04.02.2021 Views

Zaļās Lapas Preiļi 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PREIĻI<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas, Preiļu,<br />

Riebiņu, Vārkavas novads<br />

UZŅĒMUMI KARTES PAŠVALDĪBAS<br />

syncme.lv<br />

INFORMATĪ VI- P Ē TNIECISKAIS BIĻ ETENS<br />

<strong>2021</strong><br />

Ar SyncMe uzņēmuma<br />

profilu pārvaldīšana ir ērta<br />

un vienkārša! Ietaupiet savu<br />

laiku un parūpējieties, lai<br />

lietotājs jūs atrod tieši tur,<br />

kur meklē – pārvaldiet visu<br />

uzņēmuma informāciju<br />

internetā vienuviet!


Kur zvanīt steidzamos gadījumos?<br />

Uzziņas un pakalpojumi<br />

2 - 3<br />

Pašvaldību informācija 4 - 9<br />

Kartes, ielu saraksti, informācija 10 - 13<br />

Uzņēmējdarbības vide 14 - 15<br />

Alfabētiskais<br />

nozaru saraksts<br />

16 - 22<br />

Nozaru daļa -<br />

Firmu saraksts pēc to darbības sfēras<br />

Agroķīmija - Bankas 23 - 25<br />

Būvuzraudzība… - Celtniecības… 26 - 26<br />

Ceļu… - Daiļamatniecība 26 - 27<br />

Dzīvnieku… - Ekonomikas… 27 - 27<br />

Ēdināšanas… - Informatīvie… 28 - 28<br />

Izglītība… - Jahtklubi… 29 - 29<br />

Juridiskie… - Kokapstrāde 30 - 30<br />

Kurināmais… - Labiekārtošana… 30 - 30<br />

Lopkopība - Mākslas… 31 - 32<br />

Muzeji… - Namu… 33 - 33<br />

Notāri - Pasākumu… 33 - 33<br />

Putnkopība - Reklāmas… 35 - 35<br />

Mārketinga koncepti<br />

nelieliem uzņēmumiem<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

SEO risinājumi<br />

Sociālo tīklu profilu izveide<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Rūpniecības… - Sabiedriskais… 35 - 35<br />

Suvenīri… - Taksometru… 36 - 36<br />

Tūrisms… - Ugunsdzēsība… 36 - 36<br />

Ūdensapgāde… - Valsts… 37 - 37<br />

Viesnīcas… - Zobārstniecība… 37 - 37<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

A - J 38 - 39<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

K - Z 39 - 43


Uzziņas un pakalpojumi<br />

KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS?<br />

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA 01, 112<br />

POLICIJA 02, 110, 112<br />

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 03, 112, 113<br />

Policija<br />

Preiļu novada pašvaldības policija<br />

..................................................................................................(P.-C. 10-22, Pt.-S. 10-02) 653 07330<br />

Medicīniskā palīdzība<br />

Avārijas dienesti<br />

Elektrotīkli<br />

Bojājumu pieteikšana .........................................................................................................(00-24) 8404<br />

Klientu apkalpošanas dienests .........................................................................................................8400<br />

Preiļu slimnīca<br />

Uzņemšana .....................................................................................................................(00-24) 653 07753<br />

Poliklīnika .............................................................(P.-C. 7.30-19, Pt. 7.30-17) 653 07750<br />

Ģimenes ārstu<br />

konsultatīvais tālrunis ................................(d.d. 17-8; S., Sv. 00-24) 66 016001<br />

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs ...............................(00-24) 67 042473<br />

Stomatoloģiskā palīdzība<br />

Sejas-žokļu traumpunkts ..............................................................................(00-24) 67 069761<br />

Traumatoloģiskā palīdzība<br />

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca<br />

Traumpunkts, Vienības gatve 45 .....................................................(00-24) 80 708866<br />

Apdegumu centrs ...................................................................................................(00-24) 67 038323<br />

Gāze<br />

Latvijas gāze (bojājumu pieteikšana) ...............................................................(00-24) 114<br />

Klientu apkalpošanas dienests ..........................................................................................................155<br />

Latvijas propāna gāze ......................................................................................(00-24) 8 0000404<br />

Siltumtīkli<br />

<strong>Preiļi</strong> ..................................................................................................(00-24) 653 07085, 29 397974<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija<br />

<strong>Preiļi</strong> ..................................................................................................(00-24) 653 07085, 29 397974<br />

2


Uzziņas un pakalpojumi<br />

Informatīvie pakalpojumi<br />

Informācijas portāls ......................................................................................................www.preili24.lv<br />

Diennakts uzziņu dienests .....................................................................................................................1180<br />

Dzelzceļš<br />

Latvijas dzelzceļš, uzziņas .................................................................................................8 0001181<br />

Lidosta<br />

Starptautiskā lidosta Rīga ........................................................................................(uzziņas) 1817<br />

Ostas<br />

Rīgas pasažieru terminālis ..............................................................(d.d. 9-17) 67 326200<br />

Telekomunikācijas<br />

TET<br />

Klientu apkalpošanas dienests, bojājumu pieteikšana .........................................177<br />

Latvijas Mobilais Telefons<br />

Diennakts uzziņas ............................................................................................................................8 0768076<br />

Tele2<br />

Diennakts uzziņas .......................................................................29 560600 (klientiem 1600)<br />

Zelta zivtiņa ..........................................................................................29 560676 (klientiem 1676)<br />

Tehniski bojājumi ..............................................................................................................................8 0000600<br />

Bite<br />

Klientiem .............................................................................(8-24, pēc 24 autom. atbild.) 1601<br />

Biznesa klientiem .............................................................................................................................22 550000<br />

Citu operatoru klientiem ..........................................................................................................25 851601<br />

Transports<br />

Autoostas<br />

Preiļu autoosta ............................................................................................(P.-Sv. 6-18) 653 22000<br />

Rīgas starptautiskā autoosta .......................................(maksas uzziņas) 9 0000009<br />

......................................................................................................................................(biļešu pasūtīšana) 9 0001111<br />

Uzticības un informācijas tālruņi<br />

HIV/AIDS centrs .............................................................................................................(8-18) 67 543777<br />

Glābiet bērnus ............................................................................................................(12-17) 29 131311<br />

Bērnu un pusaudžu bezmaksas<br />

uzticības tālrunis .........................................(d.d. 8-23, S. 8-22, Sv. 10-22) 116111<br />

“Skalbes”, krīzes centrs ..........................................(00-24) 67 222922, 27 722292<br />

Valsts Robežsardze ...................................................................(autom. atbild.) 8 0001060<br />

Nacionālais veselības dienests .......................................(d.d. 8.30-17) 8 0001234<br />

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ....................(d.d. 8.15-17) 654 52554<br />

Ārlietu ministrijas Konsulārais<br />

departaments ..........................................................................................(d.d. 8.30-17) 67 016364<br />

...............................................................................................................................(info ceļotājiem) 8 0005905<br />

........................................................(palīdzība ārkārtas situācijās ārzemēs) 26 337711<br />

Preiļu novada sociālais dienests .............................................................................. 653 23200<br />

....................................................(P.,O.,C. 8-12; 13-17, T. 8-12; 13-18, Pt. 8-12; 13-16)<br />

Aglonas novada<br />

sociālais dienests ..............................................(d.d. 8.30-12.30; 13-17) 29 403536<br />

Riebiņu novada<br />

sociālais dienests ..............................................(d.d. 8.30-12.30; 13-17) 653 92653<br />

Vārkavas novada<br />

sociālais dienests ..............................................(d.d. 8-12.30; 13-16.30) 28 383161<br />

3


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Latgales plānošanas reģions<br />

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601<br />

Iveta Maļina-Tabūne, administrācijas vadītāja .......................................................67224044<br />

iveta.malina@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Attīstības, plānošanas un projektu<br />

ieviešanas nodaļa<br />

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601<br />

Ingrīda Bernāne, vadītāja ............................................................................65428111, 26165597<br />

ingrida.bernane@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Balvu birojs<br />

Vidzemes 2b, Balvi, Balvu n., LV-4501<br />

Latgales plānošanas reģions, Juridiskā un lietvedības nodaļa<br />

Saules 15, Daugavpils, LV-5401<br />

Natālija Komare, vadītāja ...........................................................................................................65428111<br />

natalija.komare@lpr.gov.lv<br />

Oskars Zuģickis, sabiedrisko attiecību speciālists<br />

oskars.zugickis@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Latgales pārstāvniecība Rīgā<br />

Torņa 4, Rīga, LV-1050<br />

Latgales plānošanas reģions, Sabiedriskā transporta nodaļa<br />

Saules 15, Daugavpils, LV-5401<br />

Iveta Dubrovska, vadītāja ..........................................................................................................65423801<br />

iveta.dubrovska@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Uzņēmējdarbības centrs<br />

Saules 15, Daugavpils, LV-5401<br />

Andris Kucins, vadītājs ..................................................................................65423801, 26599050<br />

andris.kucins@lpr.gov.lv<br />

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

padome@aglona.lv, www.aglona.lv<br />

Juris Butēvics, domes priekšsēdētājs .............................................65324570, 26458080<br />

juris.butevics@aglona.lv<br />

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Ingūna Barkeviča<br />

Juris Butēvics<br />

Andris Girss<br />

Marita Grebeža<br />

Vadims Krimans<br />

Igors Reščenko<br />

Anatolijs Ruskulis<br />

Osvalds Šatilovs<br />

Andris Valainis<br />

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

Aglonas novada pašvaldība, Grāveru pagasta pārvalde<br />

Grāveri, Ezeru 21, Grāveru p., Aglonas n., LV-5655<br />

Aina Buiniča, vadītāja .....................................................................................65629718, 26531854<br />

aina.buinica@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Kastuļinas pagasta pārvalde<br />

Priežmale, Ilzas 19, Kastuļinas p., Aglonas n., LV-5685<br />

Pēteris Bekišs, vadītājs .................................................................................65652201, 29175291<br />

peteris.bekiss@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Šķeltovas pagasta pārvalde<br />

Šķeltova, Daugavpils 7, Šķeltovas p., Aglonas n., LV-5653<br />

Irēna Maļuhina, vadītāja ..............................................................................65600826, 26531885<br />

irena.maluhina@aglona.lv<br />

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Aglonas novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Marita Grebeža, domes priekšsēdētāja vietniece ................................................65324570<br />

marita.grebeza@aglona.lv<br />

Ineta Poga, izpilddirektore ..........................................................................................................27805820<br />

ineta.poga@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Romāns Petrovs, vadītājs ..........................................................................................................26316505<br />

romans.petrovs@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Valentīna Krīvāne, priekšsēdētāja ......................................................................................26156238<br />

valentina.krivane@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Valdis Viļums, vadītājs ...................................................................................65324573, 29484339<br />

padome@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Skaidra Mežiniece, vadītāja, arhivāre ............................................................................65320055<br />

skaidra.meziniece@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Finanšu nodaļa<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Inita Jokste, galvenā grāmatvede ......................................................................................28352321<br />

inita.jokste@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Komunālo pakalpojumu nodaļa<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Andris Indans, vadītājs .................................................................................................................26390581<br />

andris.indans@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Kultūras centrs<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Gunta Gulbe-Kalvāne, vadītāja .............................................................................................29294465<br />

kulturascentrs@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Jaunciema ūdenstornis 35, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Ārija Perševica, vadītāja .............................................................................................................29403536<br />

arija.persevica@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Speciālisti<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Tatjana Komare, sabiedrisko attiecību speciāliste ................65324570, 26107036<br />

tatjana.komare@aglona.lv<br />

Andris Kurmis, sporta pasākumu organizators .......................................................29910288<br />

andris.kurmis@aglona.lv<br />

Džeina Valaine, jaunatnes lietu speciāliste .................................................................25882069<br />

jauniesi@aglona.lv<br />

Olga Afanasjeva, tūrisma informācijas konsultante ............................................29118597<br />

turisms@aglona.lv<br />

Aglonas novada pašvaldība, Transporta nodaļa<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Aivars Rivars, vadītājs ..................................................................................................................29120631<br />

aivars.rivars@aglona.lv<br />

Aglonas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu<br />

apkalpošanas centrs (Aglonas VPVKAC)<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Klientu apkalpošanas speciāliste ...........................................................................................65324573<br />

4


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

AGLONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Aglona, sociālās aprūpes centrs ......................................................................................65321456<br />

Salenieki, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Aglonas centrālā bibliotēka ...................................................................................................26331897<br />

Aglona, Daugavpils 38, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Aglonas kultūras centrs .............................................................................................................65324571<br />

Aglona, Somersētas 34, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Aglonas novada Bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs<br />

Strops ............................................................................................................................................................29947906<br />

Aglona, Daugavpils 8, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde ......................................................................65322451<br />

Aglona, Jaudzemu 7a, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Aglonas vidusskola .........................................................................................................................65321373<br />

Aglona, Daugavpils 6, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Aglonas vidusskolas sporta halle ....................................................................................27830505<br />

Aglona, Daugavpils 6b, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

Grāveru bibliotēka ............................................................................................................................28667272<br />

Grāveri, Ezeru 21, Grāveru p., Aglonas n., LV-5655<br />

Kastuļinas Tautas nams .............................................................................................................65652201<br />

Priežmale, Ilzas 19, Kastuļinas p., Aglonas n., LV-5685<br />

Priežmalas pamatskola ...............................................................................................................29368192<br />

Priežmale, Skolas 6, Kastuļinas p., Aglonas n., LV-5685<br />

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru<br />

pamatskola ..............................................................................................................................................29100578<br />

Grāveri, Ezeru 33, Grāveru p., Aglonas n., LV-5655<br />

Šķeltovas bibliotēka .......................................................................................................................28630325<br />

Šķeltova, Daugavpils 7, Šķeltovas p., Aglonas n., LV-5653<br />

Šķeltovas pamatskola ..................................................................................................................26531872<br />

Šķeltova, Skolas 1, Šķeltovas p., Aglonas n., LV-5653<br />

SADARBĪBAS PARTNERI AGLONAS NOVADĀ<br />

Nameda L, SIA, Aptieka ............................................................................................................65322398<br />

Aglona, Somersētas 35, Aglonas p., Aglonas n., LV-5304<br />

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

dome@preili.lv, www.preili.lv<br />

Maruta Plivda, domes priekšsēdētāja ............................................................................65307320<br />

maruta.plivda@preili.lv<br />

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

Preiļu novada pašvaldība, Aizkalnes pagasta pārvalde<br />

Aizkalne, Raiņa 5, Aizkalnes p., Preiļu n., LV-5305<br />

Gunta Uzuleviča, vadītāja ...........................................................................65329279, 29434872<br />

gunta.uzulevica@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Pelēču pagasta pārvalde<br />

Pelēči, Liepu 6, Pelēču p., Preiļu n., LV-5320<br />

Iveta Stašulāne, vadītāja .............................................................................65326700, 28615900<br />

iveta.stasulane@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Preiļu pagasta pārvalde<br />

Līči, Jaunatnes 1, Preiļu p., Preiļu n., LV-5301<br />

Vitālijs Plivda, vadītājs ..................................................................................................................26533550<br />

vitalijs.plivda@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Saunas pagasta pārvalde<br />

Prīkuļi, Brīvības 9, Saunas p., Preiļu n., LV-5323<br />

Raimonds Rubins, vadītājs ........................................................................65329885, <strong>2021</strong>7079<br />

raimonds.rubins@preili.lv<br />

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Preiļu novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Juris Želvis, domes priekšsēdētājas vietnieks ........................................................26682971<br />

juris.zelvis@preili.lv<br />

Klavdija Zarāne, domes priekšsēdētājas 2. vietniece .......................................65307320<br />

klavdija.zarane@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Administratīvā daļa<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Aldis Džeriņš, izpilddirektors ....................................................................65307322, 29481795<br />

aldis.dzerins@preili.lv<br />

Maija Paegle, sabiedrisko attiecību speciāliste .......................65307321, 26556613<br />

maija.paegle@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Attīstības daļa<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Elita Jermolajeva, vadītāja ........................................................................65322766, 29444989<br />

elita.jermolajeva@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Aglonas 1a, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Valentīna Krīvāne, priekšsēdētāja ......................................................................................65322106<br />

barintiesa@preili.lv<br />

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Juris Erts<br />

Zigmārs Erts<br />

Nadežda Hļebņikova<br />

Māris Leikučs<br />

Ineta Liepniece<br />

Valentīna Madalāne<br />

Maruta Plivda<br />

Māra Pudnika<br />

Iveta Stare<br />

Ēvalds Vilcāns<br />

Ārijs Vucāns<br />

Juris Vucāns<br />

Klavdija Zarāne<br />

Aigars Zīmelis<br />

Juris Želvis<br />

Preiļu novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Aivars Klismets, vadītājs .............................................................................65312353, 26582832<br />

buvvalde@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Rēzeknes 26, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Liāna Loginova-Plivda, vadītāja ...........................................................................................65322692<br />

dzimtsarakstu.nodala@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Grāmatvedības daļa<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Skaidra Mukāne, vadītāja, galvenā grāmatvede ....................65307320, 26494885<br />

skaidra.mukane@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Informācijas tehnoloģiju centrs<br />

Kooperatīvā 6, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Juris Erts, vadītājs ............................................................................................................................29419475<br />

juris.erts@preili.lv<br />

5


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Tehniskā daļa<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Jānis Skutels, vadītājs ...................................................................................65307327, 26432521<br />

janis.skutels@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Transporta daļa<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Ilmārs Ivdris, vadītājs .....................................................................................................................26693760<br />

ilmars.ivdris@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldības policija<br />

Talsu 2a, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Rihards Romanovskis, priekšnieks ..................................................................................65307330<br />

novada.policija@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Izglītības pārvalde<br />

Rēzeknes 26, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Andrejs Zagorskis, vadītājs ......................................................................29297976, 65322332<br />

andrejs.zagorskis@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Juridiskā daļa<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Irīna Elste, vadītāja ...........................................................................................................................65322766<br />

irina.elste@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Kultūras centrs<br />

Raiņa bulvāris 28, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Guntis Skrimblis, vadītājs ...........................................................................65322200, 28694439<br />

guntis.skrimblis@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Labklājības pārvalde<br />

Aglonas 1a, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Lauris Pastars, direktors ..............................................................................65323200, 28638567<br />

lauris.pastars@preili.lv<br />

Irēna Stašulāne, direktora vietniece sociālajos<br />

jautājumos, sociālais darbinieks .............................................................................................65320123<br />

irena.stasulane@preili.lv<br />

Anita Gāga, direktora vietniece administratīvi<br />

saimnieciskos jautājumos .............................................................................................................65320123<br />

anita.gaga@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Lauku attīstības dienests<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Elza Spodra Elste, lauku attīstības speciāliste ........................................................29426188<br />

elza.elste@preili.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, Nekustamā īpašuma daļa<br />

Raiņa bulvāris 19, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Vita Biezaite, vadītāja ....................................................................................................................65307328<br />

vita.biezaite@preili.lv<br />

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Aizkalnes bibliotēka ........................................................................................................................20244560<br />

Aizkalne, Raiņa 5, Aizkalnes p., Preiļu n., LV-5305<br />

Aizkalnes Tautas nams ...............................................................................................................22365989<br />

Aizkalne, Raiņa 7, Aizkalnes p., Preiļu n., LV-5305<br />

Ārdavas bibliotēka ...........................................................................................................................65326746<br />

Ārdava, Māja Nr. 1, Pelēču p., Preiļu n., LV-5329<br />

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija ................................................................................65321663<br />

Kooperatīvā 6, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Līču bibliotēka ......................................................................................................................................22002497<br />

Līči, Jaunatnes 1, Preiļu p., Preiļu n., LV-5301<br />

Pansionāts <strong>Preiļi</strong> .................................................................................................................................65312560<br />

Raiņa bulvāris 13, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................65321503<br />

Celtnieku 10a, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................65321503<br />

A.Paulāna 2, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................65321503<br />

Mehanizatoru 4, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Pelēču bibliotēka ...............................................................................................................................26446241<br />

Pelēči, Liepu 6, Pelēču p., Preiļu n., LV-5320<br />

Pelēču Kultūras nams ...................................................................................................................28389645<br />

Pelēči, Liepu 6, Pelēču p., Preiļu n., LV-5320<br />

Pelēču pamatskola ..........................................................................................................................65326155<br />

Pelēči, Skolas 4, Pelēču p., Preiļu n., LV-5320<br />

Preiļu 1. pamatskola ......................................................................................................................65322084<br />

Daugavpils 34, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu 2. vidusskola .........................................................................................................................65322184<br />

A.Paulāna 2, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu Galvenā bibliotēka ..........................................................................................................65381230<br />

Kārsavas 4, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu Kultūras centrs ...................................................................................................................65322200<br />

Raiņa bulvāris 28, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs ...................................................................65381397<br />

Kooperatīvā 6, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola ...................................................65322649<br />

Aglonas 24, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu novada mūzikas un mākslas skola ................................................................65322542<br />

Raiņa bulvāris 26, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs ...........................................................65322041<br />

Kārsavas 4, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs .......................................................65322731<br />

Raiņa bulvāris 28, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Salas pamatskola .............................................................................................................................65326400<br />

Smelteri, Saunas p., Preiļu n., LV-5326<br />

Saunas bibliotēka .............................................................................................................................26669108<br />

Prīkuļi, Mehanizatoru 2, Saunas p., Preiļu n., LV-5323<br />

6


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Saunas Tautas nams .....................................................................................................................29488742<br />

Prīkuļi, Brīvības 9, Saunas p., Preiļu n., LV-5323<br />

Smelteru bibliotēka .........................................................................................................................26604448<br />

Smelteri, Smelteru bibliotēka, Saunas p., Preiļu n., LV-5326<br />

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

KAPITĀLSABIEDRĪBAS<br />

Preiļu saimnieks, SIA ....................................................................................................................65381152<br />

Liepu 2, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

SADARBĪBAS PARTNERI PREIĻU NOVADĀ<br />

Asklēpijs Z, SIA ..................................................................................................................................65322132<br />

Raiņa bulvāris 13, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Autocentrs Salinieki, SIA, Autoserviss .....................................................................29412269<br />

Liepājas 44, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

HLG, SIA .....................................................................................................................................................29405449<br />

Līči, Gerberas, Preiļu p., Preiļu n., LV-5301<br />

Labi jumti, SIA .....................................................................................................................................26703584<br />

Daugavpils 37, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Lāča J. ārsta prakse ķirurģijā un traumatoloģijā .............................................65322885<br />

Raiņa bulvāris 13-406, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Liesma, bezpeļņas kooperatīvā sabiedrība ............................................................65321588<br />

Rēzeknes 22-35, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Mihailovo, ZS ........................................................................................................................................28664356<br />

Ivdrīši, Preiļu p., Preiļu n., LV-5301<br />

Miniatūra karaļvalsts, leļļu galerija ................................................................................65321737<br />

Daugavpils 21, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Pličas D. ārsta prakse ķirurģijā ...........................................................................................26557137<br />

Raiņa bulvāris 7, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Preiļu rajona partnerība, biedrība .....................................................................................22026684<br />

Tirgus laukums 1, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Ruskuļa A. ģimenes ārsta prakse ...................................................................................65322770<br />

Raiņa bulvāris 13-312, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Satiksme-Z, SIA .................................................................................................................................26241558<br />

Rīgas 6, <strong>Preiļi</strong>, Preiļu n., LV-5301<br />

Sūnupītes, ZS ........................................................................................................................................29207248<br />

Pinkas, Sūnupīte, Aizkalnes p., Preiļu n., LV-5305<br />

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

riebini@riebini.lv, www.riebini.lv<br />

Pēteris Rožinskis, domes priekšsēdētājs .....................................................................65324376<br />

peteris.rozinskis@riebini.lv<br />

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Ineta Anspoka<br />

Marija Bernāne<br />

Āris Elsts<br />

Jāzeps Ivanāns<br />

Margarita Krole<br />

Jānis Kupris<br />

Maigonis Mediņš<br />

Ilga Pokšāne<br />

Ārija Pudule<br />

Pēteris Rožinskis<br />

Andrs Sondors<br />

Juris Sparāns<br />

Dina Staškeviča<br />

Alberts Upenieks<br />

Edgars Vilcāns<br />

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Galēnu pagasta pārvalde<br />

Galēni, Liepu 1, Galēnu p., Riebiņu n., LV-5311<br />

Ināra Trokša, vadītāja ......................................................................................65329003, 65329001<br />

galeni@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Riebiņu pagasta pārvalde<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Ilga Kodore, vadītāja ........................................................................................................................65324641<br />

riebini.parvalde@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Rušonas pagasta pārvalde<br />

Kastīre, Liepu 5a, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Dainis Alžāns, vadītājs ..................................................................................................................65326103<br />

rusona@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Silajāņu pagasta pārvalde<br />

Miera 1, Silajāņu p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Inga Jurkāne, vadītāja ...................................................................................................................65326838<br />

silajani@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Sīļukalna pagasta pārvalde<br />

