Zaļās Lapas Dobele 2020/2021

LTDigitalMedia

DOBELE

Auce, Dobele, Auces,

Dobeles, Tērvetes novads

UZŅĒMUMI KARTES PAŠVALDĪBAS

INFORMATĪ VI- P Ē TNIECISKAIS BIĻ ETENS

Mārketinga koncepti

nelieliem uzņēmumiem

2020/21

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu

profilu izveide


PASTA NODAĻAS AUCĒ, DOBELĒ,

AUCES, DOBELES, TĒRVETES NOVADĀ

DOBELES NOVADS

Pagasts/ Ciems/ Pasta

Pilsēta Iela indekss

Dobele Uzvaras 3 3701

Annenieku pagasts Kaķenieki, Draudzības 1 3718

Auru pagasts Auri, Skolas 8 3710

Bērzes pagasts Miltiņi, “Birztalas 1” 3732

Bikstu pagasts Biksti, “Liepziedi” 3713

Jaunbērzes pagasts Jaunbērze, Ceriņu 2 3717

Krimūnu pagasts Krimūnas 3719

Naudītes pagasts Naudīte, “Ziedugravas 1” 4 3724

Penkules pagasts Penkule, “Ielejas” 3725

Zebrenes pagasts Zebrene, “Palejas” 3731

AUCES NOVADS

Pagasts/ Ciems/ Pasta

Pilsēta Iela indekss

Auce Raiņa 19 3708

Bēnes pagasts Bēne, Stacijas 9 3711

Lielauces pagasts Lielauce, “Ezerkrasti” 3723

Vītiņu pagasts Ķevele, “Bērnudārzs” 20 3721

TĒRVETES NOVADS

Pagasts/ Ciems/ Pasta

Pilsēta Iela indekss

Augstkalnes pagasts Augstkalne, “Virsaiši” 3709

Bukaišu pagasts Bukaiši, “Rotas” 2 3714

Tērvetes pagasts Zelmeņi 3730

DOBELE

2020/21

(25. izdevums)

Informatīvi-pētnieciskais biļetens “Zaļās lapas” Nr. 749

ISBN-978-9934-17-288-5

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs 000740419

Redaktore: Eva Jēkabsone

Izdevējs: Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”

Reģistrācijas apliecība Nr. LV40003050681

Izdevējs neatbild par nepareizi sniegtu informāciju.

Grāmatas vai tās daļu pārpublicēšana un visa veida

(arī elektroniska) pavairošana aizliegta.

Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011

Tālr. 67770711, fakss 67770727

© Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”, 2020


Kur zvanīt steidzamos gadījumos?

Uzziņas un pakalpojumi

2 - 3

Pašvaldību informācija 4 - 9

Uzņēmējdarbības vide 10 - 11

Alfabētiskais

nozaru saraksts

12 - 18

Nozaru daļa 19 - 32

Firmu saraksts pēc to darbības sfēras

Agroķīmija… - Bankas 19 - 21

Būvuzraudzība… - Celtniecības… 22 - 22

Mārketinga

koncepti

nelieliem

uzņēmumiem

Ceļu… - Daiļamatniecība 22 - 22

Dzīvnieku… - Ekonomikas… 23 - 23

Ēdināšanas… - Ieroči… 23 - 24

Izglītība… - Jaunrades… 24 - 24

Juridiskie… - Kafija... 24 - 24

Ķīmiskās… - Labiekārtošana… 25 - 25

Lopkopība - Maize… 26 - 26

Muzeji - Namu… 27 - 27

Notāri - Parfimērijas… 28 - 28

Psihologa… - Reklāmas… 30 - 30

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu

profilu izveide

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Rūpniecības… - Sabiedriskais… 30 - 30

Suvenīri… - Taksometru… 31 - 31

Tūrisms… - Ugunsdzēsība… 31 - 31

Ūdensapgāde… - Valsts… 31 - 32

Viesnīcas… - Žalūzijas… 32 - 32

Firmas alfabētiskā secībā

A - J 33 - 36

Firmas alfabētiskā secībā

K - Z 36 - 39


Uzziņas un pakalpojumi

KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS?

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA 01, 112

POLICIJA 02, 110, 112

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 03, 112, 113

Policija

Dobele .........................................................................................................................................................(00-24) 110

Pašvaldības policija

Dobele ................................................................................................................................. (00-24) 29 785503

Auce ....................................................................... (strādā pēc slīdošā grafika) 29 190223

Medicīniskā palīdzība

Neatliekamā medicīniskā palīdzība ...................(no fiksētajiem tālr.) 03, 113

.........................................................................................................................(no mobilajiem tālr.) 112, 113

Stomatoloģiskā palīdzība

Sejas-žokļu traumpunkts ...............................................................................(00-24) 67 069761

Traumatoloģiskā palīdzība

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Traumpunkts, Vienības gatve 45 .....................................................(00-24) 80 708866

Apdegumu centrs ...................................................................................................(00-24) 67 038323

Avārijas dienesti

Elektrotīkli

Bojājumu pieteikšana .........................................................................................................(00-24) 8404

Klientu apkalpošanas dienests .........................................................................................................8400

Dobeles un apkārtnes slimnīca

Uzņemšana, traumpunkts ...........................................................................(00-24) 637 23442

Ambulatorā daļa, reģistratūra ..................................................(P.-Pt. 8-16) 637 22375

Auces slimnīca

Ambulatorā daļa ..........................................................................................(P.-Pt. 8-16) 637 45181

Ģimenes ārstu

konsultatīvais tālrunis ................................(d.d. 17-8; S., Sv. 00-24) 66 016001

Gāze

Latvijas gāze (bojājumu pieteikšana) ...............................................................(00-24) 114

Klientu apkalpošanas centrs .................................................................................................................155

Latvijas propāna gāze ......................................................................................(00-24) 8 0000404

Ūdensapgāde un kanalizācija

Dobele .............................................................................................(00-24) 637 81888, 29 179994

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs ...............................(00-24) 67 042473

Auce .........................................................................................................................................(00-24) 27 234105

2


Uzziņas un pakalpojumi

Informatīvie pakalpojumi

Dzelzceļš

Latvijas dzelzceļš, uzziņas .................................................................................................8 0001181

Lidosta

Informācijas portāls ...............................................................................................www.dobele24.lv

Diennakts uzziņu dienests .....................................................................................................................1180

Starptautiskā lidosta Rīga ........................................................................................(uzziņas) 1817

Ostas

Rīgas pasažieru terminālis ...............................................................(d.d. 9-19) 67 326200

Telekomunikācijas

TET

Klientu apkalpošanas dienests, bojājumu pieteikšana .........................................177

Latvijas Mobilais Telefons

Diennakts uzziņas ............................................................................................................................8 0768076

Tele2

Diennakts uzziņas .......................................................................29 560600 (klientiem 1600)

Zelta zivtiņa ..........................................................................................29 560676 (klientiem 1676)

Tehniski bojājumi ..............................................................................................................................8 0000600

Bite

Klientiem .............................................................................(8-24, pēc 24 autom. atbild.) 1601

Biznesa klientiem .............................................................................................................................22 550000

Citu operatoru klientiem ..........................................................................................................25 851601

Transports

Autoostas

Dobeles autoosta .......................................(P.-S. 5.15-19, Sv. 6.15-19) 637 23501

Rīgas starptautiskā autoosta .......................................(maksas uzziņas) 9 0000009

......................................................................................................................................(biļešu pasūtīšana) 9 0001111

Uzticības un informācijas tālruņi

HIV/AIDS centrs .............................................................................................................(8-18) 67 543777

Glābiet bērnus ............................................................................................................(12-17) 29 131311

Bērnu un pusaudžu bezmaksas

uzticības tālrunis .........................................(d.d. 8-23, S. 8-22, Sv. 10-22) 116111

“Skalbes”, krīzes centrs ..........................................(00-24) 67 222922, 27 722292

Valsts Robežsardze ...................................................................(autom. atbild.) 8 0001060

Nacionālais veselības dienests .......................................(d.d. 8.30-17) 8 0001234

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ....................(d.d. 8.15-17) 654 52554

Ārlietu ministrijas Konsulārais

departaments ..........................................................................................(d.d. 8.30-17) 67 016364

...............................................................................................................................(info ceļotājiem) 8 0005905

........................................................(palīdzība ārkārtas situācijās ārzemēs) 26 337711

Dobeles novada sociālais dienests

..............................................................................(P., O., C. 8-17, T. 8-18, Pt. 8-16) 637 81195

Auces novada sociālais dienests ..................................................................................................................

.........................(P. 8-12, 12.45-18; O.-C. 8-12, 12.45-17; Pt. 8-14) 637 07228

Tērvetes novada sociālais dienests .........................................(P. 8-12; 12.30-18.30,

............................................................ O.-C. 8-12; 12.30-16.30, Pt. 8-14.30) 27 842359

Latvijas Sarkanais krusts, Dobeles komiteja .......(P.-Pt. 9-17) 29 631687

3


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Zemgales plānošanas reģions

Katoļu 2b-2.st., Jelgava, LV-3001

Valdis Veips, izpilddirektors ......................................................................................................63084950

Valdis.Veips@zpr.gov.lv

Santa Ozola, administrācijas vadītāja ..............................................................................63027549

Santa.Ozola@zpr.gov.lv

Ilze Lujāne, sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................................63021245

ilze.lujane@zpr.gov.lv

Juris Kālis, sabiedrisko attiecību speciālists .............................................................63021245

Juris.zk@inbox.lv

Zemgales plānošanas reģions, Attīstības nodaļa

Katoļu 2b, Jelgava, LV-3001

Dace Vilmane, vadītāja ................................................................................................................63025828

Dace.Vilmane@zpr.gov.lv

Zemgales plānošanas reģions, Sabiedriskā transporta un autoceļu

attīstības nodaļa

Katoļu 2b, Jelgava, LV-3001

Alda Ērmane, vadītāja ...................................................................................................................63084948

Alda.Ermane@zpr.gov.lv

Zemgales plānošanas reģions, Uzņēmējdarbības centrs

Katoļu 2b, Jelgava, LV-3001

Mairita Pauliņa, vadītāja ..............................................................................63028454, 29578343

Mairita.Paulina@zpr.gov.lv

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBA

Jelgavas 1, Auce, Auces n., LV-3708

dome@dome.auce.lv, www.auce.lv

Vija Keršus, domes priekšsēdētāja .....................................................63745141, 26668252

vija.kersus@dome.auce.lv

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Ģirts Ante

Juris Ābele

Valdis Bergmanis

Māris Eihmanis

Gundars Freimanis

Arnis Hofmanis

Aija Jostsone

Gints Kaminskis

Vija Keršus

Kristaps Krapauskis

Sintija Liekniņa

Inita Sabule

Andris Smilga

Indra Špela

Aigars Vernis

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Auces novada pašvaldība, Bēnes pagasta pārvalde

Bēne, Centrālais laukums 3, Bēnes p., Auces n., LV-3711

Algerds Miksis, vadītājs ..............................................................................63758239, 28613503

benespp@bene.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Īles pagasta klientu apkalpošanas

punkts

Īle, Mālnieki, Īles p., Auces n., LV-3716

Dina Meldere, vadītāja ...................................................................................63754650, 27234212

ilespp@ile.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Lielauces pagasta pārvalde

Lielauce, Ezerkrasti, Lielauces p., Auces n., LV-3723

Dina Meldere, vadītāja ...................................................................................63754692, 26141102

dina.meldere@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Ukru pagasta klientu apkalpošanas

punkts

Ukri, Stariņi, Ukru p., Auces n., LV-3729

Algerds Miksis, vadītājs ..............................................................................63729236, 28613503

ukrupp@ukri.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Vītiņu pagasta pārvalde

Vītiņi, Vītiņu p., Auces n., LV-3708

Guntis Šēfers, izpilddirektora vietnieks ..........................................................................29186744

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Auces novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Jelgavas 1, Auce, Auces n., LV-3708

Ģirts Ante, priekšsēdētājas vietnieks ..............................................................................22433154

girts.ante@dome.auce.lv

Aldis Lerhs, izpilddirektors ........................................................................................................63744787

aldis.lerhs@dome.auce.lv

Guntis Šēfers, izpilddirektora vietnieks ...........................................63781711, 29186744

guntis.sefers@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Administratīvā nodaļa

Jelgavas 1, Auce, Auces n., LV-3708

Evija Lintiņa, vadītāja .....................................................................................................................63745159

evija.lintina@dome.auce.lv

Inese Lapiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste .......................................................22024489

inese.lapina@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Attīstības nodaļa

Jelgavas 1, Auce, Auces n., LV-3708

Ilmārs Matvejs, vadītājs ...............................................................................63745339, 28351132

ilmars.matvejs@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Raiņa 12, Auce, Auces n., LV-3708

Inga Vikštrema, priekšsēdētāja ............................................................................................28367011

inga.vikstrema@barintiesa.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Būvvalde

Jelgavas 1, Auce, Auces n., LV-3708

Māris Sarcevics, būvinspektors ..........................................................................................28280220

maris.sarcevics@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Jelgavas 1a, Auce, Auces n., LV-3708

Evija Lintiņa, vadītāja .....................................................................................................................63745159

evija.lintina@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Finanšu nodaļa

Jelgavas 1, Auce, Auces n., LV-3708

Ilze Ozoliņa, vadītāja ........................................................................................................................63745210

ilze.ozolina@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Izglītības, kultūras un sporta nodaļa

Raiņa 12, Auce, Auces n., LV-3708

Valda Zvirbule, vadītāja ................................................................................................................29615868

valda.zvirbule@dome.auce.lv

Auces novada pašvaldība, Sociālais dienests

Raiņa 12, Auce, Auces n., LV-3708

Evita Mežule, vadītāja ...................................................................................................................29219278

evita.mezule@soc.auce.lv

Auces novada pašvaldības policija

Raiņa 2, Auce, Auces n., LV-3708

Jānis Pikšens, priekšnieks .........................................................................63745574, 29190223

janis.piksens@policija.auce.lv

Auces novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas

centrs (Auces VPKAC)

Jelgavas 1, Auce, Auces n., LV-3708

Klientu apkalpošanas centrs .......................................................................63745280, 25433649

auce@pakalpojumucentri.lv

4


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Auces Mūzikas skola ....................................................................................................................63745185

Miera 29a, Auce, Auces n., LV-3708

Auces novada bibliotēka ..........................................................................................................63744882

Jelgavas 1a, Auce, Auces n., LV-3708

Auces novada bibliotēka, Bērnu nodaļa ...................................................................63744863

Jelgavas 1a, Auce, Auces n., LV-3708

Auces novada kultūras centrs ............................................................................................63745282

Ausmas 3, Auce, Auces n., LV-3708

Auces novada muzejs ..................................................................................................................63744880

Jelgavas 1a, Auce, Auces n., LV-3708

Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centrs ................63744861

Jelgavas 1a, Auce, Auces n., LV-3708

Auces novada Tūrisma informācijas centrs .........................................................63707226

Raiņa 14, Auce, Auces n., LV-3708

Auces vidusskola ..............................................................................................................................63745421

J.Mātera 11, Auce, Auces n., LV-3708

Bēnes Mūzikas un mākslas skola ...................................................................................63758329

Bēne, Sniķeres 19, Bēnes p., Auces n., LV-3711

Bēnes pagasta bibliotēka .........................................................................................................63758248

Bēne, Stacijas 8, Bēnes p., Auces n., LV-3711

Bēnes tautas nams .........................................................................................................................65820097

Bēne, Centrālais laukums 3, Bēnes p., Auces n., LV-3711

Bēnes vidusskola ..............................................................................................................................63758364

Bēne, Jelgavas 27, Bēnes p., Auces n., LV-3711

Īles pagasta bibliotēka ................................................................................................................63754650

Īle, Klintenes, Īles p., Auces n., LV-3716

Īles tautas nams ................................................................................................................................26133692

Īle, Īles p., Auces n., LV-3716

Lielauces pagasta bibliotēka ................................................................................................63754702

Lielauce, Ezerkrasti, Lielauces p., Auces n., LV-3723

Lielauces tautas nams ................................................................................................................26566440

Lielauce, Ezerkrasti, Lielauces p., Auces n., LV-3723

Mazulis, pirmsskolas izglītības iestāde .....................................................................63745437

Dzirnavu 4, Auce, Auces n., LV-3708

Pīlādzītis, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................63745308

Ausmas 5, Auce, Auces n., LV-3708

Rūķīši, pirmsskolas izglītības iestāde .........................................................................63758267

Bēne, Sniķeres 8c, Bēnes p., Auces n., LV-3711

Ukru pagasta bibliotēka .............................................................................................................63729236

Ukri, Stariņi, Ukru p., Auces n., LV-3729

Ukru tautas nams .............................................................................................................................63729236

Ukri, Stariņi, Ukru p., Auces n., LV-3729

Vecauce, pirmsskolas izglītības iestāde ...................................................................63745169

Vecauce, Lielauces 21, Vecauces p., Auces n., LV-3708

Vītiņu pagasta bibliotēka ..........................................................................................................63754762

Vītiņi, Vītiņu p., Auces n., LV-3708

Vītiņu tautas nams ..........................................................................................................................63754762

Vītiņi, Vītiņu p., Auces n., LV-3708

AUCES NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Auces komunālie pakalpojumi, SIA ..............................................................................63745368

Miera 29, Auce, Auces n., LV-3708

Auces slimnīca, SIA, Ambulatorie pakalpojumi ..............................................63745181

Tehnikas 12, Auce, Auces n., LV-3708

Bēnes doktorāts, SIA ....................................................................................................................63758158

Bēne, Centrālais laukums 3, Bēnes p., Auces n., LV-3711

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBA

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

dome@dobele.lv, www.dobele.lv

Andrejs Spridzāns, domes priekšsēdētājs ..................................63722009, 29173716

andrejs.spridzans@dobele.lv

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Ilze Abramoviča

Ivars Cimermanis

Aldis Cīrulis

Sarmīte Dude

Viktors Eihmanis

Edgars Gaigalis

Agita Jansone

Edīte Kaufmane

Edgars Laimiņš

Baiba Lucaua-Makalistere

Kaspars Ļaksa

Ainārs Meiers

Inita Neimane

Sanita Olševska

Guntis Safranovičs

Normunds Smiltnieks

Andrejs Spridzāns

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Dobeles novada pašvaldība, Annenieku pagasta pārvalde

Kaķenieki, Skolas 2, Annenieku p., Dobeles n., LV-3718

Guntis Šmīdlers, vadītājs ...........................................................................................................29551502

annenieki@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Auru pagasta pārvalde

Auri, Skolas 8, Auru p., Dobeles n., LV-3710

Jānis Ozoliņš, vadītājs ....................................................................................63750446, 29181271

auri@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Bērzes pagasta pārvalde

Šķibe, Upes 1, Bērzes p., Dobeles n., LV-3732

Juris Kronbergs, vadītājs ...........................................................................................................29215138

berze@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Bikstu pagasta pārvalde

Biksti, Liepziedi, Bikstu p., Dobeles n., LV-3713

Irēna Dabra, vadītāja .......................................................................................................................29111938

biksti@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Dobeles pagasta pārvalde

Aizstrautnieki, Gaismiņas, Dobeles p., Dobeles n., LV-3701

Dace Škorņika, vadītāja ................................................................................63700127, 27238205

dobeles@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Jaunbērzes pagasta pārvalde

Jaunbērze, Ceriņu 2, Jaunbērzes p., Dobeles n., LV-3717

Raimonds Sīpols, vadītājs ..........................................................................63700139, 27234201

jaunberze@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Krimūnu pagasta pārvalde

Krimūnas, Krimūnu skola, Krimūnu p., Dobeles n., LV-3719

Anita Riekstiņa, vadītāja ..............................................................................63754371, 26374970

krimunas@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Naudītes pagasta pārvalde

Naudīte, Naudītes skola, Naudītes p., Dobeles n., LV-3724

Ivars Brikmanis, vadītājs ............................................................................................................26424143

naudite@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Penkules pagasta pārvalde

Penkule, Vecā skola, Penkules p., Dobeles n., LV-3725

Ivars Brikmanis, vadītājs ............................................................................................................26424143

penkule@dobele.lv

5


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Dobeles novada pašvaldība, Zebrenes pagasta pārvalde

Zebrene, Upītes, Zebrenes p., Dobeles n., LV-3731

Irēna Dabra, vadītāja ........................................................................................63729651, 29111938

zebrene@dobele.lv

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Dobeles novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Guntis Safranovičs, domes priekšsēdētāja

vietnieks ........................................................................................................................63725386, 25495666

guntis.safranovics@dobele.lv

Agris Vilks, izpilddirektors ...........................................................................63722231, 29359478

agris.vilks@dobele.lv

Gunārs Kurlovičs, izpilddirektora vietnieks .................................63707252, 29276573

gunars.kurlovics@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Administratīvā nodaļa

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Irēna Eidmane, vadītāja ................................................................................63707254, 26510137

irena.eidmane@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Apmeklētāju pieņemšanas un

informācijas centrs

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs .................................................63707269

apic@dobele.lv

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs .................................................63700137

apic@dobele.lv

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs .................................................26527422

apic@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa

Brīvības 17, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Laila Šereiko, vadītāja ....................................................................................63720939, 26549058

laila.sereiko@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Sandra Lapinska-Leiere, priekšsēdētāja ......................................63707265, 29128707

sandra.lapinska@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Būvvalde

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Jānis Kukša, vadītājs .......................................................................................63707267, 29432715

janis.kuksa@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

E.Francmaņa 6, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Inese Strautmane, vadītāja .......................................................................63722122, 26519538

inese.strautmane@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Jolanta Kalniņa, vadītāja .............................................................................63707281, 29491177

jolanta.kalnina@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Izglītības pārvalde

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Aija Didrihsone, vadītāja ..............................................................................63707280, 26550960

aija.didrihsone@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Juridiskā nodaļa

Brīvības 17, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Lūcija Nartiša, vadītāja .................................................................................63723430, 29229351

lucija.nartisa@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Komunālā nodaļa

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dainis Sirsonis, vadītājs ...............................................................................63707263, 29266017

dainis.sirsonis@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Kultūras un sporta pārvalde

Brīvības 17, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Māra Krūmiņa, vadītāja ................................................................................63725385, 25488420

mara.krumina@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Nekustamā īpašuma nodaļa

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Austra Apsīte, vadītāja .................................................................................63707249, 29148575

austra.apsite@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldība, Sociālais dienests

E.Francmaņa 6, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Beata Limanāne, vadītāja ...........................................................................63781836, 29141569

beata.limanane@dobele.lv

Dobeles novada pašvaldības policija

Brīvības 15, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Jānis Fecers, priekšnieks ...........................................................................................................29157209

pasvaldibas-policija@dobele.lv

Diennakts dežurants ..........................................................................................................................29785503

6


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Aizstrautnieku bibliotēka ..........................................................................................................63754460

Aizstrautnieki, Gaismiņas, Dobeles p., Dobeles n., LV-3701

Annenieku pagasta bibliotēka .............................................................................................25488425

Kaķenieki, Skolas 2, Annenieku p., Dobeles n., LV-3718

Annenieku pamatskola ...............................................................................................................63754854

Kaķenieki, Skolas 8, Annenieku p., Dobeles n., LV-3718

Auriņš, pirmsskolas izglītības iestāde ........................................................................25495662

Auri, Skolas 10a, Auru p., Dobeles n., LV-3710

Bērzupes speciālā internātpamatskola ......................................................................63754323

Annenieki, Annenieku p., Dobeles n., LV-3718

Bikstu bibliotēka ................................................................................................................................63700162

Biksti, Liepziedi, Bikstu p., Dobeles n., LV-3713

Bikstu kultūras un sporta centrs ......................................................................................25488437

Laukvidi, Bikstu p., Dobeles n., LV-3713

Bikstu pamatskola ...........................................................................................................................63754524

Alejas, Bikstu p., Dobeles n., LV-3713

Dobeles 1. vidusskola ..................................................................................................................63722023

Dzirnavu 4, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola ...........................63781303

Katoļu 1, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles amatu māja .....................................................................................................................22049477

Baznīcas 8, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs ........................................63725550

Brīvības 23, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles kristīgā pamatskola ................................................................................................63781216

Dainu 8, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles mākslas skola ...............................................................................................................63721621

Brīvības 27, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles mūzikas skola ................................................................................................................63722253

Skolas 2, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles novada centrālā bibliotēka ..............................................................................63781870

Brīvības 23, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles Novadpētniecības muzejs ................................................................................29436379

Brīvības 7, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles pagasta Lejasstrazdu bibliotēka ................................................................63700802

Lejasstrazdi, Stariņi, Dobeles p., Dobeles n., LV-3722

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības

atbalsta centrs .....................................................................................................................................63781739

Brīvības 7-2.st., Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles pilsētas kultūras nams ........................................................................................63723082

Baznīcas 6, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles sākumskola .....................................................................................................................63700171

Skolas 11, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles sporta centrs .................................................................................................................63781885

Tērvetes 10, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles Sporta skola ....................................................................................................................63723201

E.Francmaņa 5, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles Valsts ģimnāzija ..........................................................................................................63722549

Dzirnavu 2, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Gardenes pamatskola ..................................................................................................................63724956

Gardene, Priežu 21, Auru p., Dobeles n., LV-3701

Jaunbērzes bibliotēka ..................................................................................................................63723768

Jaunbērze, Ceriņu 2, Jaunbērzes p., Dobeles n., LV-3717

Jaunbērzes kultūras nams ......................................................................................................25488422

Jaunbērze, Ceriņu 2, Jaunbērzes p., Dobeles n., LV-3717

Jāņtārpiņš, pirmsskolas izglītības iestāde .............................................................63721742

Zaļā 29, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Kaķenieku kultūras un sporta centrs ............................................................................25488436

Kaķenieki, Skolas 2, Annenieku p., Dobeles n., LV-3718

Krimūnu bibliotēka ...........................................................................................................................63754336

Krimūnas, Krimūnu skola, Krimūnu p., Dobeles n., LV-3719

Krimūnu tautas nams ...................................................................................................................25488435

Krimūnas, Krimūnu p., Dobeles n., LV-3719

Lejasstrazdu sākumskola .........................................................................................................63700846

Lejasstrazdi, Stariņi, Dobeles p., Dobeles n., LV-3722

Mežinieku pamatskola .................................................................................................................63723045

Jaunbērze, Mežinieku skola, Jaunbērzes p., Dobeles n., LV-3717

Minkuparks, Jaunbērzes pirmsskolas izglītības iestāde .........................63723240

Jaunbērze, Ceriņu 9, Jaunbērzes p., Dobeles n., LV-3717

Naudītes bibliotēka .........................................................................................................................25488424

Naudīte, Naudītes skola, Naudītes p., Dobeles n., LV-3724

Penkules bibliotēka .........................................................................................................................63745407

Penkule, Ielejas, Penkules p., Dobeles n., LV-3725

Penkules kultūras nams .............................................................................................................25488438

Penkule, Dailes, Penkules p., Dobeles n., LV-3725

Penkules pamatskola ....................................................................................................................28378213

Penkule, Skola, Penkules p., Dobeles n., LV-3725

Penkules sporta centrs ...............................................................................................................26486387

Penkule, Skola, Penkules p., Dobeles n., LV-3725

Riekstiņš, Annenieku pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ...........25495663

Kaķenieki, Skolas 6, Annenieku p., Dobeles n., LV-3718

Spodrītis, Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde ..........................................63722524

Zaļā 22, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Šķibes bibliotēka ...............................................................................................................................63781735

Šķibe, Upes 4, Bērzes p., Dobeles n., LV-3732

Valodiņa, Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ...................63781995

Upes 5, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Zebrenes pagasta bibliotēka .................................................................................................63700165

Zebrene, Upītes, Zebrenes p., Dobeles n., LV-3731

Zvaniņš, Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde .............................................25495664

Puķu 8, Dobele, Dobeles n., LV-3701

DOBELES NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

DOBELES AUTOBUSU PARKS, SIA ................................................................................63723444

Uzvaras 12a, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles enerģija, SIA ...................................................................................................................63707212

E.Francmaņa 6, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles komunālie pakalpojumi, SIA ..........................................................................63781278

Spodrības 2, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles namsaimnieks, SIA .................................................................................................63781900

Zaļā 3, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA ............................................................................63781145

Ādama 2, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Dobeles ūdens, SIA ........................................................................................................................63725502

Noliktavas 5, Dobele, Dobeles n., LV-3701

SADARBĪBAS PARTNERI DOBELES NOVADĀ

Autoamatnieks, SIA .......................................................................................................................27880444

Gaurata 10, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Erte Grupa, SIA ...................................................................................................................................29158811

Gardene, Jaunkļavas, Auru p., Dobeles n., LV-3701

Mirdzas Siliņas ārsta prakse, SIA ...................................................................................29245207

Ādama 2, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Sand, SIA ..................................................................................................................................................29167653

Meža prospekts 37, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Sproģes I. ģimenes ārsta un pediatra prakse ....................................................63721238

Brīvības 11a, Dobele, Dobeles n., LV-3701

Štosas D. zobārstniecības prakse ...................................................................................63721942

Brīvības 7-3.st., Dobele, Dobeles n., LV-3701

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBA

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

tervetesnd@tervetesnd.lv, www.tervetesnovads.lv

Dace Reinika, domes priekšsēdētāja ...............................................................................26578204

tervetesnd@tervetesnd.lv

7


Pašvaldības

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Arvīds Bruss

Madara Darguža

Linda Karloviča

Ieva Krūmiņa

Sandris Laizāns

Ainārs Miķelsons

Dace Reinika

Dzintra Sirsone

Indriķis Vēveris

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Tērvetes novada pašvaldība, Sociālais dienests

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Daiga Freidenfelde, vadītāja ...................................................................................................27842350

Tērvetes novada pašvaldības policija

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Jānis Kozuliņš, priekšnieks .......................................................................................................20280114

ppolic@tervetesnov.lv

Tērvetes novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas

centrs (Tērvetes VPVKAC)

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Klientu apkalpošanas centrs ......................................................................................................66954908

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Tērvetes novada pašvaldība, Augstkalnes pagasta pārvalde

Augstkalne, Virsaiši, Augstkalnes p., Tērvetes n., LV-3709

Jeļena Belova, vadītāja ................................................................................................................29336951

Tērvetes novada pašvaldība, Bukaišu pagasta pārvalde

Bukaiši, Rotas, Bukaišu p., Tērvetes n., LV-3714

Sandra Latiša, vadītāja .................................................................................................................29284561

Tērvetes novada pašvaldība, Tērvetes pagasta pārvalde

Kroņauce, Sprīdītis, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Dace Vācere, vadītāja ....................................................................................................................22443406

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Tērvetes novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Madara Darguža, domes priekšsēdētājas vietniece ..........................................22495447

Māris Berlands, izpilddirektors .............................................................................................26552303

Tērvetes novada pašvaldība, Administrācija, Kanceleja

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Inese Meija, sekretāre ...................................................................................63726012, 28389997

Tērvetes novada pašvaldība, Attīstības nodaļa

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Linda Mierlauka, vadītāja ...........................................................................................................63726001

Inita Roze, sabiedrisko attiecību speciāliste,

atbildīgā par izdevumu Laikam Līdzi ..................................................................................26465219

Tērvetes novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Baiba Opmane, priekšsēdētāja .............................................................................................63726007

Tērvetes novada pašvaldība, Būvvalde

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Linda Mierlauka, vadītāja, arhitekte ..................................................63726001, 29533614

Tērvetes novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Inese Meija, vadītājas p.i. ..........................................................................................................63726012

Tērvetes novada pašvaldība, Grāmatvedības nodaļa

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Aina Anuža, vadītāja .......................................................................................................................26846477

Tērvetes novada pašvaldība, Komunālais dienests

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Jānis Melderis, vadītājs ..............................................................................................................29473450

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Augstkalnes pagasta bibliotēka ........................................................................................28347558

Augstkalne, Zvaniņi, Augstkalnes p., Tērvetes n., LV-3709

Augstkalnes vidusskola .............................................................................................................63729459

Augstkalne, Ezerpils, Augstkalnes p., Tērvetes n., LV-3709

Augstkalnes vidusskola, Pirmsskolas izglītības grupa Zvaniņi .........28347558

Augstkalne, Zvaniņi, Augstkalnes p., Tērvetes n., LV-3709

Bites bibliotēka ...................................................................................................................................63768432

Kroņauce, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Bukaišu bibliotēka ............................................................................................................................26383917

Bukaiši, Lidoņi, Bukaišu p., Tērvetes n., LV-3714

Bukaišu tautas nams ....................................................................................................................29284561

Bukaiši, Lidoņi, Bukaišu p., Tērvetes n., LV-3714

Kroņauces Annas Brigaderes pamatskola .............................................................28810599

Kroņauce, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Kroņauces Annas Brigaderes pamatskola, pirmsskolas izglītības grupa

Sprīdītis .......................................................................................................................................................29375571

Kroņauce, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Laikam Līdzi, domes informatīvais izdevums .....................................................26465219

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Novadpētniecības krātuve Tērvetē ................................................................................22349231

Tērvetes līči, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Saule, Bukaišu bērnu pieskatīšanas istaba

Bukaiši, Lidoņi, Bukaišu p., Tērvetes n., LV-3714

Tērvete, sociālās aprūpes centrs .....................................................................................63726147

Mežmalieši, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Tērvetes bibliotēka ..........................................................................................................................63726029

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Tērvetes novada kultūras nams ........................................................................................29330689

Zelmeņi, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

Tērvetes novada sporta halle ...............................................................................................29766085

Kroņauce, Annas Brigaderes skola, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

TĒRVETES NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Rehabilitācijas centrs Tērvete, SIA ................................................................................63726175

Tērvete, Rehabilitācijas centrs Tērvete, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

SADARBĪBAS PARTNERI TĒRVETES NOVADĀ

Dāmnieki, kooperatīvā sabiedrība ...................................................................................29165861

Zelmeņi, Dāmnieki, Tērvetes p., Tērvetes n., LV-3730

8


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

9


Uzņēmējdarbības vide

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

LIELĀKIE UZŅĒMUMI DOBELES APKAIMĒ

Apsekoti 2508 uzņēmumi Dobeles, Auces un Tērvetes novados.

Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses.

Vieta Nosaukums

Apgrozījums (tūkst, EUR) Apgrozījuma Rentabilitāte, Darbinieku

2019 2018 izmaiņas

% skaits 2019

1 Dobeles dzirnavnieks, AS 129 639 117 350 10,47 3,24 328

2 ASTARTE-NAFTA, SIA 50 992 48 905 4,27 1,23 306

3 EAST METAL, SIA 47 624 38 734 22,95 1,16 638

4 MĀRKSMENS, SIA 28 911 24 328 18,84 6,77 359

5 BALTIC CANDLES Ltd, SIA 16 908 18 452 -8,37 5,27 272

6 TENAX PANEL, SIA 15 067 0,01 78

7 TENACHEM, SIA 14 959 13 950 7,23 -2,14 75

8 Latvi Dan Agro, SIA 13 857 10 881 27,34 21,03 80

9

Agrario, Lauksaimniecības pakalpojumu

kooperatīvā sabiedrība

13 761 18 936 -31,87

10 TENAPORS, SIA 13 473 24 846 -45,77 4 88

11 TĒRVETES AL, AS 13 251 13 596 -2,54 9,7 54

12 AGROFIRMA TĒRVETE, AS 12 511 13 617 -8,13 14,51 145

13 ERTE Grupa, SIA 9 312 10 604 -12,18 -1,37 98

14 BC Trade Ltd., SIA 7 720 8 248 -6,41 14,72 3

15 ZIEDI JP, AS 6 858 5 577 22,96 1,77 96

16 Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA 6 420 5 663 13,37 5,83 278

17 LŪCIJA, SIA 6 389 6 589 -3,04 2,91 14

18 AGROLATS, SIA 6 379 11 851 -46,17 -43,39 57

19 RaWood export, SIA 5 813 4 843 20,02 3,69 3

20 BĒNES PB, SIA 5 159 5 138 0,41 0,08 117

21 Dobeles Eko, SIA 5 014 5 091 -1,52 12,52 10

22 Lauku Agro, SIA 4 788 3 710 29,08 6,23 28

23 Ingleby Dobele Agro, SIA 4 767 5 064 -34,41

24 LATAGROKONCERNS, SIA 3 961 9 250 -3,65

25 AGRO-KAĶENIEKI, SIA 3 724 3 005 23,94 6,31 56

26 Besta, SIA 3 663 3 662 0,04 -5,23 9

27 NYBO DOBELE, SIA 3 579 3 095 15,65 4,32 153

28 SPODRĪBA, AS 3 494 3 107 12,44 8,44 63

29 Agrofirma Zelta Druva, SIA 3 468 3 107 11,62 -6,57 77

30 AR AGRO, SIA 3 444 3 273 5,2 0,92 17

31

VECAUCE, SIA LATVIJAS

LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTES

3 317 3 366 -1,45 0,55 121

MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA

32 JUVS, SIA 3 072 2 062 49,02 0,26 29

33 Agrofirma Jelgava, SIA 2 887 3 008 -4,04 0,7 62

34 LIEPAS, Paškauska ZS 2 767 1 465 88,9 33,2 11

35 SIGUS B, SIA 2 744 2 428 13,02 8,59 44

36 TEHNIKA AUCE, SIA 2 574 2 666 -3,43 0,71 52

37 DOBELES AUTOBUSU PARKS, SIA 2 444 2 433 0,46 -0,03 91

38 Agro Investment, SIA 2 303 35 6544,88 -0,04 2

39 ŠĶIETNIEKI IS, SIA 2 207 1 822 21,12 5,69 8

40 Latvia Packing, SIA 2 104 1 223 71,99 0,07 14

41 PENKULE, SIA 2 100 1 727 21,58 7,16 53

42

STRAZDI, Dobeles rajona Tērvetes

pagasta ZS

2 040 1 350 51,06 18,76 11

43

DĀMNIEKI, Lauksaimniecības kooperatīvā

sabiedrība

1 947 1 797 8,36 1,82 22

44 Dobeles PB, SIA 1 875 2 242 -16,37 0,02 33

45 AGROTIRDZNIECĪBAS KOMPĀNIJA, SIA 1 870 2 097 -10,82 8,41 5

46 Dobeles enerģija, SIA 1 860 1 957 -4,94 4,07 26

47 Domnieki, SIA 1 766 1 480 19,33 5,42 22

48 J.E.F., SIA 1 638 1 807 -9,36 4,64 49

49 DOBELES NAMSAIMNIEKS, SIA 1 637 1 622 0,91 7,38 85

50 TENAX INSTALL, SIA 1 631 104 1462,41 4,58 5

10


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Uzņēmējdarbības vide

DOBELES APKAIMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ANALĪZE

2019. gada neto apgrozījuma īpatsvars Dobeles apkaimē

Pārējie, 13%

Pārtikas un dzērienu ražošana, 23%

Datu vizualizācija

sadarbībā ar Data

Visualisation

Software Lab

Būvniecība, 9,3%

Tirdzniecība, 11%

Enerģētika, 11%

Lauksaimniecība, 19%

Rūpniecība, 13%

2019. gada apgrozījuma pieaugums %-tos Dobeles apkaimē

40

20

0

-20

-40

-60

2019. gada peļņa pa nozarēm Dobeles apkaimē (milj. EUR)

10

8

6

4

2

0

Nekustamais

īpašums

Nekustamais

īpašums

Pakalpojumi

finanšu, juridiskie

un uzņēmējdarbībai

Pārtikas un

dzērienu ražošana

Rūpniecība Rūpniecība

Būvniecība Enerģētika

Medicīna un

farmācija

Būvniecība

Pārtikas un dzērienu

ražošana

Bez nozares

Transports, loģistika,

pārvadājumi

Transports, loģistika,

pārvadājumi

Tūrisms,

viesmīlība, izklaide

Medicīna un

farmācija

Lauksaimniecība Meža nozare

Enerģētika Pakalpojumi

Meža nozare

Telekomunikācijas

un sakari

Tirdzniecība

Mediji, reklāma,

izglītība, radošās

industrijas

Pakalpojumi

Informācijas

tehnoloģijas,

datortehnika

Mediji, reklāma,

izglītība, radošās

industrijas

Pakalpojumi

finanšu, juridiskie

un uzņēmējdarbībai

Telekomunikācijas un

sakari

Tūrisms, viesmīlība,

izklaide

11


A

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

ALFABĒTISKAIS NOZARU SARAKSTS

Apzīmējumi

Piemērs

Aukles (grāmatā neesošās nozares nosaukums)

(skatīt sekojošo nozari)

Bērnudārzi, bērnu audzināšana

(grāmatā esošās nozares nosaukums)

* (speciāli izvēlēta nozare)

A, Ā

Abonēšanas centri Preses izplatīšana ............................29

Abrazīvie materiāli

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Aerobika Sporta klubi ........................................................................31

Aerosoli

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Afišu un plakātu izvietošana

Reklāmas pakalpojumi .............................................................30

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................19

Agroķīmiskie pakalpojumi

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Agronomi Lauksaimniecības pakalpojumi ................26

Ainavu arhitekti

Labiekārtošana, apzaļumošana;

projektēšana, ierīkošana ...............................................................25

Aitkopība Lopkopība ...........................................................................26

Aizkaru stieņi

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................20

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................32

Aizkaru tirdzniecība

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................20

Aizsargierīces

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19

Akmens apstrāde, pieminekļu izgatavošana ...............19

Akmens ieguve

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Akmeņogles

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Aktīvā atpūta

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................20

Atpūtas parki un dārzi ...............................................................20

Sporta celtnes un bāzes .........................................................31

Akupunktūra Netradicionālā medicīna ...........................27

Akustiskās un gaismas iekārtas

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Alkoholiskie dzērieni

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Alus

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Ambulances

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Ambulatorā palīdzība

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Apavu izgatavošana pēc pasūtījuma

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Apavu labošana ..............................................................................................19

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ..........................19

Apdares darbi

Celtniecības,

restaurācijas un remonta darbi .............................................22

Apdrošināšana .................................................................................................19

Apdruka Reklāmas pakalpojumi ...........................................30

Apgaitas Mežsaimniecība .............................................................27

Apgādi Izdevniecības, apgādi .................................................24

Apģērba izgatavošana, šūšana ....................................................19

Apģērba labošana

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................19

Apģērba ražošana

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................19

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ......................19

Apkures iekārtas Siltumtehnika ..............................................30

Apmācība, autovadītāju .........................................................................19

Apmācība deju un baleta Apmācība, kursi .................19

Apmācība, kursi ..............................................................................................19

Apsardze, drošība, aizsargierīces ............................................19

Apskaņošana

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Aptiekas ...................................................................................................................19

Apvienības Biedrības, nodibinājumi .................................21

Apzaļumošana Arhitektūra, projektēšana ..................19

Labiekārtošana, apzaļumošana;

projektēšana, ierīkošana ...............................................................25

Arhitektūra, projektēšana ....................................................................19

Arhīvi ............................................................................................................................20

Armija Valsts aizsardzība ..............................................................32

Arodbiedrības Biedrības, nodibinājumi ........................21

Arodskolas Izglītība, profesionālā .......................................24

Asfaltbetona ražošana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Asins pārliešanas stacija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Asociācijas Biedrības, nodibinājumi ................................21

Atklātņu tirdzniecība Preses izplatīšana ........................29

Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde ......................20

Atlaižu kartes Reklāmas pakalpojumi ..............................30

Atpūta laukos

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................20

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................31

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .......20

Atpūtas parki un dārzi .............................................................................20

Atpūtas un svinību organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Atrakcijas Atpūtas parki un dārzi ..........................................20

Atslēdznieku darbi Metālapstrāde ........................................27

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................20

Attīrīšanas ierīces

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................20

Augkopība

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Augļkopība Dārzkopība, dārzeņkopība .........................22

Augsnes analīze

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Augsnes apstrāde

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Augstākā izglītība Izglītība, augstākā ...............................24

Augu aizsardzība

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Augu aizsardzības līdzekļi

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................19

Aukles Bērnudārzi, bērnu audzināšana .......................21

Austrumu medicīna

Netradicionālā medicīna ........................................................27

Auto noma .............................................................................................................20

Auto remonts, apkope .............................................................................20

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Auto tehniskā apskate, reģistrācija .........................................20

Auto tirdzniecība ............................................................................................20

Autobusu noma Autotransporta

pakalpojumi ...................................................................................................21

Autoeļļas, smērvielas

Autokrāsas, autoķīmija; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Autoinspekcijas

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Policija, valsts un pašvaldības .......................................29

Autokapsētas .....................................................................................................21

Autokrāsas, autoķīmija; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................21

Automašīnu utilizācija

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Automātiskās un karuseļdurvis

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Automobiļu diagnostika

Auto remonts, apkope ...............................................................20

Automobiļu (kravas) noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................21

Automobiļu mazgāšana

Auto remonts, apkope ...............................................................20

Automobiļu novērtēšana

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................31

Automobiļu tehniskā ekspertīze

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................31

Automobiļu tenti

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Automobiļu transportēšana, palīdzība ceļā

Autotransporta pakalpojumi ..............................................21

Autoostas

Sabiedriskais transports, autoostas ........................30

Autoriepas

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Autoriepu serviss Auto remonts, apkope .....................20

Autosaloni Auto tirdzniecība ......................................................20

Autoserviss Auto remonts, apkope ....................................20

Autoskolas Apmācība, autovadītāju ..................................19

Autostikli

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Autotransporta apdrošināšana

Apdrošināšana ...................................................................................19

Autotransporta pakalpojumi ............................................................21

Avīzes Preses izdevumi ..................................................................29

Ārstnieciskā kosmētika Aptiekas ............................................19

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Ārstnieciskā vingrošana

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Ārstniecība

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Slimnīcas ..................................................................................................31

Ārstniecības līdzekļi Aptiekas .....................................................19

Ārstu biedrības Biedrības, nodibinājumi ......................21

B

Baleta apmācība Apmācība, kursi .......................................19

Baloni Pasākumu organizēšana ............................................28

Reklāmas pakalpojumi .............................................................30

Bankas .......................................................................................................................21

Banketu zāles Pasākumu organizēšana .......................28

Banku tehnoloģijas Bankas ..........................................................21

Baznīcas, reliģiskās organizācijas ...........................................21

Bāri Ēdināšanas pakalpojumi ..................................................23

Bāriņtiesas Juridiskie pakalpojumi ....................................24

Betons

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Bezalkoholiskie dzērieni

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Bērnu apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................21

12


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

E

Bērnu apģērbs

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................21

Bērnu nami un aprūpe ............................................................................21

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................21

Bērnu uzturs

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................21

Bērnudārzi, bērnu audzināšana ..................................................21

Bēru ceremoniju organizēšana

Apbedīšanas pakalpojumi un

piederumi .........................................................................................................19

Bibliotēkas ............................................................................................................21

Biedrības Biedrības, nodibinājumi .....................................21

Biedrības, nodibinājumi ........................................................................21

Biļešu izplatīšana uz pasākumiem

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Bioloģiskā lauksaimniecība

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Biroja mēbeles

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Biroja serviss

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................23

Birstes

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Bistro Ēdināšanas pakalpojumi .............................................23

Biškopība, biškopības produkti ...................................................21

Bitums

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Biznesa konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Botāniskie dārzi Atpūtas parki un dārzi .........................20

Boulings Sporta celtnes un bāzes ......................................31

Brilles un to labošana Aptiekas ................................................19

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Brokeri Finanšu darbība, kreditēšana ............................23

Bruņotie spēki Valsts aizsardzība ........................................32

Būvgružu savākšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Būvkalumi Daiļamatniecība .........................................................22

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Būvtehnikas noma

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ..............22

Būvuzraudzība, būvvaldes .................................................................22

C, Č

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi ............22

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ............................22

Ceļa zīmes

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Ceļojumi Tūrisms un ceļojumi .................................................31

Ceļu policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................29

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana ...........................22

Cements

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Ceptuves

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26

Cepures

Apģērbs; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Ciete

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Cietumi Juridiskie pakalpojumi .............................................24

Cilvēktiesības Juridiskie pakalpojumi .............................24

Cukurbiešu audzēšana

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Cukurs

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Cūkkopība Lopkopība .......................................................................26

D

Dabas un pieminekļu aizsardzība

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................32

Daiļamatniecība ..............................................................................................22

Daiļrades studijas un pulciņi

Daiļamatniecība ................................................................................22

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Dakstiņi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Darba aizsardzība

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Darba aizsardzības līdzekļi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Darba apģērbs un darba aizsardzības līdzekļi;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Darba biržas Darbā iekārtošana ............................................22

Darba drošības organizēšana, konsultācijas .............22

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Darbā iekārtošana ........................................................................................22

Datorprogrammu tirdzniecība

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Datoru programmatūra ............................................................22

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Datortehnikas apmācība Apmācība, kursi ..................19

Datortehnikas remonts un apkope

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Datortīkli

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Datoru programmatūra ...........................................................................22

Dārglietu un dārgmetālu ieķīlāšana

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................26

Dārglietu un dārgmetālu uzpirkšana

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Dārzeņkopība Dārzkopība, dārzeņkopība ..................22

Dārzkopība, dārzeņkopība .................................................................22

Dārzkopības sabiedrības

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................22

Dārzniecības Dārzkopība, dārzeņkopība ....................22

Ziedi, floristika ....................................................................................32

Dāvanas Reklāmas pakalpojumi ..........................................30

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................31

Degļi Gāzes apgāde un ierīces ..............................................23

Siltumtehnika .......................................................................................30

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Deju apmācība Apmācība, kursi ............................................19

Deju kolektīvi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................25

Demontāža

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Departamenti Valsts institūcijas .............................................32

Deratizācija Sanitārie dienesti ..................................................30

Detektīvi

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Dezinfekcija un dezinsekcija

Sanitārie dienesti ............................................................................30

Dizains Arhitektūra, projektēšana .......................................19

Dolomīta ieguve un pārstrāde

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Domes Pašvaldības .............................................................................28

Draudzes

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................21

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Dūmvadu tīrīšana

Skursteņslauķi, dūmvadu tīrīšana ..............................31

Dzelzceļa būve un remonts ..............................................................23

Dzelzceļa policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................29

Dzelzceļa stacijas un transports ................................................23

Dzelzsbetona konstrukcijas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Dzemdību nami Slimnīcas ............................................................31

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Dzimtsarakstu arhīvi Arhīvi ............................................................20

Dzimtsarakstu nodaļas ...........................................................................23

Dzīvesvietas reģistrācija Valsts institūcijas ................32

Dzīvnieku ārstēšana Veterinārija ............................................32

Dzīvnieku barība

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................23

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība .........................................23

Dzīvokļu maiņa Nekustamais īpašums ..........................27

Dzīvokļu remonts

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

E, Ē

Ekoloģija Vides aizsardzība, ekoloģija ..........................32

Ekoloģiski tīri produkti

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Ekskursijas Tūrisms un ceļojumi ...........................................31

Ekspeditori

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................25

Ekspedīcija

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................25

Ekspertīze Kontroles dienesti ..................................................25

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................31

Eksports Tirdzniecības starpnieki ......................................31

Ekspreši Tīrīšanas darbi un iekārtas ...............................31

Ekstrasensi Netradicionālā medicīna ..............................27

Elektroenerģijas apgāde

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ........................................23

Elektroenerģijas skaitītāji

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Elektroinstalācija

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Elektroinstalācijas darbi Elektromontāža ......................23

Elektroinstrumentu remonts

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Elektromontāža ...............................................................................................23

Elektrotehnikas labošana

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................23

Elektrotīklu ierīkošana un remonts

Elektromontāža .................................................................................23

Elektrotīklu projektēšana Elektromontāža ...................23

Energoapgāde

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................23

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................30

Energokontrole

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Kontroles dienesti ..........................................................................25

Estētikas skolas

Apmācība, kursi ................................................................................19

Ēdināšanas pakalpojumi ......................................................................23

Ēdnīcas

Ēdināšanas pakalpojumi ........................................................23

Ēku restaurācija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

13


F

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

F

Faksa aparāti

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Farmācija Aptiekas ................................................................................19

Fasāžu apdare

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Feldšeri

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Filatēlija Biedrības, nodibinājumi .........................................21

Filtri

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................22

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Finanšu darbība, kreditēšana ........................................................23

Finanšu inspekcijas Kontroles dienesti .........................25

Finiera ražošana Kokapstrāde ..................................................25

Firmas stila izstrāde

Reklāmas pakalpojumi .............................................................30

Fitnesa klubi Sporta klubi ..............................................................31

Fitodizains Ziedi, floristika ...........................................................32

Flīžu likšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Floristika Ziedi, floristika ................................................................32

Folkloras ansambļi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................25

Fondi Biedrības, nodibinājumi ...............................................21

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Formas tērpi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Foto un kino aparatūra un piederumi,

to labošana

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................23

Fotopakalpojumi un fotopreces ..................................................23

Frizētavas Skaistumkopšana, frizētavas .....................30

Frizētavu aprīkojums

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Furnitūra

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................20

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

G, Ģ

Gaisa tīrības kontrole

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................32

Gaismas iekārtas

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Galdnieku darbi ...............................................................................................23

Galerijas

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas ...............26

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Gaļas pārstrāde

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Gaļas un desu tirdzniecība

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Garšvielas

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Gateru iekārtas

Kokapstrādes iekārtas un instrumenti;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Gateru pakalpojumi Kokapstrāde .........................................25

Gāzbetons

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Gāzes apgāde un ierīces .....................................................................23

Gāzes skaitītāji Gāzes apgāde un ierīces ...................23

Grafiskais dizains Reklāmas pakalpojumi ..................30

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Graudkopība

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Graudu pārstrāde ..........................................................................................23

Graudu uzpirkšana Graudu pārstrāde ............................23

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................26

Gravēšana

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Grāmatas; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..................23

Grāmatu iesiešana

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................29

Grāmatvedības kontrole

Kontroles dienesti ..........................................................................25

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ......................................23

Grāmatvedības programmas

Datoru programmatūra ............................................................22

Grīdu kopšana Tīrīšanas darbi un iekārtas ..............31

Gultas veļa un piederumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Gultņi

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................26

Gumijas apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija, topogrāfija ....24

Ģimenes ārsti

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Ģimenes un laulību konsultācijas

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ...............30

Ģimnāzijas Izglītība, vispārējā .................................................24

H

HES Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................23

Hidrometeoroloģiskais dienests

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................32

Hologrammas Reklāmas pakalpojumi ...........................30

Homeopātiskie līdzekļi Aptiekas .............................................19

I, Ī

Ieķīlāšana Lombardi, ieķīlāšana ............................................26

Ielu apgaismošana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Ielu komitejas Namu apsaimniekošana .........................27

Ielu tīrīšana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Namu apsaimniekošana .........................................................27

Ieņēmumu dienests Kontroles dienesti .........................25

Ieroči; labošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Iespieddarbi Poligrāfijas pakalpojumi ............................29

Imigrācijas dienesti Valsts institūcijas .............................32

Imports Tirdzniecības starpnieki ..........................................31

Informatīvās sistēmas

Datoru programmatūra ............................................................22

Informatīvie pakalpojumi .....................................................................24

Informācijas tehnoloģijas

Datoru programmatūra ............................................................22

Inkasācija Bankas ...................................................................................21

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Inspekcijas Kontroles dienesti ................................................25

Instrumenti

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Instrumentu ražošana, tirdzniecība

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Interešu apvienības, klubi

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Interjeristi Arhitektūra, projektēšana ................................19

Internāti Bērnu nami un aprūpe .............................................21

Internātskolas Izglītība, vispārējā .........................................24

Interneta pakalpojumi ..............................................................................24

Internetveikali

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Invalīdu aprūpe

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................31

Investīcijas Finanšu darbība, kreditēšana ..................23

Izbāznis Daiļamatniecība ...............................................................22

Izdevniecības, apgādi ..............................................................................24

Izglītība, augstākā ........................................................................................24

Izglītība, mākslas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................24

Izglītība, mākslas un mūzikas ........................................................24

Izglītība, profesionālā ..............................................................................24

Izglītība, teoloģiskā Izglītība, augstākā ...........................24

Izglītība, vispārējā ........................................................................................24

Izglītības iestāžu dokumentācija

Izglītība, vispārējā ..........................................................................24

Izjādes ar zirgiem

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................32

J

Jaunrades centri, interešu klubi .................................................24

Jumiķu darbi Jumtu segumi, jumiķu darbi ................24

Jumtu segumi, jumiķu darbi ............................................................24

Jumtu tīrīšana Namu apsaimniekošana ........................27

Juridiskie pakalpojumi ...........................................................................24

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

K, Ķ

Kabeļi

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Kafejnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .................................23

Kafija un tēja; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Kaitēkļu iznīcināšana Sanitārie dienesti ........................30

Kalkulatori

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Kaltes Lauksaimniecības pakalpojumi ..........................26

Kanalizācija Ūdensapgāde un kanalizācija ..............31

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Kapu pieminekļu izgatavošana

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................19

Karogi Daiļamatniecība ...................................................................22

Kartogrāfija

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................24

Kartridži

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Katedrāles

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................21

Katlumājas Siltumapgāde un siltumtīkli .......................30

Kautuves

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Kažokzvēru audzēšana ..........................................................................25

Kāpnes

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Galdnieku darbi ................................................................................23

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27

Kāzu organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Kempingi

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................20

Keramikas izstrādājumi Daiļamatniecība ......................22

Keramzīts

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

14


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

M

Kinoaparatūra

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................23

Klavieru skaņošana

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27

Klīnikas Slimnīcas ..................................................................................31

Klosteri

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................21

Klubi Biedrības, nodibinājumi .................................................21

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi ...25

Sporta klubi ...........................................................................................31

Koka izstrādājumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Daiļamatniecība ................................................................................22

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Galdnieku darbi ................................................................................23

Kokapstrāde ..........................................................................................25

Kokapstrāde ........................................................................................................25

Kokapstrādes iekārtas un instrumenti; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................25

Koksnes ķīmiskā apstrāde Kokapstrāde ........................25

Koksnes žāvēšana Kokapstrāde ............................................25

Kokzāģētavas Kokapstrāde .........................................................25

Koledžas Izglītība, augstākā ......................................................24

Kolekcionāri Biedrības, nodibinājumi .............................21

Komisijas apģērbi un apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........19

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Kompaktdiski Datoru programmatūra .............................22

Kompjūteri

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Komunālie pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................20

Namu apsaimniekošana .........................................................27

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................30

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Kondicionētāji

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Konditorejas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Konfektes

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Konferenču organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Kontaktlēcas Aptiekas .......................................................................19

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Kontroles dienesti ........................................................................................25

Kopmītnes

Viesnīcas ...................................................................................................32

Kori

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................25

Kosmētika

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Kosmētiskais remonts

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Kosmētiskie kabineti

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ..................................................25

Kravu pārvadājumi un ekspedīcija (pa jūru)

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................25

Krājaizdevumu sabiedrības

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Krāsainie metāli Metālapstrāde ...............................................27

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Kreditēšana Finanšu darbība, kreditēšana ...............23

Kredītkartes Bankas .............................................................................21

Kredīts pret ķīlu Lombardi, ieķīlāšana .............................26

Krematorija

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............19

Kristīgās misijas un savienības

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................21

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi .................25

Kultūras mantojums Muzeji ..........................................................27

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................32

Kultūras nami

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................25

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............25

Kurpnieki Apavu labošana ............................................................19

Kursi Apmācība, autovadītāju ..................................................19

Apmācība, kursi ................................................................................19

Ķieģeļi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Ķimikālijas

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Ķīmiskā tīrīšana ..............................................................................................25

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

L, Ļ

Labdarība Biedrības, nodibinājumi ...................................21

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......31

Labiekārtošana, apzaļumošana; projektēšana,

ierīkošana ........................................................................................................25

Labības pārstrāde Graudu pārstrāde ...............................23

Laikraksti Preses izdevumi ..........................................................29

Lauksaimniecība, bioloģiskā ..........................................................25

Lauksaimniecības inventārs

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................26

Lauksaimniecības konsultācijas

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ..................................25

Lauksaimniecības pakalpojumi ...................................................26

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................26

Lauksaimniecības tehnika un inventārs; remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........................26

Lauksaimniecības tehnikas noma

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................26

Ledus ražošana un tirdzniecība

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Ledusskapji

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Liceji Izglītība, vispārējā .................................................................24

Lietišķā māksla Daiļamatniecība ............................................22

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Lietotu auto riepu savākšana

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................20

Limonāde

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Linu izstrādājumi Daiļamatniecība .......................................22

Līmes

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Logi

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Logu mazgāšana

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................31

Lombardi, ieķīlāšana ................................................................................26

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Lopbarības piedevas

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Lopkautuves

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23

Lopkopība ..............................................................................................................26

M

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................26

Maizes cepšana

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26

Maizes tirdzniecība

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Majonēze

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Makaroni

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26

Makulatūra

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................20

Malka

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Markīzes

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................32

Masāža

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Mazuts

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Mājturība Apmācība, kursi ...........................................................19

Izglītība, profesionālā ................................................................24

Mākslas darbu tirdzniecība

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas ...............26

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas .............................26

Mākslas skolas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................24

Mākslas studijas Apmācība, kursi ........................................19

Mākslinieku darbi celtniecībā

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Mārketings

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un

piederumi .........................................................................................................27

Medicīniskā palīdzība; rehabilitācija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Medicīniskās profesionālās sabiedriskās

organizācijas Biedrības, nodibinājumi ....................21

Medikamenti Aptiekas .......................................................................19

Medus Biškopība, biškopības produkti .......................21

Meliorācijas darbi .........................................................................................27

Metalogrāfija Metālapstrāde .......................................................27

Metāla detektori Metālapstrāde ...............................................27

Metāla konstrukcijas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27

Metālapstrāde ...................................................................................................27

Metālapstrādes iekārtas un instrumenti

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Metāldizains Metālapstrāde ........................................................27

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27

Metālkalumi

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27

15


M

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Metāllūžņi

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Metināšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Metālapstrāde .....................................................................................27

Metināšanas iekārtas un materiāli

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Meža ogu un sēņu uzpirkšana

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................26

Mežizstrāde ..........................................................................................................27

Mežkopība Mežsaimniecība .......................................................27

Mežkopības un mežizstrādes tehnika; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................27

Mežniecības Mežsaimniecība ...................................................27

Mežsaimniecība ..............................................................................................27

Mēbeles datortehnikai

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Mērces

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Mērniecība

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................24

Mērnieki

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................24

Migrācijas dienesti Valsts institūcijas ...............................32

Mikroautobusu noma Auto noma ..........................................20

Minerālmēsli

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................19

Minerālūdens

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Ministrijas Valsts institūcijas ......................................................32

Ministru kabinets

Valsts institūcijas ............................................................................32

Mobilie telefoni

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Morgi

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............19

Motorzāģi

Mežkopības un mežizstrādes tehnika;

ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Muitas noliktavas

Noliktavu pakalpojumi un aprīkojums ...................28

Muzeji ..........................................................................................................................27

Mūrnieku darbi

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Mūzikas apmācība Apmācība, kursi ..................................19

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas iekārtas;

izgatavošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

serviss .................................................................................................................27

Mūzikas skolas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................24

N, Ņ

Naglas

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27

Namdari Galdnieku darbi ..............................................................23

Namu apsaimniekošana .......................................................................27

