu dienests .....................................................................................................................1180

HIV/AIDS centrs .............................................................................................................(8-18) 67 543777

Glābiet bērnus ............................................................................................................(12-17) 29 131311

Telekomunikācijas

TET

Klientu apkalpošanas dienests, bojājumu pieteikšana .........................................177

Latvijas Mobilais Telefons

Diennakts uzziņas ............................................................................................................................8 0768076

Tele2

Diennakts uzziņas .......................................................................29 560600 (klientiem 1600)

Zelta zivtiņa ..........................................................................................29 560676 (klientiem 1676)

Tehniski bojājumi ..............................................................................................................................8 0000600

Bite

Klientiem .............................................................................(8-24, pēc 24 autom. atbild.) 1601

Biznesa klientiem ..........................................................................................................................22 550000

Citu operatoru klientiem ..........................................................................................................25 851601

Bērnu un pusaudžu bezmaksas

uzticības tālrunis .........................................(d.d. 8-23, S. 8-22, Sv. 10-22) 116111

“Skalbes”, krīzes centrs ..........................................(00-24) 67 222922, 27 722292

Valsts Robežsardze ...................................................................(autom. atbild.) 8 0001060

Nacionālais veselības dienests .......................................(d.d. 8.30-17) 8 0001234

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ....................(d.d. 8.15-17) 654 52554

Ārlietu ministrijas Konsulārais

departaments ..........................................................................................(d.d. 8.30-17) 67 016364

...............................................................................................................................(info ceļotājiem) 8 0005905

........................................................(palīdzība ārkārtas situācijās ārzemēs) 26 337711

Valkas novada sociālais dienests .........................................................(d.d. 8-12; 13-17)

......................................................................................................................................(pakalpojumi) 647 25938

....................................................................................................................................................(pabalsti) 647 25939

Transports

Autoostas

Valkas autoosta .................................................................................................................................647 23538

.......................................................................................................(P.-Pt. 5-8.20; 9-14.10; 16.40-19.30,

............................................................................................S.-Sv. 5-7.45; 8.45-14.10; 16.55-19.30)

Ģeneratoru noma

Rīgas starptautiskā autoosta .................................(maksas uzziņas) 9 0000009

..................................................................................................................... (biļešu pasūtīšana) 9 0001111

Lidosta

Starptautiskā lidosta Rīga ..........................................................................................(uzziņas) 1817

3


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vidzemes plānošanas reģions

Bērzaines 5-2.st., Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Hardijs Vents, attīstības padomes priekšsēdētājs ................................................64116008

Gints Kukainis, attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks .....................26136763

Vidzemes plānošanas reģions, Administrācija

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Guna Kalniņa-Priede, administrācijas vadītāja .......................................................29477997

Māra Kārkliņa, lietvede .................................................................................64116014, 28838392

Sandra Ratnika, juriste .................................................................................................................64412440

sandra.ratnika@vidzeme.lv

Ilze Zviedre, juristes palīgs ........................................................................................................26329773

Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības un projektu nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Laila Gercāne, vadītāja ..................................................................................64116007, 29120536

Inese Jēgere, projektu vadītāja .............................................................................................28386853

inese.jegere@vidzeme.lv

Santa Niedola, projektu vadītāja ..........................................................................................26674261

santa.niedola@vidzeme.lv

Lelde Ābele, projektu vadītāja .................................................................64116008, 29266757

Līga Puriņa-Purīte, projektu vadītāja ................................................................................29214024

liga.pp@vidzeme.lv

Rita Merca, projektu vadītāja ..................................................................................................29476373

Ineta Puriņa, projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē) .........................................26382820

Maija Rieksta, projektu vadītāja ...........................................................64116008, 26099521

Aija Rūse, projektu vadītāja ......................................................................................................26400288

Rūta Ročāne, projektu speciāliste (ilgstošā prombūtnē) ................................64116007

Kristaps Ročāns, projektu vadītājs, Latvijas

augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera koordinators .............................29753011

Ina Miķelsone, projekta Vidzeme iekļauj vadītāja .................................................29289487

ina.mikelsone@vidzeme.lv

Dace Liepiņa, projekta Vidzeme iekļauj

vadītājas asistente ...............................................................................................64116080, 26569160

Laine Zālīte, projekta Vidzeme iekļauj

sociālo pakalpojumu eksperte ..................................................................................................26536286

Naula Dannenberga, projekta Vidzeme iekļauj

sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................................64412450, 26148024

naula.dannenberga@vidzeme.lv

Lienīte Priedāja-Klepere, tūrisma eksperte .................................64116080, 26133028

Ija Groza, Vidzemes plānošanas reģiona

koordinatore reemigrācijas jautājumos .............................................64116014, 25670756

Elisa Janelsiņa, juriste ..................................................................................................................29434874

Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ....................................................29454752

Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste ................................................28752793

Māra Sproģe, sabiedrisko attiecību speciālists ......................................................26488091

Liene Leonoviča, sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................27724884

liene.leonovica@vidzeme.lv

Zane Kaķe, projekta Livonijas kulinārais ceļš

sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................................64116080, 29334753

zane.kake@vidzeme.lv

Ieva Bīviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ...........................................................28674617

ieva.bivina@vidzeme.lv

Jānis Upenieks, IT speciālists ...............................................................................................22019443

Ilona Platonova, projektu eksperte/inovāciju brokeris ......................................29282826

ilona.platonova@vidzeme.lv

Vidzemes plānošanas reģions, Finanšu un budžeta plānošanas

nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Jana Leiboma, vadītāja .................................................................................64116013, 26366773

Irida Skopāne, grāmatvede ........................................................................64116013, 28741552

Inga Kozaka, projektu grāmatvede (ilgstošā prombūtnē) ...............................29197225

Signe Jānelsiņa, projektu grāmatvede ...........................................64412440, 28373484

signe.janelsina@vidzeme.lv

Lolita Novika, projektu grāmatvede ..................................................................................28342246

Vidzemes plānošanas reģions, Sabiedriskā transporta nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Inita Ozoliņa, vadītāja ......................................................................................26516182, 26359634

Linda Kerliņa, sabiedriskā transporta organizatore ..............................................26460811

Vidzemes plānošanas reģions, Teritorijas plānošanas nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Ieva Kalniņa, vadītāja .....................................................................................................................26533464

ieva.kalnina@vidzeme.lv

Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts .......................................25951714

Dace Laiva, teritorijas plānotāja ............................................................64116007, 26566680

Vidzemes plānošanas reģions, Uzņēmējdarbības centrs

Cēsu 19, Valmiera, LV-4201

Iepriekš pieteikties, sūtot e-pasta

vēstuli, norādot vēlamo tikšanās laiku un īsi aprakstot

jautājumu

Laima Engere, vadītāja ..................................................................................64116008, 28376912

Ģirts Broks, uzņēmējdarbības speciālists ....................................................................26943163

girts.broks@vidzeme.lv

Ilze Liepa, tūrisma eksperte ........................................................................64116008, 29335677

Vidzemes plānošanas reģions, Valmieras birojs

Purva 12a, Valmiera, LV-4201

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBA

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

dome@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv

Jānis Pētersons, domes priekšsēdētājs ........................................64715611, 29420536

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Agita Boķe

Jānis Ence

Jānis Kaucis

Aigars Leitis

Reinis Muižnieks

Jānis Pētersons

Līga Riekstiņa

Jānis Vāvere

Dainis Zuika

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Strenču novada pašvaldība, Jērcēnu pagasta pārvalde

Jērcēni, Jērcēnmuiža, Jērcēnu p., Strenču n., LV-4715

Kārlis Kārkliņš, vadītājs .................................................................................64715650, 26114866

Strenču novada pašvaldība, Plāņu pagasta pārvalde

Plāņi, Skolas 2, Plāņu p., Strenču n., LV-4727

Gunita Kainaize, vadītāja ............................................................................................................26371146

Strenču novada pašvaldība, Sedas pilsētas pārvalde

Skolas laukums 1, Seda, Strenču n., LV-4728

Aleksejs Jefimovs, vadītājs ....................................................................................................64715666

Strenču novada pašvaldība, Strenču pilsētas pārvalde

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730

Inese Zvirbule, lietvede ................................................................................................................64715620

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Strenču novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

Vita Vīksna, izpilddirektore ........................................................................................................64715616

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste ........................................................64715660

Andrejs Stirna, datortīklu administrators .....................................................................29338843

Sergejs Drožžins, darba aizsardzības un

ugunsdrošības speciālists ............................................................................................................27893439

darba.drosiba@strencunovads.lv

4


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Strenču novada pašvaldība, Administrācija, Kanceleja

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

Dace Janīte, vadītāja .....................................................................................................................64715614

Linda Viduce, vecākā lietvede ................................................................................................64715610

lietvediba@strencunovads.lv

Viola Lāce, juriste ..............................................................................................................................64715615

viola.lace@strencunovads.lv

Linda Vikse, juriste, juristes palīgs .....................................................................................64731629

jurista.paligs@strencunovads.lv

Ināra Ēķe, personāla vadības speciāliste ......................................................................64731621

personals@strencunovads.lv

Strenču novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

Ina Neimane, priekšsēdētāja ....................................................................64715632, 26318020

Mārīte Garā, priekšsēdētājas vietniece .........................................................................26318020

Anita Auniņa, sekretāre ...............................................................................................................64715632

Strenču novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730

Inese Zvirbule, vadītāja ................................................................................................................64715620

Strenču novada pašvaldība, Grāmatvedības un finanšu nodaļa

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

Vineta Zandere, vadītāja .............................................................................................................64715618

Evija Frīdberga, vadītāja vietniece, ekonomiste .....................................................64715613

Mudīte Gustava, grāmatvede ................................................................................................64715640

Kārlis Kārkliņš, nekustamā īpašuma nodokļa administrators ......................26114866

Sarmīte Gailīte, kasiere ................................................................................................................64715625

Strenču novada pašvaldība, Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā

nodrošinājuma nodaļa

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730

Ilmārs Strauts, vadītājs ................................................................................................................26372979

Inese Kārkliņa, vadītāja vietniece .........................................................64715623, 29129911

Aleksejs Jefimovs, vadītāja vietnieks ............................................................................26593878

seda@strencunovads.lv

Vladimirs Jevsejevs, komunālinženieris .......................................64715642, 28625807

Rolands Tēbergs, transporta dispečers .........................................................................29151485

transports@strencunovads.lv

Aivars Zariņš, nodaļas speciālists ......................................................................................26315806

Ilmārs Kosmanis, ūdensapgādes speciālists ...........................................................29916501

Strenču novada pašvaldība, Plānošanas un attīstības nodaļa

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730

Iveta Ence, vadītāja ..........................................................................................................................64715624

Madara Ribozola, tūrisma speciālists,

starptautisko projektu vadītājs .................................................................................................64715667

Zaiga Auniņa, projektu vadītāja ............................................................................................64715657

Ilze Bičevska, iepirkumu speciāliste .................................................................................64715664

Alīna Ločmele, zemes ierīkotāja ..........................................................................................64715622

Strenču novada pašvaldība, Sociālais dienests

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

Inguna Ozola, vadītāja ...................................................................................................................64715617

Ina Timermane, sociālais darbinieks ................................................64715617, 26171133

Amanda Vilkaste, sociālais darbinieks ...........................................64715626, 26171122

Santa Neļķe, sociālā darba organizatore ......................................................................64715638

sd.organizators@strencunovads.lv

Anita Auniņa, datu ievades operatore ............................................................................64715632

Strenču novada pašvaldības policija

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

Ieva Beikmane, vecākā inspektore ....................................................................................26347666

Strenču novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas

centrs (Strenču VPVKAC)

Valkas 16, Strenči, Strenču n., LV-4730

Inese Zvirbule, VPVKAC speciāliste ..................................................................................66954852

strenci@pakalpojumucentrs.lv

Ināra Ēķe, VPVKAC speciāliste ...............................................................................................66954852

strenci@pakalpojumucentrs.lv

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Jaunklidža bibliotēka .....................................................................................................................64715658

Jaunklidzis, Saieta Nams, Plāņu p., Strenču n., LV-4727

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs .........................................64715652

Jērcēni, Jērcēnmuiža, Jērcēnu p., Strenču n., LV-4715

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde ...................................................................64715662

Rīgas 8b, Strenči, Strenču n., LV-4730

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde,

Struktūrvienība Dzērvīte ............................................................................................................64715645

Meža 4, Seda, Strenču n., LV-4728

Plāņu feldšeru punkts ...................................................................................................................26527425

Plāņi, Skolas 2, Plāņu p., Strenču n., LV-4727

Plāņu pagasta bibliotēka ...........................................................................................................26303781

Plāņi, Skolas 2, Plāņu p., Strenču n., LV-4727

Plāņu tautas nams ...........................................................................................................................25422684

Plāņi, Muiža, Plāņu p., Strenču n., LV-4727

Sedas pilsētas bibliotēka ..........................................................................................................64715646

Skolas laukums 2, Seda, Strenču n., LV-4728

Sedas pilsētas kultūras nams .............................................................................................28323986

Parka 21, Seda, Strenču n., LV-4728

Strenču mūzikas skola ................................................................................................................64715629

Gaujas 9, Strenči, Strenču n., LV-4730

Strenču novada kultūras centrs ........................................................................................25422684

Baznīcas 2, Strenči, Strenču n., LV-4730

Strenču novada Tūrisma informācijas centrs .....................................................64715667

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730

Strenču novada vidusskola ....................................................................................................64715634

Rīgas 13, Strenči, Strenču n., LV-4730

Strenču novada vidusskola, Filiāle Sedā .................................................................64715643

Skolas laukums 2, Seda, Strenču n., LV-4728

Strenču pilsētas bibliotēka .....................................................................................................64715631

Pulkveža Zemitāna 5, Strenči, Strenču n., LV-4730

SADARBĪBAS PARTNERI STRENČU NOVADĀ

4 gadalaiki, veikals ..........................................................................................................................26731986

Rīgas 6, Strenči, Strenču n., LV-4730

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701, www.valka.lv

Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs ..................................................64722234

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Jānis Anže

Dace Bašķe

Andris Dainis

Aivars Gailis

Varis Juškevičs

Agris Krastiņš

Vents Armands Krauklis

Unda Ozoliņa

Sandra Pilskalne

Agris Simulis

Aivars Sjademe

Maruta Stabulniece

Kristaps Sula

Vilmārs Vesingi

Viesturs Zariņš

5


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Valkas novada pašvaldība, Vijciema pagasta pārvalde

Vijciems, Dalderi, Vijciema p., Valkas n., LV-4733

Valdis Šaicāns, vadītājs ...............................................................................................................25740772

Baiba Kalniņa, uzskaitvede .......................................................................................................28645745

Valkas novada pašvaldība, Zvārtavas pagasta pārvalde

Stepi, Luturskola, Zvārtavas p., Valkas n., LV-4735

Valdis Šaicāns, vadītājs ...............................................................................................................25740772

Marita Treijere, uzskaitvede .....................................................................................................26141580

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Valkas novada pašvaldība, Ērģemes pagasta pārvalde

Ērģeme, Pūcītes, Ērģemes p., Valkas n., LV-4711

Pēteris Pētersons, vadītājs .......................................................................................................26280656

Gita Dance, uzskaitvede ..............................................................................................................26573676

Valkas novada pašvaldība, Kārķu pagasta pārvalde

Kārķi, Ausmas, Kārķu p., Valkas n., LV-4716

Pēteris Pētersons, vadītājs ........................................................................64728020, 26280656

Vita Jundzīte, uzskaitvede .........................................................................................................64728020

Valkas novada pašvaldība, Valkas pagasta pārvalde

Lugaži, Lugažu Muiža, Valkas p., Valkas n., LV-4701

Ligita Sīmane, vadītāja ..................................................................................64781371, 29459171

Mirdza Briede, uzskaitvede, lietvede ...............................................................................64781371

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Valkas novada pašvaldība, Administrācija, Domes vadība

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja

vietnieks ........................................................................................................................64722237, 26469153

Ainārs Zābers, izpilddirektors ..................................................................64707620, 26432490

Izpilddirektora vietnieks, pilsētas

teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs

Sandra Kažociņa, izpilddirektora palīgs ..........................................64722203, 25449980

dome@valka.lv

Valkas novada pašvaldība, Administrācija, Priekšsēdētāja

sekretariāts

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

Inguna Medne, priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja .........64707486, 29250086

Anda Mičule, priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre ..........64722238, 25749522

Ivo Leitis, sabiedrisko attiecību speciālists ..................................64707486, 26444002

Dace Pūce, elektronisko plašsaziņas

līdzekļu speciāliste ...............................................................................................64707486, 28337768

Valkas novada pašvaldība, Administratīvi juridiskā nodaļa

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

Aleksandrs Golubovs, vadītājs ..............................................................64707477, 28331140

aleksandrs.golubovs@valka.lv

Mārīte Valtiņa, juriste/iepirkumu speciāliste ..............................64707480, 25430356

marite.valtina@valka.lv

Ilona Freimane, vecākā iepirkumu speciāliste ..........................64707480, 25749555

ilona.freimane@valka.lv

Līga Čukure, juriste ...........................................................................................64722235, 28382321

liga.cukure@valka.lv

Ivita Aumeistere, jurista palīgs ..............................................................64707482, 26407472

ivita.aumeistere@valka.lv

Sarmīte Reke, arhivāre ..................................................................................64781319, 29176316

sarmite.reke@valka.lv

Valkas novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

Gunta Smane, vadītāja ..................................................................................64707478, 26463408

Valkas novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa

Attīstības un projektu daļa

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

Jana Putniņa, projektu daļas vadītāja ..............................................64722250, 26414197

Inga Aleksejeva, projektu vadītāja ......................................................64722236, 26128051

Toms Simtiņš, projektu vadītājs ............................................................64722236, 25625455

Valkas novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa

Teritorijas plānošanas daļa

Semināra 9, Valka, Valkas n., LV-4701

Lāsma Engere, attīstības un plānošanas

nodaļas vadītājas vietniece ..........................................................................64707499, 29299595

Kristīne Salniņa, teritorijas plānotāja ................................................64707499, 25749130

Ingars Siliņš, teritorijas plānotājs .........................................................64707490, 26526090

Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļa

administratore ..........................................................................................................64707479, 29237967

Valkas novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Semināra 9, Valka, Valkas n., LV-4701

Kārlis Briedis, priekšsēdētājs ...................................................................64725933, 29453790