Latgales 3a, Sīļukalna p., Riebiņu n., LV-5331<br />

Iveta Broka-Kazāka, vadītāja ..................................................................................................65326202<br />

silukalns@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Stabulnieku pagasta pārvalde<br />

Stabulnieki, Skolas 3, Stabulnieku p., Riebiņu n., LV-5333<br />

Frančiska Znotiņa, vadītāja ......................................................................................................65326500<br />

stabulnieki@riebini.lv<br />

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Dome<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Jāzeps Ivanāns, domes priekšsēdētāja vietnieks ................................................65324376<br />

jazeps.ivanans@inbox.lv<br />

Rolands Naglis, sabiedrisko attiecību speciālists ..................65392641, 26173320<br />

rolands.naglis@riebini.lv<br />

Oskars Bērziņš, jauntnes lietu speciālists ....................................65392659, 20345584<br />

pakapieni@riebini.lv<br />

Ilga Pokšāne, kultūras centra vadītāja .............................................65392657, 20496081<br />

ilga.poksane@riebini.lv<br />

Evelīna Visocka, izglītības jautājumu koordinatore ..............65392646, 26373488<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Izpildinstitūcija<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Juris Leicis, izpilddirektors .........................................................................65324378, 29376691<br />

juris.leicis@riebini.lv<br />

Artūrs Meluškāns, tehniskās daļas vadītājs .............................................................65392891<br />

arturs.meluskans@riebini.lv<br />

Roberts Kabakovs, komunālo pakalpojumu vadītājs ..........................................65392650<br />

roberts.kabakovs@riebini.lv<br />

Ainārs Mūrnieks, informācijas tehnoloģiju speciālists ....................................65392643<br />

administrator@riebini.lv<br />

Inese Kunakova, iepirkumu speciāliste ..........................................................................60001470<br />

inese.kunakova@riebini.lv<br />

Valentīna Bogdanova, ekonomiste ....................................................................................65392644<br />

valenina.bogdanova@riebini.lv<br />

Inese Pedāne, vecākā juriste ...................................................................................................65392645<br />

inese.pedane@riebini.lv<br />

Ainārs Kalvāns, vecākā kārtībnieka v.i. ..........................................................................25918877<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas daļa<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Inese Jakovele, vadītāja .............................................................................................................65324379<br />

inese.jakovele@riebini.lv<br />

7


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Mārīte Bogdanova, priekšsēdētāja ....................................................65392654, 22453617<br />

marite.bogdanova@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Monika Litauniece, vadītāja ....................................................................................................65392658<br />

dzimtsaraksti@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Grāmatvedības nodaļa<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Vēsma Želve, galvenā grāmatvede ....................................................................................65392648<br />

vesma.zelve@riebini.lv<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Sandra Sprindža, vadītāja ...........................................................................65392653, 26369032<br />

sandra.sprindza@riebini.lv<br />

Riebiņu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas<br />

centrs (Riebiņu VPVKAC)<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Klientu apkalpošanas speciāliste ............................................................65324376, 22417265<br />

riebini@pakapojumucentri.lv<br />

Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā būvvalde<br />

Riebiņi, Saules 8, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Artūrs Poplavskis, vadītājs .......................................................................................................65392640<br />

arturs.poplavskis@riebini.lv<br />

RIEBIŅU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Dravnieku pamatskola .................................................................................................................65326502<br />

Stabulnieki, Skolas 4, Stabulnieku p., Riebiņu n., LV-5333<br />

Gailīšu bibliotēka ...............................................................................................................................65326103<br />

Gaiļmuiža, Gailīšu bibliotēka, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Galēnu bibliotēka ...............................................................................................................................65329003<br />

Galēni, Liepu 1, Galēnu p., Riebiņu n., LV-5311<br />

Galēnu Kultūras nams ..................................................................................................................26318429<br />

Galēni, Liepu 1, Galēnu p., Riebiņu n., LV-5311<br />

Galēnu pamatskola .........................................................................................................................65329002<br />

Galēni, Skolas 11, Galēnu p., Riebiņu n., LV-5311<br />

Kastīres bibliotēka ...........................................................................................................................65326452<br />

Kastīre, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Kotļerovas bibliotēka .....................................................................................................................28785984<br />

Kotļarova, Silajāņu p., Riebiņu n., LV-5330<br />

Pieniņu bibliotēka .............................................................................................................................26558971<br />

Pieniņi, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5323<br />

Riebiņu bibliotēka .............................................................................................................................65323646<br />

Riebiņi, Saules 8b, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Riebiņu vidusskola ...........................................................................................................................65323684<br />

Riebiņi, Liepu 21, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Rudenāji, sociālā dzīvojamā māja ...................................................................................65329003<br />

Galēni, Galēnu p., Riebiņu n., LV-5311<br />

Rušona, sociālās aprūpes centrs .....................................................................................65326823<br />

Gaiļmuiža, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Rušonas bibliotēka ..........................................................................................................................65326101<br />

Aglonas stacija, Aglonas 3, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Rušonas feldšerpunkts ...............................................................................................................65326101<br />

Aglonas stacija, Aglonas 3, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Rušonas pamatskola .....................................................................................................................65326451<br />

Zeinišķi, Celmiņi 5a, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Rušonas tautas nams ..................................................................................................................65365246<br />

Zeinišķi, Celmiņi 5a, Rušonas p., Riebiņu n., LV-5329<br />

Silajāņu bibliotēka ............................................................................................................................65326842<br />

Ornīši, Ušpeļu mājas 1, Silajāņu p., Riebiņu n., LV-5330<br />

Silajāņu feldšeru un vecmāšu punkts .........................................................................65326844<br />

Ornīši, Ušpeļu mājas 4, Silajāņu p., Riebiņu n., LV-5330<br />

Silajāņu kultūras nams ................................................................................................................65326842<br />

Ornīši, Ušpeļu mājas 1, Silajāņu p., Riebiņu n., LV-5330<br />

Sīļukalna bibliotēka .........................................................................................................................65326201<br />

Sprukstini, Vēsmiņas 3a, Sīļukalna p., Riebiņu n., LV-5331<br />

Sīļukalna kultūras nams .............................................................................................................65337541<br />

Sprukstini, Vēsmiņas 1, Sīļukalna p., Riebiņu n., LV-5331<br />

Sīļukalna pamatskola ....................................................................................................................65326204<br />

Sprukstini, Vēsmiņas 2, Sīļukalna p., Riebiņu n., LV-5331<br />

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde ....................................................................65324530<br />

Riebiņi, Dārzu 2a, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

Stabulnieku bibliotēka .................................................................................................................65326504<br />

Stabulnieki, Skolas 3, Stabulnieku p., Riebiņu n., LV-5333<br />

Stabulnieku kultūras nams .....................................................................................................65359218<br />

Stabulnieki, Skolas 3, Stabulnieku p., Riebiņu n., LV-5333<br />

SADARBĪBAS PARTNERI RIEBIŅU NOVADĀ<br />

Orlova D. ģimenes ārsta prakse ........................................................................................65324684<br />

Riebiņi, Viļānu 2a, Riebiņu p., Riebiņu n., LV-5326<br />

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

dome@varkava.lv, www.varkava.lv<br />

Anita Brakovska, domes priekšsēdētāja ......................................................................26814702<br />

anita.brakovska@varkava.lv<br />

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Mindaugas Bitinas<br />

Anita Brakovska<br />

Helēna Ērgle<br />

Inta Kivleniece<br />

Andris Lazdāns<br />

Pēteris Šņepsts<br />

Aldis Upenieks<br />

Antra Vilcāne<br />

Ainārs Želvis<br />

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Rožkalnu pagasta pārvalde<br />

Rimicāni, Saules 16, Rožkalnu p., Vārkavas n., LV-5325<br />

Mairita Stulpiņa, vadītāja ............................................................................65329211, 28449248<br />

rozkalnu.parvalde@varkava.lv<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Vārkavas pagasta pārvalde<br />

Vārkava, Kovaļevsku 4, Vārkavas p., Vārkavas n., LV-5337<br />

Skaidrīte Medne, vadītāja ..........................................................................65329725, 28239044<br />

varkavas.parvalde@varkava.lv<br />

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Mindaugas Bitinas, domes priekšsēdētājas vietnieks ....................................29444503<br />

mindaugs40@inbox.lv<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Izpildinstitūcija<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Elmārs Sparāns, izpilddirektors .............................................................65329632, 29446486<br />

elmars.sparans@varkava.lv<br />

8


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Eva Kondavniece, sabiedrisko attiecību speciāliste ...........................................20385972<br />

info@varkava.lv<br />

Vija Šmeikste, galvenā grāmatvede .................................................................................27089606<br />

vija.smeikste@varkava.lv<br />

Ainārs Dudarjonoks, datortīkla administrators .......................................................26238816<br />

ainars.dudarjonoks@varkava.lv<br />

Eva Kondavniece, jaunatnes lietu speciālste ...........................................................20004979<br />

eva.kondavniece@varkava.lv<br />

Andris Lazdāns, kultūras centra vadītājs ......................................................................27016344<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Iveta Stivriška, priekšsēdētāja ..............................................................................................20384632<br />

barintiesa@varkava.lv<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Antoņina Rusiņa, vadītāja ..........................................................................65329632, 28239646<br />

dzimtsaraksti@varkava.lv<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Vārkava, Kovaļevsku 4, Vārkavas p., Vārkavas n., LV-5337<br />

Baiba Ruča, vadītāja .......................................................................................................................28383161<br />

socialais.dienests@varkava.lv<br />

Vārkavas un Riebiņu novadu pašvaldību apvienotā būvvalde<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Artūrs Poplavskis, vadītājs .......................................................................................................29423305<br />

arturs.poplavskis@preili.lv<br />

VĀRKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Ozolupe, pašvaldības informatīvais izdevums ...................................................20385972<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................28444927<br />

Rimicāni, Saules 2, Rožkalnu p., Vārkavas n., LV-5325<br />

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Struktūrvienība Cimdiņš ............................................................................................................28444927<br />

Vārkava, Kovaļevsku 6, Vārkavas p., Vārkavas n., LV-5337<br />

Rožkalnu bibliotēka .........................................................................................................................29442909<br />

Rimicāni, Saules 16, Rožkalnu p., Vārkavas n., LV-5325<br />

Rožkalnu Kultūras nams .............................................................................................................29361374<br />

Rimicāni, Saules 16, Rožkalnu p., Vārkavas n., LV-5325<br />

Upmalas bibliotēka .........................................................................................................................29295225<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Vanagi, informācijas un atbalsta centrs ...................................................................28450919<br />

Vanagi, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5316<br />

Vanagu bibliotēka .............................................................................................................................28450919<br />

Vanagi, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5316<br />

Vārkavas bibliotēka .........................................................................................................................65329725<br />

Vārkava, Kovaļevsku 4, Vārkavas p., Vārkavas n., LV-5337<br />

Vārkavas novada Kultūras centrs ....................................................................................29361374<br />

Vecvārkava, Skolas 5, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Vārkavas novada Sporta skola ...........................................................................................26549536<br />

Vecvārkava, Skolas 4, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

Vārkavas novadpētniecības Muzejs-kultūrvēstures<br />

un tūrisma centrs .............................................................................................................................27059046<br />

Vārkava, Kovaļevsku 4, Vārkavas p., Vārkavas n., LV-5337<br />

Vārkavas tautas nams .................................................................................................................29361374<br />

Vārkava, Kovaļevsku 5, Vārkavas p., Vārkavas n., LV-5337<br />

Vārkavas vidusskola ......................................................................................................................65326655<br />

Vecvārkava, Skolas 4, Upmalas p., Vārkavas n., LV-5335<br />

SADARBĪBAS PARTNERI VĀRKAVAS NOVADĀ<br />

Kalmes, ZS ...............................................................................................................................................26562295<br />

Lazdāni, Kalmes, Rožkalnu p., Vārkavas n., LV-5325<br />

9


Pilsētas karte<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

2<br />

1<br />

10


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pilsētas karte / Ielu saraksts<br />

1<br />

1<br />

Mārketinga<br />

koncepti<br />

nelieliem<br />

uzņēmumiem<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

2<br />

SEO risinājumi<br />

Sociālo tīklu<br />

profilu izveide<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

11


Novada karte<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

1<br />

12


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Novada karte<br />

1<br />

www.preili24.lv<br />

Preili<br />

.lv<br />

Mārketinga koncepti<br />

nelieliem uzņēmumiem<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

SEO risinājumi<br />

Sociālo tīklu<br />

profilu izveide<br />

13


Uzņēmējdarbības vide<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

LIELĀKIE UZŅĒMUMI PREIĻU APKAIMĒ<br />

Apsekoti 2517 uzņēmumi Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novados. Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses.<br />

Vieta Nosaukums<br />

Apgrozījums (tūkst. EUR) Apgrozījuma Rentabilitāte, Darbinieku<br />

2019 2018 izmaiņas<br />

% skaits 2019<br />

1 Preiļu siers, AS 63 753 61 347 3,92 1,38 319<br />

2 Light Guide Optics International, SIA 24 713 19 439 27,13 35,27 162<br />

3 VEGA P, SIA ražošanas komercfirma 5 309 5 603 -5,26 0,99 17<br />

4 Agrofirma "Turība", SIA 4 228 3 481 21,44 11,5 93<br />

5 RNS-D, SIA 4 189 4 158 0,74 1,12 12<br />

6 DAUGULIS & PARTNERI, SIA 3 929 3 697 6,27 9,11 81<br />

7 Preiļu slimnīca, SIA 3 708 3 094 19,87 8,69 182<br />

8 Zolva, SIA 3 666 3 342 9,67 1,8 71<br />

9 ZELTA ZEME, SIA 2 934 4 816 -39,08 9,73 34<br />

10 PREIĻU SAIMNIEKS, SIA 2 876 3 068 -6,27 -6,77 132<br />

11 GRANVIA, SIA 2 706 2 610 3,65 2,26 39<br />

12 SALTUMS 2, SIA 2 702 2 618 3,23 10,99 32<br />

13 Līvānu kūdras fabrika, SIA 2 457 3 060 -19,7 12,7 82<br />

14 AGROLATGALE PLUS, SIA 2 256 2 608 -13,48 6,49 20<br />

15 BALTIK SISTĒM, SIA 2 059 2 146 -4,05 9,25 35<br />

16<br />

Piena Āres, Lauksaimniecības pakalpojumu<br />

kooperatīvā sabiedrība<br />

1 916 1 400 36,88 1,11 1<br />

17 TU LAUKI, SIA 1 912 1 753 9,06 1,79 58<br />

18 KONTAKTS-PREIĻI, SIA 1 851 2 219 -16,59 10,54 21<br />

19 Latgales mežsaimnieks, SIA 1 767 2 415 -26,84 8,23 9<br />

20 LīvMet, SIA 1 750 1 267 38,15 4,2 40<br />

21<br />

LĪVĀNU DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀ<br />

SAIMNIECĪBA, SIA<br />

1 723 1 564 10,14 -4,58 128<br />

22<br />

Līvānu slimnīca, Līvānu novada domes<br />

pašvaldības SIA<br />

1 491 1 059 40,69 14,61 82<br />

23 TRANS SN, SIA 1 459 1 564 -6,71 3,1 27<br />

24 SENCIS, SIA 1 426 1 864 -23,53 4,41 48<br />

25 Miredo, SIA 1 396 1 211 15,28 16,79 2<br />

26<br />

ŠŅEPSTU JAUNĀRES, Rožkalnu pagasta<br />

ZS<br />

1 321 1 172 12,68 0,94 27<br />

27 AGRO ZVAIGZNĪTES, SIA 1 306 1 980 -34,03 10,54 5<br />

28 VS TEKS, SIA 1 266 1 246 1,66 0,29 107<br />

29 GRĪVA L, SIA 1 232 1 117 10,33 3,18 16<br />

30 LATGALES MULČA, SIA 1 224 1 629 -24,86 0,29 35<br />

31 Baltic Beef Sale, SIA 1 172 2 160 -45,74 -0,88 9<br />

32 A.T.U. ROSME, SIA 1 168 1 412 -17,23 -7,4 22<br />

33 Čiekuriņi, SIA 1 139 1 347 -15,46 1,3 41<br />

34 Preiļu siltums, SIA 1 138 1 544 -26,3 -14,11 4<br />

35 LAVTRANS, SIA 1 125 1 376 -18,25 7,86 16<br />

36 LĪVĀNU MĀJAS UN LOGI, SIA 1 091 841 29,72 16,07 20<br />

37 LĪVĀNU SILTUMS, SIA 1 087 1 206 -9,88 -5,97 32<br />

38 Līvānu centra aptieka, SIA 979 979 0,01 -0,51 12<br />

39 Dija P, SIA 925 920 0,6 3,01 31<br />

40 Arka <strong>Preiļi</strong>, SIA 900 814 10,62 5,39 46<br />

41 RENEM, SIA 900 1 252 -28,11 0,32 10<br />

42 Jēkabpils autocentrs, SIA 899 947 -5,11 2,6 18<br />

43 FIRMA JATA, SIA 896 1 058 -15,32 7,36 108<br />

44 BIOPLUS, SIA 793 595 33,39 15,35 3<br />

45 PAKALNI, Kastuļinas pagasta ZS 783 686 14,26 30,86 8<br />

46 ANIV, SIA 779 914 -14,73 6,95 6<br />

47 AJA 1, SIA 777 894 -13,09 6,52 17<br />

48 LINDSTELL, SIA 771 1 019 -24,34 -0,07 16<br />

49 Labas Mēbeles, SIA 736 720 2,15 2,64 14<br />

50 LAUKU TEHNIKA, SIA 721 722 -0,08 0,52 17<br />

14


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Uzņēmējdarbības vide<br />

PREIĻU APKAIMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ANALĪZE<br />

Būvniecība, 4,6%<br />

2019. gada neto apgrozījuma īpatsvars Preiļu apkaimē<br />

Pārējie, 11%<br />

Datu vizualizācija<br />

sadarbībā ar Data<br />

Visualisation<br />

Software Lab<br />

Meža nozare, 5,7%<br />

Pārtikas un dzērienu ražošana, 32%<br />

Enerģētika, 7,8%<br />

Tirdzniecība, 7,8%<br />

Rūpniecība, 13%<br />

Transports, loģistika, pārvadājumi, 8,1%<br />

Lauksaimniecība, 10%<br />

2019. gada apgrozījuma pieaugums %-tos Preiļu apkaimē<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

-60<br />

2019. gada peļņa pa nozarēm Preiļu apkaimē (milj. EUR)<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Pakalpojumi Rūpniecība<br />

Medicīna un<br />

farmācija<br />

Lauksaimniecība<br />

Rūpniecība<br />

Pārtikas un<br />

dzērienu ražošana<br />

Nekustamais<br />

īpašums<br />

Medicīna un<br />

farmācija<br />

Mediji, reklāma,<br />

izglītība, radošās<br />

industrijas<br />

Bez nozares<br />

Tirdzniecība<br />

Transports, loģistika,<br />

pārvadājumi<br />

Pārtikas un dzērienu<br />

ražošana<br />

Būvniecība<br />

Transports,<br />

loģistika,<br />

pārvadājumi<br />

Meža nozare<br />

Pakalpojumi<br />

finanšu, juridiskie un<br />

uzņēmējdarbībai<br />

Tirdzniecība<br />

Lauksaimniecība<br />

Nekustamais<br />

īpašums<br />

Enerģētika Pakalpojumi<br />

Meža nozare<br />

Informācijas<br />

tehnoloģijas,<br />

datortehnika<br />

Tūrisms,<br />

viesmīlība, izklaide<br />

Pakalpojumi<br />

finanšu, juridiskie<br />

un uzņēmējdarbībai<br />

Būvniecība<br />

Telekomunikācijas<br />

un sakari<br />

Telekomunikācijas un<br />

sakari<br />

Mediji, reklāma,<br />

izglītība, radošās<br />

industrijas<br />

15


A<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

ALFABĒTISKAIS NOZARU SARAKSTS<br />

Apzīmējumi<br />

Piemērs<br />

Aukles (grāmatā neesošās nozares nosaukums)<br />

(skatīt sekojošo nozari)<br />

Bērnudārzi, bērnu audzināšana<br />

(grāmatā esošās nozares nosaukums)<br />

* (speciāli izvēlēta nozare)<br />

A, Ā<br />

Abonēšanas centri Preses izplatīšana ............................35<br />

Abrazīvie materiāli<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Adījumi<br />

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Aerobika Sporta klubi ........................................................................36<br />

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23<br />

Agroķīmiskie pakalpojumi<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Agronomi Lauksaimniecības pakalpojumi ................31<br />

Ainavu arhitekti<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana;<br />

projektēšana, ierīkošana ...............................................................30<br />

Aitkopība Lopkopība ...........................................................................31<br />

Aizsargierīces<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................23<br />

Akmens apstrāde, pieminekļu izgatavošana ...............23<br />

Akmens ieguve<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Akmeņogles<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Aktīvā atpūta<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................24<br />

Sporta celtnes un bāzes .........................................................36<br />

Akustiskās un gaismas iekārtas<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................33<br />

Ambulances<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Ambulatorā palīdzība<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

Apavu izgatavošana pēc pasūtījuma<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ..........................23<br />

Apdares darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Apdrošināšana .................................................................................................23<br />

Apgaitas Mežsaimniecība .............................................................33<br />

Apgādi Izdevniecības, apgādi .................................................28<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ....................................................23<br />

Apģērba labošana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................23<br />

Apģērba ražošana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................23<br />

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ......................23<br />

Apkures iekārtas Siltumtehnika ..............................................36<br />

Apmācība, autovadītāju .........................................................................23<br />

Apmācība deju un baleta Apmācība, kursi .................23<br />

Apmācība, kursi ..............................................................................................23<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ............................................23<br />

Apskaņošana<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................33<br />

Aptiekas ...................................................................................................................23<br />

Apvienības Biedrības, nodibinājumi .................................25<br />

Apzaļumošana Arhitektūra, projektēšana ..................24<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana;<br />

projektēšana, ierīkošana ...............................................................30<br />

Arhitektūra, projektēšana ....................................................................24<br />

Arhīvi ............................................................................................................................24<br />

Armija Valsts aizsardzība ..............................................................37<br />

Arodbiedrības Biedrības, nodibinājumi ........................25<br />

Arodskolas Izglītība, profesionālā .......................................28<br />

Asfaltbetona ražošana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............26<br />

Asins pārliešanas stacija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Asociācijas Biedrības, nodibinājumi ................................25<br />

Atklātņu tirdzniecība Preses izplatīšana ........................35<br />

Atpūta laukos<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................24<br />

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................36<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .......24<br />

Atpūtas un svinību organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Attīrīšanas ierīces<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................37<br />

Augkopība<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................31<br />

Augļkopība Dārzkopība, dārzeņkopība .........................27<br />

Augsnes analīze<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Augsnes apstrāde<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Augu aizsardzība<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Augu aizsardzības līdzekļi<br />

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23<br />

Aukles Bērnudārzi, bērnu audzināšana .......................25<br />

Auto remonts, apkope .............................................................................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija .........................................25<br />

Auto tirdzniecība ............................................................................................25<br />

Autobusu noma<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................25<br />

Autoinspekcijas<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................25<br />

Policija, valsts un pašvaldības .......................................34<br />

Automašīnu utilizācija<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................32<br />

Automatizētās vadības sistēmas<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Automātiskās un karuseļdurvis<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Automobiļu diagnostika<br />

Auto remonts, apkope ...............................................................24<br />

Automobiļu (kravas) noma<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................25<br />

Automobiļu mazgāšana<br />

Auto remonts, apkope ...............................................................24<br />

Automobiļu novērtēšana<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................36<br />

Automobiļu tehniskā ekspertīze<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................36<br />

Automobiļu tenti<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Automobiļu transportēšana, palīdzība ceļā<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................25<br />

Autoostas<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ........................35<br />

Autoriepas<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Autoriepu serviss Auto remonts, apkope .....................24<br />

Autosaloni Auto tirdzniecība ......................................................25<br />

Autoserviss Auto remonts, apkope ....................................24<br />

Autoskolas Apmācība, autovadītāju ..................................23<br />

Autostikli<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Autotransporta apdrošināšana<br />

Apdrošināšana ...................................................................................23<br />

Autotransporta pakalpojumi ............................................................25<br />

Aviokompānijas, aviotransports, lidostas .......................25<br />

Aviotehnika<br />

Aviokompānijas, aviotransports,<br />

lidostas ...............................................................................................................25<br />

Avīzes Preses izdevumi ..................................................................35<br />

Ārstnieciskā kosmētika Aptiekas ............................................23<br />

Medikamentu ražošana, vairumtirdzniecība ..32<br />

Ārstnieciskā vingrošana<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Ārstniecība<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Slimnīcas ..................................................................................................36<br />

Ārstniecības līdzekļi Aptiekas .....................................................23<br />

Medikamentu ražošana, vairumtirdzniecība ..32<br />

Ārstu biedrības Biedrības, nodibinājumi ......................25<br />

B<br />

Baleta apmācība Apmācība, kursi .......................................23<br />

Baloni Pasākumu organizēšana ............................................33<br />

Bankas .......................................................................................................................25<br />

