02.06.2020 Views

Zaļās Lapas Valka 2020/2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

VALKA<br />

Seda, Strenči, <strong>Valka</strong>, Strenču, <strong>Valka</strong>s novads<br />

UZŅĒMUMI KARTES PAŠVALDĪBAS<br />

<strong>2020</strong>/21<br />

INFORMATĪ VI- P Ē TNIECISKAIS BIĻ ETENS<br />

Mārketinga koncepti<br />

nelieliem uzņēmumiem<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

SEO risinājumi<br />

Sociālo tīklu<br />

profilu izveide


Kur zvanīt steidzamos gadījumos?<br />

Uzziņas un pakalpojumi<br />

2 - 3<br />

Pašvaldību informācija 4 - 9<br />

Uzņēmējdarbības vide 10<br />

Alfabētiskais<br />

nozaru saraksts<br />

11 - 17<br />

Nozaru daļa 18 - 32<br />

Firmu saraksts pēc to darbības sfēras<br />

Advokāti - Baznīcas 18 - 20<br />

Būvuzraudzība… - Celtniecības… 21 - 21<br />

Ceļu… - Daiļamatniecība 22 - 22<br />

Dzīvnieku… - Ekonomikas… 22 - 23<br />

Ēdināšanas… - Informatīvie… 23 - 23<br />

Izglītība… - Jaunrades… 23 - 24<br />

Juvelierizstrādājumi… - Kabeļtelevīzija 24 - 24<br />

Ķīmiskā… - Labiekārtošana… 25 - 25<br />

Lopkopība - Medicīnas… 26 - 26<br />

Mūzikas… - Namu… 27 - 28<br />

Optika… - Parfimērijas… 28 - 28<br />

Psihologa… - Reklāmas… 29 - 29<br />

Rūpniecības… - Sabiedriskais… 29 - 29<br />

Suvenīri… - Teātri… 30 - 30<br />

Tūrisms… - Ugunsdzēsība… 30 - 30<br />

Ūdensapgāde… - Valsts… 31 - 31<br />

Viesnīcas… - Zobārstniecība… 31 - 31<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

A - J 33 - 33<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

K - Ž 34 - 35


Uzziņas un pakalpojumi<br />

KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS?<br />

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA 01, 112<br />

POLICIJA 02, 110, 112<br />

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 03, 112, 113<br />

Policija<br />

Vidzemes reģiona pārvalde .............................................................................................(00-24) 110<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldības policija .........................................................................................................<br />

.......................................................(strādā saskaņā ar grafiku) 26 494874, 647 23431<br />

Traumatoloģiskā palīdzība<br />

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca<br />

Traumpunkts, Vienības gatve 45 .........................................................(00-24) 80 708866<br />

Valsts apdegumu centrs ................................................................................(00-24) 67 038323<br />

Medicīniskā palīdzība<br />

“Vidzemes slimnīca”, SIA<br />

Ambulatorā daļa Valkā .......................................................................(P.-Pt. 8-16) 647 22307<br />

“Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, SIA<br />

Uzņemšana .....................................................................................................................(00-24) 647 31597<br />

Ģimenes ārstu<br />

konsultatīvais tālrunis ................................(d.d. 17-8; S., Sv. 00-24) 66 016001<br />

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs ...............................(00-24) 67 042473<br />

Avārijas dienesti<br />

Latvenergo<br />

Bojājumu pieteikšana .........................................................................................................(00-24) 8404<br />

Klientu apkalpošanas dienests .........................................................................................................8400<br />

Gāze<br />

Latvijas gāze (bojājumu pieteikšana) ...............................................................(00-24) 114<br />

Klientu apkalpošanas dienests ..........................................................................................................155<br />

Latvijas propāna gāze <strong>Valka</strong> .....................................................................(00-24) 8 0000404<br />

Siltumtīkli<br />

<strong>Valka</strong> .............................................................................................................................(d.d. 8-17) 647 22332<br />

Stomatoloģiskā palīdzība<br />

Sejas-žokļu traumpunkts ..............................................................................(00-24) 67 069761<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija<br />

<strong>Valka</strong> .............................................................................................................................(d.d. 8-17) 647 23402<br />

2


Uzziņas un pakalpojumi<br />

Informatīvie pakalpojumi<br />

Ostas<br />

Rīgas pasažieru termināls ...............................................................(d.d. 9-17) 67 326200<br />

“Tallink Latvija”, informācija,<br />

noteikumi, pārdošana .....................................................(d.d. 8-20, S. 9-17) 67 099700<br />

Informācijas portāls .....................................................................................................www.valka24.lv<br />

Uzticības un informācijas tālruņi<br />

Diennakts uzziņu dienests .....................................................................................................................1180<br />

HIV/AIDS centrs .............................................................................................................(8-18) 67 543777<br />

Glābiet bērnus ............................................................................................................(12-17) 29 131311<br />

Telekomunikācijas<br />

TET<br />

Klientu apkalpošanas dienests, bojājumu pieteikšana .........................................177<br />

Latvijas Mobilais Telefons<br />

Diennakts uzziņas ............................................................................................................................8 0768076<br />

Tele2<br />

Diennakts uzziņas .......................................................................29 560600 (klientiem 1600)<br />

Zelta zivtiņa ..........................................................................................29 560676 (klientiem 1676)<br />

Tehniski bojājumi ..............................................................................................................................8 0000600<br />

Bite<br />

Klientiem .............................................................................(8-24, pēc 24 autom. atbild.) 1601<br />

Biznesa klientiem ..........................................................................................................................22 550000<br />

Citu operatoru klientiem ..........................................................................................................25 851601<br />

Bērnu un pusaudžu bezmaksas<br />

uzticības tālrunis .........................................(d.d. 8-23, S. 8-22, Sv. 10-22) 116111<br />

“Skalbes”, krīzes centrs ..........................................(00-24) 67 222922, 27 722292<br />

Valsts Robežsardze ...................................................................(autom. atbild.) 8 0001060<br />

Nacionālais veselības dienests .......................................(d.d. 8.30-17) 8 0001234<br />

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ....................(d.d. 8.15-17) 654 52554<br />

Ārlietu ministrijas Konsulārais<br />

departaments ..........................................................................................(d.d. 8.30-17) 67 016364<br />

...............................................................................................................................(info ceļotājiem) 8 0005905<br />

........................................................(palīdzība ārkārtas situācijās ārzemēs) 26 337711<br />

<strong>Valka</strong>s novada sociālais dienests .........................................................(d.d. 8-12; 13-17)<br />

......................................................................................................................................(pakalpojumi) 647 25938<br />

....................................................................................................................................................(pabalsti) 647 25939<br />

Transports<br />

Autoostas<br />

<strong>Valka</strong>s autoosta .................................................................................................................................647 23538<br />

.......................................................................................................(P.-Pt. 5-8.20; 9-14.10; 16.40-19.30,<br />

............................................................................................S.-Sv. 5-7.45; 8.45-14.10; 16.55-19.30)<br />

Ģeneratoru noma<br />

Rīgas starptautiskā autoosta .................................(maksas uzziņas) 9 0000009<br />

..................................................................................................................... (biļešu pasūtīšana) 9 0001111<br />

Lidosta<br />

Starptautiskā lidosta Rīga ..........................................................................................(uzziņas) 1817<br />

3


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Vidzemes plānošanas reģions<br />

Bērzaines 5-2.st., Cēsis, Cēsu n., LV-4101<br />

Hardijs Vents, attīstības padomes priekšsēdētājs ................................................64116008<br />

Gints Kukainis, attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks .....................26136763<br />

Vidzemes plānošanas reģions, Administrācija<br />

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101<br />

Guna Kalniņa-Priede, administrācijas vadītāja .......................................................29477997<br />

Māra Kārkliņa, lietvede .................................................................................64116014, 28838392<br />

Sandra Ratnika, juriste .................................................................................................................64412440<br />

sandra.ratnika@vidzeme.lv<br />

Ilze Zviedre, juristes palīgs ........................................................................................................26329773<br />

Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības un projektu nodaļa<br />

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101<br />

Laila Gercāne, vadītāja ..................................................................................64116007, 29120536<br />

Inese Jēgere, projektu vadītāja .............................................................................................28386853<br />

inese.jegere@vidzeme.lv<br />

Santa Niedola, projektu vadītāja ..........................................................................................26674261<br />

santa.niedola@vidzeme.lv<br />

Lelde Ābele, projektu vadītāja .................................................................64116008, 29266757<br />

Līga Puriņa-Purīte, projektu vadītāja ................................................................................29214024<br />

liga.pp@vidzeme.lv<br />

Rita Merca, projektu vadītāja ..................................................................................................29476373<br />

Ineta Puriņa, projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē) .........................................26382820<br />

Maija Rieksta, projektu vadītāja ...........................................................64116008, 26099521<br />

Aija Rūse, projektu vadītāja ......................................................................................................26400288<br />

Rūta Ročāne, projektu speciāliste (ilgstošā prombūtnē) ................................64116007<br />

Kristaps Ročāns, projektu vadītājs, Latvijas<br />

augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera koordinators .............................29753011<br />

Ina Miķelsone, projekta Vidzeme iekļauj vadītāja .................................................29289487<br />

ina.mikelsone@vidzeme.lv<br />

Dace Liepiņa, projekta Vidzeme iekļauj<br />

vadītājas asistente ...............................................................................................64116080, 26569160<br />

Laine Zālīte, projekta Vidzeme iekļauj<br />

sociālo pakalpojumu eksperte ..................................................................................................26536286<br />

Naula Dannenberga, projekta Vidzeme iekļauj<br />

sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................................64412450, 26148024<br />

naula.dannenberga@vidzeme.lv<br />

Lienīte Priedāja-Klepere, tūrisma eksperte .................................64116080, 26133028<br />

Ija Groza, Vidzemes plānošanas reģiona<br />

koordinatore reemigrācijas jautājumos .............................................64116014, 25670756<br />

Elisa Janelsiņa, juriste ..................................................................................................................29434874<br />

Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ....................................................29454752<br />

Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste ................................................28752793<br />

Māra Sproģe, sabiedrisko attiecību speciālists ......................................................26488091<br />

Liene Leonoviča, sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................27724884<br />

liene.leonovica@vidzeme.lv<br />

Zane Kaķe, projekta Livonijas kulinārais ceļš<br />

sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................................64116080, 29334753<br />

zane.kake@vidzeme.lv<br />

Ieva Bīviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ...........................................................28674617<br />

ieva.bivina@vidzeme.lv<br />

Jānis Upenieks, IT speciālists ...............................................................................................22019443<br />

Ilona Platonova, projektu eksperte/inovāciju brokeris ......................................29282826<br />

ilona.platonova@vidzeme.lv<br />

Vidzemes plānošanas reģions, Finanšu un budžeta plānošanas<br />

nodaļa<br />

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101<br />

Jana Leiboma, vadītāja .................................................................................64116013, 26366773<br />

Irida Skopāne, grāmatvede ........................................................................64116013, 28741552<br />

Inga Kozaka, projektu grāmatvede (ilgstošā prombūtnē) ...............................29197225<br />

Signe Jānelsiņa, projektu grāmatvede ...........................................64412440, 28373484<br />

signe.janelsina@vidzeme.lv<br />

Lolita Novika, projektu grāmatvede ..................................................................................28342246<br />

Vidzemes plānošanas reģions, Sabiedriskā transporta nodaļa<br />

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101<br />

Inita Ozoliņa, vadītāja ......................................................................................26516182, 26359634<br />

Linda Kerliņa, sabiedriskā transporta organizatore ..............................................26460811<br />

Vidzemes plānošanas reģions, Teritorijas plānošanas nodaļa<br />

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101<br />

Ieva Kalniņa, vadītāja .....................................................................................................................26533464<br />

ieva.kalnina@vidzeme.lv<br />

Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts .......................................25951714<br />

Dace Laiva, teritorijas plānotāja ............................................................64116007, 26566680<br />

Vidzemes plānošanas reģions, Uzņēmējdarbības centrs<br />

Cēsu 19, Valmiera, LV-4201<br />

Iepriekš pieteikties, sūtot e-pasta<br />

vēstuli, norādot vēlamo tikšanās laiku un īsi aprakstot<br />

jautājumu<br />

Laima Engere, vadītāja ..................................................................................64116008, 28376912<br />

Ģirts Broks, uzņēmējdarbības speciālists ....................................................................26943163<br />

girts.broks@vidzeme.lv<br />

Ilze Liepa, tūrisma eksperte ........................................................................64116008, 29335677<br />

Vidzemes plānošanas reģions, Valmieras birojs<br />

Purva 12a, Valmiera, LV-4201<br />

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

dome@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv<br />

Jānis Pētersons, domes priekšsēdētājs ........................................64715611, 29420536<br />

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Agita Boķe<br />

Jānis Ence<br />

Jānis Kaucis<br />

Aigars Leitis<br />

Reinis Muižnieks<br />

Jānis Pētersons<br />

Līga Riekstiņa<br />

Jānis Vāvere<br />

Dainis Zuika<br />

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

Strenču novada pašvaldība, Jērcēnu pagasta pārvalde<br />

Jērcēni, Jērcēnmuiža, Jērcēnu p., Strenču n., LV-4715<br />

Kārlis Kārkliņš, vadītājs .................................................................................64715650, 26114866<br />

Strenču novada pašvaldība, Plāņu pagasta pārvalde<br />

Plāņi, Skolas 2, Plāņu p., Strenču n., LV-4727<br />

Gunita Kainaize, vadītāja ............................................................................................................26371146<br />

Strenču novada pašvaldība, Sedas pilsētas pārvalde<br />

Skolas laukums 1, Seda, Strenču n., LV-4728<br />

Aleksejs Jefimovs, vadītājs ....................................................................................................64715666<br />

Strenču novada pašvaldība, Strenču pilsētas pārvalde<br />

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Inese Zvirbule, lietvede ................................................................................................................64715620<br />

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Strenču novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Vita Vīksna, izpilddirektore ........................................................................................................64715616<br />

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste ........................................................64715660<br />

Andrejs Stirna, datortīklu administrators .....................................................................29338843<br />

Sergejs Drožžins, darba aizsardzības un<br />

ugunsdrošības speciālists ............................................................................................................27893439<br />

darba.drosiba@strencunovads.lv<br />

4


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Strenču novada pašvaldība, Administrācija, Kanceleja<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Dace Janīte, vadītāja .....................................................................................................................64715614<br />

Linda Viduce, vecākā lietvede ................................................................................................64715610<br />

lietvediba@strencunovads.lv<br />

Viola Lāce, juriste ..............................................................................................................................64715615<br />

viola.lace@strencunovads.lv<br />

Linda Vikse, juriste, juristes palīgs .....................................................................................64731629<br />

jurista.paligs@strencunovads.lv<br />

Ināra Ēķe, personāla vadības speciāliste ......................................................................64731621<br />

personals@strencunovads.lv<br />

Strenču novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Ina Neimane, priekšsēdētāja ....................................................................64715632, 26318020<br />

Mārīte Garā, priekšsēdētājas vietniece .........................................................................26318020<br />

Anita Auniņa, sekretāre ...............................................................................................................64715632<br />

Strenču novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Inese Zvirbule, vadītāja ................................................................................................................64715620<br />

Strenču novada pašvaldība, Grāmatvedības un finanšu nodaļa<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Vineta Zandere, vadītāja .............................................................................................................64715618<br />

Evija Frīdberga, vadītāja vietniece, ekonomiste .....................................................64715613<br />

Mudīte Gustava, grāmatvede ................................................................................................64715640<br />

Kārlis Kārkliņš, nekustamā īpašuma nodokļa administrators ......................26114866<br />

Sarmīte Gailīte, kasiere ................................................................................................................64715625<br />

Strenču novada pašvaldība, Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā<br />

nodrošinājuma nodaļa<br />

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Ilmārs Strauts, vadītājs ................................................................................................................26372979<br />

Inese Kārkliņa, vadītāja vietniece .........................................................64715623, 29129911<br />

Aleksejs Jefimovs, vadītāja vietnieks ............................................................................26593878<br />

seda@strencunovads.lv<br />

Vladimirs Jevsejevs, komunālinženieris .......................................64715642, 28625807<br />

Rolands Tēbergs, transporta dispečers .........................................................................29151485<br />

transports@strencunovads.lv<br />

Aivars Zariņš, nodaļas speciālists ......................................................................................26315806<br />

Ilmārs Kosmanis, ūdensapgādes speciālists ...........................................................29916501<br />

Strenču novada pašvaldība, Plānošanas un attīstības nodaļa<br />

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Iveta Ence, vadītāja ..........................................................................................................................64715624<br />

Madara Ribozola, tūrisma speciālists,<br />

starptautisko projektu vadītājs .................................................................................................64715667<br />

Zaiga Auniņa, projektu vadītāja ............................................................................................64715657<br />

Ilze Bičevska, iepirkumu speciāliste .................................................................................64715664<br />

Alīna Ločmele, zemes ierīkotāja ..........................................................................................64715622<br />

Strenču novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Inguna Ozola, vadītāja ...................................................................................................................64715617<br />

Ina Timermane, sociālais darbinieks ................................................64715617, 26171133<br />

Amanda Vilkaste, sociālais darbinieks ...........................................64715626, 26171122<br />

Santa Neļķe, sociālā darba organizatore ......................................................................64715638<br />

sd.organizators@strencunovads.lv<br />

Anita Auniņa, datu ievades operatore ............................................................................64715632<br />

Strenču novada pašvaldības policija<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Ieva Beikmane, vecākā inspektore ....................................................................................26347666<br />

Strenču novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas<br />

centrs (Strenču VPVKAC)<br />

<strong>Valka</strong>s 16, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Inese Zvirbule, VPVKAC speciāliste ..................................................................................66954852<br />

strenci@pakalpojumucentrs.lv<br />

Ināra Ēķe, VPVKAC speciāliste ...............................................................................................66954852<br />

strenci@pakalpojumucentrs.lv<br />

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Jaunklidža bibliotēka .....................................................................................................................64715658<br />

Jaunklidzis, Saieta Nams, Plāņu p., Strenču n., LV-4727<br />

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas centrs .........................................64715652<br />

Jērcēni, Jērcēnmuiža, Jērcēnu p., Strenču n., LV-4715<br />

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde ...................................................................64715662<br />

Rīgas 8b, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Struktūrvienība Dzērvīte ............................................................................................................64715645<br />

Meža 4, Seda, Strenču n., LV-4728<br />

Plāņu feldšeru punkts ...................................................................................................................26527425<br />

Plāņi, Skolas 2, Plāņu p., Strenču n., LV-4727<br />

Plāņu pagasta bibliotēka ...........................................................................................................26303781<br />

Plāņi, Skolas 2, Plāņu p., Strenču n., LV-4727<br />

Plāņu tautas nams ...........................................................................................................................25422684<br />

Plāņi, Muiža, Plāņu p., Strenču n., LV-4727<br />

Sedas pilsētas bibliotēka ..........................................................................................................64715646<br />

Skolas laukums 2, Seda, Strenču n., LV-4728<br />

Sedas pilsētas kultūras nams .............................................................................................28323986<br />

Parka 21, Seda, Strenču n., LV-4728<br />

Strenču mūzikas skola ................................................................................................................64715629<br />

Gaujas 9, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Strenču novada kultūras centrs ........................................................................................25422684<br />

Baznīcas 2, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Strenču novada Tūrisma informācijas centrs .....................................................64715667<br />

Rīgas 7, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Strenču novada vidusskola ....................................................................................................64715634<br />

Rīgas 13, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

Strenču novada vidusskola, Filiāle Sedā .................................................................64715643<br />

Skolas laukums 2, Seda, Strenču n., LV-4728<br />

Strenču pilsētas bibliotēka .....................................................................................................64715631<br />

Pulkveža Zemitāna 5, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

SADARBĪBAS PARTNERI STRENČU NOVADĀ<br />

4 gadalaiki, veikals ..........................................................................................................................26731986<br />

Rīgas 6, Strenči, Strenču n., LV-4730<br />

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701, www.valka.lv<br />

Vents Armands Krauklis, domes priekšsēdētājs ..................................................64722234<br />

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Jānis Anže<br />

Dace Bašķe<br />

Andris Dainis<br />

Aivars Gailis<br />

Varis Juškevičs<br />

Agris Krastiņš<br />

Vents Armands Krauklis<br />

Unda Ozoliņa<br />

Sandra Pilskalne<br />

Agris Simulis<br />

Aivars Sjademe<br />

Maruta Stabulniece<br />

Kristaps Sula<br />

Vilmārs Vesingi<br />

Viesturs Zariņš<br />

5


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Vijciema pagasta pārvalde<br />

Vijciems, Dalderi, Vijciema p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4733<br />

Valdis Šaicāns, vadītājs ...............................................................................................................25740772<br />

Baiba Kalniņa, uzskaitvede .......................................................................................................28645745<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Zvārtavas pagasta pārvalde<br />

Stepi, Luturskola, Zvārtavas p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4735<br />

Valdis Šaicāns, vadītājs ...............................................................................................................25740772<br />

Marita Treijere, uzskaitvede .....................................................................................................26141580<br />

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Ērģemes pagasta pārvalde<br />

Ērģeme, Pūcītes, Ērģemes p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4711<br />