Sandra Lauciņa, priekšsēdētāja vietniece ...................................64722212, 27820458

6


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Daila Cekula, bāriņtiesas loceklis ........................................................................................27871162

Aija Oliņa, bāriņtiesas loceklis ................................................................................................27840754

Lāsma Eglīte, bāriņtiesas loceklis .......................................................................................27871459

Inese Vērzemniece, sekretāre

inese.verzemniece@valka.lv

Valkas novada pašvaldība, Būvvalde

Semināra 9, Valka, Valkas n., LV-4701

Māris Pandalons, vadītājs, būvinspektors ..................................................................28378470

Līga Šķepaste, arhitekte ..............................................................................................................27303998

Līga Ķībere, būvinspektora palīgs .........................................................64707492, 26460943

Valkas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

Māra Zeltiņa, vadītāja .....................................................................................64781556, 28350388

Inita Rikse, vadītājas vietniece ..............................................................................................64781557

Valkas novada pašvaldība, Grāmatvedības un finanšu nodaļa

Semināra 29, Valka, Valkas n., LV-4701

Ilze Grandava, vadītāja ...................................................................................64707615, 28379239

Vita Boša, vadītājas vietniece ..................................................................64781201, 25449953

Antra Ķīkule, iekšējās kontroles galvenā speciāliste .........................................28677024

Jana Grase, algu grāmatvede ..................................................................64723335, 28311440

Ilga Velde, algu grāmatvede ......................................................................64707619, 29339678

Agnija Balode, grāmatvede ......................................................................................................25629078

Līga Beitika, grāmatvede .............................................................................64707618, 26642124

Ludmila Dubrovina, grāmatvede ..........................................................64707616, 26533657

Vera Dzene, grāmatvede ...............................................................................64707619, 29339678

Vita Mikāne, grāmatvede ...........................................................................................................64707614

Valda Tauriņa, grāmatvede .........................................................................64707618, 26642124

Iveta Krastiņa, grāmatvede, kasiere .................................................................................64722059

Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis .......................................................................................64722053

Valkas novada pašvaldība, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes

lietu nodaļa

Semināra 9, Valka, Valkas n., LV-4701

Rolands Rastaks, vadītājs .........................................................................................................25779961

Raivis Graņics, sporta un jaunatnes lietu

daļas vadītājs ............................................................................................................25771165, 26306929

Ramona Lapiņa, izglītības speciāliste ..............................................64707501, 29434561

Līga Lāne, kultūras darba organizatore ...........................................................................22042722

Maija Kaimiņa, interjera un reklāmas dizaina māksliniece ...........................25629910

Māris Koops, sporta speciālists Valkā ............................................................................29424580

Dzintars Stočka, šautuves vadītājs-instruktors .......................................................26333869

Romina Meļņika, jaunatnes lietu speciāliste ............................................................29472781

Valkas novada pašvaldība, Personāla nodaļa

Semināra 29, Valka, Valkas n., LV-4701

Līga Metuzāle, vadītāja .................................................................................64722000, 28632770

Arita Ārgale, vadītājas vietniece, personāla speciāliste .................................20234413

arita.argale@valka.lv

Gundega Veinberga, personāla speciāliste ...............................................................29113378

Inta Markova, personāla speciāliste .................................................64781204, 26534713

Valkas novada pašvaldība, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas

nodaļa

Raiņa 25a, Valka, Valkas n., LV-4701

Vadītājs

Inārs Šalders, nodaļas vadītāja vietnieks ......................................64722503, 26333885

Vija Iļda, darbu vadītāja .................................................................................64722503, 29135529

Rita Luguze, J. Cimzes kapu pārzine .................................................................................26400894

Iluta Apine, Meža kapu pārzine .............................................................................................26311928

Inga Baltere, vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme .............................................26127430

Karīna Božeņecka, vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme ..............................28652429

Valkas novada pašvaldība, Saimnieciskā daļa

Semināra 9, Valka, Valkas n., LV-4701

Jānis Lomašs, saimniecības pārzinis ...............................................64707484, 26622891

Valkas novada pašvaldība, Siltumapgādes nodaļa

Rīgas 22, Valka, Valkas n., LV-4701

Dzintars Rudzītis, vadītājs ..........................................................................64722332, 22012870

Valkas novada pašvaldība, Sociālais dienests

Rūjienas 3d, Valka, Valkas n., LV-4701

Natālija Dubrovska, vadītāja ...................................................................64725937, 29452453

Iveta Poriete, sociālo pakalpojumu daļas vadītāja ................64725938, 28374397

Zane Zariņa, vadītājas vietniece,

sociālais darbinieks .............................................................................................64725939, 28687967

Inese Mūze, sociālās palīdzības organizatore ..........................................................28687297

Kristiāna Brolīte, sociālais darbinieks darbam

ar ģimeni un bērniem ........................................................................................................................28681324

Lana Paškēvica, sociālais darbinieks darbam

ar ģimeni un bērniem ........................................................................................................................28677671

Gunita Beikmane, sociālais darbinieks darbam ar ģimeni

un bērniem, sociālais darbinieks Vijciema un Zvārtavas pagastos ..........29264215

gunita.beikmane@valka.lv

Zita Roze, sociālais darbinieks Ērģemes un Kārķu pagastos .......................28673013

Evita Bašķe, sociālais darbinieks darbam ar

pensijas vecuma personām un invalīdiem ......................................27291148, 28692945

evita.baske@valka.lv

Lietvede ........................................................................................................................................................64722233

Valkas novada pašvaldība, Speciālisti

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

Andris Gindra, darba aizsardzības un civilās

aizsardzības speciālists ..................................................................................................................26183387

Māris Zālītis, būvinženieris .......................................................................................................28695270

Vilnis Vilguts, vecākais datorsistēmu un

datortīklu administrators .................................................................................64707487, 26444601

Guntis Vilguts, datorsistēmu un datortīklu administrators ............................20232952

guntis.vilguts@valka.lv

Ināra Lazdiņa, kooperācijas speciāliste ..........................................................................26564401

Baiba Vorobjeva, sabiedrības veselības organizatore ......................................28644365

Aksana Markoviča, administratīvās komisijas sekretāre ..............................26442285

aksana.markovica@valka.lv

Valkas novada pašvaldība, Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa

Rīgas 22, Valka, Valkas n., LV-4701

Gundars Avotiņš, vadītājs ..........................................................................64723402, 26333453

Brigita Miķelsone, vadītāja vietniece ...............................................64723402, 26336689

Valkas novada pašvaldības policija

Rīgas 25, Valka, Valkas n., LV-4701

Andris Bratčikovs, vecākais inspektors .........................................26370198, 64723431

Dežūrtālrunis ............................................................................................................................................26494874

Valkas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas

centrs (Valkas VPVKAC)

Rīgas 25, Valka, Valkas n., LV-4701

Baiba Vorobjeva, vadītāja ..........................................................................................................28644365

valka@pakalpojumucentri.lv

Aksana Markoviča, klientu apkalpošanas

speciāliste ...................................................................................................................66954878, 26442285

valka@pakalpojumucentri.lv

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Ērģemes pagasta bibliotēka ..................................................................................................26204779

Ērģeme, Arkādijas, Ērģemes p., Valkas n., LV-4711

Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka ..............................................................................28600398

Turna, Valžkalni, Ērģemes p., Valkas n., LV-4711

Ērģemes pamatskola ....................................................................................................................26669743

Ērģeme, Ērģemes skola, Ērģemes p., Valkas n., LV-4711

Kārķu pagasta bibliotēka ..........................................................................................................64728020

Kārķi, Ausmas, Kārķu p., Valkas n., LV-4716

7


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Kārķu sākumskola ............................................................................................................................26425031

Kārķi, Kārķu p., Valkas n., LV-4716

Kārķu tautas nams ..........................................................................................................................26365892

Kārķi, Kārķu p., Valkas n., LV-4716

Mierkalna tautas nams ...............................................................................................................29141319

Mierkalna tautas nams, Zvārtavas p., Valkas n., LV-4735

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................64724164

Ausekļa 44, Valka, Valkas n., LV-4701

Pumpuriņš, speciālā pirmsskolas izglītības iestāde .....................................64722076

Puškina 10, Valka, Valkas n., LV-4701

Turnas tautas nams ........................................................................................................................26419724

Turna, Valžkalni, Ērģemes p., Valkas n., LV-4711

Valkas bērnu-jaunatnes sporta skola ...........................................................................26324114

Rīgas 41, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ............................................................................................64707271

Raiņa 28a, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Mācību korpuss ............................................64707508

Ausekļa 5, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skola ................................................................................64707001

Semināra 25, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas mākslas skola ....................................................................................................................64724078

Beverīnas 5, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas novada bērnu un jauniešu centrs Mice .................................................64724909

Semināra 27, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas novada Centrālā bibliotēka ..................................................................................64723672

Rīgas 22, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas novada Tūrisma informācijas birojs ...........................................................64725522

Rīgas 22, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas novadpētniecības muzejs .....................................................................................64722198

Rīgas 64, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka ...................................................................................25425496

Lugaži, Lugažu Muiža, Valkas p., Valkas n., LV-4701

Valkas pagasta saieta nams Lugažu muiža ...........................................................26319816

Lugaži, Lugažu Muiža, Valkas p., Valkas n., LV-4701

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka ..........................................................................................25425496

Sēļi, Māja 22, Valkas p., Valkas n., LV-4723

Valkas pilsētas kultūras nams ............................................................................................64723705

E.Dārziņa 8, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas pilsētas stadions ............................................................................................................26324114

Rīgas 41, Valka, Valkas n., LV-4701

Vijciema pagasta bibliotēka ..................................................................................................27326139

Vijciems, Druvas-2, Vijciema p., Valkas n., LV-4733

Vijciema sākumskola ....................................................................................................................26430527

Vijciems, Druvas, Vijciema p., Valkas n., LV-4733

Vijciema tautas nams ..................................................................................................................29386820

Vijciems, Dalderi, Vijciema p., Valkas n., LV-4733

Zvārtavas pagasta bibliotēka ...............................................................................................22034783

Stepi, Luturskola, Zvārtavas p., Valkas n., LV-4735

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Valkas namsaimnieks, SIA .....................................................................................................64781272

Rīgas 22, Valka, Valkas n., LV-4701

SADARBĪBAS PARTNERI VALKAS NOVADĀ

Arka Pluss, SIA ...................................................................................................................................64781310

Raiņa 5, Valka, Valkas n., LV-4701

Aroda Partneri, SIA .........................................................................................................................29177174

Apvienības 12, Valka, Valkas n., LV-4701

DentaNata, SIA ...................................................................................................................................26417194

Ausekļa 1, Valka, Valkas n., LV-4701

Divi A, SIA ................................................................................................................................................29279287

Vienības gatve 5, Valka, Valkas n., LV-4701

Elston, SIA ................................................................................................................................................64722888

Rīgas 24, Valka, Valkas n., LV-4701

Ikšeles G. IU, Zobārstniecības kabinets ....................................................................64722904

E.Dārziņa 8, Valka, Valkas n., LV-4701

Ingra, SIA, Ziedu salons ............................................................................................................64723059

Rīgas 22, Valka, Valkas n., LV-4701

Jaunā aptieka, SIA ..........................................................................................................................64728041

Kārķi, Dālderi, Kārķu p., Valkas n., LV-4716

K, SIA .............................................................................................................................................................64781283

Parka 23, Valka, Valkas n., LV-4701

Kalnieši, ZS ..............................................................................................................................................29216399

Sēļi, Kalnieši, Valkas p., Valkas n., LV-4723

Kalnpierbes, ZS ...................................................................................................................................64725543

Pentsils, Ērģemes p., Valkas n., LV-4711

Leles L. zobārstniecības IU .....................................................................................................64722997

Rūjienas 3-307, Valka, Valkas n., LV-4701

LVKV, SIA, Valkas birojs .............................................................................................................64725346

Rīgas 11, Valka, Valkas n., LV-4701

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................64724164

Ausekļa 44, Valka, Valkas n., LV-4701

Pauze, skaistumkopšanas salons ....................................................................................26404060

Rīgas 16-1, Valka, Valkas n., LV-4701

Purmaļi, ZS ..............................................................................................................................................29473829

Purmaļi, Ērģemes p., Valkas n., LV-4711

Rozi, SIA, Kafejnīca ........................................................................................................................64722903

Rūjienas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

SKL autoserviss, SIA .....................................................................................................................29166836

Rūjienas 3a, Valka, Valkas n., LV-4701

Spoža Spalva, IK, Veterinārā klīnika ..............................................................................64725082

Smilšu 29, Valka, Valkas n., LV-4701

Tolmets Vidzeme, SIA, Filiāle ...............................................................................................80008880

Varoņu 35, Valka, Valkas n., LV-4701

Valdro Agro, SIA ................................................................................................................................64723698

Meža 4, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skola ................................................................................64707001

Semināra 25, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas mākslas skola ....................................................................................................................64724078

Beverīnas 5, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas MD, SIA ...................................................................................................................................64707005

Parka 25, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas namsaimnieks, SIA .....................................................................................................64781272

Rīgas 22, Valka, Valkas n., LV-4701

Valkas novada pašvaldība .......................................................................................................64722238

Beverīnas 3, Valka, Valkas n., LV-4701

8


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Mārketinga koncepti

nelieliem uzņēmumiem

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu

profilu izveide

9


Uzņēmējdarbības vide

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

LIELĀKIE UZŅĒMUMI VALKAS APKAIMĒ

Apsekoti 2145 uzņēmumi Valkas apkaimē. Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses.

Vieta Nosaukums

Apgrozījums (tūkst. EUR) Apgrozījuma Rentabilitāte, Darbinieku

2018 2017 izmaiņas

% skaits 2018

1 FIRMA MADARA 89, SIA 127 785 104 592 22,17 7,43 1537

2 STORA ENSO LATVIJA, AS 63 186 50 830 24,31 6,32 152

3 Aldar Latvia, SIA 56 855 26 564 114,03 4,91 71

4 ET Invest, SIA 46 965 39 296 19,52 2,46 71

5 8 CBR, SIA 26 872 25 333 6,07 4,91 232

6 GRAANUL INVEST, SIA 23 555 22 611 4,18 -4,66 33

7 VUDLANDE, SIA 19 345 14 802 30,69 7,59 111

8 SMILTENES PIENS, AS 19 069 17 869 6,71 4,56 131

9 PATA Strenči, AS 17 773 9 794 81,47 7,77 77

10 SMILTENE IMPEX, SIA 17 042 15 706 8,5 1,31 49

11 LARS LIMITED, SIA 12 019 11 689 2,82 18,19 184

12 LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA, SIA 9 992 8 797 13,58 1,76 101

13 VĀRPAS 1, SIA 8 558 6 249 36,96 3,88 82

14 Graanul Invest Energy, SIA 8 420 7 285 15,59 35,09 6

15 BioMix Balticum, SIA 7 479 205 3543,45 2,81 4

16 PEPI RER, SIA 7 365 6 458 14,04 10,91 131

17 MEŽVALDE AD, SIA 6 898 4 676 47,51 10,06 25

18

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca,

Valsts SIA

6 040 4 768 26,68 -0,45 342

19 Graanul Pellets Energy, SIA 5 881 5 058 16,28 34,2 7

20 Incukalns Energy, SIA 5 879 5 391 9,05 31,95 1

21 SAUKAS KŪDRA, SIA 5 289 4 671 13,23 24,66 66

22 PRIVĀTBŪVE, SIA 4 722 3 297 43,21 4,28 21

23 TIM-T, SIA 4 619 3 674 25,73 0,75 25

24 TROLL Smiltene, SIA 4 456 5 688 -21,66 3,21 141

25 efn NORD, SIA 3 628 1 411 157,05 5,88 146

26 VAIDENS, SIA 3 592 3 510 2,34 3,81 71

27 AL MEŽS, SIA 3 345 3 066 9,12 11,74 45

28 Enefit Power & Heat Valka, SIA 3 220 3 072 4,82 24,86 10

29 VALKAS MELIORĀCIJA, SIA 3 141 3 184 -1,35 7,15 42

30 PB Koksne, SIA 2 968 1 961 51,4 12,2 45

31 AGROTEHNIKA SMILTENE, SIA 2 654 2 366 12,2 0,03 11

32

KALĒJIŅI 1, Bilskas pagasta Smiltenes

novada ZS

2 490 2 780 -10,45 27,28 21

33 LV Timber, SIA 2 373 1 513 56,91 32,62 31

34 AW Latvia, SIA 2 325 1 434 62,16 3,63 12

35 PALSA, SIA 2 235 2 280 -1,98 17,91 54

36 ĶIKUTI-99, SIA 2 147 1 652 29,97 -1,54 15

37 CEĻINIEKS 2010, SIA 2 044 1 403 45,75 6,49 33

38 ASE, SIA 1 843 1 288 43,13 5,34 39

39 SM Energo, SIA 1 834 1 815 1,04 -1,45 8

40 LAR & CO, SIA 1 719 1 850 -7,06 6,86 21

41 Valkas Namsaimnieks, SIA 1 657 1 501 10,44 1,75 48

42 SMILTENES KOKS, SIA 1 616 1 320 22,49 0,78 48

43 AA INVEST, SIA 1 612 1 797 -10,26 2,84 7

44

KALNPIERBES, Valkas rajona Ērģemes

pagasta ZS

1 612 1 515 6,34 1,19 14

45

ROŽKALNI, Valkas rajona Smiltenes

pagasta ZS

1 581 1 567 0,92 14,9 9

46 EVENTO, SIA 1 501 385 289,45 3,38 22

47

Smiltenes NKUP, Smiltenes pilsētas

pašvaldības SIA

1 322 1 213 8,93 7,97 66

48 VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS, SIA 1 309 388 237,06 5,19 17

49 PAN-TRANS, SIA 1 277 1 316 -2,93 0,6 25

50 AKORDS-3, SIA 1 269 1 266 0,25 0 23

10


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

B

Alfabētiskais nozaru saraksts

Apzīmējumi

Piemērs

Aukles (grāmatā neesošās nozares nosaukums)

(skatīt sekojošo nozari)

Bērnudārzi, bērnu audzināšana

(grāmatā esošās nozares nosaukums)

* (speciāli izvēlēta nozare)

A, Ā

Advokāti ...................................................................................................................18

Afišu un plakātu izvietošana

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29

Agroķīmiskie pakalpojumi

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Agronomi Lauksaimniecības pakalpojumi ................25