Banketu zāles Pasākumu organizēšana .......................33<br />

Banku tehnoloģijas Bankas ..........................................................25<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas ...........................................25<br />

Bāri Ēdināšanas pakalpojumi ..................................................28<br />

Bāriņtiesas Juridiskie pakalpojumi ....................................30<br />

Benzīns<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Betons<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Bērnu apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................25<br />

Bērnu apģērbs<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................25<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................25<br />

Bērnu uzturs<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................25<br />

Bērnudārzi, bērnu audzināšana ..................................................25<br />

Bēru ceremoniju organizēšana<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............23<br />

16


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

F<br />

Bibliotēkas ............................................................................................................25<br />

Biedrības Biedrības, nodibinājumi .....................................25<br />

Biedrības, nodibinājumi ........................................................................25<br />

Biļešu izplatīšana uz pasākumiem<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Bioloģiskā lauksaimniecība<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................30<br />

Biroja serviss<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................28<br />

Birstes<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Bistro Ēdināšanas pakalpojumi .............................................28<br />

Biškopība, biškopības produkti ...................................................26<br />

Bitums<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............26<br />

Biznesa konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Boulings Sporta celtnes un bāzes ......................................36<br />

Brilles un to labošana Aptiekas ................................................23<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................33<br />

Brokeri Finanšu darbība, kreditēšana ............................28<br />

Bruņotie spēki Valsts aizsardzība ........................................37<br />

Būvgružu savākšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Būvkalumi Daiļamatniecība .........................................................27<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Būvtehnikas noma<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ..............26<br />

Būvuzraudzība, būvvaldes .................................................................26<br />

C, Č<br />

Cauruļvadu transports<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................28<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi ............26<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ............................26<br />

Ceļa zīmes<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............26<br />

Ceļojumi Tūrisms un ceļojumi .................................................36<br />

Ceļu policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ........................................34<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana ...........................26<br />

Cements<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Ceptuves<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Cepures<br />

Apģērbs; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

Cietumi Juridiskie pakalpojumi .............................................30<br />

Cilvēktiesības Juridiskie pakalpojumi .............................30<br />

Cukurbiešu audzēšana<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................31<br />

Cūkkopība Lopkopība .......................................................................31<br />

D<br />

Daiļamatniecība ..............................................................................................27<br />

Daiļrades studijas un pulciņi<br />

Daiļamatniecība ................................................................................27<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................29<br />

Dakstiņi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Darba aizsardzība<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Darba aizsardzības līdzekļi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības līdzekļi;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Darba biržas Darbā iekārtošana ............................................27<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Darbā iekārtošana ........................................................................................27<br />

Datorprogrammu tirdzniecība<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Datortehnikas apmācība Apmācība, kursi ..................23<br />

Datortehnikas remonts un apkope<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Datortīkli<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Dārglietu un dārgmetālu ieķīlāšana<br />

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................31<br />

Dārzeņkopība Dārzkopība, dārzeņkopība ..................27<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība .................................................................27<br />

Dārzkopības sabiedrības<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27<br />

Dārzniecības Dārzkopība, dārzeņkopība ....................27<br />

Ziedi, floristika ....................................................................................37<br />

Degļi Gāzes apgāde un ierīces ..............................................28<br />

Siltumtehnika .......................................................................................36<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Degvielas uzpildes stacijas<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Deju apmācība Apmācība, kursi ............................................23<br />

Deju kolektīvi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Demontāža<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Departamenti Valsts institūcijas .............................................37<br />

Deratizācija Sanitārie dienesti ..................................................35<br />

Detektīvi Juridiskie pakalpojumi ...........................................30<br />

Dezinfekcija un dezinsekcija<br />

Sanitārie dienesti ............................................................................35<br />

Dizains Arhitektūra, projektēšana .......................................24<br />

Dīzeļdegviela<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Dīzeļģeneratori<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Dolomīta ieguve un pārstrāde<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Domes Pašvaldības .............................................................................33<br />

Draudzes<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................25<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Dvieļi<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Dzelzceļa policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ........................................34<br />

Dzelzceļa stacijas un transports ................................................27<br />

Dzelzsbetona konstrukcijas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Dzemdību nami Slimnīcas ............................................................36<br />

Dzimtsarakstu arhīvi Arhīvi ............................................................24<br />

Dzimtsarakstu nodaļas ...........................................................................27<br />

Dzīvesvietas reģistrācija Valsts institūcijas ................37<br />

Dzīvnieku ārstēšana Veterinārija ............................................37<br />

Dzīvnieku barība<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................27<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība .........................................27<br />

Dzīvokļu maiņa Nekustamais īpašums ..........................33<br />

Dzīvokļu remonts<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

E, Ē<br />

Ekoloģiski tīri produkti<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................30<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................31<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................34<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Ekskursijas Tūrisms un ceļojumi ...........................................36<br />

Ekspeditori<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................30<br />

Ekspedīcija<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................30<br />

Ekspertīze Kontroles dienesti ..................................................30<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .........................36<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ........................................28<br />

Elektroinstalācijas darbi Elektromontāža ......................28<br />

Elektroinstrumentu remonts<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Elektromontāža ...............................................................................................28<br />

Elektrotīklu ierīkošana un remonts<br />

Elektromontāža .................................................................................28<br />

Elektrotīklu projektēšana Elektromontāža ...................28<br />

Eļļas (auto)<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Energoapgāde<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................28<br />

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................28<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................35<br />

Energokontrole Kontroles dienesti .....................................30<br />

Estētikas skolas Apmācība, kursi .........................................23<br />

Ēdināšanas pakalpojumi ......................................................................28<br />

Ēdnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .......................................28<br />

Ēku restaurācija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

F<br />

Farmaceitisko kompāniju pārstāvniecības<br />

Medikamentu ražošana,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................32<br />

Farmācija Aptiekas ................................................................................23<br />

Medikamentu ražošana, vairumtirdzniecība ..32<br />

Fasāžu apdare<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Feldšeri<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Filatēlija Biedrības, nodibinājumi .........................................25<br />

Filtri<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................37<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ........................................................28<br />

Finanšu inspekcijas Kontroles dienesti .........................30<br />

Finiera ražošana Kokapstrāde ..................................................30<br />

Fitnesa klubi Sporta klubi ..............................................................36<br />

Fitodizains Ziedi, floristika ...........................................................37<br />

17


F<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Flīžu likšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Floristika Ziedi, floristika ................................................................37<br />

Folkloras ansambļi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Fondi Biedrības, nodibinājumi ...............................................25<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................28<br />

Formas tērpi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Foto un kino aparatūra un piederumi,<br />

to labošana<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................28<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ..................................................28<br />

Frizētavas Skaistumkopšana, frizētavas .....................36<br />

Frizētavu aprīkojums<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................36<br />

G, Ģ<br />

Gaisa satiksme<br />

Aviokompānijas, aviotransports,<br />

lidostas ...............................................................................................................25<br />

Gaismas iekārtas<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................33<br />

Galdnieku darbi ...............................................................................................28<br />

Galerijas<br />

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas ...............32<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Gaļas pārstrāde<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Gaļas un desu tirdzniecība<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................34<br />

Gateru pakalpojumi Kokapstrāde .........................................30<br />

Gāzbetons<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Gāzes apgāde un ierīces .....................................................................28<br />

Gāzes skaitītāji Gāzes apgāde un ierīces ...................28<br />

Gāzes uzpildes stacijas .........................................................................28<br />

Glābšanas dienesti<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................36<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Graudkopība<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................31<br />

Grāmatas; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..................28<br />

Grāmatu iesiešana Poligrāfijas pakalpojumi ...........34<br />

Grāmatvedības kontrole<br />

Kontroles dienesti ..........................................................................30<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ......................................28<br />

Grīdas segumi; ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Gultņi<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................31<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Gumijas apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija, topogrāfija ....28<br />

Ģimenes ārsti<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Ģimenes un laulību konsultācijas<br />

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ...............35<br />

Ģimnāzijas Izglītība, vispārējā .................................................29<br />

H<br />

Homeopātiskie līdzekļi Aptiekas .............................................23<br />

I, Ī<br />

Ieķīlāšana Lombardi, ieķīlāšana ............................................31<br />

Ielu apgaismošana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............26<br />

Ielu komitejas Namu apsaimniekošana .........................33<br />

Ielu tīrīšana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............26<br />

Namu apsaimniekošana .........................................................33<br />

Ieņēmumu dienests Kontroles dienesti .........................30<br />

Iespieddarbi Poligrāfijas pakalpojumi ............................34<br />

Imigrācijas dienesti Valsts institūcijas .............................37<br />

Informatīvie pakalpojumi .....................................................................28<br />

Inkasācija Bankas ...................................................................................25<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................28<br />

Inspekcijas Kontroles dienesti ................................................30<br />

Instrumenti<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Instrumentu ražošana, tirdzniecība<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Interešu apvienības, klubi<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................29<br />

Interjeristi<br />

Arhitektūra, projektēšana .....................................................24<br />

Internātskolas Izglītība, vispārējā .........................................29<br />

Internetveikali<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Invalīdu aprūpe<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...........................................................................................36<br />

Investīcijas Finanšu darbība, kreditēšana ..................28<br />

Izbāznis Daiļamatniecība ...............................................................27<br />

Izdevniecības, apgādi ..............................................................................28<br />

Izglītība, mākslas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................28<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ........................................................28<br />

Izglītība, profesionālā ..............................................................................28<br />

Izglītība, vispārējā ........................................................................................29<br />

Izglītības iestāžu dokumentācija<br />

Izglītība, vispārējā ..........................................................................29<br />

Izjādes ar zirgiem<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................37<br />

Izšūšana Apģērba izgatavošana, šūšana ...................23<br />

J<br />

Jahtklubi, laivu novietnes ...................................................................29<br />

Jaunrades centri, interešu klubi .................................................29<br />

Jumiķu darbi Jumtu segumi, jumiķu darbi ................29<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi ............................................................29<br />

Jumtu tīrīšana Namu apsaimniekošana ........................33<br />

Juridiskie pakalpojumi ...........................................................................30<br />

K, Ķ<br />

Kafejnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .................................28<br />

Kaitēkļu iznīcināšana Sanitārie dienesti ........................35<br />

Kaltes Lauksaimniecības pakalpojumi ..........................31<br />

Kanalizācija Ūdensapgāde un kanalizācija ..............37<br />

Kapu pieminekļu izgatavošana<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana ..............................................................23<br />

Karogi Daiļamatniecība ...................................................................27<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Kartogrāfija<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................28<br />

Kases aparāti<br />

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Katedrāles<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................25<br />

Katlumājas Siltumapgāde un siltumtīkli .......................35<br />

Kautuves<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Kāpnes<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Galdnieku darbi ................................................................................28<br />

Kāzu organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Kempingi<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................24<br />

Keramikas izstrādājumi Daiļamatniecība ......................27<br />

Keramzīts<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Kinoaparatūra<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................28<br />

Klavieru skaņošana<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................33<br />

Klīnikas Slimnīcas ..................................................................................36<br />

Klosteri<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................25<br />

Klubi Biedrības, nodibinājumi .................................................25<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................29<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Sporta klubi ...........................................................................................36<br />

Koka izstrādājumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Daiļamatniecība ................................................................................27<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Galdnieku darbi ................................................................................28<br />

Kokapstrāde ..........................................................................................30<br />

Kokapstrāde ........................................................................................................30<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........30<br />

Koksnes ķīmiskā apstrāde Kokapstrāde ........................30<br />

Koksnes žāvēšana Kokapstrāde ............................................30<br />

Kokzāģētavas Kokapstrāde .........................................................30<br />

Kolekcionāri Biedrības, nodibinājumi .............................25<br />

Komisijas apģērbi un apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........23<br />

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................31<br />

Kompjūteri<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Kondicionētāji<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas un<br />

iekārtas; ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................37<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

18


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

N<br />

Konfektes<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................34<br />

Konferenču organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Kontaktlēcas Aptiekas .......................................................................23<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................33<br />

Kontroles dienesti ........................................................................................30<br />

Kopmītnes Viesnīcas ...........................................................................37<br />

Kori<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Kosmētiskais remonts<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Kosmētiskie kabineti<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................36<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ..................................................30<br />

Kravu pārvadājumi un ekspedīcija (pa jūru)<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................30<br />

Krājaizdevumu sabiedrības<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................28<br />

Kreditēšana Finanšu darbība, kreditēšana ...............28<br />

Kredītkartes Bankas .............................................................................25<br />

Kredīts pret ķīlu Lombardi, ieķīlāšana .............................31<br />

Krematorija<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............23<br />

Kristīgās misijas un savienības<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................25<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi .................30<br />

Kultūras mantojums Muzeji ..........................................................33<br />

Kultūras nami<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............30<br />

Kursi Apmācība, autovadītāju ..................................................23<br />

Apmācība, kursi ................................................................................23<br />

Ķieģeļi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

L, Ļ<br />

Labdarība Biedrības, nodibinājumi ...................................25<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......36<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana; projektēšana,<br />

ierīkošana ........................................................................................................30<br />

Laikraksti Preses izdevumi ..........................................................35<br />

Laivu novietnes Jahtklubi, laivu novietnes ................29<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ..........................................................30<br />

Lauksaimniecības inventārs<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................31<br />

Lauksaimniecības konsultācijas<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ..................................31<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi ...................................................31<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde .................................................................................................................31<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs; remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........................31<br />

Lauksaimniecības tehnikas noma<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................31<br />

Ledusskapji<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Liceji Izglītība, vispārējā .................................................................29<br />

Lidaparāti<br />

Aviokompānijas, aviotransports,<br />

lidostas ...............................................................................................................25<br />

Lidostas<br />

Aviokompānijas, aviotransports,<br />

lidostas ...............................................................................................................25<br />

Lietišķā māksla Daiļamatniecība ............................................27<br />

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................31<br />

Linu izstrādājumi Daiļamatniecība .......................................27<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Logi<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Lombardi, ieķīlāšana ................................................................................31<br />

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................31<br />

Lopbarības piedevas<br />

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................31<br />

Lopkautuves<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Lopkopība ..............................................................................................................31<br />

M<br />

Makšķerēšanas piederumi<br />

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................32<br />

Malka<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Masāža<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................36<br />

Mazuts<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Mājturība Apmācība, kursi ...........................................................23<br />

Izglītība, profesionālā ................................................................28<br />

Mākslas darbu tirdzniecība<br />

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas ...............32<br />

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas .............................32<br />

Mākslas skolas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................28<br />

Mākslas studijas Apmācība, kursi ........................................23<br />

Mākslinieku darbi celtniecībā<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Mārketings<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un<br />

piederumi .........................................................................................................32<br />

Medicīniskā palīdzība; rehabilitācija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Medicīniskās profesionālās sabiedriskās<br />

organizācijas Biedrības, nodibinājumi ....................25<br />

Medikamenti Aptiekas .......................................................................23<br />

Medikamentu ražošana, vairumtirdzniecība ..32<br />

Medikamentu ražošana, vairumtirdzniecība ................32<br />

Medību un makšķerēšanas piederumi ................................32<br />

Medus Biškopība, biškopības produkti .......................26<br />

Meliorācijas darbi .........................................................................................32<br />

Metāla konstrukcijas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Metālapstrādes iekārtas un instrumenti<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Metāllūžņi<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................32<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................32<br />

Metināšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Metināšanas iekārtas un materiāli<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Meža ogu un sēņu uzpirkšana<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde .................................................................................................................31<br />

Mežizstrāde ..........................................................................................................32<br />

Mežkopība Mežsaimniecība .......................................................33<br />

Mežkopības un mežizstrādes tehnika; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................33<br />

Mežniecības Mežsaimniecība ...................................................33<br />

Mežsaimniecība ..............................................................................................33<br />

Mēbeles datortehnikai<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................33<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................33<br />

Mērniecība<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................28<br />

Mērnieki<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................28<br />

Migrācijas dienesti Valsts institūcijas ...............................37<br />

Minerālmēsli<br />

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................23<br />

Ministrijas Valsts institūcijas ......................................................37<br />

Ministru kabinets Valsts institūcijas ...................................37<br />

Mobilie telefoni<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Morgi<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............23<br />

Motorzāģi<br />

Mežkopības un mežizstrādes tehnika;<br />

ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................33<br />

Muzeji ..........................................................................................................................33<br />

Mūrnieku darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Mūzikas apmācība Apmācība, kursi ..................................23<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas iekārtas;<br />

izgatavošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

serviss .................................................................................................................33<br />

Mūzikas skolas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................28<br />

N, Ņ<br />

Naftas produkti<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Namdari<br />

Galdnieku darbi ................................................................................28<br />

Namu apsaimniekošana .......................................................................33<br />

Namu pārvaldes Namu apsaimniekošana .................33<br />

Naturalizācijas pārvalde Valsts institūcijas .................37<br />

Naudas apmaiņa Bankas ...............................................................25<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................28<br />

Neaustie materiāli<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Nekustamais īpašums .............................................................................33<br />

Nekustamā īpašuma vērtēšana<br />

Nekustamais īpašums ...............................................................33<br />

Nevalstiskās organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Nodarbinātības dienesti<br />

Darbā iekārtošana ..........................................................................27<br />

19


N<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Nodibinājumi Biedrības, nodibinājumi ...........................25<br />

Nodokļu inspekcijas Kontroles dienesti ........................30<br />

Nodokļu konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Nometinājumu vietas<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................30<br />

Notāri ...........................................................................................................................33<br />

Numismātika Biedrības, nodibinājumi ...........................25<br />

O<br />

Ogles<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Olas Pārtikas tirdzniecība, veikali ......................................34<br />

Putnkopība .............................................................................................35<br />

Optika, brilles Aptiekas .....................................................................23<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................33<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................33<br />

Orķestri<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Ortopēdiskie apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................23<br />

P<br />

Padome Pašvaldības ..........................................................................33<br />

Pagasttiesas Juridiskie pakalpojumi ................................30<br />

Paju sabiedrības, zemnieku saimniecības<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................27<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................31<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................31<br />

Lopkopība ................................................................................................31<br />

Paklāji<br />

Grīdas segumi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Pamatskolas Izglītība, vispārējā ............................................29<br />

Pansijas Viesnīcas .................................................................................37<br />

Pansionāti<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......36<br />

Papīrmalkas tirdzniecība<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Parketa izgatavošana Kokapstrāde .....................................30<br />

Parketa likšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Grīdas segumi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................28<br />

Parūkas un šinjoni<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................36<br />

Pasažieru pārvadājumi<br />

Aviokompānijas, aviotransports,<br />

lidostas ...............................................................................................................25<br />

Dzelzceļa stacijas un transports ..................................27<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ........................35<br />

Pasākumi, svinības, banketi<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Pasākumu biļešu izplatīšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Pasākumu organizēšana ......................................................................33<br />

Pasts .............................................................................................................................33<br />

Pašdarbības kolektīvi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Pašvaldības ..........................................................................................................33<br />

Pašvaldības policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ........................................34<br />

Patentēšana Valsts institūcijas ................................................37<br />

Patērētāju tiesību aizsardzība<br />

Kontroles dienesti ..........................................................................30<br />

Pārtika sportistiem<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................34<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ............................................................34<br />

Pārvietošanās serviss<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................30<br />

Peidžeru tīkls<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Peldbaseini Sporta celtnes un bāzes ..............................36<br />

Pensijas<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...........................................................................................36<br />

Pensiju fondi<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...........................................................................................36<br />

Perifērās iekārtas<br />

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................27<br />

Picērijas Ēdināšanas pakalpojumi ......................................28<br />

Piekļūšanas kontrole<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................23<br />

Pieminekļu aizsardzība<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Pieminekļu izgatavošana<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana ..............................................................23<br />

Piena pārstrāde<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................34<br />

Piena un tā produktu tirdzniecība<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................34<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................34<br />

Pienotavas<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................34<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................34<br />

Pilsonības, pasu un dzīvesvietas reģistrācijas<br />

dienesti Valsts institūcijas .....................................................37<br />

Pirtis un saunas ..............................................................................................34<br />

Plātņveida materiāli<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Plisēšana un gofrēšana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ......................................23<br />

Podnieku darbi Daiļamatniecība ............................................27<br />

Policija, valsts un pašvaldības ......................................................34<br />

Poligrāfijas pakalpojumi .......................................................................34<br />

Poliklīnikas<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri ......34<br />

Porcelāns<br />

Trauki; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Preses aģentūras Informatīvie pakalpojumi ............28<br />

Preses izdevumi .............................................................................................35<br />

Preses izplatīšana ........................................................................................35<br />

Privātdetektīvi Juridiskie pakalpojumi ............................30<br />

Privātmāju apsaimniekošana<br />

Namu apsaimniekošana .........................................................33<br />

Privāto mantu pārvadājumi<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................30<br />

Profesionālā apmācība Apmācība, kursi ......................23<br />

Profesionālā izglītība<br />

Izglītība, profesionālā ................................................................28<br />

Projektēšana Arhitektūra, projektēšana .......................24<br />

Prokuratūra Juridiskie pakalpojumi ..................................30<br />

Protezēšana<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................37<br />

Protēžu - ortožu centri<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un<br />

piederumi .........................................................................................................32<br />

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ..............................35<br />

Psihoterapija<br />

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ...............35<br />

Puķes Ziedi, floristika ........................................................................37<br />

Puķkopība Ziedi, floristika ............................................................37<br />

Pulksteņi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Putekļu sūcēji<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Putnkopība ............................................................................................................35<br />

R<br />

Radiosakaru tehnika<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Radiotelefoni<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Rehabilitācija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Rekonstrukcija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Reliģiskās organizācijas<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................25<br />

Restaurācija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Restorāni Ēdināšanas pakalpojumi ...................................28<br />

Revidenti<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................28<br />

Riepas<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Riepu remonts Auto remonts, apkope ............................24<br />

Riska pakāpes noteikšana darba vietai<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Robežapsardzība Valsts aizsardzība ................................37<br />

Rotaļlietas<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................25<br />

Ruberoīds<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

S, Š<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ......................................35<br />

Sabiedriskās organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Sakaru līnijas un tīkli Telekomunikācijas .......................36<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Saldējums<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................34<br />

Saldumi<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................30<br />

Sanatorijas<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Sanitārie dienesti ..........................................................................................35<br />

Santehniskie darbi .......................................................................................35<br />

20


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

V<br />

Sargi Apsardze, drošība, aizsargierīces .....................23<br />

Saunas Pirtis un saunas ................................................................34<br />

Sausie maisījumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Savienības Biedrības, nodibinājumi .................................25<br />

Sākumskolas Izglītība, vispārējā ..........................................29<br />

Seifi (glabātuves) Bankas ...............................................................25<br />

Selekcija Lopkopība ............................................................................31<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Semināri<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Sēklkopība<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Sēņu un ogu uzpirkšana<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde .................................................................................................................31<br />

Sērkociņu ražošana Kokapstrāde .........................................30<br />

Siers Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................34<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................34<br />

Signalizācija<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................23<br />

Auto remonts, apkope ..............................................................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................36<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli ..............................................................35<br />

Siltumizolācijas darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Siltumizolācijas materiāli<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Siltumnīcas Dārzkopība, dārzeņkopība ........................27<br />

Ziedi, floristika ....................................................................................37<br />

Siltumtehnika .....................................................................................................36<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ..........................................................36<br />

Skaistumkopšanas salonu aprīkojums<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................36<br />

Skārdnieku darbi<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi ..............................................29<br />

Skolas Apmācība, autovadītāju .............................................23<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................28<br />

Izglītība, profesionālā ................................................................28<br />

Izglītība, vispārējā ..........................................................................29<br />

Sporta skolas .......................................................................................36<br />

Skolēnu jaunrade<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................29<br />

Skolu valde Izglītība, vispārējā ...............................................29<br />

Slēģi<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Slimnīcas ................................................................................................................36<br />

Smago automobiļu noma<br />

Autotransporta pakalpojumi ..............................................25<br />

Smērvielas<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ........................................................27<br />

Smilts<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................28<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .....................36<br />

Socioloģiskie pētījumi<br />

Statistika un socioloģiskie pētījumi ..........................36<br />

Solāriji Skaistumkopšana, frizētavas ..............................36<br />

Somu pirtis Pirtis un saunas ......................................................34<br />

SPA<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................36<br />

Viesnīcas ...................................................................................................37<br />

Speciālistu apmācība<br />

Apmācība, autovadītāju ...........................................................23<br />

Apmācība, kursi ................................................................................23<br />

Spectērpi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................27<br />

Sporta celtnes un bāzes .......................................................................36<br />

Sporta federācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Sporta klubi ..........................................................................................................36<br />

Sporta organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Sporta skolas .....................................................................................................36<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Stadioni Sporta celtnes un bāzes .......................................36<br />

Starpsienas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Statistika un socioloģiskie pētījumi ........................................36<br />

Stādi<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Stikla šķiedra, tās izstrādājumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................26<br />

Suņu frizētavas<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................27<br />

Suvenīri, dāvanas .........................................................................................36<br />

Sūkņu stacijas<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................37<br />

Svari<br />

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Sveces<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Svinību organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ........................................................33<br />