Namu pārvaldes Namu apsaimniekošana .................27

Naturalizācijas pārvalde Valsts institūcijas .................32

Naudas apmaiņa Bankas ...............................................................21

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Nekustamais īpašums .............................................................................27

Nekustamā īpašuma vērtēšana

Nekustamais īpašums ...............................................................27

Nestandarta izstrādājumu ražošana

Metālapstrāde .....................................................................................27

Netradicionālā medicīna ......................................................................27

Nevalstiskās organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Nodarbinātības dienesti

Darbā iekārtošana ..........................................................................22

Nodibinājumi Biedrības, nodibinājumi ...........................21

Nodokļu inspekcijas Kontroles dienesti ........................25

Nodokļu konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Nojumes

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................32

Noliktavu pakalpojumi un aprīkojums .................................28

Noliktavu tehnika

Noliktavu pakalpojumi un aprīkojums ...................28

Nometinājumu vietas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Notāri ...........................................................................................................................28

Numismātika Biedrības, nodibinājumi ...........................21

O

Ogles

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Olas Pārtikas tirdzniecība, veikali ......................................28

Optika, brilles Aptiekas .....................................................................19

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................28

Orķestri

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................25

Ortopēdiskie apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................19

Otrreizējās izejvielas, uzpirkšana, pārstrāde

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................20

P

Padome Pašvaldības ..........................................................................28

Pagasttiesas Juridiskie pakalpojumi ................................24

Paju sabiedrības, zemnieku saimniecības

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................22

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................26

Lopkopība ................................................................................................26

Paklāju noma Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................31

Paklāju tīrīšana Ķīmiskā tīrīšana ............................................25

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................31

Pamatskolas Izglītība, vispārējā ............................................24

Pansijas Viesnīcas .................................................................................32

Pansionāti

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......31

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............28

Parketa izgatavošana Kokapstrāde .....................................25

Parketa kopšana

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................31

Parketa likšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Parūkas un šinjoni

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Pasākumi, svinības, banketi

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Pasākumu biļešu izplatīšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Pasākumu organizēšana ......................................................................28

Pasts .............................................................................................................................28

Pašaizsardzības līdzekļi

Ieroči; labošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Pašdarbības kolektīvi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................25

Pašvaldības ..........................................................................................................28

Pašvaldības policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................29

Patentēšana Valsts institūcijas ................................................32

Patērētāju tiesību aizsardzība

Kontroles dienesti ..........................................................................25

Pārstāvniecības (bezalkoholisko dzērienu)

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Pārtika sportistiem

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Pārtikas vairumtirdzniecība ................................................29

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Pārtikas tirdzniecība, veikali ............................................................28

Pārtikas vairumtirdzniecība ..............................................................29

Pārvietošanās serviss

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................25

Peidžeru tīkls

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Peldbaseini Sporta celtnes un bāzes ..............................31

Pensijas

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................31

Pensiju fondi

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................31

Perifērās iekārtas

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................22

Picērijas Ēdināšanas pakalpojumi ......................................23

Piekļūšanas kontrole

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19

Pieminekļu aizsardzība

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................32

Pieminekļu izgatavošana

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................19

Piena pārstrāde

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................29

Piena un tā produktu tirdzniecība

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................29

Pienotavas

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................29

Piens un piena produkti; pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................29

Pilsonības, pasu un dzīvesvietas reģistrācijas

dienesti Valsts institūcijas .....................................................32

Pirotehnika ............................................................................................................29

Pirtis un saunas ..............................................................................................29

Plātņveida materiāli

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Plisēšana un gofrēšana

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................19

Podnieku darbi

Daiļamatniecība ................................................................................22

Policija, valsts un pašvaldības ......................................................29

Poligrāfijas pakalpojumi .......................................................................29

Poliklīnikas

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri ......29

Preses aģentūras

Informatīvie pakalpojumi .......................................................24

Preses izdevumi .............................................................................................29

Preses izplatīšana ........................................................................................29

Prezentreklāma Reklāmas pakalpojumi .......................30

Printeri

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Privātdetektīvi Juridiskie pakalpojumi ............................24

Privātmāju apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana .........................................................27

Privāto mantu pārvadājumi

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................25

Produktu iepakojuma dizains

Reklāmas pakalpojumi .............................................................30

Profesionālā apmācība Apmācība, kursi ......................19

Profesionālā izglītība

Izglītība, profesionālā ................................................................24

16


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

S

Programmnodrošinājums

Datoru programmatūra ............................................................22

Projektēšana Arhitektūra, projektēšana .......................19

Prokuratūra Juridiskie pakalpojumi ..................................24

Protezēšana

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................32

Protēžu - ortožu centri

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un

piederumi .........................................................................................................27

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ..............................30

Psihoterapija

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ...............30

Puķes Ziedi, floristika ........................................................................32

Puķkopība Ziedi, floristika ............................................................32

Pulvermetalurģija Metālapstrāde ...........................................27

Putekļu sūcēji

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

R

Radiācijas kontrole

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................32

Radiosakaru tehnika

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Radiotelefoni

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Rakstāmlietas

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................25

Raugs

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Rehabilitācija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Reklāmas aģentūras

Reklāmas pakalpojumi .............................................................30

Reklāmas pakalpojumi ...........................................................................30

Reklāmas suvenīri Reklāmas pakalpojumi ................30

Rekonstrukcija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Reliģiskās organizācijas

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................21

Remontdarbnīcas Apavu labošana .....................................19

Auto remonts, apkope ..............................................................20

Restaurācija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Restorāni Ēdināšanas pakalpojumi ...................................23

Revidenti

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................23

Riepas

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Riepu remonts Auto remonts, apkope ............................20

Riska pakāpes noteikšana darba vietai

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Robežapsardzība Valsts aizsardzība ................................32

Rotaļlietas

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................21

Ruberoīds

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

S, Š

Sabiedriskais transports, autoostas ......................................30

Sabiedriskās organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Sadzīves ķīmijas preces

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Sadzīves pakalpojumi Apavu labošana ..........................19

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................19

Atslēgas, slēdzenes; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................20

Ķīmiskā tīrīšana ................................................................................25

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................31

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Sakaru līnijas un tīkli Telekomunikācijas .......................31

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Saldējums

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................29

Saldētavas

Noliktavu pakalpojumi un aprīkojums ...................28

Saldumi

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25

Sanatorijas

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Sanitārie dienesti ..........................................................................................30

Sargi Apsardze, drošība, aizsargierīces .....................19

Saunas Pirtis un saunas ................................................................29

Sausie maisījumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Savienības

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Sākumskolas Izglītība, vispārējā ..........................................24

Sāls

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Seifi (glabātuves) Bankas ...............................................................21

Selekcija Lopkopība ............................................................................26

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Semināri

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Sēklkopība

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Sēņu un ogu uzpirkšana

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................26

Sērkociņu ražošana Kokapstrāde .........................................25

Siers Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................28

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................29

Signalizācija

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................19

Auto remonts, apkope ..............................................................20

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Siltumapgāde un siltumtīkli ..............................................................30

Siltumizolācijas darbi

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Siltumizolācijas materiāli

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Siltumnīcas Dārzkopība, dārzeņkopība ........................22

Ziedi, floristika ....................................................................................32

Siltumtehnika .....................................................................................................30

Sintētiskās šķiedras

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Skaistumkopšana, frizētavas ..........................................................30

Skaistumkopšanas salonu aprīkojums

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................30

Skārdnieku darbi

Jumtu segumi, jumiķu darbi ..............................................24

Skolas Apmācība, autovadītāju .............................................19

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................24

Izglītība, profesionālā ................................................................24

Izglītība, vispārējā ..........................................................................24

Sporta skolas .......................................................................................31

Skolēnu jaunrade

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................24

Skolu valde Izglītība, vispārējā ...............................................24

Skursteņslauķi

Skursteņslauķi, dūmvadu tīrīšana ..............................31

Skursteņslauķi, dūmvadu tīrīšana ............................................31

Slēģi

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Slimnīcas ................................................................................................................31

Smago automobiļu noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................21

Smilts

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .....................31

Solāriji Skaistumkopšana, frizētavas ..............................30

Somu pirtis Pirtis un saunas ......................................................29

SPA Skaistumkopšana, frizētavas .....................................30

Viesnīcas ...................................................................................................32

Speciālistu apmācība

Apmācība, autovadītāju ...........................................................19

Apmācība, kursi ................................................................................19

Spectērpi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................22

Spilveni un segas

Gultas veļa un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................24

Spirts

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Sporta celtnes un bāzes .......................................................................31

Sporta federācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Sporta klubi ..........................................................................................................31

Sporta organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Sporta skolas .....................................................................................................31

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................31

Stadioni Sporta celtnes un bāzes .......................................31

Starpsienas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Stādi

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Stieples

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27

Stikla atkritumu pārstrāde

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde ..........................................................................................................20

Stikla šķiedra, tās izstrādājumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................21

Stikla taras pieņemšana .......................................................................31

Sulas

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Suņu frizētavas

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................23

Suvenīri Reklāmas pakalpojumi ............................................30

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................31

Suvenīri, dāvanas .........................................................................................31

Sūkņu stacijas

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Sveces

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Svinību organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................28

Šautuves Sporta celtnes un bāzes .....................................31

Šujmašīnu tirdzniecība

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Šūšana Apģērba izgatavošana, šūšana .......................19

17


T

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

T

Taksometru pakalpojumi ......................................................................31

Tautas nami

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................25

Tautastērpi Daiļamatniecība ........................................................22

Tālruņu katalogi Informatīvie pakalpojumi .................24

TEC Siltumapgāde un siltumtīkli .........................................30

Tehnikumi Izglītība, profesionālā ..........................................24

Tehniskais spirts

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Tehniskās kultūras

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .......................................31

Telefona centrāles un tīkli

Telekomunikācijas ..........................................................................31

Telefonaparāti

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30

Telekomunikācijas ........................................................................................31

Telemārketings Informatīvie pakalpojumi ...................24

Telpu noma ............................................................................................................31

Telpu uzkopšana

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................31

Tenisa korti Sporta celtnes un bāzes ...............................31

Teoloģiskā izglītība

Izglītība, augstākā ..........................................................................24

Tetovēšana Skaistumkopšana, frizētavas ..................30

Tēja

Kafija un tēja; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................24

Tēlnieki

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................19

Tiesa Juridiskie pakalpojumi ....................................................24

Tiesu izpildītāji Juridiskie pakalpojumi ..........................24

Tiesu medicīniskā ekspertīze

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Tiltu un tuneļu būve

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............22

Tipogrāfijas, iespieddarbi

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................29

Tirdzniecības starpnieki ........................................................................31

Tirgi ................................................................................................................................31

Tirgzinības

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Tīrīšanas darbi un iekārtas ................................................................31

Tīrīšanas līdzekļi

Ķīmiskās preces un izejvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, ražotājfirmu

pārstāvniecības ........................................................................................25

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Topogrāfija

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................24

Traktori

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................26

Traktortehnikas uzraudzība

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Tramvaju un trolejbusu parks

Sabiedriskais transports, autoostas ........................30

Transportlīdzekļu reģistrācija

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Transportlīdzekļu tehniskā apskate

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................20

Treileru noma Auto noma ...............................................................20

Trenažieri

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................31

Truškopība Lopkopība .......................................................................26

Turbīnas Auto remonts, apkope ............................................20

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Turbīnu remonts Auto remonts, apkope .......................20

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................20

Tūrisma informācijas centri

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................31

Tūrisma inventārs

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................31

Tūrisms un ceļojumi ...................................................................................31

U, Ū

Uguņošana Pirotehnika ...................................................................29

Upju tūrisms Tūrisms un ceļojumi .......................................31

Urbšanas un zāģēšanas darbi celtniecībā

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................22

Uzkopšanas darbi

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................31

Uzņēmējdarbības konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................23

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Uzņēmumu reģistrs Valsts institūcijas ............................32

Uztura bagātinātāji, vitamīni

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Uzziņas Informatīvie pakalpojumi .......................................24

Uzziņu mediji Informatīvie pakalpojumi ........................24

Ūdens

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Ūdens attīrīšana

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................31

Ūdensapgāde un kanalizācija ........................................................31

V

Vadi

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Vainagi

Ziedi, floristika ....................................................................................32

Vakarskolas Izglītība, vispārējā ..............................................24

Valodu atestācija Kontroles dienesti .................................25

Valsts aizsardzība .........................................................................................32

Valsts iestādes, organizācijas Arhīvi ...................................20

Kontroles dienesti ..........................................................................25

Valsts institūcijas ............................................................................32

Valsts institūcijas ..........................................................................................32

Valsts militārais dienests

Valsts aizsardzība ...........................................................................32

Valūtas maiņa

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................23

Veidlapas Poligrāfijas pakalpojumi ...................................29

Veikalu iekārtas

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Velosipēdi

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................31

Veļas mazgājamās mašīnas

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Veselības aprūpe

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................29

Slimnīcas ..................................................................................................31

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................32

Veselības produkti

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................28

Pārtikas vairumtirdzniecība ................................................29

Veterinārija ............................................................................................................32

Veterinārijas līdzekļi Veterinārija ..............................................32

Vēja ģeneratoru ekspluatācija

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................23

Vēja ģeneratoru projektēšana, izgatavošana,

tirdzniecība

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................23

Vērtslietu glabāšana Bankas .......................................................21

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................26

Vides aizsardzība, ekoloģija ............................................................32

Vides reklāma Reklāmas pakalpojumi ...........................30

Vides veselības centri Sanitārie dienesti ......................30

Vidējā speciālā izglītība

Izglītība, profesionālā ................................................................24

Vidusskolas Izglītība, vispārējā ..............................................24

Viesnīcas .................................................................................................................32

Viesu nami

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................20

Vimpeļi Daiļamatniecība .................................................................22

Reklāmas pakalpojumi .............................................................30

Virtuves iekārtas

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................27

Vispārējā izglītība Izglītība, vispārējā ...............................24

Vitamīni Aptiekas .....................................................................................19

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Vizītkaršu izgatavošana

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................29

Vīzu noformēšana Tūrisms un ceļojumi ........................31

Vulkanizācija Auto remonts, apkope ................................20

Z, Ž

Zālāju pļāvēji

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................22

Zāles Aptiekas ............................................................................................19

Zārki

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............19

Zemes apstrāde

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Zemes dienests Valsts institūcijas ......................................32

Zemes ierīcība

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................24

Zemes komisijas Valsts institūcijas ....................................32

Zemes konsultācijas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Nekustamais īpašums ...............................................................27

Zemesgrāmatu nodaļas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................24

Zemessardze Valsts aizsardzība ...........................................32

Zemnieku saimniecības, paju sabiedrības

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................22

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................25

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................25

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................26

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................26

Lopkopība ................................................................................................26

Ziedi, floristika ..................................................................................................32

Ziedu vairumtirdzniecība Ziedi, floristika ......................32

Ziemassvētku preces

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................30

Ziņu aģentūras un dienesti

Informatīvie pakalpojumi .......................................................24

Zirgkopība, zirglietas ................................................................................32

Zirglietas Zirgkopība, zirglietas ..............................................32

Zirgu izjādes un noma

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................20

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................32

Zīdaiņu nami Bērnu nami un aprūpe ................................21

Zobārstniecība un mutes higiēna ..............................................32

Zooloģiskais dārzs Atpūtas parki un dārzi .................20

Zooveikali

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................23

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................32

Želatīns

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28

Žēlsirdības kustība

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................21

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......31

Žurnāli Preses izdevumi .................................................................29

18


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Agroķīmija... -

Arhitektūra...

A

Nozaru daļa

Agroķīmija, mēslošanas

līdzekļi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Latagrokoncerns, SIA, Dobele, Uzvaras 56

Latagrokoncerns, SIA, Veikals, Dobele, Uzvaras 56

Akmens apstrāde, pieminekļu

izgatavošana

Kapudarbi.lv, darbnīca

Penkules p., Penkule, Mežabites

Mežabites, ZS, Penkules p., Penkule, Atpūtas

Nagliņš A., individuālā darba veicējs

Dobele, Apbūviešu 2

Sand, SIA

Dobeles n., Dobele,

Meža prospekts 37, LV 3701

Mob. tālr. ....................................29 167653, 26 162849

E-pasts: sand@sand.lv

http://www.sand.lv

Kapu pieminekļi, apmales, gravēšanas

darbi, smilšu strūklas pakalpojumi.

SunDEKO, SIA, Dobele, Meža prospekts 37

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Zelta kurpīte, veikals, Dobele, Muldavas 3a

Apavu labošana

Valērijs Gomzins, IK, Pieņemšanas

punkts, Dobele, Uzvaras 2

Apbedīšanas pakalpojumi un

piederumi

KapuAkmens, SIA, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 3

Likteņsvece-A.U.G., SIA, Filiāle, Dobele, Uzvaras 3a

Polanada, SIA, Dobele, K.Barona 2b

Velis-A, SIA, Dobeles filiāle, Dobele, Ādama 2

Piedāvājumi no citiem reģioniem

“Jauna Krematorija”, “Apbedīšanas

nams - Krematorija”, SIA

Kocēnu n., Kocēnu p.,

”Krematorija”, LV 4220

Mob. tālr. ..............................................................................20 888989

http://www.krematorija.lv

Diennakts apbedīšana,

krematorija LATVIJĀ

Velis-A, SIA

Jelgava, Sakņudārza 5a, LV 3001

Tālr. ..................................................................................................630 20151

Diennakts tālr. ............................................................28 651582

Apdrošināšana

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Tukuma

nodaļa, Dobeles Klientu apkalpošanas centrs

Dobele, Baznīcas 2

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Tukuma

nodaļa, Dobeles Klientu apkalpošanas centrs,

Auces Pārdošanas punkts, Auce, Baznīcas 1

BTA Baltic Insurance Company, AAS,

Rietumu reģions, Klientu darījumu centrs Dobele

Dobele, Brīvības 10b - 5

BTA Baltic Insurance Company, AAS,

Rietumu reģions, Polišu tirdzniecības punkts

Auce, Auce, Raiņa 18

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle,

Aģentūra Dobele, Dobele, Tirgus laukums 4

Grand Broker, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 7

RD AB, SIA, Filiāle, Dobele, Liepājas šoseja 29

Apģērba izgatavošana,

šūšana

Anda, šūšanas salons, Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Hagiteks, SIA, Bēnes p., Bēne, Rūpniecības 2c

Ksenija P, SIA, Šūšanas salons, Dobele, Baznīcas 12

Nybo Dobele, SIA, Dobele, Brīvības 58a

Salons Jolanta, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Selge, SIA, Salons, Dobele, J.Čakstes 17

Spectre Latvia, SIA, Filiāle, Auce, Miera 27

Apģērbs; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Adītājs, SIA, Dobele, Viestura 5 - 2.st.

Esteori, SIA, Dobele, Muldavas 3a

Jaap, veikals, Dobele, Muldavas 3a

Kraisa, SIA, Veikals, Dobele, Zaļā 8

Rigatex, SIA, Dobele, Ausmas 17 - 24

Sindija, veikals, Dobele, Zaļā 10

Vadims Rezajevs, IK, Veikals, Dobele, Baznīcas 4

Apmācība, autovadītāju

Autoamatnieks, SIA

Dobeles n., Dobele, Gaurata 10, LV 3701

Mob. tālr. .............................................................................27 880444

E-pasts: autoamatnieks@inbox.lv

Autovadītāju apmācība,

traktortehnikas apmācība, A, B, C, D, E

kategorijas, 95. kods.

Autoamatnieks, SIA, Autoskola, Auce, Jelgavas 1a

Autoamatnieks, SIA, Autoskola

Augstkalnes p., Augstkalne, Ezerpils

Autoamatnieks, SIA, Autoskola, Dobele, Viestura 6a

Handa, SIA

Dobele, Tirgus laukums 2a - 2.st.

m1auto, SIA

Dobele, Muldavas 10 - 25

Saldus Autoskola Pluss, SIA, Filiāle

Auce, J.Mātera 11

Apmācība, kursi

Auces novada Pieaugušo izglītības un

informācijas centrs, Auce, Jelgavas 1a

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības

centrs, Dobele, Brīvības 23

Dobeles Pieaugušo izglītības un

uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Dobele, Brīvības 7 - 2.st.

Entropy, SIA

Dobele, Zaļā 34 - 8

Apsardze, drošība,

aizsargierīces

Kalipso apsardze, SIA

Dobele, Virkus 1a

Mega sargs, SIA, Filiāle, Dobele, Viestura 12

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Saldus Drošības Sistēmas, IK

Saldus n., Saldus, Kuldīgas 67, LV 3801

Mob. tālr. ..............................................................................26 644818

E-pasts: 944@inbox.lv

Saldus Drošības sistēmas. Signalizāciju

uzstādīšana. Signalizācijas, drošības

sistēmas.

Aptiekas

Alteja aptieka, Dobele, Ādama 2

Antras aptieka, filiāle Kaķenieki

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Apotheka 48, Dobele, Skolas 26

Apotheka 71, Auce, Raiņa 29

Apotheka 72, Auce, Aspazijas laukums 4

Augstkalnes aptieka

Augstkalnes p., Augstkalne, Indrāni

Dobeles Lauvas aptieka XL, Dobele, E.Francmaņa 10

Euroaptieka- 8, Dobele, Zaļā 12

LuRaVe, SIA, Augstkalnes p., Augstkalne, Indrāni

Mazā Lauvas aptieka, Dobele, Viestura 1

Mēness aptieka 88, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 25a

Mēness aptieka 88, filiāle

Tērvetes p., Kroņauce, Tišas

Mēness aptieka Dobelē, Dobele, Brīvības 30

Sibilla, aptieka, Dobele, Baznīcas 12

Arhitektūra, projektēšana

AMLG, SIA, Dobele, Zvaigžņu 24

Kārkliņš un Ābele arhitekti, IK

Dobele, J.Čakstes 15 - 7

19


A

Arhitektūra... -

Auto...

Piedāvājumi no citiem reģioniem

P.Alkšņa projektu grupa, IK

Saldus n., Saldus, Jelgavas 7-4, LV 3801

Mob. tālr. ..............................................................................29 425229

E-pasts: pa.grupa@ltk.lv

Ceļu, ielu, laukumu projektēšana,

būvuzraudzība

Arhīvi

Jelgavas zonālais Valsts arhīvs, Dobeles

informācijas un pakalpojumu sektors

Dobele, Muldavas 16 - 15

Atkritumu apsaimniekošana un

pārstrāde

BAO, AS, Gardenes bīstamo atkritumu

novietne, Auru p., Auri

TI-CI, SIA, Dobele, Tirgus laukums 6

Atpūtas bāzes, centri un

kempingi, viesu nami

Atpūtas komplekss Niedras, SIA, Bikstu p., Niedras

Blaizas, ZS, Annenieku p., Blaizas

Dabaicēni, viesu nams, Dobeles p., Dabaicēni

Dzirnaviņas, viesu nams, Bikstu p., Biksti, Vienības

Eglieni, viesu nams - kafejnīca

Jaunbērzes p., Eglieni

ĒZ Eglāji, IK, Atpūtas vieta, Dobele, Dārza 33

Forum Fitness, sporta un atpūtas centrs

Dobele, Muldavas 3a - 2.st.

Gaisma, viesu nams, Tērvetes p., Kroņauce, Gaismas

Kaprīze, viesu nams, Jaunbērzes p., Jaunbērze

Laukakmenes Laima, SIA, Viesu nams

Tērvetes p., Tērvete, Laima

Lielauces ezers, laivu bāze, Lielauces p., Lielauce

Mežmaļi, ZS, Lauku māja, Bēnes p., Mežmaļi

Ozolāres, lauku māja

Dobeles p., Aizstrautnieki Ozolāres

Reķi, viesu nams, Dobeles p., Reķi

Sprīdīši, viesu nams, Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

Tērvetes ūdenskrātuve, laivu bāze

Tērvetes p., Tērvete

Vācu nams, viesu nams, Dobele, Uzvaras 53d

Vipēdis, atpūtas bāze, Zebrenes p., Vipēdis

Zebrusa ezers, laivu bāze, Bikstu p., Biksti

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Atslēgas, slēdzenes; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

I&M projektu birojs, SIA

Annenieku p., Rūķīši

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ksenija P, SIA, Šūšanas salons

Dobele, Baznīcas 12

Ruņģes firma Efekts, IK

Dobele, Viestura 5

Auto noma

Auto Nomus, IK

Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 3a

Auto remonts, apkope

AJGOcar, SIA, Bērzes p., Ceļa Bajāri

Angārs-Z, SIA, Vītiņu p., Angārs

ARB auto serviss, veikals, Auru p., Riņķīši

A.R.D. Mēnestiņš, SIA, Autoserviss

Tērvetes p., Kroņauce, Mēnestiņš

Auciņi, ZS, Autoserviss, Auru p., Nameji

Auto-centrs, SIA, Autoserviss, Dobele, Ausmas 1a

Auto Velve, SIA, Dobele, Zaļā 87a

Autofirma Raivo, SIA, Autoserviss

Dobele, J.Čakstes 2

Baltijas autoserviss, SIA, Dobele, Gaurata 7

Bāliņi, ZS, Auru p., Riņķīši

Cinis B, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 3a - 3

Daytona Tech, SIA, Bikstu p., Biksti, Vienības

DB bloki, SIA, Autoserviss, Krimūnu p., Brieži

Krievaitis auto, IK, Autoserviss, Dobele, Muldavas 5

Lakesta, SIA, Auce, Stacijas 4

Lūcija, SIA, Degvielas uzpildes stacija

Circle, Dobele, J.Čakstes 1

Most avto, SIA, Autocentrs, Bērzes p., Lindas

Pie Kristīnes, autoserviss, Auce, Stacijas 4

Re Kā R, SIA, Dobele, Īles 1a

Saulītes AG, SIA, Dobele, Ausmas 1a

Saulītes AG, SIA, Autoserviss, Dobele, Ausmas 1a

Sigma Dobele, SIA, Autoserviss -

automazgātava, Dobele, Liepājas šoseja 27a

Štamers, ZS, Darbnīca, Auce, Stacijas 4

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

K.E.D.R., SIA, Autoserviss

Rīga, Maskavas 450h, LV 1063

Mob. tālr. ..............................................................................29 802133

E-pasts: apexden@inbox.lv

http://www.kedrtruck.lv

Kravas autoserviss, kravas automašīnu

remonts, argona metināšana

Auto rezerves daļas un

piederumi; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Anete, IK, Veikals-serviss

Auce, Bēnes 9

ARD Eoltas, SIA, Veikals, Dobele, Skolas 23

Autoriepas, veikals, Dobele, Brīvības 9a

Dobeles A un J, SIA, Dobele, Brīvības 9a

Jēkabsonu autodaļu veikals, Dobele, Brīvības 2

Jēkabsonu firma Jēkabs, SIA, Dobele, Brīvības 2

S.L. Serviss, SIA, Veikals, Dobele, K.Valdemāra 3

Štamers, ZS, Veikals, Auce, Stacijas 4

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Nērings, SIA

Baldones n., Baldone,

Silmaču 64, LV 2125

http://www.nerings.com

Uzņēmuma vadītājs -

Aigars Nērings ..........................................................29 463546

Menedžeris - Agnis ..........................................28 347438

Menedžeris - Aldis .............................................20 242420

Starteri, ģeneratori un rez. daļas -

Ilmārs .........................................................................................27 772265

Turbīnas kompresori un rez. daļas -

Jānis ............................................................................................29 327000

Dīzeļdegvielas sistēma un rez. daļas -

Kaspars ..................................................................................26 352635

Stūres mehānismi un rez. daļas -

Aigars ........................................................................................29 461000

Ķeguma Puduri, atpūtas komplekss

Ķeguma n., Tomes p., “Puduri”, LV 5020

Mob. tālr. ..............................................................................26 523410

http://www.kegumapuduri.lv

Atpūtas parki un dārzi

Katleja, SIA, Naudītes p., Brieži

Pokaiņu mežs, tūrisma objekts

Naudītes p., Vecpokaiņi

Tērvetes dabas parks, Tērvetes p., Tērvetes sils

BK Grupa, SIA

Krimuldas n., Krimuldas p.,

”Lielmeži”, LV 2144

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv

Būvtehnikas pakalpojumi

Universālā iekrāvēja, buldozera

pakalpojumi

Ekskavatoru pakalpojumi

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide

Auto tehniskā apskate,

reģistrācija

Auteko & Tüv Latvija, SIA, Dobeles

tehniskās apskates stacija

Dobele, Liepājas šoseja 29c

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,

Dobeles nodaļa, Dobele, Liepājas šoseja 29

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,

Zemgales reģiona nodaļa, Dobeles birojs

Dobele, Zaļā 28

Auto tirdzniecība

Haduko, SIA, Dobele, K.Barona 12 - 34

Rero serviss, SIA, Dobele, Liepājas šoseja 29

20


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Autokapsētas -

Būvmateriāli...

B

Autokapsētas

Auto-centrs, SIA, Autokapsēta

Dobele, Ausmas 1a

Auto-nets, SIA, Auto kapsēta

Dobele, Liepu 2b

Autokrāsas, autoķīmija;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Autodraugs, veikals, Dobele, Ausmas 1a

Autokrāsu veikals, Dobele, Gaurata 7

Vendiņi, SIA, Dobele, Gaurata 7

Autotransporta pakalpojumi

Jakubs, SIA, Dobele, Zaļā 87a

Bankas

SEB banka, Dobeles filiāle, Dobele, Brīvības 12

Swedbank, Dobeles filiāle

(pašapkalpošanās), Dobele, Baznīcas 14

Baznīcas, reliģiskās

organizācijas

Annenieku Evaņģēliski luteriskā draudze

Annenieku p.

Atmoda, Lejasstrazdu Vasarsvētku

draudze, Dobeles p., Lejasstrazdi

Auces baptistu draudze, Auce, Tehnikas 10

Auces Romas katoļu baznīca, Auce, Bēnes 29

Bēnes Romas katoļu draudze, Bēnes p., Bēne

Bērzes Evaņģēliski luteriskā draudze

Bērzes p., Bērze, Zvaņi

Bukaišu-Sniķeres Evaņģēliski luteriskā

draudze, Bukaišu p., Indrāni

Dobeles Evaņģēliski luteriskā baznīca

Dobele, Baznīcas 1

Dobeles Romas katoļu baznīca

Dobele, Baznīcas 10a

Gardenes ciema Vasarsvētku draudze

Auru p., Gardene, Priežu 6

Īles Evaņģēliski luteriskā draudze, Īles p.