Ainavu arhitekti

Labiekārtošana, apzaļumošana;

projektēšana, ierīkošana ...............................................................25

Aitkopība Lopkopība ...........................................................................26

Aizkaru stieņi

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Aizkaru tirdzniecība

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Aizsargierīces

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19

Akmens apstrāde, pieminekļu izgatavošana ...............18

Akmeņogles

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Aktīvā atpūta

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................19

Sporta celtnes un bāzes .........................................................30

Akustiskās un gaismas iekārtas

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Alkoholiskie dzērieni

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Alus

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Ambulances

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Ambulatorā palīdzība

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Apavu labošana ..............................................................................................18

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ..........................18

Apdares darbi

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

Apdrošināšana .................................................................................................18

Apdruka Reklāmas pakalpojumi ...........................................29

Apgaitas Mežsaimniecība .............................................................27

Apģērba izgatavošana, šūšana ....................................................18

Apģērba labošana

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18

Apģērba ražošana

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ......................18

Apkures iekārtas Siltumtehnika ..............................................30

Aploksnes

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Apmācība, autovadītāju .........................................................................18

Apmācība deju un baleta Apmācība, kursi .................19

Apmācība, kursi ..............................................................................................19

Apsardze, drošība, aizsargierīces ............................................19

Apskaņošana

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Aptiekas ...................................................................................................................19

Apvienības

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Arhīvi ............................................................................................................................19

Arodbiedrības Biedrības, nodibinājumi ........................20

Asfaltbetona ražošana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Asins pārliešanas stacija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Asociācijas Biedrības, nodibinājumi ................................20

Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde ......................19

Atlaižu kartes Reklāmas pakalpojumi ..............................29

Atpūta laukos

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................19

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................30

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .......19

Atpūtas un svinību organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Atslēdznieku darbi Metālapstrāde ........................................26

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................19

Attīrīšanas ierīces

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Augkopība

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Augļkopība Dārzkopība, dārzeņkopība .........................22

Augsnes analīze

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Augsnes apstrāde

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Augu aizsardzība

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Aukles Bērnudārzi, bērnu audzināšana .......................20

Auto remonts, apkope .............................................................................19

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Auto tehniskā apskate, reģistrācija .........................................20

Auto tirdzniecība ............................................................................................20

Autobusu noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20

Autoinspekcijas

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Policija, valsts un pašvaldības .......................................28

Automašīnu utilizācija

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Automātiskās un karuseļdurvis

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Automobiļu diagnostika

Auto remonts, apkope ...............................................................19

Automobiļu (kravas) noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20

Automobiļu mazgāšana

Auto remonts, apkope ...............................................................19

Automobiļu novērtēšana

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................30

Automobiļu tehniskā ekspertīze

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................30

Automobiļu tenti

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Automobiļu transportēšana, palīdzība ceļā

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20

Autoostas

Sabiedriskais transports, autoostas ........................29

Autoriepas

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Autoriepu serviss

Auto remonts, apkope ...............................................................19

Autosaloni Auto tirdzniecība ......................................................20

Autoserviss Auto remonts, apkope ....................................19

Autoskolas Apmācība, autovadītāju ..................................18

Autostikli

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Autotransporta apdrošināšana

Apdrošināšana ...................................................................................18

Autotransporta pakalpojumi ............................................................20

Avīzes Preses izdevumi ..................................................................29

Ārstnieciskā kosmētika Aptiekas ............................................19

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Ārstnieciskā vingrošana

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Ārstniecība

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Slimnīcas ..................................................................................................30

Ārstniecības līdzekļi Aptiekas .....................................................19

Ārstu biedrības Biedrības, nodibinājumi ......................20

B

Baleta apmācība Apmācība, kursi .......................................19

Baloni Pasākumu organizēšana ............................................28

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29

Banketu zāles Pasākumu organizēšana .......................28

Baznīcas, reliģiskās organizācijas ...........................................20

Bāri Ēdināšanas pakalpojumi ..................................................23

Bāriņtiesas Juridiskie pakalpojumi ....................................24

Benzīns

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Betons

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Bezalkoholiskie dzērieni

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Bērnu apģērbs

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................20

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................20

Bērnu uzturs

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................20

Bērnudārzi, bērnu audzināšana ..................................................20

Bēru ceremoniju organizēšana

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18

Bibliotēkas ............................................................................................................20

Biedrības Biedrības, nodibinājumi .....................................20

Biedrības, nodibinājumi ........................................................................20

Biļešu izplatīšana uz pasākumiem

Pasākumu organizēšana ........................................................28

11


B

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Bioloģiskā lauksaimniecība

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25

Biroja serviss

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................23

Birstes

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Bistro Ēdināšanas pakalpojumi .............................................23

Bitums

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Biznesa konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Boulings Sporta celtnes un bāzes ......................................30

Brilles un to labošana Aptiekas ................................................19

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Brokeri Finanšu darbība, kreditēšana ............................23

Būvgružu savākšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Būvkalumi

Daiļamatniecība ................................................................................22

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Būvtehnikas noma

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ..............21

Būvuzraudzība, būvvaldes .................................................................21

C, Č

Cauruļvadu transports

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................23

Celtniecības materiāli

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Celtniecības pārsegi

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi ............21

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ............................21

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21

Celtņi

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21

Celuloze

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Ceļa zīmes

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Ceļojumi Tūrisms un ceļojumi .................................................30

Ceļu būves tehnika

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21

Ceļu policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................28

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana ...........................22

Cements

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Cepures

Apģērbs; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

Cēlējmehānismi

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21

Ciete

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Cietumi Juridiskie pakalpojumi .............................................24

Cilvēktiesības Juridiskie pakalpojumi .............................24

Cirks Teātri, kinoteātri un koncertzāles ........................30

Cukurbiešu audzēšana

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Cukurs

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Cūkkopība Lopkopība .......................................................................26

Čipsu ražošana

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

D

Dabas un pieminekļu aizsardzība

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31

Daiļamatniecība ..............................................................................................22

Daiļrades studijas un pulciņi

Daiļamatniecība ................................................................................22

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Dakstiņi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Darba aizsardzība

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Darba aizsardzības līdzekļi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Darba apģērbs un darba aizsardzības līdzekļi;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Darba biržas Darbā iekārtošana ............................................22

Darba drošības organizēšana, konsultācijas .............22

Darbā iekārtošana ........................................................................................22

Datorprogrammu tirdzniecība

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Datortehnikas apmācība Apmācība, kursi ..................19

Datortehnikas remonts un apkope

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Datortīkli

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Dārglietu un dārgmetālu ieķīlāšana

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................26

Dārglietu un dārgmetālu uzpirkšana

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Dārza tehnikas remonts

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................29

Dārzeņkopība Dārzkopība, dārzeņkopība ..................22

Dārzkopība, dārzeņkopība .................................................................22

Dārzkopības sabiedrības

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................22

Dārzniecības Dārzkopība, dārzeņkopība ....................22

Ziedi, floristika ....................................................................................31

Dāvanas Reklāmas pakalpojumi ..........................................29

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................30

Degļi Gāzes apgāde un ierīces ..............................................23

Siltumtehnika .......................................................................................30

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Degvielas uzpildes stacijas

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Deju apmācība Apmācība, kursi ............................................19

Deju kolektīvi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................24

Demontāža

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Departamenti Valsts institūcijas .............................................31

Deratizācija Sanitārie dienesti ..................................................29

Detektīvi Juridiskie pakalpojumi ...........................................24

Dezinfekcija un dezinsekcija

Sanitārie dienesti ............................................................................29

Dīzeļdegviela

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Domes Pašvaldības .............................................................................28

Draudzes

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Dvieļi

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Dzelzceļa policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................28

Dzelzceļa stacijas un transports ................................................22

Dzelzsbetona konstrukcijas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Dzemdību nami Slimnīcas ............................................................30

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Dzimtsarakstu arhīvi Arhīvi ............................................................19

Dzimtsarakstu nodaļas ...........................................................................22

Dzīvesvietas reģistrācija

Valsts institūcijas ............................................................................31

Dzīvnieku ārstēšana Veterinārija ............................................31

Dzīvnieku barība

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................22

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība .........................................22

Dzīvokļu maiņa Nekustamais īpašums ..........................28

Dzīvokļu remonts

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

E, Ē

Ekoloģija Vides aizsardzība, ekoloģija ..........................31

Ekoloģiski tīri produkti

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Ekskursijas Tūrisms un ceļojumi ...........................................30

Ekspeditori

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24

Ekspedīcija

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24

Ekspertīze Kontroles dienesti ..................................................24

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................30

Eksports Tirdzniecības starpnieki ......................................30

Elektroenerģijas apgāde

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ........................................23

Elektroenerģijas skaitītāji

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Elektroinstalācijas darbi Elektromontāža ......................23

Elektromontāža ...............................................................................................23

Elektrotīklu ierīkošana un remonts

Elektromontāža .................................................................................23

Elektrotīklu projektēšana Elektromontāža ...................23

Eļļas (auto)

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Energoapgāde

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................23

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................29

12


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

K

Energokontrole

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Kontroles dienesti ..........................................................................24

Estētikas skolas Apmācība, kursi .........................................19

Ēdināšanas pakalpojumi ......................................................................23

Ēdnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .......................................23

Ēku restaurācija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

F

Farmācija Aptiekas ................................................................................19

Fasāžu apdare

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Feldšeri

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Filatēlija Biedrības, nodibinājumi .........................................20

Filtri

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Finanšu darbība, kreditēšana ........................................................23

Finanšu inspekcijas Kontroles dienesti .........................24

Finiera ražošana Kokapstrāde ..................................................24

Firmas stila izstrāde

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29

Fitodizains Ziedi, floristika ...........................................................31

Flīzes

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

Flīžu likšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Floristika Ziedi, floristika ................................................................31

Folkloras ansambļi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................24

Fondi Biedrības, nodibinājumi ...............................................20

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Formas tērpi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Foto un kino aparatūra un piederumi,

to labošana

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................23

Fotopakalpojumi un fotopreces ..................................................23

Frizētavas Skaistumkopšana, frizētavas .....................30

Frizētavu aprīkojums

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Furnitūra

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................19

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

G, Ģ

Gaisa tīrības kontrole

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31

Gaismas iekārtas

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Gaļas pārstrāde

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Gaļas un desu tirdzniecība

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Garšvielas

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Gateru pakalpojumi Kokapstrāde .........................................24

Gāzbetons

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Gāzes apgāde un ierīces .....................................................................23

Gāzes skaitītāji Gāzes apgāde un ierīces ...................23

Gāzes uzpildes stacijas .........................................................................23

Glābšanas dienesti

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................30

Grafiskais dizains Reklāmas pakalpojumi ..................29

Graudkopība

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Gravēšana

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Grāmatas; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..................23

Grāmatvedības kontrole

Kontroles dienesti ..........................................................................24

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ......................................23

Gultņi

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................25

Gumijas izstrādājumi

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija, topogrāfija ....23

Ģimenes ārsti

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Ģimnāzijas Izglītība, vispārējā .................................................23

H

HES Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................23

Hidrometeoroloģiskais dienests

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31

Hologrammas

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29

Homeopātiskie līdzekļi Aptiekas .............................................19

I, Ī

Ieķīlāšana Lombardi, ieķīlāšana ............................................26

Ielu apgaismošana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Ielu komitejas Namu apsaimniekošana .........................28

Ielu tīrīšana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Namu apsaimniekošana .........................................................28

Ieņēmumu dienests Kontroles dienesti .........................24

Imigrācijas dienesti Valsts institūcijas .............................31

Imports Tirdzniecības starpnieki ..........................................30

Informatīvie pakalpojumi .....................................................................23

Inspekcijas Kontroles dienesti ................................................24

Interešu apvienības, klubi

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Internātskolas Izglītība, vispārējā .........................................23

Internetveikali

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Invalīdu aprūpe

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................30

Investīcijas Finanšu darbība, kreditēšana ..................23

Izbāznis Daiļamatniecība ...............................................................22

Izglītība, mākslas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23

Izglītība, mākslas un mūzikas ........................................................23

Izglītība, vispārējā ........................................................................................23

Izglītības iestāžu dokumentācija

Izglītība, vispārējā ..........................................................................23

Izjādes ar zirgiem

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................31

Izšūšana Apģērba izgatavošana, šūšana ...................18

J

Jaunrades centri, interešu klubi .................................................24

Jumiķu darbi Jumtu segumi, jumiķu darbi ................24

Jumtu segumi, jumiķu darbi ............................................................24

Jumtu tīrīšana Namu apsaimniekošana ........................28

Juridiskie pakalpojumi ...........................................................................24

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

K, Ķ

Kabeļtelevīzija ...................................................................................................24

Kafejnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .................................23

Kaitēkļu iznīcināšana Sanitārie dienesti ........................29

Kalkulatori

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Kaltes Lauksaimniecības pakalpojumi ..........................25

Kamīni

Krāsnis un kamīni; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................24

Kanalizācija Ūdensapgāde un kanalizācija ..............31

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Kapsētas un kapu kopšana ..............................................................24

Kapu pieminekļu izgatavošana

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................18

Karogi Daiļamatniecība ...................................................................22

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Kartogrāfija

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................23

Kartons

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Katedrāles

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20

Katlumājas Siltumapgāde un siltumtīkli .......................29

Kautuves

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Kāpnes

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26

Kāzu organizēšana Pasākumu organizēšana .........28

Kempingi

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................19

Keramikas izstrādājumi Daiļamatniecība ......................22

Keramzīts

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Kinoaparatūra

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................23

Kinofilmu izplatīšana

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30

Kinoteātri

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30

Klavieru skaņošana

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Klīnikas Slimnīcas ..................................................................................30

Klosteri

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20

13


K

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Klubi Biedrības, nodibinājumi .................................................20

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi ...24

Koka izstrādājumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Daiļamatniecība ................................................................................22

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Kokapstrāde ..........................................................................................24

Kokapstrāde ........................................................................................................24

Kokmateriāli; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .........24

Koksnes ķīmiskā apstrāde Kokapstrāde ........................24

Koksnes žāvēšana Kokapstrāde ............................................24

Kokzāģētavas Kokapstrāde .........................................................24

Kolekcionāri Biedrības, nodibinājumi .............................20

Kompjūteri

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Komunālie pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................19

Namu apsaimniekošana .........................................................28

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................29

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Koncertzāles

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30

Konferenču organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Kontaktlēcas Aptiekas .......................................................................19

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Kontroles dienesti ........................................................................................24

Konveijeru lentes

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Kopmītnes Viesnīcas ...........................................................................31

Kori

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................24

Kosmētika

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Kosmētiskais remonts

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Kosmētiskie kabineti

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ..................................................24

Kravu pārvadājumi un ekspedīcija (pa jūru)

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24

Krājaizdevumu sabiedrības

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Krāsainie metāli Metālapstrāde ...............................................26

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Krāsnis un kamīni; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................24

Kreditēšana Finanšu darbība, kreditēšana ...............23

Kredīts pret ķīlu Lombardi, ieķīlāšana .............................26

Krematorija

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18

Kristīgās misijas un savienības

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi .................24

Kultūras mantojums Muzeji ..........................................................27

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31

Kultūras nami

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................24

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............24

Kurpnieki Apavu labošana ............................................................18

Kursi Apmācība, autovadītāju ..................................................18

Apmācība, kursi ................................................................................19

Kūdra; ieguve, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ......25

Ķieģeļi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Ķīmiskā tīrīšana ..............................................................................................25

L, Ļ

Labdarība Biedrības, nodibinājumi ...................................20

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30

Labiekārtošana, apzaļumošana; projektēšana,

ierīkošana ........................................................................................................25

Laikraksti Preses izdevumi ..........................................................29

Lauksaimniecība, bioloģiskā ..........................................................25

Lauksaimniecības inventārs

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................25

Lauksaimniecības konsultācijas

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ..................................25

Lauksaimniecības pakalpojumi ...................................................25

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................25

Lauksaimniecības tehnika un inventārs; remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........................25

Lauksaimniecības tehnikas noma

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................25

Ledus ražošana un tirdzniecība

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Ledusskapju labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................29

Lentes (konveijeru, transportieru)

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Liceji Izglītība, vispārējā .................................................................23

Lietišķā māksla Daiļamatniecība ............................................22

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Lietotu auto riepu savākšana

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................19

Lietussargu labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................29

Limonāde

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Linu izstrādājumi Daiļamatniecība .......................................22

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Līmplēves

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

Logi

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Lombardi, ieķīlāšana ................................................................................26

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Lopbarības piedevas

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Lopkautuves

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Lopkopība ..............................................................................................................26

M

Majonēze

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Makšķerēšanas piederumi

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................26

Makulatūra

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................19

Malka

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Masāža

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Mazuts

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Mājturība Apmācība, kursi ...........................................................19

Mākslas skolas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23

Mākslas studijas Apmācība, kursi ........................................19

Mākslinieku darbi celtniecībā

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Mārketings

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un

piederumi .........................................................................................................26

Medicīniskā palīdzība; rehabilitācija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Medicīniskās profesionālās sabiedriskās

organizācijas Biedrības, nodibinājumi ....................20

Medikamenti Aptiekas .......................................................................19

Medību un makšķerēšanas piederumi ................................26

Meliorācijas darbi .........................................................................................26

Metalogrāfija Metālapstrāde .......................................................26

Metāla detektori Metālapstrāde ...............................................26

Metāla konstrukcijas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26

Metālapstrāde ...................................................................................................26

Metāldizains Metālapstrāde ........................................................26

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26

Metālkalumi

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26

Metāllūžņi

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Metināšana

Celtniecības,

restaurācijas un remonta darbi .............................................21

Metālapstrāde .....................................................................................26

Meža ogu un sēņu uzpirkšana

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................25

Mežizstrāde ..........................................................................................................27

Mežkopība Mežsaimniecība .......................................................27

Mežkopības un mežizstrādes tehnika; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................27

Mežniecības Mežsaimniecība ...................................................27

Mežsaimniecība ..............................................................................................27

Mēbeles datortehnikai

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

14


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

P

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Mēbeļu labošana un restaurācija ..............................................27

Mērces

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Mērniecība

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................23

Mērnieki

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................23

Migrācijas dienesti Valsts institūcijas ...............................31

Minerālūdens

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Ministrijas Valsts institūcijas ......................................................31

Ministru kabinets Valsts institūcijas ...................................31

Morgi

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18

Motorzāģi

Mežkopības un mežizstrādes tehnika;

ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Muzeji ..........................................................................................................................27