Pēteris Pētersons, vadītājs .......................................................................................................26280656<br />

Gita Dance, uzskaitvede ..............................................................................................................26573676<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Kārķu pagasta pārvalde<br />

Kārķi, Ausmas, Kārķu p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4716<br />

Pēteris Pētersons, vadītājs ........................................................................64728020, 26280656<br />

Vita Jundzīte, uzskaitvede .........................................................................................................64728020<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, <strong>Valka</strong>s pagasta pārvalde<br />

Lugaži, Lugažu Muiža, <strong>Valka</strong>s p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Ligita Sīmane, vadītāja ..................................................................................64781371, 29459171<br />

Mirdza Briede, uzskaitvede, lietvede ...............................................................................64781371<br />

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Administrācija, Domes vadība<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Viesturs Zariņš, domes priekšsēdētāja<br />

vietnieks ........................................................................................................................64722237, 26469153<br />

Ainārs Zābers, izpilddirektors ..................................................................64707620, 26432490<br />

Izpilddirektora vietnieks, pilsētas<br />

teritorijas apsaimniekošanas nodaļas vadītājs<br />

Sandra Kažociņa, izpilddirektora palīgs ..........................................64722203, 25449980<br />

dome@valka.lv<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Administrācija, Priekšsēdētāja<br />

sekretariāts<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Inguna Medne, priekšsēdētāja sekretariāta vadītāja .........64707486, 29250086<br />

Anda Mičule, priekšsēdētāja sekretariāta sekretāre ..........64722238, 25749522<br />

Ivo Leitis, sabiedrisko attiecību speciālists ..................................64707486, 26444002<br />

Dace Pūce, elektronisko plašsaziņas<br />

līdzekļu speciāliste ...............................................................................................64707486, 28337768<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Administratīvi juridiskā nodaļa<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Aleksandrs Golubovs, vadītājs ..............................................................64707477, 28331140<br />

aleksandrs.golubovs@valka.lv<br />

Mārīte Valtiņa, juriste/iepirkumu speciāliste ..............................64707480, 25430356<br />

marite.valtina@valka.lv<br />

Ilona Freimane, vecākā iepirkumu speciāliste ..........................64707480, 25749555<br />

ilona.freimane@valka.lv<br />

Līga Čukure, juriste ...........................................................................................64722235, 28382321<br />

liga.cukure@valka.lv<br />

Ivita Aumeistere, jurista palīgs ..............................................................64707482, 26407472<br />

ivita.aumeistere@valka.lv<br />

Sarmīte Reke, arhivāre ..................................................................................64781319, 29176316<br />

sarmite.reke@valka.lv<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Gunta Smane, vadītāja ..................................................................................64707478, 26463408<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa<br />

Attīstības un projektu daļa<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Jana Putniņa, projektu daļas vadītāja ..............................................64722250, 26414197<br />

Inga Aleksejeva, projektu vadītāja ......................................................64722236, 26128051<br />

Toms Simtiņš, projektu vadītājs ............................................................64722236, 25625455<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa<br />

Teritorijas plānošanas daļa<br />

Semināra 9, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Lāsma Engere, attīstības un plānošanas<br />

nodaļas vadītājas vietniece ..........................................................................64707499, 29299595<br />

Kristīne Salniņa, teritorijas plānotāja ................................................64707499, 25749130<br />

Ingars Siliņš, teritorijas plānotājs .........................................................64707490, 26526090<br />

Daira Zalužinska, nekustamā īpašuma nodokļa<br />

administratore ..........................................................................................................64707479, 29237967<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Semināra 9, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Kārlis Briedis, priekšsēdētājs ...................................................................64725933, 29453790<br />

Sandra Lauciņa, priekšsēdētāja vietniece ...................................64722212, 27820458<br />

6


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Daila Cekula, bāriņtiesas loceklis ........................................................................................27871162<br />

Aija Oliņa, bāriņtiesas loceklis ................................................................................................27840754<br />

Lāsma Eglīte, bāriņtiesas loceklis .......................................................................................27871459<br />

Inese Vērzemniece, sekretāre<br />

inese.verzemniece@valka.lv<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Semināra 9, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Māris Pandalons, vadītājs, būvinspektors ..................................................................28378470<br />

Līga Šķepaste, arhitekte ..............................................................................................................27303998<br />

Līga Ķībere, būvinspektora palīgs .........................................................64707492, 26460943<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Māra Zeltiņa, vadītāja .....................................................................................64781556, 28350388<br />

Inita Rikse, vadītājas vietniece ..............................................................................................64781557<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Grāmatvedības un finanšu nodaļa<br />

Semināra 29, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Ilze Grandava, vadītāja ...................................................................................64707615, 28379239<br />

Vita Boša, vadītājas vietniece ..................................................................64781201, 25449953<br />

Antra Ķīkule, iekšējās kontroles galvenā speciāliste .........................................28677024<br />

Jana Grase, algu grāmatvede ..................................................................64723335, 28311440<br />

Ilga Velde, algu grāmatvede ......................................................................64707619, 29339678<br />

Agnija Balode, grāmatvede ......................................................................................................25629078<br />

Līga Beitika, grāmatvede .............................................................................64707618, 26642124<br />

Ludmila Dubrovina, grāmatvede ..........................................................64707616, 26533657<br />

Vera Dzene, grāmatvede ...............................................................................64707619, 29339678<br />

Vita Mikāne, grāmatvede ...........................................................................................................64707614<br />

Valda Tauriņa, grāmatvede .........................................................................64707618, 26642124<br />

Iveta Krastiņa, grāmatvede, kasiere .................................................................................64722059<br />

Viktors Kaņepe, finanšu analītiķis .......................................................................................64722053<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes<br />

lietu nodaļa<br />

Semināra 9, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Rolands Rastaks, vadītājs .........................................................................................................25779961<br />

Raivis Graņics, sporta un jaunatnes lietu<br />

daļas vadītājs ............................................................................................................25771165, 26306929<br />

Ramona Lapiņa, izglītības speciāliste ..............................................64707501, 29434561<br />

Līga Lāne, kultūras darba organizatore ...........................................................................22042722<br />

Maija Kaimiņa, interjera un reklāmas dizaina māksliniece ...........................25629910<br />

Māris Koops, sporta speciālists Valkā ............................................................................29424580<br />

Dzintars Stočka, šautuves vadītājs-instruktors .......................................................26333869<br />

Romina Meļņika, jaunatnes lietu speciāliste ............................................................29472781<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Personāla nodaļa<br />

Semināra 29, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Līga Metuzāle, vadītāja .................................................................................64722000, 28632770<br />

Arita Ārgale, vadītājas vietniece, personāla speciāliste .................................20234413<br />

arita.argale@valka.lv<br />

Gundega Veinberga, personāla speciāliste ...............................................................29113378<br />

Inta Markova, personāla speciāliste .................................................64781204, 26534713<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Pilsētas teritorijas apsaimniekošanas<br />

nodaļa<br />

Raiņa 25a, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Vadītājs<br />

Inārs Šalders, nodaļas vadītāja vietnieks ......................................64722503, 26333885<br />

Vija Iļda, darbu vadītāja .................................................................................64722503, 29135529<br />

Rita Luguze, J. Cimzes kapu pārzine .................................................................................26400894<br />

Iluta Apine, Meža kapu pārzine .............................................................................................26311928<br />

Inga Baltere, vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme .............................................26127430<br />

Karīna Božeņecka, vetārsta palīgs, dzīvnieku patversme ..............................28652429<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Saimnieciskā daļa<br />

Semināra 9, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Jānis Lomašs, saimniecības pārzinis ...............................................64707484, 26622891<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Siltumapgādes nodaļa<br />

Rīgas 22, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Dzintars Rudzītis, vadītājs ..........................................................................64722332, 22012870<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Rūjienas 3d, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Natālija Dubrovska, vadītāja ...................................................................64725937, 29452453<br />

Iveta Poriete, sociālo pakalpojumu daļas vadītāja ................64725938, 28374397<br />

Zane Zariņa, vadītājas vietniece,<br />

sociālais darbinieks .............................................................................................64725939, 28687967<br />

Inese Mūze, sociālās palīdzības organizatore ..........................................................28687297<br />

Kristiāna Brolīte, sociālais darbinieks darbam<br />

ar ģimeni un bērniem ........................................................................................................................28681324<br />

Lana Paškēvica, sociālais darbinieks darbam<br />

ar ģimeni un bērniem ........................................................................................................................28677671<br />

Gunita Beikmane, sociālais darbinieks darbam ar ģimeni<br />

un bērniem, sociālais darbinieks Vijciema un Zvārtavas pagastos ..........29264215<br />

gunita.beikmane@valka.lv<br />

Zita Roze, sociālais darbinieks Ērģemes un Kārķu pagastos .......................28673013<br />

Evita Bašķe, sociālais darbinieks darbam ar<br />

pensijas vecuma personām un invalīdiem ......................................27291148, 28692945<br />

evita.baske@valka.lv<br />

Lietvede ........................................................................................................................................................64722233<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Speciālisti<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Andris Gindra, darba aizsardzības un civilās<br />

aizsardzības speciālists ..................................................................................................................26183387<br />

Māris Zālītis, būvinženieris .......................................................................................................28695270<br />

Vilnis Vilguts, vecākais datorsistēmu un<br />

datortīklu administrators .................................................................................64707487, 26444601<br />

Guntis Vilguts, datorsistēmu un datortīklu administrators ............................20232952<br />

guntis.vilguts@valka.lv<br />

Ināra Lazdiņa, kooperācijas speciāliste ..........................................................................26564401<br />

Baiba Vorobjeva, sabiedrības veselības organizatore ......................................28644365<br />

Aksana Markoviča, administratīvās komisijas sekretāre ..............................26442285<br />

aksana.markovica@valka.lv<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Ūdensapgādes un kanalizācijas nodaļa<br />

Rīgas 22, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Gundars Avotiņš, vadītājs ..........................................................................64723402, 26333453<br />

Brigita Miķelsone, vadītāja vietniece ...............................................64723402, 26336689<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldības policija<br />

Rīgas 25, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Andris Bratčikovs, vecākais inspektors .........................................26370198, 64723431<br />

Dežūrtālrunis ............................................................................................................................................26494874<br />

<strong>Valka</strong>s novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas<br />

centrs (<strong>Valka</strong>s VPVKAC)<br />

Rīgas 25, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Baiba Vorobjeva, vadītāja ..........................................................................................................28644365<br />

valka@pakalpojumucentri.lv<br />

Aksana Markoviča, klientu apkalpošanas<br />

speciāliste ...................................................................................................................66954878, 26442285<br />

valka@pakalpojumucentri.lv<br />

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Ērģemes pagasta bibliotēka ..................................................................................................26204779<br />

Ērģeme, Arkādijas, Ērģemes p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4711<br />

Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka ..............................................................................28600398<br />

Turna, Valžkalni, Ērģemes p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4711<br />

Ērģemes pamatskola ....................................................................................................................26669743<br />

Ērģeme, Ērģemes skola, Ērģemes p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4711<br />

Kārķu pagasta bibliotēka ..........................................................................................................64728020<br />

Kārķi, Ausmas, Kārķu p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4716<br />

7


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Kārķu sākumskola ............................................................................................................................26425031<br />

Kārķi, Kārķu p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4716<br />

Kārķu tautas nams ..........................................................................................................................26365892<br />

Kārķi, Kārķu p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4716<br />

Mierkalna tautas nams ...............................................................................................................29141319<br />

Mierkalna tautas nams, Zvārtavas p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4735<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................64724164<br />

Ausekļa 44, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Pumpuriņš, speciālā pirmsskolas izglītības iestāde .....................................64722076<br />

Puškina 10, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Turnas tautas nams ........................................................................................................................26419724<br />

Turna, Valžkalni, Ērģemes p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4711<br />

<strong>Valka</strong>s bērnu-jaunatnes sporta skola ...........................................................................26324114<br />

Rīgas 41, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija ............................................................................................64707271<br />

Raiņa 28a, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija, Mācību korpuss ............................................64707508<br />

Ausekļa 5, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes mūzikas skola ................................................................................64707001<br />

Semināra 25, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s mākslas skola ....................................................................................................................64724078<br />

Beverīnas 5, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s novada bērnu un jauniešu centrs Mice .................................................64724909<br />

Semināra 27, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s novada Centrālā bibliotēka ..................................................................................64723672<br />

Rīgas 22, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s novada Tūrisma informācijas birojs ...........................................................64725522<br />

Rīgas 22, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s novadpētniecības muzejs .....................................................................................64722198<br />

Rīgas 64, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta Lugažu bibliotēka ...................................................................................25425496<br />

Lugaži, Lugažu Muiža, <strong>Valka</strong>s p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta saieta nams Lugažu muiža ...........................................................26319816<br />

Lugaži, Lugažu Muiža, <strong>Valka</strong>s p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta Sēļu bibliotēka ..........................................................................................25425496<br />

Sēļi, Māja 22, <strong>Valka</strong>s p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4723<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas kultūras nams ............................................................................................64723705<br />

E.Dārziņa 8, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas stadions ............................................................................................................26324114<br />

Rīgas 41, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Vijciema pagasta bibliotēka ..................................................................................................27326139<br />

Vijciems, Druvas-2, Vijciema p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4733<br />

Vijciema sākumskola ....................................................................................................................26430527<br />

Vijciems, Druvas, Vijciema p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4733<br />

Vijciema tautas nams ..................................................................................................................29386820<br />

Vijciems, Dalderi, Vijciema p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4733<br />

Zvārtavas pagasta bibliotēka ...............................................................................................22034783<br />

Stepi, Luturskola, Zvārtavas p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4735<br />

VALKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

KAPITĀLSABIEDRĪBAS<br />

<strong>Valka</strong>s namsaimnieks, SIA .....................................................................................................64781272<br />

Rīgas 22, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

SADARBĪBAS PARTNERI VALKAS NOVADĀ<br />

Arka Pluss, SIA ...................................................................................................................................64781310<br />

Raiņa 5, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Aroda Partneri, SIA .........................................................................................................................29177174<br />

Apvienības 12, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

DentaNata, SIA ...................................................................................................................................26417194<br />

Ausekļa 1, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Divi A, SIA ................................................................................................................................................29279287<br />

Vienības gatve 5, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Elston, SIA ................................................................................................................................................64722888<br />

Rīgas 24, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Ikšeles G. IU, Zobārstniecības kabinets ....................................................................64722904<br />

E.Dārziņa 8, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Ingra, SIA, Ziedu salons ............................................................................................................64723059<br />

Rīgas 22, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Jaunā aptieka, SIA ..........................................................................................................................64728041<br />

Kārķi, Dālderi, Kārķu p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4716<br />

K, SIA .............................................................................................................................................................64781283<br />

Parka 23, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Kalnieši, ZS ..............................................................................................................................................29216399<br />

Sēļi, Kalnieši, <strong>Valka</strong>s p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4723<br />

Kalnpierbes, ZS ...................................................................................................................................64725543<br />

Pentsils, Ērģemes p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4711<br />

Leles L. zobārstniecības IU .....................................................................................................64722997<br />

Rūjienas 3-307, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

LVKV, SIA, <strong>Valka</strong>s birojs .............................................................................................................64725346<br />

Rīgas 11, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................64724164<br />

Ausekļa 44, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Pauze, skaistumkopšanas salons ....................................................................................26404060<br />

Rīgas 16-1, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Purmaļi, ZS ..............................................................................................................................................29473829<br />

Purmaļi, Ērģemes p., <strong>Valka</strong>s n., LV-4711<br />

Rozi, SIA, Kafejnīca ........................................................................................................................64722903<br />

Rūjienas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

SKL autoserviss, SIA .....................................................................................................................29166836<br />

Rūjienas 3a, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Spoža Spalva, IK, Veterinārā klīnika ..............................................................................64725082<br />

Smilšu 29, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Tolmets Vidzeme, SIA, Filiāle ...............................................................................................80008880<br />

Varoņu 35, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

Valdro Agro, SIA ................................................................................................................................64723698<br />

Meža 4, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes mūzikas skola ................................................................................64707001<br />

Semināra 25, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s mākslas skola ....................................................................................................................64724078<br />

Beverīnas 5, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s MD, SIA ...................................................................................................................................64707005<br />

Parka 25, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s namsaimnieks, SIA .....................................................................................................64781272<br />

Rīgas 22, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība .......................................................................................................64722238<br />

Beverīnas 3, <strong>Valka</strong>, <strong>Valka</strong>s n., LV-4701<br />

8


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Mārketinga koncepti<br />

nelieliem uzņēmumiem<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

SEO risinājumi<br />

Sociālo tīklu<br />

profilu izveide<br />

9


Uzņēmējdarbības vide<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

LIELĀKIE UZŅĒMUMI VALKAS APKAIMĒ<br />

Apsekoti 2145 uzņēmumi <strong>Valka</strong>s apkaimē. Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses.<br />

Vieta Nosaukums<br />

Apgrozījums (tūkst. EUR) Apgrozījuma Rentabilitāte, Darbinieku<br />

2018 2017 izmaiņas<br />

% skaits 2018<br />

1 FIRMA MADARA 89, SIA 127 785 104 592 22,17 7,43 1537<br />

2 STORA ENSO LATVIJA, AS 63 186 50 830 24,31 6,32 152<br />

3 Aldar Latvia, SIA 56 855 26 564 114,03 4,91 71<br />

4 ET Invest, SIA 46 965 39 296 19,52 2,46 71<br />

5 8 CBR, SIA 26 872 25 333 6,07 4,91 232<br />

6 GRAANUL INVEST, SIA 23 555 22 611 4,18 -4,66 33<br />

7 VUDLANDE, SIA 19 345 14 802 30,69 7,59 111<br />

8 SMILTENES PIENS, AS 19 069 17 869 6,71 4,56 131<br />

9 PATA Strenči, AS 17 773 9 794 81,47 7,77 77<br />

10 SMILTENE IMPEX, SIA 17 042 15 706 8,5 1,31 49<br />

11 LARS LIMITED, SIA 12 019 11 689 2,82 18,19 184<br />

12 LAUKU APGĀDS UN MELIORĀCIJA, SIA 9 992 8 797 13,58 1,76 101<br />

13 VĀRPAS 1, SIA 8 558 6 249 36,96 3,88 82<br />

14 Graanul Invest Energy, SIA 8 420 7 285 15,59 35,09 6<br />

15 BioMix Balticum, SIA 7 479 205 3543,45 2,81 4<br />

16 PEPI RER, SIA 7 365 6 458 14,04 10,91 131<br />

17 MEŽVALDE AD, SIA 6 898 4 676 47,51 10,06 25<br />

18<br />

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca,<br />

Valsts SIA<br />

6 040 4 768 26,68 -0,45 342<br />

19 Graanul Pellets Energy, SIA 5 881 5 058 16,28 34,2 7<br />

20 Incukalns Energy, SIA 5 879 5 391 9,05 31,95 1<br />

21 SAUKAS KŪDRA, SIA 5 289 4 671 13,23 24,66 66<br />

22 PRIVĀTBŪVE, SIA 4 722 3 297 43,21 4,28 21<br />

23 TIM-T, SIA 4 619 3 674 25,73 0,75 25<br />

24 TROLL Smiltene, SIA 4 456 5 688 -21,66 3,21 141<br />

25 efn NORD, SIA 3 628 1 411 157,05 5,88 146<br />

26 VAIDENS, SIA 3 592 3 510 2,34 3,81 71<br />

27 AL MEŽS, SIA 3 345 3 066 9,12 11,74 45<br />

28 Enefit Power & Heat <strong>Valka</strong>, SIA 3 220 3 072 4,82 24,86 10<br />

29 VALKAS MELIORĀCIJA, SIA 3 141 3 184 -1,35 7,15 42<br />

30 PB Koksne, SIA 2 968 1 961 51,4 12,2 45<br />

31 AGROTEHNIKA SMILTENE, SIA 2 654 2 366 12,2 0,03 11<br />

32<br />

KALĒJIŅI 1, Bilskas pagasta Smiltenes<br />

novada ZS<br />

2 490 2 780 -10,45 27,28 21<br />

33 LV Timber, SIA 2 373 1 513 56,91 32,62 31<br />

34 AW Latvia, SIA 2 325 1 434 62,16 3,63 12<br />

35 PALSA, SIA 2 235 2 280 -1,98 17,91 54<br />

36 ĶIKUTI-99, SIA 2 147 1 652 29,97 -1,54 15<br />

37 CEĻINIEKS 2010, SIA 2 044 1 403 45,75 6,49 33<br />

38 ASE, SIA 1 843 1 288 43,13 5,34 39<br />

39 SM Energo, SIA 1 834 1 815 1,04 -1,45 8<br />

40 LAR & CO, SIA 1 719 1 850 -7,06 6,86 21<br />

41 <strong>Valka</strong>s Namsaimnieks, SIA 1 657 1 501 10,44 1,75 48<br />

42 SMILTENES KOKS, SIA 1 616 1 320 22,49 0,78 48<br />

43 AA INVEST, SIA 1 612 1 797 -10,26 2,84 7<br />

44<br />

KALNPIERBES, <strong>Valka</strong>s rajona Ērģemes<br />

pagasta ZS<br />

1 612 1 515 6,34 1,19 14<br />

45<br />

ROŽKALNI, <strong>Valka</strong>s rajona Smiltenes<br />

pagasta ZS<br />

1 581 1 567 0,92 14,9 9<br />

46 EVENTO, SIA 1 501 385 289,45 3,38 22<br />

47<br />

Smiltenes NKUP, Smiltenes pilsētas<br />

pašvaldības SIA<br />

1 322 1 213 8,93 7,97 66<br />

48 VIDZEMES MEŽSAIMNIEKS, SIA 1 309 388 237,06 5,19 17<br />

49 PAN-TRANS, SIA 1 277 1 316 -2,93 0,6 25<br />

50 AKORDS-3, SIA 1 269 1 266 0,25 0 23<br />

10


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

B<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Apzīmējumi<br />

Piemērs<br />

Aukles (grāmatā neesošās nozares nosaukums)<br />

(skatīt sekojošo nozari)<br />

Bērnudārzi, bērnu audzināšana<br />

(grāmatā esošās nozares nosaukums)<br />

* (speciāli izvēlēta nozare)<br />

A, Ā<br />

Advokāti ...................................................................................................................18<br />