Kalnamuižas Evaņģēliski luteriskā

draudze, Tērvetes p., Kalnamuižas baznīca

Labā vēsts, Dobeles Vasarsvētku

draudze, Dobele, Brīvības 3a

Penkules Evaņģēliski luteriskā draudze

Penkules p., Penkule, Ķesteri

Septītās dienas adventistu Auces

draudze, Auce, Rūpniecības 4

Septītās dienas adventistu Dobeles

draudze, Dobele, Gaismas 9

Vecauces Evaņģēliski luteriskā baznīca

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 1

Vecauces Evaņģēliski luteriskā draudze

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 1

Bērnu nami un aprūpe

Lejasstrazdi, ģimenes atbalsta centrs

Dobeles p., Lejasstrazdi, Namiņš

Bērnu preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Rūķītis, SIA, Veikals, Dobele, Baznīcas 12

Bērnudārzi, bērnu

audzināšana

Augstkalnes vidusskola, Pirmsskolas

izglītības grupa Zvaniņi

Augstkalnes p., Augstkalne, Zvaniņi

Auriņš, pirmsskolas izglītības iestāde

Auru p., Auri, Skolas 10a

Ābolītis, pirmsskolas izglītības iestāde

Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnu skola

Gardenes pamatskola, Pirmsskolas

izglītības grupa, Auru p., Gardene, Priežu 21

Jāņtārpiņš, pirmsskolas izglītības iestāde

Dobele, Zaļā 29

Kroņauces Annas Brigaderes pamatskola,

pirmsskolas izglītības grupa Sprīdītis

Tērvetes p., Kroņauce

Mazā sēta, SIA, Auce, Pļavas 1 - 3

Mazulis, pirmsskolas izglītības iestāde

Auce, Dzirnavu 4

Minkuparks, Jaunbērzes pirmsskolas

izglītības iestāde, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 9

Pīlādzītis, pirmsskolas izglītības iestāde

Auce, Ausmas 5

Riekstiņš, Annenieku pagasta pirmsskolas

izglītības iestāde, Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 6

Rūķīši, pirmsskolas izglītības iestāde

Bēnes p., Bēne, Sniķeres 8c

Spodrītis, Dobeles pirmsskolas izglītības

iestāde, Dobele, Zaļā 22

Valodiņa, Dobeles speciālā pirmsskolas

izglītības iestāde, Dobele, Upes 5

Vecauce, pirmsskolas izglītības iestāde

Vecauces p., Vecauce, Lielauces 21

Zvaniņš, Dobeles pirmsskolas izglītības

iestāde, Dobele, Puķu 8

Bibliotēkas

Aizstrautnieku bibliotēka

Dobeles p., Aizstrautnieki, Gaismiņas

Annenieku pagasta bibliotēka

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Auces novada bibliotēka, Auce, Jelgavas 1a

Auces novada bibliotēka, Bērnu nodaļa

Auce, Jelgavas 1a

Augstkalnes pagasta bibliotēka

Augstkalnes p., Augstkalne, Zvaniņi

Bēnes pagasta bibliotēka, Bēnes p., Bēne, Stacijas 8

Bikstu bibliotēka, Bikstu p., Biksti, Liepziedi

Bites bibliotēka, Tērvetes p., Kroņauce

Bukaišu bibliotēka, Bukaišu p., Bukaiši, Lidoņi

Dobeles novada centrālā bibliotēka

Dobele, Brīvības 23

Dobeles pagasta Lejasstrazdu

bibliotēka, Dobeles p., Lejasstrazdi, Stariņi

Īles pagasta bibliotēka, Īles p., Īle, Klintenes

Jaunbērzes bibliotēka

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Krimūnu bibliotēka

Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnu skola

Lielauces pagasta bibliotēka

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Naudītes bibliotēka

Naudītes p., Naudīte, Naudītes skola

Penkules bibliotēka, Penkules p., Penkule, Ielejas

Šķibes bibliotēka, Bērzes p., Šķibe, Upes 4

Tērvetes bibliotēka, Tērvetes p., Zelmeņi

Ukru pagasta bibliotēka, Ukru p., Ukri, Stariņi

Vītiņu pagasta bibliotēka, Vītiņu p., Vītiņi

Zebrenes pagasta bibliotēka

Zebrenes p., Zebrene, Upītes

Biedrības, nodibinājumi

Atziņa, Dobeles anonīmo alkoholiķu

atbalsta grupa, Dobele, K.Barona 1a

Ausma, Auces kultūrizglītības biedrība

Auce, Jelgavas 1a

Dobele Allegro, biedrība, Bēnes p., Vecmiķeļi

Dobele, Jaunatnes futbola centrs

Bērzes p., Bērze, Cielavas - 9

Dobeles Diabēta biedrība, Dobele, Brīvības 3

Dobeles invalīdu biedrība, Dobele, Brīvības 3

Dobeles rajona lauku partnerība,

biedrība, Dobele, Uzvaras 2

Dobeles šaha klubs, biedrība, Dobele, Baznīcas 6

Dobeles vācu kultūras biedrība, Dobele, Uzvaras 53d

Dziedra, Dobeles sieviešu interešu klubs

Dobele, Meža prospekts 6 - 3

Gold Barbell, biedrība, Dobeles p., Reķi

Laimiņa, Personu ar invaliditāti un

atbalstītāju biedrība, Dobele, K.Barona 3

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku

arodbiedrība, Dobeles starpnovadu arodbiedrības

organizācija, Dobele, Brīvības 15

Latvijas Sarkanais Krusts, Dobeles

komiteja, Dobele, Brīvības 3

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne,

Dobeles nodaļa, Dobele, Brīvības 3

Make Room Europe, nodibinājums

Dobele, Zemgales 40

Māriņa, Auces bērnu invalīdu biedrība

Auce, Miera 20

MK Šķibe, mednieku klubs

Bērzes p., Šķibe, Jasmīnu 10

Muldavas nami, biedrība, Dobele, Muldavas 7 - 16

Namiņš, Auces latviešu biedrības krīzes

centrs, Auce, Miera 20

Nākotne 9, biedrība, Bērzes p., Štaumaņi

Ozols, Dobeles mednieku klubs

Dobele, Meža prospekts 81

Pīlādzis, biedrība, Dobele, Brīvības 11

Saspraude, jauniešu izglītības un iniciatīvu

centrs, Dobele, Brīvības 23

Sporta un atpūtas komplekss Bērze

Bērzes p., Birzes - 1

Tomāts, dārzkopības entuziastu klubs,

Dobeles nodaļa, Auru p., Zaļumi

Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei,

biedrība, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Zaļā nama biedrība, Dobele, Zaļā 28

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Latvijas Būvinženieru savienība

Rīga, K.Barona 99b, LV 1012

Tālr. ...................................................................................................67 845910

Mob. tālr. .............................................................................29 172287

E-pasts: lbs@blbs.lv

http://www.buvinzenierusavieniba.lv

Biroja iekārtas un tehnika;

ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Dobeles biroju serviss, SIA, Dobele, Brīvības 21 - 1

Biškopība, biškopības

produkti

Grantiņi, ZS, Dobeles p., Grantiņi

Grantiņu medus, Dobeles p., Grantiņi

Lielvaicēni, ZS, Vītiņu p., Lielvaicēni

Būvmateriāli un

būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Balsts A, SIA, Veikals, Dobele, Bērzes 30

21


B

Būvmateriāli... -

Durvis...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Brikers Latvija, SIA, Dobele, Lauku 25

Ceplis, SIA, Lielauces p., Ķieģeļceplis

Merkurs-J, SIA, Auru p., Gardene, Rūtas 6

Tenachem, SIA, Dobele, Spodrības 3

Tenapors, SIA, Dobele, Spodrības 1

TENAX Install, SIA, Dobele, Spodrības 1

TENAX Panel, SIA, Dobele, Spodrības 1

TENAX, SIA, Dobele, Spodrības 1

Tirdzniecības nams Kurši, SIA,

Tirdzniecības nams, Dobele, Liepājas šoseja 19b

Vēris, veikals, Auce, Aspazijas laukums 7

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Guno M, SIA

Saldus n., Zvārdes p., “Pamati”, LV 3883

Tālr. ........................................................638 81195, 29 142702

http://www.gunom.lv

Ražo un piegādā aku grodus un grodu

vākus

Būvuzraudzība, būvvaldes

Bēnes pagasta būvvalde

Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Bērzes pagasta būvvalde, Bērzes p., Šķibe

Dobeles novada pašvaldība, Būvvalde

Dobele, Brīvības 15

Latvijas būvuzraugs, SIA

Tērvetes p., Kroņauce, Brīviņi

Mags, SIA, Dobele, Muldavas 3

Tērvetes novada pašvaldība, Būvvalde

Tērvetes p., Zelmeņi

Celtniecības, restaurācijas un

remonta darbi

Artifekss, SIA, Dobele, Pavasara 2a

Bērziņa būvfirma, SIA, Dobele, Uzvaras 53a

Bierens būve, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 10

Būvfirma L.B.K., SIA, Dobele, Uzvaras 53a

Hausbauer, SIA, Dobele, K.Barona 3

Inka-B.V., SIA, Dobele, Liepājas šoseja 27

JM būvniecība, SIA, Penkules p., Ozoliņi

Latbuvinvest, SIA, Dobele, Brīvības 10b

MD Būvnieks, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4 - 4

NMK Būve, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 3a - 5

Pēkaiņi, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Vizbuļi

RC Būvnieks, SIA, Dobele, Skolas 23

Rotonda, SIA, Dobele, Dainu 6 - 46

Seduļa būvprakse, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Zīdas

SK Partneris, SIA, Auce, Raiņa 21

Statum-A, SIA, Auru p., Auri, Skolas 11

Vides būve, SIA, Dobele, Muldavas 3

XEL Projekts, SIA, Dobele, Zaļā 26

Celtniecības tehnika un

iekārtas; noma

Agro Marts, SIA, Dobele, Krasta 4

Dobeles bagars, SIA, Dobele, Gaismas 19a

Ceļu un tiltu būve, remonts,

uzturēšana

Avotiņi, SIA, Dobeles p., Aizstrautnieki, Lejas Ozoliņi

Latvijas autoceļu uzturētājs, AS, Jelgavas

ceļu rajons, Dobeles nodaļa, Dobele, Brīvības 62

Latvijas Valsts ceļi, AS, Dobeles nodaļa

Dobele, Brīvības 10b

Piedāvājumi no citiem reģioniem

BK Grupa, SIA

Krimuldas n., Krimuldas p.,

”Lielmeži”, LV 2144

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv

Būvtehnikas pakalpojumi

Universālā iekrāvēja, buldozera

pakalpojumi

Ekskavatoru pakalpojumi

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide

Daiļamatniecība

Baltic Candles Ltd., SIA, Veikals

Dobele, Uzvaras 22

Dobeles amatu māja

Dobele, Baznīcas 8

Vācietis A., koktēlniecības amata

meistars, Auce, Sporta 6b

Darba apģērbs un darba

aizsardzības līdzekļi; ražošana,

remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Darba apģērbi, veikals, Dobele, Tirgus laukums 4

Regul DD, SIA, Dobele, Liepājas šoseja 29

Darba drošības organizēšana,

konsultācijas

Verso, SIA, Dobele, K.Valdemāra 3

Darbarīki, darbgaldi,

instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

WURTH, SIA, Veikals, Auru p., Vītoli

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Arkada serviss, SIA, instrumentu

darbnīca, veikals

Rīga, Puškina 7-29, LV 1050

Mob. tālr. ....................................29 642031, 29 547617

Tālr. ..................................................................................................67 215150

Fakss ..........................................................................................67 215152

E-pasts: arkada-serviss@inbox.lv

http://www.arkadaserviss.lv

Darbā iekārtošana

Nodarbinātības valsts aģentūra, Dobeles

filiāle, Dobele, Zaļā 27

Nodarbinātības valsts aģentūra, Dobeles

filiāle, Auces sektors, Auce, Jelgavas 1a

Datortehnika; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss

AVD Group, SIA, Dobele, Viestura 5

Datoru remonts, SIA, Dobele, Baznīcas 22

Ilva Ltd, SIA, Veikals, Dobele, Baznīcas 4

Labs veikals, datorsalons, Dobele, Tirgus laukums 4

Datoru programmatūra

Loranet, SIA, Naudītes p., Purviņi

Dārzkopība, dārzeņkopība

Daudziņi, SIA, Bērzes p., Bērze, Saliņas

Dārzi, ZS, Krimūnu p., Dārzi

Dārzniecība, ZS, Penkules p., Jaunzemgaļi

Lielvildavas, ZS, Auru p., Lielvildavas

Pumpuri, ZS, Penkules p., Pumpuri

Strautiņi, ZS, Penkules p., Strautiņi

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu

saimniecība, Augļkopības iecirknis

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Dārzkopības tehnika un

inventārs; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Status V, IK, Dobele, Uzvaras 2

Tehnika mežam un dārzam, veikals

Dobele, Uzvaras 2

Tehnikas veikals, SIA, Filiāle, Dobele, Muldavas 3

Degvielas tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, degvielas

uzpildes stacijas

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes

stacija, Dobele, Brīvības 60

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes

stacija, Tērvetes p., Tērvete, Runči

D.J., SIA, Auru p., Vītoli

D.J., SIA, Degvielas un auto gāzes

uzpildes stacija, Auce, Raiņa 30

D.J., SIA, Degvielas un auto gāzes

uzpildes stacija, Auru p., Vītoli

Gotika Auto, SIA, Degvielas uzpildes

stacija, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 1b

Lūcija, SIA, Degvielas uzpildes stacija

Circle, Dobele, J.Čakstes 1

Maiden, SIA, Degvielas uzpildes stacija

Auce, Brīvības 4

Oktāns, SIA, Auru p., Vītoli

Durvis un logi; izgatavošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

JVMD, SIA, Filiāle, Dobele, Uzvaras 3a

Labo logu aģentūra, Dobeles birojs

Dobele, Tirgus laukums 4 - 2.st.

22


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Durvis... -

Grāmatvedības...

G

Magrus, SIA, Auru p., Gardene, Ūdens 14

Vigus, IU, Dobele, Kazarmu 4

VKS, IK, Dobele, Liepājas šoseja 19

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Normand Enterprises, SIA

Saldus n., Saldus, Avotu 4c, LV 3801

Mob. tālr. ........................................................+371 25 754254

Ražots Saldū!

PVC logi un durvis

Koka karkasa mājas

Dzelzceļa būve un remonts

Dzelzceļa apkalpošana un remonts, SIA

Auru p., Liepziedi, Liepziedu 17

Dzelzceļa stacijas un

transports

Biksti, dzelzceļa stacija

Bikstu p., Biksti dzelzceļa stacija

Dobele, dzelzceļa stacija, Dobele, Stacijas 2

Dzērieni; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

ALK Outlet, veikals, Dobele, Uzvaras 5

Cīruļi, ZS, Auru p., Cīruļi

Ezerbrūzis, SIA, Naudītes p., Apgulde, Caunieši

Karaļavoti, SIA, Auce, Kaļķu 6

Tērvetes AL, AS, Tērvetes p., Kroņauce, Alus darītava

Tērvetes veltes, SIA, Tērvetes p., Zelmeņi, Krāces

Tērvetes vīni, vīna darītava

Tērvetes p., Zelmeņi, Krāces

Dzimtsarakstu nodaļas

Auces novada pašvaldība, Dzimtsarakstu

nodaļa, Auce, Jelgavas 1a

Dobeles novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa, Dobele, E.Francmaņa 6

Tērvetes novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa, Tērvetes p., Zelmeņi

Dzīvnieku kopšana un

tirdzniecība

Dino ZOO Centrs, veikals, Dobele, Brīvības 30

Innamix, SIA, Auce, Raiņa 26

Mix, veikals, Auce, Raiņa 26

Ekonomikas, biznesa

konsultācijas un pakalpojumi

Rankas meži, SIA, Dobele, Skolas 23

Elektroenerģijas ražošana,

apgāde

Auces BES, SIA, Auce, Aspazijas laukums 5 - 3

Dobeles Eko, SIA, Dobele, Spodrības 4

Dobeles HES, SIA, Dobele, Skolas 2b

HL Power, SIA, Auce, Aspazijas laukums 5 - 3

Elektromontāža

ECD, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 14

J.E.F., SIA, Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 14

Jes, SIA, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Dārza 4

Elektrotehniskās iekārtas un

materiāli; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Pus 12, veikals, Dobele, Brīvības 30

Ēdināšanas pakalpojumi

A.A.K. Trade, SIA, Dobele, Zaļā 1

Agrofirma Tērvete, AS, Ēdnīca

Tērvetes p., Kroņauce, Saime

Arsko, SIA, Dobele, Viestura 8a

D.J., SIA, Veikals - kafejnīca, Auce, Raiņa 30

Dream, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Atvaras

Dzirnaviņas, kafejnīca, Bikstu p., Biksti, Kafejnīca

Fanu pica, SIA, Dobele, K.Valdemāra 3

Firma Orions, SIA, Bikstu p., Biksti, Vienības

Gardēdājs, SIA, Dobele, Viestura 6a

Gardi gan, kafejnīca, Dobele, Viestura 6a

Kaprīze, kafejnīca, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Dārza 2

Karavāna, kafejnīca, Dobele, Muldavas 3a - 1.st.

Kebabmix, SIA, Dobele, Uzvaras 1

Kebabu nams, SIA, Dobele, Viestura 5

Kristīnes picērija un beķereja

Tērvetes p., Tērvete, Pagasta ēka

Lutauša galds, kafejnīca, Tērvetes p., Tērvetes sils

Madana, SIA, Tērvetes p., Tērvetes sils

Mammadaba, kafejnīca, Tērvetes p., Tērvetes sils

Mazcelmiņi, ZS, Tērvetes p., Gaismas

Māsa un Māsa, SIA, Dobele, Brīvības 22

Miltiņkrogs, kafejnīca, Bērzes p., Miltiņi, Atvari

M&B Brigzna, SIA, Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

Ozolāres1, SIA, Dobeles p., Ozolāres

Pie Elīnas, SIA, Veikals - kafejnīca

Auru p., Gardene, Priežu 16

RaCafe, restorāns, Dobele, Viestura 8a

Rasa, kafejnīca, Dobele, Uzvaras 2

Sporta centrs, kafejnīca, Dobele, Tērvetes 10

Sprīdīši Dobelē, kafejnīca, Dobele, Tērvetes 10

Sprīdīši, kafejnīca, Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

Sprīdītis, kafejnīca, Dobele, Zaļā 1

Tērvetes alus, alus bārs, Dobele, Tirgus laukums 3

Tērvetes Garša, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Tērvetes garšu restorāns, Dobele, Tirgus laukums 3

Toaster Bar, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Dārza 19

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu

saimniecība, Ēdnīca

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vēris, veikals - kafejnīca, Auce, Aspazijas laukums 7

Vipēdis, SIA, Dobele, Uzvaras 2

Ziedi, SIA, Ēdnīca - veikals, Bērzes p., Šķibe, Upes 1

Zoltners, restorāns, Tērvetes p., Kliņģeri

Finanšu darbība, kreditēšana

Attīstības finanšu institūcija Altum, AS,

Dobeles konsultāciju centrs, Dobele, Brīvības 7

Ātrais kredīts, SIA, Filiāle, Dobele, Zaļā 15

Banknote, filiāle, Dobele, Baznīcas 4a

Lafiko.lv, SIA, Dobeles filiāle, Dobele, Baznīcas 6

Nora, SIA, Valūtas maiņas punkts

Dobele, Uzvaras 2

Piedāvājumi no citiem reģioniem

“LatKredits.lv”, SIA

Rīga, Alauksta iela 9 | 59.kab. 6.stāvs,

LV 1009

Mob. tālr. .............................................................................29 027027

E-pasts: info@latkredits.lv

http://www.latkredits.lv

Fotopakalpojumi un

fotopreces

Dobeles foto, SIA, Dobele, Brīvības 13

Galdnieku darbi

GP koks, SIA, Auce, Vītiņu 4c

J.E.F., SIA, Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 14

Rewood Kuurland, SIA

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 1 - 30

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu

saimniecība, Galdniecība

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Gaļa, gaļas izstrādājumi;

pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Dūmiņš, mājražotāju bode, Dobele, Zaļā 24

Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne,

SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 26

Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA, Veikals

Dobele, Krasta 7

Saulītes AG, SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 26

Silāres, SIA, Augstkalnes p., Augstkalne, Beķeri

Šķietnieki IS, SIA, Zebrenes p., Šķietnieki

Gāzes apgāde un ierīces

Dins A, SIA, Dobele, Zaļā 32

D.J., SIA,

Gāzes balonu apmaiņas punkts, Auru p., Vītoli

Elme Messer L, SIA, Gāzes balonu

apmaiņas punkts, Dobele, Parka 1

Gaso, AS, Dobeles klientu apkalpošanas

centrs, Dobele, Uzvaras 27c

Gāzes līnija, SIA, Projektēšanas birojs

Dobele, Ozolu 2

Linde Gas, SIA, Gāzu tirdzniecības vieta

Dobele, Liepājas šoseja 27

Grants, smilts, akmens; ieguve,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

Dolomīts, SIA, Dobele, J.Čakstes 23

Graudu pārstrāde

A-Harvest, SIA, Augstkalnes p., Augstkalne, Āres - 2

Klēts, ZS, Bēnes p., Lūši

Grāmatas; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Globuss, grāmatnīca, Dobele, Brīvības 30

Grāmatvedības pakalpojumi,

audits

Bilarso, SIA, Dobele, K.Barona 10

Confidentum, SIA, Filiāle, Auce, Miera 29

De Libra, SIA, Dobele, Brīvības 10b

G.R. Ozols, SIA, Tērvetes p., Kroņauce, Ziedoņi

Revidentu serviss, SIA, Dobele, Krasta 4 - 39

Sangle, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4

Ventuss, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 10

Piedāvājumi no citiem reģioniem

HR1, SIA

Siguldas n., Sigulda, Kalmju 16, LV 2150

Mob. tālr. .............................................................................23 994966

E-pasts: info@hr1.lv

23


G

Grāmatvedības... -

Kafija...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Lielā Ina, individuālā darba veicēja

Rīga, Krasta iela 86 - 507.kab., LV-1019

Tālr. ........................................................67 134688, 28 662328

E-pasts: gramatvede@ilgak.lv

Grāmatveža konsultācija 24/7 telefona

zvana attālumā. Mūsu klienti saņem

profesionālu un zinošu grāmatvežu

atbildes, tiklīdz jautājumi rodas!

Gultas veļa un piederumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Langemans & Co, SIA

Bēnes p., Bēne, Rūpniecības 2c

Ģeodēzija, mērniecība,

kartogrāfija, topogrāfija

Dobeles mērnieks, SIA

Naudītes p., Naudīte, Saules 2

Rūķis AG, SIA, Dobele, Zaļā 32

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Gintus, SIA

Ozolnieku n., Ozolnieku p., Ozolnieki,

“Aizupe 172”, LV 3018

Mob. tālr. .............................................................................26 157714

Mērniecības darbi

Ieroči; labošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ieroči, SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 1b

Informatīvie pakalpojumi

Eiropas Savienības informācijas punkts

Dobele, Brīvības 23

Interneta pakalpojumi

Agrora, SIA, Dobele, Uzvaras 14b

imperial-baits.lv, internetveikals

Dobele, Uzvaras 14b

majasmilulis.lv, internetveikals, Dobele, Muldavas 3a

SL.Net, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4

Izdevniecības, apgādi

Firma Zemgale, SIA, Dobele, Brīvības 31

Izglītība, augstākā

Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

Mācību un pētījumu centrs Vecauce

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 6a

Izglītība, mākslas un mūzikas

Auces Mūzikas skola, Auce, Miera 29a

Bēnes Mūzikas un mākslas skola

Bēnes p., Bēne, Sniķeres 19

Dobeles mākslas skola

Dobele, Brīvības 27

Dobeles mūzikas skola, Dobele, Skolas 2

Izglītība, profesionālā

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā

vidusskola, Dobele, Katoļu 1

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā

vidusskola, Apguldes mācību komplekss

Naudītes p., Apgulde, Pils 1

Izglītība, vispārējā

Annenieku pamatskola

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 8

Auces vidusskola, Auce, J.Mātera 11

Augstkalnes vidusskola

Augstkalnes p., Augstkalne, Ezerpils

Bēnes vidusskola, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 27

Bērzupes speciālā internātpamatskola

Annenieku p., Annenieki

Bikstu pamatskola, Bikstu p., Alejas

Dobeles kristīgā pamatskola, Dobele, Dainu 8

Dobeles sākumskola, Dobele, Skolas 11

Dobeles Valsts ģimnāzija, Dobele, Dzirnavu 2

Dobeles 1. vidusskola, Dobele, Dzirnavu 4

Gardenes pamatskola, Auru p., Gardene, Priežu 21

Kroņauces Annas Brigaderes

pamatskola, Tērvetes p., Kroņauce

Lejasstrazdu sākumskola

Dobeles p., Lejasstrazdi, Stariņi

Mežinieku pamatskola

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Mežinieku skola

Penkules pamatskola, Penkules p., Penkule, Skola

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Pamūšas speciālā pamatskola

Bauskas n., Gailīšu p.,

”Pamūšas skola”, LV 3931

Direktore ....................................639 56285, 29 293844

Direktora vietn. ...............639 56235, 639 56155

Lietvede .................................................................................639 56211

E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv

http://pamusa.bauska.lv

Jaunrades centri, interešu

klubi

Jaunbērzes pagasta bērnu un jauniešu

izglītības un atpūtas centrs

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Jumtu segumi, jumiķu darbi

E & JJ, SIA, Dobele, Zemgales 52

Juridiskie pakalpojumi

Auces novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Auce, Raiņa 12

Dobeles novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Dobele, Brīvības 15

Dobeles rajona prokuratūra, Dobele, Viestura 10

Dobeles rajona tiesa, Dobele, Muldavas 16

Dobeles rajona tiesa, Zemesgrāmatu

nodaļa, Dobele, Muldavas 16

Mflow, SIA

Dobele, Miera 42

Tērvetes novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Tērvetes p., Zelmeņi

Valsts Probācijas dienests, Dobeles

teritoriālā struktūrvienība, Dobele, Muldavas 16

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Mob. tālr. ..............................................................................29 419049

E-pasts: inese.kurzemniece@gmail.com

http://www.inesku.lv

Juridiskās konsultācijas, pārstāvniecība

tiesā u.c. iestādēs. Paškontroles sistēmas

izstrāde mazajiem pārtikas ražotājiem.

Juvelierizstrādājumi; ražošana,

labošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Feja, mākslas salons

Saldus n., Saldus, Striķu 1, LV 3801

Mob. tālr. ..............................................................................26 464653

E-pasts: feja1@apollo.lv

Zelta un sudraba juvelierizstrādājumi.

Suvenīri, tekstils. Dabīga kosmētika.

Keramika, pinumi

Šarnas, SIA

Jelgava, Svētes 27, LV 3001

Mob. tālr. ..............................................................................27 080847

Pasūtījumu un remontu pieņemšana.

Bauskas n., Bauska, Slimnīcas 8, “Eila”

Tālr. ..................................................................................................639 28882

http://www.sharnas.lv

JUVELIERIZSTRĀDĀJUMU:

izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma,

remonts, gravēšana.

Kafija un tēja; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Rūķīšu tēja, ZS

Krimūnu p., Rūķīši

24


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Kancelejas preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Aģis, SIA, Veikals

Dobele, Viestura 5

Kažokzvēru audzēšana

Larix Silva, SIA

Dobeles p., Lejasstrazdi

Kokapstrāde

Erte Grupa, SIA

Auru p., Gardene, Jaunkļavas

Jeld-Wen Latvija, SIA, Ražotne

Dobele, Zaļā 105

Lasmans, SIA

Bēnes p., Bēne, Priedes

Latvia Packing, SIA

Auru p., Ziņģi

Timber Trade Development, SIA, Bikstu p., Akācijas

Vaiti, ZS, Vītiņu p., Vaiti

Kokapstrādes iekārtas un

instrumenti; ražošana,

remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Tehnika Auce, SIA, Auce, Tehnikas 14

Konditorejas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Positive Foods, SIA, Bēnes p., Dzenīši

Viestardi, SIA, Tērvetes p., Kroņauce, Viestardi - 1

Kontroles dienesti

Valsts augu aizsardzības dienests,

Zemgales reģionālā nodaļa

Dobele, Liepājas šoseja 29

Valsts ieņēmumu dienests, Dobeles

klientu apkalpošanas centrs, Dobele, Brīvības 10b

Kravu pārvadājumi,

ekspedīcija

401 Logistic, SIA, Dobele, Dainu 10 - 37

Adonīds, SIA, Dobele, Īles 6

AK Motors, SIA, Dobele, Viestura 6a - 3.st.

Bikstu piens, Kooperatīvā sabiedrība

Bikstu p., Biksti, Palejas 1

Ceļmalas, ZS, Dobele, Liepājas šoseja 27

G & M Transport, SIA, Dobele, Zemgales 48

Krieviņi, SIA, Jaunbērzes p., Krieviņi

Mazjukši JL, SIA

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 4b

Mazšķeltņi MV, SIA, Penkules p., Mazšķeltņi

Mazšķeltņi, ZS, Penkules p., Mazšķeltņi

Paugurīši A.J., SIA, Krimūnu p., Krimūnas, Paugurīši

Re parking, SIA, Dobele, Zaļā 87a

Ripo G, SIA, Dobele, Meža prospekts 2 - 31

Sigus B, SIA, Tērvetes p., Sigus

Ventus Line, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Grivika, IK

Jelgava, Lielā 24-29, LV 3001

Mob. tālr. ..............................................................................25 904905

Piedāvājam mēbeļu, iedzīves un iekārtu

pārvietošanu. Pārvadājam visdažādākās

kravas visā Latvijā, Baltijā un Eiropā.

Kultūras centri un

mākslinieciskie kolektīvi

Auces novada kultūras centrs

Auce, Ausmas 3

Bēnes tautas nams

Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Bikstu kultūras un sporta centrs

Bikstu p., Laukvidi

Bukaišu tautas nams

Bukaišu p., Bukaiši, Lidoņi

Dobeles pilsētas kultūras nams

Dobele, Baznīcas 6

Īles tautas nams, Īles p., Īle

Jaunbērzes kultūras nams

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Kaķenieku kultūras un sporta centrs

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Krimūnu tautas nams, Krimūnu p., Krimūnas

Lielauces tautas nams

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Penkules kultūras nams, Penkules p., Penkule, Dailes

Tērvetes novada kultūras nams, Tērvetes p., Zelmeņi

Ukru tautas nams, Ukru p., Ukri, Stariņi

Vītiņu tautas nams, Vītiņu p., Vītiņi

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Akācijas, ZS, Bikstu p., Akācijas

DAV, SIA, Dobele, Parka 1

RaWood Penkule, SIA, Penkules p., Gateris

Ķīmiskā tīrīšana

Irve, SIA, Pieņemšanas punkts, Dobele, Uzvaras 2

Ķīmiskās preces un izejvielas;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība,

ražotājfirmu pārstāvniecības

Baltic Candles Ltd., SIA, Dobele, Uzvaras 22

BC Trade Ltd., SIA, Dobele, Uzvaras 22

Besta, SIA, Dobele, Dzirnavu 1

Spodrība, AS, Dobele, Dzirnavu 1

Labiekārtošana,

apzaļumošana; projektēšana,

ierīkošana

Bruģētava, SIA, Bērzes p., Ģērķi

Dobeles komunālie pakalpojumi, SIA

Dobele, Spodrības 2

Kancelejas... -

Lauksaimniecības...