Mūrnieku darbi

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Mūzikas apmācība Apmācība, kursi ..................................19

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas iekārtas;

izgatavošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

serviss .................................................................................................................27

Mūzikas skolas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23

N, Ņ

Naftas produkti

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Naglas

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26

Namu apsaimniekošana .......................................................................28

Namu pārvaldes Namu apsaimniekošana .................28

Naturalizācijas pārvalde Valsts institūcijas .................31

Neaustie materiāli

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Nekustamais īpašums .............................................................................28

Nekustamā īpašuma vērtēšana

Nekustamais īpašums ...............................................................28

Nestandarta izstrādājumu ražošana

Metālapstrāde .....................................................................................26

Nevalstiskās organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Nodarbinātības dienesti

Darbā iekārtošana ..........................................................................22

Nodibinājumi Biedrības, nodibinājumi ...........................20

Nodokļu inspekcijas Kontroles dienesti ........................24

Nodokļu konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Noma ............................................................................................................................28

Nometinājumu vietas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Notāri ...........................................................................................................................28

Numismātika

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

O

Ogles

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Olas

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Opera un operete

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30

Optika, brilles

Aptiekas .....................................................................................................19

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Organiskais (akrila) stikls

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Orķestri

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................24

Otrreizējās izejvielas, uzpirkšana, pārstrāde

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................19

P

Padome Pašvaldības ..........................................................................28

Pagasttiesas Juridiskie pakalpojumi ................................24

Paju sabiedrības, zemnieku saimniecības

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................22

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................25

Lopkopība ................................................................................................26

Paklāju tīrīšana Ķīmiskā tīrīšana ............................................25

Pamatskolas Izglītība, vispārējā ............................................23

Pansijas Viesnīcas .................................................................................31

Pansionāti

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30

Papīrmalkas tirdzniecība

Kokmateriāli; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................28

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Parketa izgatavošana Kokapstrāde .....................................24

Parketa likšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Parkets

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

Parūkas un šinjoni

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Pasākumi, svinības, banketi

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Pasākumu biļešu izplatīšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Pasākumu organizēšana ......................................................................28

Pasts .............................................................................................................................28

Pašdarbības kolektīvi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................24

Pašvaldības ..........................................................................................................28

Pašvaldības policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................28

Patentēšana Valsts institūcijas ................................................31

Patērētāju tiesību aizsardzība

Kontroles dienesti ..........................................................................24

Pārstāvniecības (bezalkoholisko dzērienu)

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Pārtika sportistiem Pārtikas tirdzniecība,

veikali ...................................................................................................................28

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Pārtikas tirdzniecība, veikali ............................................................28

Pārvietošanās serviss

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24

Peldbaseini Sporta celtnes un bāzes ..............................30

Pelmeņu ražošana

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Pensijas

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30

Pensiju fondi

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................30

Perifērās iekārtas

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Picērijas Ēdināšanas pakalpojumi ......................................23

Picu ražošana

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Piekabju noma Noma ..........................................................................28

Piekaramie griesti

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

Piekļūšanas kontrole

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19

Pieminekļu aizsardzība

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31

Pieminekļu izgatavošana

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................18

Piena pārstrāde

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Piena un tā produktu tirdzniecība

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Pienotavas

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Piens un piena produkti; pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................28

Pilsonības, pasu un dzīvesvietas reģistrācijas

dienesti Valsts institūcijas .....................................................31

Pirtis un saunas ..............................................................................................28

Plastmasas trauki

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Plastmasas un gumijas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Plātņveida materiāli

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Plisēšana un gofrēšana

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18

Podnieku darbi Daiļamatniecība ............................................22

Krāsnis un kamīni; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................24

Policija, valsts un pašvaldības ......................................................28

Poliklīnikas

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri ......28

Preses aģentūras

Informatīvie pakalpojumi .......................................................23

Preses izdevumi .............................................................................................29

Prezentreklāma Reklāmas pakalpojumi .......................29

Privātdetektīvi Juridiskie pakalpojumi ............................24

Privātmāju apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana .........................................................28

Privāto mantu pārvadājumi

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24

Produktu iepakojuma dizains

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29

15


P

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Profesionālā apmācība Apmācība, kursi ......................19

Prokuratūra Juridiskie pakalpojumi ..................................24

Protezēšana Zobārstniecība un mutes

higiēna .................................................................................................................31

Protēžu - ortožu centri

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un

piederumi .........................................................................................................26

Puķes Ziedi, floristika ........................................................................31

Puķkopība Ziedi, floristika ............................................................31

Pulvermetalurģija Metālapstrāde ...........................................26

Putekļu sūcēju labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................29

R

Radiācijas kontrole

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31

Rakstāmlietas

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Raugs

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Rehabilitācija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Reklāmas aģentūras

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29

Reklāmas pakalpojumi ...........................................................................29

Reklāmas suvenīri Reklāmas pakalpojumi ................29

Rekonstrukcija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Reliģiskās organizācijas

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20

Remontdarbnīcas Apavu labošana .....................................18

Auto remonts, apkope ..............................................................19

Mēbeļu labošana un restaurācija ................................27

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...29

Restaurācija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Restorāni Ēdināšanas pakalpojumi ...................................23

Revidenti

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................23

Riepas

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Riepu remonts Auto remonts, apkope ............................19

Riska pakāpes noteikšana darba vietai

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Rotaļlietas

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................20

Ruberoīds

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

S, Š

Sabiedriskais transports, autoostas ......................................29

Sabiedriskās organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Sadzīves pakalpojumi Apavu labošana ..........................18

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................19

Ķīmiskā tīrīšana ................................................................................25

Mēbeļu labošana un restaurācija ................................27

Noma .............................................................................................................28

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...29

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Veļas mazgāšana ............................................................................31

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ................29

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Sakaru līnijas un tīkli Telekomunikācijas .......................30

Saldējums

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Sanatorijas

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Sanitārie dienesti ..........................................................................................29

Sargi Apsardze, drošība, aizsargierīces .....................19

Sastatnes

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21

Saunas Pirtis un saunas ................................................................28

Sausie maisījumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Savienības Biedrības, nodibinājumi .................................20

Sākumskolas Izglītība, vispārējā ..........................................23

Sāls

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Selekcija Lopkopība ............................................................................26

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Semināri

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Sēklkopība

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Sēņu un ogu uzpirkšana

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................25

Sērkociņu ražošana Kokapstrāde .........................................24

Siers Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................28

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Signalizācija

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19

Auto remonts, apkope ..............................................................19

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................30

Siksnas (plakanās)

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Siltumapgāde un siltumtīkli ..............................................................29

Siltumizolācijas darbi

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Siltumizolācijas materiāli

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Siltumnīcas Dārzkopība, dārzeņkopība ........................22

Ziedi, floristika ....................................................................................31

Siltumtehnika .....................................................................................................30

Skaistumkopšana, frizētavas ..........................................................30

Skaistumkopšanas salonu aprīkojums

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Skārdnieku darbi

Jumtu segumi, jumiķu darbi ..............................................24

Skolas Apmācība, autovadītāju .............................................18

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23

Izglītība, vispārējā ..........................................................................23

Sporta skolas .......................................................................................30

Skolēnu jaunrade

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Skolu valde Izglītība, vispārējā ...............................................23

Slēģi

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Slimnīcas ................................................................................................................30

Smago automobiļu noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20

Smērvielas

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .....................30

Solāriji Skaistumkopšana, frizētavas ..............................30

Somu pirtis Pirtis un saunas ......................................................28

SPA Skaistumkopšana, frizētavas .....................................30

Viesnīcas ...................................................................................................31

Speciālistu apmācība Apmācība,

autovadītāju ..................................................................................................18

Apmācība, kursi ................................................................................19

Spectērpi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Spirts

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Sporta celtnes un bāzes .......................................................................30

Sporta federācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Sporta organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Sporta skolas .....................................................................................................30

Sporta un tūrisma inventāra noma Noma ......................28

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Stadioni Sporta celtnes un bāzes .......................................30

Starpsienas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Stādi

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Stieples

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26

Stikla atkritumu pārstrāde

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................19

Stikla šķiedra, tās izstrādājumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Sulas

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Suņu frizētavas

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................22

Suvenīri Reklāmas pakalpojumi ............................................29

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................30

Suvenīri, dāvanas .........................................................................................30

Sūkņu stacijas

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Sveces

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Svinību organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Šautuves Sporta celtnes un bāzes .....................................30

Šujmašīnu labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................29

Šūšana Apģērba izgatavošana, šūšana .......................18

T

Tapetes

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................18

16


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

Ž

Tautas nami

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................24

Tautastērpi Daiļamatniecība ........................................................22

Tālruņu katalogi Informatīvie pakalpojumi .................23

Teātri, kinoteātri un koncertzāles ...............................................30

TEC Siltumapgāde un siltumtīkli .........................................29

Tehniskās kultūras

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .......................................30

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Telefona centrāles un tīkli

Telekomunikācijas ..........................................................................30

Telekomunikācijas ........................................................................................30

Telemārketings Informatīvie pakalpojumi ...................23

Tenisa korti Sporta celtnes un bāzes ...............................30

Tetovēšana Skaistumkopšana, frizētavas ..................30

Tēlnieki

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................18

Tiesa Juridiskie pakalpojumi ....................................................24

Tiesu izpildītāji Juridiskie pakalpojumi ..........................24

Tiesu medicīniskā ekspertīze

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Tiltu un tuneļu būve

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Tirdzniecības starpnieki ........................................................................30

Tirgzinības

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Topogrāfija

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................23

Traktori

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................25

Traktortehnikas uzraudzība

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Tramvaju un trolejbusu parks

Sabiedriskais transports, autoostas ........................29

Transportlīdzekļu reģistrācija

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Transportlīdzekļu tehniskā apskate

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Trenažieri

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Truškopība Lopkopība .......................................................................26

Tulkošana ...............................................................................................................30

Turbīnas Auto remonts, apkope ............................................19

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Turbīnu remonts Auto remonts, apkope .......................19

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Tūrisma informācijas centri

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................30

Tūrisma inventārs

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Tūrisms un ceļojumi ...................................................................................30

U, Ū

Ugunsdrošības kontrole

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................30

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ........30

Ugunsdzēšanas iekārtas

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................30

Upju tūrisms Tūrisms un ceļojumi .......................................30

Urbšanas un zāģēšanas darbi celtniecībā

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................21

Uzkodas

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Uzņēmējdarbības konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Uzņēmumu reģistrs Valsts institūcijas ............................31

Uztura bagātinātāji, vitamīni

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Uzziņas Informatīvie pakalpojumi .......................................23

Uzziņu mediji Informatīvie pakalpojumi ........................23

Ūdens

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Ūdens attīrīšana

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Ūdensapgāde un kanalizācija ........................................................31

V

Vainagi

Ziedi, floristika ....................................................................................31

Vakarskolas

Izglītība, vispārējā ..........................................................................23

Valodu atestācija Kontroles dienesti .................................24

Valsts iestādes, organizācijas Arhīvi ...................................19

Kontroles dienesti ..........................................................................24

Valsts institūcijas ............................................................................31

Valsts institūcijas ..........................................................................................31

Valūtas maiņa

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Veikalu iekārtas

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Velosipēdi

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Veļas mazgājamo mašīnu remonts

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................29

Veļas mazgāšana ...........................................................................................31

Veselības aprūpe

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................28

Slimnīcas ..................................................................................................30

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................31

Veselības produkti

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Veterinārija ............................................................................................................31

Veterinārijas līdzekļi Veterinārija ..............................................31

Vēja ģeneratoru ekspluatācija

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Vides aizsardzība, ekoloģija ............................................................31

Vides reklāma Reklāmas pakalpojumi ...........................29

Vides veselības centri Sanitārie dienesti ......................29

Vidusskolas Izglītība, vispārējā ..............................................23

Viesnīcas .................................................................................................................31

Viesu nami

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................19

Vilnas pārstrāde

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Vilnas uzpirkšana

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Vimpeļi Daiļamatniecība .................................................................22

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29

Virtuves iekārtas

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Vispārējā izglītība Izglītība, vispārējā ...............................23

Vitamīni Aptiekas .....................................................................................19

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Vīzu noformēšana Tūrisms un ceļojumi ........................30

Vulkanizācija Auto remonts, apkope ................................19

Z, Ž

Zāģmateriāli

Kokmateriāli; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Zālāju pļāvēji

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................22

Zāles Aptiekas ............................................................................................19

Zārki

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18

Zemes apstrāde

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Zemes dienests Valsts institūcijas ......................................31

Zemes ierīcība

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................23

Zemes komisijas Valsts institūcijas ....................................31

Zemes konsultācijas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Nekustamais īpašums ...............................................................28

Zemesgrāmatu nodaļas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Zemnieku saimniecības, paju sabiedrības

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................22

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................25

Lopkopība ................................................................................................26

Zibensnovedēju uzstādīšana

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................30

Ziedi, floristika ..................................................................................................31

Ziedu vairumtirdzniecība Ziedi, floristika ......................31

Ziemassvētku preces

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Ziņu aģentūras un dienesti

Informatīvie pakalpojumi .......................................................23

Zirgkopība, zirglietas ................................................................................31

Zirglietas Zirgkopība, zirglietas ..............................................31

Zirgu izjādes un noma

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................19

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................31

Zobārstniecība un mutes higiēna ..............................................31

Zooveikali

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................22

Zvejas rīki

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................26

Želatīns

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Žēlsirdības kustība

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30

Žurnāli Preses izdevumi .................................................................29

17


A

Advokāti -

Apmācība...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Nozaru daļa

Advokāti

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Andris Zaviļeiskis, zvērināts advokāts

Siguldas n., Sigulda, Pils 13, LV 2150

Mob. tālr. .............................................................................26 550808

E-pasts: azavileiskis@inbox.lv

http://www.azbirojs.lv

Pieredzējis zvērināts advokāts Andris

Zaviļeiskis piedāvā kvalitatīvus visa

veida juridiskos pakalpojumus.

Akmens apstrāde, pieminekļu

izgatavošana

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apbedīšanas pakalpojumi un

piederumi

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apģērba izgatavošana, šūšana

Jansone S., individuālā darba veicēja ................28 329536

SG Valka, SIA .......................................................................................647 81131

Skroders, IU ...........................................................................................647 81311

Piedāvājumi no citiem reģioniem

A. Skrastiņas šūšanas salons, SIA

Valmiera, Cēsu 19, LV 4201

Darba laiks: P.-Pt. 9.00 - 18.00

Valmiera, t/c Valleta, 4. st., LV 4201

Darba laiks: P.-S. 10.00 - 19.00,

Sv. 10.00 - 17.00

Mob. tālr. .............................................................................29 112252

Audumi, šūšana

Apģērbs; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

“Jauna Krematorija”, “Apbedīšanas

nams - Krematorija”, SIA

Kocēnu n., Kocēnu p.,

”Krematorija”, LV 4220

Tālr. ..................................................................................................20 888989

http://www.krematorija.lv

Diennakts apbedīšana,

krematorija LATVIJĀ

Trīs saujas smilšu, SIA

APBEDĪŠANAS BIROJS

Limbaži, Jaunā 18 ....................................................29 232711

Aloja, “Priesteri” ...........................................................20 126225

Akmeņkaltuve .........................................................20 203739

Morgs .........................................................................................28 356486

Diennakts tālrunis .........................................26 478011

E-pasts: triissaujas@inbox.lv

http://www.triissaujas.lv

Aizmeži, SIA, Veikals ..................................................................29 494667

Family Glamour, veikals .........................................................27 890615

Kidystyle, SIA .......................................................................................26 441331

Latvijas preces ...................................................................................27 880488

Mela, SIA ...................................................................................................26 441331

Mix, veikals .............................................................................................26 441331

Rebeka Plus, SIA ............................................................................26 731986

Vietējie ražojumi, SIA .................................................................26 555955

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apavu labošana

Sano firma, SIA,

Pieņemšanas punkts ..........................................(k.t.) 26 484462

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv

Apdares materiāli; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Arka, veikals ..........................................................................................647 81310

Apdrošināšana

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Cēsu

nodaļa, Valkas Klientu apkalpošanas

centrs ........................................................................................................647 07018

Baltijas Apdrošināšanas nams,

apdrošināšanas AS, Valkas nodaļa ...................647 22128

BTA Baltic Insurance Company, AAS,

Ziemeļu reģions, Polišu tirdzniecības punkts

Strenči .....................................................................................................28 673555

Apmācība, autovadītāju

Ar Bruno, SIA .......................................................................................29 492525

Autoskola Jana, SIA ....................................................................23 200303

Fortūna, autoskola ........................................................................67 288898

18

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apmācība... -

Auto...

A

Apmācība, kursi

Buts, mācību centrs Valkā ..................................................647 07020

Latvijas-Igaunijas institūts, biedrība .......................647 81193

Apsardze, drošība,

aizsargierīces

AK Montāža, Vājstrāvu sistēmas

Smiltenes n., Smiltene,

Krāsotāju 2, LV 4729

Mob. tālr. ..............................................................................27 418020

E-pasts: agris.kregers@inbox.lv

Vājstrāvu sistēmu ierīkošana un apkope.

Videonovērošana. Ugunsdrošība.

Apsardze. Interneta tīkli. Piekļuves

un kontroles sistēmas. SAT un TV.

Automātika.