Afišu un plakātu izvietošana<br />

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29<br />

Agroķīmiskie pakalpojumi<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Agronomi Lauksaimniecības pakalpojumi ................25<br />

Ainavu arhitekti<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana;<br />

projektēšana, ierīkošana ...............................................................25<br />

Aitkopība Lopkopība ...........................................................................26<br />

Aizkaru stieņi<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................19<br />

Aizkaru tirdzniecība<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................19<br />

Aizsargierīces<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19<br />

Akmens apstrāde, pieminekļu izgatavošana ...............18<br />

Akmeņogles<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Aktīvā atpūta<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................19<br />

Sporta celtnes un bāzes .........................................................30<br />

Akustiskās un gaismas iekārtas<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Alkoholiskie dzērieni<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Alus<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Ambulances<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Ambulatorā palīdzība<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Apavu labošana ..............................................................................................18<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ..........................18<br />

Apdares darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

Apdrošināšana .................................................................................................18<br />

Apdruka Reklāmas pakalpojumi ...........................................29<br />

Apgaitas Mežsaimniecība .............................................................27<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ....................................................18<br />

Apģērba labošana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18<br />

Apģērba ražošana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18<br />

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ......................18<br />

Apkures iekārtas Siltumtehnika ..............................................30<br />

Aploksnes<br />

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Apmācība, autovadītāju .........................................................................18<br />

Apmācība deju un baleta Apmācība, kursi .................19<br />

Apmācība, kursi ..............................................................................................19<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ............................................19<br />

Apskaņošana<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Aptiekas ...................................................................................................................19<br />

Apvienības<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Arhīvi ............................................................................................................................19<br />

Arodbiedrības Biedrības, nodibinājumi ........................20<br />

Asfaltbetona ražošana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22<br />

Asins pārliešanas stacija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Asociācijas Biedrības, nodibinājumi ................................20<br />

Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde ......................19<br />

Atlaižu kartes Reklāmas pakalpojumi ..............................29<br />

Atpūta laukos<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................19<br />

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................30<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .......19<br />

Atpūtas un svinību organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................28<br />

Atslēdznieku darbi Metālapstrāde ........................................26<br />

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................19<br />

Attīrīšanas ierīces<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................19<br />

Augkopība<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25<br />

Augļkopība Dārzkopība, dārzeņkopība .........................22<br />

Augsnes analīze<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Augsnes apstrāde<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Augu aizsardzība<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Aukles Bērnudārzi, bērnu audzināšana .......................20<br />

Auto remonts, apkope .............................................................................19<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija .........................................20<br />

Auto tirdzniecība ............................................................................................20<br />

Autobusu noma<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20<br />

Autoinspekcijas<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20<br />

Policija, valsts un pašvaldības .......................................28<br />

Automašīnu utilizācija<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................26<br />

Automātiskās un karuseļdurvis<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Automobiļu diagnostika<br />

Auto remonts, apkope ...............................................................19<br />

Automobiļu (kravas) noma<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20<br />

Automobiļu mazgāšana<br />

Auto remonts, apkope ...............................................................19<br />

Automobiļu novērtēšana<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................30<br />

Automobiļu tehniskā ekspertīze<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................30<br />

Automobiļu tenti<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Automobiļu transportēšana, palīdzība ceļā<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20<br />

Autoostas<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ........................29<br />

Autoriepas<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Autoriepu serviss<br />

Auto remonts, apkope ...............................................................19<br />

Autosaloni Auto tirdzniecība ......................................................20<br />

Autoserviss Auto remonts, apkope ....................................19<br />

Autoskolas Apmācība, autovadītāju ..................................18<br />

Autostikli<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Autotransporta apdrošināšana<br />

Apdrošināšana ...................................................................................18<br />

Autotransporta pakalpojumi ............................................................20<br />

Avīzes Preses izdevumi ..................................................................29<br />

Ārstnieciskā kosmētika Aptiekas ............................................19<br />

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Ārstnieciskā vingrošana<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Ārstniecība<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Slimnīcas ..................................................................................................30<br />

Ārstniecības līdzekļi Aptiekas .....................................................19<br />

Ārstu biedrības Biedrības, nodibinājumi ......................20<br />

B<br />

Baleta apmācība Apmācība, kursi .......................................19<br />

Baloni Pasākumu organizēšana ............................................28<br />

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29<br />

Banketu zāles Pasākumu organizēšana .......................28<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas ...........................................20<br />

Bāri Ēdināšanas pakalpojumi ..................................................23<br />

Bāriņtiesas Juridiskie pakalpojumi ....................................24<br />

Benzīns<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Betons<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Bezalkoholiskie dzērieni<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Bērnu apģērbs<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................20<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................20<br />

Bērnu uzturs<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................20<br />

Bērnudārzi, bērnu audzināšana ..................................................20<br />

Bēru ceremoniju organizēšana<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18<br />

Bibliotēkas ............................................................................................................20<br />

Biedrības Biedrības, nodibinājumi .....................................20<br />

Biedrības, nodibinājumi ........................................................................20<br />

Biļešu izplatīšana uz pasākumiem<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................28<br />

11


B<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Bioloģiskā lauksaimniecība<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25<br />

Biroja serviss<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................23<br />

Birstes<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Bistro Ēdināšanas pakalpojumi .............................................23<br />

Bitums<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22<br />

Biznesa konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Boulings Sporta celtnes un bāzes ......................................30<br />

Brilles un to labošana Aptiekas ................................................19<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28<br />

Brokeri Finanšu darbība, kreditēšana ............................23<br />

Būvgružu savākšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Būvkalumi<br />

Daiļamatniecība ................................................................................22<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Būvtehnikas noma<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ..............21<br />

Būvuzraudzība, būvvaldes .................................................................21<br />

C, Č<br />

Cauruļvadu transports<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................23<br />

Celtniecības materiāli<br />

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Celtniecības pārsegi<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi ............21<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ............................21<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21<br />

Celtņi<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21<br />

Celuloze<br />

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Ceļa zīmes<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22<br />

Ceļojumi Tūrisms un ceļojumi .................................................30<br />

Ceļu būves tehnika<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21<br />

Ceļu policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ........................................28<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana ...........................22<br />

Cements<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Cepures<br />

Apģērbs; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

Cēlējmehānismi<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21<br />

Ciete<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Cietumi Juridiskie pakalpojumi .............................................24<br />

Cilvēktiesības Juridiskie pakalpojumi .............................24<br />

Cirks Teātri, kinoteātri un koncertzāles ........................30<br />

Cukurbiešu audzēšana<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25<br />

Cukurs<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Cūkkopība Lopkopība .......................................................................26<br />

Čipsu ražošana<br />

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24<br />

D<br />

Dabas un pieminekļu aizsardzība<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31<br />

Daiļamatniecība ..............................................................................................22<br />

Daiļrades studijas un pulciņi<br />

Daiļamatniecība ................................................................................22<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24<br />

Dakstiņi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Darba aizsardzība<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Darba aizsardzības līdzekļi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības līdzekļi;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Darba biržas Darbā iekārtošana ............................................22<br />

Darba drošības organizēšana, konsultācijas .............22<br />

Darbā iekārtošana ........................................................................................22<br />

Datorprogrammu tirdzniecība<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22<br />

Datortehnikas apmācība Apmācība, kursi ..................19<br />

Datortehnikas remonts un apkope<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22<br />

Datortīkli<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22<br />

Dārglietu un dārgmetālu ieķīlāšana<br />

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................26<br />

Dārglietu un dārgmetālu uzpirkšana<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24<br />

Dārza tehnikas remonts<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu<br />

labošana ............................................................................................................29<br />

Dārzeņkopība Dārzkopība, dārzeņkopība ..................22<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība .................................................................22<br />

Dārzkopības sabiedrības<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................22<br />

Dārzniecības Dārzkopība, dārzeņkopība ....................22<br />

Ziedi, floristika ....................................................................................31<br />

Dāvanas Reklāmas pakalpojumi ..........................................29<br />

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................30<br />

Degļi Gāzes apgāde un ierīces ..............................................23<br />

Siltumtehnika .......................................................................................30<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Degvielas uzpildes stacijas<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Deju apmācība Apmācība, kursi ............................................19<br />

Deju kolektīvi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................24<br />

Demontāža<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Departamenti Valsts institūcijas .............................................31<br />

Deratizācija Sanitārie dienesti ..................................................29<br />

Detektīvi Juridiskie pakalpojumi ...........................................24<br />

Dezinfekcija un dezinsekcija<br />

Sanitārie dienesti ............................................................................29<br />

Dīzeļdegviela<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Domes Pašvaldības .............................................................................28<br />

Draudzes<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Dvieļi<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Dzelzceļa policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ........................................28<br />

Dzelzceļa stacijas un transports ................................................22<br />

Dzelzsbetona konstrukcijas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Dzemdību nami Slimnīcas ............................................................30<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Dzimtsarakstu arhīvi Arhīvi ............................................................19<br />

Dzimtsarakstu nodaļas ...........................................................................22<br />

Dzīvesvietas reģistrācija<br />

Valsts institūcijas ............................................................................31<br />

Dzīvnieku ārstēšana Veterinārija ............................................31<br />

Dzīvnieku barība<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................22<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība .........................................22<br />

Dzīvokļu maiņa Nekustamais īpašums ..........................28<br />

Dzīvokļu remonts<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

E, Ē<br />

Ekoloģija Vides aizsardzība, ekoloģija ..........................31<br />

Ekoloģiski tīri produkti<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Ekskursijas Tūrisms un ceļojumi ...........................................30<br />

Ekspeditori<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24<br />

Ekspedīcija<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24<br />

Ekspertīze Kontroles dienesti ..................................................24<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................30<br />

Eksports Tirdzniecības starpnieki ......................................30<br />

Elektroenerģijas apgāde<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ........................................23<br />

Elektroenerģijas skaitītāji<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23<br />

Elektroinstalācijas darbi Elektromontāža ......................23<br />

Elektromontāža ...............................................................................................23<br />

Elektrotīklu ierīkošana un remonts<br />

Elektromontāža .................................................................................23<br />

Elektrotīklu projektēšana Elektromontāža ...................23<br />

Eļļas (auto)<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Energoapgāde<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23<br />

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................23<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................29<br />

12


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

K<br />

Energokontrole<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23<br />

Kontroles dienesti ..........................................................................24<br />

Estētikas skolas Apmācība, kursi .........................................19<br />

Ēdināšanas pakalpojumi ......................................................................23<br />

Ēdnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .......................................23<br />

Ēku restaurācija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

F<br />

Farmācija Aptiekas ................................................................................19<br />

Fasāžu apdare<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Feldšeri<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Filatēlija Biedrības, nodibinājumi .........................................20<br />

Filtri<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ........................................................23<br />

Finanšu inspekcijas Kontroles dienesti .........................24<br />

Finiera ražošana Kokapstrāde ..................................................24<br />

Firmas stila izstrāde<br />

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29<br />

Fitodizains Ziedi, floristika ...........................................................31<br />

Flīzes<br />

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

Flīžu likšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Floristika Ziedi, floristika ................................................................31<br />

Folkloras ansambļi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................24<br />

Fondi Biedrības, nodibinājumi ...............................................20<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23<br />

Formas tērpi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Foto un kino aparatūra un piederumi,<br />

to labošana<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................23<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ..................................................23<br />

Frizētavas Skaistumkopšana, frizētavas .....................30<br />

Frizētavu aprīkojums<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30<br />

Furnitūra<br />

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................19<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

G, Ģ<br />

Gaisa tīrības kontrole<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31<br />

Gaismas iekārtas<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

Gaļas pārstrāde<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23<br />

Gaļas un desu tirdzniecība<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Garšvielas<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Gateru pakalpojumi Kokapstrāde .........................................24<br />

Gāzbetons<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Gāzes apgāde un ierīces .....................................................................23<br />

Gāzes skaitītāji Gāzes apgāde un ierīces ...................23<br />

Gāzes uzpildes stacijas .........................................................................23<br />

Glābšanas dienesti<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................30<br />

Grafiskais dizains Reklāmas pakalpojumi ..................29<br />

Graudkopība<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25<br />

Gravēšana<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24<br />

Grāmatas; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..................23<br />

Grāmatvedības kontrole<br />

Kontroles dienesti ..........................................................................24<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ......................................23<br />

Gultņi<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................25<br />

Gumijas izstrādājumi<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija, topogrāfija ....23<br />

Ģimenes ārsti<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Ģimnāzijas Izglītība, vispārējā .................................................23<br />

H<br />

HES Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................23<br />

Hidrometeoroloģiskais dienests<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31<br />

Hologrammas<br />

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29<br />

Homeopātiskie līdzekļi Aptiekas .............................................19<br />

I, Ī<br />

Ieķīlāšana Lombardi, ieķīlāšana ............................................26<br />

Ielu apgaismošana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22<br />

Ielu komitejas Namu apsaimniekošana .........................28<br />

Ielu tīrīšana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22<br />

Namu apsaimniekošana .........................................................28<br />

Ieņēmumu dienests Kontroles dienesti .........................24<br />

Imigrācijas dienesti Valsts institūcijas .............................31<br />

Imports Tirdzniecības starpnieki ..........................................30<br />

Informatīvie pakalpojumi .....................................................................23<br />

Inspekcijas Kontroles dienesti ................................................24<br />

Interešu apvienības, klubi<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24<br />

Internātskolas Izglītība, vispārējā .........................................23<br />

Internetveikali<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Invalīdu aprūpe<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...........................................................................................30<br />

Investīcijas Finanšu darbība, kreditēšana ..................23<br />

Izbāznis Daiļamatniecība ...............................................................22<br />

Izglītība, mākslas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ........................................................23<br />

Izglītība, vispārējā ........................................................................................23<br />

Izglītības iestāžu dokumentācija<br />

Izglītība, vispārējā ..........................................................................23<br />

Izjādes ar zirgiem<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................28<br />

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................31<br />

Izšūšana Apģērba izgatavošana, šūšana ...................18<br />

J<br />

Jaunrades centri, interešu klubi .................................................24<br />

Jumiķu darbi Jumtu segumi, jumiķu darbi ................24<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi ............................................................24<br />

Jumtu tīrīšana Namu apsaimniekošana ........................28<br />

Juridiskie pakalpojumi ...........................................................................24<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24<br />

K, Ķ<br />

Kabeļtelevīzija ...................................................................................................24<br />

Kafejnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .................................23<br />

Kaitēkļu iznīcināšana Sanitārie dienesti ........................29<br />

Kalkulatori<br />

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Kaltes Lauksaimniecības pakalpojumi ..........................25<br />

Kamīni<br />

Krāsnis un kamīni; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................24<br />

Kanalizācija Ūdensapgāde un kanalizācija ..............31<br />

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Kapsētas un kapu kopšana ..............................................................24<br />

Kapu pieminekļu izgatavošana<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana ..............................................................18<br />

Karogi Daiļamatniecība ...................................................................22<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Kartogrāfija<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................23<br />

Kartons<br />

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Katedrāles<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20<br />

Katlumājas Siltumapgāde un siltumtīkli .......................29<br />

Kautuves<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23<br />

Kāpnes<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26<br />

Kāzu organizēšana Pasākumu organizēšana .........28<br />

Kempingi<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................19<br />

Keramikas izstrādājumi Daiļamatniecība ......................22<br />

Keramzīts<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Kinoaparatūra<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................23<br />

Kinofilmu izplatīšana<br />

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30<br />

Kinoteātri<br />

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30<br />

Klavieru skaņošana<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Klīnikas Slimnīcas ..................................................................................30<br />

Klosteri<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20<br />

13


K<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Klubi Biedrības, nodibinājumi .................................................20<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi ...24<br />

Koka izstrādājumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Daiļamatniecība ................................................................................22<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Kokapstrāde ..........................................................................................24<br />

Kokapstrāde ........................................................................................................24<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .........24<br />

Koksnes ķīmiskā apstrāde Kokapstrāde ........................24<br />

Koksnes žāvēšana Kokapstrāde ............................................24<br />

Kokzāģētavas Kokapstrāde .........................................................24<br />

Kolekcionāri Biedrības, nodibinājumi .............................20<br />

Kompjūteri<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22<br />

Komunālie pakalpojumi<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde ..........................................................................................................19<br />

Namu apsaimniekošana .........................................................28<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................29<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31<br />

Koncertzāles<br />

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30<br />

Konferenču organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................28<br />

Konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Kontaktlēcas Aptiekas .......................................................................19<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28<br />

Kontroles dienesti ........................................................................................24<br />

Konveijeru lentes<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Kopmītnes Viesnīcas ...........................................................................31<br />

Kori<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................24<br />

Kosmētika<br />

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Kosmētiskais remonts<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Kosmētiskie kabineti<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ..................................................24<br />

Kravu pārvadājumi un ekspedīcija (pa jūru)<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24<br />

Krājaizdevumu sabiedrības<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23<br />

Krāsainie metāli Metālapstrāde ...............................................26<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................26<br />

Krāsnis un kamīni; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................24<br />

Kreditēšana Finanšu darbība, kreditēšana ...............23<br />

Kredīts pret ķīlu Lombardi, ieķīlāšana .............................26<br />

Krematorija<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18<br />

Kristīgās misijas un savienības<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20<br />

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi .................24<br />

Kultūras mantojums Muzeji ..........................................................27<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31<br />

Kultūras nami<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................24<br />

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............24<br />

Kurpnieki Apavu labošana ............................................................18<br />

Kursi Apmācība, autovadītāju ..................................................18<br />

Apmācība, kursi ................................................................................19<br />

Kūdra; ieguve, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ......25<br />

Ķieģeļi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Ķīmiskā tīrīšana ..............................................................................................25<br />

L, Ļ<br />

Labdarība Biedrības, nodibinājumi ...................................20<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana; projektēšana,<br />

ierīkošana ........................................................................................................25<br />

Laikraksti Preses izdevumi ..........................................................29<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ..........................................................25<br />

Lauksaimniecības inventārs<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................25<br />

Lauksaimniecības konsultācijas<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ..................................25<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi ...................................................25<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde .................................................................................................................25<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs; remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........................25<br />

Lauksaimniecības tehnikas noma<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................25<br />

Ledus ražošana un tirdzniecība<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Ledusskapju labošana<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu<br />

labošana ............................................................................................................29<br />

Lentes (konveijeru, transportieru)<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Liceji Izglītība, vispārējā .................................................................23<br />

Lietišķā māksla Daiļamatniecība ............................................22<br />

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................26<br />

Lietotu auto riepu savākšana<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde ..........................................................................................................19<br />

Lietussargu labošana<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu<br />

labošana ............................................................................................................29<br />

Limonāde<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Linu izstrādājumi Daiļamatniecība .......................................22<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Līmplēves<br />

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

Logi<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Lombardi, ieķīlāšana ................................................................................26<br />

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................26<br />

Lopbarības piedevas<br />

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................26<br />

Lopkautuves<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23<br />

Lopkopība ..............................................................................................................26<br />

M<br />

Majonēze<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Makšķerēšanas piederumi<br />

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................26<br />

Makulatūra<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde ..........................................................................................................19<br />

Malka<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Masāža<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30<br />

Mazuts<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Mājturība Apmācība, kursi ...........................................................19<br />

Mākslas skolas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23<br />

Mākslas studijas Apmācība, kursi ........................................19<br />

Mākslinieku darbi celtniecībā<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Mārketings<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un<br />

piederumi .........................................................................................................26<br />

Medicīniskā palīdzība; rehabilitācija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Medicīniskās profesionālās sabiedriskās<br />

organizācijas Biedrības, nodibinājumi ....................20<br />

Medikamenti Aptiekas .......................................................................19<br />

Medību un makšķerēšanas piederumi ................................26<br />

Meliorācijas darbi .........................................................................................26<br />

Metalogrāfija Metālapstrāde .......................................................26<br />

Metāla detektori Metālapstrāde ...............................................26<br />

Metāla konstrukcijas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26<br />

Metālapstrāde ...................................................................................................26<br />

Metāldizains Metālapstrāde ........................................................26<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26<br />

Metālkalumi<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26<br />

Metāllūžņi<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................26<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................26<br />

Metināšana<br />

Celtniecības,<br />

restaurācijas un remonta darbi .............................................21<br />

Metālapstrāde .....................................................................................26<br />