Šautuves Sporta celtnes un bāzes .....................................36<br />

Šujmašīnu tirdzniecība<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Šūšana Apģērba izgatavošana, šūšana .......................23<br />

T<br />

Tautas nami<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi ..............................................................................................................30<br />

Tautastērpi Daiļamatniecība ........................................................27<br />

Tālruņu katalogi Informatīvie pakalpojumi .................28<br />

TEC Siltumapgāde un siltumtīkli .........................................35<br />

Tehnikumi Izglītība, profesionālā ..........................................28<br />

Tehniskās kultūras<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................31<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze .......................................36<br />

Tehnoloģisko procesu automatizācija<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Telefona centrāles un tīkli<br />

Telekomunikācijas ..........................................................................36<br />

Telefonaparāti<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................35<br />

Telekomunikācijas ........................................................................................36<br />

Telemārketings Informatīvie pakalpojumi ...................28<br />

Telpu noma ............................................................................................................36<br />

Tenisa korti Sporta celtnes un bāzes ...............................36<br />

Tetovēšana Skaistumkopšana, frizētavas ..................36<br />

Tēlnieki<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana ..............................................................23<br />

Tiesa Juridiskie pakalpojumi ....................................................30<br />

Tiesu izpildītāji Juridiskie pakalpojumi ..........................30<br />

Tiesu medicīniskā ekspertīze<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................30<br />

Tiltu un tuneļu būve<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............26<br />

Tipogrāfijas, iespieddarbi<br />

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................34<br />

Tirdzniecības centri ....................................................................................36<br />

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Tirgzinības<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Topogrāfija<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................28<br />

Traktori<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................31<br />

Traktortehnikas uzraudzība<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................25<br />

Tramvaju un trolejbusu parks<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ........................35<br />

Transportlīdzekļu reģistrācija<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................25<br />

Transportlīdzekļu tehniskā apskate<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................25<br />

Trauki; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Trenažieri<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Truškopība Lopkopība .......................................................................31<br />

Tulkošana ...............................................................................................................36<br />

Turbīnas Auto remonts, apkope ............................................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Turbīnu remonts Auto remonts, apkope .......................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................25<br />

Tūrisma informācijas centri<br />

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................36<br />

Tūrisma inventārs<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Tūrisms un ceļojumi ...................................................................................36<br />

U, Ū<br />

Ugunsdrošības kontrole<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................36<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ........36<br />

Ugunsdzēšanas iekārtas<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................36<br />

Universālveikali Tirdzniecības centri .................................36<br />

Upju tūrisms Tūrisms un ceļojumi .......................................36<br />

Urbšanas un zāģēšanas darbi celtniecībā<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi .......................................................................................................................26<br />

Uzņēmējdarbības konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ...................................................................................................27<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................30<br />

Uzņēmumu reģistrs Valsts institūcijas ............................37<br />

Uzziņas Informatīvie pakalpojumi .......................................28<br />

Uzziņu mediji Informatīvie pakalpojumi ........................28<br />

Ūdens attīrīšana<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................37<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ........................................................37<br />

V<br />

Vainagi Ziedi, floristika .....................................................................37<br />

Vakarskolas Izglītība, vispārējā ..............................................29<br />

Valodu atestācija Kontroles dienesti .................................30<br />

21


V<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Valsts aizsardzība .........................................................................................37<br />

Valsts iestādes, organizācijas Arhīvi ...................................24<br />

Kontroles dienesti ..........................................................................30<br />

Valsts institūcijas ............................................................................37<br />

Valsts institūcijas ..........................................................................................37<br />

Valsts militārais dienests<br />

Valsts aizsardzība ...........................................................................37<br />

Valūtas maiņa<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................28<br />

Veidlapas Poligrāfijas pakalpojumi ...................................34<br />

Veikalu iekārtas<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................33<br />

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Velosipēdi<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Veļa<br />

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Veļas mazgājamās mašīnas<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas un<br />

iekārtas; ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................37<br />

Veselības aprūpe<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas<br />

centri ......................................................................................................................34<br />

Slimnīcas ..................................................................................................36<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................37<br />

Veselības produkti<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................34<br />

Veterinārija ............................................................................................................37<br />

Veterinārijas līdzekļi Veterinārija ..............................................37<br />

Vērtslietu glabāšana Bankas .......................................................25<br />

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................31<br />

Vides veselības centri Sanitārie dienesti ......................35<br />

Vidējā speciālā izglītība<br />

Izglītība, profesionālā ................................................................28<br />

Vidusskolas Izglītība, vispārējā ..............................................29<br />

Viesnīcas .................................................................................................................37<br />

Viesu nami<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................24<br />

<br />

Vilnas pārstrāde<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Vilnas uzpirkšana<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................36<br />

Vimpeļi Daiļamatniecība .................................................................27<br />

Virtuves iekārtas<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................33<br />

Vispārējā izglītība Izglītība, vispārējā ...............................29<br />

Vitamīni Aptiekas .....................................................................................23<br />

Vizītkaršu izgatavošana<br />

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................34<br />

Vīzu noformēšana Tūrisms un ceļojumi ........................36<br />

Vulkanizācija Auto remonts, apkope ................................24<br />

Z, Ž<br />

Zāģmateriāli<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................30<br />

Zālāju pļāvēji<br />

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................27<br />

Zāles Aptiekas ............................................................................................23<br />

Medikamentu ražošana, vairumtirdzniecība ..32<br />

Zārki<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............23<br />

Zeķes<br />

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................36<br />

Zemes apstrāde<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Zemes dienests Valsts institūcijas ......................................37<br />

Zemes ierīcība<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija .......................................................................................................28<br />

Zemes komisijas Valsts institūcijas ....................................37<br />

Zemes konsultācijas<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................30<br />

Nekustamais īpašums ...............................................................33<br />

Zemesgrāmatu nodaļas<br />

Juridiskie pakalpojumi .............................................................30<br />

Zemessardze Valsts aizsardzība ...........................................37<br />

Zemnieku saimniecības, paju sabiedrības<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................27<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................30<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................31<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................31<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

noma ......................................................................................................................31<br />

Lopkopība ................................................................................................31<br />

Zibensnovedēju uzstādīšana<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas<br />

dienesti ...............................................................................................................36<br />

Ziedi, floristika ..................................................................................................37<br />

Ziedu vairumtirdzniecība Ziedi, floristika ......................37<br />

Ziemassvētku preces<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................35<br />

Zinātniskā pētniecība ...............................................................................37<br />

Ziņu aģentūras un dienesti<br />

Informatīvie pakalpojumi .......................................................28<br />

Zirgkopība, zirglietas ................................................................................37<br />

Zirglietas Zirgkopība, zirglietas ..............................................37<br />

Zirgu izjādes un noma<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu<br />

nami ........................................................................................................................24<br />

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................37<br />

Zivis un to produkti; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība .................................................................................37<br />

Zivkopība un zvejniecība ...................................................................37<br />

Zīmogu izgatavošana ...............................................................................37<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ..............................................37<br />

Zooveikali<br />

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................27<br />

Zvejas rīki<br />

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................32<br />

Zivkopība un zvejniecība .....................................................37<br />

Zvejniecība Zivkopība un zvejniecība ...........................37<br />

Žēlsirdības kustība<br />

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................25<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......36<br />

Žurnāli Preses izdevumi .................................................................35<br />

22


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Agroķīmija... -<br />

Aptiekas<br />

A<br />

Nozaru daļa<br />

Agroķīmija, mēslošanas<br />

līdzekļi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ābelīte, SIA, Veikals<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 5<br />

Akmens apstrāde, pieminekļu<br />

izgatavošana<br />

Granit J.N., IK, Preiļu p., Līči, Miera 1<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BalticAkmens, SIA<br />

Kārsavas n., Kārsava, Vienības 59, LV 5717<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 625545<br />

Rēzekne, Rīgas 9, LV 4601<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 004200<br />

Varakļānu n., Varakļāni, Skolas 30, LV 4838<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 909999<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Apavi, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 8<br />

Kristīne-RR, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 10<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un<br />

piederumi<br />

1111, SIA, Apbedīšanas pakalpojumu<br />

birojs, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 3 - 2<br />

Apbedīšanas birojs “Namejs”<br />

Līvānu n., Līvāni, Zaļā 25, LV 5316<br />

Mob. tālr. ...............................29 701694, 28 835859<br />

E-pasts: sanita.lazdane@gmail.com<br />

Ziedi, ziedu pušķi, vainagi, sēru lentes.<br />

Pilns apbedīšanas serviss. Zārki,<br />

krusti, pārsegi, apģērbs, transports,<br />

sēru mūzika, izvadītājs, kapu<br />

labiekārtošana<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Apbedīšanas<br />

pakalpojumu birojs, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BTA Baltic Insurance Company, AAS,<br />

Ziemeļu reģions, Klientu apkalpošanas centrs<br />

<strong>Preiļi</strong>, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 42 - 7<br />

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle, Preiļu<br />

pārstāvniecība, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana<br />

Firma Jata, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 61<br />

Firma Jata, SIA, Šūšanas cehs, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 61<br />

Apģērbs; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Lurex, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 4 - 1<br />

Via-c, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 4 - 1<br />

Apmācība, autovadītāju<br />

A. Porieša autoskola, IK, Aglonas filiāle<br />

Aglonas p., Aglona<br />

A. Porieša autoskola, IK, Preiļu filiāle<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26 - 39<br />

Autoskola Līvāni, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Autoskola Līvāni, SIA, Filiāle<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

BG Boriss, IK, <strong>Preiļi</strong>, Lāčplēša 4<br />

Drošības saliņa, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Impērija, SIA, Autoskola, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Satiksme-Z, SIA<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 6, LV 5301<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 241558<br />

Skujiņas, ZS, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 6<br />

Granīts O, SIA<br />

Krāslavas n., Ūdrīšu p., Saksoni,<br />

“Granīts”, LV 5601<br />

Mob. tālr. ....................................26 823417, 28 325539<br />

Dagdas n., Dagda, Upes 1a, LV 5674<br />

Mob. tālr. ..............................................................................22 424163<br />

http://www.granits-o.lv<br />

Akmens apstrāde, pieminekļu un kapu<br />

apmaļu izgatavošana no Latvijas un<br />

Somijas akmeņiem, dārza un interjera<br />

dizaina elementi. Piegāde un uzstādīšana.<br />

Kantiņi, SIA<br />

Jēkabpils<br />

Mob. tālr. .............................................................................22 037100<br />

Līvānu n., Līvāni, Rīgas 180, LV 5316<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 490909<br />

http://www.kantini.lv<br />

Vislielākais pieminekļu klāsts,<br />

visplašākā krāsu gamma reģionā.<br />

Piedāvā kapu labiekārtošanu: kapu<br />

apmales, pieminekļus, sētiņas,<br />

soliņus, laukumus. Strādājam ar<br />

Zviedrijas / Somijas izejmateriāliem<br />

- granītu, kā arī ar Latvijas<br />

laukakmeņiem.<br />

“Jauna Krematorija”, “Apbedīšanas<br />

nams - Krematorija”, SIA<br />

Kocēnu n., Kocēnu p.,<br />

”Krematorija”, LV 4220<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 888989<br />

http://www.krematorija.lv<br />

Diennakts apbedīšana,<br />

krematorija LATVIJĀ<br />

Ritual Serviss, apbedīšanas birojs<br />

Daugavpils, 1. preču 30b, LV 5401<br />

Diennakts tālrunis ..............................................28 804588<br />

Informācijas tālrunis ......................................20 389677<br />

http://www.ritualserviss.lv<br />

Morga pakalpojumi. Apbedīšanas<br />

piederumi. Dokumentu noformēšana.<br />

Katafalks.<br />

Apdrošināšana<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle<br />

Jēkabpils nodaļa, Preiļu Klientu apkalpošanas<br />

centrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 24<br />

Apmācība, kursi<br />

FEDRA, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 6 - 10<br />

Mācību centrs Austrumi, SIA, Filiāle<br />

<strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Apsardze, drošība,<br />

aizsargierīces<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Saldus Drošības Sistēmas, IK<br />

Saldus n., Saldus, Kuldīgas 67, LV 3801<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 644818<br />

E-pasts: 944@inbox.lv<br />

Saldus Drošības sistēmas. Signalizāciju<br />

uzstādīšana. Signalizācijas, drošības<br />

sistēmas.<br />

Aptiekas<br />

Aizkalne, aptieka, Aizkalnes p., Aizkalne, Dārzu 2 - 1<br />

Apotheka 62, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Apotheka 87, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 5<br />

Apotheka Ainava, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv<br />

23


A<br />

Aptiekas -<br />

Auto...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

LĪVĀNU CENTRA APTIEKA<br />

Līvānu nov., Līvāni, Rīgas 114<br />

Tālr. ..................................................................................................653 81772<br />

LĪVĀNU CENTRA APTIEKA NR.2<br />

Līvānu nov., Līvāni, Rīgas 33<br />

Tālr. ..................................................................................................653 81892<br />

NAMEDA L APTIEKA<br />

Aglonas nov., Aglona, Somersetas 35<br />

Tālr. ..................................................................................................653 22398<br />

http://www.manaaptieka.lv<br />

Preiļu aptieka, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 5<br />

Preiļu aptieka, SIA, Riebiņu filiāle<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Viļānu 2a<br />

Preiļu Lauvas aptieka, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

Arhitektūra, projektēšana<br />

Pils M, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 1 - 2<br />

Arhīvi<br />

Daugavpils zonālais Valsts arhīvs, Preiļu<br />

informācijas un pakalpojumu sektors<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 24 - 31<br />

Atpūtas bāzes, centri un<br />

kempingi, viesu nami<br />

Aglonas Alpi, atpūtas komplekss<br />

Aglonas p., Leitāni, Leitāni<br />

Aglonas Cakuli, SIA, Viesu nams<br />

Aglonas p., Aglona, Ezera 4<br />

AIMEK, SIA, Rušonas p., Siveriņa<br />

Akmeņkalns, atpūtas vieta<br />

Aglonas p., Aglona, Rēzeknes 6<br />

Atpūties laukos, brīvdienu māja<br />

Aglonas p., Aglona, Livdānu 8<br />

Ābelītes, ZS, Atpūtas māja<br />

Aglonas p., Aglonas Madelāni<br />

Biešoni, ZS, Lauku māja, Aglonas p., Biešoni<br />

Ceļmalas, viesu māja, Aglonas p., Aglona, Aglonas 10<br />

Cielavas ligzda, brīvdienu māja<br />

Sīļukalna p., Sprukstini<br />

Dzelmes, atpūtas vieta<br />

Aglonas p., Aglona, Tartakas 2<br />

Ezersētas, viesu nams<br />

Kastuļinas p., Ladiškina, Ezersētas<br />

Ēdene, viesu nams, Rušonas p., Geļenova<br />

Feodāļi, atpūtas saimniecība<br />

Aglonas p., Aglonas Madelāni, Madelāni<br />

Jumis, viesu māja, Aglonas p., Aglona, Somersētas 14<br />

Kalni, ZS, Pelēču p., Kotleri, Olnīca<br />

Laima, ZS, Aglonas p., Gūteņi<br />

Ludmila, individuālais darbs, Kempings<br />

Vārkavas p., Piliškas, Piliškas 7<br />

Magones, viesu nams, <strong>Preiļi</strong>, Ventspils 1<br />

Malvīne, viesu māja, Aglonas p., Gūteņi, Malvīne<br />

Meža oga, atpūtas vieta, Vārkavas p., Krusti<br />

Mežinieku mājas, viesu nams<br />

Aglonas p., Gūteņi, Laima<br />

Pagalmiņi, lauku māja, Aglonas p., Lielie Bernāni<br />

Pie Pliča, viesu nams, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Pussala, kempings, Aglonas p., Aglona<br />

Rušonas muiža, SIA, Viesu nams<br />

Rušonas p., Rušona, Rušonas muiža<br />

Salenieki, ZS, Lauku māja<br />

Rožkalnu p., Salenieki, Salenieki<br />

Salmiņi, viesu nams, Aglonas p., Aglona, Tartakas 1<br />

Silmalas, viesu nams, Rušonas p., Siveriņa<br />

Silmalas, ZS, Rušonas p., Siveriņa<br />

Šaures, viesu nams, Rušonas p., Šaures<br />

Upenīte, lauku māja, Aglonas p., Aglona, Tartakas 7<br />

Valerija, viesu māja, Preiļu p., Moskvina, Valērija<br />

Vāravas, atpūtas bāze, Aglonas p., Leitāni, Vāravas<br />

Vingri, ZS, Vasaras viesu nams, Rožkalnu p., Vingri<br />

Vīna pagrabs Burvju dārzā, Pelēču p., Kotleri, Olnīca<br />

Zirgu Oāze, SIA, Viesu nams<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Skolas 11<br />

Zolva, SIA, Atpūtas bāze, Rušonas p., Siveriņa<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Ķeguma Puduri, atpūtas komplekss<br />

Ķeguma n., Tomes p., “Puduri”, LV 5020<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 523410<br />

http://www.kegumapuduri.lv<br />

Lytagra, AS<br />

Čuibes iela 16, Rīga<br />

Administratore ..........................................................27 839555<br />

Dežurante ..........................................................................26 412122<br />

http://www.lytagra.lv<br />

AS “Lytagra” dienesta viesnīca ir<br />

ekonomiskās klases naktsmītne Rīgā.<br />

Viesu uzņemšana un izvietošana notiek<br />

visu diennakti. Dienesta viesnīcas<br />

klientiem ir pieejama bezmaksas<br />

automašīnu stāvvieta.<br />

Auto remonts, apkope<br />

Arcus D, SIA, Autoserviss, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14 - 2<br />

Autocentrs Salinieki, SIA, Autoserviss<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 44, LV 5301<br />

Tālr. ...................................................................................................653 24436<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 412269<br />

D & V Auto, SIA, Autoserviss, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 10<br />

DGCars, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 52b<br />

Ivanovka, autoserviss, Riebiņu p., Ivanovka, Ivanovka<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Sējas n., Sējas p., ”Pēterupe BK”, LV 2162<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Būvtehnikas pakalpojumi<br />

Universālā iekrāvēja, buldozera<br />

pakalpojumi<br />

Ekskavatoru pakalpojumi<br />

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide<br />

Hanzas auto, SIA<br />

Jēkabpils, Rīgas 224, LV 5202<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 633332<br />

E-pasts: jekabpils@krown.lv<br />

http://www.krown.lv<br />

K.E.D.R., SIA, Autoserviss<br />

Rīga, Maskavas 450h, LV 1063<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 802133<br />

E-pasts: apexden@inbox.lv<br />

http://www.kedrtruck.lv<br />

Kravas autoserviss, kravas automašīnu<br />

remonts, argona metināšana<br />

Top Trans, SIA<br />

Tukuma n., Tukums,<br />

Rūpniecības 1, LV 3101<br />

Tālr. ............................................................................+371 631 22311<br />

Mob. tālr. ........................................................+371 26 162480<br />

Fakss ....................................................................+371 631 22312<br />

E-pasts: info@toptrans.lv<br />

Auto rezerves daļas. Automazgātava.<br />

Eļļas, smērvielas, akumulatori. Vieglo un<br />

kravas automašīnu remonts. Vieglo un<br />

kravas automašīnu riepu tirdzniecība.<br />

Auto aksesuāri. Auto ķīmija.<br />

Vilards, SIA<br />

Rēzekne, Jupatovkas 5a, LV 4601<br />

Tālr. ........................................................646 24275, 28 337550<br />

Fakss ..........................................................................................646 24274<br />

E-pasts: vilards@inbox.lv<br />

http://www.vilards.lv<br />

Jumtu materiāli, skārda izstrādājumi,<br />

valcprofila ražošana, montāža, transports<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

24<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Auto rezerves daļas un<br />

piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Bels, SIA, Veikals<br />

Līvānu n., Līvāni, Dzelzceļa 19, LV 5316<br />

Auto daļas, aksesuāri, smērvielas<br />

Auto rezerves daļas uz pasūtījumu,<br />

ātra piegāde ..................27 741451, 29 886837<br />

Gāzes balonu maiņa. Jaunā parauga<br />

gāzes balonu tirdzniecība un maiņa.<br />

Vecā parauga balonu maiņa. Piegāde<br />

uz mājām<br />

Mob. tālr. .............................................................................27 741451<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Nērings, SIA<br />

Baldones n., Baldone,<br />

Silmaču 64, LV 2125<br />

http://www.nerings.com<br />

Uzņēmuma vadītājs -<br />

Aigars Nērings ..........................................................29 463546<br />

Menedžeris - Agnis ..........................................28 347438<br />

Menedžeris - Aldis .............................................20 242420<br />

Starteri, ģeneratori un rez. daļas -<br />

Ilmārs .........................................................................................27 772265<br />

Turbīnas kompresori un rez. daļas -<br />

Jānis ............................................................................................29 327000<br />

Dīzeļdegvielas sistēma un rez. daļas -<br />

Kaspars ..................................................................................26 352635<br />

Stūres mehānismi un rez. daļas -<br />

Aigars ........................................................................................29 461000<br />

Auto tehniskā apskate,<br />

reģistrācija<br />

Auteko & Tüv Latvija, SIA, Preiļu tehniskās<br />

apskates stacija, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,<br />

Preiļu nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,<br />

Latgales reģiona nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 40a - 1<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,<br />

Latgales reģiona nodaļa, Preiļu birojs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Liepājas 40a - 1<br />

Auto tirdzniecība<br />

Vicars, SIA, Autocentrs, Riebiņu p., Sprindži<br />

Autotransporta pakalpojumi<br />

Automobilists, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 80<br />

Kotānes transports, SIA<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Dārzu 6<br />

Bankas<br />

Swedbank, Preiļu filiāle<br />

(pašapkalpošanās), <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

Baznīcas, reliģiskās<br />

organizācijas<br />

Aglonas bazilikas Romas katoļu<br />

draudze, Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Aglonas Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs<br />

uzņemšanas bazilika, Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Arendoles Romas Katoļu Sv. Dievmātes<br />

baznīca, Rožkalnu p., Arendole<br />

Ārdavas Romas katoļu Kristus Karaļa<br />

baznīca, Pelēču p., Ārdava<br />

Bērzgales Dieva Apredzības Romas katoļu<br />

draudze, Aglonas p., Bērzgale<br />

Jasmuižas Romas katoļu draudze<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 17<br />

Nīdermuižas Romas katoļu Kunga Jēzus<br />

Apskaidrošanās baznīca, Pelēču p., Nīdermuiža<br />

Peipiņu Sāpju Dievmātes Romas katoļu<br />

draudze, Šķeltovas p.<br />

Pieniņu Romas katoļu draudze, Riebiņu p., Pieniņi<br />

Preiļu Romas katoļu draudze<br />

<strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 11<br />

Raģeļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu<br />

draudze, Grāveru p.<br />

Riebiņu Romas katoļu Sv. Pētera un Sv.<br />

Pāvila baznīca, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 15<br />

Smelteru Romas katoļu draudze, Saunas p.<br />

Vanagu Romas katoļu Sv. Annas<br />

baznīca, Upmalas p., Vanagi<br />

Vārkavas Romas katoļu draudze<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Padomes 31<br />

Vidsmuižas Svēta Gara Romas katoļu<br />

draudze, Galēnu p., Broku mājas 2<br />

Bērnu preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Diol & Co, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1<br />

Pasaka, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

Riko N, IU, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1 - 2<br />

Simba, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 2<br />

Sinčuks, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Bērnudārzi, bērnu<br />

audzināšana<br />

Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Aglonas p., Aglona, Jaudzemu 7a<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

<strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 2<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

<strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 10a<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

<strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 4<br />

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 2<br />

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Struktūrvienība Cimdiņš<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 6<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

Rūķīši, pirmsskolas izglītības grupa<br />

Galēnu p., Galēni, Skolas 11a<br />

Salas pamatskola, Pirmsskolas izglītības<br />

grupa, Saunas p., Smelteri<br />

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Dārzu 2a<br />

Šķeltovas pamatskola, Pirmsskolas<br />

izglītības grupa, Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 1<br />

.lv<br />

Bibliotēkas<br />

Aglonas centrālā bibliotēka<br />

Aglonas p., Aglona, Daugavpils 38<br />

Aizkalnes bibliotēka, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Ārdavas bibliotēka, Pelēču p., Ārdava, Māja Nr. 1<br />

Gailīšu bibliotēka<br />

Rušonas p., Gaiļmuiža, Gailīšu bibliotēka<br />

Galēnu bibliotēka, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Grāveru bibliotēka, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Kastīres bibliotēka, Rušonas p., Kastīre<br />

Kastuļinas bibliotēka<br />

Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Kotļerovas bibliotēka, Silajāņu p., Kotļarova<br />

Līču bibliotēka, Preiļu p., Līči, Jaunatnes 1<br />

Pelēču bibliotēka, Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Pieniņu bibliotēka, Riebiņu p., Pieniņi<br />

Preiļu Galvenā bibliotēka, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Preiļu Galvenā bibliotēka, Bērnu nodaļa<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Riebiņu bibliotēka, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8b<br />