Piedāvājumi no citiem reģioniem

BK Grupa, SIA

Krimuldas n., Krimuldas p.,

”Lielmeži”, LV 2144

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv

Iepērk cirsmas un īpašumus visā Latvijā

Hārvesteru, forvarderu, kokvedēju

pakalpojumi

Smagsvara treilera pakalpojumi

Ekskavatora pakalpojumi risu

līdzināšanai un meža ceļa remontam

Pašizgāzēju pakalpojumi

Meža īpašumu vērtēšana

Stigošanas, dastošanas pakalpojumi

Lauksaimniecība, bioloģiskā

Baltiņi, ZS, Lielauces p., Baltiņi

Vizbuļi, ZS, Veselīgas vides saimniecība

Penkules p., Vizbuļi

Zaļā muiža, SIA, Krimūnu p., Plepīši

Lauksaimniecības kultūru

audzēšana

Agrar Union, SIA, Dobele, Ausmas 2a

Agro Grauds, SIA, Dobele, Zaļā 33 - 24

Agrofirma Tērvete, AS, Tērvetes p., Kroņauce, Tišas

Agrolats, SIA, Dobele, Brīvības 10b

AKL SIA, SIA, Krimūnu p., Agra

Anšītes, ZS, Jaunbērzes p., Anšītes

Aņģi, ZS, Bērzes p., Glāznieki

Arāji, ZS, Bukaišu p., Bukaiši, Arāji

Auciņi, ZS, Tērvetes p., Kroņauce, Auciņi

Auru grauds, kooperatīvā sabiedrība, Auru p., Ziņģi

Ausekļi, ZS, Augstkalnes p., Ausekļi

Bieļas, ZS, Tērvetes p., Bieļas

Blīkšķi, ZS, Augstkalnes p., Dobumi

Dāmnieki, lauksaimniecības

kooperatīvā sabiedrība

Tērvetes n., Tērvetes p., Zelmeņi,

“Dāmnieki”, LV 3730

E-pasts: damnieki@apollo.lv

Valdes priekšsēdētājs,

mob. tālr. ..............................................................................29 165861

Agronome, mob. tālr. ...................................29 421287

Dārziņi, ZS, Augstkalnes p., Augstkalne, Dārziņi

Divi ozoli, SIA, Lielauces p., Ķieģeļceplis

Domnieki, SIA, Jaunbērzes p., Ošlejas

Elgaard Agro, SIA, Dobele, K.Valdemāra 2 - 7

FT Agro, SIA, Auru p., Auri, Adatiņa

Gravenieki, ZS, Tērvetes p., Tērvete, Gravenieki

Griķi, ZS, Bukaišu p., Griķi

Grīvas-1, ZS, Vītiņu p., Grīvas - 1

Gundegas, ZS, Krimūnu p.

Hansa Uni, SIA, Bukaišu p., Skola - 3

HG atmodas, SIA, Dobele, K.Valdemāra 2 - 7

L

25


L

Lauksaimniecības... -

Mākslas...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ingleby Dobele Agro, SIA, Krimūnu p., Agra

Jaunbutki, ZS, Ukru p., Jaunbutki

Jaunruči, ZS, Bukaišu p., Lielruči

Kadiķu mala, ZS, Auce, Alkšņu 6

Krīgeri, SIA, Īles p., Īle, Akācijas

Kvietes, ZS, Augstkalnes p., Upšas

Ķauķi, ZS, Ukru p., Jaunstrautiņi

Latvijas Grauds, SIA, Krimūnu p., Krimūnas, Paugurīši

Laukpēteri, ZS, Bikstu p., Laukpēteri

Lauku agro, SIA, Jaunbērzes p., Ošlejas

Lazdiņi, ZS, Krimūnu p., Lazdiņi

Lielsaukas, ZS, Augstkalnes p., Smēdes

Līgotnes grupa, SIA, Auru p., Līgotnes

Līvi Z, ZS, Augstkalnes p., Augstkalne, Silmači

Mazbaldonas, ZS, Penkules p., Baldonas

Mazpopes, ZS, Bikstu p., Mazpopes

Māliņi, ZS, Bukaišu p., Māliņi

Meldrāji M, ZS, Naudītes p., Apgulde, Meldrāji

Mežābeles, ZS, Augstkalnes p., Augstkalne, Mežābeles

Muldas, ZS, Bikstu p., Muldas

Ozoli, ZS, Penkules p., Avoti

Ozoliņi, ZS, Jaunbērzes p., Ozoliņi

Paugurīši, ZS, Krimūnu p., Krimūnas, Paugurīši

Putras, ZS, Ukru p., Putras

Rožkalni, ZS, Tērvetes p., Rožkalni

Sabiedrība Mazauce, SIA, Ukru p., Ukri, Ezera 10

Silaine, SIA, Augstkalnes p., Dzeguzēni

Stārki, ZS, Tērvetes p., Stārki

Stoķi, ZS, Bērzes p., Stoķi

Straumēni, ZS, Penkules p., Straumēni

Strazdi, ZS, Tērvetes p., Kroņauce, Strazdi

Tand Ukri, SIA, Bēnes p., Vecmiķeļi

Vecstēguļi, ZS, Tērvetes p., Vecstēguļi

Zariņi, ZS, Jaunbērzes p., Zariņi

Ziedi, ZS, Bērzes p., Ziedi

Ziediņi, ZS, Bikstu p., Biksti, Silāres

Zīlītes, ZS, Bērzes p., Miltiņi, Zīlītes

Zītari, ZS, Auru p., Zītari

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Griezes Grauds, ZS

Saldus n., Nīgrandes p.,

”Griezes Grauds”, LV 3898

Tālr. ........................................................638 42639, 29 452651

E-pasts: griezesgrauds@tvnet.lv

Graudkopība, vasarāji, ziemāji, zālāji,

āboliņš, timotiņš, rapsis. Audzējam un

pārdodam ziemas un vasaras kviešus,

miežus, auzas. Zālāju sēklas.

Lauksaimniecības

pakalpojumi

ARIS īpašumi, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Liepu 13

Dāmnieki, lauksaimniecības

kooperatīvā sabiedrība

Tērvetes n., Tērvetes p., Zelmeņi,

“Dāmnieki”, LV 3730

E-pasts: damnieki@apollo.lv

Valdes priekšsēdētājs,

mob. tālr. ..............................................................................29 165861

Agronome, mob. tālr. ...................................29 421287

JT Agro & Forest, SIA

Dobele, Uzvaras 22

Vītiņi Eko, SIA, Vītiņu p., Līči

Ziedi JP, SIA, Auru p., Ziedi 1

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Skaistmales, ZS

Kuldīgas n., Vārmes p.,

”Skaistmales”, LV 3333

Latraps graudu un rapšu pieņemšanas

punkts Vārmē .............28 623771, 29 443233

E-pasts: skaistmales@gmail.com

Graudi, rapsis, Latraps Vārmē,

iekrāvējtehnikas pakalpojumi

Lauksaimniecības produktu

uzpirkšana un sagāde

Agrotirdzniecības kompānija, SIA

Augstkalnes p., Augstkalne, Āres

Elagro, SIA, Auru p., Oši

Lauksaimniecības tehnika un

inventārs; remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, noma

A.A.Krams, SIA, Veikals, Auru p., Magones

Agro-Kaķenieki, SIA, Mehāniskās

darbnīcas, Annenieku p., Kaķenieki

Agrolats Holding, AS, Dobele, Brīvības 10b

AR Agro, SIA, Dobeles p., Varavīksnes

Dobeles agroapgāde, SIA, Dobele, Uzvaras 26

Go tehnika, SIA, Dobele, Skolas 23

HG Farming, SIA, Dobele, Īles 2

SER, SIA, Krimūnu p., Akācijas, Akācijas 6

Lietoti apģērbi, apavi;

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Līga Mitrevica, IK, Dobele, Skolas 26 - 75

Paradīze, veikals, Dobele, Tirgus laukums 2

R.D.A., SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 10a

R.D.A., SIA, Veikals, Dobele, Muldavas 16

Lombardi, ieķīlāšana

Moda Kapitāls, AS, Dobeles filiāle

Dobele, Uzvaras 1

Vita Lombards, Dobele, Tirgus laukums 4

Lopbarība; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Smoteks, SIA, Veikals, Dobele, Spodrības 4

Lopkopība

Agro-Kaķenieki, SIA

Annenieku p., Kaķenieki, Mehāniskās darbnīcas

Agrofirma Zelta druva, SIA, Bērzes p., Darbnīcas

Bites, ZS, Annenieku p., Bites

Bites, ZS, Bikstu p., Bites

Brīvzemnieki, ZS, Bikstu p., Brīvzemnieki

Cūku komplekss Kroņauce, Auru p., Pogas 1

Druvas, ZS, Vītiņu p., Druvas

Dukāti, ZS

Vītiņu p., Dukāti

Ezeriņi, ZS

Lielauces p., Ezeriņi

Imantas, komplekss

Annenieku p., Imantas

Jaunpils pagasta U.Vārpiņa ZS

Zebrenes p., Klētnieki

Kokles, ZS

Bikstu p., Krāces

Kraujas, ZS

Bikstu p., Krāces

Latvi Dan Agro, SIA

Jaunbērzes p., Ošlejas

Luksi, SIA

Tērvetes p., Kroņauce, Ziedoņi - 10

Mežmaļi, ZS

Zebrenes p.

Penkule, SIA

Penkules p., Kantoris

Vārpa Agro, SIA, Annenieku p., Slagūnas dzirnavas

Vizbuļi, ZS, Penkules p., Vizbuļi

Ziedi JP, SIA, Komplekss, Dobeles p., Kalna Oši

Ziedi, SIA, Bērzes p., Šķibe, Upes 1

Ziedi, SIA, Ferma, Bērzes p., Šķibe

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Latvijas Gaļas liellopu audzētāju

asociācija, SIA

Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči,

Izstāžu komplekss Rāmava, LV 1076

Mob. tālr. ....................................29 415054, 26 487982

Gaļas šķirņu liellopu ciltsdarbs.

Konsultācijas liellopu audzēšanā.

Maize, miltu izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bēnes PB, SIA, Maizes ceptuve

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 29

Dobeles dzirnavnieks, AS, Dobele, Spodrības 4

Lielauces Kliņģeris, SIA

Lielauces p., Lielauce, Kastaņas

Tērvetes maize, SIA, Ceptuve, Tērvetes p., Straumes

Mākslas saloni, izstāžu zāles,

galerijas

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Feja, mākslas salons

Saldus n., Saldus, Striķu 1, LV 3801

Mob. tālr. ..............................................................................26 464653

E-pasts: feja1@apollo.lv

Zelta un sudraba juvelierizstrādājumi.

Suvenīri, tekstils. Dabīga kosmētika.

Keramika, pinumi

26


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Medicīnas tehnika, instrumenti,

preces un piederumi

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Piedāvājumi no citiem reģioniem

SIA “Ozolu maize”

Smiltenes n., Smiltene, Drandu 6a, LV 4729

Mob. tālr. .............................................................................26 310413

Mob. tālr. .............................................................................29 558200

Krāšņu apvalki, piparkūkas

Pie Elīnas, SIA, Veikals

Auru p., Gardene, Priežu 16

Pils matrači, ražošanas cehs

Naudītes p., Apgulde, Pils 1

Sandra mēbeles, SIA

Auru p., Gardene, Silvidi

Vārnu galdniecība, SIA

Auru p., Liepziedi, Dūmi

Medicīnas... -

Netradicionālā...

N

ReTone, SIA

Rīga, K.Barona 64, LV 1011

Tālr. ..................................................................................................67 276788

E-pasts: info@retone.lv

http://www.retone.lv

Iekšauss un aizauss dzirdes aparātu

tirdzniecība, pielāgošana. To piederumi

un remonts.

Meliorācijas darbi

Auces meliorators, SIA

Auce, Brīvības 2

Sēta, SIA, Auce, Pļavas 1 - 1

Piedāvājumi no citiem reģioniem

BK Grupa, SIA

Krimuldas n., Krimuldas p.,

”Lielmeži”, LV 2144

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv

Būvtehnikas pakalpojumi

Universālā iekrāvēja, buldozera

pakalpojumi

Ekskavatoru pakalpojumi

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide

Metālapstrāde

ADP 7, SIA, Dobele, Liepājas šoseja 27

Bēnes tehniskais serviss, SIA

Bēnes p., Bēne, Rūpniecības 2

East Metal, SIA, Dobele, Uzvaras 55

JN Metal, SIA, Auru p., Gardene

MetPro, SIA, Auru p., Gardene, Kalna 3a

MM Industry, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Strautiņi 2

NIL Industry, SIA, Auru p., Gardene

Servio, SIA, Auce, Tehnikas 8

SPRIKserviss, SIA, Auru p., Caunas

Metālizstrādājumi; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Dekors, SIA, Dekoratīvo

metālizstrādājumu darbnīca, Auce, Lejas 21

Edmetal, SIA, Auru p., A.S

Metalperformer, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 10

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

TM Capital, SIA, Filiāle, Dobele, Liepājas šoseja 19a

Mežizstrāde

Dienvidi plus, SIA, Auce, Aspazijas laukums 3

Kalnkoks, SIA, Zebrenes p., Zebrene, Avoti - 3

UM Wood Industry, SIA, Auce, Miera 4a - 3

Piedāvājumi no citiem reģioniem

BK Grupa, SIA

Krimuldas n., Krimuldas p.,

”Lielmeži”, LV 2144

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv

Iepērk cirsmas un īpašumus visā Latvijā

Hārvesteru, forvarderu, kokvedēju

pakalpojumi

Smagsvara treilera pakalpojumi

Ekskavatora pakalpojumi risu

līdzināšanai un meža ceļa remontam

Pašizgāzēju pakalpojumi

Meža īpašumu vērtēšana

Stigošanas, dastošanas pakalpojumi

Mežkopības un mežizstrādes

tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Dārme, SIA, Dobele

Dārme, SIA, Veikals, Dobele, E.Francmaņa 10

Mežsaimniecība

Līcīši, ZS, Auce, A.Brigaderes 17

MTS serviss, IK, Annenieku p., Mušas

Sindža SK, SIA, Zebrenes p., Zebrene, Avoti - 2

Zemgales virsmežniecība,

Dobeles birojs, Dobele, Brīvības 7b

Mēbeles; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bemebel, SIA, Bēnes p., Bēne, Jaunā 4

C 1, ZS, Auru p., Gardene, Rūtas 9

KLZ, SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 10a

Muzeji

Annas Brigaderes muzejs Sprīdīši

Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

Auces novada muzejs, Auce, Jelgavas 1a

Dobeles Novadpētniecības muzejs

Dobele, Brīvības 7

Novadpētniecības krātuve Tērvetē

Tērvetes p., Tērvetes līči

Pētera Upīša piemiņas muzejs, Dobele, Graudu 1

Pikšas, K.Ulmaņa piemiņas muzejs

Bērzes p., Pikšas

Tērvetes vēstures muzejs

Tērvetes p., Tērvete, Jērumi

Vecauces pils, Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11

Mūzikas instrumenti, skaņu un

gaismas iekārtas;

izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Eiropas skaņa, SIA

Rīga, Ķengaraga 6, LV 1063

Mob. tālr. ....................................29 228663, 29 119489

E-pasts: viktors2804@gmail.com,

janis@md.lv

http://www.europeansound.lv, www.md.lv

Namu apsaimniekošana

Auces komunālie pakalpojumi, SIA, Auce, Miera 29

Avots S, SIA, Dobele, Viestura 6a

Dobeles namsaimnieks, SIA, Dobele, Zaļā 3

Nameja māja, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 9

Pils nekustamie īpašumi, SIA

Bērzes p., Šķibe, Jasmīnu 13

Skolas 24, biedrība, Dobele, Skolas 24

Nekustamais īpašums

Agro Investment, SIA, Dobele, Uzvaras 2

Agrolats Nekustamie īpašumi, SIA

Dobele, Brīvības 10b

EK Auce, SIA, Auce, Miera 27

Jaunagra, SIA, Krimūnu p., Agra

Log & S, SIA, Dobeles p., Varavīksnes

L.W.H., SIA, Dobele, Baznīcas 12

Moviandrs, SIA, Bērzes p., Kaltes

Nybo Embro, SIA, Dobele, Brīvības 58a

RE Holding, SIA, Dobele, Skolas 23

Netradicionālā medicīna

Audra D., dziedniece, Auce, Skolas 21 - 4

Dzīves un veselības problēmu tautas

dziedniecības centrs, Dobele, Uzvaras 3

LSMM, SIA, Dobele, Priežu 9

27


N

Noliktavu... -

Pārtikas...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Noliktavu pakalpojumi un

aprīkojums

Dobeles PB, SIA, Noliktava, Dobele, Skolas 6

Notāri

Popele I., zvērināts notārs, Dobele, Brīvības 10b

Optika, brilles; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts

Optika Metropole, salons, Dobele, Brīvības 30

Ozolu optika, SIA, Salons, Dobele, Zaļā 10

Parfimērijas un kosmētikas

izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Drogas, AS, Veikals, Dobele, Baznīcas 14

Faberlic Baltija, SIA, Preču izsniegšanas

punkts, Dobele, Zaļā 1

Fenneks, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 21

Hestia, SIA, Dobele, Meža prospekts 4

Oriflame Latvija, SIA, Dobeles konsultanta

apkalpošanas centrs, Dobele, Zaļā 26

Pasākumu organizēšana

Biļešu serviss, SIA, Tirdzniecības vieta

Dobele, J.Čakstes 1

Cīskas, ZS, Bikstu p.

Pasts

Auces pasta nodaļa, Auce, Raiņa 19

Augstkalnes pasta nodaļa

Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

Auru pasta nodaļa, Auru p., Auri, Skolas 8

Bēnes pasta nodaļa, Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Bikstu pasta nodaļa, Bikstu p., Biksti, Liepziedi

Bukaišu pasta nodaļa, Bukaišu p., Bukaiši, Rotas - 2

Dobeles 1. pasta nodaļa, Dobele, Uzvaras 3

Jaunbērzes pasta nodaļa

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Kaķenieku pasta nodaļa

Annenieku p., Kaķenieki, Draudzības 1

Krimūnu pasta nodaļa, Krimūnu p., Krimūnas

Ķeveles pasta pakalpojumu punkts

Vītiņu p., Ķevele, Līgotnes - 20

Lielauces pasta pakalpojumu punkts

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Miltiņu pasta nodaļa, Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 1

Naudītes pasta nodaļa

Naudītes p., Naudīte, Ziedugravas 1 - 4

Penkules pasta nodaļa, Penkules p., Penkule, Ielejas

Zebrenes pasta pakalpojumu punkts

Zebrenes p., Zebrene, Palejas

Zelmeņu pasta nodaļa, Tērvetes p., Zelmeņi

Pašvaldības

Auces novada pašvaldība, Auce, Jelgavas 1

Auces novada pašvaldība, Bēnes pagasta

pārvalde, Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Auces novada pašvaldība, Īles pagasta

klientu apkalpošanas punkts, Īles p., Īle, Mālnieki

Auces novada pašvaldība, Lielauces

pagasta pārvalde, Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Auces novada pašvaldība, Ukru pagasta

klientu apkalpošanas punkts, Ukru p., Ukri, Stariņi

Auces novada pašvaldība, Vītiņu pagasta

pārvalde, Vītiņu p., Vītiņi

Dobeles novada pašvaldība, Dobele, Brīvības 15

Dobeles novada pašvaldība, Annenieku

pagasta pārvalde, Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Dobeles novada pašvaldība, Auru pagasta

pārvalde, Auru p., Auri, Skolas 8

Dobeles novada pašvaldība, Bērzes

pagasta pārvalde, Bērzes p., Šķibe, Upes 1

Dobeles novada pašvaldība, Bikstu

pagasta pārvalde, Bikstu p., Biksti, Liepziedi

Dobeles novada pašvaldība, Dobeles

pagasta pārvalde

Dobeles p., Aizstrautnieki, Gaismiņas

Dobeles novada pašvaldība, Izglītības

pārvalde, Dobele, Brīvības 15

Dobeles novada pašvaldība, Jaunbērzes

pagasta pārvalde

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Dobeles novada pašvaldība, Krimūnu

pagasta pārvalde

Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnu skola

Dobeles novada pašvaldība, Kultūras un

sporta pārvalde, Dobele, Brīvības 17

Dobeles novada pašvaldība, Naudītes

pagasta pārvalde

Naudītes p., Naudīte, Naudītes skola

Dobeles novada pašvaldība, Penkules

pagasta pārvalde, Penkules p., Penkule, Vecā skola

Dobeles novada pašvaldība, Zebrenes

pagasta pārvalde, Zebrenes p., Zebrene, Upītes

Tērvetes novada pašvaldība, Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada pašvaldība, Augstkalnes

pagasta pārvalde

Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

Tērvetes novada pašvaldība, Bukaišu

pagasta pārvalde, Bukaišu p., Bukaiši, Rotas

Pārtikas piedevas, garšvielas;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

GB Fit, SIA, Dobeles p., Reķi

Pārtikas tirdzniecība, veikali

100 grami dabas, SIA, Veikals, Dobele, Zaļā 1

Agrofirma Tērvete, AS, Tirdzniecības

daļa, Dobele, Tirgus laukums 4

Agrofirma Tērvete, AS, Veikals, Dobele, Uzvaras 5

A.R.D. Mēnestiņš, SIA,

Veikals - kafejnīca

Tērvetes p., Kroņauce, Mēnestiņš

Bēnes PB, SIA, Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Bēnes PB, SIA, 1. veikals

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 12

Bēnes PB, SIA, 2. veikals, Auce, Vītiņu 11

Bēnes PB, SIA, 3. veikals, Auce, Raiņa 3

Bēnes PB, SIA, 4. veikals, Dobele, Skolas 26

Bēnes PB, SIA, 8. veikals

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 29a

Bēnes PB, SIA, 9. veikals

Naudītes p., Apgulde, Dārza

Bēnes PB, SIA, 15. veikals

Penkules p., Penkule, Ceļmalas

Bēnes PB, SIA, 17. veikals

Lielauces p., Lielauce, Centrs

Bēnes PB, SIA, 18. veikals

Zebrenes p., Zebrene, Palejas

Bēnes PB, SIA, 19. veikals

Bukaišu p., Bukaiši, Spīdolas

Bēnes PB, SIA, 20. veikals

Augstkalnes p., Augstkalne, Indrāni

Bēnes PB, SIA, 24. veikals

Annenieku p., Kaķenieki, Draudzības 1

Bēnes PB, SIA, 25. veikals

Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 1

Bēnes PB, SIA, 26. veikals

Auru p., Gardene, Priežu 14

Bēnes PB, SIA, 27. veikals

Ukru p., Ukri, Druvas 1a

Bēnes PB, SIA, 28. veikals

Ukru p., Sniķere

Bēnes PB, SIA, 29. veikals

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 5 - 4

Bēnes PB, SIA, 30. veikals

Īles p., Īle, Puķītes

Bēnes PB, SIA, 32. veikals

Tērvetes p., Tērvete, Grāmatnieki

Bēnes PB, SIA, 33. veikals

Tērvetes p., Zelmeņi

Bēnes PB, SIA, 41. veikals

Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Bēnes PB, SIA, 51. veikals

Bēnes p., Bēne, Sniķeres 2a

Brika, SIA

Bikstu p., Biksti, Ievziedi

Dažādas preces, SIA, Veikals

Tērvetes p., Tērvete, Īkšķīši

D.J., SIA, Veikals - kafejnīca

Auce, Raiņa 30

D.J., SIA, Veikals un kafejnīca, Auru p., Vītoli

Dobeles PB, SIA, Dobele, Uzvaras 3a

Dobeles PB, SIA, 4. veikals, Dobele, Krasta 7

Dobeles PB, SIA, 8. veikals, Dobele, Zaļā 87

Dobeles PB, SIA, 23. veikals, Dobele, Brīvības 58

Dobeles PB, SIA, 24. veikals

Dobele, Tirgus laukums 5

Dobeles PB, SIA, 33. veikals

Dobeles p., Lejasstrazdi

Dobeles PB, SIA, 34. veikals

Krimūnu p., Krimūnas, Administratīvā ēka

Elvi, veikals, Auce, Aspazijas laukums 3

Elvi, veikals, Bikstu p., Biksti, Vienības

Fortuna EK, SIA, Auce, Aspazijas laukums 3

Ieva, veikals - kafejnīca, Auce, Raiņa 43

Kaija 5, SIA, Veikals, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 7

Kreizii, SIA, Dobele, Krasta 11

Linda, veikals, Auru p., Auri, Skolas 2 - 10

Maxima X, veikals, Dobele, Baznīcas 14

Maxima X, veikals, Dobele, Zaļā 19

Mārksmens, SIA, Dobele, Muldavas 3a

mini top!, veikals, Annenieku p., Ezeriņi

mini top!, veikals, Bēnes p., Bēne, Stacijas 10

mini top!, veikals, Bērzes p., Šķibe

mini top!, veikals, Dobele, Ausmas 20a

mini top!, veikals, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 4

Pie Elīnas, SIA, Auru p., Gardene, Priežu 20a

Pie Elīnas, SIA, Veikals - kafejnīca

Auru p., Gardene, Priežu 16

Pie manis, veikals, Bikstu p., Biksti, Ievziedi

RIMI Hipermārkets Dobele, veikals

Dobele, Brīvības 30

Roga, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 23

RV Kodoli, SIA, Veikals, Auru p., Ķirpēni, Upes 5 - 4

RV Kodoli, SIA, Veikals, Krimūnu p., Centrs

Saime, veikals, Tērvetes p., Kroņauce, Saime

Salmes bode, veikals

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 11

Santaro, SIA, Veikals

Annenieku p., Kaķenieki, Draudzības 1a

Smuidra, SIA, Krimūnu p., Riekstiņi

Supernetto, veikals, Dobele, Brīvības 10a

Tērvetes pūpoli, SIA, Veikals

Tērvetes p., Zelmeņi, Pūpoli

top!, lielveikals, Dobele, Muldavas 3a

top!, veikals, Auce, Baznīcas 1

Ūse, SIA, Veikals, Tērvetes p., Zelmeņi

Vēris, veikals - kafejnīca, Auce, Aspazijas laukums 7

Zibi, SIA, Auce, Aspazijas laukums 7

Ziedugravas, SIA, Veikals

Naudītes p., Naudīte, Ziedugravas 1

28


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Tukuma n., Tukums, LV 3101

Mob. tālr. ..............................................................................29 419049

E-pasts: inese.kurzemniece@gmail.com

http://www.inesku.lv

Augļu sukādes, ķiploku izstrādājumi,

tējas.

Paškontroles sistēmas izstrāde

mazajiem pārtikas ražotājiem.

Pārtikas vairumtirdzniecība

Mārksmens, SIA, Vairumtirdzniecības

bāze, Dobele, Bērzes 19

Piens un piena produkti;

pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Agrofirma Jelgava, SIA, Bērzes p., Darbnīcas

Pirotehnika

Petarde Ltd, SIA, Veikals, Dobele, Liepājas šoseja 19f

Pirtis un saunas

Auru Cīruļi, viesu nams, Auru p., Cīruļi

Firma Orions, SIA, Pirts, Bikstu p., Biksti, Vienības

Jes, SIA, Pirts, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 12

Policija, valsts un pašvaldības

Auces novada pašvaldības policija, Auce, Raiņa 2

Dobeles novada pašvaldības policija

Dobele, Brīvības 15

Tērvetes novada pašvaldības policija

Tērvetes p., Zelmeņi

Poligrāfijas pakalpojumi

Firma Zemgale, SIA, Tipogrāfija, Dobele, Brīvības 31

Poliklīnikas, veselības un

rehabilitācijas centri

Aksanas Utenkovas ārsta prakse, SIA

Dobele, Uzvaras 4a

Aksanas Utenkovas ārsta prakse, SIA,

Filiāle, Naudītes p., Apgulde, Pils 4

Aksanas Utenkovas ārsta prakse, SIA,

Filiāle, Naudītes p., Naudīte, Ziedugravas 1 - 1

Apines M. ģimenes ārsta prakse, Dobele, Ādama 2

Auces doktorāts, SIA, Auce, Raiņa 4

Auces slimnīca, SIA, Ambulatorie

pakalpojumi, Auce, Tehnikas 12

Bergmanes A. ģimenes ārsta prakse

Dobele, E.Francmaņa 10

Bēnes doktorāts, SIA

Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Centrālā laboratorija, SIA, Analīžu

noņemšanas punkts, Dobele, E.Francmaņa 10

Centrālā laboratorija, SIA, Auces filiāle

Auce, Jelgavas 1a

Cīrules I. ģimenes ārsta prakse

Dobele, Ādama 2

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA,

Ambulatorā daļa, Dobele, Ādama 2

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA,

Pēdas aprūpes kabinets, Dobele, Ādama 2

Dobžanskas I. ārsta pediatra prakse, Auce, Raiņa 4

Dosbergas M. ģimenes ārsta prakse

Bukaišu p., Bukaiši, Jauntērvetes

Dosbergas M. ģimenes ārsta prakse,

Filiāle, Ukru p., Ukri, Stariņi

Džūkste, SIA, Veselības centrs

Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu

noņemšanas punkts, Dobele, Uzvaras 4a

Erniņas M. ģimenes ārsta prakse

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Erniņas M. ģimenes ārsta prakse, Filiāle

Īles p., Īle, Mālnieki

Freibergas S. dermatologa un

kosmetologa prakse, Dobele, Brīvības 11a

I. Dūrējas ģimenes ārsta prakse, SIA

Dobele, Uzvaras 4a

I. Dūrējas ģimenes ārsta prakse, SIA,

Filiāle, Dobeles p., Aizstrautnieki, Avoti - 10

I. Dūrējas ģimenes ārsta prakse, SIA,

Filiāle, Dobeles p., Lejasstrazdi, Stariņi

I. Muzikantes ārsta prakse, SIA, Dobele, Uzvaras 3

Indijas Ajurvēdas masāžas, Dobele, Dārza 33

Jeļena Lavrinoviča, IK, Dobele, Muldavas 3a

Juknas M. ģimenes ārsta prakse

Tērvetes p., Kroņauce, Lāči - 1

Juknas M. ģimenes ārsta prakse, Filiāle

Tērvetes p., Zelmeņi, Zelmeņi

Kaķenieku ambulance, SIA

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Lemhenas L. ģimenes ārsta prakse

Dobele, Viestura 1

Lubgānes I. ģimenes ārsta prakse

Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

M. Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta

prakse, SIA, Dobele, E.Francmaņa 10

M. Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta

prakse, SIA, Filiāle, Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnas

Mirdzas Siliņas ārsta prakse, SIA

Dobeles n., Dobele, Ādama 2, LV 3701

Mob. tālr. ............................................................................29 245207

Tālr. ..................................................................................................637 25473

Grūtnieču aprūpe, ginekoloģija,

dzemdniecība. Darba laiks:

P. 12:00-16:00; C. 9:00-14:00

Monikas Stacēvičas ārsta prakse, SIA

Dobele, Brīvības 7

NMS Laboratorija, SIA, Paraugu

ņemšanas punkts, Dobele, Brīvības 11a

Novicānes S. ģimenes ārsta prakse, Auce, Raiņa 4

PN doktorāts, SIA, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Parka 6

Rehabilitācijas centrs Tērvete, SIA

Tērvetes p., Tērvete, Rehabilitācijas centrs Tērvete

Rūdes I. ārsta psihiatra-narkologa

prakse, Dobele, K.Barona 2 - 3

Sarbantovičas I. ģimenes ārsta un

pediatra prakse, Dobele, Brīvības 11a

Slokas D. ģimenes ārsta prakse, Dobele, Viestura 1

Sono-Rex, SIA, Dobele, Uzvaras 3

Sproģes Ilzes ārsta prakse pediatrijā

Dobeles n., Dobele,

Brīvības 11a-7, LV 3701

Tālr. ...................................................................................................637 21238

Šulces I. ģimenes ārsta prakse, Auce, Raiņa 4

Tirzītes A. ausu, kakla un deguna ārsta

prakse, Dobele, Brīvības 7

V.Podnieces doktorāts, SIA, Dobele, Brīvības 7

Zemgale, Valsts sociālās aprūpes centrs,

Filiāle Lielbērze, Auru p., Lielbērze, Lielbērze

Zīvertes S. ģimenes ārsta prakse

Dobele, E.Francmaņa 10

Zīvertes S. ģimenes ārsta prakse, Filiāle

Auru p., Auri, Skolas 7 - 1

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Ārstes psihiatres Ingas Grīnfeldes

prakse, SIA

Tukuma n., Tukums, Raudas 8, LV 3101

Mob. tālr. ..............................................................................29 491983

Medmāsa ...........................................................................28 356683

E-pasts: inga.grinfelde@inbox.lv

Darba laiks: Pieņem tikai pēc iepriekšēja

pieraksta. P., O., C., Pt. 8.00-13.00,

T. 13.00-18.00

Pieaugušo un bērnu psihiatrs

Tukuma slimnīca, SIA

Tukuma n., Tukums, Raudas 8, LV 3101

Administrācija ............................................................631 22210

Poliklīnikas reģistratūra ...........................631 22209

Uzņemšanas nodaļa .....................................631 23080

Sociālā un rehabilitācijas

nodaļa ......................................................................................631 80080

Radioloģijas nodaļas

reģistratūra ......................................................................631 24724

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

http://www.tukslim.lv

Uro, SIA, Uroloģijas ambulance

Rīga, Tālivalža 2a, LV 1006

Mob. tālr. ..............................................................................29 111252

http://www.uro.lv

Urologa konsultācijas. Urīnceļu slimību

ambulatora izmeklēšana un ārstēšana.