Meža ogu un sēņu uzpirkšana<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde .................................................................................................................25<br />

Mežizstrāde ..........................................................................................................27<br />

Mežkopība Mežsaimniecība .......................................................27<br />

Mežkopības un mežizstrādes tehnika; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................27<br />

Mežniecības Mežsaimniecība ...................................................27<br />

Mežsaimniecība ..............................................................................................27<br />

Mēbeles datortehnikai<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

14


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

P<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Mēbeļu labošana un restaurācija ..............................................27<br />

Mērces<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Mērniecība<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................23<br />

Mērnieki<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................23<br />

Migrācijas dienesti Valsts institūcijas ...............................31<br />

Minerālūdens<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Ministrijas Valsts institūcijas ......................................................31<br />

Ministru kabinets Valsts institūcijas ...................................31<br />

Morgi<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18<br />

Motorzāģi<br />

Mežkopības un mežizstrādes tehnika;<br />

ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Muzeji ..........................................................................................................................27<br />

Mūrnieku darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Mūzikas apmācība Apmācība, kursi ..................................19<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas iekārtas;<br />

izgatavošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

serviss .................................................................................................................27<br />

Mūzikas skolas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23<br />

N, Ņ<br />

Naftas produkti<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Naglas<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26<br />

Namu apsaimniekošana .......................................................................28<br />

Namu pārvaldes Namu apsaimniekošana .................28<br />

Naturalizācijas pārvalde Valsts institūcijas .................31<br />

Neaustie materiāli<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Nekustamais īpašums .............................................................................28<br />

Nekustamā īpašuma vērtēšana<br />

Nekustamais īpašums ...............................................................28<br />

Nestandarta izstrādājumu ražošana<br />

Metālapstrāde .....................................................................................26<br />

Nevalstiskās organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Nodarbinātības dienesti<br />

Darbā iekārtošana ..........................................................................22<br />

Nodibinājumi Biedrības, nodibinājumi ...........................20<br />

Nodokļu inspekcijas Kontroles dienesti ........................24<br />

Nodokļu konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Noma ............................................................................................................................28<br />

Nometinājumu vietas<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24<br />

Notāri ...........................................................................................................................28<br />

Numismātika<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

O<br />

Ogles<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Olas<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Opera un operete<br />

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................30<br />

Optika, brilles<br />

Aptiekas .....................................................................................................19<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28<br />

Organiskais (akrila) stikls<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Orķestri<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................24<br />

Otrreizējās izejvielas, uzpirkšana, pārstrāde<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde ..........................................................................................................19<br />

P<br />

Padome Pašvaldības ..........................................................................28<br />

Pagasttiesas Juridiskie pakalpojumi ................................24<br />

Paju sabiedrības, zemnieku saimniecības<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................22<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................25<br />

Lopkopība ................................................................................................26<br />

Paklāju tīrīšana Ķīmiskā tīrīšana ............................................25<br />

Pamatskolas Izglītība, vispārējā ............................................23<br />

Pansijas Viesnīcas .................................................................................31<br />

Pansionāti<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30<br />

Papīrmalkas tirdzniecība<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Papīrs un tā izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Parketa izgatavošana Kokapstrāde .....................................24<br />

Parketa likšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Parkets<br />

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

Parūkas un šinjoni<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30<br />

Pasākumi, svinības, banketi<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................28<br />

Pasākumu biļešu izplatīšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................28<br />

Pasākumu organizēšana ......................................................................28<br />

Pasts .............................................................................................................................28<br />

Pašdarbības kolektīvi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................24<br />

Pašvaldības ..........................................................................................................28<br />

Pašvaldības policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ........................................28<br />

Patentēšana Valsts institūcijas ................................................31<br />

Patērētāju tiesību aizsardzība<br />

Kontroles dienesti ..........................................................................24<br />

Pārstāvniecības (bezalkoholisko dzērienu)<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Pārtika sportistiem Pārtikas tirdzniecība,<br />

veikali ...................................................................................................................28<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ............................................................28<br />

Pārvietošanās serviss<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24<br />

Peldbaseini Sporta celtnes un bāzes ..............................30<br />

Pelmeņu ražošana<br />

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24<br />

Pensijas<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30<br />

Pensiju fondi<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...........................................................................................30<br />

Perifērās iekārtas<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22<br />

Picērijas Ēdināšanas pakalpojumi ......................................23<br />

Picu ražošana<br />

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24<br />

Piekabju noma Noma ..........................................................................28<br />

Piekaramie griesti<br />

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

Piekļūšanas kontrole<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19<br />

Pieminekļu aizsardzība<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31<br />

Pieminekļu izgatavošana<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana ..............................................................18<br />

Piena pārstrāde<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Piena un tā produktu tirdzniecība<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Pienotavas<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Pilsonības, pasu un dzīvesvietas reģistrācijas<br />

dienesti Valsts institūcijas .....................................................31<br />

Pirtis un saunas ..............................................................................................28<br />

Plastmasas trauki<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Plātņveida materiāli<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Plisēšana un gofrēšana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18<br />

Podnieku darbi Daiļamatniecība ............................................22<br />

Krāsnis un kamīni; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................24<br />

Policija, valsts un pašvaldības ......................................................28<br />

Poliklīnikas<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri ......28<br />

Preses aģentūras<br />

Informatīvie pakalpojumi .......................................................23<br />

Preses izdevumi .............................................................................................29<br />

Prezentreklāma Reklāmas pakalpojumi .......................29<br />

Privātdetektīvi Juridiskie pakalpojumi ............................24<br />

Privātmāju apsaimniekošana<br />

Namu apsaimniekošana .........................................................28<br />

Privāto mantu pārvadājumi<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................24<br />

Produktu iepakojuma dizains<br />

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29<br />

15


P<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Profesionālā apmācība Apmācība, kursi ......................19<br />

Prokuratūra Juridiskie pakalpojumi ..................................24<br />

Protezēšana Zobārstniecība un mutes<br />

higiēna .................................................................................................................31<br />

Protēžu - ortožu centri<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un<br />

piederumi .........................................................................................................26<br />

Puķes Ziedi, floristika ........................................................................31<br />

Puķkopība Ziedi, floristika ............................................................31<br />

Pulvermetalurģija Metālapstrāde ...........................................26<br />

Putekļu sūcēju labošana<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu<br />

labošana ............................................................................................................29<br />

R<br />

Radiācijas kontrole<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................31<br />

Rakstāmlietas<br />

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Raugs<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Rehabilitācija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Reklāmas aģentūras<br />

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29<br />

Reklāmas pakalpojumi ...........................................................................29<br />

Reklāmas suvenīri Reklāmas pakalpojumi ................29<br />

Rekonstrukcija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Reliģiskās organizācijas<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................20<br />

Remontdarbnīcas Apavu labošana .....................................18<br />

Auto remonts, apkope ..............................................................19<br />

Mēbeļu labošana un restaurācija ................................27<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...29<br />

Restaurācija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Restorāni Ēdināšanas pakalpojumi ...................................23<br />

Revidenti<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................23<br />

Riepas<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Riepu remonts Auto remonts, apkope ............................19<br />

Riska pakāpes noteikšana darba vietai<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Rotaļlietas<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................20<br />

Ruberoīds<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

S, Š<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ......................................29<br />

Sabiedriskās organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Sadzīves pakalpojumi Apavu labošana ..........................18<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................18<br />

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................19<br />

Ķīmiskā tīrīšana ................................................................................25<br />

Mēbeļu labošana un restaurācija ................................27<br />

Noma .............................................................................................................28<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...29<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30<br />

Veļas mazgāšana ............................................................................31<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ................29<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Sakaru līnijas un tīkli Telekomunikācijas .......................30<br />

Saldējums<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Sanatorijas<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Sanitārie dienesti ..........................................................................................29<br />

Sargi Apsardze, drošība, aizsargierīces .....................19<br />

Sastatnes<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................21<br />

Saunas Pirtis un saunas ................................................................28<br />

Sausie maisījumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Savienības Biedrības, nodibinājumi .................................20<br />

Sākumskolas Izglītība, vispārējā ..........................................23<br />

Sāls<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Selekcija Lopkopība ............................................................................26<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Semināri<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Sēklkopība<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Sēņu un ogu uzpirkšana<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde .................................................................................................................25<br />

Sērkociņu ražošana Kokapstrāde .........................................24<br />

Siers Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................28<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Signalizācija<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19<br />

Auto remonts, apkope ..............................................................19<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................30<br />

Siksnas (plakanās)<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli ..............................................................29<br />

Siltumizolācijas darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Siltumizolācijas materiāli<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Siltumnīcas Dārzkopība, dārzeņkopība ........................22<br />

Ziedi, floristika ....................................................................................31<br />

Siltumtehnika .....................................................................................................30<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ..........................................................30<br />

Skaistumkopšanas salonu aprīkojums<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30<br />

Skārdnieku darbi<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi ..............................................24<br />

Skolas Apmācība, autovadītāju .............................................18<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................23<br />

Izglītība, vispārējā ..........................................................................23<br />

Sporta skolas .......................................................................................30<br />

Skolēnu jaunrade<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24<br />

Skolu valde Izglītība, vispārējā ...............................................23<br />

Slēģi<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Slimnīcas ................................................................................................................30<br />

Smago automobiļu noma<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................20<br />

Smērvielas<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .....................30<br />

Solāriji Skaistumkopšana, frizētavas ..............................30<br />

Somu pirtis Pirtis un saunas ......................................................28<br />

SPA Skaistumkopšana, frizētavas .....................................30<br />

Viesnīcas ...................................................................................................31<br />

Speciālistu apmācība Apmācība,<br />

autovadītāju ..................................................................................................18<br />

Apmācība, kursi ................................................................................19<br />

Spectērpi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Spirts<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Sporta celtnes un bāzes .......................................................................30<br />

Sporta federācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Sporta organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Sporta skolas .....................................................................................................30<br />

Sporta un tūrisma inventāra noma Noma ......................28<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Stadioni Sporta celtnes un bāzes .......................................30<br />

Starpsienas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Stādi<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Stieples<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................26<br />

Stikla atkritumu pārstrāde<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde ..........................................................................................................19<br />

Stikla šķiedra, tās izstrādājumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21<br />

Sulas<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Suņu frizētavas<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................22<br />

Suvenīri Reklāmas pakalpojumi ............................................29<br />

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................30<br />

Suvenīri, dāvanas .........................................................................................30<br />

Sūkņu stacijas<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31<br />

Sveces<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Svinību organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................28<br />

Šautuves Sporta celtnes un bāzes .....................................30<br />

Šujmašīnu labošana<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu<br />

labošana ............................................................................................................29<br />

Šūšana Apģērba izgatavošana, šūšana .......................18<br />

T<br />

Tapetes<br />

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................18<br />

16


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Ž<br />

Tautas nami<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................24<br />

Tautastērpi Daiļamatniecība ........................................................22<br />

Tālruņu katalogi Informatīvie pakalpojumi .................23<br />

Teātri, kinoteātri un koncertzāles ...............................................30<br />

TEC Siltumapgāde un siltumtīkli .........................................29<br />

Tehniskās kultūras<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .......................................30<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Telefona centrāles un tīkli<br />

Telekomunikācijas ..........................................................................30<br />

Telekomunikācijas ........................................................................................30<br />

Telemārketings Informatīvie pakalpojumi ...................23<br />

Tenisa korti Sporta celtnes un bāzes ...............................30<br />

Tetovēšana Skaistumkopšana, frizētavas ..................30<br />

Tēlnieki<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana ..............................................................18<br />

Tiesa Juridiskie pakalpojumi ....................................................24<br />

Tiesu izpildītāji Juridiskie pakalpojumi ..........................24<br />

Tiesu medicīniskā ekspertīze<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24<br />

Tiltu un tuneļu būve<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22<br />

Tirdzniecības starpnieki ........................................................................30<br />

Tirgzinības<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Topogrāfija<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................23<br />

Traktori<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................25<br />

Traktortehnikas uzraudzība<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20<br />

Tramvaju un trolejbusu parks<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ........................29<br />

Transportlīdzekļu reģistrācija<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20<br />

Transportlīdzekļu tehniskā apskate<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20<br />

Trenažieri<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Truškopība Lopkopība .......................................................................26<br />

Tulkošana ...............................................................................................................30<br />

Turbīnas Auto remonts, apkope ............................................19<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Turbīnu remonts Auto remonts, apkope .......................19<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20<br />

Tūrisma informācijas centri<br />

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................30<br />

Tūrisma inventārs<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Tūrisms un ceļojumi ...................................................................................30<br />

U, Ū<br />

Ugunsdrošības kontrole<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................30<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ........30<br />

Ugunsdzēšanas iekārtas<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................30<br />

Upju tūrisms Tūrisms un ceļojumi .......................................30<br />

Urbšanas un zāģēšanas darbi celtniecībā<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................21<br />

Uzkodas<br />

Kulinārijas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24<br />

Uzņēmējdarbības konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................23<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24<br />

Uzņēmumu reģistrs Valsts institūcijas ............................31<br />

Uztura bagātinātāji, vitamīni<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Uzziņas Informatīvie pakalpojumi .......................................23<br />

Uzziņu mediji Informatīvie pakalpojumi ........................23<br />

Ūdens<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................22<br />

Ūdens attīrīšana<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ........................................................31<br />

V<br />

Vainagi<br />

Ziedi, floristika ....................................................................................31<br />

Vakarskolas<br />

Izglītība, vispārējā ..........................................................................23<br />

Valodu atestācija Kontroles dienesti .................................24<br />

Valsts iestādes, organizācijas Arhīvi ...................................19<br />

Kontroles dienesti ..........................................................................24<br />

Valsts institūcijas ............................................................................31<br />

Valsts institūcijas ..........................................................................................31<br />

Valūtas maiņa<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23<br />

Veikalu iekārtas<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Velosipēdi<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Veļas mazgājamo mašīnu remonts<br />

Sadzīves tehnikas un priekšmetu<br />

labošana ............................................................................................................29<br />

Veļas mazgāšana ...........................................................................................31<br />

Veselības aprūpe<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................28<br />

Slimnīcas ..................................................................................................30<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................31<br />

Veselības produkti<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28<br />

Veterinārija ............................................................................................................31<br />

Veterinārijas līdzekļi Veterinārija ..............................................31<br />

Vēja ģeneratoru ekspluatācija<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ............................................................31<br />

Vides reklāma Reklāmas pakalpojumi ...........................29<br />

Vides veselības centri Sanitārie dienesti ......................29<br />

Vidusskolas Izglītība, vispārējā ..............................................23<br />

Viesnīcas .................................................................................................................31<br />

Viesu nami<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................19<br />

Vilnas pārstrāde<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Vilnas uzpirkšana<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Vimpeļi Daiļamatniecība .................................................................22<br />

Reklāmas pakalpojumi .............................................................29<br />

Virtuves iekārtas<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Vispārējā izglītība Izglītība, vispārējā ...............................23<br />

Vitamīni Aptiekas .....................................................................................19<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Vīzu noformēšana Tūrisms un ceļojumi ........................30<br />

Vulkanizācija Auto remonts, apkope ................................19<br />

Z, Ž<br />

Zāģmateriāli<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................24<br />

Zālāju pļāvēji<br />

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................22<br />

Zāles Aptiekas ............................................................................................19<br />

Zārki<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............18<br />

Zemes apstrāde<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Zemes dienests Valsts institūcijas ......................................31<br />

Zemes ierīcība<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................23<br />

Zemes komisijas Valsts institūcijas ....................................31<br />

Zemes konsultācijas<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24<br />

Nekustamais īpašums ...............................................................28<br />

Zemesgrāmatu nodaļas<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24<br />

Zemnieku saimniecības, paju sabiedrības<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................22<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................25<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................25<br />

Lopkopība ................................................................................................26<br />

Zibensnovedēju uzstādīšana<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................30<br />

Ziedi, floristika ..................................................................................................31<br />

Ziedu vairumtirdzniecība Ziedi, floristika ......................31<br />

Ziemassvētku preces<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................29<br />

Ziņu aģentūras un dienesti<br />

Informatīvie pakalpojumi .......................................................23<br />

Zirgkopība, zirglietas ................................................................................31<br />

Zirglietas Zirgkopība, zirglietas ..............................................31<br />

Zirgu izjādes un noma<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................19<br />

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................31<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ..............................................31<br />

Zooveikali<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................22<br />

Zvejas rīki<br />

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................26<br />

Želatīns<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Žēlsirdības kustība<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................20<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......30<br />

Žurnāli Preses izdevumi .................................................................29<br />

17


A<br />

Advokāti -<br />

Apmācība...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Nozaru daļa<br />

Advokāti<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Andris Zaviļeiskis, zvērināts advokāts<br />

Siguldas n., Sigulda, Pils 13, LV 2150<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 550808<br />

E-pasts: azavileiskis@inbox.lv<br />

http://www.azbirojs.lv<br />

Pieredzējis zvērināts advokāts Andris<br />

Zaviļeiskis piedāvā kvalitatīvus visa<br />

veida juridiskos pakalpojumus.<br />

Akmens apstrāde, pieminekļu<br />

izgatavošana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un<br />

piederumi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana<br />

Jansone S., individuālā darba veicēja ................28 329536<br />

SG <strong>Valka</strong>, SIA .......................................................................................647 81131<br />

Skroders, IU ...........................................................................................647 81311<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

A. Skrastiņas šūšanas salons, SIA<br />

Valmiera, Cēsu 19, LV 4201<br />

Darba laiks: P.-Pt. 9.00 - 18.00<br />

Valmiera, t/c Valleta, 4. st., LV 4201<br />

Darba laiks: P.-S. 10.00 - 19.00,<br />

Sv. 10.00 - 17.00<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 112252<br />

Audumi, šūšana<br />

Apģērbs; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

“Jauna Krematorija”, “Apbedīšanas<br />

nams - Krematorija”, SIA<br />

Kocēnu n., Kocēnu p.,<br />

”Krematorija”, LV 4220<br />

Tālr. ..................................................................................................20 888989<br />

http://www.krematorija.lv<br />

Diennakts apbedīšana,<br />

krematorija LATVIJĀ<br />

Trīs saujas smilšu, SIA<br />

APBEDĪŠANAS BIROJS<br />

Limbaži, Jaunā 18 ....................................................29 232711<br />

Aloja, “Priesteri” ...........................................................20 126225<br />

Akmeņkaltuve .........................................................20 203739<br />

Morgs .........................................................................................28 356486<br />

Diennakts tālrunis .........................................26 478011<br />

E-pasts: triissaujas@inbox.lv<br />

http://www.triissaujas.lv<br />

Aizmeži, SIA, Veikals ..................................................................29 494667<br />

Family Glamour, veikals .........................................................27 890615<br />

Kidystyle, SIA .......................................................................................26 441331<br />

Latvijas preces ...................................................................................27 880488<br />

Mela, SIA ...................................................................................................26 441331<br />

Mix, veikals .............................................................................................26 441331<br />

Rebeka Plus, SIA ............................................................................26 731986<br />

Vietējie ražojumi, SIA .................................................................26 555955<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Apavu labošana<br />

Sano firma, SIA,<br />

Pieņemšanas punkts ..........................................(k.t.) 26 484462<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

Apdares materiāli; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Arka, veikals ..........................................................................................647 81310<br />

Apdrošināšana<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Cēsu<br />

nodaļa, <strong>Valka</strong>s Klientu apkalpošanas<br />

centrs ........................................................................................................647 07018<br />

Baltijas Apdrošināšanas nams,<br />

apdrošināšanas AS, <strong>Valka</strong>s nodaļa ...................647 22128<br />

BTA Baltic Insurance Company, AAS,<br />

Ziemeļu reģions, Polišu tirdzniecības punkts<br />

Strenči .....................................................................................................28 673555<br />

Apmācība, autovadītāju<br />

Ar Bruno, SIA .......................................................................................29 492525<br />

Autoskola Jana, SIA ....................................................................23 200303<br />

Fortūna, autoskola ........................................................................67 288898<br />

18<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Apmācība... -<br />

Auto...<br />

A<br />

Apmācība, kursi<br />

Buts, mācību centrs Valkā ..................................................647 07020<br />

Latvijas-Igaunijas institūts, biedrība .......................647 81193<br />

Apsardze, drošība,<br />

aizsargierīces<br />

AK Montāža, Vājstrāvu sistēmas<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Krāsotāju 2, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 418020<br />

E-pasts: agris.kregers@inbox.lv<br />

Vājstrāvu sistēmu ierīkošana un apkope.<br />

Videonovērošana. Ugunsdrošība.<br />

Apsardze. Interneta tīkli. Piekļuves<br />

un kontroles sistēmas. SAT un TV.<br />

Automātika.<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Apsardzes firma “Respekts”<br />

Valmiera, Stacijas 3a, LV 4201<br />

Tālr. 642 81177, fakss 642 81166<br />

Apsardzes vadības centrs diennakts<br />

tālr. ...............642 33911, 642 81122, 26 520242<br />

E-pasts: info@respekts.lv<br />

http://www.respekts.lv<br />

* Visa veida objektu apsardze<br />

* Apsardzes, ugunsdrošības projektu<br />

izstrāde, signalizācijas montāža<br />

* Videonovērošanas sistēmu ierīkošana<br />

* Seifu uzstādīšana<br />

* Autotransporta kontrolēšana ar satelīta<br />

palīdzību<br />

Aptiekas<br />

Aptieka <strong>Valka</strong>, SIA .........................................................................647 81336<br />