Rožkalnu bibliotēka, Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Rušonas bibliotēka<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 3<br />

Saunas bibliotēka, Saunas p., Prīkuļi, Mehanizatoru 2<br />

Silajāņu bibliotēka, Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 1<br />

Sīļukalna bibliotēka<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 3a<br />

Smelteru bibliotēka<br />

Saunas p., Smelteri, Smelteru bibliotēka<br />

Stabulnieku bibliotēka<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Šķeltovas bibliotēka<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 7<br />

Upmalas bibliotēka, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vanagu bibliotēka, Upmalas p., Vanagi<br />

Vārkavas bibliotēka<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Biedrības, nodibinājumi<br />

Auto... -<br />

Biedrības...<br />

Aizkalne, sabiedriskais centrs<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

BallBorderBasket, biedrība<br />

Aizkalnes p., Mazie Šņepsti, Upmalieši<br />

Būsim draugi, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 28 - 19<br />

Cauna, mednieku klubs, Saunas p., Prīkuļi<br />

Dabas draugu klubs<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

Daugavpils 725, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 72 - 13<br />

Dorbs i Zineiba, biedrība<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Dublets, mednieku klubs<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Dzīvo raibi, biedrība, Aizkalnes p., Strodopole, Olūti<br />

Dzīvotgriba, Onkoloģisko pacientu<br />

atbalsta biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

B<br />

25


B<br />

Biedrības... -<br />

Ceļu...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Futbola biedrība Cīņasspars<br />

Aizkalnes p., Kudļi, Andreji<br />

Galēnu kultūrvēstures biedrība<br />

Galēnu p., Galēni, Liepu 2 - 24<br />

Gurnijaša, biedrība, Pelēču p., Pelēči<br />

Kamille, mūzikas attīstības biedrība<br />

<strong>Preiļi</strong>, Liepu 21 - 2<br />

latgale.Academy, biedrība<br />

Riebiņu p., Pieniņi, Pienenīte<br />

Latgales Fotogrāfu biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Latgales lopkopības biedrība<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21b<br />

Latgales Pareizticīgo biedrība<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Parka 4 - 8<br />

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku<br />

arodbiedrība, Preiļu starpnovadu arodbiedrības<br />

organizācija, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Latvijas Politiski represēto apvienība,<br />

Preiļu nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Latvijas Sarkanais Krusts,<br />

Preiļu komiteja, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Meža avotiņš, mednieku klubs<br />

Rožkalnu p., Dubenca, Elkšņu Pļavas<br />

Mēs-bibliotēkai, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Mozaīka, Galēnu pagasta sieviešu sociāliekonomisko<br />

aktivitāšu centrs<br />

Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Mūsmājas, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

Nianse, sabiedriskais centrs<br />

Saunas p., Prīkuļi, Mehanizatoru 3<br />

PAKAC, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Paradokss, mednieku klubs, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 12 - 31<br />

Preilēniešu nams, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 72 - 11<br />

Preiļu Lauksaimnieku apvienība,<br />

biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21b<br />

Preiļu nevalstisko organizāciju centrs,<br />

biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Preiļu novada invalīdu biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Preiļu novada pensionāru biedrība<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

Preiļu rajona partnerība, biedrība<br />

Preiļu novads, <strong>Preiļi</strong>,<br />

Tirgus laukums 1, LV 5301<br />

Mob. tālr. ....................................22 026684, 29 208438<br />

Informācija par LEADER projektiem<br />

Lauku attīstība<br />

http://www.preilupartneriba.lv<br />

Preiļu veselības veicināšanas biedrība<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Puķuzirnis, ģimeņu atbalsta centrs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

Raduga, slāvu kultūras biedrība, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 2<br />

Riebiņi, mednieku klubs, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 9 - 37<br />

Riebiņu novada attīstības biedrība<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Savai skolai, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

Selēna 2009, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 22 - 57<br />

Senglar, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 6b - 17<br />

Sīļukalna gundegas, biedrība<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 1<br />

Sīļukalna zilais lakatiņš, biedrība<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 1<br />

Sofija, biedrība<br />

Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 22<br />

Stobs, mednieku klubs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 38 - 16<br />

Šultes, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 7 - 30<br />

Talderi, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Ūdeņu aicinājums, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Bauskas 1<br />

Vārkava MK, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Atpūtas 6a<br />

Veiksmes biķeris, biedrība<br />

Pelēču p., Pelēči, Skolas 4<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Latvijas Būvinženieru savienība<br />

Rīga, K.Barona 99b, LV 1012<br />

Tālr. ...................................................................................................67 845910<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 172287<br />

E-pasts: lbs@blbs.lv<br />

http://www.buvinzenierusavieniba.lv<br />

Biškopība, biškopības<br />

produkti<br />

Skangaļi, ZS, Silajāņu p., Ornīši<br />

Būvmateriāli un<br />

būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

AP Woods, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Kurzemes 2<br />

Otars, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 70<br />

Resurss Plus, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Jelgavas 11<br />

Roof trade, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 5 - 13<br />

SBR, SIA, Sīļukalna p., Stikāni, Pavasara mājas<br />

Tauriņi, ZS, Grāveru p., Tauriņi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rīgas būvserviss, SIA<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Sēlijas mežs, SIA<br />

Salas n., Salas p., “Dolomīts M”, LV 5230<br />

Tālr. ..................................................................................................652 35796<br />

Mob. tālr. ....................................26 443512, 26 546921<br />

E-pasts: info@selijasmezs.lv<br />

http://www.selijasmezs.lv<br />

Frēzdēļu vasaras mājas. Žāvēti, ēvelēti<br />

dēļi, celtniecības materiāli.<br />

Būvuzraudzība, būvvaldes<br />

Aglonas novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Preiļu novada pašvaldība, Būvvalde<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību<br />

apvienotā būvvalde, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Vārkavas un Riebiņu novadu pašvaldību<br />

apvienotā būvvalde<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Celtniecības, restaurācijas un<br />

remonta darbi<br />

Alberts GS, SIA, Sīļukalna p., Stikāni<br />

Averita, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 1<br />

Būve L, SIA<br />

Līvānu n., Līvāni,<br />

Celtniecības 20, LV 5316<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 407520<br />

Celtniecības un remonta darbi<br />

Dambīši, ZS, Rožkalnu p., Romānvecumi, Jaudzemi<br />

DAN, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75<br />

Mihailovo, ZS<br />

Preiļu n., Preiļu p., Ivdrīši, LV 5301<br />

Mob. tālr. .............................................................................28 664356<br />

E-pasts: mihailovo_1@inbox.lv<br />

Zemnieku saimniecība ar 20 gadu<br />

pieredzi izgatavo augstas kvalitātes<br />

guļbūves pēc norvēģu projektiem un<br />

Kanādas tehnoloģijām.<br />

Preiļu celtnieks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Remontu un<br />

celtniecības daļa, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

RiPa EL, SIA, Upmalas p., Zablūdnīki, Cīši<br />

Roa Modul, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Noliktavu 3<br />

Spero SK, SIA, Aglonas p., Aglona, Tartakas 1<br />

Celtniecības tehnika un<br />

iekārtas; noma<br />

Similars, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts,<br />

uzturēšana<br />

Latvijas Valsts ceļi, VSIA, Preiļu nodaļa<br />

<strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Neitrino, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14e<br />

26<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Ceļu... -<br />

Ekonomikas...<br />

E<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Sējas n., Sējas p., ”Pēterupe BK”, LV 2162<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Būvtehnikas pakalpojumi<br />

Universālā iekrāvēja, buldozera<br />

pakalpojumi<br />

Ekskavatoru pakalpojumi<br />

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide<br />

Daiļamatniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Arkada serviss, SIA, instrumentu<br />

darbnīca, veikals<br />

Rīga, Puškina 7-29, LV 1050<br />

Mob. tālr. ....................................29 642031, 29 547617<br />

Tālr. ..................................................................................................67 215150<br />

Fakss ..........................................................................................67 215152<br />

E-pasts: arkada-serviss@inbox.lv<br />

http://www.arkadaserviss.lv<br />

Darbā iekārtošana<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Preiļu<br />

filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Degvielas tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, degvielas<br />

uzpildes stacijas<br />

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes<br />

stacija<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Degvielas uzpildes stacija<br />

Ingrid A, SIA, 2. degvielas uzpildes<br />

stacija, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA,<br />

Degvielas uzpildes stacija, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 8<br />

Vega P, SIA, Degvielas uzpildes stacija<br />

Circle, Preiļu p., Jaunsaimnieki, Vega<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija<br />

Aglona, Aglonas p., Aglona, Somersētas 11a<br />

Durvis un logi; izgatavošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Baltic Doors Systems, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 25<br />

Evro Wood, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1<br />

Vida Plus, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 15<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Latgales mākslas un amatniecības<br />

centrs<br />

Līvānu n., Līvāni, Domes 1, LV 5316<br />

Tālr. .....................................................653 81855, 28 603333<br />

www.livanustikls.lv<br />

E-pasts: lmac@livani.lv<br />

Ekspozīcijas “Līvānu stikla muzejs” un<br />

“Amatnieki Latgalē”. Stikla pūšanas<br />

darbnīca, izstāžu zāle, radošās<br />

darbnīcas<br />

Darba apģērbs un darba<br />

aizsardzības līdzekļi; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Datortehnika; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss<br />

Anmaro IT, IK<br />

Vārkavas p., Briškas, Avotiņi<br />

Axel, SIA<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība<br />

Ēdelveiss, ZS, Preiļu p., Lielie Urči, Ēdelveiss<br />

Sermuļi, ZS, Vārkavas p., Znotiņi<br />

Vilkači, ZS, Stabulnieku p., Cepernieki, Vilkači<br />

Dārzkopības tehnika un<br />

inventārs; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Dārzu centrs, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 5a<br />

Vida Plus, SIA<br />

Daugavpils, Februāra 18, LV 5401<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 298838<br />

E-pasts: vida_plus@inbox.lv<br />

http://www.logsundurvis.lv<br />

Plastikāta logi, durvis. Bīdāmie logi. Vārti,<br />

žalūzijas. Rollslēģi. Atslēgu izgatavošana.<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>,<br />

Rēzeknes 15, LV 5301 ................................26 120758<br />

Rēzekne, Brīvības 8, LV 4601 .......29 172547<br />

Dzelzceļa stacijas un<br />

transports<br />

Aglona, dzelzceļa stacija<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas stacija<br />

Snickers Production Latvia, SIA<br />

Tukuma n., Tukums, Pasta 12, LV 3101<br />

Tālr. ..................................................................................................631 24333<br />

http://www.snickersworkwear.com<br />

Darbarīki, darbgaldi,<br />

instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

G2 Skrūves, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 8<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lytagra, AS<br />

Maskavas 445, Rīga<br />

Mob. tālr. ....................................28 648078, 26 657263<br />

Rūpniecības 45, Madona<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 431960<br />

Jaunceltnes 22a, Aizkraukle<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 245940<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Lauksaimniecības tehnika. Graudu<br />

uzglabāšanas iekārtas. Lopkopības<br />

fermu iekārtas. Serviss. Zirglietas.<br />

Metāla tirdzniecība.<br />

Dzimtsarakstu nodaļas<br />

Aglonas novada pašvaldība,<br />

Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Preiļu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu<br />

nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu<br />

nodaļa, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Vārkavas novada pašvaldība,<br />

Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Dzīvnieku kopšana un<br />

tirdzniecība<br />

Cirkon, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 8<br />

Ekonomikas, biznesa<br />

konsultācijas un pakalpojumi<br />

Biznesa inkubators, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv<br />

27


E<br />

Elektroenerģijas... -<br />

Izglītība...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

28<br />

Elektroenerģijas ražošana,<br />

apgāde<br />

BioPlus, SIA<br />

Kastuļinas p., Sopuški, Pakalni<br />

Cirīšu HES, SIA<br />

Aglonas p., Lopoti, Cirīšu hidroelektrostacija<br />

Elektromontāža<br />

Elektroserviss <strong>Preiļi</strong>, SIA<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Arka <strong>Preiļi</strong>, SIA, Ēdnīca, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

Cafe Express, kafejnīca, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Estosine, kafejnīca, <strong>Preiļi</strong>, Krāslavas 3<br />

Express Pizza, picērija, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Hasans, kebabnīca, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

JV Pro, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

Kastīre, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Krāslavas 3<br />

Klints 99, SIA, Aglonas p., Aglona, Somersētas 36<br />

Krauklītis, kafejnīca, Riebiņu p., Riebiņi, Rēzeknes 2<br />

Laura plus, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Lebara, SIA, Pelēču p., Janova, Jāņumājas<br />

Levaž, SIA, Kafejnīca, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1c<br />

Līgo, alus krogs, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 37<br />

Picu Bode, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Preilene, bistro, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 15<br />

TU Lauki, SIA, Restorāns, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1a<br />

Turība, kafejnīca, Aglonas p., Aglona, Somersētas 36<br />

Finanšu darbība, kreditēšana<br />

Attīstības finanšu institūcija Altum, AS,<br />

Preiļu konsultāciju centrs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6 - 3.st.<br />

Banknote, filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 4<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

“LatKredits.lv”, SIA<br />

Rīga, Alauksta iela 9,<br />

59.kab. 6.stāvs, LV 1009<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 027027<br />

E-pasts: info@latkredits.lv<br />

http://www.latkredits.lv<br />

Fotopakalpojumi un<br />

fotopreces<br />

Igora Pliča fotocentrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Galdnieku darbi<br />

Galdniecība A, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Kalnu 2 - 3<br />

Isida NV, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75<br />

Olūts, SIA, Ražotne, Preiļu p., Līči<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi;<br />

pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Madera, ZS, Pelēču p., Bramaņi, Vidsēti<br />

Musino, ZS, Pelēču p., Krasnogorka<br />

Pakalni, ZS, Kautuve, Kastuļinas p., Guta<br />

Renem, SIA, Pelēču p., Krasnogorka<br />

Zemniekdēls, ZS, Kautuve, Preiļu p., Vaivodi<br />

Gāzes apgāde un ierīces<br />

Bels, SIA, Veikals<br />

Līvānu n., Līvāni, Dzelzceļa 19, LV 5316<br />

Auto daļas, aksesuāri, smērvielas<br />

Auto rezerves daļas uz pasūtījumu,<br />

ātra piegāde ..................27 741451, 29 886837<br />

Gāzes balonu maiņa. Jaunā parauga<br />

gāzes balonu tirdzniecība un maiņa.<br />

Vecā parauga balonu maiņa. Piegāde<br />

uz mājām<br />

Mob. tālr. .............................................................................27 741451<br />

Gaso, AS, Preiļu klientu apkalpošanas<br />

centrs, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 5<br />

Linde Gas, SIA,<br />

Gāzu tirdzniecības vieta, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 70<br />

Gāzes uzpildes stacijas<br />

Latvijas propāna gāze, SIA, Auto gāzes<br />

uzpildes stacija, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 5<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

AJ Gravels, SIA<br />

Grāveru p., Smiltskalni<br />

AJ Gravels, SIA, Karjers<br />

Aizkalnes p., Raudauka, Raudovka<br />

AJ Gravels, SIA, Karjers<br />

Grāveru p.<br />

AJ Gravels, SIA, Karjers<br />

Preiļu p., Gavari<br />

Dāmirevas dolomīts, SIA, Karjers Sīļukalns<br />

ll, Sīļukalna p., Karjers Sīļukalns ll<br />

JaMal, SIA<br />

<strong>Preiļi</strong>, Liepājas 46<br />

Grāmatas; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Apgāds Zvaigzne ABC, SIA,<br />

Grāmatnīca, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 4<br />

Grāmatvedības pakalpojumi,<br />

audits<br />

Alesol, IK<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Vega<br />

Avilai, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 22 - 3<br />

Latgales audita birojs, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14<br />

Latgales finanšu konsultācijas, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

Latgales finanšu konsultācijas, SIA,<br />

Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

Līkloči GP, SIA, Galēnu p., Galēni, Skolas 1 - 10<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

HUBILIS, SIA<br />

Siguldas n., Sigulda, Kalmju 16, LV 2150<br />

Mob. tālr. .............................................................................23 994966<br />

E-pasts: info@hubilis.lv<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

Lielā Ina, individuālā darba veicēja<br />

Rīga, Krasta iela 86 - 507.kab., LV-1019<br />

Tālr. ........................................................67 134688, 28 662328<br />

E-pasts: gramatvede@ilgak.lv<br />

Grāmatveža konsultācija 24/7 telefona<br />

zvana attālumā. Mūsu klienti saņem<br />

profesionālu un zinošu grāmatvežu<br />

atbildes, tiklīdz jautājumi rodas!<br />

Grīdas segumi; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

ABE grīdas segumi, veikals<br />

Daugavpils, Grodņas 34, LV 5417<br />

Tālr. ..................................................................................................654 55755<br />

Valmiera, Vaidavas 13, LV 4201<br />

Tālr. ..................................................................................................641 24749<br />

Paklāji, linolejs, grīdas segumi<br />

Ģeodēzija, mērniecība,<br />

kartogrāfija, topogrāfija<br />

Leidzi, SIA, Riebiņu p., Sakaiņi, Dūjas<br />

Informatīvie pakalpojumi<br />

Eiropas Savienības informācijas punkts<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Izdevniecības, apgādi<br />

Vietējā, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13a<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas<br />

Aglonas bazilikas Kora skola<br />

Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Preiļu mūzikas un mākslas skola, Mākslas<br />

nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 26<br />

Preiļu novada mūzikas un mākslas skola<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 26<br />

Izglītība, profesionālā<br />

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas<br />

tehnikums, SIA, Izglītības programmu īstenošanas<br />

vieta <strong>Preiļi</strong>, <strong>Preiļi</strong>, Sporta 1<br />

Rudzātu speciālā pamatskola<br />

Līvānu n., Rudzātu p., Lūzenieki, LV 5328<br />

Tālr. .....................................................653 26355, 29 164671<br />

E-pasts: rudzatuintpsk@livani.lv,<br />

spsk@livani.lv<br />

Speciālā pirmsskolas, pamatskolas un<br />

profesionālā pamatizglītība.<br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Izglītība... -<br />

Jumtu...<br />

J<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Daugavpils tehnikums, Profesionālās<br />

izglītības kompetences centrs<br />

Daugavpils, Strādnieku 16, LV 5404<br />

Daugavpils, Mendeļejeva 1, LV 5413<br />

Daugavpils, Varšavas 23, LV 5404<br />

Tālr./fakss ......................................................+371 654 36893<br />

E-pasts: dvt@daugvt.lv<br />

http://www.daugvt.lv<br />

https://www.facebook.com/daugvt<br />

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā<br />

vidusskola<br />

Daugavpils, Miera 57, LV 5404<br />

Tālr. ...................................................................................................654 34106<br />

www.dtskola.lv<br />

Daugavpils universitātes aģentūra<br />

Daugavpils universitātes Daugavpils<br />

medicīnas koledža<br />

Daugavpils, Varšavas 26a, LV 5404<br />

Tālr. ..................................................................................................654 37943<br />

http://www.medkol.lv<br />

Vidusskolu absolventiem piedāvā<br />

studēt šādās 1. līmeņa augstākajās<br />

studiju programmās: “Māszinības” ar<br />

kvalifikāciju “Māsa” - studiju ilgums 3<br />

gadi; “Ārstniecība” ar kvalifikāciju “Ārsta<br />

palīgs” - studiju ilgums 3 gadi; “Sociālā<br />

rehabilitācija” ar kvalifikāciju “Sociālais<br />

rehabilitētājs” - studiju ilgums 2 gadi;<br />

“Sociālā aprūpe” ar kvalifikāciju “Sociālais<br />

aprūpētājs” - studiju ilgums 2 gadi.<br />

Koledža piedāvā arī arodizglītības<br />

programmu: “Māszinības” ar kvalifikāciju<br />

“Māsas palīgs” - mācību ilgums 1 gads;<br />

“Bērnu aprūpe” ar kvalifikāciju “Auklis”.<br />

Izglītība, vispārējā<br />

Aglonas Katoļu ģimnāzija<br />

Aglonas p., Aglona, Aloīza Broka 6<br />

Aglonas vidusskola, Aglonas p., Aglona, Daugavpils 6<br />

Dravnieku pamatskola<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 4<br />

Galēnu pamatskola, Galēnu p., Galēni, Skolas 11<br />

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Pelēču pamatskola, Pelēču p., Pelēči, Skolas 4<br />

Preiļu novada pašvaldība, Izglītības<br />

pārvalde, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Preiļu 1. pamatskola, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

Preiļu 2. vidusskola, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 2<br />

Priežmalas pamatskola<br />

Kastuļinas p., Priežmale, Skolas 6<br />

Riebiņu vidusskola, Riebiņu p., Riebiņi, Liepu 21<br />

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta<br />

Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskola<br />

Grāveru p., Grāveri, Ezeru 33<br />

Rudzātu speciālā pamatskola<br />

Līvānu n., Rudzātu p., Lūzenieki, LV 5328<br />

Tālr. .....................................................653 26355, 29 164671<br />

E-pasts: rudzatuintpsk@livani.lv,<br />

spsk@livani.lv<br />

Speciālā pirmsskolas, pamatskolas un<br />

profesionālā pamatizglītība.<br />

Rušonas pamatskola<br />

Rušonas p., Zeinišķi, Celmiņi 5a<br />

Salas pamatskola, Saunas p., Smelteri<br />

Sīļukalna pamatskola<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 2<br />

Šķeltovas pamatskola<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 1<br />

Vārkavas vidusskola<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Pamūšas speciālā pamatskola<br />

Bauskas n., Gailīšu p.,<br />

”Pamūšas skola”, LV 3931<br />

Direktore ....................................639 56285, 29 293844<br />

Direktora vietn. ...............639 56235, 639 56155<br />

Lietvede .................................................................................639 56211<br />

E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv<br />

http://pamusa.bauska.lv<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

RĒZEKNES NOVADA SPECIĀLĀ<br />

PAMATSKOLA<br />

Rozentovas iela 9, Malta,<br />

Rēzeknes novads, LV-4630<br />

E-pasts:<br />

speciala.pamatskola@rezeknesnovads.lv<br />

Tālruņi ..............................................646 31050, 29 465657<br />

Struktūrvienība “Garkalni” .................646 31730<br />

Struktūrvienība “Vecružina” ............26 412885<br />

Medicīnas māsa ....................................................646 21508<br />

http://sis.malta.lv<br />

http://www.facebook.com/MaltasSIS<br />

http://www.youtube.com/user/MaltasSIS<br />

Darbs ĪPAŠĀ bērna nākotnei.<br />

Jahtklubi, laivu novietnes<br />

Kaparlauki, ZS, Kastuļinas p., Ladiškina, Ezersētas<br />

Jaunrades centri, interešu<br />

klubi<br />

Aglonas novada Bērnu brīvā laika<br />

pavadīšanas centrs Strops<br />

Aglonas p., Aglona, Daugavpils 8<br />

Jauniešu centrs Četri, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs,<br />

Tehniskās jaunrades nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 24<br />

Vanagi, informācijas un atbalsta centrs<br />

Upmalas p., Vanagi<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi<br />

Labi jumti, SIA<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 37, LV 5301<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 703584<br />

E-pasts: info@labijumti.lv<br />

http://www.labijumti.lv<br />

Metāla jumtu segumi, ūdensnoteku<br />

sistēmas, metāla sienu segumi,<br />

dūmvadi. PVC logi, saidings,<br />

jumta logi, bēniņu kāpnes, šindeļi,<br />

bezazbesta sloksnes, montāža<br />

Silajāņu ainavas, ZS, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14 - 1<br />

VV jumti, SIA, Aizkalnes p., Babri, Cieradruva<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rīgas būvserviss, SIA<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv<br />

29


J<br />

Juridiskie... -<br />

Lauksaimniecība...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Juridiskie pakalpojumi<br />

Aglonas novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Preiļu novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

Preiļu rajona prokuratūra, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2<br />

Preiļu rajona tiesa, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Valsts Probācijas dienests, Preiļu<br />

teritoriālā struktūrvienība, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Silenta, SIA<br />

Jēkabpils, Rīgas 182a, LV 5202<br />

Mob. tālr. ..............................................................................22 830082<br />

E-pasts: siasilenta@inbox.lv<br />

http://www.silenta.lv<br />

Konsultācijas. Dokumentu sagatavošana.<br />

Pārstāvība tiesās, šķīrējtiesās. Parādu<br />

piedziņa. Grāmatvedības pakalpojumi.<br />

Kokapstrāde<br />

1111, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 12<br />

AJ koki, SIA, Rušonas p., Gaiļmuiža, Upmalas<br />

Aja 1, SIA, Rušonas p., Kastīre<br />

BEW, SIA, Aizkalnes p., Gorliškas, Zemzarīši<br />

Dravnieki, kokzāģētava, Stabulnieku p., Dravnieki<br />

Evromaster.lv, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1<br />

Olūts, SIA, Preiļu p., Līči<br />

Sūnupītes, ZS ..........................................................29 207248<br />