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apsardzes firma “Respekts”

Valmiera, Stacijas 3a, LV 4201

Tālr. 642 81177, fakss 642 81166

Apsardzes vadības centrs diennakts

tālr. ...............642 33911, 642 81122, 26 520242

E-pasts: info@respekts.lv

http://www.respekts.lv

* Visa veida objektu apsardze

* Apsardzes, ugunsdrošības projektu

izstrāde, signalizācijas montāža

* Videonovērošanas sistēmu ierīkošana

* Seifu uzstādīšana

* Autotransporta kontrolēšana ar satelīta

palīdzību

Aptiekas

Aptieka Valka, SIA .........................................................................647 81336

Latvijas aptieka 15 .........................................................................29 600212

Mēness aptieka 54 ........................................................................20 384834

Sedas aptieka ......................................................................................28 800676

Strenču aptieka, SIA ...................................................................647 31258

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA,

Aptieka ..................................................................................(k.t.) 647 31340

Union Med, SIA, Aptiekas filiāle ..................................647 28266

Arhīvi

Valmieras zonālais Valsts arhīvs, Valkas

informācijas un pakalpojumu sektors ............26 008330

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde

ZAAO, SIA, Eko laukums ....................................(k.t.) 642 81250

ZAAO, SIA, Strenču novads ..............................................642 81250

Atpūtas bāzes, centri un

kempingi, viesu nami

Ausmas, viesu māja ....................................................................29 234102

Ābola J., individuālā darba veicēja ..........................20 242829

Ābolīši, SIA ..............................................................................................20 242829

Bergervilla, SIA, Viesu nams ............................................29 268474

Dravnieki, ZS, Viesu nams ..................................................647 28276

hus.lv, SIA .................................................................................................26 454545

Jasmīni, ZS .............................................................................................29 417661

Kamenes, brīvdienu māja ....................................................29 417661

Mednieki, atpūtas bāze ...........................................................26 543450

Reičela, viesu nams ....................................................................647 23213

Salaiņi, zemnieku saimniecība, Atpūtas

komplekss ..........................................................................................26 374145

Strenči, viesu nams ......................................................................26 454545

Upmaļi, brīvdienu māja ...........................................................29 756912

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kundziņi, viesu nams, pirts

Limbažu n., Vidrižu p., “Kundziņi”, LV 4013

Mob. tālr. .............................................................................29 144380

http://www.kundzini.lv

Ķeguma Puduri, atpūtas komplekss

Ķeguma n., Tomes p., “Puduri”, LV 5020

Mob. tālr. ..............................................................................26 523410

http://www.kegumapuduri.lv

Atslēgas, slēdzenes; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

Apo, SIA, SOS atslēgu serviss ......................................29 241632

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Kameja, veikals ..................................................................................647 23525

Auto remonts, apkope

CAR Track, SIA ...................................................................................26 459997

Divi A, SIA

Valka, Vienības gatve 5, LV 4701

Mob. tālr. ....................................26 556992, 29 279287

E-pasts: infopulss@inbox.lv

Automašīnu rezerves daļas, auto ritošās

daļas un riepu serviss, motora remonts,

apkope, diagnostika

Gija un Partneri, SIA ....................................................................647 81401

K, SIA

Valkas n., Valka, Parka 23, LV 4701

Tālr. ...................................................................................................29 208579

E-pasts: kjuris@apollo.lv

Auto serviss, auto kapsēta

Ligumss, SIA ........................................................................................26 616611

Refit, SIA, Auto elektro darbnīca .................................29 975697

Splinteks, SIA, Autoserviss ................................................29 395560

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv

19


A

Auto... -

Biedrības...

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Lāsma, veikals

Smiltenes n., Smiltene,

Baznīcas laukums 11, LV 4729

Tālr. ..................................................................................................647 74806

Preces bērniem un zīdaiņiem.

Apģērbi un apavi bērniem.

Rotaļlietas. Attīstošās rotaļlietas.

Auto tehniskā apskate,

reģistrācija

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,

Valkas nodaļa .................................................................................67 025777

Scantest, SIA, Valkas filiāle ................................................647 81363

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,

Vidzemes reģiona nodaļa, Valkas birojs ....29 154976

Auto tirdzniecība

Bērnudārzi, bērnu

audzināšana

Gaismiņa, kristīgā pirmsskolas izglītības

iestāde ....................................................................................................647 22893

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde ...........647 15662

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde,

Struktūrvienība Dzērvīte ...................................................647 15645

Pasaciņa, Valkas PII

Valkas n., Valka, Ausekļa 44, LV 4701

Tālr. .....................................................647 24164, 29 442806

E-pasts: pasacina@valka.lv

Pumpuriņš, speciālā pirmsskolas izglītības

iestāde ....................................................................................................647 22076

Vijciema sākumskola, Pirmsskolas

izglītības grupa .............................................................................26 457010

Auto rezerves daļas un

piederumi; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Autopreces, veikals ......................................................................647 81155

efn NORD, SIA ....................................................................................647 07880

Gija un Partneri, SIA, Veikals ...........................................647 81401

K, SIA, Veikals .....................................................................................647 81283

Ķiršlejas, ZS ...........................................................................................29 229978

Ligumss, autoserviss - veikals .......................................26 616611

Parks KM, SIA ......................................................................................647 81155

Pulss, veikals-serviss .................................................................647 81220

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Nērings, SIA

Baldones n., Baldone, Silmaču 64,

LV 2125

http://www.nerings.lv

Prezidents .........................................................................29 463546

Menedžeris .....................................................................20 242420

Turbo daļas .....................................................................29 327000

Stūres iekārtas .........................................................29 461000

Dīzeļu daļas ...................................................................29 432666

DL Auto, SIA

Smiltenes n., Smiltene,

Stacijas 1a, LV 4729

Mob. tālr. ..............................................................................26 663888

Auto tirdzniecība. Maiņa, līzings, noma,

komisija, auto uz pasūtījuma.

Autotransporta pakalpojumi

ReBuss, IK ...............................................................................................29 238096

Baznīcas, reliģiskās

organizācijas

Kārķu Evaņģēliski luteriskā draudze .....................28 619997

Septītās dienas adventistu Strenču

draudze ..................................................................................................26 565341

Septītās dienas adventistu Valkas

draudze ..................................................................................................29 275083

Strenču Evaņģēliski luteriskā draudze ...............26 458564

Valkas-Lugažu Evaņģēliski luteriskā

draudze ..................................................................................................647 22893

Valkas Vissvētākās Dievmātes Ibērijas

ikonas pareizticīgo baznīca .........................................647 25919

Vijciema Evaņģēliski luteriskā draudze .............647 28198

Bērnu preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bēbis, veikals .......................................................................................647 25515

Bibliotēkas

Ērģemes pagasta bibliotēka ............................................26 204779

Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka ......................28 600398

Jaunklidža bibliotēka .................................................................647 15658

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas

centrs ........................................................................................................647 15652

Kārķu pagasta bibliotēka ......................................................647 28020

Plāņu pagasta bibliotēka ......................................................26 303781

Sedas pilsētas bibliotēka .....................................................647 15646

Strenču pilsētas bibliotēka .................................................647 15631

Valkas bibliotēka, Bērnu literatūras

nodaļa ......................................................................................................647 22965

Valkas novada Centrālā bibliotēka ..........................647 23672

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka ............................25 425496

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka ....................................25 425496

Vijciema pagasta bibliotēka ..............................................27 326139

Zvārtavas pagasta bibliotēka ..........................................22 034783

Biedrības, nodibinājumi

Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

biedrība ..................................................................................................29 272534

Gādīgās rokas, biedrība ........................................................29 389885

Latvijas Diabēta asociācija, Valkas

nodaļa ....................................................................................(k.t.) 647 23452

Latvijas hidromelioratīvo būvnieku

asociācija ............................................................................................29 636667

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku

arodbiedrība, Valkas starpnovadu arodbiedrības

organizācija ......................................................................................27 897761

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas

nozaru arodu biedrība,

Valkas rajona komiteja .......................................................29 338601

Latvijas Politiski represēto apvienība,

Valkas nodaļa .................................................................................29 477569

Latvijas Sarkanais Krusts, Valkas

komiteja .................................................................................................647 22261

Latvijas Sarkanais Krusts, Valkas komiteja,

Ģimenes atbalsta centrs ................................(k.t.) 647 22261

20

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību

uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība,

Valkas rajona komiteja .......................................................647 22595

Lauku partnerība Ziemeļgauja, biedrība .........647 20324

Mežarāji, mednieku klubs ....................................................29 478340

Mežmuiža, mednieku klubs ..............................................29 272155

Pasaciņa, biedrība .........................................................................29 159142

Turna, mednieku klubs ............................................................29 486686

Ziemeļvidzemes volejbola skola,

biedrība ..................................................................................................28 631547

Būvmateriāli un

būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Arka Pluss, firma

Valkas n., Valka, Raiņa 5, LV 4701

Tālr./fakss ............................................................................647 81310

E-pasts: maritearka@inbox.lv

Būvmateriāli, santehnika,

saimniecības preces, elektropreces,

preces dārzam

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Rīgas būvserviss, SIA

y Skat. reklāmu šajā lapā

Būvuzraudzība, būvvaldes

Valkas novada pašvaldība, Būvvalde ...................647 07492

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Biedrības... -

Celtniecības...

Celtniecības, restaurācijas un

remonta darbi

Ase, SIA

Smiltene, Daugavas 22, LV 4729

Birojs ...........................................................................................647 20902

Fakss ..........................................................................................67 420905

E-pasts: info@ase.lv

http://www.ase.lv

Veikals ............................................647 20904, 28 378582

E-pasts: apkureslietas@ase.lv

Apkures un ventilācijas tīklu montāža,

ūdensvadu un kanalizācijas tīklu

montāža, celtniecības darbi, tāmēšana,

materiālu tirdzniecība

ERBO, SIA

Smiltene, Baznīcas laukums 9, LV 4729

Mob. tālr. ..............................................................................29 406168

E-pasts: rolands@erbo.lv

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi

Evento, SIA

Smiltenes n., Launkalnes p., Silva,

”Silva 16A”, LV 4729

Tālr. ..................................................................................................647 74004

E-pasts: evento@evento.lv

http://www.evento.lv

Ēku būvniecība, betonēšana, tāmēšana,

privātmāju būvniecība, būvtehnikas noma.

LAT-EST Building Solutions, SIA .................................29 397325

MJ Eirobūve, SIA ............................................................................29 493918

Pēteris Gudrinieks, IK ...............................................................26 450499

Valkas būvnieks, SIA ..................................................................29 478340

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Celtniecības tehnika un

iekārtas; noma

RAC tehnika, SIA .............................................................................26 110478

Celtniecības tehnika un

iekārtas; ražošana, serviss,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

C

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv

21


C

Ceļu... -

Dzīvnieku...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ceļu un tiltu būve, remonts,

uzturēšana

Valkas ceļi, SIA ...................................................................................261 10478

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Daiļamatniecība

Saulīte, lietišķās mākslas studija ................................26 375211

Darba apģērbs un darba

aizsardzības līdzekļi; ražošana,

remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

SPE, SIA .....................................................................................................29 462290

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Snickers Production Latvia, SIA

Tukuma n., Tukums, Pasta 12, LV 3101

Tālr. ..................................................................................................631 24333

http://www.snickersworkwear.com

Datortehnika; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss

Etehnika, SIA, Veikals ...............................................................26 363185

Dārzkopība, dārzeņkopība

Dārzam un mājai, veikals

Smiltenes n., Smiltene,

Baznīcas laukums 4, LV 4729

Tālr. ..................................................................................................647 74807

Sēklas, plēves. Dārza inventārs.

Saimniecības preces, sadzīves ķīmija.

Floristikas materiāli. Darba apģērbi,

kombinezoni. Gumijas apavi, galošas.

Zābaki, šņorzābaki. Minerālmēsli. Augu

aizsardzības līdzekļi. Virtuves trauki un

piederumi.

Purmaļi, ZS

Valkas n., Ērģemes p.,

”Purmaļi”, LV 4711

Mob. tālr. .............................................................................29 473829

Dārzkopība: kartupeļi, dārzeņi

Dārzkopības tehnika un

inventārs; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija

Lugaži .......................................................................................................647 23802

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija

Valka ...........................................................................................................647 24106

Durvis un logi; izgatavošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bokšas, logi un durvis ..............................................................647 20017

Cellīši un Partneri, SIA ..............................................................29 195214

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Dzelzceļa stacijas un

transports

Lugaži, dzelzceļa stacija ........................................................642 96206

Saule, dzelzceļa stacija ..........................................................642 96210

Strenči, dzelzceļa stacija ......................................................642 96215

Darba drošības organizēšana,

konsultācijas

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Likums un uzņēmējdarbība, SIA

Valmiera, Gaujas 2, LV 4201

Mob. tālr. .............................................................................29 237192

Tālr. ...................................................................................................642 33756

Darba aizsardzība, darba tiesības,

ugunsdrošība, elektrodrošība un

civilā aizsardzība.

Darbā iekārtošana

Nodarbinātības valsts aģentūra, Valkas

filiāle ...........................................................................................................647 23871

Degvielas tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, degvielas

uzpildes stacijas

East-West Transit, SIA, 30. degvielas

uzpildes stacija ............................................................................29 345460

East-West Transit, SIA, 87. degvielas

uzpildes stacija ............................................................................647 96901

Erdeg, SIA,

Degvielas uzpildes stacija ...........................(k.t.) 29 177174

Tīne, SIA ......................................................................................................647 07009

Dzērieni; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

AA Invest, SIA ......................................................................................647 22280

Aldar Latvia, SIA ...............................................................................24 428511

Alko 1000, veikals ..........................................................................28 874985

Dzērieni bez uzcenojuma, veikals ............................25 466670

ET Invest, SIA .......................................................................................28 874985

J & K, SIA ..................................................................................................26 346999

SuperAlko, veikals .........................................................................24 428512

Dzimtsarakstu nodaļas

Strenču novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa ..........................................................647 15620

Valkas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu

nodaļa ......................................................................................................647 81556

Dzīvnieku kopšana un

tirdzniecība

Kika-5, SIA, Zooveikals ...........................................................647 31205

22

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Klaiņojošo dzīvnieku patversme ..............(k.t.) 647 22503

Mājasmīlulis, veikals ...................................................................27 883969

Zoo Zone, veikals ...........................................................................647 22095

Ekonomikas, biznesa

konsultācijas un pakalpojumi

Adeptus Renewable Energy, SIA ...............................29 334099

Identika, SIA ...........................................................................................28 357367

Fotopakalpojumi un

fotopreces

Dzīvnieku... -

Izglītība...

VNF aģentūra, SIA .........................................................................29 181570

Gaļa, gaļas izstrādājumi;

pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ģeodēzija, mērniecība,

kartogrāfija, topogrāfija

Piedāvājumi no citiem reģioniem

I

Elektroenerģijas ražošana,

apgāde

Saules parks, SIA ...........................................................................29 278894

Elektromontāža

Valkas gaisma, SIA .......................................................................29 952510

Varikon, SIA ............................................................................................26 526107

Ēdināšanas pakalpojumi

Irina & Madis, SIA ...........................................................................647 22327

Jumis, veikals-bistro ...................................................................647 22108

Līra, kafejnīca .......................................................................................27 335579

Pedelīte, SIA ..........................................................................................647 22108

Kafejnīca “Rozi”

Valkas n., Valka, Rūjienas 3

Tālr. ........................................................647 22903, 26 450599

Kafejnīca “Sprints”

Valkas n., Valka, Raiņa 28a

Tālr. ..................................................................................................647 23888

Kafejnīca “Līra”

Valkas n., Valka, “Stacija” autoserviss

“Līgumss”

Tālr. ..................................................................................................27 335579

Sanvik, SIA, Ēdnīca-kulinārija ........................................29 178252

Sprints, kafejnīca ............................................................................647 23888

Trīs pipari un kūkas, kafejnīca

Smiltenes n., Smiltene,

Baznīcas laukums 5, LV 4729

Mob. tālr. ..............................................................................29 451734

Facebook:3pipariunkukas

Instagram:3pipariunkukas

Banketi uz vietas un izbraukumos.

Konditorejas, kulinārijas izstrādājumi.

Picas dažādām gaumēm.

Teplas semināriem. Bērnu ballītes.

Finanšu darbība, kreditēšana

Ātrais kredīts, SIA, Filiāle ......................................................28 658714

Banknote, filiāle ................................................................................22 047880

Kalnpierbes, ZS

Valkas n., Ērģemes p., “Pentsils”, LV 4711

Mob. tālr. ....................................29 497789, 29 468917

E-pasts: zskalnpierbes@inbox.lv

Mājlopu iepirkšana. Gaļas tirdzniecība.

Kautuves pakalpojumi.

Gāzes apgāde un ierīces

Linde Gas, SIA,

Gāzu tirdzniecības vieta ...................................................29 208579

Gāzes uzpildes stacijas

Latvijas propāna gāze, SIA, Auto uzpildes

stacija .......................................................................................................67 815003

Grāmatas; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Jāņa Rozes grāmatnīca .........................................................25 422293

Grāmatvedības pakalpojumi,

audits

Aroda Partneri, SIA

Valka, Apvienības 12, LV 4701

Mob. tālr. ..............................................................................29 177174

E-pasts: aroda.partneri@inbox.lv

Grāmatvedības, lietvedības pakalpojumi

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Informatīvie pakalpojumi

Eiropas Savienības informācijas punkts .........647 22965

Izglītība, mākslas un mūzikas

Strenču mūzikas skola ............................................................647 15629

J.Cimzes Valkas Mūzikas skola

Valkas n., Valka, Semināra 25, LV 4701

Direktore ...............................647 07001, 29 356739

Tālr. ...................................................................................................647 07003

E-pasts: muzikas.skola@valka.lv

http://www.valka.lv

Valkas Mākslas skola

Valkas n., Valka,

Beverīnas 5, LV 4701

Tālr. ...................................................................................................647 24078

Mob. tālr. .............................................................................26 498580

Izglītība, vispārējā

Ērģemes pamatskola ................................................................26 669743

Kārķu sākumskola .........................................................................26 425031

Strenču novada vidusskola ...............................................647 15634

Strenču novada vidusskola, Filiāle Sedā ........647 15643

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ......................................647 07271

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Mācību

korpuss ..................................................................................................647 07508

Vijciema sākumskola .................................................................26 430527

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Dzelzavas speciālā pamatskola

Madonas n., Dzelzavas p., Dzelzava,

Kļavu 2, LV 4873

Mob. tālr. ..............................................................................26 416902

E-pasts: dzelzavas.specsk@madona.lv

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv

23


I

Jaunrades... -

Kurināmais...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Jaunrades centri, interešu

klubi

Valkas novada bērnu un jauniešu centrs

Mice .............................................................................................................647 24909

Jumtu segumi, jumiķu darbi

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Rīgas būvserviss, SIA

y Skat. reklāmu šajā lapā

Juridiskie pakalpojumi

Strenču novada pašvaldība, Bāriņtiesa ............647 15632

Valkas novada pašvaldība, Bāriņtiesa .................647 25933

Valkas rajona prokuratūra ...................................................647 22278

Valkas rajona tiesa ........................................................................647 22432

Valsts Probācijas dienests, Valkas

teritoriālā struktūrvienība .................................................647 25702

Vidzemes apgabaltiesa, Valkas

zemesgrāmatu nodaļa .......................................................647 22648

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Andris Zaviļeiskis, zvērināts advokāts

Siguldas n., Sigulda, Pils 13, LV 2150

Mob. tālr. .............................................................................26 550808

E-pasts: azavileiskis@inbox.lv

http://www.azbirojs.lv

Pieredzējis zvērināts advokāts Andris

Zaviļeiskis piedāvā kvalitatīvus visa

veida juridiskos pakalpojumus.