Latvijas aptieka 15 .........................................................................29 600212<br />

Mēness aptieka 54 ........................................................................20 384834<br />

Sedas aptieka ......................................................................................28 800676<br />

Strenču aptieka, SIA ...................................................................647 31258<br />

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA,<br />

Aptieka ..................................................................................(k.t.) 647 31340<br />

Union Med, SIA, Aptiekas filiāle ..................................647 28266<br />

Arhīvi<br />

Valmieras zonālais Valsts arhīvs, <strong>Valka</strong>s<br />

informācijas un pakalpojumu sektors ............26 008330<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde<br />

ZAAO, SIA, Eko laukums ....................................(k.t.) 642 81250<br />

ZAAO, SIA, Strenču novads ..............................................642 81250<br />

Atpūtas bāzes, centri un<br />

kempingi, viesu nami<br />

Ausmas, viesu māja ....................................................................29 234102<br />

Ābola J., individuālā darba veicēja ..........................20 242829<br />

Ābolīši, SIA ..............................................................................................20 242829<br />

Bergervilla, SIA, Viesu nams ............................................29 268474<br />

Dravnieki, ZS, Viesu nams ..................................................647 28276<br />

hus.lv, SIA .................................................................................................26 454545<br />

Jasmīni, ZS .............................................................................................29 417661<br />

Kamenes, brīvdienu māja ....................................................29 417661<br />

Mednieki, atpūtas bāze ...........................................................26 543450<br />

Reičela, viesu nams ....................................................................647 23213<br />

Salaiņi, zemnieku saimniecība, Atpūtas<br />

komplekss ..........................................................................................26 374145<br />

Strenči, viesu nams ......................................................................26 454545<br />

Upmaļi, brīvdienu māja ...........................................................29 756912<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Kundziņi, viesu nams, pirts<br />

Limbažu n., Vidrižu p., “Kundziņi”, LV 4013<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 144380<br />

http://www.kundzini.lv<br />

Ķeguma Puduri, atpūtas komplekss<br />

Ķeguma n., Tomes p., “Puduri”, LV 5020<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 523410<br />

http://www.kegumapuduri.lv<br />

Atslēgas, slēdzenes; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

Apo, SIA, SOS atslēgu serviss ......................................29 241632<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Kameja, veikals ..................................................................................647 23525<br />

Auto remonts, apkope<br />

CAR Track, SIA ...................................................................................26 459997<br />

Divi A, SIA<br />

<strong>Valka</strong>, Vienības gatve 5, LV 4701<br />

Mob. tālr. ....................................26 556992, 29 279287<br />

E-pasts: infopulss@inbox.lv<br />

Automašīnu rezerves daļas, auto ritošās<br />

daļas un riepu serviss, motora remonts,<br />

apkope, diagnostika<br />

Gija un Partneri, SIA ....................................................................647 81401<br />

K, SIA<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Parka 23, LV 4701<br />

Tālr. ...................................................................................................29 208579<br />

E-pasts: kjuris@apollo.lv<br />

Auto serviss, auto kapsēta<br />

Ligumss, SIA ........................................................................................26 616611<br />

Refit, SIA, Auto elektro darbnīca .................................29 975697<br />

Splinteks, SIA, Autoserviss ................................................29 395560<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv<br />

19


A<br />

Auto... -<br />

Biedrības...<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Lāsma, veikals<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Baznīcas laukums 11, LV 4729<br />

Tālr. ..................................................................................................647 74806<br />

Preces bērniem un zīdaiņiem.<br />

Apģērbi un apavi bērniem.<br />

Rotaļlietas. Attīstošās rotaļlietas.<br />

Auto tehniskā apskate,<br />

reģistrācija<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,<br />

<strong>Valka</strong>s nodaļa .................................................................................67 025777<br />

Scantest, SIA, <strong>Valka</strong>s filiāle ................................................647 81363<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,<br />

Vidzemes reģiona nodaļa, <strong>Valka</strong>s birojs ....29 154976<br />

Auto tirdzniecība<br />

Bērnudārzi, bērnu<br />

audzināšana<br />

Gaismiņa, kristīgā pirmsskolas izglītības<br />

iestāde ....................................................................................................647 22893<br />

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde ...........647 15662<br />

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Struktūrvienība Dzērvīte ...................................................647 15645<br />

Pasaciņa, <strong>Valka</strong>s PII<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Ausekļa 44, LV 4701<br />

Tālr. .....................................................647 24164, 29 442806<br />

E-pasts: pasacina@valka.lv<br />

Pumpuriņš, speciālā pirmsskolas izglītības<br />

iestāde ....................................................................................................647 22076<br />

Vijciema sākumskola, Pirmsskolas<br />

izglītības grupa .............................................................................26 457010<br />

Auto rezerves daļas un<br />

piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Autopreces, veikals ......................................................................647 81155<br />

efn NORD, SIA ....................................................................................647 07880<br />

Gija un Partneri, SIA, Veikals ...........................................647 81401<br />

K, SIA, Veikals .....................................................................................647 81283<br />

Ķiršlejas, ZS ...........................................................................................29 229978<br />

Ligumss, autoserviss - veikals .......................................26 616611<br />

Parks KM, SIA ......................................................................................647 81155<br />

Pulss, veikals-serviss .................................................................647 81220<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Nērings, SIA<br />

Baldones n., Baldone, Silmaču 64,<br />

LV 2125<br />

http://www.nerings.lv<br />

Prezidents .........................................................................29 463546<br />

Menedžeris .....................................................................20 242420<br />

Turbo daļas .....................................................................29 327000<br />

Stūres iekārtas .........................................................29 461000<br />

Dīzeļu daļas ...................................................................29 432666<br />

DL Auto, SIA<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Stacijas 1a, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 663888<br />

Auto tirdzniecība. Maiņa, līzings, noma,<br />

komisija, auto uz pasūtījuma.<br />

Autotransporta pakalpojumi<br />

ReBuss, IK ...............................................................................................29 238096<br />

Baznīcas, reliģiskās<br />

organizācijas<br />

Kārķu Evaņģēliski luteriskā draudze .....................28 619997<br />

Septītās dienas adventistu Strenču<br />

draudze ..................................................................................................26 565341<br />

Septītās dienas adventistu <strong>Valka</strong>s<br />

draudze ..................................................................................................29 275083<br />

Strenču Evaņģēliski luteriskā draudze ...............26 458564<br />

<strong>Valka</strong>s-Lugažu Evaņģēliski luteriskā<br />

draudze ..................................................................................................647 22893<br />

<strong>Valka</strong>s Vissvētākās Dievmātes Ibērijas<br />

ikonas pareizticīgo baznīca .........................................647 25919<br />

Vijciema Evaņģēliski luteriskā draudze .............647 28198<br />

Bērnu preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Bēbis, veikals .......................................................................................647 25515<br />

Bibliotēkas<br />

Ērģemes pagasta bibliotēka ............................................26 204779<br />

Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka ......................28 600398<br />

Jaunklidža bibliotēka .................................................................647 15658<br />

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas<br />

centrs ........................................................................................................647 15652<br />

Kārķu pagasta bibliotēka ......................................................647 28020<br />

Plāņu pagasta bibliotēka ......................................................26 303781<br />

Sedas pilsētas bibliotēka .....................................................647 15646<br />

Strenču pilsētas bibliotēka .................................................647 15631<br />

<strong>Valka</strong>s bibliotēka, Bērnu literatūras<br />

nodaļa ......................................................................................................647 22965<br />

<strong>Valka</strong>s novada Centrālā bibliotēka ..........................647 23672<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta Lugažu bibliotēka ............................25 425496<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta Sēļu bibliotēka ....................................25 425496<br />

Vijciema pagasta bibliotēka ..............................................27 326139<br />

Zvārtavas pagasta bibliotēka ..........................................22 034783<br />

Biedrības, nodibinājumi<br />

Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,<br />

biedrība ..................................................................................................29 272534<br />

Gādīgās rokas, biedrība ........................................................29 389885<br />

Latvijas Diabēta asociācija, <strong>Valka</strong>s<br />

nodaļa ....................................................................................(k.t.) 647 23452<br />

Latvijas hidromelioratīvo būvnieku<br />

asociācija ............................................................................................29 636667<br />

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku<br />

arodbiedrība, <strong>Valka</strong>s starpnovadu arodbiedrības<br />

organizācija ......................................................................................27 897761<br />

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas<br />

nozaru arodu biedrība,<br />

<strong>Valka</strong>s rajona komiteja .......................................................29 338601<br />

Latvijas Politiski represēto apvienība,<br />

<strong>Valka</strong>s nodaļa .................................................................................29 477569<br />

Latvijas Sarkanais Krusts, <strong>Valka</strong>s<br />

komiteja .................................................................................................647 22261<br />

Latvijas Sarkanais Krusts, <strong>Valka</strong>s komiteja,<br />

Ģimenes atbalsta centrs ................................(k.t.) 647 22261<br />

20<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību<br />

uzņēmumu un finanšu darbinieku arodbiedrība,<br />

<strong>Valka</strong>s rajona komiteja .......................................................647 22595<br />

Lauku partnerība Ziemeļgauja, biedrība .........647 20324<br />

Mežarāji, mednieku klubs ....................................................29 478340<br />

Mežmuiža, mednieku klubs ..............................................29 272155<br />

Pasaciņa, biedrība .........................................................................29 159142<br />

Turna, mednieku klubs ............................................................29 486686<br />

Ziemeļvidzemes volejbola skola,<br />

biedrība ..................................................................................................28 631547<br />

Būvmateriāli un<br />

būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Arka Pluss, firma<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Raiņa 5, LV 4701<br />

Tālr./fakss ............................................................................647 81310<br />

E-pasts: maritearka@inbox.lv<br />

Būvmateriāli, santehnika,<br />

saimniecības preces, elektropreces,<br />

preces dārzam<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rīgas būvserviss, SIA<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Būvuzraudzība, būvvaldes<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Būvvalde ...................647 07492<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Biedrības... -<br />

Celtniecības...<br />

Celtniecības, restaurācijas un<br />

remonta darbi<br />

Ase, SIA<br />

Smiltene, Daugavas 22, LV 4729<br />

Birojs ...........................................................................................647 20902<br />

Fakss ..........................................................................................67 420905<br />

E-pasts: info@ase.lv<br />

http://www.ase.lv<br />

Veikals ............................................647 20904, 28 378582<br />

E-pasts: apkureslietas@ase.lv<br />

Apkures un ventilācijas tīklu montāža,<br />

ūdensvadu un kanalizācijas tīklu<br />

montāža, celtniecības darbi, tāmēšana,<br />

materiālu tirdzniecība<br />

ERBO, SIA<br />

Smiltene, Baznīcas laukums 9, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 406168<br />

E-pasts: rolands@erbo.lv<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi<br />

Evento, SIA<br />

Smiltenes n., Launkalnes p., Silva,<br />

”Silva 16A”, LV 4729<br />

Tālr. ..................................................................................................647 74004<br />

E-pasts: evento@evento.lv<br />

http://www.evento.lv<br />

Ēku būvniecība, betonēšana, tāmēšana,<br />

privātmāju būvniecība, būvtehnikas noma.<br />

LAT-EST Building Solutions, SIA .................................29 397325<br />

MJ Eirobūve, SIA ............................................................................29 493918<br />

Pēteris Gudrinieks, IK ...............................................................26 450499<br />

<strong>Valka</strong>s būvnieks, SIA ..................................................................29 478340<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Celtniecības tehnika un<br />

iekārtas; noma<br />

RAC tehnika, SIA .............................................................................26 110478<br />

Celtniecības tehnika un<br />

iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

C<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv<br />

21


C<br />

Ceļu... -<br />

Dzīvnieku...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts,<br />

uzturēšana<br />

<strong>Valka</strong>s ceļi, SIA ...................................................................................261 10478<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Daiļamatniecība<br />

Saulīte, lietišķās mākslas studija ................................26 375211<br />

Darba apģērbs un darba<br />

aizsardzības līdzekļi; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

SPE, SIA .....................................................................................................29 462290<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Snickers Production Latvia, SIA<br />

Tukuma n., Tukums, Pasta 12, LV 3101<br />

Tālr. ..................................................................................................631 24333<br />

http://www.snickersworkwear.com<br />

Datortehnika; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss<br />

Etehnika, SIA, Veikals ...............................................................26 363185<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība<br />

Dārzam un mājai, veikals<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Baznīcas laukums 4, LV 4729<br />

Tālr. ..................................................................................................647 74807<br />

Sēklas, plēves. Dārza inventārs.<br />

Saimniecības preces, sadzīves ķīmija.<br />

Floristikas materiāli. Darba apģērbi,<br />

kombinezoni. Gumijas apavi, galošas.<br />

Zābaki, šņorzābaki. Minerālmēsli. Augu<br />

aizsardzības līdzekļi. Virtuves trauki un<br />

piederumi.<br />

Purmaļi, ZS<br />

<strong>Valka</strong>s n., Ērģemes p.,<br />

”Purmaļi”, LV 4711<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 473829<br />

Dārzkopība: kartupeļi, dārzeņi<br />

Dārzkopības tehnika un<br />

inventārs; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija<br />

Lugaži .......................................................................................................647 23802<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija<br />

<strong>Valka</strong> ...........................................................................................................647 24106<br />

Durvis un logi; izgatavošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Bokšas, logi un durvis ..............................................................647 20017<br />

Cellīši un Partneri, SIA ..............................................................29 195214<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Dzelzceļa stacijas un<br />

transports<br />

Lugaži, dzelzceļa stacija ........................................................642 96206<br />

Saule, dzelzceļa stacija ..........................................................642 96210<br />

Strenči, dzelzceļa stacija ......................................................642 96215<br />

Darba drošības organizēšana,<br />

konsultācijas<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Likums un uzņēmējdarbība, SIA<br />

Valmiera, Gaujas 2, LV 4201<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 237192<br />

Tālr. ...................................................................................................642 33756<br />

Darba aizsardzība, darba tiesības,<br />

ugunsdrošība, elektrodrošība un<br />

civilā aizsardzība.<br />

Darbā iekārtošana<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, <strong>Valka</strong>s<br />

filiāle ...........................................................................................................647 23871<br />

Degvielas tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, degvielas<br />

uzpildes stacijas<br />

East-West Transit, SIA, 30. degvielas<br />

uzpildes stacija ............................................................................29 345460<br />

East-West Transit, SIA, 87. degvielas<br />

uzpildes stacija ............................................................................647 96901<br />

Erdeg, SIA,<br />

Degvielas uzpildes stacija ...........................(k.t.) 29 177174<br />

Tīne, SIA ......................................................................................................647 07009<br />

Dzērieni; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

AA Invest, SIA ......................................................................................647 22280<br />

Aldar Latvia, SIA ...............................................................................24 428511<br />

Alko 1000, veikals ..........................................................................28 874985<br />

Dzērieni bez uzcenojuma, veikals ............................25 466670<br />

ET Invest, SIA .......................................................................................28 874985<br />

J & K, SIA ..................................................................................................26 346999<br />

SuperAlko, veikals .........................................................................24 428512<br />

Dzimtsarakstu nodaļas<br />

Strenču novada pašvaldība,<br />

Dzimtsarakstu nodaļa ..........................................................647 15620<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Dzimtsarakstu<br />

nodaļa ......................................................................................................647 81556<br />

Dzīvnieku kopšana un<br />

tirdzniecība<br />

Kika-5, SIA, Zooveikals ...........................................................647 31205<br />

22<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Klaiņojošo dzīvnieku patversme ..............(k.t.) 647 22503<br />

Mājasmīlulis, veikals ...................................................................27 883969<br />

Zoo Zone, veikals ...........................................................................647 22095<br />

Ekonomikas, biznesa<br />

konsultācijas un pakalpojumi<br />

Adeptus Renewable Energy, SIA ...............................29 334099<br />

Identika, SIA ...........................................................................................28 357367<br />

Fotopakalpojumi un<br />

fotopreces<br />

Dzīvnieku... -<br />

Izglītība...<br />

VNF aģentūra, SIA .........................................................................29 181570<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi;<br />

pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ģeodēzija, mērniecība,<br />

kartogrāfija, topogrāfija<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

I<br />

Elektroenerģijas ražošana,<br />

apgāde<br />

Saules parks, SIA ...........................................................................29 278894<br />

Elektromontāža<br />

<strong>Valka</strong>s gaisma, SIA .......................................................................29 952510<br />

Varikon, SIA ............................................................................................26 526107<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Irina & Madis, SIA ...........................................................................647 22327<br />

Jumis, veikals-bistro ...................................................................647 22108<br />

Līra, kafejnīca .......................................................................................27 335579<br />

Pedelīte, SIA ..........................................................................................647 22108<br />

Kafejnīca “Rozi”<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Rūjienas 3<br />

Tālr. ........................................................647 22903, 26 450599<br />

Kafejnīca “Sprints”<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Raiņa 28a<br />

Tālr. ..................................................................................................647 23888<br />

Kafejnīca “Līra”<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, “Stacija” autoserviss<br />

“Līgumss”<br />

Tālr. ..................................................................................................27 335579<br />

Sanvik, SIA, Ēdnīca-kulinārija ........................................29 178252<br />

Sprints, kafejnīca ............................................................................647 23888<br />

Trīs pipari un kūkas, kafejnīca<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Baznīcas laukums 5, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 451734<br />

Facebook:3pipariunkukas<br />

Instagram:3pipariunkukas<br />

Banketi uz vietas un izbraukumos.<br />

Konditorejas, kulinārijas izstrādājumi.<br />

Picas dažādām gaumēm.<br />

Teplas semināriem. Bērnu ballītes.<br />

Finanšu darbība, kreditēšana<br />

Ātrais kredīts, SIA, Filiāle ......................................................28 658714<br />

Banknote, filiāle ................................................................................22 047880<br />

Kalnpierbes, ZS<br />

<strong>Valka</strong>s n., Ērģemes p., “Pentsils”, LV 4711<br />

Mob. tālr. ....................................29 497789, 29 468917<br />

E-pasts: zskalnpierbes@inbox.lv<br />

Mājlopu iepirkšana. Gaļas tirdzniecība.<br />

Kautuves pakalpojumi.<br />

Gāzes apgāde un ierīces<br />

Linde Gas, SIA,<br />

Gāzu tirdzniecības vieta ...................................................29 208579<br />

Gāzes uzpildes stacijas<br />

Latvijas propāna gāze, SIA, Auto uzpildes<br />

stacija .......................................................................................................67 815003<br />

Grāmatas; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Jāņa Rozes grāmatnīca .........................................................25 422293<br />

Grāmatvedības pakalpojumi,<br />

audits<br />

Aroda Partneri, SIA<br />

<strong>Valka</strong>, Apvienības 12, LV 4701<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 177174<br />

E-pasts: aroda.partneri@inbox.lv<br />

Grāmatvedības, lietvedības pakalpojumi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Informatīvie pakalpojumi<br />

Eiropas Savienības informācijas punkts .........647 22965<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas<br />

Strenču mūzikas skola ............................................................647 15629<br />

J.Cimzes <strong>Valka</strong>s Mūzikas skola<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Semināra 25, LV 4701<br />

Direktore ...............................647 07001, 29 356739<br />

Tālr. ...................................................................................................647 07003<br />

E-pasts: muzikas.skola@valka.lv<br />

http://www.valka.lv<br />

<strong>Valka</strong>s Mākslas skola<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>,<br />

Beverīnas 5, LV 4701<br />

Tālr. ...................................................................................................647 24078<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 498580<br />

Izglītība, vispārējā<br />

Ērģemes pamatskola ................................................................26 669743<br />

Kārķu sākumskola .........................................................................26 425031<br />

Strenču novada vidusskola ...............................................647 15634<br />

Strenču novada vidusskola, Filiāle Sedā ........647 15643<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija ......................................647 07271<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija, Mācību<br />

korpuss ..................................................................................................647 07508<br />

Vijciema sākumskola .................................................................26 430527<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Dzelzavas speciālā pamatskola<br />

Madonas n., Dzelzavas p., Dzelzava,<br />

Kļavu 2, LV 4873<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 416902<br />

E-pasts: dzelzavas.specsk@madona.lv<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv<br />

23


I<br />

Jaunrades... -<br />

Kurināmais...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Jaunrades centri, interešu<br />

klubi<br />

<strong>Valka</strong>s novada bērnu un jauniešu centrs<br />

Mice .............................................................................................................647 24909<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rīgas būvserviss, SIA<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Juridiskie pakalpojumi<br />

Strenču novada pašvaldība, Bāriņtiesa ............647 15632<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Bāriņtiesa .................647 25933<br />

<strong>Valka</strong>s rajona prokuratūra ...................................................647 22278<br />

<strong>Valka</strong>s rajona tiesa ........................................................................647 22432<br />

Valsts Probācijas dienests, <strong>Valka</strong>s<br />

teritoriālā struktūrvienība .................................................647 25702<br />

Vidzemes apgabaltiesa, <strong>Valka</strong>s<br />

zemesgrāmatu nodaļa .......................................................647 22648<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Andris Zaviļeiskis, zvērināts advokāts<br />