Preses izdevumi

Laikam Līdzi, domes informatīvais

izdevums, Tērvetes p., Zelmeņi

Zemgale, laikraksts

Dobele, Brīvības 31

Preses izplatīšana

Cīrulīši S, SIA, Kiosks

Dobele, Uzvaras 7b

Narvesen, tirdzniecības punkts

Dobele, Uzvaras 7b

Narvesen, veikals

Dobele, Stacijas 1

Pārtikas... -

Preses...

P

29


P

Psihologa... -

Skaistumkopšana...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Psihologa, psihoterapeita

pakalpojumi

Leinertes D. psihologa privātprakse, Dobele, Zaļā 10

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Ārstes psihiatres Ingas Grīnfeldes

prakse, SIA

Tukuma n., Tukums, Raudas 8, LV 3101

Mob. tālr. ..............................................................................29 491983

Medmāsa ...........................................................................28 356683

E-pasts: inga.grinfelde@inbox.lv

Darba laiks: Pieņem tikai pēc iepriekšēja

pieraksta. P., O., C., Pt. 8.00-13.00,

T. 13.00-18.00

Pieaugušo un bērnu psihiatrs

Reklāmas pakalpojumi

JO Mood, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 2

Zhalmiti, SIA, Dobele, Muldavas 8

Rūpniecības preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bēnes PB, SIA, 2. veikals, Auce, Vītiņu 11

Bēnes PB, SIA, 15. veikals

Penkules p., Penkule, Ceļmalas

Bēnes PB, SIA, 17. veikals

Lielauces p., Lielauce, Centrs

Bēnes PB, SIA, 19. veikals

Bukaišu p., Bukaiši, Spīdolas

Bēnes PB, SIA, 20. veikals

Augstkalnes p., Augstkalne, Indrāni

Bēnes PB, SIA, 23. veikals

Augstkalnes p., Dzeguzēni, Dzeguzēni 4

Bēnes PB, SIA, 25. veikals

Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 1

Bēnes PB, SIA, 27. veikals, Ukru p., Ukri, Druvas 1a

Bēnes PB, SIA, 28. veikals, Ukru p., Sniķere

Bēnes PB, SIA, 29. veikals

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 5 - 4

Bēnes PB, SIA, 30. veikals, Īles p., Īle, Puķītes

Bēnes PB, SIA, 32. veikals

Tērvetes p., Tērvete, Grāmatnieki

Bēnes PB, SIA, 33. veikals, Tērvetes p., Zelmeņi

Dobeles PB, SIA, 7. veikals, Auru p., Magones

Dobeles PB, SIA, 23. veikals, Dobele, Brīvības 58

Dobeles PB, SIA, 33. veikals

Dobeles p., Lejasstrazdi

Dobeles PB, SIA, 38. veikals

Dobeles p., Aizstrautnieki

Import Export Capital, SIA, Dobele, Ausmas 1a

RV Kodoli, SIA, Veikals, Auru p., Ķirpēni, Upes 5 - 4

Salmes bode, veikals

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 11

Sabiedriskais transports,

autoostas

DOBELES AUTOBUSU PARKS, SIA

Dobele, Uzvaras 12a

Dobeles autoosta, Dobele, Stacijas 1

Sadzīves tehnika; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

RD Electronics, veikals

Dobele, Baznīcas 14

Saimniecības preces;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bēnes PB, SIA, 13. veikals

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 14

Roga, SIA, Veikals

Auce, Raiņa 23

Tehnika Auce, SIA, Veikals

Auce, Aspazijas laukums 9

Tērvetes pūpoli, SIA, Veikals

Tērvetes p., Zelmeņi, Pūpoli

Sakaru tehnika un līdzekļi;

ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bite, salons

Dobele, Brīvības 30

LMT, klientu centrs Dobele Uzvaras

Dobele, Uzvaras 1

Tele2, SIA, Klientu centrs Dobele RIMI

Dobele, Brīvības 30

Sanitārie dienesti

RatLess, SIA

Dobele, Bērzes 13 - 1

Sēklas un stādi; audzēšana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Cers, SIA

Tērvetes p., Kalna Kliņģeri

Dārzkopības institūts, APP

Dobele, Graudu 1

Delta koks, SIA, Kokaudzētava, Krimūnu p., Bīlasti

Liepas, ZS, Stādaudzētava

Krimūnu p., Ceriņi, Rožu 2

Lilināra, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 17

Lilināra, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 19

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu

saimniecība, Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu

saimniecība, Sēklkopības iecirknis

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

ZS Vanagi, SIA, Veikals, Dobele, Viestura 7

Siltumapgāde un siltumtīkli

Auces komunālie pakalpojumi, SIA, Katlu

māja, Auce, Tehnikas 8

Dobeles enerģija, SIA, Dobele, E.Francmaņa 6

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA, Katlu

māja, Dobele, Ādama 2

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu

saimniecība, Katlu māja

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Jēkabpils siltums, SIA

Jēkabpils, Nameja 4a, LV 5201

Sekretāre ............................................................................652 33100

Fakss ..........................................................................................652 20710

Grāmatvedība ..................652 34800, 652 20711

Jurists ........................................................................................652 20714

Dežurants

(17.00-8.00 un brīvdienās) ................652 20717

Siltumtehnika

Smart Katli, SIA

Auce, O.Kalpaka 20a

Skaistumkopšana, frizētavas

Antra Ševļakova, IK

Dobele, Viestura 1

Aspazija, skaistumkopšanas salons

Auce, Aspazijas laukums 8

Astrīda, individuālais darbs, Frizētava

Auce, Raiņa 10a

Belle, SIA, Skaistumkopšana salons

Dobele, Zaļā 8 - 2.st.

Brazers, SIA

Auce, Sporta 4

Daina Kurme, IK, Frizētava-salons

Dobele, Viestura 6a

Dzintra Kampiņa, IK, Salons

Dobele, Uzvaras 2

Efekts, frizētava

Dobele, Viestura 5

Elison V, SIA, Solāriju studija

Dobele, Zaļā 26

Frizētava Dīva, IK, Frizētava

Dobele, Zaļā 1

Gunta Šteina, IK, Skaistumkopšanas

salons, Dobele, Skolas 26

Inga Gavjale, IK, Frizētava

Dobele, Muldavas 3a

Iveta Antonova, IK, Dobele, Uzvaras 2

Janina Kursina, IK, Frizētava, Dobele, Brīvības 12

Juro 77, SIA, Dobele, Zaļā 26

Lija Jēgere, IK, Dobele, Tirgus laukums 2a

Lija, skaistumkopšanas salons

Dobele, Tirgus laukums 2a

Lukss, salons, Auce, Raiņa 12

Pie Evitas, frizētava, Dobele, Skolas 1

Pīlēģe-Peškova I., individuālā darba

veicēja, Dobele, Uzvaras 2

Sandra Berņicka, IK, Dobele, Uzvaras 3

Sertari, SIA, Solārijs, Dobele, Tirgus laukums 4

Skaistuma centrs, Dobele, Zaļā 1 - 4

Skaistumkopšanas nams, salons

Dobele, Tirgus laukums 4

TATTOO Seventy Seven, tetovēšanas

salons, Dobele, Zaļā 26

Zenta Gelba, IK, Salons-frizētava

Dobele, Brīvības 12

Zoltnere, IK, Dobele, Skolas 1

30


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Lili 1, SIA

Rīga, Pūpolu 3, LV 1050

Mob. tālr. ..............................................................................29 172702

E-pasts: ninamacelevich@gmail.com

Parūku veikals, labas parūkas, šinjoni,

parūku noma

Skursteņslauķi, dūmvadu

tīrīšana

A.H., skursteņslaucītājs, Auce, Skolas 9 - 4

Slimnīcas

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA

Dobele, Ādama 2

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Saldus medicīnas centrs, SIA,

Aprūpes slimnīca

Saldus, Slimnīcas 3, LV 3801

Valdes priekšsēdētāja,

sekretāre ..............................................................................638 81053

Uzņemšanas nodaļa .....................................638 81055

Aprūpes nodaļa ......................................................638 81052

Poliklīnikas reģistratūra ...........................638 81562

E-pasts: registratura@saldus.lv

E-pasts: slimnica.sekretare@saldus.lv

http://www.slimnica.saldus.lv

Dobeles novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Dobele, E.Francmaņa 6

Milur, SIA, Sociālās aprūpes centrs

Auce, Tehnikas 12

Solis, dienas centrs

Dobele, Brīvības 11

Stariņš, dienas centrs

Dobele, Brīvības 11

Tērvete, sociālās aprūpes centrs

Tērvetes p., Mežmalieši

Tērvetes novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Tērvetes p., Zelmeņi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,

Jelgavas reģionālā nodaļa, Dobeles klientu

apkalpošanas punkts, Dobele, Brīvības 10b

Zemgale, Valsts sociālās aprūpes centrs,

Filiāle Lielbērze, Auru p., Lielbērze, Lielbērze

Sporta celtnes un bāzes

Dobeles sporta centrs

Dobele, Tērvetes 10

Dobeles Sporta skola, Šautuve

Dobele, Īles 1

Dobeles 1. vidusskola, Peldbaseins

Dobele, Dzirnavu 4

Gold Barbell City, SIA, Dobele, Krasta 6

Penkules sporta centrs, Penkules p., Penkule, Skola

Tērvetes novada sporta halle

Tērvetes p., Kroņauce, Annas Brigaderes skola

Sporta klubi

Aquatics, Sporta klubs, Dobele, Tērvetes 45

Dobeles atlēts, sporta klubs, Dobele, E.Francmaņa 5

Dobeles Sporta klubu apvienība, Dobeles p., Reķi

Gold Barbell, sporta klubs, Dobele, Krasta 6

Gold Barbell, sporta klubs, Dobeles p., Reķi

Ippon, karatē klubs, Dobele, Tirgus laukums 2a

Ledusvīri, hokeja klubs, Dobele, Ozolu 6

Spriksteles, SIA, Peintbola parks

Auru p., Spriksteles 2

Šaušanas sporta klubs Dobele, Dobele, Īles 1

Tandēms, riteņbraukšanas sporta klubs

Dobele, Tērvetes 10

TSK Sprīdītis, sporta klubs, Dobele, Ķiršu 3

Sporta skolas

Dobeles Sporta skola, Dobele, E.Francmaņa 5

Tehniskās pārbaudes un

ekspertīze

Piedāvājumi no citiem reģioniem

AZ eksperts, SIA

Rīga, Ķengaraga 1, LV 1063

Tālr. ...................................................................................................67 450036

Mob. tālr. .............................................................................29 453019

E-pasts: armands@azeksperts.lv

Sniedzam sertificēta vērtētāja

slēdzienus par kravas, vieglo

automobiļu, meža tehnikas, ceļu būves

un citu tehnikas vienību tirgus vērtību

Telekomunikācijas

Citrus Solutions, SIA, Filiāle

Dobele, Zaļā 10

Tet, SIA, Klientu centrs

Dobele, Zaļā 12a

Telpu noma

ATU-38, SIA

Dobele, K.Barona 10

Dobeles biznesa centrs Pils, SIA

Dobele, Brīvības 10b

Dobeles sēklas, SIA

Dobele, Brīvības 10b

Solako, SIA, Dobele, Baznīcas 2

Tirdzniecības starpnieki

Peecon Latvia, SIA, Dobele, Krasta 1a

Tirgi

Skaistumkopšana... -

Ūdensapgāde...

Dobeles tirgus, Dobele, Baznīcas 6

Tīrīšanas darbi un iekārtas

MLU, SIA, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Ū

Tukuma slimnīca, SIA

Tukuma n., Tukums, Raudas 8, LV 3101

Administrācija ............................................................631 22210

Poliklīnikas reģistratūra ...........................631 22209

Uzņemšanas nodaļa .....................................631 23080

Sociālā un rehabilitācijas

nodaļa ......................................................................................631 80080

Radioloģijas nodaļas

reģistratūra ......................................................................631 24724

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

http://www.tukslim.lv

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana

Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem

Dobeles p., Aizstrautnieki

Auces novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Auce, Raiņa 12

Sporta un tūrisma preces;

noma, ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

B.-S. Family, IK, Dobele, Skolas 1

BS Bicycles, SIA, Dobele, Skolas 1

Lifebusiness LTD, SIA, Dobele, Viestura 1

Velo bode, veikals-darbnīca, Dobele, Skolas 1

Stikla taras pieņemšana

KONTE-A, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4 - 4

Suvenīri, dāvanas

Stella, veikals, Dobele, Tirgus laukums 2a

Taksometru pakalpojumi

Krievaitis auto, IK, Taksometru

pakalpojumi, Dobele, Muldavas 5

Uldis Mazkrists, IK, Dobele

Tūrisms un ceļojumi

Auces novada Tūrisma informācijas

centrs, Auce, Raiņa 14

Dobeles novada tūrisma informācijas

centrs, Dobele, Tērvetes 10

Lielauces pils, Lielauces p., Lielauce

Lielķēniņš, SIA, Tērvetes p., Tērvete, Jērumi

SANITA G, SIA, Dobele, Brīvības 10a

Tērvetes gaisa takas, Tērvetes p., Kroņauce, Rūķīši

Tērvetes tauriņi, SIA, Tērvetes p., Tērvetes sils

Tērvetes tūrisma informācijas centrs

Tērvetes p., Tērvetes sils

Tropu tauriņi, SIA, Tērvetes p., Tērvetes sils

Ūdensapgāde un kanalizācija

DDRE, IK, Dobele, Brīvības 10b - 10

DDRE Pluss, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 211

Dobeles ūdens, SIA, Dobele, Noliktavas 5

Energo Rīga serviss, SIA, Vītiņu p., Losbergi

Mičer Group, SIA, Auru p., Ķirpēni, Ķirpēnu 13

Voltjen, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 9

31


Ū

Ūdensapgāde... -

Žalūzijas...

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Guno M, SIA

Saldus n., Zvārdes p., “Pamati”, LV 3883

Tālr. ........................................................638 81195, 29 142702

http://www.gunom.lv

Ražo un piegādā aku grodus un grodu

vākus

Valsts aizsardzība

Zemessardzes 51. Kājnieku bataljons

Dobele, Lauku 15

Valsts institūcijas

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,

Dobeles nodaļa, Dobele, Uzvaras 4

Valsts zemes dienests, Zemgales

reģionālā nodaļa, Dobeles klientu apkalpošanas

centrs, Dobele, Muldavas 16

Veterinārija

Auce, dzīvnieku aprūpes centrs, Auce, Raiņa 18

dr. Zaigas veterinārā klīnika, Dobele, Uzvaras 7a

Elvet, SIA, Veterinārā ambulance

Dobele, Skolas 26a

Kondrātes I. veterinārārstes privātprakse

Bikstu p., Laukpēteri

Plenuss, SIA, Veterinārā aptieka

Dobele, Baznīcas 10

Zaiga Vet, SIA, Dobele, Uzvaras 7a

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Latvijas Lauksaimniecības

universitātes Veterinārā klīnika

Jelgava, K.Helmaņa 8, LV 3004

Mazo dzīvnieku klīnika ..............................29 484198

Zirgu klīnika ...................................................................26 360367

Lauksaimniecības dzīvnieku

klīnika ........................................................................................29 429431

E-pasts: vetklinika@llu.lv

http://www.vk.llu.lv

Liepas veterinārā ambulance, SIA

Brocēnu n., Blīdenes p., “Ravas”, LV 3852

Mob. tālr. ..............................................................................26 606577

Veterinārie pakalpojumi slaucamo govju

fermām

Vides aizsardzība, ekoloģija

Dobeles agrometeoroloģiskā stacija

Bērzes p., Ustupji

Viesnīcas

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā

vidusskola, Dienesta viesnīca, Dobele, Gaurata 8

Hotel Dobele, SIA, Viesnīca

Dobele, Uzvaras 2

Zoltners, viesnīca

Tērvetes p., Kliņģeri

Ziedi, floristika

Agnoras, SIA, Dobele, Skolas 26

Aiga K., SIA, Dobele, Zaļā 9 - 8

Anemone S, SIA, Dobele, Uzvaras 5

Dobeles vainagu darbnīca, individuālais

darbs, Dobele, K.Barona 2b

Foršais veikaliņš, Dobele, Skolas 26

MIA-V, SIA, Dobele, Bērzes 11 - 54

Puķu bode, veikals, Dobele, Uzvaras 5

Zaļais puķu veikals, Auce, Baznīcas 1

Zaļais puķu veikals, Dobele, Muldavas 3a

Zaļais puķu veikals, Dobele, Skolas 4a

Zaļais puķu veikals, Dobele, Zaļā 2

Zirgkopība, zirglietas

Jātnieki, zirgaudzētava, Tērvetes p., Kroņauce

Zobārstniecība un mutes

higiēna

Artemjevas L. zobārstniecības prakse

Augstkalnes p., Augstkalne, Zvaniņi

Banderes L. zobārstniecības prakse

Dobele, Uzvaras 2

Dalkes I. zobārstniecības prakse, Auce, Raiņa 4

Dobeles zobārstniecības prakses

Dobele, Brīvības 7 - 3.st.

GabDent, IK, Dobele, Tirgus laukums 2a

Ķipēnas M. zobārstniecības prakse

Dobele, Brīvības 7

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

MVZK zobu feja, SIA, Dobele, Upes 18 - 3

Polleks, SIA, Zobārstniecības kabinets

Dobele, Brīvības 7 - 2.st.

Ruicēnas L. zobārstniecības prakse

Dobele, Brīvības 7 - 47

Sinadents, SIA, Auce, Tehnikas 12

Dinas Štosas zobārstniecības prakse

Dobeles n., Dobele,

Brīvības 7-3.st., LV 3701

Tālr. ...................................................................................................637 21942

Mob. tālr. (darba laikā) ........................26 096419

Vaitovskas B. zobārstniecības prakse

Dobele, Brīvības 7 - 3

Vasiļjevas L. zobārstniecības prakse

Dobele, Brīvības 7

Zobārste Gita Lāma, IK, Dobele, Brīvības 7

Zobu feja, zobārstniecības kabinets

Dobele, Dzirnavu 4

Piedāvājumi no citiem reģioniem

SKY Dream Clinic, SIA

Rīga, Bērzaunes 7, LV 1039

Mob. tālr. ..............................................................................20 012559

E-pasts: info@skydream.lv

http://www.skydream.lv

Tari M, SIA

Jelgava, Raiņa 20, LV 3001

Tālr./fakss ............................................................................630 26625

Mob. tālr. ..............................................................................29 604717

Visa veida stomatoloģiskie pakalpojumi,

zobu rentgens ar datoru, mutes dobuma

higiēna, implantācija un protezēšana.

Darba laiks: P.-Pt. 9.00-19.00, S. 9.00-15.00.

Žalūzijas, markīzes; ražošana,

serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Deko, salons, Dobele, Uzvaras 7b

32


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

100 -

Ātrais

Ā

Firmas alfabētiskā secībā

1

100 grami dabas, SIA, Veikals, Dobele, Zaļā 1

401 Logistic, SIA, Dobele, Dainu 10 - 37

A

A.A.K. Trade, SIA, Dobele, Zaļā 1

A.A.Krams, SIA, Veikals, Auru p., Magones

A.H., skursteņslaucītājs, Auce, Skolas 9 - 4

A-Harvest, SIA, Augstkalnes p., Augstkalne, Āres - 2

A.R.D. Mēnestiņš, SIA, Autoserviss,

Tērvetes p., Kroņauce, Mēnestiņš

A.R.D. Mēnestiņš, SIA, Veikals - kafejnīca,

Tērvetes p., Kroņauce, Mēnestiņš

Adītājs, SIA, Dobele, Viestura 5 - 2.st.

Adonīds, SIA, Dobele, Īles 6

ADP 7, SIA, Dobele, Liepājas šoseja 27

Agnoras, SIA, Dobele, Skolas 26

Agrar Union, SIA, Dobele, Ausmas 2a

Agro Grauds, SIA, Dobele, Zaļā 33 - 24

Agro Investment, SIA, Dobele, Uzvaras 2

Agro-Kaķenieki, SIA,

Annenieku p., Kaķenieki, Mehāniskās darbnīcas

Agro-Kaķenieki, SIA, Mehāniskās darbnīcas,

Annenieku p., Kaķenieki

Agro Marts, SIA, Dobele, Krasta 4

Agrofirma Jelgava, SIA, Bērzes p., Darbnīcas

Agrofirma Tērvete, AS, Tērvetes p., Kroņauce, Tišas

Agrofirma Tērvete, AS, Ēdnīca,

Tērvetes p., Kroņauce, Saime

Agrofirma Tērvete, AS, Tirdzniecības daļa,

Dobele, Tirgus laukums 4

Agrofirma Tērvete, AS, Veikals, Dobele, Uzvaras 5

Agrofirma Zelta druva, SIA, Bērzes p., Darbnīcas

Agrolats Holding, AS, Dobele, Brīvības 10b

Agrolats Nekustamie īpašumi, SIA,

Dobele, Brīvības 10b

Agrolats, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Agrora, SIA, Dobele, Uzvaras 14b

Agrotirdzniecības kompānija, SIA,

Augstkalnes p., Augstkalne, Āres

Aģis, SIA, Veikals, Dobele, Viestura 5

Aiga K., SIA, Dobele, Zaļā 9 - 8

Aizstrautnieku bibliotēka,

Dobeles p., Aizstrautnieki, Gaismiņas

AJGOcar, SIA, Bērzes p., Ceļa Bajāri

AK Motors, SIA, Dobele, Viestura 6a - 3.st.

Akācijas, ZS, Bikstu p., Akācijas

AKL SIA, SIA, Krimūnu p., Agra

Aksanas Utenkovas ārsta prakse, SIA,

Dobele, Uzvaras 4a

Aksanas Utenkovas ārsta prakse, SIA, Filiāle,

Naudītes p., Apgulde, Pils 4

Aksanas Utenkovas ārsta prakse, SIA, Filiāle,

Naudītes p., Naudīte, Ziedugravas 1 - 1

ALK Outlet, veikals, Dobele, Uzvaras 5

Alteja aptieka, Dobele, Ādama 2

AMLG, SIA, Dobele, Zvaigžņu 24

Anda, šūšanas salons, Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Anemone S, SIA, Dobele, Uzvaras 5

Anete, IK, Veikals-serviss, Auce, Bēnes 9

Angārs-Z, SIA, Vītiņu p., Angārs

Annas Brigaderes muzejs Sprīdīši,

Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

Annenieku Evaņģēliski luteriskā draudze,

Annenieku p.

Annenieku pagasta bibliotēka,

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Annenieku pamatskola,

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 8

Anšītes, ZS, Jaunbērzes p., Anšītes

Antra Ševļakova, IK, Dobele, Viestura 1

Antras aptieka, filiāle Kaķenieki,

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Aņģi, ZS, Bērzes p., Glāznieki

Apines M. ģimenes ārsta prakse, Dobele, Ādama 2

Apotheka 48, Dobele, Skolas 26

Apotheka 71, Auce, Raiņa 29

Apotheka 72, Auce, Aspazijas laukums 4

Aquatics, Sporta klubs, Dobele, Tērvetes 45

AR Agro, SIA, Dobeles p., Varavīksnes

Arāji, ZS, Bukaišu p., Bukaiši, Arāji

ARB auto serviss, veikals, Auru p., Riņķīši

ARD Eoltas, SIA, Veikals, Dobele, Skolas 23

ARIS īpašumi, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Liepu 13

Arsko, SIA, Dobele, Viestura 8a

Artemjevas L. zobārstniecības prakse,

Augstkalnes p., Augstkalne, Zvaniņi

Artifekss, SIA, Dobele, Pavasara 2a

Aspazija, skaistumkopšanas salons,

Auce, Aspazijas laukums 8

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes stacija,

Dobele, Brīvības 60

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes stacija,

Tērvetes p., Tērvete, Runči

Astrīda, individuālais darbs, Frizētava,

Auce, Raiņa 10a

Atbalsta centrs ģimenēm ar bērniem,

Dobeles p., Aizstrautnieki

Atmoda, Lejasstrazdu Vasarsvētku draudze,

Dobeles p., Lejasstrazdi

Atpūtas komplekss Niedras, SIA, Bikstu p., Niedras

Attīstības finanšu institūcija Altum, AS, Dobeles

konsultāciju centrs, Dobele, Brīvības 7

ATU-38, SIA, Dobele, K.Barona 10

Atziņa, Dobeles anonīmo alkoholiķu atbalsta grupa,

Dobele, K.Barona 1a

Auce, dzīvnieku aprūpes centrs, Auce, Raiņa 18

Auces baptistu draudze, Auce, Tehnikas 10

Auces BES, SIA, Auce, Aspazijas laukums 5 - 3

Auces doktorāts, SIA, Auce, Raiņa 4

Auces komunālie pakalpojumi, SIA, Auce, Miera 29

Auces komunālie pakalpojumi, SIA, Katlu māja,

Auce, Tehnikas 8

Auces meliorators, SIA, Auce, Brīvības 2

Auces Mūzikas skola, Auce, Miera 29a

Auces novada bibliotēka, Auce, Jelgavas 1a

Auces novada bibliotēka, Bērnu nodaļa,

Auce, Jelgavas 1a

Auces novada kultūras centrs, Auce, Ausmas 3

Auces novada muzejs, Auce, Jelgavas 1a

Auces novada pašvaldība, Auce, Jelgavas 1

Auces novada pašvaldība, Bāriņtiesa, Auce, Raiņa 12

Auces novada pašvaldība, Bēnes pagasta pārvalde,

Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Auces novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,

Auce, Jelgavas 1a

Auces novada pašvaldība, Īles pagasta klientu

apkalpošanas punkts, Īles p., Īle, Mālnieki

Auces novada pašvaldība, Lielauces pagasta

pārvalde, Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Auces novada pašvaldība, Sociālais dienests,

Auce, Raiņa 12

Auces novada pašvaldība, Ukru pagasta klientu

apkalpošanas punkts, Ukru p., Ukri, Stariņi

Auces novada pašvaldība, Vītiņu pagasta pārvalde,

Vītiņu p., Vītiņi

Auces novada pašvaldības policija, Auce, Raiņa 2

Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas

centrs, Auce, Jelgavas 1a

Auces novada Tūrisma informācijas centrs,

Auce, Raiņa 14

Auces pasta nodaļa, Auce, Raiņa 19

Auces Romas katoļu baznīca, Auce, Bēnes 29

Auces slimnīca, SIA, Ambulatorie pakalpojumi,

Auce, Tehnikas 12

Auces vidusskola, Auce, J.Mātera 11

Auciņi, ZS, Tērvetes p., Kroņauce, Auciņi

Auciņi, ZS, Autoserviss, Auru p., Nameji

Audra D., dziedniece, Auce, Skolas 21 - 4

Augstkalnes aptieka,

Augstkalnes p., Augstkalne, Indrāni

Augstkalnes pagasta bibliotēka,

Augstkalnes p., Augstkalne, Zvaniņi

Augstkalnes pasta nodaļa,

Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

Augstkalnes vidusskola,

Augstkalnes p., Augstkalne, Ezerpils

Augstkalnes vidusskola, Pirmsskolas izglītības grupa

Zvaniņi, Augstkalnes p., Augstkalne, Zvaniņi

Auriņš, pirmsskolas izglītības iestāde,

Auru p., Auri, Skolas 10a

Auru Cīruļi, viesu nams, Auru p., Cīruļi

Auru grauds, kooperatīvā sabiedrība,

Auru p., Ziņģi

Auru pasta nodaļa, Auru p., Auri, Skolas 8

Ausekļi, ZS, Augstkalnes p., Ausekļi

Ausma, Auces kultūrizglītības biedrība,

Auce, Jelgavas 1a

Auteko & Tüv Latvija, SIA, Dobeles tehniskās

apskates stacija, Dobele, Liepājas šoseja 29c

Auto-centrs, SIA, Autokapsēta, Dobele, Ausmas 1a

Auto-centrs, SIA, Autoserviss, Dobele, Ausmas 1a

Auto-nets, SIA, Auto kapsēta, Dobele, Liepu 2b

Auto Nomus, IK, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 3a

Auto Velve, SIA, Dobele, Zaļā 87a

Autoamatnieks, SIA, Dobele, Gaurata 10

Autoamatnieks, SIA, Autoskola, Auce, Jelgavas 1a

Autoamatnieks, SIA, Autoskola,

Augstkalnes p., Augstkalne, Ezerpils

Autoamatnieks, SIA, Autoskola, Dobele, Viestura 6a

Autodraugs, veikals, Dobele, Ausmas 1a

Autofirma Raivo, SIA, Autoserviss,

Dobele, J.Čakstes 2

Autokrāsu veikals, Dobele, Gaurata 7

Autoriepas, veikals, Dobele, Brīvības 9a

AVD Group, SIA, Dobele, Viestura 5

Avotiņi, SIA, Dobeles p., Aizstrautnieki, Lejas Ozoliņi

Avots S, SIA, Dobele, Viestura 6a

Ā

Ābolītis, pirmsskolas izglītības iestāde,

Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnu skola

Ārstes psihiatres Ingas Grīnfeldes

prakse, SIA

Tukuma n., Tukums, Raudas 8, LV 3101

Mob. tālr. ..............................................................................29 491983

Medmāsa ...........................................................................28 356683

E-pasts: inga.grinfelde@inbox.lv

Darba laiks: Pieņem tikai pēc iepriekšēja

pieraksta. P., O., C., Pt. 8.00-13.00,

T. 13.00-18.00

Pieaugušo un bērnu psihiatrs

Ātrais kredīts, SIA, Filiāle, Dobele, Zaļā 15

33


B

B -

Dobeles

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

B

B.-S. Family, IK, Dobele, Skolas 1

Balsts A, SIA, Veikals, Dobele, Bērzes 30

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Tukuma nodaļa

Dobeles Klientu apkalpošanas centrs,

Dobele, Baznīcas 2

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Tukuma nodaļa

Dobeles Klientu apkalpošanas centrs, Auces

Pārdošanas punkts, Auce, Baznīcas 1

Baltic Candles Ltd., SIA, Dobele, Uzvaras 22

Baltic Candles Ltd., SIA, Veikals, Dobele, Uzvaras 22

Baltijas autoserviss, SIA, Dobele, Gaurata 7

Baltiņi, ZS, Lielauces p., Baltiņi

Banderes L. zobārstniecības prakse,

Dobele, Uzvaras 2

Banknote, filiāle, Dobele, Baznīcas 4a

BAO, AS, Gardenes bīstamo atkritumu novietne,

Auru p., Auri

Bāliņi, ZS, Auru p., Riņķīši

BC Trade Ltd., SIA, Dobele, Uzvaras 22

Belle, SIA, Skaistumkopšana salons,

Dobele, Zaļā 8 - 2.st.