Preiļu n., Aizkalnes p.,<br />

”Sūnupītes”, LV 5305<br />

Gaļas lopu audzēšana, tirdzniecība.<br />

Piena lopkopība.<br />

Šņepstu Jaunāres, ZS, Rožkalnu p., Dubenca<br />

Volmāri, SIA, Riebiņu p., Riebiņi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

LG Holz, SIA<br />

Viļānu n., Viļāni, Stacijas 1b, LV 4650<br />

Mob. tālr. .............................................................................28 362999<br />

Kokapstrāde, galdniecība, grīdas dēļi,<br />

apdares dēļi, malka, šķelda<br />

Sēlijas mežs, SIA<br />

Salas n., Salas p., “Dolomīts M”, LV 5230<br />

Tālr. ..................................................................................................652 35796<br />

Mob. tālr. ....................................26 443512, 26 546921<br />

E-pasts: info@selijasmezs.lv<br />

http://www.selijasmezs.lv<br />

Frēzdēļu vasaras mājas. Žāvēti, ēvelēti<br />

dēļi, celtniecības materiāli.<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Krimo, SIA, Aglonas p., Bēšoni, Brūklenes<br />

Konditorejas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Arka <strong>Preiļi</strong>, SIA, Konditorejas cehs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75b<br />

Kontroles dienesti<br />

Valsts augu aizsardzības dienests,<br />

Latgales reģionālā nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 59<br />

Valsts darba inspekcija, Latgales<br />

reģionālā valsts darba inspekcija, Preiļu birojs<br />

<strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 3<br />

Valsts ieņēmumu dienests, Preiļu klientu<br />

apkalpošanas centrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Kravu pārvadājumi,<br />

ekspedīcija<br />

Armigo, SIA, Sīļukalna p., Grozu Bernāni, Lazdas<br />

B Force Logistics, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Latgales 3<br />

Ek Ceriņi, SIA, Rušonas p., Kļins, Ceriņi<br />

Express Auto LV, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 29 - 52<br />

Kontakts-<strong>Preiļi</strong>, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Lauku tehnika, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14<br />

Lideko, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 1 - 32<br />

SIM Logistics, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Jelgavas 2 - 22<br />

Trans SN, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 68 - 24<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Vilards, SIA<br />

Rēzekne, Jupatovkas 5a, LV 4601<br />

Tālr. ........................................................646 24275, 28 337550<br />

Fakss ..........................................................................................646 24274<br />

E-pasts: vilards@inbox.lv<br />

http://www.vilards.lv<br />

Jumtu materiāli, skārda izstrādājumi,<br />

valcprofila ražošana, montāža, transports<br />

Kultūras centri un<br />

mākslinieciskie kolektīvi<br />

Aglonas kultūras centrs<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Aizkalnes Tautas nams<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 7<br />

Galēnu Kultūras nams, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Kastuļinas Tautas nams<br />

Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Pelēču Kultūras nams, Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Preiļu Kultūras centrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Preiļu novada pašvaldība, Kultūras<br />

centrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Riebiņu kultūras nams, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Rožkalnu Kultūras nams<br />

Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Rušonas tautas nams<br />

Rušonas p., Zeinišķi, Celmiņi 5a<br />

Saunas Tautas nams, Saunas p., Prīkuļi, Brīvības 9<br />

Silajāņu kultūras nams<br />

Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 1<br />

Sīļukalna kultūras nams<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 1<br />

Stabulnieku kultūras nams<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Vārkavas novada Kultūras centrs<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas tautas nams<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 5<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Kannu koks, SIA, Rušonas p., Bašķi, Saknes Viens<br />

Labiekārtošana,<br />

apzaļumošana; projektēšana,<br />

ierīkošana<br />

Dilore, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Upīša 22 - 2<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Apzaļumošanas<br />

nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Sējas p., Sējas n., ’’Pēterupe BK’’, LV 2162<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Iepērk cirsmas un īpašumus visā Latvijā<br />

Harvesteru, forvarderu, kokvedēju<br />

pakalpojumi<br />

Smagsvara treilera pakalpojumi<br />

Ekskavatora pakalpojumi risu līdzināšanai<br />

un meža ceļa remontam<br />

Pašizgāzēju pakalpojumi<br />

Meža īpašumu vērtēšana<br />

Stigošanas, dastošanas pakalpojumi<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā<br />

Airi, ZS, Rožkalnu p., Arendole, Airi<br />

Cido, ZS, Rožkalnu p., Mizauski<br />

Dankon, ZS, Preiļu p., Moskvina<br />

Dīķmala, ZS, Galēnu p., Dīķmala<br />

30<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Dīķu mājas, ZS, Aizkalnes p., Raudauka, Dīķmājas<br />

Jaunaudzes, ZS, Preiļu p., Jaunaudzes<br />

Jaundancīši, ZS, Rožkalnu p., Jaundancīši<br />

Latgales ekoprodukti, kooperatīvā<br />

saimniecība, Rožkalnu p., Salenieki, Salenieki<br />

Mazie Gavari, ZS, Preiļu p., Mazie Gavari<br />

Meldri, ZS, Saunas p., Smelteri<br />

Mežmalmājas, ZS, Saunas p., Utināni, Mežmalmājas<br />

Olūti, ZS, Galēnu p., Sondori, Olūti<br />

Ošu mājas, vīngliemežu audzētava<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Ošu mājas<br />

Sollomina muiža, ZS, Aglonas p., Aglona, Tartakas 7<br />

Tomiņi, ZS, Rožkalnu p., Lazdāni<br />

Turaidieši, ZS, Aizkalnes p., Aizkalne, Turaidieši<br />

Vilnīši, ZS, Aglonas p., Mazie Bernāni, Vilnīši<br />

Lauksaimniecības kultūru<br />

audzēšana<br />

Avotiņi, ZS, Šķeltovas p., Šķeltova<br />

Ceriņi 98, SIA, Sīļukalna p., Grozu Bernāni<br />

Jaunzemi, ZS, Stabulnieku p., Kaupēri<br />

Korsikova, ZS, Preiļu p., Korsikova<br />

Līdumi, ZS, Aizkalnes p., Želvi<br />

Maijas, ZS, Silajāņu p., Latvju Balborži<br />

Ozoli Gribinānos, ZS, Saunas p., Gribināni, Gribināni<br />

Stivriņi, ZS, Kastuļinas p., Priežmale<br />

Vairogs, ZS, Galēnu p., Galēni, Liepu 18a<br />

Viktorija, ZS, Riebiņu p., Riebiņi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Elkšņi, ZS<br />

Rēzeknes n., Stoļerovas p.,<br />

Škiņči, LV 4642<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 405203<br />

E-pasts: raimonds.elksni@inbox.lv<br />

Kviešu, miežu, auzu tirdzniecība.<br />

Daudzgadīgie zālāji: āboliņš, timotiņš,<br />

ganību airene. Graudaugu sēklkopība.<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi<br />

Agrofirma Turība, SIA, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Ceriņi 98, SIA, Kalte, Sīļukalna p., Stikāni<br />

Dienvidlatgales reģionālā<br />

lauksaimniecības pārvalde, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 2a<br />

Druvas, ZS, Aizkalnes p., Druvas<br />

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības<br />

centrs, SIA, Meža konsultāciju pakalpojumu centrs,<br />

Preiļu nodaļa, Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Pakalni, ZS, Saunas p., Puncuļi<br />

Rožkalni, ZS, Rožkalnu p., Rimicāni<br />

Solupe, SIA, Vārkavas p., Salenieki<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lauksaimniecības produktu<br />

uzpirkšana un sagāde<br />

Baltic Beef Sale, SIA<br />

Riebiņu p., Zaseki, Noliktava Zaseki - 41<br />

Senlejas, SIA, Preiļu nodaļa<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Lauksaimniecības tehnika un<br />

inventārs; remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, noma<br />

Agro Zvaigznītes, SIA, Saunas p., Smelteri<br />

Agroapgāde, SIA<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Krasta 8<br />

Agrolatgale plus, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 3<br />

Akotehnika, SIA, Saunas p., Smelteri, Elsti 1<br />

Čistjakovs un partneri, SIA, Preiļu p., Līči, Rīgas 1<br />

Foton-D, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 72<br />

Lauku tehnika, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14<br />

M.T.Z.-serviss, SIA, Latvijas un<br />

Baltkrievijas kopuzņēmums, Veikals - servisa<br />

centrs, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 47a<br />

Proaltek, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14 - 1<br />

Sal Plus, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 77<br />

SilJa, SIA, Filiāle, Preiļu p., Litavnieki, Silva<br />

Trak Latvija, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 72<br />

Traktorserviss Pieniņi, SIA<br />

Riebiņu p., Ezernieki, Ezernieki<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lytagra, AS<br />

Maskavas 445, Rīga<br />

Mob. tālr. ....................................28 648078, 26 657263<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Lauksaimniecības tehnika. Graudu<br />

uzglabāšanas iekārtas. Lopkopības<br />

fermu iekārtas. Serviss. Zirglietas.<br />

Metāla tirdzniecība.<br />

Lietoti apģērbi, apavi;<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Eva-85, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 1a<br />

Gvio, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 8<br />

JN, IU, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 11a<br />

Tikimax PR, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 1<br />

Lopkopība<br />

Deņevo, ZS<br />

Kastuļinas p., Deņeva<br />

Dižarāji, ZS<br />

Aizkalnes p., Aizkalnieši<br />

Gribolva, ZS<br />

Galēnu p., Gribolva<br />

Ievas, ZS<br />

Rožkalnu p., Cimuški, Ievas<br />

Ivanānu mājas, ZS<br />

Stabulnieku p., Krištobi<br />

Jāņumājas, ZS<br />

Pelēču p., Janova<br />

Kaktiņu Mājas, ZS<br />

Aizkalnes p., Mazie Šņepsti, Kaktiņi<br />

Lauksaimniecība... -<br />

Lopkopība<br />

Kalmes, ZS<br />

Vārkavas n., Rožkalnu p., Lazdāni,<br />

“Kalmes”, LV 5325<br />

Mob. tālr. ...............................26 562295, 26 306428<br />

Lopkopība, gaļas tirdzniecība.<br />

Kastaņi, ZS<br />

Vārkavas p., Jezupova, Kastaņi<br />

Kārkliņi, ZS<br />

Rožkalnu p., Kārkliņi<br />

Lakijs, SIA<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 15<br />

Lauksaimniecības datu centrs,<br />

Metodoloģijas departaments, Informācijas<br />

sabiedrības politikas nodaļa, Latgales reģions<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 59<br />

Liepas, ZS<br />

Galēnu p., Gribolva<br />

Nautrēni, ZS<br />

Rožkalnu p., Cepļuki, Nautrāni<br />

Oskaru mājas, ZS<br />

Aizkalnes p., Raudauka<br />

Ozollejas, ZS<br />

Stabulnieku p., Grozas, Ozollejas<br />

Pakalni, ZS<br />

Kastuļinas p., Sopuški<br />

Progress, ferma, Riebiņu p., Opūgi<br />

Pumpuri, ZS, Aizkalnes p.<br />

Silamola, ZS, Aizkalnes p., Babri<br />

Smilgas, ZS, Rožkalnu p., Smilgas<br />

Smuidras, ZS, Pelēču p., Janova<br />

Sudrabiņi, ZS, Stabulnieku p., Polkorona, Sudrabiņi<br />

Sūnupītes, ZS ..........................................................29 207248<br />

Preiļu n., Aizkalnes p.,<br />

”Sūnupītes”, LV 5305<br />

Gaļas lopu audzēšana, tirdzniecība.<br />

Piena lopkopība.<br />

Venon, SIA, Kastuļinas p., Sopuški, Pakalni<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

L<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Lombardi, ieķīlāšana<br />

Moda Kapitāls, AS, Preiļu filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 2<br />

Lopbarība; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Lopbarības sēta, IK, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 9<br />

Lopbarības sēta, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 9<br />

Latvijas Gaļas liellopu audzētāju<br />

asociācija, SIA<br />

Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči,<br />

Izstāžu komplekss Rāmava, LV 1076<br />

Mob. tālr. ....................................29 415054, 26 487982<br />

Gaļas šķirņu liellopu ciltsdarbs.<br />

Konsultācijas liellopu audzēšanā.<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv<br />

31


L<br />

Lopkopība -<br />

Mežizstrāde<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Lytagra, AS<br />

Maskavas 445, Rīga<br />

Mob. tālr. ....................................28 648078, 26 657263<br />

Rūpniecības 45, Madona<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 431960<br />

Jaunceltnes 22a, Aizkraukle<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 245940<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Lauksaimniecības tehnika. Graudu<br />

uzglabāšanas iekārtas. Lopkopības<br />

fermu iekārtas. Serviss. Zirglietas.<br />

Metāla tirdzniecība.<br />

Mākslas saloni, izstāžu zāles,<br />

galerijas<br />

Latgales mākslas un amatniecības<br />

centrs<br />

Līvānu n., Līvāni, Domes 1, LV 5316<br />

Tālr. .....................................................653 81855, 28 603333<br />

www.livanustikls.lv<br />

E-pasts: lmac@livani.lv<br />

Ekspozīcijas “Līvānu stikla muzejs” un<br />

“Amatnieki Latgalē”. Stikla pūšanas<br />

darbnīca, izstāžu zāle, radošās<br />

darbnīcas<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti,<br />

preces un piederumi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

ReTone, SIA<br />

Rīga, K.Barona 64, LV 1011<br />

Tālr. ..................................................................................................67 276788<br />

E-pasts: info@retone.lv<br />

http://www.retone.lv<br />

Iekšauss un aizauss dzirdes aparātu<br />

tirdzniecība, pielāgošana. To piederumi<br />

un remonts.<br />

Medikamentu ražošana,<br />

vairumtirdzniecība<br />

BE un BE, SIA<br />

Aizkalnes p., Apšenieki, Mazā Kalnu leja<br />

Medību un makšķerēšanas<br />

piederumi<br />

Āķis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 23<br />

Āķis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 23 - 3<br />

Meliorācijas darbi<br />

Saltupe, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 2<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Sējas n., Sējas p., ”Pēterupe BK”, LV 2162<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Būvtehnikas pakalpojumi<br />

Universālā iekrāvēja, buldozera<br />

pakalpojumi<br />

Ekskavatoru pakalpojumi<br />

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ameteks, SIA, Sadarbības partneris<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 64<br />

Dioferr, SIA, Sadarbības partneris<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Krasta 8<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lytagra, AS<br />

Krustpils iela 151a, Rīga<br />

E-pasts: metal@lytagra.lv<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Noliktavas vadītājs Dzintars Ābuls<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 295393<br />

Tirdzniecības menedžeris Jūlija<br />

Dobkevičina<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 435453<br />

Melnie metāli. Metāla caurules. Krāsainie<br />

metāli un to izstrādājumi. Metāla<br />

tirdzniecība.<br />

Mežizstrāde<br />

HLG, SIA<br />

Preiļu n., Preiļu p., Līči, “Gerberas”, LV 5301<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 405449<br />

Mežizstrāde, cirsmu iepirkšana, taras<br />

dēļi, šķelda<br />

Korinte V, SIA, Filiāle, Rušonas p., Šņitkina, Bogdani<br />

Narlekss, SIA, Saunas p., Puncuļi<br />

Preiļu koks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Latgales 12<br />

Volmārkoks, SIA, Riebiņu p., Zaseki, Zaseki<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Sējas p., Sējas n., ’’Pēterupe BK’’, LV 2162<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Iepērk cirsmas un īpašumus visā Latvijā<br />

Harvesteru, forvarderu, kokvedēju<br />

pakalpojumi<br />

Smagsvara treilera pakalpojumi<br />

Ekskavatora pakalpojumi risu līdzināšanai<br />

un meža ceļa remontam<br />

Pašizgāzēju pakalpojumi<br />

Meža īpašumu vērtēšana<br />

Stigošanas, dastošanas pakalpojumi<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Virši AG, ZS<br />

Rēzeknes n., Sakstagala p.,<br />

Ciskādi, LV 4638<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 804000<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 153153<br />

E-pasts: virshiag@inbox.lv<br />

Pērk lapu koku un skujkoku mežu<br />

īpašumus. Pērk kokmateriālus mežā pie<br />

ceļa. Izved koksni no cirsmām. Pārved<br />

koksni ar kokvedējiem. Izstrādā mežu.<br />

32<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Mežizstrāde -<br />

Pašvaldības<br />

P<br />

Zemzarīši AB, SIA<br />

Jēkabpils, Bebru 8-1, LV 5201<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 505343<br />

Mežizstrāde. Cirsmu pirkšana, forvarderu<br />

pakalpojumi. Zāģmateriālu tirdzniecība<br />

(pēc pasūtījuma). Kokvedēja pakalpojumi.<br />

Treileru pakalpojumi. Pērk apaļkokus<br />

meža krautuvēs.<br />

Mežkopības un mežizstrādes<br />

tehnika; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Celmeņi ASK, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 12<br />

CR PRO, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Tehnikas pasaule Mežam un dārzam,<br />

veikals-serviss, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 12<br />

Tehnikas pasaule, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 12<br />

Mežsaimniecība<br />

Deitild, SIA, Aglonas p., Aglona, Jaudzemu 2<br />

Dienvidlatgales virsmežniecība, Preiļu<br />

birojs, Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Dienvidlatgales virsmežniecība, Preiļu<br />

pakalpojumu centrs<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Mežvanagi, SIA, Upmalas p., Vanagi, Sileņi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

AMG Forestry, SIA<br />

Smiltene, Dārza 12b, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 420502<br />

E-pasts: infoforestrylv@gmail.com<br />

http://www.amgforestry.lv<br />

Pērk mežu īpašumus par augstām cenām.<br />

Novērtē, konsultē, apsaimnieko. Iznomā<br />

zemes un medību platības.<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Mēbeles; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

Lindstell, SIA, Preiļu p., Līči<br />

Optimus Mēbeles, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Muzeji<br />

2. pasaules kara ekspozīcija<br />

Aglonas p., Aglona, Daugavpils 40<br />

Čerņavska muzejs-darbnīca<br />

<strong>Preiļi</strong>, Talsu 21<br />

Latgales mākslas un amatniecības<br />

centrs<br />

Līvānu n., Līvāni, Domes 1, LV 5316<br />

Tālr. .....................................................653 81855, 28 603333<br />

www.livanustikls.lv<br />

E-pasts: lmac@livani.lv<br />

Ekspozīcijas “Līvānu stikla muzejs” un<br />

“Amatnieki Latgalē”. Stikla pūšanas<br />

darbnīca, izstāžu zāle, radošās<br />

darbnīcas<br />

“Miniatūra karaļvalsts”, leļļu galerija<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 21, LV 5301<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 423837<br />

http://www.lellukaralvalsts.lv<br />

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas<br />

muzejs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Raiņa muzejs Jasmuiža<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 1<br />

Roberta Mūka muzejs, Riebiņu p., Riebiņi, Skolas 11<br />

Vārkavas novadpētniecības Muzejskultūrvēstures<br />

un tūrisma centrs<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un<br />

gaismas iekārtas;<br />

izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Eiropas skaņa, SIA<br />

Rīga, Ķengaraga 6, LV 1063<br />

Mob. tālr. ....................................29 228663, 29 119489<br />

E-pasts: viktors2804@gmail.com,<br />

janis@md.lv<br />

http://www.europeansound.lv, www.md.lv<br />

Namu apsaimniekošana<br />

AV Nami, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Jaunais nams, dzīvokļu īpašnieku<br />

biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Jaunā 1 - 7<br />

“Liesma”, Preiļu pilsētas dzīvokļu<br />

īpašnieku kooperatīvā sabiedrība<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 22-35, LV 5301<br />

Tālr. .....................................................653 21588, 29 189041<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Avārijas dienests<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Komunālā daļa<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Namu pārvalde<br />

<strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 3a<br />

Nekustamais īpašums<br />

AMV Centrs, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Kalni B, SIA, Rušonas p., Kankuļi<br />

UNDE, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 27<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Juris Borskis, nekustamā īpašuma<br />

vērtētājs<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 608949<br />

E-pasts: jurisborskis@hotmail.com<br />

http://www.polisade.lv<br />

Nekustamo īpašumu vērtēšana Latgalē<br />

Notāri<br />

Logina K., zvērināts notārs, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Optika, brilles; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts<br />

Optika Metropole, salons, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Optika, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 3<br />

Santana, IU, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 3<br />

Pasākumu organizēšana<br />

Aglonas Alpi, saieta nams<br />

Aglonas p., Leitāni, Aglonas Alpi<br />

Biļešu serviss, SIA, Tirdzniecības vieta<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki<br />

M & M Co, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 21<br />

Pasts<br />

Aglonas pasta nodaļa<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 33<br />

Aizkalnes pasta pakalpojumu punkts<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Alksnienas pasta nodaļa<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 7<br />

Galēnu pasta nodaļa, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Grāveru pasta nodaļa, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Kapiņu pasta nodaļa, Kastuļinas p., Priežmale<br />

Pelēču pasta nodaļa, Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Preiļu 1. pasta nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21<br />

Prikuļu pasta nodaļa, Saunas p., Prīkuļi, Brīvības 9<br />

Riebiņu pasta nodaļa, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Rušonas pasta pakalpojumu punkts<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 2<br />

Sīļukalna pasta pakalpojumu punkts<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 6<br />

Stabulnieku pasta nodaļa<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Upmalas pasta nodaļa<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas pasta pakalpojumu punkts<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Pašvaldības<br />

Aglonas novada pašvaldība<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Aglonas novada pašvaldība, Grāveru<br />

pagasta pārvalde, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Aglonas novada pašvaldība, Kastuļinas<br />

pagasta pārvalde, Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Aglonas novada pašvaldība, Šķeltovas<br />

pagasta pārvalde<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 7<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv<br />

33


P<br />

Pašvaldības -<br />

Poliklīnikas...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Preiļu novada pašvaldība, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Preiļu novada pašvaldība, Aizkalnes<br />

pagasta pārvalde, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Preiļu novada pašvaldība, Pelēču pagasta<br />

pārvalde, Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Preiļu novada pašvaldība, Preiļu pagasta<br />

pārvalde, Preiļu p., Līči, Jaunatnes 1<br />

Preiļu novada pašvaldība, Saunas pagasta<br />

pārvalde, Saunas p., Prīkuļi, Brīvības 9<br />

Riebiņu novada pašvaldība<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Galēnu<br />

pagasta pārvalde, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Riebiņu<br />

pagasta pārvalde, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Rušonas<br />

pagasta pārvalde, Rušonas p., Zeinišķi, Celmiņi 5a<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Silajāņu<br />

pagasta pārvalde<br />

Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 1<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Sīļukalna<br />

pagasta pārvalde<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 3a<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Stabulnieku<br />

pagasta pārvalde<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Vārkavas novada pašvaldība<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Rožkalnu<br />

pagasta pārvalde, Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Vārkavas<br />

pagasta pārvalde<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali<br />

Agrofirma Turība, SIA, Veikals<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Rēzeknes 1<br />

Aizkalne, veikals, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 11<br />

Anspoki, veikals, Saunas p., Lielie Anspoki<br />

Arka <strong>Preiļi</strong>, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75b<br />

Ārdava, veikals, Pelēču p., Ārdava<br />

Ātrās uzkodas, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Beta, tirdzniecības vieta, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Dravnieki, veikals, Stabulnieku p., Polkorona<br />

Dūre R, SIA, Upmalas p., Vanagi<br />

Elli V, SIA, Veikals, Šķeltovas p., Šķeltova<br />

Elli V, SIA, 21. veikals<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 14<br />

Gailīši, veikals, Rušonas p., Caici, Gailīši<br />

Ilzas, ZS, Veikals, Kastuļinas p., Priežmale<br />

Inga-94, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 57<br />

Jumis, veikals, Aglonas p., Aglona, Somersētas 14<br />

Kārums, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Kotļarova, veikals, Silajāņu p., Kotļarova<br />

Labais, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75a<br />

Lats, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 5<br />

Makra, IU, Veikals, Galēnu p., Lomi-Bortnieki<br />

Maxima X, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 27<br />

Maxima X, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

mini top!, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 36<br />

Parks, ZS, Pelēču p., Pelēči, Liepu 2<br />

Pelēči, veikals, Pelēču p., Pelēči, Liepu 2<br />

Pie torņa, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Pieniņi, veikals, Riebiņu p., Pieniņi<br />

Preilis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 66a<br />

Preilis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 13<br />

Preilis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 5<br />

Priekuļi, veikals, Saunas p., Vecie Mozuļi, Dzenīši<br />

Priežmale, veikals, Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 8<br />

PRIMO food, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Riebiņi, veikals, Riebiņu p., Riebiņi, Rēzeknes 2<br />

Rimicāni, veikals, Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Santana 98, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 66 - 1<br />

Sapnis, ZS, Veikals, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 22<br />

Sapnis, ZS, Veikals<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 12<br />