Siguldas n., Sigulda, Pils 13, LV 2150<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 550808<br />

E-pasts: azavileiskis@inbox.lv<br />

http://www.azbirojs.lv<br />

Pieredzējis zvērināts advokāts Andris<br />

Zaviļeiskis piedāvā kvalitatīvus visa<br />

veida juridiskos pakalpojumus.<br />

Kokapstrāde<br />

ABR Plus, SIA ......................................................................................29 114658<br />

Alfa Log Houses, SIA .................................................................29 116127<br />

Arvore, SIA ...............................................................................................29 407697<br />

Āres, ZS .......................................................................................................26 527373<br />

Ieviņas S, SIA .......................................................................................647 22502<br />

Ķeizari1, SIA ...........................................................................................29 242280<br />

Lathol, SIA ................................................................................................647 22169<br />

Nordland Timber, SIA ................................................................26 428724<br />

Oši V, SIA .................................................................................(k.t.) 647 25543<br />

<strong>Valka</strong>s koks, SIA ...............................................................................29 111071<br />

<strong>Valka</strong>s meži, SIA ...............................................................................647 24662<br />

<strong>Valka</strong>s meži, SIA, Kokapstrādes cehs .................647 23395<br />

Vārpas 1, SIA ........................................................................................647 25550<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Vecmuižnieki, SIA ...........................................................................647 29616<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Latvia Timber International<br />

Limbažu n., Limbaži, Meža 2, LV 4001<br />

Tālr. ..................................................................................................640 70180<br />

Fakss ..........................................................................................640 23040<br />

http://www.latviatimber.lv<br />

Gold Transport, SIA .....................................................................26 996523<br />

Igtrans, SIA ..............................................................................................26 422294<br />

RK transports, SIA .........................................................................29 397325<br />

<strong>Valka</strong>-1004, SIA .................................................................................29 426914<br />

Vidusceļš, SIA .....................................................................................29 181352<br />

Krāsnis un kamīni; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Vija un Ko, SIA<br />

Saulkrastu n., Saulkrastu p.,<br />

Zvejniekciems, Jūras prospekts 18,<br />

LV 2161<br />

Tālr. ........................................................28 638457, 29 488593<br />

E-pasts: vijaunko2@inbox.lv<br />

Apkures katli, pirts krāsnis, nerūsējošā<br />

tērauda boileri, pirts krāsns ražošana.<br />

Montāža, uzstādīšana, garantijas apkope<br />

Kulinārijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Gustiņš, veikals .................................................................................25 643236<br />

Jumis, kulinārijas veikals-bistro ...................................647 22108<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana,<br />

labošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

<strong>Valka</strong>s juvelieru darbnīca ...................................(k.t.) 647 22714<br />

Kabeļtelevīzija<br />

Electrons.lv, SIA ...............................................................................647 23778<br />

Kancelejas preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Freko, SIA, Veikals ........................................................................28 691308<br />

Kapsētas un kapu kopšana<br />

Strenču kapsēta ...............................................................................29 796813<br />

Kontroles dienesti<br />

Valsts ieņēmumu dienests, <strong>Valka</strong>s klientu<br />

apkalpošanas centrs ............................................................647 22134<br />

Kravu pārvadājumi,<br />

ekspedīcija<br />

Baltic Haulage, SIA ......................................................................26 234463<br />

Berkut KS, SIA ....................................................................................27 877581<br />

Kultūras centri un<br />

mākslinieciskie kolektīvi<br />

Kārķu tautas nams ........................................................................26 365892<br />

Mierkalna tautas nams ............................................................29 141319<br />

Plāņu tautas nams ........................................................................25 422684<br />

Sedas pilsētas kultūras nams ........................................28 323986<br />

Strenču novada kultūras centrs ...................................25 422684<br />

Turnas tautas nams ......................................................................26 419724<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta saieta nams Lugažu<br />

muiža ........................................................................................................26 319816<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas kultūras nams ........................................647 23705<br />

Vijciema tautas nams ................................................................29 386820<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Firewood Latvia, SIA ..................................................................29 422111<br />

Keide Plus, SIA ..................................................................................26 477099<br />

Malka24.lv, SIA ..................................................................................20 250091<br />

Mziuri L, SIA, Filiāle .....................................................................647 22166<br />

24<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Kurināmais... -<br />

Lauksaimniecības...<br />

Lauksaimniecības<br />

pakalpojumi<br />

Ezerciemi, ZS .....................................................................(k.t.) 29 133817<br />

Sedaskalni, SIA .................................................................................647 29848<br />

Vētras, ZS .................................................................................................26 423989<br />

Vijupe, kooperatīvā sabiedrība .....................................29 151539<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

L<br />

Kūdra; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Solis A.U., SIA<br />

Kocēnu n., Zilākalna p., Zilaiskalns,<br />

Kultūras 19-3, LV 4222<br />

Mob. tālr. ...............................25 667888, 25 254158<br />

E-pasts: solisau@inbox.lv<br />

Uzņēmums veiksmīgi darbojas kūdras<br />

ieguves nozarē no 2015. gada.<br />

Ķīmiskā tīrīšana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā<br />

Lācupu ferma, ZS ...........................................................................29 221836<br />

Lejascelmiņi, ZS ...............................................................................26 599285<br />

Pļavnieki, ZS ..........................................................................................29 268353<br />

Sprīdīši, ZS ..............................................................................................26 339972<br />

Vecķempes, ZS .................................................................................29 167279<br />

Lauksaimniecības kultūru<br />

audzēšana<br />

Aizpures, ZS ..........................................................................................26 131199<br />

Auri, ZS .........................................................................................................29 100306<br />

Daibes, SIA .............................................................................................29 259857<br />

Dambīši, ZS ............................................................................................29 116045<br />

Dārznieki, ZS ........................................................................................29 345154<br />

Jaunlezdiņi, ZS ..................................................................................26 528866<br />

Jaunstrūkas, ZS ................................................................................647 29567<br />

Palīgstrādnieku pakalpojumi<br />

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301<br />

Rūdolfs ....................................................................................26 153376<br />

Raiens .......................................................................................27 597007<br />

Facebook:a.p.r.serviss<br />

Labiekārtošana,<br />

apzaļumošana; projektēšana,<br />

ierīkošana<br />

Brickwood, SIA ..................................................................................26 526907<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Palīgstrādnieku pakalpojumi<br />

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301<br />

Rūdolfs ....................................................................................26 153376<br />

Raiens .......................................................................................27 597007<br />

Facebook:a.p.r.serviss<br />

Kalnieši, ZS<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>s p., “Kalnieši”<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 216399<br />

E-pasts: zskalniesi@inbox.lv<br />

Graudkopība<br />

Lejas Ruķi, ZS .....................................................................................29 483580<br />

Ozoli, ZS ....................................................................................................26 384903<br />

Piekalnes, SIA .....................................................................................26 517817<br />

Rāceņi-3, ZS .........................................................................................29 497153<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Kalniņi, ZS<br />

Naukšēnu n., Naukšēnu p., “Kalniņi”,<br />

LV 4244<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 492649<br />

E-pasts: kalnini@inbox.lv<br />

Lauksaimniecības produktu<br />

uzpirkšana un sagāde<br />

Ērģeme, lauksaimniecības pakalpojumu<br />

kooperatīvā sabiedrība ......................................................29 116045<br />

Valdro Agro, SIA, Veikals ......................................................647 23698<br />

Lauksaimniecības tehnika un<br />

inventārs; remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, noma<br />

Ginno-Tehnika, SIA .......................................................................29 222495<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv<br />

25


L<br />

Lauksaimniecības... -<br />

Metāls...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lietoti apģērbi, apavi;<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

M.D.I., IK, Veikals .............................................................................26 589285<br />

R.D.A., SIA, Veikals .......................................................................20 269060<br />

Lombardi, ieķīlāšana<br />

Moda Kapitāls, AS, <strong>Valka</strong>s filiāle .................................20 229016<br />

Lopbarība; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Lopkopība<br />

Latvijas Gaļas liellopu audzētāju<br />

asociācija, SIA<br />

Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči,<br />

Izstāžu komplekss Rāmava, LV 1076<br />

Mob. tālr. ....................................29 415054, 26 487982<br />

Gaļas šķirņu liellopu ciltsdarbs.<br />

Konsultācijas liellopu audzēšanā.<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti,<br />

preces un piederumi<br />

Mežviji mednieku meitas, SIA ........................................26 374909<br />

Medību un makšķerēšanas<br />

piederumi<br />

Kika-5, SIA ...............................................................................................647 31205<br />

Meliorācijas darbi<br />

HM projekti, SIA ...............................................................................29 159142<br />

<strong>Valka</strong>s meliorācija, SIA ............................................................647 23200<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Metālapstrāde<br />

<strong>Valka</strong>s MD, SIA<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Parka 25, LV 4701<br />

Tālr. ........................................................647 23482, 29 462290<br />

E-pasts: valkasmd@apollo.lv<br />

http://www.valkasmd.lv<br />

Metālizstrādājumi; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Akords-3, SIA .......................................................................................29 486686<br />

Ozolu maize, SIA<br />

Smiltenes n., Smiltene, Drandu 6a, LV 4729<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 310413<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 558200<br />

Krāšņu apvalki, piparkūkas<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Druva, SIA<br />

Smiltenes n., Bilskas p., Bilska,<br />

“Jaunvārpas”, LV 4706<br />

Tālr./fakss ............................................................................647 29623<br />

Cūkkopība ........................................................................29 288715<br />

Grāmatvedība ............................................................26 152725<br />

Jaunkairi, ZS .........................................................................................647 28170<br />

Jaunpuņģi, ZS ....................................................................................29 153842<br />

Labārti, ZS ...............................................................................................26 101409<br />

Veckūkuri, ZS ......................................................................................29 243070<br />

26<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Metāls... -<br />

Mūzikas...<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

M<br />

Mežizstrāde<br />

A.G.V., SIA ................................................................................................29 116034<br />

Deksme, SIA ..........................................................................................27 533250<br />

Ložas AB, SIA ......................................................................................26 428724<br />

Mežalejas, SIA ....................................................................................26 556855<br />

RPGP, SIA ..................................................................................................26 556701<br />

Vecbūdas, ZS ......................................................................................29 361885<br />

WAMKXO-9, SIA ...............................................................................26 556855<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Mežkopības un mežizstrādes<br />

tehnika; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Husqvarna, veikals .....................................................(k.t.) 647 24653<br />

Kalnstrīķi-1, ZS ...................................................................................29 438505<br />

<strong>Valka</strong>s MD, SIA<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Parka 25, LV 4701<br />

Tālr. ........................................................647 23482, 29 462290<br />

E-pasts: valkasmd@apollo.lv<br />

http://www.valkasmd.lv<br />

Mežsaimniecība<br />

Mēbeles; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Folkland Timber, SIA ...................................................................27 875216<br />

Optimus Mēbeles, veikals ...................................................22 334127<br />

Mēbeļu labošana un<br />

restaurācija<br />

AD Restaurācija, SIA, Darbnīca ...................................29 567576<br />

Muzeji<br />

<strong>Valka</strong>s novadpētniecības muzejs ..............................647 22198<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un<br />

gaismas iekārtas;<br />

izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss<br />

Kindel, SIA<br />

Alūksnes n., Veclaicenes p.,<br />

”Lazdiņas”, LV 4335<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 211226<br />

Meža stādīšana, jaunaudžu kopšana,<br />

cirsmu stigošana, meža apsaimniekošana,<br />

mežizstrāde - zāģēšana - pievešana,<br />

aizaugušu platību tīrīšana<br />

AMG Forestry, SIA<br />

Smiltene, Dārza 12b, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 420502<br />

E-pasts: infoforestrylv@gmail.com<br />

http://www.amgforestry.lv<br />

Pērk mežu īpašumus par augstām cenām.<br />

Novērtē, konsultē, apsaimnieko. Iznomā<br />

zemes un medību platības.<br />

Baltic Forest & Biomass, SIA ...........................................29 422111<br />

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Meža<br />

īpašnieku konsultāciju punkts ..................................29 198698<br />

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, <strong>Valka</strong>s<br />

birojs ..........................................................................................................647 24814<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Diogens audio, SIA<br />

Balvu n., Balvi, Partizānu 47, LV 4501<br />

Tālr. ........................................................645 21050, 645 07039<br />

E-pasts: diogens@diogens.lv<br />

http://www.diogens.lv<br />

Skaņas un gaismas tehnika. Skaņas un<br />

mūzikas instrumentu noma<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

SEO risinājumi<br />

Sociālo tīklu profilu izveide<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv<br />

27


M<br />

Namu... -<br />

Poliklīnikas...<br />

Namu apsaimniekošana<br />

Viesturi 89, SIA .................................................................(k.t.) 28 357367<br />

Nekustamais īpašums<br />

Parfimērijas un kosmētikas<br />

izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

Oriflame Latvija, SIA, <strong>Valka</strong>s konsultanta<br />

apkalpošanas centrs ............................................................26 497995<br />

Pasākumu organizēšana<br />

Pasts<br />

Ērģemes pasta nodaļa ............................................................67 008001<br />

Jaunjērcēnu pasta nodaļa ..................................................67 008001<br />

Kārķu pasta nodaļa ......................................................................67 008001<br />

Latvijas Pasts, VAS, Pasta pakalpojumu<br />

nodrošināšanas departaments, Vidzemes reģions,<br />

Darba organizācijas speciālists ..............................67 008001<br />

Plāņu pasta nodaļa ......................................................................67 008001<br />

Sedas pasta nodaļa ....................................................................67 008001<br />

Sēļu pasta pakalpojumu punkts .................................67 008001<br />

Strenču pasta nodaļa ................................................................67 008001<br />

<strong>Valka</strong>s 1. pasta nodaļa .............................................................67 008001<br />

Vijciema pasta nodaļa ..............................................................67 008001<br />

Zvārtavas pasta pakalpojumu punkts .................67 008001<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

top!, veikals ............................................................................................647 22593<br />

Vanesa, veikals ..................................................................................647 20494<br />

Piens un piena produkti;<br />

pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ganiņš, veikals ...................................................................................647 22175<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Noma<br />

VM tehnika, SIA .................................................................................27 332606<br />

Notāri<br />

Ozoliņa I., zvērināts notārs, Filiāle ............................29 117605<br />

Optika, brilles; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts<br />

Oftalmoloģijas sabiedrība Grund-opt, SIA,<br />

Veikals ......................................................................................................647 25558<br />

Optikas centrs <strong>Valka</strong> ...................................................................647 22521<br />

Papīrs un tā izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Papermint, SIA ....................................................................................29 216399<br />

Pašvaldības<br />

Strenču novada pašvaldība ..............................................647 15610<br />

Strenču novada pašvaldība, Jērcēnu<br />

pagasta pārvalde .......................................................................647 15650<br />

Strenču novada pašvaldība, Plāņu<br />

pagasta pārvalde .......................................................................26 371146<br />

Strenču novada pašvaldība, Sedas<br />

pilsētas pārvalde ........................................................................647 15666<br />

Strenču novada pašvaldība, Strenču<br />

pilsētas pārvalde ........................................................................647 15620<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Pārtikas piedevas, garšvielas;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali<br />

Alise, veikals ........................................................................(k.t.) 647 25543<br />

Dan un Nesi, SIA .............................................................................647 20494<br />

Demons, IK .............................................................................................647 81312<br />

IGMAS, SIA .............................................................................................647 29809<br />

Jumis, veikals-bistro ...................................................................647 22108<br />

Lat Kārķi, veikals ..............................................................................25 549012<br />

Liepa, veikals ........................................................................................29 232961<br />

Livonija AT, SIA ...................................................................................29 449402<br />

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402<br />

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402<br />

Maxima X, veikals ...........................................................................800 0<strong>2020</strong><br />

Mego, veikals - kafejnīca ......................................................67 854199<br />

mini top!, veikals ..............................................................................647 81399<br />

mini top!, veikals ..............................................................................647 31667<br />

Oļupe, SIA, Veikals .......................................................................647 81353<br />

Sāga, veikals .......................................................................(k.t.) 647 81312<br />

Sēļi, veikals ...........................................................................(k.t.) 647 29809<br />

top!, lielveikals ....................................................................................647 81135<br />

Pirtis un saunas<br />

Strenču publiskā pirts ...............................................................647 15623<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Kundziņi, viesu nams, pirts<br />

Limbažu n., Vidrižu p., “Kundziņi”, LV 4013<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 144380<br />

http://www.kundzini.lv<br />

Plastmasas un gumijas<br />

izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

PEPI RER, SIA ....................................................................................647 07024<br />

Policija, valsts un pašvaldības<br />

Strenču novada pašvaldības policija ....................26 347666<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldības policija ........................26 494874<br />

Poliklīnikas, veselības un<br />

rehabilitācijas centri<br />

A.Kārkliņas doktorāts, SIA ..................................................647 28153<br />

Batalauskas V. ārsta ginekologa prakse ...........26 707444<br />

Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, SIA ...........647 31431<br />

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu<br />

noņemšanas punkts .............................................................67 801112<br />

Ērgļa A. ārsta urologa prakses vieta ......................647 22840<br />

Ērģemes feldšeru un vecmāšu punkts ...............647 29677<br />

Ilona Krastiņa, IK .............................................................................27 110840<br />

Jērcēnu pagasta veselības punkts ..........................647 29528<br />

28<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Kļaviņas R. ģimenes ārsta prakse ............................647 22535<br />

Ķira V. ģimenes ārsta prakse ...........................................647 22840<br />

Ķires M. ģimenes ārsta prakse .....................................647 22840<br />

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse .....................................................................................(k.t.) 647 24475<br />

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse, Filiāle .................................................................................647 22977<br />

Nātras M. ģimenes ārsta prakse ...............(k.t.) 647 24475<br />

Plāņu feldšeru punkts ...............................................................26 527425<br />

Putriņas L. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse .......................................................................................................24 551260<br />

Rasa, Vidzemes psihosociālās<br />

rehabilitācijas centrs ...........................................(k.t.) 647 31340<br />

Strenču pilsētas doktorāts, IU ........................................647 31431<br />

Toča O. ārsta neirologa prakse .....................................647 24475<br />

Trikātas doktorāts, SIA, Filiāle ........................................647 15656<br />

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta<br />

pneimonologa prakse .........................................................647 22359<br />

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta<br />

pneimonologa prakse, Filiāle ....................................647 22977<br />

Vidzemes slimnīca, SIA, Ambulatorā<br />

nodaļa Valkā ....................................................................................647 22307<br />

Vijciema feldšeru un vecmāšu punkts ................647 28187<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Preses izdevumi<br />

Ziemeļlatvija, laikraksts ...........................................................647 81276<br />

Reklāmas pakalpojumi<br />

Minty, SIA ...................................................................................................26 676169<br />

Rūpniecības preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Livonija AT, SIA ...................................................................................29 449402<br />

Skapis, veikals ....................................................................................25 456385<br />

<strong>Valka</strong>s Alianse, SIA, Veikals ..............................................647 22747<br />

Sabiedriskais transports,<br />

autoostas<br />

Poliklīnikas... -<br />

Siltumapgāde...<br />

<strong>Valka</strong>s autoosta .................................................................................647 23538<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Sanitārie dienesti<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

S<br />

Uro, SIA, Uroloģijas ambulance<br />

Rīga, Tālivalža 2a, LV 1006<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 111252<br />

http://www.uro.lv<br />

Urologa konsultācijas. Urīnceļu slimību<br />

ambulatora izmeklēšana un ārstēšana.<br />

Sadzīves tehnikas un<br />

priekšmetu labošana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Sēklas un stādi; audzēšana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un<br />

stādi, Vijciema čiekurkalte .............................................26 478620<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli<br />

Enefit Power & Heat <strong>Valka</strong>, SIA ....................................67 780590<br />

Saimniecības preces;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Alise, veikals ........................................................................(k.t.) 647 25543<br />

Mājai, dārzam, veikals ..............................................................647 22394<br />

mini top!, veikals ..............................................................................647 31667<br />

Sēļi, veikals ...........................................................................(k.t.) 647 29809<br />

Valrek, SIA, Veikals .......................................................................647 31161<br />

KRS apkures sistēmas, SIA<br />

Smiltenes n., Bilskas p., “Slokas”, LV 4706<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 383144<br />

E-pasts: sl.arnis@inbox.lv<br />

http://www.krs.lv<br />

Apkures, ūdensvadu un kanalizācijas<br />

sistēmu izbūve. Konsultācijas, individuālu<br />

risinājumu izstrāde. Esošu apkures<br />

sistēmu apkalpošana un labošana.<br />

XO Energy, SIA ..................................................................................28 642288<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv<br />

29


S<br />

Siltumapgāde... -<br />

Ugunsdzēsība...<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Vija un Ko, SIA<br />

Saulkrastu n., Saulkrastu p.,<br />

Zvejniekciems, Jūras prospekts 18,<br />

LV 2161<br />

Tālr. ........................................................28 638457, 29 488593<br />

E-pasts: vijaunko2@inbox.lv<br />

Apkures katli, pirts krāsnis, nerūsējošā<br />

tērauda boileri, pirts krāsns ražošana.<br />

Montāža, uzstādīšana, garantijas apkope<br />

Ņ.Blūmas ārstnieciski kosmētiskais<br />

kabinets, IK, Filiāle ..................................................................22 313205<br />