Bemebel, SIA, Bēnes p., Bēne, Jaunā 4

Bergmanes A. ģimenes ārsta prakse,

Dobele, E.Francmaņa 10

Besta, SIA, Dobele, Dzirnavu 1

Bēnes doktorāts, SIA,

Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Bēnes Mūzikas un mākslas skola,

Bēnes p., Bēne, Sniķeres 19

Bēnes pagasta bibliotēka, Bēnes p., Bēne, Stacijas 8

Bēnes pagasta būvvalde,

Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Bēnes pasta nodaļa, Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Bēnes PB, SIA, Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Bēnes PB, SIA, Maizes ceptuve,

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 29

Bēnes PB, SIA, 1. veikals, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 12

Bēnes PB, SIA, 2. veikals, Auce, Vītiņu 11

Bēnes PB, SIA, 3. veikals, Auce, Raiņa 3

Bēnes PB, SIA, 4. veikals, Dobele, Skolas 26

Bēnes PB, SIA, 8. veikals,

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 29a

Bēnes PB, SIA, 9. veikals, Naudītes p., Apgulde, Dārza

Bēnes PB, SIA, 13. veikals,

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 14

Bēnes PB, SIA, 15. veikals,

Penkules p., Penkule, Ceļmalas

Bēnes PB, SIA, 17. veikals,

Lielauces p., Lielauce, Centrs

Bēnes PB, SIA, 18. veikals,

Zebrenes p., Zebrene, Palejas

Bēnes PB, SIA, 19. veikals,

Bukaišu p., Bukaiši, Spīdolas

Bēnes PB, SIA, 20. veikals,

Augstkalnes p., Augstkalne, Indrāni

Bēnes PB, SIA, 23. veikals,

Augstkalnes p., Dzeguzēni, Dzeguzēni 4

Bēnes PB, SIA, 24. veikals,

Annenieku p., Kaķenieki, Draudzības 1

Bēnes PB, SIA, 25. veikals,

Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 1

Bēnes PB, SIA, 26. veikals,

Auru p., Gardene, Priežu 14

Bēnes PB, SIA, 27. veikals, Ukru p., Ukri, Druvas 1a

Bēnes PB, SIA, 28. veikals, Ukru p., Sniķere

Bēnes PB, SIA, 29. veikals,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 5 - 4

Bēnes PB, SIA, 30. veikals, Īles p., Īle, Puķītes

Bēnes PB, SIA, 32. veikals,

Tērvetes p., Tērvete, Grāmatnieki

Bēnes PB, SIA, 33. veikals, Tērvetes p., Zelmeņi

Bēnes PB, SIA, 41. veikals, Bēnes p., Bēne, Stacijas 9

Bēnes PB, SIA, 51. veikals,

Bēnes p., Bēne, Sniķeres 2a

Bēnes Romas katoļu draudze, Bēnes p., Bēne

Bēnes tautas nams,

Bēnes p., Bēne, Centrālais laukums 3

Bēnes tehniskais serviss, SIA,

Bēnes p., Bēne, Rūpniecības 2

Bēnes vidusskola, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 27

Bērzes Evaņģēliski luteriskā draudze,

Bērzes p., Bērze, Zvaņi

Bērzes pagasta būvvalde, Bērzes p., Šķibe

Bērziņa būvfirma, SIA, Dobele, Uzvaras 53a

Bērzupes speciālā internātpamatskola,

Annenieku p., Annenieki

Bieļas, ZS, Tērvetes p., Bieļas

Bierens būve, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 10

Biksti, dzelzceļa stacija,

Bikstu p., Biksti dzelzceļa stacija

Bikstu bibliotēka, Bikstu p., Biksti, Liepziedi

Bikstu kultūras un sporta centrs, Bikstu p., Laukvidi

Bikstu pamatskola, Bikstu p., Alejas

Bikstu pasta nodaļa, Bikstu p., Biksti, Liepziedi

Bikstu piens, Kooperatīvā sabiedrība,

Bikstu p., Biksti, Palejas 1

Bilarso, SIA, Dobele, K.Barona 10

Biļešu serviss, SIA, Tirdzniecības vieta,

Dobele, J.Čakstes 1

Bite, salons, Dobele, Brīvības 30

Bites bibliotēka, Tērvetes p., Kroņauce

Bites, ZS, Annenieku p., Bites

Bites, ZS, Bikstu p., Bites

Blaizas, ZS, Annenieku p., Blaizas

Blīkšķi, ZS, Augstkalnes p., Dobumi

Brazers, SIA, Auce, Sporta 4

Brika, SIA, Bikstu p., Biksti, Ievziedi

Brikers Latvija, SIA, Dobele, Lauku 25

Brīvzemnieki, ZS, Bikstu p., Brīvzemnieki

Bruģētava, SIA, Bērzes p., Ģērķi

BS Bicycles, SIA, Dobele, Skolas 1

BTA Baltic Insurance Company, AAS, Rietumu

reģions, Klientu darījumu centrs Dobele,

Dobele, Brīvības 10b - 5

BTA Baltic Insurance Company, AAS, Rietumu

reģions, Polišu tirdzniecības punkts Auce,

Auce, Raiņa 18

Bukaišu bibliotēka, Bukaišu p., Bukaiši, Lidoņi

Bukaišu pasta nodaļa, Bukaišu p., Bukaiši, Rotas - 2

Bukaišu-Sniķeres Evaņģēliski luteriskā draudze,

Bukaišu p., Indrāni

Bukaišu tautas nams, Bukaišu p., Bukaiši, Lidoņi

Būvfirma L.B.K., SIA, Dobele, Uzvaras 53a

C

C 1, ZS, Auru p., Gardene, Rūtas 9

Ceļmalas, ZS, Dobele, Liepājas šoseja 27

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS, Dobeles

nodaļa, Dobele, Liepājas šoseja 29

Centrālā laboratorija, SIA, Analīžu noņemšanas

punkts, Dobele, E.Francmaņa 10

Centrālā laboratorija, SIA, Auces filiāle,

Auce, Jelgavas 1a

Ceplis, SIA, Lielauces p., Ķieģeļceplis

Cers, SIA, Tērvetes p., Kalna Kliņģeri

Cinis B, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 3a - 3

Citrus Solutions, SIA, Filiāle, Dobele, Zaļā 10

Cīrules I. ģimenes ārsta prakse, Dobele, Ādama 2

Cīrulīši S, SIA, Kiosks, Dobele, Uzvaras 7b

Cīruļi, ZS, Auru p., Cīruļi

Cīskas, ZS, Bikstu p.

Confidentum, SIA, Filiāle, Auce, Miera 29

Cūku komplekss Kroņauce, Auru p., Pogas 1

D

D.J., SIA, Auru p., Vītoli

D.J., SIA, Degvielas un auto gāzes uzpildes stacija,

Auce, Raiņa 30

D.J., SIA, Degvielas un auto gāzes uzpildes stacija,

Auru p., Vītoli

D.J., SIA, Gāzes balonu apmaiņas punkts,

Auru p., Vītoli

D.J., SIA, Veikals - kafejnīca, Auce, Raiņa 30

D.J., SIA, Veikals un kafejnīca, Auru p., Vītoli

Dabaicēni, viesu nams, Dobeles p., Dabaicēni

Daina Kurme, IK, Frizētava-salons,

Dobele, Viestura 6a

Dalkes I. zobārstniecības prakse, Auce, Raiņa 4

Darba apģērbi, veikals, Dobele, Tirgus laukums 4

Datoru remonts, SIA, Dobele, Baznīcas 22

Daudziņi, SIA, Bērzes p., Bērze, Saliņas

DAV, SIA, Dobele, Parka 1

Daytona Tech, SIA, Bikstu p., Biksti, Vienības

Dažādas preces, SIA, Veikals,

Tērvetes p., Tērvete, Īkšķīši

Dāmnieki, kooperatīvā sabiedrība,

Tērvetes p., Zelmeņi, Dāmnieki

Dārme, SIA, Dobele

Dārme, SIA, Veikals, Dobele, E.Francmaņa 10

Dārzi, ZS, Krimūnu p., Dārzi

Dārziņi, ZS, Augstkalnes p., Augstkalne, Dārziņi

Dārzkopības institūts, APP, Dobele, Graudu 1

Dārzniecība, ZS, Penkules p., Jaunzemgaļi

DB bloki, SIA, Autoserviss, Krimūnu p., Brieži

DDRE, IK, Dobele, Brīvības 10b - 10

DDRE Pluss, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 211

De Libra, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Deko, salons, Dobele, Uzvaras 7b

Dekors, SIA,

Dekoratīvo metālizstrādājumu darbnīca,

Auce, Lejas 21

Delta koks, SIA, Kokaudzētava, Krimūnu p., Bīlasti

Dienvidi plus, SIA, Auce, Aspazijas laukums 3

Dino ZOO Centrs, veikals, Dobele, Brīvības 30

Dins A, SIA, Dobele, Zaļā 32

Divi ozoli, SIA, Lielauces p., Ķieģeļceplis

Dobele Allegro, biedrība, Bēnes p., Vecmiķeļi

Dobele, dzelzceļa stacija, Dobele, Stacijas 2

Dobele, Jaunatnes futbola centrs,

Bērzes p., Bērze, Cielavas - 9

Dobeles A un J, SIA, Dobele, Brīvības 9a

Dobeles agroapgāde, SIA, Dobele, Uzvaras 26

Dobeles agrometeoroloģiskā stacija,

Bērzes p., Ustupji

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā

vidusskola, Dobele, Katoļu 1

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā

vidusskola, Apguldes mācību komplekss,

Naudītes p., Apgulde, Pils 1

Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā

vidusskola, Dienesta viesnīca, Dobele, Gaurata 8

Dobeles amatu māja, Dobele, Baznīcas 8

Dobeles atlēts, sporta klubs, Dobele, E.Francmaņa 5

DOBELES AUTOBUSU PARKS, SIA,

Dobele, Uzvaras 12a

Dobeles autoosta, Dobele, Stacijas 1

Dobeles bagars, SIA, Dobele, Gaismas 19a

Dobeles biroju serviss, SIA, Dobele, Brīvības 21 - 1

Dobeles biznesa centrs Pils, SIA,

Dobele, Brīvības 10b

Dobeles Diabēta biedrība, Dobele, Brīvības 3

Dobeles dzirnavnieks, AS, Dobele, Spodrības 4

Dobeles Eko, SIA, Dobele, Spodrības 4

Dobeles enerģija, SIA, Dobele, E.Francmaņa 6

Dobeles Evaņģēliski luteriskā baznīca,

Dobele, Baznīcas 1

Dobeles foto, SIA, Dobele, Brīvības 13

Dobeles HES, SIA, Dobele, Skolas 2b

Dobeles invalīdu biedrība, Dobele, Brīvības 3

Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centrs,

Dobele, Brīvības 23

Dobeles komunālie pakalpojumi, SIA,

Dobele, Spodrības 2

Dobeles kristīgā pamatskola, Dobele, Dainu 8

Dobeles Lauvas aptieka XL, Dobele, E.Francmaņa 10

Dobeles mākslas skola, Dobele, Brīvības 27

Dobeles mērnieks, SIA, Naudītes p., Naudīte, Saules 2

Dobeles mūzikas skola, Dobele, Skolas 2

Dobeles namsaimnieks, SIA, Dobele, Zaļā 3

34


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Dobeles novada centrālā bibliotēka,

Dobele, Brīvības 23

Dobeles novada pašvaldība, Dobele, Brīvības 15

Dobeles novada pašvaldība, Annenieku pagasta

pārvalde, Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Dobeles novada pašvaldība, Auru pagasta pārvalde,

Auru p., Auri, Skolas 8

Dobeles novada pašvaldība, Bāriņtiesa,

Dobele, Brīvības 15

Dobeles novada pašvaldība, Bērzes pagasta

pārvalde, Bērzes p., Šķibe, Upes 1

Dobeles novada pašvaldība, Bikstu pagasta

pārvalde, Bikstu p., Biksti, Liepziedi

Dobeles novada pašvaldība, Būvvalde,

Dobele, Brīvības 15

Dobeles novada pašvaldība, Dobeles pagasta

pārvalde, Dobeles p., Aizstrautnieki, Gaismiņas

Dobeles novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,

Dobele, E.Francmaņa 6

Dobeles novada pašvaldība, Izglītības pārvalde,

Dobele, Brīvības 15

Dobeles novada pašvaldība, Jaunbērzes pagasta

pārvalde, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Dobeles novada pašvaldība, Krimūnu pagasta

pārvalde, Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnu skola

Dobeles novada pašvaldība, Kultūras un sporta

pārvalde, Dobele, Brīvības 17

Dobeles novada pašvaldība, Naudītes pagasta

pārvalde, Naudītes p., Naudīte, Naudītes skola

Dobeles novada pašvaldība, Penkules pagasta

pārvalde, Penkules p., Penkule, Vecā skola

Dobeles novada pašvaldība, Sociālais dienests,

Dobele, E.Francmaņa 6

Dobeles novada pašvaldība, Zebrenes pagasta

pārvalde, Zebrenes p., Zebrene, Upītes

Dobeles novada pašvaldības policija,

Dobele, Brīvības 15

Dobeles novada tūrisma informācijas centrs,

Dobele, Tērvetes 10

Dobeles Novadpētniecības muzejs,

Dobele, Brīvības 7

Dobeles pagasta Lejasstrazdu bibliotēka,

Dobeles p., Lejasstrazdi, Stariņi

Dobeles 1. pasta nodaļa, Dobele, Uzvaras 3

Dobeles PB, SIA, Dobele, Uzvaras 3a

Dobeles PB, SIA, Noliktava, Dobele, Skolas 6

Dobeles PB, SIA, 4. veikals, Dobele, Krasta 7

Dobeles PB, SIA, 7. veikals, Auru p., Magones

Dobeles PB, SIA, 8. veikals, Dobele, Zaļā 87

Dobeles PB, SIA, 23. veikals, Dobele, Brīvības 58

Dobeles PB, SIA, 24. veikals,

Dobele, Tirgus laukums 5

Dobeles PB, SIA, 33. veikals, Dobeles p., Lejasstrazdi

Dobeles PB, SIA, 34. veikals,

Krimūnu p., Krimūnas, Administratīvā ēka

Dobeles PB, SIA, 38. veikals,

Dobeles p., Aizstrautnieki

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības

atbalsta centrs, Dobele, Brīvības 7 - 2.st.

Dobeles pilsētas kultūras nams, Dobele, Baznīcas 6

Dobeles rajona lauku partnerība, biedrība,

Dobele, Uzvaras 2

Dobeles rajona prokuratūra, Dobele, Viestura 10

Dobeles rajona tiesa, Dobele, Muldavas 16

Dobeles rajona tiesa, Zemesgrāmatu nodaļa,

Dobele, Muldavas 16

Dobeles Romas katoļu baznīca, Dobele, Baznīcas 10a

Dobeles sākumskola, Dobele, Skolas 11

Dobeles sēklas, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Dobeles sporta centrs, Dobele, Tērvetes 10

Dobeles Sporta klubu apvienība, Dobeles p., Reķi

Dobeles Sporta skola, Dobele, E.Francmaņa 5

Dobeles Sporta skola, Šautuve, Dobele, Īles 1

Dobeles šaha klubs, biedrība, Dobele, Baznīcas 6

Dobeles tirgus, Dobele, Baznīcas 6

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA,

Dobele, Ādama 2

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA, Ambulatorā

daļa, Dobele, Ādama 2

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA, Katlu māja,

Dobele, Ādama 2

Dobeles un apkārtnes slimnīca, SIA, Pēdas aprūpes

kabinets, Dobele, Ādama 2

Dobeles ūdens, SIA, Dobele, Noliktavas 5

Dobeles vainagu darbnīca, individuālais darbs,

Dobele, K.Barona 2b

Dobeles Valsts ģimnāzija, Dobele, Dzirnavu 2

Dobeles vācu kultūras biedrība, Dobele, Uzvaras 53d

Dobeles 1. vidusskola, Dobele, Dzirnavu 4

Dobeles 1. vidusskola, Peldbaseins,

Dobele, Dzirnavu 4

Dobeles zobārstniecības prakses,

Dobele, Brīvības 7 - 3.st.

Dobžanskas I. ārsta pediatra prakse, Auce, Raiņa 4

Dolomīts, SIA, Dobele, J.Čakstes 23

Domnieki, SIA, Jaunbērzes p., Ošlejas

Dosbergas M. ģimenes ārsta prakse,

Bukaišu p., Bukaiši, Jauntērvetes

Dosbergas M. ģimenes ārsta prakse, Filiāle,

Ukru p., Ukri, Stariņi

dr. Zaigas veterinārā klīnika, Dobele, Uzvaras 7a

Dream, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Atvaras

Drogas, AS, Veikals, Dobele, Baznīcas 14

Druvas, ZS, Vītiņu p., Druvas

Dukāti, ZS, Vītiņu p., Dukāti

Dūmiņš, mājražotāju bode, Dobele, Zaļā 24

Dzelzceļa apkalpošana un remonts, SIA,

Auru p., Liepziedi, Liepziedu 17

Dziedra, Dobeles sieviešu interešu klubs,

Dobele, Meža prospekts 6 - 3

Dzintra Kampiņa, IK, Salons, Dobele, Uzvaras 2

Dzirnaviņas, kafejnīca, Bikstu p., Biksti, Kafejnīca

Dzirnaviņas, viesu nams, Bikstu p., Biksti, Vienības

Dzīves un veselības problēmu tautas dziedniecības

centrs, Dobele, Uzvaras 3

Džūkste, SIA, Veselības centrs,

Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

E

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu noņemšanas

punkts, Dobele, Uzvaras 4a

E & JJ, SIA, Dobele, Zemgales 52

East Metal, SIA, Dobele, Uzvaras 55

ECD, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 14

Edmetal, SIA, Auru p., A.S

Efekts, frizētava, Dobele, Viestura 5

Eglieni, viesu nams - kafejnīca, Jaunbērzes p., Eglieni

Eiropas Savienības informācijas punkts,

Dobele, Brīvības 23

EK Auce, SIA, Auce, Miera 27

Elagro, SIA, Auru p., Oši

Elgaard Agro, SIA, Dobele, K.Valdemāra 2 - 7

Elison V, SIA, Solāriju studija, Dobele, Zaļā 26

Elme Messer L, SIA,

Gāzes balonu apmaiņas punkts, Dobele, Parka 1

Elvet, SIA, Veterinārā ambulance, Dobele, Skolas 26a

Elvi, veikals, Auce, Aspazijas laukums 3

Elvi, veikals, Bikstu p., Biksti, Vienības

Energo Rīga serviss, SIA, Vītiņu p., Losbergi

Entropy, SIA, Dobele, Zaļā 34 - 8

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle, Aģentūra Dobele,

Dobele, Tirgus laukums 4

Erniņas M. ģimenes ārsta prakse,

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Erniņas M. ģimenes ārsta prakse, Filiāle,

Īles p., Īle, Mālnieki

Erte Grupa, SIA, Auru p., Gardene, Jaunkļavas

Esteori, SIA, Dobele, Muldavas 3a

Euroaptieka- 8, Dobele, Zaļā 12

Ezerbrūzis, SIA, Naudītes p., Apgulde, Caunieši

Ezeriņi, ZS, Lielauces p., Ezeriņi

Ē

ĒZ Eglāji, IK, Atpūtas vieta, Dobele, Dārza 33

F

Faberlic Baltija, SIA, Preču izsniegšanas punkts,

Dobele, Zaļā 1

Fanu pica, SIA, Dobele, K.Valdemāra 3

Fenneks, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 21

Firma Orions, SIA, Bikstu p., Biksti, Vienības

Firma Orions, SIA, Pirts, Bikstu p., Biksti, Vienības

Firma Zemgale, SIA, Dobele, Brīvības 31

Firma Zemgale, SIA, Tipogrāfija, Dobele, Brīvības 31

Foršais veikaliņš, Dobele, Skolas 26

Fortuna EK, SIA, Auce, Aspazijas laukums 3

Forum Fitness, sporta un atpūtas centrs,

Dobele, Muldavas 3a - 2.st.

Freibergas S. dermatologa un kosmetologa prakse,

Dobele, Brīvības 11a

Frizētava Dīva, IK, Frizētava, Dobele, Zaļā 1

FT Agro, SIA, Auru p., Auri, Adatiņa

G

G.R. Ozols, SIA, Tērvetes p., Kroņauce, Ziedoņi

G & M Transport, SIA, Dobele, Zemgales 48

GabDent, IK, Dobele, Tirgus laukums 2a

Gaisma, viesu nams, Tērvetes p., Kroņauce, Gaismas

Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne, SIA, Veikals,

Dobele, Brīvības 26

Ganta, SIA, Auce, Kaļķu 2a

Gardenes ciema Vasarsvētku draudze,

Auru p., Gardene, Priežu 6

Gardenes pamatskola, Auru p., Gardene, Priežu 21

Gardenes pamatskola, Pirmsskolas izglītības grupa,

Auru p., Gardene, Priežu 21

Gardēdājs, SIA, Dobele, Viestura 6a

Gardi gan, kafejnīca, Dobele, Viestura 6a

Gaso, AS, Dobeles klientu apkalpošanas centrs,

Dobele, Uzvaras 27c

Gāzes līnija, SIA, Projektēšanas birojs,

Dobele, Ozolu 2

GB Fit, SIA, Dobeles p., Reķi

Globuss, grāmatnīca, Dobele, Brīvības 30

Go tehnika, SIA, Dobele, Skolas 23

Gold Barbell, biedrība, Dobeles p., Reķi

Gold Barbell City, SIA, Dobele, Krasta 6

Gold Barbell, sporta klubs, Dobele, Krasta 6

Gold Barbell, sporta klubs, Dobeles p., Reķi

Gotika Auto, SIA, Degvielas uzpildes stacija,

Bēnes p., Bēne, Jelgavas 1b

GP koks, SIA, Auce, Vītiņu 4c

Grand Broker, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 7

Grantiņi, ZS, Dobeles p., Grantiņi

Grantiņu medus, Dobeles p., Grantiņi

Gravenieki, ZS, Tērvetes p., Tērvete, Gravenieki

Griķi, ZS, Bukaišu p., Griķi

Grīvas-1, ZS, Vītiņu p., Grīvas - 1

Gundegas, ZS, Krimūnu p.

Gunta Šteina, IK, Skaistumkopšanas salons,

Dobele, Skolas 26

H

Haduko, SIA, Dobele, K.Barona 12 - 34

Hagiteks, SIA, Bēnes p., Bēne, Rūpniecības 2c

Handa, SIA, Dobele, Tirgus laukums 2a - 2.st.

Hansa Uni, SIA, Bukaišu p., Skola - 3

Hausbauer, SIA, Dobele, K.Barona 3

Hestia, SIA, Dobele, Meža prospekts 4

HG atmodas, SIA, Dobele, K.Valdemāra 2 - 7

HG Farming, SIA, Dobele, Īles 2

HL Power, SIA, Auce, Aspazijas laukums 5 - 3

Hotel Dobele, SIA, Viesnīca, Dobele, Uzvaras 2

I

I. Dūrējas ģimenes ārsta prakse, SIA,

Dobele, Uzvaras 4a

Dobeles

Ī

I

35


I

I -

M

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

I. Dūrējas ģimenes ārsta prakse, SIA, Filiāle,

Dobeles p., Aizstrautnieki, Avoti - 10

I. Dūrējas ģimenes ārsta prakse, SIA, Filiāle,

Dobeles p., Lejasstrazdi, Stariņi

I. Muzikantes ārsta prakse, SIA, Dobele, Uzvaras 3

Ieroči, SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 1b

Ieva, veikals - kafejnīca, Auce, Raiņa 43

Ilva Ltd, SIA, Veikals, Dobele, Baznīcas 4

Imantas, komplekss, Annenieku p., Imantas

imperial-baits.lv, internetveikals, Dobele, Uzvaras 14b

Import Export Capital, SIA, Dobele, Ausmas 1a

Indijas Ajurvēdas masāžas, Dobele, Dārza 33

Inga Gavjale, IK, Frizētava, Dobele, Muldavas 3a

Ingleby Dobele Agro, SIA, Krimūnu p., Agra

Inka-B.V., SIA, Dobele, Liepājas šoseja 27

Innamix, SIA, Auce, Raiņa 26

Ippon, karatē klubs, Dobele, Tirgus laukums 2a

Irve, SIA, Pieņemšanas punkts, Dobele, Uzvaras 2

I&M projektu birojs, SIA, Annenieku p., Rūķīši

Iveta Antonova, IK, Dobele, Uzvaras 2

Ī

Īles Evaņģēliski luteriskā draudze, Īles p.

Īles pagasta bibliotēka, Īles p., Īle, Klintenes

Īles tautas nams, Īles p., Īle

J

J.E.F., SIA, Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 14

Jaap, veikals, Dobele, Muldavas 3a

Jakubs, SIA, Dobele, Zaļā 87a

Janina Kursina, IK, Frizētava, Dobele, Brīvības 12

Jaunagra, SIA, Krimūnu p., Agra

Jaunbērzes bibliotēka,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Jaunbērzes kultūras nams,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Jaunbērzes pagasta bērnu un jauniešu izglītības un

atpūtas centrs, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Jaunbērzes pasta nodaļa,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Jaunbutki, ZS, Ukru p., Jaunbutki

Jaunpils pagasta U.Vārpiņa ZS, Zebrenes p., Klētnieki

Jaunruči, ZS, Bukaišu p., Lielruči

Jāņtārpiņš, pirmsskolas izglītības iestāde,

Dobele, Zaļā 29

Jātnieki, zirgaudzētava, Tērvetes p., Kroņauce

Jeld-Wen Latvija, SIA, Ražotne, Dobele, Zaļā 105

Jelgavas zonālais Valsts arhīvs, Dobeles informācijas

un pakalpojumu sektors, Dobele, Muldavas 16 - 15

Jeļena Lavrinoviča, IK, Dobele, Muldavas 3a

Jes, SIA, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Dārza 4

Jes, SIA, Pirts, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 12

Jēkabsonu autodaļu veikals, Dobele, Brīvības 2

Jēkabsonu firma Jēkabs, SIA, Dobele, Brīvības 2

JM būvniecība, SIA, Penkules p., Ozoliņi

JN Metal, SIA, Auru p., Gardene

JO Mood, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 2

JT Agro & Forest, SIA, Dobele, Uzvaras 22

Juknas M. ģimenes ārsta prakse,

Tērvetes p., Kroņauce, Lāči - 1

Juknas M. ģimenes ārsta prakse, Filiāle,

Tērvetes p., Zelmeņi, Zelmeņi

Juro 77, SIA, Dobele, Zaļā 26

JVMD, SIA, Filiāle, Dobele, Uzvaras 3a

K

Kadiķu mala, ZS, Auce, Alkšņu 6

Kaija 5, SIA, Veikals, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 7

Kaķenieku ambulance, SIA,

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Kaķenieku kultūras un sporta centrs,

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 2

Kaķenieku pasta nodaļa,

Annenieku p., Kaķenieki, Draudzības 1

Kalipso apsardze, SIA, Dobele, Virkus 1a

Kalnamuižas Evaņģēliski luteriskā draudze,

Tērvetes p., Kalnamuižas baznīca

Kalnkoks, SIA, Zebrenes p., Zebrene, Avoti - 3

Kaprīze, kafejnīca, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Dārza 2

Kaprīze, viesu nams, Jaunbērzes p., Jaunbērze

KapuAkmens, SIA, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 3

Kapudarbi.lv, darbnīca,

Penkules p., Penkule, Mežabites

Karaļavoti, SIA, Auce, Kaļķu 6

Karavāna, kafejnīca, Dobele, Muldavas 3a - 1.st.

Katleja, SIA, Naudītes p., Brieži

Kārkliņš un Ābele arhitekti, IK,

Dobele, J.Čakstes 15 - 7

Kebabmix, SIA, Dobele, Uzvaras 1

Kebabu nams, SIA, Dobele, Viestura 5

Klēts, ZS, Bēnes p., Lūši

KLZ, SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 10a

Kokles, ZS, Bikstu p., Krāces

Kondrātes I. veterinārārstes privātprakse,

Bikstu p., Laukpēteri

KONTE-A, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4 - 4

Kraisa, SIA, Veikals, Dobele, Zaļā 8

Kraujas, ZS, Bikstu p., Krāces

Kreizii, SIA, Dobele, Krasta 11

Krievaitis auto, IK, Autoserviss, Dobele, Muldavas 5

Krievaitis auto, IK, Taksometru pakalpojumi,

Dobele, Muldavas 5

Krieviņi, SIA, Jaunbērzes p., Krieviņi

Krimūnu bibliotēka,

Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnu skola

Krimūnu pasta nodaļa, Krimūnu p., Krimūnas

Krimūnu tautas nams, Krimūnu p., Krimūnas

Kristīnes picērija un beķereja,

Tērvetes p., Tērvete, Pagasta ēka

Krīgeri, SIA, Īles p., Īle, Akācijas

Kroņauces Annas Brigaderes pamatskola,

Tērvetes p., Kroņauce

Kroņauces Annas Brigaderes pamatskola

pirmsskolas izglītības grupa Sprīdītis,

Tērvetes p., Kroņauce

KS metāls, SIA, Dobele, K.Barona 2 - 43

Ksenija P, SIA, Šūšanas salons, Dobele, Baznīcas 12

Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA, Veikals,

Dobele, Krasta 7

Kvietes, ZS, Augstkalnes p., Upšas

Ķ

Ķauķi, ZS, Ukru p., Jaunstrautiņi

Ķeveles pasta pakalpojumu punkts,

Vītiņu p., Ķevele, Līgotnes - 20

Ķipēnas M. zobārstniecības prakse,

Dobele, Brīvības 7

L

L.W.H., SIA, Dobele, Baznīcas 12

Labā vēsts, Dobeles Vasarsvētku draudze,

Dobele, Brīvības 3a

Labo logu aģentūra, Dobeles birojs,

Dobele, Tirgus laukums 4 - 2.st.