Silajāņi, veikals, Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 3<br />

Silakakts, IK, Preiļu p., Krapišķi<br />

Sīļukalns, veikals<br />

Sīļukalna p., Sīļukalns<br />

Smelteri, veikals<br />

Saunas p., Smelteri<br />

Spero SK, SIA, Veikals<br />

Aglonas p., Jaunaglona, Rušonas 7<br />

Stabulnieki, veikals<br />

Stabulnieku p., Bojāri, Asteres 1<br />

TU Lauki, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Upmala, veikals, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 2<br />

Vārkava, veikals, Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 7<br />

Vilnītis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 4<br />

Zaķīši, veikals, Vārkavas p., Zaķīši, Dzilnas<br />

Zolva, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 55<br />

Piens un piena produkti;<br />

pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Preiļu siers, AS, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 75<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Jēkabpils piena kombināts, SIA<br />

Krustpils n., Kūku p., Zīlāni,<br />

”Lejas 1”, LV 5222<br />

Tālr./fakss ............................................................................652 23200<br />

Direktors .....................................652 23515, 26 594454<br />

Grāmatvedība ..................652 31436, 29 574450<br />

Dispečeri ...................................652 31558, 26 810904<br />

Piena iepirkšana ...................................................652 33204<br />

Mob. tālr. ....................................20 372032, 26 182211<br />

E-pasts: jekabpilspk@inbox.lv,<br />

jekabpilspk@jpk.lv<br />

Piena iepirkšana. Vairumtirdzniecība.<br />

Pirtis un saunas<br />

Bogdāns E., individuālā darba veicējs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 74 - 19<br />

Policija, valsts un pašvaldības<br />

Preiļu novada pašvaldības policija, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Poligrāfijas pakalpojumi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Poligrāfserviss, SIA<br />

Rēzekne, Viļakas 4, LV 4604<br />

Tālr. ........................................................646 22748, 29 215728<br />

E-pasts: poligrafserviss@inbox.lv<br />

http://www.poligrafserviss.lv<br />

Ofseta un digitālā druka. Lielformāta<br />

druka. Vizuālā reklāma. Iepakojums.<br />

Iesiešana un zīmogi. Reprezentācijas<br />

materiāli<br />

Poliklīnikas, veselības un<br />

rehabilitācijas centri<br />

Abaks AA, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Aglonas doktorāts-S, SIA<br />

Aglonas p., Aglona, Jaunaglonas 7<br />

Aglonas doktorāts-S, SIA, Filiāle<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Aglonas doktorāts-S, SIA, Filiāle<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 5<br />

Anspoka J. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Asklēpijs Z, SIA<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>,<br />

Raiņa bulvāris 13-316.kab., LV 5301<br />

Tālr. ...................................................................................................653 22132<br />

Vārkavas n., Upmalas p., Vecvārkava,<br />

Skolas 5, LV 5335<br />

Tālr. ...................................................................................................653 29578<br />

Asklēpijs Z, SIA, Filiāle<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Ārstes Vaivodes prakse Preiļos, SIA<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Džeriņas J. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Grāveru feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Kirsanovas Ļ. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 7<br />

Krimana V. ģimenes ārsta prakse<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 24<br />

Kroles M. ģimenes ārsta prakse<br />

Galēnu p., Galēni, Liepu 2 - 19<br />

Kroles M. ģimenes ārsta prakse, Filiāle<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 13<br />

Kurmes S. fizioterapeita prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Kuzminas L. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 302<br />

Lāča J. ārsta prakse ķirurģijā un<br />

traumatoloģijā<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>,<br />

Raiņa bulvāris 13-406.kab., LV 5301<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 412049<br />

Lāzers, SIA, Privātklīnika, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 7<br />

Lioznovas S. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Lioznovas S. ģimenes ārsta prakse,<br />

Filiāle, Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 3<br />

Litvinovas V. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 7<br />

Medicīnas sabiedrība Gaiļezers, SIA,<br />

Dienas stacionārs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Orlova D. ģimenes ārsta prakse<br />

Riebiņu n., Riebiņu p., Riebiņi,<br />

Viļānu 2a, LV 5326<br />

Tālr. ...................................................................................................653 24684<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 754199<br />

Pelēču feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Petrāna J. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 34 - 16<br />

Petrānes I. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Petrānes I. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse, Filiāle<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Ivana Sorokina 14<br />

34<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Petrānes V. ārsta otorinolaringologa<br />

prakse, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 34 - 16<br />

Daina Pliča - ārsta prakse ķirurģijā<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>,<br />

Raiņa bulvāris 7, LV 5301<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 557137<br />

Ķirurģija, triecienviļņu terapija<br />

Preiļu slimnīca, SIA, Poliklīnika<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Priežmales feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Anatolija Ruskuļa<br />

ģimenes ārsta prakse<br />

Preiļu n., <strong>Preiļi</strong>,<br />

Raiņa bulvāris 13-312, LV 5301<br />

Tālr./fakss ..........................................................................653 22770<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 481057<br />

Rušonas feldšerpunkts<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 3<br />

Rutkovska S. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Silajāņu feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 4<br />

Simeda, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 24<br />

Spīķes I. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse, Aglonas p., Aglona, Somersētas 24<br />

Šķeltovas feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 5<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Katarse, SIA, Medicīniskā sabiedrība<br />

Jēkabpils, Brīvības 169/171, LV 5201<br />

Tālr. ..................................................................................................652 31589<br />

Komisijas darbam. Šoferu, mednieku<br />

profilaktiskās apskates. Rīgas<br />

speciālistu konsultācijas. Sāls istaba.<br />

Ultrasonogrāfiskā izmeklēšana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rēzeknes Vēstis, SIA, Laikraksts<br />

Laikraksts Rēzeknei un Latgalei latviešu<br />

un krievu valodā<br />

Galvenā redaktore ............................................646 22945<br />

Reklāmas daļa ................646 24211, 26 119954<br />

Abonēšanas daļa ................................................646 24938<br />

Laikraksta abonēšana, sludinājumu un<br />

reklāmas izvietošana<br />

Rēzekne, Baznīcas 28, LV 4601<br />

E-pasts: rv@rezekne.apollo.lv<br />

http://www.rv.lv<br />

Preses izplatīšana<br />

Narvesen, kiosks, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Psihologa, psihoterapeita<br />

pakalpojumi<br />

Krīzes centrs, Preiļu p., Līči, Jaunatnes 1<br />

Reinfelde I., psihoterapeita-psihologa<br />

prakse, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22 - 4.st.<br />

Pulksteņi; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Afrodītes dārzs, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Putnkopība<br />

Gračuļi, ZS, Rušonas p., Gračuļi, Gračuļi<br />

Rūpnieciskās iekārtas;<br />

ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Rusal, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 44<br />

Stils <strong>Preiļi</strong>, IK, Veikals<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 33<br />

Upmala, veikals<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 2<br />

Vārkava, veikals<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 7<br />

Vēlme, veikals<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 2<br />

Vēlme, veikals<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Zaķīši, veikals<br />

Vārkavas p., Zaķīši, Dzilnas<br />

Sabiedriskais transports,<br />

autoostas<br />

Jēkabpils autobusu parks, SIA, Preiļu<br />

filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Valmieras 1<br />

Preiļu autoosta, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 9<br />

Sadzīves tehnika; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

RD Electronics, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Sadzīves tehnika, veikals un remonts<br />

Krāslavas n., Krāslava,<br />

Tirgus 10, LV 5601<br />

Tālr. ...................................................................................................656 22221<br />

Mob. tālr. ...............................29 183361, 29 452157<br />

Elektropreces, sadzīves tehnika<br />

Saimniecības preces;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Runkuls, veikals, Upmalas p., Vanagi<br />

Poliklīnikas... -<br />

Siltumapgāde...<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi;<br />

ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Mobil Kom, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1<br />

S<br />

Uro, SIA, Uroloģijas ambulance<br />

Rīga, Tālivalža 2a, LV 1006<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 111252<br />

http://www.uro.lv<br />

Urologa konsultācijas. Urīnceļu slimību<br />

ambulatora izmeklēšana un ārstēšana.<br />

Preses izdevumi<br />

Ozolupe, pašvaldības informatīvais<br />

izdevums, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Preiļu Novada Vēstis, laikraksts<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Vietējā Latgales avīze, laikraksts<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13a<br />

Rūpniecības preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Aizkalne, veikals, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 11<br />

Ārdava, veikals, Pelēču p., Ārdava<br />

Baltkrievijas rūpniecības preces, veikals<br />

<strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 2<br />

Dija P, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 2<br />

Dravnieki, veikals, Stabulnieku p., Polkorona<br />

Example, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 31<br />

Gailīši, veikals, Rušonas p., Caici, Gailīši<br />

Kotļarova, veikals, Silajāņu p., Kotļarova<br />

Pelēči, veikals, Pelēču p., Pelēči, Liepu 2<br />

Pieniņi, veikals, Riebiņu p., Pieniņi<br />

Priekuļi, veikals, Saunas p., Vecie Mozuļi, Dzenīši<br />

Riebiņi, veikals, Riebiņu p., Riebiņi, Rēzeknes 2<br />

Silajāņi, veikals, Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 3<br />

Smelteri, veikals, Saunas p., Smelteri<br />

Stabulnieki, veikals, Stabulnieku p., Bojāri, Asteres 1<br />

Sanitārie dienesti<br />

DDD-<strong>Preiļi</strong>, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 1a<br />

Santehniskie darbi<br />

Preiļu santehniķis, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 12b<br />

Sēklas un stādi; audzēšana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ābelīte, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1a<br />

Juzefpole, ZS, Rušonas p., Šerespole, Juzefpole<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli<br />

Preiļu saimnieks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 2<br />

Preiļu siltums, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 1b<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv<br />

35


S<br />

Siltumapgāde... -<br />

Ugunsdzēsība...<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Jēkabpils siltums, SIA<br />

Jēkabpils, Nameja 4a, LV 5201<br />

Sekretāre ............................................................................652 33100<br />

Fakss ..........................................................................................652 20710<br />

Grāmatvedība ..................652 34800, 652 20711<br />

Jurists ........................................................................................652 20714<br />

Dežurants<br />

(17.00-8.00 un brīvdienās) ................652 20717<br />

Siltumtehnika<br />

Argil, SIA, Riebiņu p., Riebiņi, Viļānu 17a<br />

Skaistumkopšana, frizētavas<br />

Lea, salons-frizētava, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 18<br />

Sanita, IK, Skaistumkopšanas salons<br />

Līvānu n., Līvāni, Dzelzceļa 1, LV 5316<br />

Mob. tālr. .............................................................................28 835859<br />

E-pasts: sanita.lazdane@gmail.com<br />

Frizētava, kosmētiķis, manikīrs,<br />

solārijs<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lili 1, SIA<br />

Rīga, Pūpolu 3, LV 1050<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 172702<br />

E-pasts: ninamacelevich@gmail.com<br />

Parūku veikals, labas parūkas, šinjoni,<br />

parūku noma<br />

Slimnīcas<br />

Preiļu slimnīca, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana<br />

Aglona, sociālās aprūpes centrs<br />

Aglonas p., Salenieki<br />

Aglonas novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests, Aglonas p., Jaunciema ūdenstornis 35<br />

Latgale, Valsts sociālās aprūpes centrs,<br />

Filiāle Krastiņi, Kastuļinas p., Geraņimova<br />

Pansionāts <strong>Preiļi</strong>, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Preiļu novada pašvaldība, Labklājības<br />

pārvalde, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Rudenāji, sociālā dzīvojamā māja, Galēnu p., Galēni<br />

Rušona, sociālās aprūpes centrs<br />

Rušonas p., Gaiļmuiža<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests, Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Sporta celtnes un bāzes<br />

Aglonas vidusskolas sporta halle<br />

Aglonas p., Aglona, Daugavpils 6b<br />

Sporta klubi<br />

Jaunība LV, džudo sporta klubs, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 24<br />

Satori, karatē klubs<br />

Aglonas p., Jaunaglona, Rušonas 13<br />

Sporta skolas<br />

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta<br />

skola, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 24<br />

Vārkavas novada Sporta skola<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

Sporta un tūrisma preces;<br />

noma, ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Planēta, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1a<br />

Workout Gloves, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 1 - 3<br />

Statistika un socioloģiskie<br />

pētījumi<br />

Centrālā statistikas pārvalde, Preiļu datu<br />

savākšanas un apstrādes centrs<br />

<strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 3a<br />

Suvenīri, dāvanas<br />

Lidijas lapas, IK, Aglonas p., Aglona, Krāslavas 2<br />

Tehniskās pārbaudes un<br />

ekspertīze<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

AZ eksperts, SIA<br />

Rīga, Ķengaraga 1, LV 1063<br />

Tālr. ...................................................................................................67 450036<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 453019<br />

E-pasts: armands@azeksperts.lv<br />

Sniedzam sertificēta vērtētāja<br />

slēdzienus par kravas, vieglo<br />

automobiļu, meža tehnikas, ceļu būves<br />

un citu tehnikas vienību tirgus vērtību<br />

Tekstilizstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Rimako imports-eksports, SIA, Ražotne<br />

Aglonas p., Ezera Ukini, Ainavas<br />

TEK, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 44b<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Telekomunikācijas<br />

Citrus Solutions, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21<br />

Telpu noma<br />

Saulrozītes, biedrība<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 2<br />

Sižets, IK, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 17<br />

Tirdzniecības centri<br />

Oga, tirdzniecības centrs<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Tirdzniecības iekārtas;<br />

ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Deniss A, IU<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Trauki; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Agneta V, IU, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 6<br />

Trikotāžas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

VS Teks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 71a<br />

Tulkošana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Silenta, SIA<br />

Jēkabpils, Rīgas 182a, LV 5202<br />

Mob. tālr. ..............................................................................22 830082<br />

E-pasts: siasilenta@inbox.lv<br />

http://www.silenta.lv<br />

Tulkojumi. Notariāli apstiprināti tulkojumi.<br />

Tūrisms un ceļojumi<br />

Dēkaiņi, SIA, Aizkalnes p., Kudļi, Andreji<br />

Preiļu novada Tūrisma informācijas<br />

centrs, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Preime, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 3a<br />

Ugunsdzēsība un drošība,<br />

glābšanas dienesti<br />

Preiļu rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju<br />

biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 31<br />

36<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Ugunsdzēsība... -<br />

Zobārstniecība...<br />

Z<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Viza, SIA<br />

Daugavpils, Muzeja 11, LV 5401<br />

Tālr. ...................................................................................................654 07458<br />

Tālr. ...................................................................................................654 20336<br />

Tālr. ...................................................................................................654 20988<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Centrālās<br />

attīrīšanas iekārtas, <strong>Preiļi</strong><br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

DDRE Pluss, SIA<br />

Dobeles n., Dobele,<br />

Brīvības 10b-10, LV 3701<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 915430<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 449886<br />

E-pasts: info@ddre.lv<br />

http://www.kanalizacijasserviss.lv<br />

Drenāžas sistēmas izbūve<br />

Piemājas kanalizācijas sistēmu izbūve<br />

Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve<br />

Traktortehnikas noma, pakalpojumi<br />

Mini iekrāvēja noma, pakalpojumi<br />

Ventilācijas un<br />

kondicionēšanas sistēmas un<br />

iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

Salang-P, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 17<br />

Veterinārija<br />

Animāls P, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 3<br />

Kalna veterinārā aptieka, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 3<br />

Upmalas VET, IU, Veterinārā ambulance<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Padomes 31<br />

Viesnīcas<br />

Aglonas bazilikas viesnīca<br />

Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas<br />

tehnikums, SIA Izglītības programmu īstenošanas<br />

vieta <strong>Preiļi</strong>, Dienesta viesnīca, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 4<br />

Ziedi, floristika<br />

Ance, ziedu salons<br />

Līvānu n., Līvāni, Rīgas 77a, LV 5316<br />

Mob. tālr. .............................................................................28 835859<br />

http://www.lazdanilivanos.lv<br />

Ziedi un dāvanas.<br />

#Sanitaspārsteigumi – pasūti savlaicīgi!<br />

Astra, ziedu salons, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 5<br />

DekorA, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Lilī, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 5a<br />

Multiflora-L, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 2 - 2<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Zivkopība un zvejniecība<br />

Semt, SIA, Grāveru p., Melenki, Virši<br />

Zīmogu izgatavošana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Poligrāfserviss, SIA<br />

Rēzekne, Viļakas 4, LV 4604<br />

Tālr. ........................................................646 22748, 29 215728<br />

E-pasts: poligrafserviss@inbox.lv<br />

http://www.poligrafserviss.lv<br />

Ofseta un digitālā druka. Lielformāta<br />

druka. Vizuālā reklāma. Iepakojums.<br />

Iesiešana un zīmogi. Reprezentācijas<br />

materiāli<br />

Zobārstniecība un mutes<br />

higiēna<br />

Kozuļ-Kažas A. zobārstniecības prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Lipskas N. zobārstniecības prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 420<br />

Poplavskas L. zobārstniecības prakse<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 420<br />

Sosedova V. zobārstniecības prakse, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 22<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Valsts aizsardzība<br />

Valsts robežsardze, Daugavpils pārvalde,<br />

Preiļu imigrācijas nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2<br />

Zemessardzes 35. Kājnieku bataljons<br />

Preiļu p., Litavnieki<br />

Valsts institūcijas<br />

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,<br />

Preiļu nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Valsts zemes dienests, Latgales reģionālā<br />

nodaļa, Preiļu klientu apkalpošanas centrs<br />

<strong>Preiļi</strong>, 1.maija 7<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

Azalija VF, ziedu veikals<br />

Viļānu n., Viļāni, Brīvības 21a, LV 4650<br />

Tālr. .....................................................646 62984, 26 469750<br />

Ziedi, pušķi, ziedu piegāde.<br />

Pasākumu, kāzu noformēšana.<br />

Sēru floristika, vainagi.<br />

Zinātniskā pētniecība<br />

Starptautiskais zinātniskais ražošanas<br />

ekotehnoloģiju institūts, SIA<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 15<br />

Zirgkopība, zirglietas<br />

3 vītolu staļļi, SIA, Riebiņu p., Riebiņi, Skolas 18<br />

Zivis un to produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

BMLV, SIA, Kastuļinas p., Dunski, Kalna Bernāni<br />

Kurakinas L. zobārsta prakse<br />

Jēkabpils, Rīgas 115, LV 5202<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 895131<br />

Zobārstniecība, protezēšana,<br />

bērnu zobārsts, higiēna<br />

SKY Dream Clinic, SIA<br />

Rīga, Bērzaunes 7, LV 1039<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 012559<br />

E-pasts: info@skydream.lv<br />

http://www.skydream.lv<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Preili<br />

.lv<br />

37


1<br />

1111 -<br />

Cielavas<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

1<br />

1111, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 12<br />

1111, SIA, Apbedīšanas pakalpojumu birojs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas 3 - 2<br />

2. pasaules kara ekspozīcija,<br />

Aglonas p., Aglona, Daugavpils 40<br />

3 vītolu staļļi, SIA, Riebiņu p., Riebiņi, Skolas 18<br />

A<br />

A. Porieša autoskola, IK, Aglonas filiāle,<br />

Aglonas p., Aglona<br />

A. Porieša autoskola, IK, Preiļu filiāle,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26 - 39<br />

Abaks AA, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Afrodītes dārzs, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Aglona, dzelzceļa stacija,<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas stacija<br />

Aglona, sociālās aprūpes centrs,<br />

Aglonas p., Salenieki<br />

Aglonas Alpi, atpūtas komplekss,<br />

Aglonas p., Leitāni, Leitāni<br />

Aglonas Alpi, saieta nams,<br />

Aglonas p., Leitāni, Aglonas Alpi<br />

Aglonas bazilikas Kora skola,<br />

Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Aglonas bazilikas Romas katoļu draudze,<br />

Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Aglonas bazilikas viesnīca,<br />

Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Aglonas Cakuli, SIA, Viesu nams,<br />

Aglonas p., Aglona, Ezera 4<br />

Aglonas centrālā bibliotēka,<br />

Aglonas p., Aglona, Daugavpils 38<br />

Aglonas doktorāts-S, SIA,<br />

Aglonas p., Aglona, Jaunaglonas 7<br />

Aglonas doktorāts-S, SIA, Filiāle,<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Aglonas doktorāts-S, SIA, Filiāle,<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 5<br />

Aglonas Katoļu ģimnāzija,<br />

Aglonas p., Aglona, Aloīza Broka 6<br />

Aglonas kultūras centrs,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Aglonas novada Bērnu brīvā laika pavadīšanas<br />

centrs Strops, Aglonas p., Aglona, Daugavpils 8<br />

Aglonas novada pašvaldība,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Aglonas novada pašvaldība, Bāriņtiesa,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Aglonas novada pašvaldība, Būvvalde,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Aglonas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Aglonas novada pašvaldība, Grāveru pagasta<br />

pārvalde, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Aglonas novada pašvaldība, Kastuļinas pagasta<br />

pārvalde, Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Aglonas novada pašvaldība, Sociālais dienests,<br />

Aglonas p., Jaunciema ūdenstornis 35<br />

Aglonas novada pašvaldība, Šķeltovas pagasta<br />

pārvalde, Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 7<br />

Aglonas pasta nodaļa,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 33<br />

Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Aglonas p., Aglona, Jaudzemu 7a<br />

Aglonas vidusskola, Aglonas p., Aglona, Daugavpils 6<br />

Aglonas vidusskolas sporta halle,<br />

Aglonas p., Aglona, Daugavpils 6b<br />

Aglonas Vissv. Jaunavas Marijas Debesīs<br />

uzņemšanas bazilika, Aglonas p., Aglona, Ciriša 8<br />

Agneta V, IU, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 6<br />

Agro Zvaigznītes, SIA, Saunas p., Smelteri<br />

Agroapgāde, SIA, Rušonas p., Aglonas stacija, Krasta 8<br />

Agrofirma Turība, SIA, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Agrofirma Turība, SIA, Veikals,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Rēzeknes 1<br />

Agrolatgale plus, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 3<br />

AIMEK, SIA, Rušonas p., Siveriņa<br />

Airi, ZS, Rožkalnu p., Arendole, Airi<br />

Aizkalne, aptieka, Aizkalnes p., Aizkalne, Dārzu 2 - 1<br />

Aizkalne, sabiedriskais centrs,<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Aizkalne, veikals, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 11<br />

Aizkalnes bibliotēka, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Aizkalnes pasta pakalpojumu punkts,<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Aizkalnes Tautas nams, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 7<br />

AJ Gravels, SIA, Grāveru p., Smiltskalni<br />

AJ Gravels, SIA, Karjers,<br />

Aizkalnes p., Raudauka, Raudovka<br />

AJ Gravels, SIA, Karjers, Grāveru p.<br />

AJ Gravels, SIA, Karjers, Preiļu p., Gavari<br />

AJ koki, SIA, Rušonas p., Gaiļmuiža, Upmalas<br />

Aja 1, SIA, Rušonas p., Kastīre<br />

Akmeņkalns, atpūtas vieta,<br />

Aglonas p., Aglona, Rēzeknes 6<br />

Akotehnika, SIA, Saunas p., Smelteri, Elsti 1<br />

Alberts GS, SIA, Sīļukalna p., Stikāni<br />

Alesol, IK, Preiļu p., Jaunsaimnieki, Vega<br />

Alksnienas pasta nodaļa,<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 7<br />

Ameteks, SIA, Sadarbības partneris,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 64<br />

AMV Centrs, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Animāls P, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 3<br />

Anmaro IT, IK, Vārkavas p., Briškas, Avotiņi<br />

Anspoka J. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Anspoki, veikals, Saunas p., Lielie Anspoki<br />

AP Woods, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Kurzemes 2<br />

Apavi, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 8<br />

Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, Grāmatnīca,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 4<br />

Apotheka 62, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Apotheka 87, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 5<br />

Apotheka Ainava, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Arcus D, SIA, Autoserviss, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14 - 2<br />

Arendoles Romas Katoļu Sv. Dievmātes baznīca,<br />

Rožkalnu p., Arendole<br />

Argil, SIA, Riebiņu p., Riebiņi, Viļānu 17a<br />

Arka <strong>Preiļi</strong>, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75b<br />

Arka <strong>Preiļi</strong>, SIA, Ēdnīca, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

Arka <strong>Preiļi</strong>, SIA, Konditorejas cehs, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75b<br />

Armigo, SIA, Sīļukalna p., Grozu Bernāni, Lazdas<br />

Asklēpijs Z, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Asklēpijs Z, SIA, Filiāle,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes stacija,<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Degvielas uzpildes stacija<br />

Astra, ziedu salons, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 5<br />

Atpūties laukos, brīvdienu māja,<br />

Aglonas p., Aglona, Livdānu 8<br />

Attīstības finanšu institūcija Altum, AS, Preiļu<br />

konsultāciju centrs, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6 - 3.st.<br />

Auteko & Tüv Latvija, SIA, Preiļu tehniskās apskates<br />

stacija, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Autocentrs Salinieki, SIA, Autoserviss,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Liepājas 44<br />

Automobilists, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 80<br />

Autoskola Līvāni, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Autoskola Līvāni, SIA, Filiāle,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

AV Nami, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Averita, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 1<br />