Kokapstrāde

ABR Plus, SIA ......................................................................................29 114658

Alfa Log Houses, SIA .................................................................29 116127

Arvore, SIA ...............................................................................................29 407697

Āres, ZS .......................................................................................................26 527373

Ieviņas S, SIA .......................................................................................647 22502

Ķeizari1, SIA ...........................................................................................29 242280

Lathol, SIA ................................................................................................647 22169

Nordland Timber, SIA ................................................................26 428724

Oši V, SIA .................................................................................(k.t.) 647 25543

Valkas koks, SIA ...............................................................................29 111071

Valkas meži, SIA ...............................................................................647 24662

Valkas meži, SIA, Kokapstrādes cehs .................647 23395

Vārpas 1, SIA ........................................................................................647 25550

Kokmateriāli; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Vecmuižnieki, SIA ...........................................................................647 29616

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Latvia Timber International

Limbažu n., Limbaži, Meža 2, LV 4001

Tālr. ..................................................................................................640 70180

Fakss ..........................................................................................640 23040

http://www.latviatimber.lv

Gold Transport, SIA .....................................................................26 996523

Igtrans, SIA ..............................................................................................26 422294

RK transports, SIA .........................................................................29 397325

Valka-1004, SIA .................................................................................29 426914

Vidusceļš, SIA .....................................................................................29 181352

Krāsnis un kamīni; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Vija un Ko, SIA

Saulkrastu n., Saulkrastu p.,

Zvejniekciems, Jūras prospekts 18,

LV 2161

Tālr. ........................................................28 638457, 29 488593

E-pasts: vijaunko2@inbox.lv

Apkures katli, pirts krāsnis, nerūsējošā

tērauda boileri, pirts krāsns ražošana.

Montāža, uzstādīšana, garantijas apkope

Kulinārijas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Gustiņš, veikals .................................................................................25 643236

Jumis, kulinārijas veikals-bistro ...................................647 22108

Juvelierizstrādājumi; ražošana,

labošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Valkas juvelieru darbnīca ...................................(k.t.) 647 22714

Kabeļtelevīzija

Electrons.lv, SIA ...............................................................................647 23778

Kancelejas preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Freko, SIA, Veikals ........................................................................28 691308

Kapsētas un kapu kopšana

Strenču kapsēta ...............................................................................29 796813

Kontroles dienesti

Valsts ieņēmumu dienests, Valkas klientu

apkalpošanas centrs ............................................................647 22134

Kravu pārvadājumi,

ekspedīcija

Baltic Haulage, SIA ......................................................................26 234463

Berkut KS, SIA ....................................................................................27 877581

Kultūras centri un

mākslinieciskie kolektīvi

Kārķu tautas nams ........................................................................26 365892

Mierkalna tautas nams ............................................................29 141319

Plāņu tautas nams ........................................................................25 422684

Sedas pilsētas kultūras nams ........................................28 323986

Strenču novada kultūras centrs ...................................25 422684

Turnas tautas nams ......................................................................26 419724

Valkas pagasta saieta nams Lugažu

muiža ........................................................................................................26 319816

Valkas pilsētas kultūras nams ........................................647 23705

Vijciema tautas nams ................................................................29 386820

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Firewood Latvia, SIA ..................................................................29 422111

Keide Plus, SIA ..................................................................................26 477099

Malka24.lv, SIA ..................................................................................20 250091

Mziuri L, SIA, Filiāle .....................................................................647 22166

24

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kurināmais... -

Lauksaimniecības...

Lauksaimniecības

pakalpojumi

Ezerciemi, ZS .....................................................................(k.t.) 29 133817

Sedaskalni, SIA .................................................................................647 29848

Vētras, ZS .................................................................................................26 423989

Vijupe, kooperatīvā sabiedrība .....................................29 151539

Piedāvājumi no citiem reģioniem

L

Kūdra; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Solis A.U., SIA

Kocēnu n., Zilākalna p., Zilaiskalns,

Kultūras 19-3, LV 4222

Mob. tālr. ...............................25 667888, 25 254158

E-pasts: solisau@inbox.lv

Uzņēmums veiksmīgi darbojas kūdras

ieguves nozarē no 2015. gada.

Ķīmiskā tīrīšana

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Lauksaimniecība, bioloģiskā

Lācupu ferma, ZS ...........................................................................29 221836

Lejascelmiņi, ZS ...............................................................................26 599285

Pļavnieki, ZS ..........................................................................................29 268353

Sprīdīši, ZS ..............................................................................................26 339972

Vecķempes, ZS .................................................................................29 167279

Lauksaimniecības kultūru

audzēšana

Aizpures, ZS ..........................................................................................26 131199

Auri, ZS .........................................................................................................29 100306

Daibes, SIA .............................................................................................29 259857

Dambīši, ZS ............................................................................................29 116045

Dārznieki, ZS ........................................................................................29 345154

Jaunlezdiņi, ZS ..................................................................................26 528866

Jaunstrūkas, ZS ................................................................................647 29567

Palīgstrādnieku pakalpojumi

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301

Rūdolfs ....................................................................................26 153376

Raiens .......................................................................................27 597007

Facebook:a.p.r.serviss

Labiekārtošana,

apzaļumošana; projektēšana,

ierīkošana

Brickwood, SIA ..................................................................................26 526907

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Palīgstrādnieku pakalpojumi

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301

Rūdolfs ....................................................................................26 153376

Raiens .......................................................................................27 597007

Facebook:a.p.r.serviss

Kalnieši, ZS

Valkas n., Valkas p., “Kalnieši”

Mob. tālr. ..............................................................................29 216399

E-pasts: zskalniesi@inbox.lv

Graudkopība

Lejas Ruķi, ZS .....................................................................................29 483580

Ozoli, ZS ....................................................................................................26 384903

Piekalnes, SIA .....................................................................................26 517817

Rāceņi-3, ZS .........................................................................................29 497153

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kalniņi, ZS

Naukšēnu n., Naukšēnu p., “Kalniņi”,

LV 4244

Mob. tālr. .............................................................................29 492649

E-pasts: kalnini@inbox.lv

Lauksaimniecības produktu

uzpirkšana un sagāde

Ērģeme, lauksaimniecības pakalpojumu

kooperatīvā sabiedrība ......................................................29 116045

Valdro Agro, SIA, Veikals ......................................................647 23698

Lauksaimniecības tehnika un

inventārs; remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, noma

Ginno-Tehnika, SIA .......................................................................29 222495

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv

25


L

Lauksaimniecības... -

Metāls...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Lietoti apģērbi, apavi;

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

M.D.I., IK, Veikals .............................................................................26 589285

R.D.A., SIA, Veikals .......................................................................20 269060

Lombardi, ieķīlāšana

Moda Kapitāls, AS, Valkas filiāle .................................20 229016

Lopbarība; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Lopkopība

Latvijas Gaļas liellopu audzētāju

asociācija, SIA

Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči,

Izstāžu komplekss Rāmava, LV 1076

Mob. tālr. ....................................29 415054, 26 487982

Gaļas šķirņu liellopu ciltsdarbs.

Konsultācijas liellopu audzēšanā.

Medicīnas tehnika, instrumenti,

preces un piederumi

Mežviji mednieku meitas, SIA ........................................26 374909

Medību un makšķerēšanas

piederumi

Kika-5, SIA ...............................................................................................647 31205

Meliorācijas darbi

HM projekti, SIA ...............................................................................29 159142

Valkas meliorācija, SIA ............................................................647 23200

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Metālapstrāde

Valkas MD, SIA

Valkas n., Valka, Parka 25, LV 4701

Tālr. ........................................................647 23482, 29 462290

E-pasts: valkasmd@apollo.lv

http://www.valkasmd.lv

Metālizstrādājumi; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Akords-3, SIA .......................................................................................29 486686

Ozolu maize, SIA

Smiltenes n., Smiltene, Drandu 6a, LV 4729

Mob. tālr. .............................................................................26 310413

Mob. tālr. .............................................................................29 558200

Krāšņu apvalki, piparkūkas

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Druva, SIA

Smiltenes n., Bilskas p., Bilska,

“Jaunvārpas”, LV 4706

Tālr./fakss ............................................................................647 29623

Cūkkopība ........................................................................29 288715

Grāmatvedība ............................................................26 152725

Jaunkairi, ZS .........................................................................................647 28170

Jaunpuņģi, ZS ....................................................................................29 153842

Labārti, ZS ...............................................................................................26 101409

Veckūkuri, ZS ......................................................................................29 243070

26

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Metāls... -

Mūzikas...

Piedāvājumi no citiem reģioniem

M

Mežizstrāde

A.G.V., SIA ................................................................................................29 116034

Deksme, SIA ..........................................................................................27 533250

Ložas AB, SIA ......................................................................................26 428724

Mežalejas, SIA ....................................................................................26 556855

RPGP, SIA ..................................................................................................26 556701

Vecbūdas, ZS ......................................................................................29 361885

WAMKXO-9, SIA ...............................................................................26 556855

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Mežkopības un mežizstrādes

tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Husqvarna, veikals .....................................................(k.t.) 647 24653

Kalnstrīķi-1, ZS ...................................................................................29 438505

Valkas MD, SIA

Valkas n., Valka, Parka 25, LV 4701

Tālr. ........................................................647 23482, 29 462290

E-pasts: valkasmd@apollo.lv

http://www.valkasmd.lv

Mežsaimniecība

Mēbeles; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Folkland Timber, SIA ...................................................................27 875216

Optimus Mēbeles, veikals ...................................................22 334127

Mēbeļu labošana un

restaurācija

AD Restaurācija, SIA, Darbnīca ...................................29 567576

Muzeji

Valkas novadpētniecības muzejs ..............................647 22198

Mūzikas instrumenti, skaņu un

gaismas iekārtas;

izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss

Kindel, SIA

Alūksnes n., Veclaicenes p.,

”Lazdiņas”, LV 4335

Mob. tālr. ..............................................................................20 211226

Meža stādīšana, jaunaudžu kopšana,

cirsmu stigošana, meža apsaimniekošana,

mežizstrāde - zāģēšana - pievešana,

aizaugušu platību tīrīšana

AMG Forestry, SIA

Smiltene, Dārza 12b, LV 4729

Mob. tālr. ..............................................................................29 420502

E-pasts: infoforestrylv@gmail.com

http://www.amgforestry.lv

Pērk mežu īpašumus par augstām cenām.

Novērtē, konsultē, apsaimnieko. Iznomā

zemes un medību platības.

Baltic Forest & Biomass, SIA ...........................................29 422111

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Meža

īpašnieku konsultāciju punkts ..................................29 198698

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Valkas

birojs ..........................................................................................................647 24814

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Diogens audio, SIA

Balvu n., Balvi, Partizānu 47, LV 4501

Tālr. ........................................................645 21050, 645 07039

E-pasts: diogens@diogens.lv

http://www.diogens.lv

Skaņas un gaismas tehnika. Skaņas un

mūzikas instrumentu noma

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu profilu izveide

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv

27


M

Namu... -

Poliklīnikas...

Namu apsaimniekošana

Viesturi 89, SIA .................................................................(k.t.) 28 357367

Nekustamais īpašums

Parfimērijas un kosmētikas

izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

Oriflame Latvija, SIA, Valkas konsultanta

apkalpošanas centrs ............................................................26 497995

Pasākumu organizēšana

Pasts

Ērģemes pasta nodaļa ............................................................67 008001

Jaunjērcēnu pasta nodaļa ..................................................67 008001

Kārķu pasta nodaļa ......................................................................67 008001

Latvijas Pasts, VAS, Pasta pakalpojumu

nodrošināšanas departaments, Vidzemes reģions,

Darba organizācijas speciālists ..............................67 008001

Plāņu pasta nodaļa ......................................................................67 008001

Sedas pasta nodaļa ....................................................................67 008001

Sēļu pasta pakalpojumu punkts .................................67 008001

Strenču pasta nodaļa ................................................................67 008001

Valkas 1. pasta nodaļa .............................................................67 008001

Vijciema pasta nodaļa ..............................................................67 008001

Zvārtavas pasta pakalpojumu punkts .................67 008001

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

top!, veikals ............................................................................................647 22593

Vanesa, veikals ..................................................................................647 20494

Piens un piena produkti;

pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ganiņš, veikals ...................................................................................647 22175

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Noma

VM tehnika, SIA .................................................................................27 332606

Notāri

Ozoliņa I., zvērināts notārs, Filiāle ............................29 117605

Optika, brilles; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts

Oftalmoloģijas sabiedrība Grund-opt, SIA,

Veikals ......................................................................................................647 25558

Optikas centrs Valka ...................................................................647 22521

Papīrs un tā izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Papermint, SIA ....................................................................................29 216399

Pašvaldības

Strenču novada pašvaldība ..............................................647 15610

Strenču novada pašvaldība, Jērcēnu

pagasta pārvalde .......................................................................647 15650

Strenču novada pašvaldība, Plāņu

pagasta pārvalde .......................................................................26 371146

Strenču novada pašvaldība, Sedas

pilsētas pārvalde ........................................................................647 15666

Strenču novada pašvaldība, Strenču

pilsētas pārvalde ........................................................................647 15620

Valkas novada pašvaldība

y Skat. reklāmu šajā lapā

Pārtikas piedevas, garšvielas;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Pārtikas tirdzniecība, veikali

Alise, veikals ........................................................................(k.t.) 647 25543

Dan un Nesi, SIA .............................................................................647 20494

Demons, IK .............................................................................................647 81312

IGMAS, SIA .............................................................................................647 29809

Jumis, veikals-bistro ...................................................................647 22108

Lat Kārķi, veikals ..............................................................................25 549012

Liepa, veikals ........................................................................................29 232961

Livonija AT, SIA ...................................................................................29 449402

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402

Maxima X, veikals ...........................................................................800 02020

Mego, veikals - kafejnīca ......................................................67 854199

mini top!, veikals ..............................................................................647 81399

mini top!, veikals ..............................................................................647 31667

Oļupe, SIA, Veikals .......................................................................647 81353

Sāga, veikals .......................................................................(k.t.) 647 81312

Sēļi, veikals ...........................................................................(k.t.) 647 29809

top!, lielveikals ....................................................................................647 81135

Pirtis un saunas

Strenču publiskā pirts ...............................................................647 15623

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kundziņi, viesu nams, pirts

Limbažu n., Vidrižu p., “Kundziņi”, LV 4013

Mob. tālr. .............................................................................29 144380

http://www.kundzini.lv

Plastmasas un gumijas

izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

PEPI RER, SIA ....................................................................................647 07024

Policija, valsts un pašvaldības

Strenču novada pašvaldības policija ....................26 347666

Valkas novada pašvaldības policija ........................26 494874

Poliklīnikas, veselības un

rehabilitācijas centri

A.Kārkliņas doktorāts, SIA ..................................................647 28153

Batalauskas V. ārsta ginekologa prakse ...........26 707444

Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, SIA ...........647 31431

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu

noņemšanas punkts .............................................................67 801112

Ērgļa A. ārsta urologa prakses vieta ......................647 22840

Ērģemes feldšeru un vecmāšu punkts ...............647 29677

Ilona Krastiņa, IK .............................................................................27 110840

Jērcēnu pagasta veselības punkts ..........................647 29528

28

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Kļaviņas R. ģimenes ārsta prakse ............................647 22535

Ķira V. ģimenes ārsta prakse ...........................................647 22840

Ķires M. ģimenes ārsta prakse .....................................647 22840

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra

prakse .....................................................................................(k.t.) 647 24475

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra

prakse, Filiāle .................................................................................647 22977

Nātras M. ģimenes ārsta prakse ...............(k.t.) 647 24475

Plāņu feldšeru punkts ...............................................................26 527425

Putriņas L. ģimenes ārsta un pediatra

prakse .......................................................................................................24 551260

Rasa, Vidzemes psihosociālās

rehabilitācijas centrs ...........................................(k.t.) 647 31340

Strenču pilsētas doktorāts, IU ........................................647 31431

Toča O. ārsta neirologa prakse .....................................647 24475

Trikātas doktorāts, SIA, Filiāle ........................................647 15656

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta

pneimonologa prakse .........................................................647 22359

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta

pneimonologa prakse, Filiāle ....................................647 22977

Vidzemes slimnīca, SIA, Ambulatorā

nodaļa Valkā ....................................................................................647 22307

Vijciema feldšeru un vecmāšu punkts ................647 28187

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Preses izdevumi

Ziemeļlatvija, laikraksts ...........................................................647 81276

Reklāmas pakalpojumi

Minty, SIA ...................................................................................................26 676169

Rūpniecības preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Livonija AT, SIA ...................................................................................29 449402

Skapis, veikals ....................................................................................25 456385

Valkas Alianse, SIA, Veikals ..............................................647 22747

Sabiedriskais transports,

autoostas

Poliklīnikas... -

Siltumapgāde...

Valkas autoosta .................................................................................647 23538

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Sanitārie dienesti

Piedāvājumi no citiem reģioniem

S

Uro, SIA, Uroloģijas ambulance

Rīga, Tālivalža 2a, LV 1006

Mob. tālr. ..............................................................................29 111252

http://www.uro.lv

Urologa konsultācijas. Urīnceļu slimību

ambulatora izmeklēšana un ārstēšana.

Sadzīves tehnikas un

priekšmetu labošana

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Sēklas un stādi; audzēšana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un

stādi, Vijciema čiekurkalte .............................................26 478620

Siltumapgāde un siltumtīkli

Enefit Power & Heat Valka, SIA ....................................67 780590

Saimniecības preces;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Alise, veikals ........................................................................(k.t.) 647 25543

Mājai, dārzam, veikals ..............................................................647 22394

mini top!, veikals ..............................................................................647 31667

Sēļi, veikals ...........................................................................(k.t.) 647 29809

Valrek, SIA, Veikals .......................................................................647 31161

KRS apkures sistēmas, SIA

Smiltenes n., Bilskas p., “Slokas”, LV 4706

Mob. tālr. ..............................................................................26 383144

E-pasts: sl.arnis@inbox.lv

http://www.krs.lv

Apkures, ūdensvadu un kanalizācijas

sistēmu izbūve. Konsultācijas, individuālu

risinājumu izstrāde. Esošu apkures

sistēmu apkalpošana un labošana.