Ostapko D., individuālā darba veicēja ...............26 047143<br />

Pauze, frizētava .................................................................................26 047143<br />

Pauze, salons<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Rīgas 16-1, LV 4701<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 404060<br />

Manikīrs, pedikīrs, vaksācija.<br />

Darba laiks pēc pieraksta.<br />

Pērle, IU, Frizētava ........................................................................26 247017<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Suvenīri, dāvanas<br />

Baltijas Floristika, SIA ................................................................20 203095<br />

Teātri, kinoteātri un<br />

koncertzāles<br />

<strong>Valka</strong>s teātris .........................................................................................647 22360<br />

Tehniskās pārbaudes un<br />

ekspertīze<br />

Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto<br />

ekspertu Latvijas nacionālā asociācija, Vidzemes<br />

reģions, <strong>Valka</strong>s tehniskais eksperts .................647 22495<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Radošā dizaina darbnīca-LIRE, SIA .......................26 450095<br />

Telekomunikācijas<br />

Citrus Solutions, SIA, Filiāle .............................................647 23030<br />

Siltumtehnika<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Vija un Ko, SIA<br />

Saulkrastu n., Saulkrastu p.,<br />

Zvejniekciems, Jūras prospekts 18,<br />

LV 2161<br />

Tālr. ........................................................28 638457, 29 488593<br />

E-pasts: vijaunko2@inbox.lv<br />

Apkures katli, pirts krāsnis, nerūsējošā<br />

tērauda boileri, pirts krāsns ražošana.<br />

Montāža, uzstādīšana, garantijas apkope<br />

Skaistumkopšana, frizētavas<br />

Adel, frizētava ......................................................................................26 762569<br />

Astra, skaistumkopšanas salons ...............................29 419072<br />

Diamond Beauty studio,<br />

skaistumkopšanas salons .............................................22 170146<br />

Le Figaro, IK, Frizētava ...........................................................29 144219<br />

Monro, skaistumkopšanas salons ...........................25 402063<br />

Nagu dizaina studija<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Krāsotāju 2, LV 4729<br />

Sniedze Krīgere ......................................................26 389806<br />

Kristīne Hemebošvili .....................................22 101572<br />

Manikīrs, pedikīrs, vaksācija. Gēla nagi,<br />

gelish. Uzacu krāsošana, korekcija.<br />

Slimnīcas<br />

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca,<br />

SIA ................................................................................................................647 31340<br />

- Uzņemšanas nodaļa ..............................647 31597<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana<br />

Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un<br />

invalīdu rehabilitācijas centrs ....................................647 15647<br />

Sociālās aprūpes centrs ´<strong>Valka</strong> .................................647 25982<br />

Strenču novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests .................................................................................................647 15617<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests .................................................................................................647 22233<br />

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,<br />

Madonas reģionālā nodaļa, <strong>Valka</strong>s klientu<br />

apkalpošanas centrs ............................................................647 07284<br />

Vidzeme, Valsts sociālās aprūpes centrs,<br />

Filiāle <strong>Valka</strong> .......................................................................................647 81260<br />

Sporta celtnes un bāzes<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija, Sporta<br />

komplekss ..........................................................................................647 07548<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas stadions ........................................................26 324114<br />

Sporta skolas<br />

<strong>Valka</strong>s bērnu-jaunatnes sporta skola ...................26 324114<br />

Sporta un tūrisma preces;<br />

noma, ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Sima 99, SIA, Veikals .................................................................647 22096<br />

Tirdzniecības starpnieki<br />

Launas, SIA ............................................................................................26 555813<br />

Tulkošana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Tūrisms un ceļojumi<br />

Jaunrozēni, SIA .................................................................................28 619997<br />

Strenču novada Tūrisma informācijas<br />

centrs ........................................................................................................647 15667<br />

<strong>Valka</strong>s novada Tūrisma informācijas<br />

birojs ..........................................................................................................647 25522<br />

Ugunsdzēsība un drošība,<br />

glābšanas dienesti<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Tehnisko risinājumu centrs, SIA<br />

y Skat. reklāmu 31. lpp.<br />

30<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas attīrīšanas iekārtas<br />

Nagliņas .................................................................................................647 22662<br />

Valsts institūcijas<br />

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,<br />

<strong>Valka</strong>s nodaļa .................................................................................647 23867<br />

Valsts zemes dienests, Vidzemes<br />

reģionālā nodaļa, <strong>Valka</strong>s klientu apkalpošanas<br />

centrs ........................................................................................................67 038800<br />

Ūdensapgāde... -<br />

Zobārstniecība...<br />

Ziedi, floristika<br />

Z<br />

Veļas mazgāšana<br />

Veļas mazgātava Stīne, IU ..................................................29 192488<br />

Veterinārija<br />

Viesnīcas<br />

HAPA, SIA, Veikals ........................................................................26 175555<br />

Kupriša A. veterinārā prakse<br />

Smiltenes n., Smiltene, Audēju 3, LV 4729<br />

Tālr. ..................................................................................................647 73358<br />

Mob. tālr. ....................................29 494678, 26 519546<br />

Veterinārārsta pakalpojumi. Veterinārā<br />

klīnika. M/a pakalpojumi. Liellopu nagu<br />

apkope.<br />

Ingrīdas Vilnes MRCVS veterinārā<br />

klīnika Spoža Spalva<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Smilšu 29, LV 4701<br />

Tālr. ...................................................................................................29 131260<br />

E-pasts: ingridavilne@inbox.lv<br />

Veterinārie pakalpojumi<br />

mājdzīvniekiem un lauksaimniecības<br />

dzīvniekiem<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Park hotel Brūzis<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Brūža 2, LV 4729<br />

Tālr. ..............................................647 73708 vai 28 630180<br />

Fakss ..........................................................................................647 07658<br />

http://www.hotelbruzis.lv<br />

Pedelīte, SIA, Viesnīca .............................................................647 22108<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija, Dienesta<br />

viesnīca ..................................................................................................647 23344<br />

Viesnīca Otrā elpa, SIA ...........................................................647 22280<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Ingra, SIA, Ziedu salons<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Rīgas 22, LV 4701<br />

Tālr. ..................................................................................................647 23059<br />

E-pasts: ingralv@inbox.lv<br />

Sanvik, SIA, Ziedu salons ....................................................29 178252<br />

Zirgkopība, zirglietas<br />

Kalnbundas, piemājas saimniecība .......................26 543796<br />

Zobārstniecība un mutes<br />

higiēna<br />

BC zobārstniecība, SIA ...........................................................25 147719<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

Dienavas L. zobārstniecības prakse .....................647 24156<br />

Ģimenes zobārstniecība, SIA, <strong>Valka</strong>s<br />

filiāle ...........................................................................................................647 22753<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv<br />

31


Z<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna<br />

Ikšeles G. IU, Zobārstniecības<br />

kabinets<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, E.Dārziņa 8, LV 4701<br />

Tālr. ...................................................................................................647 22904<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna<br />

<br />

Leles zobārstniecības prakse<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Rūjienas 3-307. kab.,<br />

LV 4701<br />

Tālr. ...................................................................................................647 22997<br />

Darba laiks: P.-Pt. 8.00 - 15.00<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Līze K, SIA, Zobārstniecības kabinets .................27 565383<br />

Simanovičas G. zobārstniecības prakse .........647 23517<br />

Zuntes G. zobārstniecības prakse ........(k.t.) 647 23287<br />

32<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Valka</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

4 -<br />

Jaunstrūkas<br />

J<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

1<br />

4 gadalaiki, veikals ........................................................................26 731986<br />

A<br />

A.G.V., SIA ................................................................................................29 116034<br />

A.Kārkliņas doktorāts, SIA ..................................................647 28153<br />

Palīgstrādnieku pakalpojumi<br />

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301<br />

Rūdolfs ....................................................................................26 153376<br />

Raiens .......................................................................................27 597007<br />

Facebook:a.p.r.serviss<br />

AA Invest, SIA ......................................................................................647 22280<br />

ABR Plus, SIA ......................................................................................29 114658<br />

AD Restaurācija, SIA, Darbnīca ...................................29 567576<br />

Adel, frizētava ......................................................................................26 762569<br />

Adeptus Renewable Energy, SIA ...............................29 334099<br />

Aizmeži, SIA, Veikals ..................................................................29 494667<br />

Aizpures, ZS ..........................................................................................26 131199<br />

Akords-3, SIA .......................................................................................29 486686<br />

Aldar Latvia, SIA ...............................................................................24 428511<br />

Alfa Log Houses, SIA .................................................................29 116127<br />

Alise, veikals .......................................................................(k.t.) 647 25543<br />

Alko 1000, veikals ..........................................................................28 874985<br />

Apo, SIA, SOS atslēgu serviss ......................................29 241632<br />

Aptieka <strong>Valka</strong>, SIA .........................................................................647 81336<br />

Ar Bruno, SIA .......................................................................................29 492525<br />

Arka Pluss, firma<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Raiņa 5, LV 4701<br />

Tālr./fakss ............................................................................647 81310<br />

E-pasts: maritearka@inbox.lv<br />

Būvmateriāli, santehnika,<br />

saimniecības preces, elektropreces,<br />

preces dārzam<br />

Arka, veikals ..........................................................................................647 81310<br />

Aroda Partneri, SIA .......................................................................29 177174<br />

Arvore, SIA ..............................................................................................29 407697<br />

Astra, skaistumkopšanas salons ...............................29 419072<br />

Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,<br />

biedrība ..................................................................................................29 272534<br />

Auri, ZS ........................................................................................................29 100306<br />

Ausmas, viesu māja ....................................................................29 234102<br />

Autopreces, veikals .....................................................................647 81155<br />

Autoskola Jana, SIA ....................................................................23 200303<br />

Avoti, ZS .....................................................................................................29 147168<br />

Ā<br />

Ābola J., individuālā darba veicēja ..........................20 242829<br />

Ābolīši, SIA ..............................................................................................20 242829<br />

Āres, ZS ......................................................................................................26 527373<br />

Ātrais kredīts, SIA, Filiāle ......................................................28 658714<br />

B<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Cēsu nodaļa<br />

<strong>Valka</strong>s Klientu apkalpošanas centrs ................647 07018<br />

Baltic Forest & Biomass, SIA ...........................................29 422111<br />

Baltic Haulage, SIA .......................................................................26 234463<br />

Baltijas Apdrošināšanas nams, apdrošināšanas AS<br />

<strong>Valka</strong>s nodaļa .................................................................................647 22128<br />

Baltijas Floristika, SIA ................................................................20 203095<br />

Banknote, filiāle .................................................................................22 047880<br />

Batalauskas V. ārsta ginekologa prakse ..........26 707444<br />

BC zobārstniecība, SIA ...........................................................25 147719<br />

Bergervilla, SIA, Viesu nams ............................................29 268474<br />

Berkut KS, SIA ....................................................................................27 877581<br />

Bēbis, veikals .......................................................................................647 25515<br />

Bokšas, logi un durvis ..............................................................647 20017<br />

Brickwood, SIA ..................................................................................26 526907<br />

BTA Baltic Insurance Company, AAS, Ziemeļu<br />

reģions, Polišu tirdzniecības punkts Strenči ....................28<br />

673555<br />

Buts, mācību centrs Valkā ..................................................647 07020<br />

C<br />

CAR Track, SIA ...................................................................................26 459997<br />

Cellīši un Partneri, SIA ..............................................................29 195214<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS, <strong>Valka</strong>s nodaļa ....<br />

67 025777<br />

Citrus Solutions, SIA, Filiāle .............................................647 23030<br />

D<br />

Daibes, SIA .............................................................................................29 259857<br />

Dambīši, ZS ............................................................................................29 116045<br />

Dan un Nesi, SIA .............................................................................647 20494<br />

Dārznieki, ZS ........................................................................................29 345154<br />

Deksme, SIA ..........................................................................................27 533250<br />

Demons, IK .............................................................................................647 81312<br />

DentaNata, SIA ..................................................................................26 417194<br />

Diamond Beauty studio,<br />

skaistumkopšanas salons .............................................22 170146<br />

Dienavas L. zobārstniecības prakse .....................647 24156<br />

Ditas Pīlātes ģimenes ārsta prakse, SIA ...........647 31431<br />

Divi A, SIA .................................................................................................29 279287<br />

Dravnieki, ZS, Viesu nams ..................................................647 28276<br />

Dzērieni bez uzcenojuma, veikals ............................25 466670<br />

E<br />

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu noņemšanas<br />

punkts .......................................................................................................67 801112<br />

East-West Transit, SIA,<br />

30. degvielas uzpildes stacija ...................................29 345460<br />

East-West Transit, SIA,<br />

87. degvielas uzpildes stacija ...................................647 96901<br />

efn NORD, SIA ....................................................................................647 07880<br />

Eiropas Savienības informācijas punkts ..........647 22965<br />

Electrons.lv, SIA ................................................................................647 23778<br />

Elston, SIA ................................................................................................647 22888<br />

Enefit Power & Heat <strong>Valka</strong>, SIA ....................................67 780590<br />

Erdeg, SIA,<br />

Degvielas uzpildes stacija ...........................(k.t.) 29 177174<br />

ET Invest, SIA .......................................................................................28 874985<br />

Etehnika, SIA, Veikals ...............................................................26 363185<br />

Ezerciemi, ZS .....................................................................(k.t.) 29 133817<br />

Ē<br />

Ērgļa A. ārsta urologa prakses vieta .....................647 22840<br />

Ērģeme, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā<br />

sabiedrība ...........................................................................................29 116045<br />

Ērģemes feldšeru un vecmāšu punkts ..............647 29677<br />

Ērģemes pagasta bibliotēka ............................................26 204779<br />

Ērģemes pagasta Turnas bibliotēka ......................28 600398<br />

Ērģemes pamatskola ................................................................26 669743<br />

Ērģemes pasta nodaļa ............................................................67 008001<br />

F<br />

Family Glamour, veikals .........................................................27 890615<br />

Firewood Latvia, SIA ...................................................................29 422111<br />

Folkland Timber, SIA ...................................................................27 875216<br />

Fortūna, autoskola ........................................................................67 288898<br />

Freko, SIA, Veikals ........................................................................28 691308<br />

G<br />

Gaismiņa, kristīgā pirmsskolas<br />

izglītības iestāde .........................................................................647 22893<br />

Ganiņš, veikals ...................................................................................647 22175<br />

Gādīgās rokas, biedrība ........................................................29 389885<br />

Gija un Partneri, SIA ....................................................................647 81401<br />

Gija un Partneri, SIA, Veikals ...........................................647 81401<br />

Ginno-Tehnika, SIA .......................................................................29 222495<br />

Gold Transport, SIA .....................................................................26 996523<br />

Gustiņš, veikals .................................................................................25 643236<br />

Ģ<br />

Ģimenes zobārstniecība, SIA,<br />

<strong>Valka</strong>s filiāle ......................................................................................647 22753<br />

H<br />

HAPA, SIA, Veikals ........................................................................26 175555<br />

HM projekti, SIA ................................................................................29 159142<br />

hus.lv, SIA .................................................................................................26 454545<br />

Husqvarna, veikals ......................................................(k.t.) 647 24653<br />

I<br />

Identika, SIA ...........................................................................................28 357367<br />

Ieviņas S, SIA .......................................................................................647 22502<br />

Igale D., individuālā darba veicēja ...........................22 170146<br />

IGMAS, SIA .............................................................................................647 29809<br />

Igtrans, SIA ..............................................................................................26 422294<br />

Ikšeles G. IU, Zobārstniecības kabinets ...........647 22904<br />

Ilona Krastiņa, IK ..............................................................................27 110840<br />

Ingra, SIA, Ziedu salons ........................................................647 23059<br />

Irina & Madis, SIA ...........................................................................647 22327<br />

J<br />

J & K, SIA ..................................................................................................26 346999<br />

Jansone S., individuālā darba veicēja ................28 329536<br />

Jasmīni, ZS .............................................................................................29 417661<br />

Jaunā aptieka, SIA ........................................................................647 28041<br />

Jaunjērcēnu pasta nodaļa ..................................................67 008001<br />

Jaunkairi, ZS .........................................................................................647 28170<br />

Jaunklidža bibliotēka .................................................................647 15658<br />

Jaunlezdiņi, ZS ..................................................................................26 528866<br />

Jaunpuņģi, ZS ....................................................................................29 153842<br />

Jaunrozēni, SIA .................................................................................28 619997<br />

Jaunstrūkas, ZS ................................................................................647 29567<br />

33


J<br />

Jāņa -<br />

Sanvik<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Jāņa Rozes grāmatnīca ..........................................................25 422293<br />

Jērcēnu pagasta bibliotēka - informācijas<br />

centrs ........................................................................................................647 15652<br />

Jērcēnu pagasta veselības punkts ..........................647 29528<br />

Jumis, kulinārijas veikals-bistro ...................................647 22108<br />

Jumis, veikals-bistro ...................................................................647 22108<br />

K<br />

K, SIA ..............................................................................................................647 81283<br />

K, SIA, Veikals .....................................................................................647 81283<br />

Kalnbundas, piemājas saimniecība .......................26 543796<br />

Kalnieši, ZS<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>s p., “Kalnieši”<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 216399<br />

E-pasts: zskalniesi@inbox.lv<br />

Graudkopība<br />

Kalniņi, ZS<br />

Naukšēnu n., Naukšēnu p., “Kalniņi”,<br />

LV 4244<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 492649<br />

E-pasts: kalnini@inbox.lv<br />

Kalnpierbes, ZS ..............................................................(k.t.) 647 25543<br />

Kalnstrīķi-1, ZS ...................................................................................29 438505<br />

Kameja, veikals .................................................................................647 23525<br />

Kamenes, brīvdienu māja ....................................................29 417661<br />

Kārķu Evaņģēliski luteriskā draudze .....................28 619997<br />

Kārķu pagasta bibliotēka ......................................................647 28020<br />

Kārķu pasta nodaļa ......................................................................67 008001<br />

Kārķu sākumskola .........................................................................26 425031<br />

Kārķu tautas nams ........................................................................26 365892<br />

Keide Plus, SIA ..................................................................................26 477099<br />

Kidystyle, SIA .......................................................................................26 441331<br />

Kika-5, SIA ...............................................................................................647 31205<br />

Kika-5, SIA, Zooveikals ...........................................................647 31205<br />

Klaiņojošo dzīvnieku patversme ...............(k.t.) 647 22503<br />

Kļaviņas R. ģimenes ārsta prakse .............................647 22535<br />

Ķ<br />

Ķeizari1, SIA ..........................................................................................29 242280<br />

Ķira V. ģimenes ārsta prakse ...........................................647 22840<br />

Ķires M. ģimenes ārsta prakse .....................................647 22840<br />

Ķiršlejas, ZS ...........................................................................................29 229978<br />

L<br />

Labārti, ZS ...............................................................................................26 101409<br />

LAT-EST Building Solutions, SIA .................................29 397325<br />

Lat Kārķi, veikals ..............................................................................25 549012<br />

Lathol, SIA ...............................................................................................647 22169<br />

Latvijas aptieka 15 .........................................................................29 600212<br />

Latvijas Diabēta asociācija,<br />

<strong>Valka</strong>s nodaļa ...............................................................(k.t.) 647 23452<br />

Latvijas hidromelioratīvo būvnieku<br />

asociācija ............................................................................................29 636667<br />

Latvijas-Igaunijas institūts, biedrība .......................647 81193<br />

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku<br />

arodbiedrība, <strong>Valka</strong>s starpnovadu arodbiedrības<br />

organizācija ......................................................................................27 897761<br />

Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu<br />

biedrība, <strong>Valka</strong>s rajona komiteja ...........................29 338601<br />

Latvijas Pasts, VAS, Pasta pakalpojumu<br />

nodrošināšanas departaments, Vidzemes reģions<br />

Darba organizācijas speciālists .............................67 008001<br />

Latvijas Politiski represēto apvienība, <strong>Valka</strong>s<br />

nodaļa ......................................................................................................29 477569<br />

Latvijas preces ....................................................................................27 880488<br />

Latvijas propāna gāze, SIA,<br />

Auto uzpildes stacija .............................................................67 815003<br />

Latvijas Sarkanais Krusts,<br />

<strong>Valka</strong>s komiteja ............................................................................647 22261<br />

Latvijas Sarkanais Krusts, <strong>Valka</strong>s komiteja, Ģimenes<br />

atbalsta centrs .............................................................(k.t.) 647 22261<br />

Latvijas Valsts iestāžu, pašvaldību uzņēmumu un<br />

finanšu darbinieku arodbiedrība, <strong>Valka</strong>s rajona<br />

komiteja .................................................................................................647 22595<br />

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un stādi<br />

Vijciema čiekurkalte ...............................................................26 478620<br />

Lauku partnerība Ziemeļgauja, biedrība ..........647 20324<br />

Launas, SIA ............................................................................................26 555813<br />

Lācupu ferma, ZS ...........................................................................29 221836<br />

Le Figaro, IK, Frizētava ...........................................................29 144219<br />

Lejas Ruķi, ZS .....................................................................................29 483580<br />

Lejascelmiņi, ZS ...............................................................................26 599285<br />