Labs veikals, datorsalons, Dobele, Tirgus laukums 4

Lafiko.lv, SIA, Dobeles filiāle, Dobele, Baznīcas 6

Laikam Līdzi, domes informatīvais izdevums,

Tērvetes p., Zelmeņi

Laimiņa, Personu ar invaliditāti un atbalstītāju

biedrība, Dobele, K.Barona 3

Lakesta, SIA, Auce, Stacijas 4

Langemans & Co, SIA,

Bēnes p., Bēne, Rūpniecības 2c

Larix Silva, SIA, Dobeles p., Lejasstrazdi

Lasmans, SIA, Bēnes p., Bēne, Priedes

Latagrokoncerns, SIA, Dobele, Uzvaras 56

Latagrokoncerns, SIA, Veikals, Dobele, Uzvaras 56

Latbuvinvest, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Latvi Dan Agro, SIA, Jaunbērzes p., Ošlejas

Latvia Packing, SIA, Auru p., Ziņģi

Latvijas autoceļu uzturētājs, AS, Jelgavas ceļu

rajons, Dobeles nodaļa, Dobele, Brīvības 62

Latvijas būvuzraugs, SIA, Tērvetes p., Kroņauce, Brīviņi

Latvijas Grauds, SIA, Krimūnu p., Krimūnas, Paugurīši

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku

arodbiedrība, Dobeles starpnovadu arodbiedrības

organizācija, Dobele, Brīvības 15

Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mācību un

pētījumu centrs Vecauce,

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 6a

Latvijas Sarkanais Krusts, Dobeles komiteja,

Dobele, Brīvības 3

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne, Dobeles nodaļa,

Dobele, Brīvības 3

Latvijas Valsts ceļi, AS, Dobeles nodaļa,

Dobele, Brīvības 10b

Laukakmenes Laima, SIA, Viesu nams,

Tērvetes p., Tērvete, Laima

Laukpēteri, ZS, Bikstu p., Laukpēteri

Lauku agro, SIA, Jaunbērzes p., Ošlejas

Lazdiņi, ZS, Krimūnu p., Lazdiņi

Ledusvīri, hokeja klubs, Dobele, Ozolu 6

Leinertes D. psihologa privātprakse, Dobele, Zaļā 10

Lejasstrazdi, ģimenes atbalsta centrs,

Dobeles p., Lejasstrazdi, Namiņš

Lejasstrazdu sākumskola,

Dobeles p., Lejasstrazdi, Stariņi

Lemhenas L. ģimenes ārsta prakse, Dobele, Viestura 1

Lielauces ezers, laivu bāze, Lielauces p., Lielauce

Lielauces Kliņģeris, SIA,

Lielauces p., Lielauce, Kastaņas

Lielauces pagasta bibliotēka,

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Lielauces pasta pakalpojumu punkts,

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Lielauces pils, Lielauces p., Lielauce

Lielauces tautas nams,

Lielauces p., Lielauce, Ezerkrasti

Lielķēniņš, SIA, Tērvetes p., Tērvete, Jērumi

Lielsaukas, ZS, Augstkalnes p., Smēdes

Lielvaicēni, ZS, Vītiņu p., Lielvaicēni

Lielvildavas, ZS, Auru p., Lielvildavas

Liepas, ZS, Stādaudzētava, Krimūnu p., Ceriņi, Rožu 2

Lifebusiness LTD, SIA, Dobele, Viestura 1

Lija Jēgere, IK, Dobele, Tirgus laukums 2a

Lija, skaistumkopšanas salons,

Dobele, Tirgus laukums 2a

Likteņsvece-A.U.G., SIA, Filiāle, Dobele, Uzvaras 3a

Lilināra, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 17

Lilināra, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 19

Linda, veikals, Auru p., Auri, Skolas 2 - 10

Linde Gas, SIA, Gāzu tirdzniecības vieta,

Dobele, Liepājas šoseja 27

Līcīši, ZS, Auce, A.Brigaderes 17

Līga Mitrevica, IK, Dobele, Skolas 26 - 75

Līgotnes grupa, SIA, Auru p., Līgotnes

Līvi Z, ZS, Augstkalnes p., Augstkalne, Silmači

LMT, klientu centrs Dobele Uzvaras,

Dobele, Uzvaras 1

Log & S, SIA, Dobeles p., Varavīksnes

Loranet, SIA, Naudītes p., Purviņi

LSMM, SIA, Dobele, Priežu 9

Lubgānes I. ģimenes ārsta prakse,

Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

Luksi, SIA, Tērvetes p., Kroņauce, Ziedoņi - 10

Lukss, salons, Auce, Raiņa 12

LuRaVe, SIA, Augstkalnes p., Augstkalne, Indrāni

Lutauša galds, kafejnīca, Tērvetes p., Tērvetes sils

Lūcija, SIA, Degvielas uzpildes stacija Circle,

Dobele, J.Čakstes 1

M

M. Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta prakse, SIA,

Dobele, E.Francmaņa 10

36


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

M. Zakse-Grigorjana ģimenes ārsta prakse, SIA

Filiāle, Krimūnu p., Krimūnas, Krimūnas

m1auto, SIA, Dobele, Muldavas 10 - 25

Madana, SIA, Tērvetes p., Tērvetes sils

Magrus, SIA, Auru p., Gardene, Ūdens 14

Mags, SIA, Dobele, Muldavas 3

Maiden, SIA, Degvielas uzpildes stacija,

Auce, Brīvības 4

majasmilulis.lv, internetveikals,

Dobele, Muldavas 3a

Make Room Europe, nodibinājums,

Dobele, Zemgales 40

Mammadaba, kafejnīca, Tērvetes p., Tērvetes sils

Maxima X, veikals, Dobele, Baznīcas 14

Maxima X, veikals, Dobele, Zaļā 19

Mazā Lauvas aptieka, Dobele, Viestura 1

Mazā sēta, SIA, Auce, Pļavas 1 - 3

Mazbaldonas, ZS, Penkules p., Baldonas

Mazcelmiņi, ZS, Tērvetes p., Gaismas

Mazjukši JL, SIA,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 4b

Mazpopes, ZS, Bikstu p., Mazpopes

Mazšķeltņi MV, SIA, Penkules p., Mazšķeltņi

Mazšķeltņi, ZS, Penkules p., Mazšķeltņi

Mazulis, pirmsskolas izglītības iestāde,

Auce, Dzirnavu 4

Māliņi, ZS, Bukaišu p., Māliņi

Māriņa, Auces bērnu invalīdu biedrība,

Auce, Miera 20

Mārksmens, SIA, Dobele, Muldavas 3a

Mārksmens, SIA, Vairumtirdzniecības bāze,

Dobele, Bērzes 19

Māsa un Māsa, SIA, Dobele, Brīvības 22

MD Būvnieks, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4 - 4

Medusmāja, SIA, Tērvetes p., Kroņauce, Ezerieši

Mega sargs, SIA, Filiāle, Dobele, Viestura 12

Meldrāji M, ZS, Naudītes p., Apgulde, Meldrāji

Merkurs-J, SIA, Auru p., Gardene, Rūtas 6

Metalperformer, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 10

MetPro, SIA, Auru p., Gardene, Kalna 3a

Mežabites, ZS, Penkules p., Penkule, Atpūtas

Mežābeles, ZS, Augstkalnes p., Augstkalne, Mežābeles

Mežinieku pamatskola,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Mežinieku skola

Mežmaļi, ZS, Zebrenes p.

Mežmaļi, ZS, Lauku māja, Bēnes p., Mežmaļi

Mēness aptieka 88, Bēnes p., Bēne, Jelgavas 25a

Mēness aptieka 88, filiāle, Tērvetes p., Kroņauce, Tišas

Mēness aptieka Dobelē, Dobele, Brīvības 30

Mflow, SIA, Dobele, Miera 42

MIA-V, SIA, Dobele, Bērzes 11 - 54

Mičer Group, SIA, Auru p., Ķirpēni, Ķirpēnu 13

Miltiņkrogs, kafejnīca, Bērzes p., Miltiņi, Atvari

Miltiņu pasta nodaļa, Bērzes p., Miltiņi, Birztalas 1

Milur, SIA, Sociālās aprūpes centrs,

Auce, Tehnikas 12

mini top!, veikals, Annenieku p., Ezeriņi

mini top!, veikals, Bēnes p., Bēne, Stacijas 10

mini top!, veikals, Bērzes p., Šķibe

mini top!, veikals, Dobele, Ausmas 20a

mini top!, veikals, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 4

Minkuparks, Jaunbērzes pirmsskolas izglītības

iestāde, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 9

Mirdzas Siliņas ārsta prakse, SIA, Dobele, Ādama 2

Mix, veikals, Auce, Raiņa 26

MK Šķibe, mednieku klubs,

Bērzes p., Šķibe, Jasmīnu 10

MLU, SIA, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

MM Industry, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Strautiņi 2

Moda Kapitāls, AS, Dobeles filiāle, Dobele, Uzvaras 1

Monikas Stacēvičas ārsta prakse, SIA,

Dobele, Brīvības 7

Most avto, SIA, Autocentrs, Bērzes p., Lindas

Moviandrs, SIA, Bērzes p., Kaltes

MTS serviss, IK, Annenieku p., Mušas

Muldas, ZS, Bikstu p., Muldas

Muldavas nami, biedrība, Dobele, Muldavas 7 - 16

M&B Brigzna, SIA, Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

MVZK zobu feja, SIA, Dobele, Upes 18 - 3

N

Nagliņš A., individuālā darba veicējs,

Dobele, Apbūviešu 2

Nameja māja, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 9

Namiņš, Auces latviešu biedrības krīzes centrs,

Auce, Miera 20

Narvesen, tirdzniecības punkts, Dobele, Uzvaras 7b

Narvesen, veikals, Dobele, Stacijas 1

Naudītes bibliotēka,

Naudītes p., Naudīte, Naudītes skola

Naudītes pasta nodaļa,

Naudītes p., Naudīte, Ziedugravas 1 - 4

Nākotne 9, biedrība, Bērzes p., Štaumaņi

NIL Industry, SIA, Auru p., Gardene

NMK Būve, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 3a - 5

NMS Laboratorija, SIA, Paraugu ņemšanas punkts,

Dobele, Brīvības 11a

Nodarbinātības valsts aģentūra, Dobeles filiāle,

Dobele, Zaļā 27

Nodarbinātības valsts aģentūra, Dobeles filiāle

Auces sektors, Auce, Jelgavas 1a

Nora, SIA, Valūtas maiņas punkts, Dobele, Uzvaras 2

Novadpētniecības krātuve Tērvetē,

Tērvetes p., Tērvetes līči

Novicānes S. ģimenes ārsta prakse, Auce, Raiņa 4

Nybo Dobele, SIA, Dobele, Brīvības 58a

Nybo Embro, SIA, Dobele, Brīvības 58a

O

Oktāns, SIA, Auru p., Vītoli

Optika Metropole, salons, Dobele, Brīvības 30

Oriflame Latvija, SIA, Dobeles konsultanta

apkalpošanas centrs, Dobele, Zaļā 26

Ozolāres, lauku māja,

Dobeles p., Aizstrautnieki Ozolāres

Ozolāres1, SIA, Dobeles p., Ozolāres

Ozoli, ZS, Penkules p., Avoti

Ozoliņi, ZS, Jaunbērzes p., Ozoliņi

Ozols, Dobeles mednieku klubs,

Dobele, Meža prospekts 81

Ozolu optika, SIA, Salons, Dobele, Zaļā 10

P

Pagalms NR8, SIA, Auce, Raiņa 8

Pamūšas speciālā pamatskola

Bauskas n., Gailīšu p.,

”Pamūšas skola”, LV 3931

Direktore ....................................639 56285, 29 293844

Direktora vietn. ...............639 56235, 639 56155

Lietvede .................................................................................639 56211

E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv

http://pamusa.bauska.lv

Paradīze, veikals, Dobele, Tirgus laukums 2

Paugurīši A.J., SIA, Krimūnu p., Krimūnas, Paugurīši

Paugurīši, ZS, Krimūnu p., Krimūnas, Paugurīši

Peecon Latvia, SIA, Dobele, Krasta 1a

Penkule, SIA, Penkules p., Kantoris

Penkules bibliotēka, Penkules p., Penkule, Ielejas

Penkules Evaņģēliski luteriskā draudze,

Penkules p., Penkule, Ķesteri

Penkules kultūras nams, Penkules p., Penkule, Dailes

Penkules pamatskola, Penkules p., Penkule, Skola

Penkules pasta nodaļa, Penkules p., Penkule, Ielejas

Penkules sporta centrs, Penkules p., Penkule, Skola

Petarde Ltd, SIA, Veikals, Dobele, Liepājas šoseja 19f

Pēkaiņi, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Vizbuļi

Pētera Upīša piemiņas muzejs, Dobele, Graudu 1

Pie Elīnas, SIA, Auru p., Gardene, Priežu 20a

Pie Elīnas, SIA, Veikals, Auru p., Gardene, Priežu 16

Pie Elīnas, SIA, Veikals - kafejnīca,

Auru p., Gardene, Priežu 16

Pie Evitas, frizētava, Dobele, Skolas 1

Pie Kristīnes, autoserviss, Auce, Stacijas 4

Pie manis, veikals, Bikstu p., Biksti, Ievziedi

Pikšas, K.Ulmaņa piemiņas muzejs, Bērzes p., Pikšas

Pils matrači, ražošanas cehs,

Naudītes p., Apgulde, Pils 1

Pils nekustamie īpašumi, SIA,

Bērzes p., Šķibe, Jasmīnu 13

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Dobeles

nodaļa, Dobele, Uzvaras 4

Pīlādzis, biedrība, Dobele, Brīvības 11

Pīlādzītis, pirmsskolas izglītības iestāde,

Auce, Ausmas 5

Pīlēģe-Peškova I., individuālā darba veicēja,

Dobele, Uzvaras 2

Plenuss, SIA, Veterinārā aptieka, Dobele, Baznīcas 10

PN doktorāts, SIA, Jaunbērzes p., Jaunbērze, Parka 6

Pokaiņu mežs, tūrisma objekts,

Naudītes p., Vecpokaiņi

Polanada, SIA, Dobele, K.Barona 2b

Polleks, SIA, Zobārstniecības kabinets,

Dobele, Brīvības 7 - 2.st.

Popele I., zvērināts notārs, Dobele, Brīvības 10b

Positive Foods, SIA, Bēnes p., Dzenīši

Puķu bode, veikals, Dobele, Uzvaras 5

Pumpuri, ZS, Penkules p., Pumpuri

Pus 12, veikals, Dobele, Brīvības 30

Putras, ZS, Ukru p., Putras

R

M -

Rūķītis

R.D.A., SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 10a

R.D.A., SIA, Veikals, Dobele, Muldavas 16

RaCafe, restorāns, Dobele, Viestura 8a

Rankas meži, SIA, Dobele, Skolas 23

Rasa, kafejnīca, Dobele, Uzvaras 2

RatLess, SIA, Dobele, Bērzes 13 - 1

RaWood Penkule, SIA, Penkules p., Gateris

RC Būvnieks, SIA, Dobele, Skolas 23

RD AB, SIA, Filiāle, Dobele, Liepājas šoseja 29

RD Electronics, veikals, Dobele, Baznīcas 14

RE Holding, SIA, Dobele, Skolas 23

Re Kā R, SIA, Dobele, Īles 1a

Re parking, SIA, Dobele, Zaļā 87a

Regul DD, SIA, Dobele, Liepājas šoseja 29

Rehabilitācijas centrs Tērvete, SIA,

Tērvetes p., Tērvete, Rehabilitācijas centrs Tērvete

Reķi, viesu nams, Dobeles p., Reķi

Rero serviss, SIA, Dobele, Liepājas šoseja 29

Revidentu serviss, SIA, Dobele, Krasta 4 - 39

Rewood Kuurland, SIA,

Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 1 - 30

Riekstiņš, Annenieku pagasta pirmsskolas izglītības

iestāde, Annenieku p., Kaķenieki, Skolas 6

Rigatex, SIA, Dobele, Ausmas 17 - 24

RIMI Hipermārkets Dobele, veikals,

Dobele, Brīvības 30

Ripo G, SIA, Dobele, Meža prospekts 2 - 31

Roga, SIA, Veikals, Auce, Raiņa 23

Rotonda, SIA, Dobele, Dainu 6 - 46

Rožkalni, ZS, Tērvetes p., Rožkalni

Ruicēnas L. zobārstniecības prakse,

Dobele, Brīvības 7 - 47

Ruņģes firma Efekts, IK, Dobele, Viestura 5

Rūdes I. ārsta psihiatra-narkologa prakse,

Dobele, K.Barona 2 - 3

Rūķis AG, SIA, Dobele, Zaļā 32

Rūķīši, pirmsskolas izglītības iestāde,

Bēnes p., Bēne, Sniķeres 8c

Rūķīšu tēja, ZS, Krimūnu p., Rūķīši

Rūķītis, SIA, Veikals, Dobele, Baznīcas 12

R

37


R

RV -

Valsts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

RV Kodoli, SIA, Veikals, Auru p., Ķirpēni, Upes 5 - 4

RV Kodoli, SIA, Veikals, Krimūnu p., Centrs

S

S.L. Serviss, SIA, Veikals, Dobele, K.Valdemāra 3

Sabiedrība Mazauce, SIA, Ukru p., Ukri, Ezera 10

Saime, veikals, Tērvetes p., Kroņauce, Saime

Saldus Autoskola Pluss, SIA, Filiāle,

Auce, J.Mātera 11

Salmes bode, veikals,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ausmaņa 11

Salons Jolanta, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Sand, SIA, Dobele, Meža prospekts 37

Sandra Berņicka, IK, Dobele, Uzvaras 3

Sandra mēbeles, SIA, Auru p., Gardene, Silvidi

Sangle, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4

SANITA G, SIA, Dobele, Brīvības 10a

Santaro, SIA, Veikals,

Annenieku p., Kaķenieki, Draudzības 1a

Sarbantovičas I. ģimenes ārsta un pediatra prakse,

Dobele, Brīvības 11a

Saspraude, jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs,

Dobele, Brīvības 23

Saulītes AG, SIA, Dobele, Ausmas 1a

Saulītes AG, SIA, Autoserviss, Dobele, Ausmas 1a

Saulītes AG, SIA, Veikals, Dobele, Brīvības 26

SEB banka, Dobeles filiāle, Dobele, Brīvības 12

Seduļa būvprakse, SIA, Bērzes p., Miltiņi, Zīdas

Selge, SIA, Salons, Dobele, J.Čakstes 17

Septītās dienas adventistu Auces draudze,

Auce, Rūpniecības 4

Septītās dienas adventistu Dobeles draudze,

Dobele, Gaismas 9

SER, SIA, Krimūnu p., Akācijas, Akācijas 6

Sertari, SIA, Solārijs, Dobele, Tirgus laukums 4

Servio, SIA, Auce, Tehnikas 8

Sēta, SIA, Auce, Pļavas 1 - 1

Sibilla, aptieka, Dobele, Baznīcas 12

Sigma Dobele, SIA, Autoserviss - automazgātava,

Dobele, Liepājas šoseja 27a

Sigus B, SIA, Tērvetes p., Sigus

Silaine, SIA, Augstkalnes p., Dzeguzēni

Silāres, SIA, Augstkalnes p., Augstkalne, Beķeri

Sinadents, SIA, Auce, Tehnikas 12

Sindija, veikals, Dobele, Zaļā 10

Sindža SK, SIA, Zebrenes p., Zebrene, Avoti - 2

SK Partneris, SIA, Auce, Raiņa 21

Skaistuma centrs, Dobele, Zaļā 1 - 4

Skaistumkopšanas nams, salons,

Dobele, Tirgus laukums 4

Skolas 24, biedrība, Dobele, Skolas 24

SL.Net, SIA, Dobele, Tirgus laukums 4

Slokas D. ģimenes ārsta prakse, Dobele, Viestura 1

Smart Katli, SIA, Auce, O.Kalpaka 20a

Smoteks, SIA, Veikals, Dobele, Spodrības 4

Smuidra, SIA, Krimūnu p., Riekstiņi

Solako, SIA, Dobele, Baznīcas 2

Solis, dienas centrs, Dobele, Brīvības 11

Sono-Rex, SIA, Dobele, Uzvaras 3

Spectre Latvia, SIA, Filiāle, Auce, Miera 27

Spodrība, AS, Dobele, Dzirnavu 1

Spodrītis, Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde,

Dobele, Zaļā 22

Sporta centrs, kafejnīca, Dobele, Tērvetes 10

Sporta un atpūtas komplekss Bērze,

Bērzes p., Birzes - 1

SPRIKserviss, SIA, Auru p., Caunas

Spriksteles, SIA, Peintbola parks,

Auru p., Spriksteles 2

Sprīdīši Dobelē, kafejnīca, Dobele, Tērvetes 10

Sprīdīši, kafejnīca, Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

Sprīdīši, viesu nams, Tērvetes p., Tērvete, Sprīdīši

Sprīdītis, kafejnīca, Dobele, Zaļā 1

Sproģes I. ģimenes ārsta un pediatra prakse,

Dobele, Brīvības 11a

Stariņš, dienas centrs, Dobele, Brīvības 11

Statum-A, SIA, Auru p., Auri, Skolas 11

Status V, IK, Dobele, Uzvaras 2

Stārki, ZS, Tērvetes p., Stārki

Stella, veikals, Dobele, Tirgus laukums 2a

Stoķi, ZS, Bērzes p., Stoķi

Straumēni, ZS, Penkules p., Straumēni

Strautiņi, ZS, Penkules p., Strautiņi

Strazdi, ZS, Tērvetes p., Kroņauce, Strazdi

SunDEKO, SIA, Dobele, Meža prospekts 37

Supernetto, veikals, Dobele, Brīvības 10a

Swedbank, Dobeles filiāle (pašapkalpošanās),

Dobele, Baznīcas 14

Š

Šaušanas sporta klubs Dobele, Dobele, Īles 1

Šķibes bibliotēka, Bērzes p., Šķibe, Upes 4

Šķietnieki IS, SIA, Zebrenes p., Šķietnieki

Štamers, ZS, Darbnīca, Auce, Stacijas 4

Štamers, ZS, Veikals, Auce, Stacijas 4

Štosas D. zobārstniecības prakse,

Dobele, Brīvības 7 - 3.st.

Šulces I. ģimenes ārsta prakse, Auce, Raiņa 4

T

Tand Ukri, SIA, Bēnes p., Vecmiķeļi

Tandēms, riteņbraukšanas sporta klubs,

Dobele, Tērvetes 10

TATTOO Seventy Seven, tetovēšanas salons,

Dobele, Zaļā 26

Tehnika Auce, SIA, Auce, Tehnikas 14

Tehnika Auce, SIA, Veikals, Auce, Aspazijas laukums 9

Tehnika mežam un dārzam, veikals,

Dobele, Uzvaras 2

Tehnikas veikals, SIA, Filiāle, Dobele, Muldavas 3

Tele2, SIA, Klientu centrs Dobele RIMI,

Dobele, Brīvības 30

Tenachem, SIA, Dobele, Spodrības 3

Tenapors, SIA, Dobele, Spodrības 1

TENAX Install, SIA, Dobele, Spodrības 1

TENAX Panel, SIA, Dobele, Spodrības 1

TENAX, SIA, Dobele, Spodrības 1

Tet, SIA, Klientu centrs, Dobele, Zaļā 12a

Tērvete, sociālās aprūpes centrs,

Tērvetes p., Mežmalieši

Tērvetes AL, AS, Tērvetes p., Kroņauce, Alus darītava

Tērvetes alus, alus bārs, Dobele, Tirgus laukums 3

Tērvetes bibliotēka, Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes dabas parks, Tērvetes p., Tērvetes sils

Tērvetes gaisa takas, Tērvetes p., Kroņauce, Rūķīši

Tērvetes Garša, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Tērvetes garšu restorāns, Dobele, Tirgus laukums 3

Tērvetes maize, SIA, Ceptuve, Tērvetes p., Straumes

Tērvetes novada kultūras nams, Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada pašvaldība, Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada pašvaldība, Augstkalnes pagasta

pārvalde, Augstkalnes p., Augstkalne, Virsaiši

Tērvetes novada pašvaldība, Bāriņtiesa,

Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada pašvaldība, Bukaišu pagasta

pārvalde, Bukaišu p., Bukaiši, Rotas

Tērvetes novada pašvaldība, Būvvalde,

Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,

Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada pašvaldība, Sociālais dienests,

Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada pašvaldības policija,

Tērvetes p., Zelmeņi

Tērvetes novada sporta halle,

Tērvetes p., Kroņauce, Annas Brigaderes skola

Tērvetes pūpoli, SIA, Veikals,

Tērvetes p., Zelmeņi, Pūpoli

Tērvetes tauriņi, SIA, Tērvetes p., Tērvetes sils

Tērvetes tūrisma informācijas centrs,

Tērvetes p., Tērvetes sils

Tērvetes ūdenskrātuve, laivu bāze,

Tērvetes p., Tērvete

Tērvetes veltes, SIA, Tērvetes p., Zelmeņi, Krāces

Tērvetes vēstures muzejs,

Tērvetes p., Tērvete, Jērumi

Tērvetes vīni, vīna darītava,

Tērvetes p., Zelmeņi, Krāces

TI-CI, SIA, Dobele, Tirgus laukums 6

Timber Trade Development, SIA, Bikstu p., Akācijas

Tirdzniecības nams Kurši, SIA, Tirdzniecības nams,

Dobele, Liepājas šoseja 19b

Tirzītes A. ausu, kakla un deguna ārsta prakse,

Dobele, Brīvības 7

TM Capital, SIA, Filiāle, Dobele, Liepājas šoseja 19a

Toaster Bar, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Dārza 19

Tomāts, dārzkopības entuziastu klubs, Dobeles

nodaļa, Auru p., Zaļumi

top!, lielveikals, Dobele, Muldavas 3a

top!, veikals, Auce, Baznīcas 1

Tropu tauriņi, SIA, Tērvetes p., Tērvetes sils

TSK Sprīdītis, sporta klubs, Dobele, Ķiršu 3

Tukuma slimnīca, SIA

Tukuma n., Tukums, Raudas 8, LV 3101

Administrācija ............................................................631 22210

Poliklīnikas reģistratūra ...........................631 22209

Uzņemšanas nodaļa .....................................631 23080

Sociālā un rehabilitācijas

nodaļa ......................................................................................631 80080

Radioloģijas nodaļas

reģistratūra ......................................................................631 24724

E-pasts: tukuma.slimnica@apollo.lv

http://www.tukslim.lv

U

Ukru pagasta bibliotēka, Ukru p., Ukri, Stariņi

Ukru tautas nams, Ukru p., Ukri, Stariņi

Uldis Mazkrists, IK, Dobele

UM Wood Industry, SIA, Auce, Miera 4a - 3

Ū

Ūse, SIA, Veikals, Tērvetes p., Zelmeņi

V

V.Podnieces doktorāts, SIA, Dobele, Brīvības 7

Vadims Rezajevs, IK, Veikals, Dobele, Baznīcas 4

Vaiti, ZS, Vītiņu p., Vaiti

Vaitovskas B. zobārstniecības prakse,

Dobele, Brīvības 7 - 3

Valērijs Gomzins, IK, Pieņemšanas punkts,

Dobele, Uzvaras 2

Valodiņa, Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības

iestāde, Dobele, Upes 5

Valsts augu aizsardzības dienests, Zemgales

reģionālā nodaļa, Dobele, Liepājas šoseja 29

Valsts ieņēmumu dienests, Dobeles klientu

apkalpošanas centrs, Dobele, Brīvības 10b

Valsts Probācijas dienests, Dobeles teritoriālā

struktūrvienība, Dobele, Muldavas 16

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Jelgavas

reģionālā nodaļa, Dobeles klientu apkalpošanas

punkts, Dobele, Brīvības 10b

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Zemgales

reģiona nodaļa, Dobeles birojs, Dobele, Zaļā 28

38


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Valsts zemes dienests, Zemgales reģionālā nodaļa

Dobeles klientu apkalpošanas centrs,

Dobele, Muldavas 16

Vasiļjevas L. zobārstniecības prakse,

Dobele, Brīvības 7

Vācietis A., koktēlniecības amata meistars,

Auce, Sporta 6b

Vācu nams, viesu nams, Dobele, Uzvaras 53d

Vārnu galdniecība, SIA, Auru p., Liepziedi, Dūmi

Vārpa Agro, SIA, Annenieku p., Slagūnas dzirnavas

Vecauce, pirmsskolas izglītības iestāde,

Vecauces p., Vecauce, Lielauces 21

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu saimniecība,

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu saimniecība

Augļkopības iecirknis,

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu saimniecība

Ēdnīca, Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu saimniecība

Galdniecība, Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu saimniecība

Katlu māja, Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vecauce, SIA, LLU mācību un pētījumu saimniecība

Sēklkopības iecirknis,

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11a

Vecauces Evaņģēliski luteriskā baznīca,

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 1

Vecauces Evaņģēliski luteriskā draudze,

Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 1

Vecauces pils, Vecauces p., Vecauce, Akadēmijas 11

Vecāki Jaunbērzes bērnu nākotnei, biedrība,

Jaunbērzes p., Jaunbērze, Ceriņu 2

Vecstēguļi, ZS, Tērvetes p., Vecstēguļi

Velis-A, SIA, Dobeles filiāle, Dobele, Ādama 2

Velo bode, veikals-darbnīca, Dobele, Skolas 1

Vendiņi, SIA, Dobele, Gaurata 7

Ventus Line, SIA, Dobele, Brīvības 10b

Ventuss, SIA, Dobele, Brīvības 10b - 10

Verso, SIA, Dobele, K.Valdemāra 3

Vēris, veikals, Auce, Aspazijas laukums 7

Vēris, veikals - kafejnīca, Auce, Aspazijas laukums 7

Vides būve, SIA, Dobele, Muldavas 3

Viestardi, SIA, Tērvetes p., Kroņauce, Viestardi - 1

Vigus, IU, Dobele, Kazarmu 4

Vipēdis, atpūtas bāze, Zebrenes p., Vipēdis

Vipēdis, SIA, Dobele, Uzvaras 2

Vita Lombards, Dobele, Tirgus laukums 4

Vizbuļi, ZS, Penkules p., Vizbuļi

Vizbuļi, ZS, Veselīgas vides saimniecība,

Penkules p., Vizbuļi

Vītiņi Eko, SIA, Vītiņu p., Līči

Vītiņu pagasta bibliotēka, Vītiņu p., Vītiņi

Vītiņu tautas nams, Vītiņu p., Vītiņi

VKS, IK, Dobele, Liepājas šoseja 19

Voltjen, SIA, Vītiņu p., Vītiņi, Liepu 9

W

WURTH, SIA, Veikals, Auru p., Vītoli

X

XEL Projekts, SIA, Dobele, Zaļā 26

Z

Zaiga Vet, SIA, Dobele, Uzvaras 7a

Zaigas nams 55, SIA, Auce, Aspazijas laukums 8

Zaļais puķu veikals, Auce, Baznīcas 1

Zaļais puķu veikals, Dobele, Muldavas 3a

Zaļais puķu veikals, Dobele, Skolas 4a

Zaļais puķu veikals, Dobele, Zaļā 2

Zaļā muiža, SIA, Krimūnu p., Plepīši

Zaļā nama biedrība, Dobele, Zaļā 28

Zariņi, ZS, Jaunbērzes p., Zariņi

Valsts -

Zvaniņš

Zebrenes pagasta bibliotēka,

Zebrenes p., Zebrene, Upītes

Zebrenes pasta pakalpojumu punkts,

Zebrenes p., Zebrene, Palejas

Zebrusa ezers, laivu bāze, Bikstu p., Biksti

Zelmeņu pasta nodaļa, Tērvetes p., Zelmeņi

Zelta kurpīte, veikals, Dobele, Muldavas 3a

Zemessardzes 51. Kājnieku bataljons,

Dobele, Lauku 15

Zemgale, laikraksts, Dobele, Brīvības 31

Zemgale, Valsts sociālās aprūpes centrs, Filiāle

Lielbērze, Auru p., Lielbērze, Lielbērze

Zemgales virsmežniecība, Dobeles birojs,

Dobele, Brīvības 7b

Zenta Gelba, IK, Salons-frizētava, Dobele, Brīvības 12

Zhalmiti, SIA, Dobele, Muldavas 8

Zibi, SIA, Auce, Aspazijas laukums 7

Ziedi JP, SIA, Auru p., Ziedi 1

Ziedi JP, SIA, Komplekss, Dobeles p., Kalna Oši

Ziedi, SIA, Bērzes p., Šķibe, Upes 1

Ziedi, SIA, Ēdnīca - veikals, Bērzes p., Šķibe, Upes 1

Ziedi, SIA, Ferma, Bērzes p., Šķibe

Ziedi, ZS, Bērzes p., Ziedi

Ziediņi, ZS, Bikstu p., Biksti, Silāres

Ziedugravas, SIA, Veikals,

Naudītes p., Naudīte, Ziedugravas 1

Zīlītes, ZS, Bērzes p., Miltiņi, Zīlītes

Zītari, ZS, Auru p., Zītari

Zīvertes S. ģimenes ārsta prakse,

Dobele, E.Francmaņa 10

Zīvertes S. ģimenes ārsta prakse, Filiāle,

Auru p., Auri, Skolas 7 - 1

Zobārste Gita Lāma, IK, Dobele, Brīvības 7

Zobu feja, zobārstniecības kabinets,

Dobele, Dzirnavu 4

Zoltnere, IK, Dobele, Skolas 1

Zoltners, restorāns, Tērvetes p., Kliņģeri

Zoltners, viesnīca, Tērvetes p., Kliņģeri

ZS Vanagi, SIA, Veikals, Dobele, Viestura 7

Zvaniņš, Dobeles pirmsskolas izglītības iestāde,

Dobele, Puķu 8

Z

39

More magazines by this user