XO Energy, SIA ..................................................................................28 642288

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv

29


S

Siltumapgāde... -

Ugunsdzēsība...

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Vija un Ko, SIA

Saulkrastu n., Saulkrastu p.,

Zvejniekciems, Jūras prospekts 18,

LV 2161

Tālr. ........................................................28 638457, 29 488593

E-pasts: vijaunko2@inbox.lv

Apkures katli, pirts krāsnis, nerūsējošā

tērauda boileri, pirts krāsns ražošana.

Montāža, uzstādīšana, garantijas apkope

Ņ.Blūmas ārstnieciski kosmētiskais

kabinets, IK, Filiāle ..................................................................22 313205

Ostapko D., individuālā darba veicēja ...............26 047143

Pauze, frizētava .................................................................................26 047143

Pauze, salons

Valkas n., Valka, Rīgas 16-1, LV 4701

Mob. tālr. .............................................................................26 404060

Manikīrs, pedikīrs, vaksācija.

Darba laiks pēc pieraksta.

Pērle, IU, Frizētava ........................................................................26 247017

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Suvenīri, dāvanas

Baltijas Floristika, SIA ................................................................20 203095

Teātri, kinoteātri un

koncertzāles

Valkas teātris .........................................................................................647 22360

Tehniskās pārbaudes un

ekspertīze

Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto

ekspertu Latvijas nacionālā asociācija, Vidzemes

reģions, Valkas tehniskais eksperts .................647 22495

Tekstilizstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Radošā dizaina darbnīca-LIRE, SIA .......................26 450095

Telekomunikācijas

Citrus Solutions, SIA, Filiāle .............................................647 23030

Siltumtehnika

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Vija un Ko, SIA

Saulkrastu n., Saulkrastu p.,

Zvejniekciems, Jūras prospekts 18,

LV 2161

Tālr. ........................................................28 638457, 29 488593

E-pasts: vijaunko2@inbox.lv

Apkures katli, pirts krāsnis, nerūsējošā

tērauda boileri, pirts krāsns ražošana.

Montāža, uzstādīšana, garantijas apkope

Skaistumkopšana, frizētavas

Adel, frizētava ......................................................................................26 762569

Astra, skaistumkopšanas salons ...............................29 419072

Diamond Beauty studio,

skaistumkopšanas salons .............................................22 170146

Le Figaro, IK, Frizētava ...........................................................29 144219

Monro, skaistumkopšanas salons ...........................25 402063

Nagu dizaina studija

Smiltenes n., Smiltene,

Krāsotāju 2, LV 4729

Sniedze Krīgere ......................................................26 389806

Kristīne Hemebošvili .....................................22 101572

Manikīrs, pedikīrs, vaksācija. Gēla nagi,

gelish. Uzacu krāsošana, korekcija.

Slimnīcas

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca,

SIA ................................................................................................................647 31340

- Uzņemšanas nodaļa ..............................647 31597

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana

Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un

invalīdu rehabilitācijas centrs ....................................647 15647

Sociālās aprūpes centrs ´Valka .................................647 25982

Strenču novada pašvaldība, Sociālais

dienests .................................................................................................647 15617

Valkas novada pašvaldība, Sociālais

dienests .................................................................................................647 22233

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,

Madonas reģionālā nodaļa, Valkas klientu

apkalpošanas centrs ............................................................647 07284

Vidzeme, Valsts sociālās aprūpes centrs,

Filiāle Valka .......................................................................................647 81260

Sporta celtnes un bāzes

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Sporta

komplekss ..........................................................................................647 07548

Valkas pilsētas stadions ........................................................26 324114

Sporta skolas

Valkas bērnu-jaunatnes sporta skola ...................26 324114

Sporta un tūrisma preces;

noma, ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Sima 99, SIA, Veikals .................................................................647 22096

Tirdzniecības starpnieki

Launas, SIA ............................................................................................26 555813

Tulkošana

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Tūrisms un ceļojumi

Jaunrozēni, SIA .................................................................................28 619997

Strenču novada Tūrisma informācijas

centrs ........................................................................................................647 15667

Valkas novada Tūrisma informācijas

birojs ..........................................................................................................647 25522

Ugunsdzēsība un drošība,

glābšanas dienesti

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Tehnisko risinājumu centrs, SIA

y Skat. reklāmu 31. lpp.

30

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ūdensapgāde un kanalizācija

Valkas pilsētas attīrīšanas iekārtas

Nagliņas .................................................................................................647 22662

Valsts institūcijas

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,

Valkas nodaļa .................................................................................647 23867

Valsts zemes dienests, Vidzemes

reģionālā nodaļa, Valkas klientu apkalpošanas

centrs ........................................................................................................67 038800

Ūdensapgāde... -

Zobārstniecība...

Ziedi, floristika

Z

Veļas mazgāšana

Veļas mazgātava Stīne, IU ..................................................29 192488

Veterinārija

Viesnīcas

HAPA, SIA, Veikals ........................................................................26 175555

Kupriša A. veterinārā prakse

Smiltenes n., Smiltene, Audēju 3, LV 4729

Tālr. ..................................................................................................647 73358

Mob. tālr. ....................................29 494678, 26 519546

Veterinārārsta pakalpojumi. Veterinārā

klīnika. M/a pakalpojumi. Liellopu nagu

apkope.

Ingrīdas Vilnes MRCVS veterinārā

klīnika Spoža Spalva

Valkas n., Valka, Smilšu 29, LV 4701

Tālr. ...................................................................................................29 131260

E-pasts: ingridavilne@inbox.lv

Veterinārie pakalpojumi

mājdzīvniekiem un lauksaimniecības

dzīvniekiem

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Park hotel Brūzis

Smiltenes n., Smiltene,

Brūža 2, LV 4729

Tālr. ..............................................647 73708 vai 28 630180

Fakss ..........................................................................................647 07658

http://www.hotelbruzis.lv

Pedelīte, SIA, Viesnīca .............................................................647 22108

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija, Dienesta

viesnīca ..................................................................................................647 23344

Viesnīca Otrā elpa, SIA ...........................................................647 22280

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Ingra, SIA, Ziedu salons

Valkas n., Valka, Rīgas 22, LV 4701

Tālr. ..................................................................................................647 23059

E-pasts: ingralv@inbox.lv

Sanvik, SIA, Ziedu salons ....................................................29 178252

Zirgkopība, zirglietas

Kalnbundas, piemājas saimniecība .......................26 543796

Zobārstniecība un mutes

higiēna

BC zobārstniecība, SIA ...........................................................25 147719

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv

Dienavas L. zobārstniecības prakse .....................647 24156

Ģimenes zobārstniecība, SIA, Valkas

filiāle ...........................................................................................................647 22753

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv

31


Z

Zobārstniecība un mutes higiēna

Ikšeles G. IU, Zobārstniecības

kabinets

Valkas n., Valka, E.Dārziņa 8, LV 4701

Tālr. ...................................................................................................647 22904

Zobārstniecība un mutes higiēna


Leles zobārstniecības prakse

Valkas n., Valka, Rūjienas 3-307. kab.,

LV 4701

Tālr. ...................................................................................................647 22997

Darba laiks: P.-Pt. 8.00 - 15.00

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Līze K, SIA, Zobārstniecības kabinets .................27 565383

Simanovičas G. zobārstniecības prakse .........647 23517

Zuntes G. zobārstniecības prakse ........(k.t.) 647 23287

32

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Valka

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

4 -

Jaunstrūkas

J

Firmas alfabētiskā secībā

1

4 gadalaiki, veikals ........................................................................26 731986

A

A.G.V., SIA ................................................................................................29 116034

A.Kārkliņas doktorāts, SIA ..................................................647 28153

Palīgstrādnieku pakalpojumi

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301

Rūdolfs ....................................................................................26 153376

Raiens .......................................................................................27 597007

Facebook:a.p.r.serviss

AA Invest, SIA ......................................................................................647 22280

ABR Plus, SIA ......................................................................................29 114658

AD Restaurācija, SIA, Darbnīca ...................................29 567576

Adel, frizētava ......................................................................................26 762569

Adeptus Renewable Energy, SIA ...............................29 334099

Aizmeži, SIA, Veikals ..................................................................29 494667

Aizpures, ZS ..........................................................................................26 131199

Akords-3, SIA .......................................................................................29 486686

Aldar Latvia, SIA ...............................................................................24 428511

Alfa Log Houses, SIA .................................................................29 116127

Alise, veikals .......................................................................(k.t.) 647 25543

Alko 1000, veikals ..........................................................................28 874985

Apo, SIA, SOS atslēgu serviss ......................................29 241632

Aptieka Valka, SIA .........................................................................647 81336

Ar Bruno, SIA .......................................................................................29 492525

Arka Pluss, firma

Valkas n., Valka, Raiņa 5, LV 4701

Tālr./fakss ............................................................................647 81310

E-pasts: maritearka@inbox.lv

Būvmateriāli, santehnika,

saimniecības preces, elektropreces,

preces dārzam

Arka, veikals ..........................................................................................647 81310

Aroda Partneri, SIA .......................................................................29 177174

Arvore, SIA ..............................................................................................29 407697

Astra, skaistumkopšanas salons ...............................29 419072

Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

biedrība ..................................................................................................29 272534

Auri, ZS ........................................................................................................29 100306

Ausmas, viesu māja ....................................................................29 234102

Autopreces, veikals .....................................................................647 81155

Autoskola Jana, SIA ....................................................................23 200303

Avoti, ZS .....................................................................................................29 147168

Ā

Ābola J., individuālā darba veicēja ..........................20 242829

Ābolīši, SIA ..............................................................................................20 242829

Āres, ZS ......................................................................................................26 527373

Ātrais kredīts, SIA, Filiāle ......................................................28 658714

B

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Cēsu nodaļa

Valkas Klientu apkalpošanas centrs ................647 07018

Baltic Forest & Biomass, SIA ...........................................29 422111

Baltic Haulage, SIA .......................................................................26 234463

Baltijas Apdrošināšanas nams, apdrošināšanas AS

Valkas nodaļa .................................................................................647 22128

Baltijas Floristika, SIA ................................................................20 203095

Banknote, filiāle .................................................................................22 047880

Batalauskas V. ārsta ginekologa prakse ..........26 707444

BC zobārstniecība, SIA ...........................................................25 147719

Bergervilla, SIA, Viesu nams ............................................29 268474

Berkut KS, SIA ....................................................................................27 877581

Bēbis, veikals .......................................................................................647 25515

Bokšas, logi un durvis ..............................................................647 20017

Brickwood, SIA ..................................................................................26 526907

BTA Baltic Insurance Company, AAS, Ziemeļu

reģions, Polišu tirdzniecības punkts Strenči ....................28

673555

Buts, mācību centrs Valkā ..................................................647 07020

C

CAR Track, SIA ...................................................................................26 459997

Cellīši un Partneri, SIA ..............................................................29 195214

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS, Valkas nodaļa ....

67 025777

Citrus Solutions, SIA, Filiāle .............................................647 23030

D

Daibes, SIA .............................................................................................29 259857

Dambīši, ZS ............................................................................................29 116045

Dan un Nesi, SIA .............................................................................647 20494

Dārznieki, ZS ........................................................................................29 345154

Deksme, SIA ..........................................................................................27 533250

Demons, IK .............................................................................................647 81312

DentaNata, SIA ..................................................................................26 417194

Diamond Beauty studio,

skaistumkopšanas salons .............................................22 170146

Dienavas L. zobārstniecības prakse .....................647 24156

Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, SIA ...........647 31431

Divi A, SIA .................................................................................................29 279287

Dravnieki, ZS, Viesu nams ..................................................647 28276

Dzērieni bez uzcenojuma, veikals ............................25 466670

E

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu noņemšanas

punkts .......................................................................................................67 801112

East-West Transit, SIA,

30. degvielas uzpildes stacija ...................................29 345460

East-West Transit, SIA,

87. degvielas uzpildes stacija ...................................647 96901

efn NORD, SIA ....................................................................................647 07880

Eiropas Savienības informācijas punkts ..........647 22965

Electrons.lv, SIA ................................................................................647 23778

Elston, SIA ................................................................................................647 22888

Enefit Power & Heat Valka, SIA ....................................67 780590

Erdeg, SIA,

Degvielas uzpildes stacija ...........................(k.t.) 29 177174

ET Invest, SIA .......................................................................................28 874985

Etehnika, SIA, Veikals ...............................................................26 363185

Ezerciemi, ZS .....................................................................(k.t.) 29 133817

Ē

Ērgļa A. ārsta urologa prakses vieta .....................647 22840

Ērģeme, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā

sabiedrība ...........................................................................................29 116045

Ērģemes feldšeru un vecmāšu punkts ..............647 29677

Ērģemes pagasta bibliotēka ............................................26 204779

Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka ......................28 600398

Ērģemes pamatskola ................................................................26 669743

Ērģemes pasta nodaļa ............................................................67 008001

F

Family Glamour, veikals .........................................................27 890615

Firewood Latvia, SIA ...................................................................29 422111

Folkland Timber, SIA ...................................................................27 875216

Fortūna, autoskola ........................................................................67 288898

Freko, SIA, Veikals ........................................................................28 691308

G

Gaismiņa, kristīgā pirmsskolas

izglītības iestāde .........................................................................647 22893

Ganiņš, veikals ...................................................................................647 22175

Gādīgās rokas, biedrība ........................................................29 389885

Gija un Partneri, SIA ....................................................................647 81401

Gija un Partneri, SIA, Veikals ...........................................647 81401

Ginno-Tehnika, SIA .......................................................................29 222495

Gold Transport, SIA .....................................................................26 996523

Gustiņš, veikals .................................................................................25 643236

Ģ

Ģimenes zobārstniecība, SIA,

Valkas filiāle ......................................................................................647 22753

H

HAPA, SIA, Veikals ........................................................................26 175555

HM projekti, SIA ................................................................................29 159142

hus.lv, SIA .................................................................................................26 454545

Husqvarna, veikals ......................................................(k.t.) 647 24653

I

Identika, SIA ...........................................................................................28 357367

Ieviņas S, SIA .......................................................................................647 22502

Igale D., individuālā darba veicēja ...........................22 170146

IGMAS, SIA .............................................................................................647 29809

Igtrans, SIA ..............................................................................................26 422294

Ikšeles G. IU, Zobārstniecības kabinets ...........647 22904

Ilona Krastiņa, IK ..............................................................................27 110840

Ingra, SIA, Ziedu salons ........................................................647 23059

Irina & Madis, SIA ...........................................................................647 22327

J

J & K, SIA ..................................................................................................26 346999

Jansone S., individuālā darba veicēja ................28 329536

Jasmīni, ZS .............................................................................................29 417661

Jaunā aptieka, SIA ........................................................................647 28041

Jaunjērcēnu pasta nodaļa ..................................................67 008001

Jaunkairi, ZS .........................................................................................647 28170

Jaunklidža bibliotēka .................................................................647 15658

Jaunlezdiņi, ZS ..................................................................................26 528866

Jaunpuņģi, ZS ....................................................................................29 153842

Jaunrozēni, SIA .................................................................................28 619997

Jaunstrūkas, ZS ................................................................................647 29567

33


J

Jāņa -

Sanvik

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Jāņa Rozes grāmatnīca ..........................................................25 422293

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas

centrs ........................................................................................................647 15652

Jērcēnu pagasta veselības punkts ..........................647 29528

Jumis, kulinārijas veikals-bistro ...................................647 22108

Jumis, veikals-bistro ...................................................................647 22108

K

K, SIA ..............................................................................................................647 81283

K, SIA, Veikals .....................................................................................647 81283

Kalnbundas, piemājas saimniecība .......................26 543796

Kalnieši, ZS

Valkas n., Valkas p., “Kalnieši”

Mob. tālr. ..............................................................................29 216399

E-pasts: zskalniesi@inbox.lv

Graudkopība

Kalniņi, ZS

Naukšēnu n., Naukšēnu p., “Kalniņi”,

LV 4244

Mob. tālr. .............................................................................29 492649

E-pasts: kalnini@inbox.lv

Kalnpierbes, ZS ..............................................................(k.t.) 647 25543

Kalnstrīķi-1, ZS ...................................................................................29 438505

Kameja, veikals .................................................................................647 23525

Kamenes, brīvdienu māja ....................................................29 417661

Kārķu Evaņģēliski luteriskā draudze .....................28 619997

Kārķu pagasta bibliotēka ......................................................647 28020

Kārķu pasta nodaļa ......................................................................67 008001

Kārķu sākumskola .........................................................................26 425031

Kārķu tautas nams ........................................................................26 365892

Keide Plus, SIA ..................................................................................26 477099

Kidystyle, SIA .......................................................................................26 441331

Kika-5, SIA ...............................................................................................647 31205

Kika-5, SIA, Zooveikals ...........................................................647 31205

Klaiņojošo dzīvnieku patversme ...............(k.t.) 647 22503

Kļaviņas R. ģimenes ārsta prakse .............................647 22535

Ķ

Ķeizari1, SIA ..........................................................................................29 242280

Ķira V. ģimenes ārsta prakse ...........................................647 22840

Ķires M. ģimenes ārsta prakse .....................................647 22840

Ķiršlejas, ZS ...........................................................................................29 229978

L

Labārti, ZS ...............................................................................................26 101409

LAT-EST Building Solutions, SIA .................................29 397325

Lat Kārķi, veikals ..............................................................................25 549012

Lathol, SIA ...............................................................................................647 22169

Latvijas aptieka 15 .........................................................................29 600212

Latvijas Diabēta asociācija,

Valkas nodaļa ...............................................................(k.t.) 647 23452

Latvijas hidromelioratīvo būvnieku

asociācija ............................................................................................29 636667

Latvijas-Igaunijas institūts, biedrība .......................647 81193

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku

arodbiedrība, Valkas starpnovadu arodbiedrības

organizācija ......................................................................................27 897761

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu

biedrība, Valkas rajona komiteja ...........................29 338601

Latvijas Pasts, VAS, Pasta pakalpojumu

nodrošināšanas departaments, Vidzemes reģions

Darba organizācijas speciālists .............................67 008001

Latvijas Politiski represēto apvienība, Valkas

nodaļa ......................................................................................................29 477569

Latvijas preces ....................................................................................27 880488

Latvijas propāna gāze, SIA,

Auto uzpildes stacija .............................................................67 815003

Latvijas Sarkanais Krusts,

Valkas komiteja ............................................................................647 22261