Leles L. zobārstniecības IU ...............................................647 22997<br />

LG enerģija, SIA ................................................................................29 278894<br />

Liepa, veikals ........................................................................................29 232961<br />

Ligumss, autoserviss - veikals .......................................26 616611<br />

Ligumss, SIA .........................................................................................26 616611<br />

Linde Gas, SIA, Gāzu tirdzniecības vieta ........29 208579<br />

Livonija AT, SIA ...................................................................................29 449402<br />

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402<br />

Livonija AT, SIA, Veikals ..........................................................29 449402<br />

Līra, kafejnīca .......................................................................................27 335579<br />

Līze K, SIA, Zobārstniecības kabinets ................27 565383<br />

Ložas AB, SIA ......................................................................................26 428724<br />

Lugaži, dzelzceļa stacija ........................................................642 96206<br />

LVKV, SIA, <strong>Valka</strong>s birojs ..........................................................647 25346<br />

M<br />

M.D.I., IK, Veikals .............................................................................26 589285<br />

Malka24.lv, SIA ...................................................................................20 250091<br />

Maxima X, veikals ...........................................................................800 0<strong>2020</strong><br />

Mājai, dārzam, veikals ..............................................................647 22394<br />

Mājasmīlulis, veikals ...................................................................27 883969<br />

Mednieki, atpūtas bāze ...........................................................26 543450<br />

Mego, veikals - kafejnīca ......................................................67 854199<br />

Mela, SIA ....................................................................................................26 441331<br />

Mežalejas, SIA ....................................................................................26 556855<br />

Mežarāji, mednieku klubs ....................................................29 478340<br />

Mežmuiža, mednieku klubs ..............................................29 272155<br />

Mežviji mednieku meitas, SIA ........................................26 374909<br />

Mēness aptieka 54 ........................................................................20 384834<br />

Mierkalna tautas nams .............................................................29 141319<br />

mini top!, veikals ..............................................................................647 31667<br />

mini top!, veikals ..............................................................................647 81399<br />

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde ...........647 15662<br />

Minkāns, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Struktūrvienība Dzērvīte ...................................................647 15645<br />

Minty, SIA ...................................................................................................26 676169<br />

Mix, veikals ..............................................................................................26 441331<br />

MJ Eirobūve, SIA .............................................................................29 493918<br />

Moda Kapitāls, AS, <strong>Valka</strong>s filiāle .................................20 229016<br />

Monro, skaistumkopšanas salons ...........................25 402063<br />

Mziuri L, SIA, Filiāle .....................................................................647 22166<br />

N<br />

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse .....................................................................................(k.t.) 647 24475<br />

Nātras I. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse, Filiāle .................................................................................647 22977<br />

Nātras M. ģimenes ārsta prakse ...............(k.t.) 647 24475<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra,<br />

<strong>Valka</strong>s filiāle ......................................................................................647 23871<br />

Nordland Timber, SIA ................................................................26 428724<br />

Ņ<br />

Ņ.Blūmas ārstnieciski kosmētiskais kabinets, IK<br />

Filiāle ..........................................................................................................22 313205<br />

O<br />

Oftalmoloģijas sabiedrība Grund-opt, SIA,<br />

Veikals ......................................................................................................647 25558<br />

Oļupe, SIA, Veikals .......................................................................647 81353<br />

Optikas centrs <strong>Valka</strong> ...................................................................647 22521<br />

Optimus Mēbeles, veikals ...................................................22 334127<br />

Oriflame Latvija, SIA, <strong>Valka</strong>s konsultanta<br />

apkalpošanas centrs ............................................................26 497995<br />

Ostapko D., individuālā darba veicēja ................26 047143<br />

Oši V, SIA .................................................................................(k.t.) 647 25543<br />

Ozoli, ZS .....................................................................................................26 384903<br />

Ozoliņa I., zvērināts notārs, Filiāle ............................29 117605<br />

P<br />

Papermint, SIA ....................................................................................29 216399<br />

Parks KM, SIA ......................................................................................647 81155<br />

Pasaciņa, biedrība .........................................................................29 159142<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde .........647 24164<br />

Pauze, frizētava .................................................................................26 047143<br />

Pauze, skaistumkopšanas salons ............................26 404060<br />

Pedelīte, SIA ..........................................................................................647 22108<br />

Pedelīte, SIA, Viesnīca .............................................................647 22108<br />

PEPI RER, SIA .....................................................................................647 07024<br />

Pērle, IU, Frizētava ........................................................................26 247017<br />

Pēteris Gudrinieks, IK ................................................................26 450499<br />

Piekalnes, SIA .....................................................................................26 517817<br />

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, <strong>Valka</strong>s<br />

nodaļa ......................................................................................................647 23867<br />

Plāņu feldšeru punkts ...............................................................26 527425<br />

Plāņu pagasta bibliotēka ......................................................26 303781<br />

Plāņu pasta nodaļa ......................................................................67 008001<br />

Plāņu tautas nams .........................................................................25 422684<br />

Pļavnieki, ZS ..........................................................................................29 268353<br />

Pulss, veikals-serviss .................................................................647 81220<br />

Pumpuriņš, speciālā pirmsskolas izglītības<br />

iestāde .....................................................................................................647 22076<br />

Purmaļi, ZS ..............................................................................................29 473829<br />

Putriņas L. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse .......................................................................................................24 551260<br />

R<br />

R.D.A., SIA, Veikals .......................................................................20 269060<br />

RAC tehnika, SIA .............................................................................26 110478<br />

Radošā dizaina darbnīca-LIRE, SIA .......................26 450095<br />

Rasa, Vidzemes psihosociālās<br />

rehabilitācijas centrs ...........................................(k.t.) 647 31340<br />

Rāceņi-3, ZS ..........................................................................................29 497153<br />

Rebeka Plus, SIA ............................................................................26 731986<br />

ReBuss, IK ................................................................................................29 238096<br />

Refit, SIA, Auto elektro darbnīca ................................29 975697<br />

Reičela, viesu nams ....................................................................647 23213<br />

RK transports, SIA .........................................................................29 397325<br />

Rozi, SIA, Kafejnīca ......................................................................647 22903<br />

RPGP, SIA ..................................................................................................26 556701<br />

S<br />

Salaiņi, zemnieku saimniecība,<br />

Atpūtas komplekss .................................................................26 374145<br />

Sano firma, SIA, Pieņemšanas<br />

punkts .....................................................................................(k.t.) 26 484462<br />

Sanvik, SIA, Ēdnīca-kulinārija ........................................29 178252<br />

Sanvik, SIA, Ziedu salons ....................................................29 178252<br />

34


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Saule -<br />

Zvārtavas<br />

Z<br />

Saule, dzelzceļa stacija ..........................................................642 96210<br />

Saules parks, SIA ...........................................................................29 278894<br />

Saulīte, lietišķās mākslas studija ................................26 375211<br />

Sauszemes transportlīdzekļu zvērināto ekspertu<br />

Latvijas nacionālā asociācija, Vidzemes reģions<br />

<strong>Valka</strong>s tehniskais eksperts ............................................647 22495<br />

Sāga, veikals .......................................................................(k.t.) 647 81312<br />

Scantest, SIA, <strong>Valka</strong>s filiāle ................................................647 81363<br />

Sedas aptieka ......................................................................................28 800676<br />

Sedas pasta nodaļa ....................................................................67 008001<br />

Sedas pilsētas bibliotēka .....................................................647 15646<br />

Sedas pilsētas kultūras nams ........................................28 323986<br />

Sedas veco ļaužu sociālās aprūpes un invalīdu<br />

rehabilitācijas centrs .............................................................647 15647<br />

Sedaskalni, SIA .................................................................................647 29848<br />

Septītās dienas adventistu Strenču<br />

draudze ..................................................................................................26 565341<br />

Septītās dienas adventistu <strong>Valka</strong>s<br />

draudze ..................................................................................................29 275083<br />

Sēļi, veikals ...........................................................................(k.t.) 647 29809<br />

Sēļu pasta pakalpojumu punkts .................................67 008001<br />

SG <strong>Valka</strong>, SIA .......................................................................................647 81131<br />

Sima 99, SIA, Veikals .................................................................647 22096<br />

Simanovičas G. zobārstniecības prakse .........647 23517<br />

Skapis, veikals ....................................................................................25 456385<br />

SKL autoserviss, SIA ..................................................................29 166836<br />

Skroders, IU ...........................................................................................647 81311<br />

Sociālās aprūpes centrs ´<strong>Valka</strong> ................................647 25982<br />

SPE, SIA .....................................................................................................29 462290<br />

Splinteks, SIA, Autoserviss ................................................29 395560<br />

Ingrīdas Vilnes MRCVS veterinārā<br />

klīnika Spoža Spalva<br />

<strong>Valka</strong>s n., <strong>Valka</strong>, Smilšu 29, LV 4701<br />

Tālr. ...................................................................................................29 131260<br />

E-pasts: ingridavilne@inbox.lv<br />

Veterinārie pakalpojumi<br />

mājdzīvniekiem un lauksaimniecības<br />

dzīvniekiem<br />

Sprints, kafejnīca ............................................................................647 23888<br />

Sprīdīši, ZS .............................................................................................26 339972<br />

Strenči, dzelzceļa stacija ......................................................642 96215<br />

Strenči, viesu nams .....................................................................26 454545<br />

Strenču aptieka, SIA ...................................................................647 31258<br />

Strenču Evaņģēliski luteriskā draudze ...............26 458564<br />

Strenču kapsēta ...............................................................................29 796813<br />

Strenču mūzikas skola ............................................................647 15629<br />

Strenču novada kultūras centrs ...................................25 422684<br />

Strenču novada pašvaldība ..............................................647 15610<br />

Strenču novada pašvaldība, Bāriņtiesa .............647 15632<br />

Strenču novada pašvaldība,<br />

Dzimtsarakstu nodaļa .........................................................647 15620<br />

Strenču novada pašvaldība, Jērcēnu pagasta<br />

pārvalde ................................................................................................647 15650<br />

Strenču novada pašvaldība,<br />

Plāņu pagasta pārvalde ...................................................26 371146<br />

Strenču novada pašvaldība,<br />

Sedas pilsētas pārvalde ...................................................647 15666<br />

Strenču novada pašvaldība,<br />

Sociālais dienests ....................................................................647 15617<br />

Strenču novada pašvaldība, Strenču pilsētas<br />

pārvalde ................................................................................................647 15620<br />

Strenču novada pašvaldības policija ....................26 347666<br />

Strenču novada Tūrisma<br />

informācijas centrs ..................................................................647 15667<br />

Strenču novada vidusskola ...............................................647 15634<br />

Strenču novada vidusskola, Filiāle Sedā .........647 15643<br />

Strenču pasta nodaļa ................................................................67 008001<br />

Strenču pilsētas bibliotēka .................................................647 15631<br />

Strenču pilsētas doktorāts, IU ........................................647 31431<br />

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA .........647 31340<br />

- Uzņemšanas nodaļa .................................................................647 31597<br />

Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, SIA,<br />

Aptieka ..................................................................................(k.t.) 647 31340<br />

Strenču publiskā pirts ...............................................................647 15623<br />

SuperAlko, veikals .........................................................................24 428512<br />

T<br />

Tīne, SIA ......................................................................................................647 07009<br />

Toča O. ārsta neirologa prakse .....................................647 24475<br />

Tolmets Vidzeme, SIA, Filiāle ..........................................800 08880<br />

top!, lielveikals ....................................................................................647 81135<br />

top!, veikals ............................................................................................647 22593<br />

Trikātas doktorāts, SIA, Filiāle ........................................647 15656<br />

Turna, mednieku klubs ............................................................29 486686<br />

Turnas tautas nams ......................................................................26 419724<br />

U<br />

Union Med, SIA, Aptiekas filiāle ..................................647 28266<br />

Upmaļi, brīvdienu māja ...........................................................29 756912<br />

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta pneimonologa<br />

prakse .......................................................................................................647 22359<br />

Uzbekas I. ģimenes ārsta un ārsta pneimonologa<br />

prakse, Filiāle .................................................................................647 22977<br />

V<br />

Valdro Agro, SIA .............................................................(k.t.) 647 23698<br />

Valdro Agro, SIA, Veikals ......................................................647 23698<br />

<strong>Valka</strong>-1004, SIA .................................................................................29 426914<br />

<strong>Valka</strong> VV, SIA .........................................................................................29 486686<br />

<strong>Valka</strong>s Alianse, SIA, Veikals ..............................................647 22747<br />

<strong>Valka</strong>s autoosta .................................................................................647 23538<br />

<strong>Valka</strong>s bērnu-jaunatnes sporta skola ...................26 324114<br />

<strong>Valka</strong>s bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa ......647 22965<br />

<strong>Valka</strong>s būvnieks, SIA ..................................................................29 478340<br />

<strong>Valka</strong>s ceļi, SIA ...................................................................................261 10478<br />

<strong>Valka</strong>s gaisma, SIA .......................................................................29 952510<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija ......................................647 07271<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija,<br />

Dienesta viesnīca ......................................................................647 23344<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija,<br />

Mācību korpuss ...........................................................................647 07508<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes ģimnāzija,<br />

Sporta komplekss ....................................................................647 07548<br />

<strong>Valka</strong>s Jāņa Cimzes mūzikas skola ........................647 07001<br />

<strong>Valka</strong>s juvelieru darbnīca ....................................(k.t.) 647 22714<br />

<strong>Valka</strong>s koks, SIA ...............................................................................29 111071<br />

<strong>Valka</strong>s-Lugažu Evaņģēliski<br />

luteriskā draudze .......................................................................647 22893<br />

<strong>Valka</strong>s mākslas skola ................................................................647 24078<br />

<strong>Valka</strong>s MD, SIA ...................................................................................647 07005<br />

<strong>Valka</strong>s meliorācija, SIA ............................................................647 23200<br />

<strong>Valka</strong>s meži, SIA ...............................................................................647 24662<br />

<strong>Valka</strong>s meži, SIA, Kokapstrādes cehs .................647 23395<br />

<strong>Valka</strong>s namsaimnieks, SIA .................................................647 81272<br />

<strong>Valka</strong>s novada bērnu un jauniešu<br />

centrs Mice ........................................................................................647 24909<br />

<strong>Valka</strong>s novada Centrālā bibliotēka ..........................647 23672<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība ..................................................647 22238<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Bāriņtiesa .................647 25933<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība, Būvvalde ...................647 07492<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība,<br />

Dzimtsarakstu nodaļa ..........................................................647 81556<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldība,<br />

Sociālais dienests .....................................................................647 22233<br />

<strong>Valka</strong>s novada pašvaldības policija ........................26 494874<br />

<strong>Valka</strong>s novada Tūrisma informācijas<br />

birojs ..........................................................................................................647 25522<br />

<strong>Valka</strong>s novadpētniecības muzejs ..............................647 22198<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta Lugažu bibliotēka ............................25 425496<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta saieta nams Lugažu<br />

muiža .........................................................................................................26 319816<br />

<strong>Valka</strong>s pagasta Sēļu bibliotēka ....................................25 425496<br />

<strong>Valka</strong>s 1. pasta nodaļa .............................................................67 008001<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas attīrīšanas iekārtas Nagliņas .....647 22662<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas kultūras nams ........................................647 23705<br />

<strong>Valka</strong>s pilsētas stadions .........................................................26 324114<br />

<strong>Valka</strong>s rajona prokuratūra ...................................................647 22278<br />

<strong>Valka</strong>s rajona tiesa ........................................................................647 22432<br />

<strong>Valka</strong>s teātris .........................................................................................647 22360<br />

<strong>Valka</strong>s Vissvētākās Dievmātes Ibērijas ikonas<br />

pareizticīgo baznīca ...............................................................647 25919<br />

Valmieras zonālais Valsts arhīvs, <strong>Valka</strong>s informācijas<br />

un pakalpojumu sektors ..................................................26 008330<br />

Valrek, SIA, Veikals .......................................................................647 31161<br />

Valsts ieņēmumu dienests, <strong>Valka</strong>s klientu<br />

apkalpošanas centrs ............................................................647 22134<br />

Valsts Probācijas dienests, <strong>Valka</strong>s teritoriālā<br />

struktūrvienība ...............................................................................647 25702<br />

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Madonas<br />

reģionālā nodaļa, <strong>Valka</strong>s klientu apkalpošanas<br />

centrs ........................................................................................................647 07284<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Vidzemes<br />

reģiona nodaļa, <strong>Valka</strong>s birojs ....................................29 154976<br />

Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa<br />

<strong>Valka</strong>s klientu apkalpošanas centrs .................67 038800<br />

Vanesa, veikals ..................................................................................647 20494<br />

Varikon, SIA ............................................................................................26 526107<br />

Vārpas 1, SIA ........................................................................................647 25550<br />

Vecbūdas, ZS ......................................................................................29 361885<br />

Veckūkuri, ZS .......................................................................................29 243070<br />

Vecķempes, ZS .................................................................................29 167279<br />

Vecmuižnieki, SIA ...........................................................................647 29616<br />

Veļas mazgātava Stīne, IU ..................................................29 192488<br />

Vētras, ZS .................................................................................................26 423989<br />

Vidusceļš, SIA .....................................................................................29 181352<br />

Vidzeme, Valsts sociālās aprūpes centrs, Filiāle<br />

<strong>Valka</strong> ...........................................................................................................647 81260<br />

Vidzemes apgabaltiesa, <strong>Valka</strong>s zemesgrāmatu<br />

nodaļa ......................................................................................................647 22648<br />

Vidzemes slimnīca, SIA,<br />

Ambulatorā nodaļa Valkā ................................................647 22307<br />

Viesnīca Otrā elpa, SIA ...........................................................647 22280<br />

Viesturi 89, SIA .................................................................(k.t.) 28 357367<br />

Vietējie ražojumi, SIA .................................................................26 555955<br />

Vijciema Evaņģēliski luteriskā draudze .............647 28198<br />

Vijciema feldšeru un vecmāšu punkts ................647 28187<br />

Vijciema pagasta bibliotēka ..............................................27 326139<br />

Vijciema pasta nodaļa ..............................................................67 008001<br />

Vijciema sākumskola .................................................................26 430527<br />

Vijciema sākumskola,<br />

Pirmsskolas izglītības grupa .......................................26 457010<br />

Vijciema tautas nams ................................................................29 386820<br />

Vijupe, kooperatīvā sabiedrība .....................................29 151539<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija<br />

Lugaži .......................................................................................................647 23802<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija<br />

<strong>Valka</strong> ...........................................................................................................647 24106<br />

VM tehnika, SIA .................................................................................27 332606<br />

VNF aģentūra, SIA .........................................................................29 181570<br />

W<br />

WAMKXO-9, SIA ...............................................................................26 556855<br />

X<br />

XO Energy, SIA ..................................................................................28 642288<br />

Z<br />

ZAAO, SIA, Eko laukums ....................................(k.t.) 642 81250<br />

ZAAO, SIA, Strenču novads ..............................................642 81250<br />

Ziemeļlatvija, laikraksts ...........................................................647 81276<br />

Ziemeļvidzemes virsmežniecība, Meža īpašnieku<br />

konsultāciju punkts .................................................................29 198698<br />

Ziemeļvidzemes virsmežniecība,<br />

<strong>Valka</strong>s birojs .....................................................................................647 24814<br />

Ziemeļvidzemes volejbola skola, biedrība ....28 631547<br />

Zoo Zone, veikals ...........................................................................647 22095<br />

Zuntes G. zobārstniecības prakse .........(k.t.) 647 23287<br />

Zvārtavas pagasta bibliotēka ..........................................22 034783<br />

Zvārtavas pasta pakalpojumu punkts .................67 008001<br />

35


Pasta nodaļas Sedā, Strenčos, Valkā,<br />

Strenču, <strong>Valka</strong>s novadā<br />

VALKAS NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

<strong>Valka</strong> Semināra 15 4701<br />

Ērģemes pagasts Ērģeme, “Pūcītes” 1 4711<br />

Kārķu pagasts Kārķi, “Ausmas” 4716<br />

<strong>Valka</strong>s pagasts Sēļi, “Māja 20-15 4723<br />

Vijciema pagasts Vijciems, “Vijas” 4733<br />

Zvārtavas pagasts Stepi, “Luturskola” 4735<br />

STRENČU NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Jērcēnu pagasts Jērcēni, “Trešā māja” 1 4715<br />

Plāņu pagasts Plāņi, Skolas 2 4727<br />

Seda Skolas laukums 1 4728<br />

Strenči Pulkveža Zemitāna 5 4730<br />

Telefonu grāmata<br />

VALKA<br />

<strong>2020</strong>/21<br />

(25. izdevums)<br />

Informatīvi-pētnieciskais biļetens “<strong>Zaļās</strong> lapas” Nr. 737<br />

ISBN-978-9934-17-260-1<br />

Izdevējs: Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”<br />

Reģistrācijas apliecība Nr. LV40003050681<br />

Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011<br />

Tālr. 67770711, fakss 67770727<br />

Izdevējs neatbild par nepareizi sniegtu informāciju.<br />

Grāmatas vai tās daļu pārpublicēšana un visa veida<br />

(arī elektroniska) pavairošana aizliegta.<br />

Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011<br />

© Informācijas grupa<br />

“Latvijas Tālrunis”, <strong>2020</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!