Latvijas Sarkanais Krusts, Valkas komiteja, Ģimenes

atbalsta centrs .............................................................(k.t.) 647 22261

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību uzņēmumu un

finanšu darbinieku arodbiedrība, Valkas rajona

komiteja .................................................................................................647 22595

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un stādi

Vijciema čiekurkalte ...............................................................26 478620

Lauku partnerība Ziemeļgauja, biedrība ..........647 20324

Launas, SIA ............................................................................................26 555813

Lācupu ferma, ZS ...........................................................................29 221836

Le Figaro, IK, Frizētava ...........................................................29 144219

Lejas Ruķi, ZS .....................................................................................29 483580

Lejascelmiņi, ZS ...............................................................................26 599285

Leles L. zobārstniecības IU ...............................................647 22997

LG enerģija, SIA ................................................................................29 278894

Liepa, veikals ........................................................................................29 232961

Ligumss, autoserviss - veikals .......................................26 616611

Ligumss, SIA .........................................................................................26 616611

Linde Gas, SIA, Gāzu tirdzniecības vieta ........29 208579

Livonija AT, SIA ...................................................................................29 449402

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402

Līra, kafejnīca .......................................................................................27 335579

Līze K, SIA, Zobārstniecības kabinets ................27 565383

Ložas AB, SIA ......................................................................................26 428724

Lugaži, dzelzceļa stacija ........................................................642 96206

LVKV, SIA, Valkas birojs ..........................................................647 25346

M

M.D.I., IK, Veikals .............................................................................26 589285

Malka24.lv, SIA ...................................................................................20 250091

Maxima X, veikals ...........................................................................800 02020

Mājai, dārzam, veikals ..............................................................647 22394

Mājasmīlulis, veikals ...................................................................27 883969

Mednieki, atpūtas bāze ...........................................................26 543450

Mego, veikals - kafejnīca ......................................................67 854199

Mela, SIA ....................................................................................................26 441331

Mežalejas, SIA ....................................................................................26 556855

Mežarāji, mednieku klubs ....................................................29 478340

Mežmuiža, mednieku klubs ..............................................29 272155

Mežviji mednieku meitas, SIA ........................................26 374909

Mēness aptieka 54 ........................................................................20 384834

Mierkalna tautas nams .............................................................29 141319

mini top!, veikals ..............................................................................647 31667

mini top!, veikals ..............................................................................647 81399

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde ...........647 15662

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde

Struktūrvienība Dzērvīte ...................................................647 15645

Minty, SIA ...................................................................................................26 676169

Mix, veikals ..............................................................................................26 441331

MJ Eirobūve, SIA .............................................................................29 493918

Moda Kapitāls, AS, Valkas filiāle .................................20 229016

Monro, skaistumkopšanas salons ...........................25 402063

Mziuri L, SIA, Filiāle .....................................................................647 22166

N

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra

prakse .....................................................................................(k.t.) 647 24475

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra

prakse, Filiāle .................................................................................647 22977

Nātras M. ģimenes ārsta prakse ...............(k.t.) 647 24475

Nodarbinātības valsts aģentūra,

Valkas filiāle ......................................................................................647 23871

Nordland Timber, SIA ................................................................26 428724

Ņ

Ņ.Blūmas ārstnieciski kosmētiskais kabinets, IK

Filiāle ..........................................................................................................22 313205

O

Oftalmoloģijas sabiedrība Grund-opt, SIA,

Veikals ......................................................................................................647 25558

Oļupe, SIA, Veikals .......................................................................647 81353

Optikas centrs Valka ...................................................................647 22521

Optimus Mēbeles, veikals ...................................................22 334127

Oriflame Latvija, SIA, Valkas konsultanta

apkalpošanas centrs ............................................................26 497995

Ostapko D., individuālā darba veicēja ................26 047143

Oši V, SIA .................................................................................(k.t.) 647 25543

Ozoli, ZS .....................................................................................................26 384903

Ozoliņa I., zvērināts notārs, Filiāle ............................29 117605

P

Papermint, SIA ....................................................................................29 216399

Parks KM, SIA ......................................................................................647 81155

Pasaciņa, biedrība .........................................................................29 159142

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde .........647 24164

Pauze, frizētava .................................................................................26 047143

Pauze, skaistumkopšanas salons ............................26 404060

Pedelīte, SIA ..........................................................................................647 22108

Pedelīte, SIA, Viesnīca .............................................................647 22108

PEPI RER, SIA .....................................................................................647 07024

Pērle, IU, Frizētava ........................................................................26 247017

Pēteris Gudrinieks, IK ................................................................26 450499

Piekalnes, SIA .....................................................................................26 517817

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valkas

nodaļa ......................................................................................................647 23867

Plāņu feldšeru punkts ...............................................................26 527425

Plāņu pagasta bibliotēka ......................................................26 303781

Plāņu pasta nodaļa ......................................................................67 008001

Plāņu tautas nams .........................................................................25 422684

Pļavnieki, ZS ..........................................................................................29 268353

Pulss, veikals-serviss .................................................................647 81220

Pumpuriņš, speciālā pirmsskolas izglītības

iestāde .....................................................................................................647 22076

Purmaļi, ZS ..............................................................................................29 473829

Putriņas L. ģimenes ārsta un pediatra

prakse .......................................................................................................24 551260

R

R.D.A., SIA, Veikals .......................................................................20 269060

RAC tehnika, SIA .............................................................................26 110478

Radošā dizaina darbnīca-LIRE, SIA .......................26 450095

Rasa, Vidzemes psihosociālās

rehabilitācijas centrs ...........................................(k.t.) 647 31340

Rāceņi-3, ZS ..........................................................................................29 497153

Rebeka Plus, SIA ............................................................................26 731986

ReBuss, IK ................................................................................................29 238096

Refit, SIA, Auto elektro darbnīca ................................29 975697

Reičela, viesu nams ....................................................................647 23213

RK transports, SIA .........................................................................29 397325

Rozi, SIA, Kafejnīca ......................................................................647 22903

RPGP, SIA ..................................................................................................26 556701

S

Salaiņi, zemnieku saimniecība,

Atpūtas komplekss .................................................................26 374145

Sano firma, SIA, Pieņemšanas

punkts .....................................................................................(k.t.) 26 484462

Sanvik, SIA, Ēdnīca-kulinārija ........................................29 178252

Sanvik, SIA, Ziedu salons ....................................................29 178252

34


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Saule -

Zvārtavas

Z

Saule, dzelzceļa stacija ..........................................................642 96210

Saules parks, SIA ...........................................................................29 278894

Saulīte, lietišķās mākslas studija ................................26 375211

Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu

Latvijas nacionālā asociācija, Vidzemes reģions

Valkas tehniskais eksperts ............................................647 22495

Sāga, veikals .......................................................................(k.t.) 647 81312

Scantest, SIA, Valkas filiāle ................................................647 81363

Sedas aptieka ......................................................................................28 800676

Sedas pasta nodaļa ....................................................................67 008001

Sedas pilsētas bibliotēka .....................................................647 15646

Sedas pilsētas kultūras nams ........................................28 323986

Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu

rehabilitācijas centrs .............................................................647 15647

Sedaskalni, SIA .................................................................................647 29848

Septītās dienas adventistu Strenču

draudze ..................................................................................................26 565341

Septītās dienas adventistu Valkas

draudze ..................................................................................................29 275083

Sēļi, veikals ...........................................................................(k.t.) 647 29809

Sēļu pasta pakalpojumu punkts .................................67 008001

SG Valka, SIA .......................................................................................647 81131

Sima 99, SIA, Veikals .................................................................647 22096

Simanovičas G. zobārstniecības prakse .........647 23517

Skapis, veikals ....................................................................................25 456385

SKL autoserviss, SIA ..................................................................29 166836

Skroders, IU ...........................................................................................647 81311

Sociālās aprūpes centrs ´Valka ................................647 25982

SPE, SIA .....................................................................................................29 462290

Splinteks, SIA, Autoserviss ................................................29 395560

Ingrīdas Vilnes MRCVS veterinārā

klīnika Spoža Spalva

Valkas n., Valka, Smilšu 29, LV 4701

Tālr. ...................................................................................................29 131260

E-pasts: ingridavilne@inbox.lv

Veterinārie pakalpojumi

mājdzīvniekiem un lauksaimniecības

dzīvniekiem

Sprints, kafejnīca ............................................................................647 23888

Sprīdīši, ZS .............................................................................................26 339972

Strenči, dzelzceļa stacija ......................................................642 96215

Strenči, viesu nams .....................................................................26 454545

Strenču aptieka, SIA ...................................................................647 31258

Strenču Evaņģēliski luteriskā draudze ...............26 458564

Strenču kapsēta ...............................................................................29 796813

Strenču mūzikas skola ............................................................647 15629

Strenču novada kultūras centrs ...................................25 422684

Strenču novada pašvaldība ..............................................647 15610

Strenču novada pašvaldība, Bāriņtiesa .............647 15632

Strenču novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa .........................................................647 15620

Strenču novada pašvaldība, Jērcēnu pagasta

pārvalde ................................................................................................647 15650

Strenču novada pašvaldība,

Plāņu pagasta pārvalde ...................................................26 371146

Strenču novada pašvaldība,

Sedas pilsētas pārvalde ...................................................647 15666

Strenču novada pašvaldība,

Sociālais dienests ....................................................................647 15617

Strenču novada pašvaldība, Strenču pilsētas

pārvalde ................................................................................................647 15620

Strenču novada pašvaldības policija ....................26 347666

Strenču novada Tūrisma

informācijas centrs ..................................................................647 15667

Strenču novada vidusskola ...............................................647 15634

Strenču novada vidusskola, Filiāle Sedā .........647 15643

Strenču pasta nodaļa ................................................................67 008001

Strenču pilsētas bibliotēka .................................................647 15631

Strenču pilsētas doktorāts, IU ........................................647 31431

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA .........647 31340

- Uzņemšanas nodaļa .................................................................647 31597

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA,

Aptieka ..................................................................................(k.t.) 647 31340

Strenču publiskā pirts ...............................................................647 15623

SuperAlko, veikals .........................................................................24 428512

T

Tīne, SIA ......................................................................................................647 07009

Toča O. ārsta neirologa prakse .....................................647 24475

Tolmets Vidzeme, SIA, Filiāle ..........................................800 08880

top!, lielveikals ....................................................................................647 81135

top!, veikals ............................................................................................647 22593

Trikātas doktorāts, SIA, Filiāle ........................................647 15656

Turna, mednieku klubs ............................................................29 486686

Turnas tautas nams ......................................................................26 419724

U

Union Med, SIA, Aptiekas filiāle ..................................647 28266

Upmaļi, brīvdienu māja ...........................................................29 756912

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta pneimonologa

prakse .......................................................................................................647 22359

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta pneimonologa

prakse, Filiāle .................................................................................647 22977

V

Valdro Agro, SIA .............................................................(k.t.) 647 23698

Valdro Agro, SIA, Veikals ......................................................647 23698

Valka-1004, SIA .................................................................................29 426914

Valka VV, SIA .........................................................................................29 486686

Valkas Alianse, SIA, Veikals ..............................................647 22747

Valkas autoosta .................................................................................647 23538

Valkas bērnu-jaunatnes sporta skola ...................26 324114

Valkas bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa ......647 22965

Valkas būvnieks, SIA ..................................................................29 478340

Valkas ceļi, SIA ...................................................................................261 10478

Valkas gaisma, SIA .......................................................................29 952510

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija ......................................647 07271

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija,

Dienesta viesnīca ......................................................................647 23344

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija,

Mācību korpuss ...........................................................................647 07508

Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija,

Sporta komplekss ....................................................................647 07548

Valkas Jāņa Cimzes mūzikas skola ........................647 07001

Valkas juvelieru darbnīca ....................................(k.t.) 647 22714

Valkas koks, SIA ...............................................................................29 111071

Valkas-Lugažu Evaņģēliski

luteriskā draudze .......................................................................647 22893

Valkas mākslas skola ................................................................647 24078

Valkas MD, SIA ...................................................................................647 07005

Valkas meliorācija, SIA ............................................................647 23200

Valkas meži, SIA ...............................................................................647 24662

Valkas meži, SIA, Kokapstrādes cehs .................647 23395

Valkas namsaimnieks, SIA .................................................647 81272

Valkas novada bērnu un jauniešu

centrs Mice ........................................................................................647 24909

Valkas novada Centrālā bibliotēka ..........................647 23672

Valkas novada pašvaldība ..................................................647 22238

Valkas novada pašvaldība, Bāriņtiesa .................647 25933

Valkas novada pašvaldība, Būvvalde ...................647 07492

Valkas novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa ..........................................................647 81556

Valkas novada pašvaldība,

Sociālais dienests .....................................................................647 22233

Valkas novada pašvaldības policija ........................26 494874

Valkas novada Tūrisma informācijas

birojs ..........................................................................................................647 25522

Valkas novadpētniecības muzejs ..............................647 22198

Valkas pagasta Lugažu bibliotēka ............................25 425496

Valkas pagasta saieta nams Lugažu

muiža .........................................................................................................26 319816

Valkas pagasta Sēļu bibliotēka ....................................25 425496

Valkas 1. pasta nodaļa .............................................................67 008001

Valkas pilsētas attīrīšanas iekārtas Nagliņas .....647 22662

Valkas pilsētas kultūras nams ........................................647 23705

Valkas pilsētas stadions .........................................................26 324114

Valkas rajona prokuratūra ...................................................647 22278

Valkas rajona tiesa ........................................................................647 22432

Valkas teātris .........................................................................................647 22360

Valkas Vissvētākās Dievmātes Ibērijas ikonas

pareizticīgo baznīca ...............................................................647 25919

Valmieras zonālais Valsts arhīvs, Valkas informācijas

un pakalpojumu sektors ..................................................26 008330

Valrek, SIA, Veikals .......................................................................647 31161

Valsts ieņēmumu dienests, Valkas klientu

apkalpošanas centrs ............................................................647 22134

Valsts Probācijas dienests, Valkas teritoriālā

struktūrvienība ...............................................................................647 25702

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Madonas

reģionālā nodaļa, Valkas klientu apkalpošanas

centrs ........................................................................................................647 07284

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Vidzemes

reģiona nodaļa, Valkas birojs ....................................29 154976

Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa

Valkas klientu apkalpošanas centrs .................67 038800

Vanesa, veikals ..................................................................................647 20494

Varikon, SIA ............................................................................................26 526107

Vārpas 1, SIA ........................................................................................647 25550

Vecbūdas, ZS ......................................................................................29 361885

Veckūkuri, ZS .......................................................................................29 243070

Vecķempes, ZS .................................................................................29 167279

Vecmuižnieki, SIA ...........................................................................647 29616

Veļas mazgātava Stīne, IU ..................................................29 192488

Vētras, ZS .................................................................................................26 423989

Vidusceļš, SIA .....................................................................................29 181352

Vidzeme, Valsts sociālās aprūpes centrs, Filiāle

Valka ...........................................................................................................647 81260

Vidzemes apgabaltiesa, Valkas zemesgrāmatu

nodaļa ......................................................................................................647 22648

Vidzemes slimnīca, SIA,

Ambulatorā nodaļa Valkā ................................................647 22307

Viesnīca Otrā elpa, SIA ...........................................................647 22280

Viesturi 89, SIA .................................................................(k.t.) 28 357367

Vietējie ražojumi, SIA .................................................................26 555955

Vijciema Evaņģēliski luteriskā draudze .............647 28198

Vijciema feldšeru un vecmāšu punkts ................647 28187

Vijciema pagasta bibliotēka ..............................................27 326139

Vijciema pasta nodaļa ..............................................................67 008001

Vijciema sākumskola .................................................................26 430527

Vijciema sākumskola,

Pirmsskolas izglītības grupa .......................................26 457010

Vijciema tautas nams ................................................................29 386820

Vijupe, kooperatīvā sabiedrība .....................................29 151539

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija

Lugaži .......................................................................................................647 23802

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija

Valka ...........................................................................................................647 24106

VM tehnika, SIA .................................................................................27 332606

VNF aģentūra, SIA .........................................................................29 181570

W

WAMKXO-9, SIA ...............................................................................26 556855

X

XO Energy, SIA ..................................................................................28 642288

Z

ZAAO, SIA, Eko laukums ....................................(k.t.) 642 81250

ZAAO, SIA, Strenču novads ..............................................642 81250

Ziemeļlatvija, laikraksts ...........................................................647 81276

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Meža īpašnieku

konsultāciju punkts .................................................................29 198698

Ziemeļvidzemes virsmežniecība,

Valkas birojs .....................................................................................647 24814

Ziemeļvidzemes volejbola skola, biedrība ....28 631547

Zoo Zone, veikals ...........................................................................647 22095

Zuntes G. zobārstniecības prakse .........(k.t.) 647 23287

Zvārtavas pagasta bibliotēka ..........................................22 034783

Zvārtavas pasta pakalpojumu punkts .................67 008001

35


Pasta nodaļas Sedā, Strenčos, Valkā,

Strenču, Valkas novadā

VALKAS NOV.

Pagasts/ Ciems/ Pasta

Pilsēta Iela indekss

Valka Semināra 15 4701

Ērģemes pagasts Ērģeme, “Pūcītes” 1 4711

Kārķu pagasts Kārķi, “Ausmas” 4716

Valkas pagasts Sēļi, “Māja 20-15 4723

Vijciema pagasts Vijciems, “Vijas” 4733

Zvārtavas pagasts Stepi, “Luturskola” 4735

STRENČU NOV.

Pagasts/ Ciems/ Pasta

Pilsēta Iela indekss

Jērcēnu pagasts Jērcēni, “Trešā māja” 1 4715

Plāņu pagasts Plāņi, Skolas 2 4727

Seda Skolas laukums 1 4728

Strenči Pulkveža Zemitāna 5 4730

Telefonu grāmata

VALKA

2020/21

(25. izdevums)

Informatīvi-pētnieciskais biļetens “Zaļās lapas” Nr. 737

ISBN-978-9934-17-260-1

Izdevējs: Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”

Reģistrācijas apliecība Nr. LV40003050681

Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011

Tālr. 67770711, fakss 67770727

Izdevējs neatbild par nepareizi sniegtu informāciju.

Grāmatas vai tās daļu pārpublicēšana un visa veida

(arī elektroniska) pavairošana aizliegta.

Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011

© Informācijas grupa

“Latvijas Tālrunis”, 2020

More magazines by this user