Avilai, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 22 - 3<br />

Avotiņi, ZS, Šķeltovas p., Šķeltova<br />

Axel, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1<br />

Ā<br />

Ābelīte, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 5<br />

Ābelīte, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1a<br />

Ābelītes, ZS, Atpūtas māja,<br />

Aglonas p., Aglonas Madelāni<br />

Āķis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 23<br />

Āķis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 23 - 3<br />

Ārdava, veikals, Pelēču p., Ārdava<br />

Ārdavas bibliotēka, Pelēču p., Ārdava, Māja Nr. 1<br />

Ārdavas Romas katoļu Kristus Karaļa baznīca,<br />

Pelēču p., Ārdava<br />

Ārstes Vaivodes prakse Preiļos, SIA,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Ātrās uzkodas, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

B<br />

B Force Logistics, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Latgales 3<br />

BallBorderBasket, biedrība,<br />

Aizkalnes p., Mazie Šņepsti, Upmalieši<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Jēkabpils nodaļa<br />

Preiļu Klientu apkalpošanas centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 24<br />

Baltic Beef Sale, SIA,<br />

Riebiņu p., Zaseki, Noliktava Zaseki - 41<br />

Baltic Doors Systems, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 25<br />

Baltkrievijas rūpniecības preces, veikals,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 2<br />

Banknote, filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 4<br />

BE un BE, SIA, Aizkalnes p., Apšenieki, Mazā Kalnu leja<br />

Beta, tirdzniecības vieta, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

BEW, SIA, Aizkalnes p., Gorliškas, Zemzarīši<br />

Bērzgales Dieva Apredzības Romas katoļu draudze,<br />

Aglonas p., Bērzgale<br />

BG Boriss, IK, <strong>Preiļi</strong>, Lāčplēša 4<br />

Biešoni, ZS, Lauku māja, Aglonas p., Biešoni<br />

Biļešu serviss, SIA, Tirdzniecības vieta,<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki<br />

BioPlus, SIA, Kastuļinas p., Sopuški, Pakalni<br />

Biznesa inkubators, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

BMLV, SIA, Kastuļinas p., Dunski, Kalna Bernāni<br />

Bogdāns E., individuālā darba veicējs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 74 - 19<br />

BTA Baltic Insurance Company, AAS, Ziemeļu<br />

reģions, Klientu apkalpošanas centrs <strong>Preiļi</strong>,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 42 - 7<br />

Būsim draugi, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 28 - 19<br />

C<br />

Cafe Express, kafejnīca, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Cauna, mednieku klubs, Saunas p., Prīkuļi<br />

Celmeņi ASK, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 12<br />

Ceļmalas, viesu māja, Aglonas p., Aglona, Aglonas 10<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,<br />

Preiļu nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Centrālā statistikas pārvalde, Preiļu datu savākšanas<br />

un apstrādes centrs, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 3a<br />

Ceriņi 98, SIA, Sīļukalna p., Grozu Bernāni<br />

Ceriņi 98, SIA, Kalte, Sīļukalna p., Stikāni<br />

Cido, ZS, Rožkalnu p., Mizauski<br />

Cielavas ligzda, brīvdienu māja,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini<br />

38


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Cirīšu -<br />

Kroles<br />

K<br />

Cirīšu HES, SIA,<br />

Aglonas p., Lopoti, Cirīšu hidroelektrostacija<br />

Cirkon, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 8<br />

Citrus Solutions, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21<br />

CR PRO, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Č<br />

Čerņavska muzejs-darbnīca, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 21<br />

Čistjakovs un partneri, SIA, Preiļu p., Līči, Rīgas 1<br />

D<br />

D & V Auto, SIA, Autoserviss, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 10<br />

Dabas draugu klubs, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

Dambīši, ZS, Rožkalnu p., Romānvecumi, Jaudzemi<br />

DAN, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75<br />

Dankon, ZS, Preiļu p., Moskvina<br />

Daugavpils 725, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 72 - 13<br />

Daugavpils Tirdzniecības profesionālā<br />

vidusskola<br />

Daugavpils, Miera 57, LV 5404<br />

Tālr. ...................................................................................................654 34106<br />

www.dtskola.lv<br />

Daugavpils zonālais Valsts arhīvs, Preiļu informācijas<br />

un pakalpojumu sektors, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 24 - 31<br />

Dāmirevas dolomīts, SIA, Karjers Sīļukalns ll,<br />

Sīļukalna p., Karjers Sīļukalns ll<br />

Dārzu centrs, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 5a<br />

DDD-<strong>Preiļi</strong>, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 1a<br />

Deitild, SIA, Aglonas p., Aglona, Jaudzemu 2<br />

DekorA, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Deniss A, IU, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Deņevo, ZS, Kastuļinas p., Deņeva<br />

Dēkaiņi, SIA, Aizkalnes p., Kudļi, Andreji<br />

DGCars, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 52b<br />

Dienvidlatgales reģionālā lauksaimniecības<br />

pārvalde, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 2a<br />

Dienvidlatgales virsmežniecība, Preiļu birojs,<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Dienvidlatgales virsmežniecība, Preiļu pakalpojumu<br />

centrs, Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Dija P, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 2<br />

Dilore, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Upīša 22 - 2<br />

Dioferr, SIA, Sadarbības partneris,<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Krasta 8<br />

Diol & Co, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1<br />

Dižarāji, ZS, Aizkalnes p., Aizkalnieši<br />

Dīķmala, ZS, Galēnu p., Dīķmala<br />

Dīķu mājas, ZS, Aizkalnes p., Raudauka, Dīķmājas<br />

Dorbs i Zineiba, biedrība,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 34<br />

Dravnieki, kokzāģētava, Stabulnieku p., Dravnieki<br />

Dravnieki, veikals, Stabulnieku p., Polkorona<br />

Dravnieku pamatskola,<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 4<br />

Drošības saliņa, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Druvas, ZS, Aizkalnes p., Druvas<br />

Dublets, mednieku klubs,<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Dūre R, SIA, Upmalas p., Vanagi<br />

Dzelmes, atpūtas vieta, Aglonas p., Aglona, Tartakas 2<br />

Dzīvo raibi, biedrība, Aizkalnes p., Strodopole, Olūti<br />

Dzīvotgriba,<br />

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Džeriņas J. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

E<br />

Eiropas Savienības informācijas punkts,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Ek Ceriņi, SIA, Rušonas p., Kļins, Ceriņi<br />

Elektroserviss <strong>Preiļi</strong>, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21<br />

Elli V, SIA, Veikals, Šķeltovas p., Šķeltova<br />

Elli V, SIA, 21. veikals,<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 14<br />

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle, Preiļu<br />

pārstāvniecība, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Estosine, kafejnīca, <strong>Preiļi</strong>, Krāslavas 3<br />

Eva-85, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 1a<br />

Evro Wood, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1<br />

Evromaster.lv, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1<br />

Example, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 31<br />

Express Auto LV, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 29 - 52<br />

Express Pizza, picērija, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Ezersētas, viesu nams,<br />

Kastuļinas p., Ladiškina, Ezersētas<br />

Ē<br />

Ēdelveiss, ZS, Preiļu p., Lielie Urči, Ēdelveiss<br />

Ēdene, viesu nams, Rušonas p., Geļenova<br />

F<br />

FEDRA, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 6 - 10<br />

Feodāļi, atpūtas saimniecība,<br />

Aglonas p., Aglonas Madelāni, Madelāni<br />

Firma Jata, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 61<br />

Firma Jata, SIA, Šūšanas cehs, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 61<br />

Foton-D, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 72<br />

Futbola biedrība Cīņasspars,<br />

Aizkalnes p., Kudļi, Andreji<br />

G<br />

G2 Skrūves, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 8<br />

Gailīši, veikals, Rušonas p., Caici, Gailīši<br />

Gailīšu bibliotēka,<br />

Rušonas p., Gaiļmuiža, Gailīšu bibliotēka<br />

Galdniecība A, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Kalnu 2 - 3<br />

Galēnu bibliotēka, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Galēnu Kultūras nams, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Galēnu kultūrvēstures biedrība,<br />

Galēnu p., Galēni, Liepu 2 - 24<br />

Galēnu pamatskola, Galēnu p., Galēni, Skolas 11<br />

Galēnu pasta nodaļa, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Gaso, AS, Preiļu klientu apkalpošanas centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 5<br />

Gračuļi, ZS, Rušonas p., Gračuļi, Gračuļi<br />

Granit J.N., IK, Preiļu p., Līči, Miera 1<br />

Grāveru bibliotēka, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Grāveru feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Grāveru pasta nodaļa, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 21<br />

Gribolva, ZS, Galēnu p., Gribolva<br />

Gurnijaša, biedrība, Pelēču p., Pelēči<br />

Gvio, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 8<br />

H<br />

Hasans, kebabnīca, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

HLG, SIA, Preiļu p., Līči, Gerberas<br />

I<br />

ID40, SIA, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 19<br />

Ievas, ZS, Rožkalnu p., Cimuški, Ievas<br />

Igora Pliča fotocentrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Ilzas, ZS, Veikals, Kastuļinas p., Priežmale<br />

Impērija, SIA, Autoskola, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Inga-94, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 57<br />

Ingrid A, SIA, 2. degvielas uzpildes stacija,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Isida NV, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75<br />

Ivanānu mājas, ZS, Stabulnieku p., Krištobi<br />

Ivanovka, autoserviss, Riebiņu p., Ivanovka, Ivanovka<br />

J<br />

JaMal, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 46<br />

Jasmuižas Romas katoļu draudze,<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 17<br />

Jaunais nams, dzīvokļu īpašnieku biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Jaunā 1 - 7<br />

Jaunaudzes, ZS, Preiļu p., Jaunaudzes<br />

Jaundancīši, ZS, Rožkalnu p., Jaundancīši<br />

Jauniešu centrs Četri, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Jaunība LV, džudo sporta klubs, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 24<br />

Jaunzemi, ZS, Stabulnieku p., Kaupēri<br />

Sadzīves tehnika, veikals un remonts<br />

Krāslavas n., Krāslava,<br />

Tirgus 10, LV 5601<br />

Tālr. ...................................................................................................656 22221<br />

Mob. tālr. ...............................29 183361, 29 452157<br />

Elektropreces, sadzīves tehnika<br />

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Jāņumājas, ZS, Pelēču p., Janova<br />

Jēkabpils autobusu parks, SIA, Preiļu filiāle,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Valmieras 1<br />

JN, IU, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 11a<br />

Jumis, veikals, Aglonas p., Aglona, Somersētas 14<br />

Jumis, viesu māja, Aglonas p., Aglona, Somersētas 14<br />

Juzefpole, ZS, Rušonas p., Šerespole, Juzefpole<br />

JV Pro, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

K<br />

Kaktiņu Mājas, ZS, Aizkalnes p., Mazie Šņepsti, Kaktiņi<br />

Kalmes, ZS, Rožkalnu p., Lazdāni, Kalmes<br />

Kalna veterinārā aptieka, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 3<br />

Kalni B, SIA, Rušonas p., Kankuļi<br />

Kalni, ZS, Pelēču p., Kotleri, Olnīca<br />

Kamille, mūzikas attīstības biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Liepu 21 - 2<br />

Kannu koks, SIA, Rušonas p., Bašķi, Saknes Viens<br />

Kaparlauki, ZS, Kastuļinas p., Ladiškina, Ezersētas<br />

Kapiņu pasta nodaļa, Kastuļinas p., Priežmale<br />

Kastaņi, ZS, Vārkavas p., Jezupova, Kastaņi<br />

Kastīre, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Krāslavas 3<br />

Kastīres bibliotēka, Rušonas p., Kastīre<br />

Kastuļinas bibliotēka, Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Kastuļinas Tautas nams,<br />

Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Kārkliņi, ZS, Rožkalnu p., Kārkliņi<br />

Kārums, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Kirsanovas Ļ. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 7<br />

Klints 99, SIA, Aglonas p., Aglona, Somersētas 36<br />

Kontakts-<strong>Preiļi</strong>, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Korinte V, SIA, Filiāle, Rušonas p., Šņitkina, Bogdani<br />

Korsikova, ZS, Preiļu p., Korsikova<br />

Kotānes transports, SIA,<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Dārzu 6<br />

Kotļarova, veikals, Silajāņu p., Kotļarova<br />

Kotļerovas bibliotēka, Silajāņu p., Kotļarova<br />

Kozuļ-Kažas A. zobārstniecības prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Krauklītis, kafejnīca, Riebiņu p., Riebiņi, Rēzeknes 2<br />

Krimana V. ģimenes ārsta prakse,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 24<br />

Krimo, SIA, Aglonas p., Bēšoni, Brūklenes<br />

Kristīne-RR, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 10<br />

Krīzes centrs, Preiļu p., Līči, Jaunatnes 1<br />

Kroles M. ģimenes ārsta prakse,<br />

Galēnu p., Galēni, Liepu 2 - 19<br />

39


K<br />

Kroles -<br />

Pličas<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Kroles M. ģimenes ārsta prakse, Filiāle,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 13<br />

Kurmes S. fizioterapeita prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Kuzminas L. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 302<br />

L<br />

Labais, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75a<br />

Labi jumti, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 37<br />

Laima, ZS, Aglonas p., Gūteņi<br />

Lakijs, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 15<br />

latgale.Academy, biedrība,<br />

Riebiņu p., Pieniņi, Pienenīte<br />

Latgale, Valsts sociālās aprūpes centrs, Filiāle<br />

Krastiņi, Kastuļinas p., Geraņimova<br />

Latgales audita birojs, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14<br />

Latgales ekoprodukti, kooperatīvā saimniecība,<br />

Rožkalnu p., Salenieki, Salenieki<br />

Latgales finanšu konsultācijas, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

Latgales finanšu konsultācijas, SIA, Filiāle,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Brīvības 7<br />

Latgales Fotogrāfu biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Latgales lopkopības biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21b<br />

Latgales Pareizticīgo biedrība,<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Parka 4 - 8<br />

Lats, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 5<br />

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku<br />

arodbiedrība, Preiļu starpnovadu arodbiedrības<br />

organizācija, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, SIA<br />

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Preiļu<br />

nodaļa, Preiļu p., Jaunsaimnieki, Mežsētas<br />

Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA, Degvielas<br />

uzpildes stacija, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 8<br />

Latvijas Politiski represēto apvienība, Preiļu nodaļa,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Latvijas propāna gāze, SIA, Auto gāzes uzpildes<br />

stacija, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 5<br />

Latvijas Sarkanais Krusts, Preiļu komiteja,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Latvijas Valsts ceļi, VSIA, Preiļu nodaļa,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Brīvības 76<br />

Lauksaimniecības datu centrs, Metodoloģijas<br />

departaments, Informācijas sabiedrības politikas<br />

nodaļa, Latgales reģions, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 59<br />

Lauku tehnika, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14<br />

Lauku tehnika, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14<br />

Laura plus, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Lāča J. ārsta prakse ķirurģijā un traumatoloģijā,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 406<br />

Lāzers, SIA, Privātklīnika, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 7<br />

Lea, salons-frizētava, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 18<br />

Lebara, SIA, Pelēču p., Janova, Jāņumājas<br />

Leidzi, SIA, Riebiņu p., Sakaiņi, Dūjas<br />

Levaž, SIA, Kafejnīca, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1c<br />

Lideko, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 1 - 32<br />

Lidijas lapas, IK, Aglonas p., Aglona, Krāslavas 2<br />

Liepas, ZS, Galēnu p., Gribolva<br />

Liesma, bezpeļņas kooperatīvā sabiedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 22 - 35<br />

Lilī, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 5a<br />

Linde Gas, SIA, Gāzu tirdzniecības vieta,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Brīvības 70<br />

Lindstell, SIA, Preiļu p., Līči<br />

Lioznovas S. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Lioznovas S. ģimenes ārsta prakse, Filiāle,<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 3<br />

Lipskas N. zobārstniecības prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 420<br />

Litvinovas V. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 7<br />

Līču bibliotēka, Preiļu p., Līči, Jaunatnes 1<br />

Līdumi, ZS, Aizkalnes p., Želvi<br />

Līgo, alus krogs, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 37<br />

Līkloči GP, SIA, Galēnu p., Galēni, Skolas 1 - 10<br />

Logina K., zvērināts notārs, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Lopbarības sēta, IK, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 9<br />

Lopbarības sēta, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 9<br />

Ludmila, individuālais darbs, Kempings,<br />

Vārkavas p., Piliškas, Piliškas 7<br />

Lurex, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 4 - 1<br />

M<br />

M.T.Z.-serviss, SIA, Latvijas un Baltkrievijas<br />

kopuzņēmums, Veikals - servisa centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 47a<br />

M & M Co, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 21<br />

Madera, ZS, Pelēču p., Bramaņi, Vidsēti<br />

Magones, viesu nams, <strong>Preiļi</strong>, Ventspils 1<br />

Maijas, ZS, Silajāņu p., Latvju Balborži<br />

Makra, IU, Veikals, Galēnu p., Lomi-Bortnieki<br />

Malvīne, viesu māja, Aglonas p., Gūteņi, Malvīne<br />

MARI24, IK, <strong>Preiļi</strong>, Jaunā 18<br />

Maxima X, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 27<br />

Maxima X, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

Mazie Gavari, ZS, Preiļu p., Mazie Gavari<br />

Mācību centrs Austrumi, SIA, Filiāle,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Medicīnas sabiedrība Gaiļezers, SIA, Dienas<br />

stacionārs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Meldri, ZS, Saunas p., Smelteri<br />

Meža avotiņš, mednieku klubs,<br />

Rožkalnu p., Dubenca, Elkšņu Pļavas<br />

Meža oga, atpūtas vieta, Vārkavas p., Krusti<br />

Mežinieku mājas, viesu nams,<br />

Aglonas p., Gūteņi, Laima<br />

Mežmalmājas, ZS, Saunas p., Utināni, Mežmalmājas<br />

Mežvanagi, SIA, Upmalas p., Vanagi, Sileņi<br />

Mēs-bibliotēkai, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Mihailovo, ZS, Preiļu p., Ivdrīši<br />

mini top!, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 36<br />

Miniatūra karaļvalsts, leļļu galerija,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 21<br />

Mobil Kom, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 1<br />

Moda Kapitāls, AS, Preiļu filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 2<br />

Mozaīka, Galēnu pagasta sieviešu sociāliekonomisko<br />

aktivitāšu centrs,<br />

Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Multiflora-L, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 2 - 2<br />

Musino, ZS, Pelēču p., Krasnogorka<br />

Mūsmājas, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

N<br />

Nameda L, SIA, Aptieka,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 35<br />

Narlekss, SIA, Saunas p., Puncuļi<br />

Narvesen, kiosks, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Nautrēni, ZS, Rožkalnu p., Cepļuki, Nautrāni<br />

Neitrino, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14e<br />

Nianse, sabiedriskais centrs,<br />

Saunas p., Prīkuļi, Mehanizatoru 3<br />

Nīdermuižas Romas katoļu Kunga Jēzus<br />

Apskaidrošanās baznīca, Pelēču p., Nīdermuiža<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Preiļu filiāle,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

O<br />

Oga, tirdzniecības centrs, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Olūti, ZS, Galēnu p., Sondori, Olūti<br />

Olūts, SIA, Preiļu p., Līči<br />

Olūts, SIA, Ražotne, Preiļu p., Līči<br />

Optika Metropole, salons, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Optika, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 3<br />

Optimus Mēbeles, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Orlova D. ģimenes ārsta prakse,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Viļānu 2a<br />

Oskaru mājas, ZS, Aizkalnes p., Raudauka<br />

Ošu mājas, vīngliemežu audzētava,<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Ošu mājas<br />

Otars, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 70<br />

Ozoli Gribinānos, ZS, Saunas p., Gribināni, Gribināni<br />

Ozollejas, ZS, Stabulnieku p., Grozas, Ozollejas<br />

Ozolupe, pašvaldības informatīvais izdevums,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

P<br />

Pagalmiņi, lauku māja, Aglonas p., Lielie Bernāni<br />

PAKAC, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Pakalni, ZS, Kastuļinas p., Sopuški<br />

Pakalni, ZS, Saunas p., Puncuļi<br />

Pakalni, ZS, Kautuve, Kastuļinas p., Guta<br />

Pamūšas speciālā pamatskola<br />

Bauskas n., Gailīšu p.,<br />

”Pamūšas skola”, LV 3931<br />

Direktore ....................................639 56285, 29 293844<br />

Direktora vietn. ...............639 56235, 639 56155<br />

Lietvede .................................................................................639 56211<br />

E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv<br />

http://pamusa.bauska.lv<br />

Pansionāts <strong>Preiļi</strong>, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Paradokss, mednieku klubs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 12 - 31<br />

Parks, ZS, Pelēču p., Pelēči, Liepu 2<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

<strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 2<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 10a<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 4<br />

Pasaka, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

Peipiņu Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze,<br />

Šķeltovas p.<br />

Pelēči, veikals, Pelēču p., Pelēči, Liepu 2<br />

Pelēču bibliotēka, Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Pelēču feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Pelēču Kultūras nams, Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Pelēču pamatskola, Pelēču p., Pelēči, Skolas 4<br />

Pelēču pasta nodaļa, Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Petrāna J. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 34 - 16<br />

Petrānes I. ģimenes ārsta un pediatra prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Petrānes I. ģimenes ārsta un pediatra prakse<br />

Filiāle,<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Ivana Sorokina 14<br />

Petrānes V. ārsta otorinolaringologa prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 34 - 16<br />

Picu Bode, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Pie Pliča, viesu nams, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 9<br />

Pie torņa, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Pieniņi, veikals, Riebiņu p., Pieniņi<br />

Pieniņu bibliotēka, Riebiņu p., Pieniņi<br />

Pieniņu Romas katoļu draudze, Riebiņu p., Pieniņi<br />

Pils M, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 1 - 2<br />

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Preiļu<br />

nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Planēta, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1a<br />

Pličas D. ārsta prakse ķirurģijā, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 7<br />

40


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Poligrāfserviss, SIA<br />

Rēzekne, Viļakas 4, LV 4604<br />

Tālr. ........................................................646 22748, 29 215728<br />

E-pasts: poligrafserviss@inbox.lv<br />

http://www.poligrafserviss.lv<br />

Ofseta un digitālā druka. Lielformāta<br />

druka. Vizuālā reklāma. Iepakojums.<br />

Iesiešana un zīmogi. Reprezentācijas<br />

materiāli<br />

Poplavskas L. zobārstniecības prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 420<br />

Preilene, bistro, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 15<br />

Preilēniešu nams, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 72 - 11<br />

Preilis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 66a<br />

Preilis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 13<br />

Preilis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 5<br />

Preiļu aptieka, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 5<br />

Preiļu aptieka, SIA, Riebiņu filiāle,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Viļānu 2a<br />

Preiļu autoosta, <strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 9<br />

Preiļu celtnieks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 2<br />

Preiļu Galvenā bibliotēka, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Preiļu Galvenā bibliotēka, Bērnu nodaļa,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Preiļu koks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Latgales 12<br />

Preiļu Kultūras centrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Preiļu Lauksaimnieku apvienība, biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21b<br />

Preiļu Lauvas aptieka, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

Preiļu mūzikas un mākslas skola, Mākslas nodaļa,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 26<br />

Preiļu nevalstisko organizāciju centrs, biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 6<br />

Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs, Tehniskās<br />

jaunrades nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 24<br />

Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas 24<br />

Preiļu novada invalīdu biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Preiļu novada mūzikas un mākslas skola,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 26<br />

Preiļu novada pašvaldība, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Preiļu novada pašvaldība, Aizkalnes pagasta<br />

pārvalde, Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 5<br />

Preiļu novada pašvaldība, Bāriņtiesa,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

Preiļu novada pašvaldība, Būvvalde,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Preiļu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Preiļu novada pašvaldība, Izglītības pārvalde,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 26<br />

Preiļu novada pašvaldība, Kultūras centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Preiļu novada pašvaldība, Labklājības pārvalde,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

Preiļu novada pašvaldība, Pelēču pagasta pārvalde,<br />

Pelēču p., Pelēči, Liepu 6<br />

Preiļu novada pašvaldība, Preiļu pagasta pārvalde,<br />

Preiļu p., Līči, Jaunatnes 1<br />

Preiļu novada pašvaldība, Saunas pagasta pārvalde,<br />

Saunas p., Prīkuļi, Brīvības 9<br />

Preiļu novada pašvaldības policija, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Preiļu novada pensionāru biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 1a<br />

Preiļu novada Tūrisma informācijas centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 4<br />

Preiļu Novada Vēstis, laikraksts,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 19<br />

Preiļu 1. pamatskola, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

Preiļu 1. pasta nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 21<br />

Preiļu rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Brīvības 31<br />

Preiļu rajona partnerība, biedrība<br />

Preiļu novads, <strong>Preiļi</strong>,<br />

Tirgus laukums 1, LV 5301<br />

Mob. tālr. ....................................22 026684, 29 208438<br />

Informācija par LEADER projektiem<br />

Lauku attīstība<br />

http://www.preilupartneriba.lv<br />

Preiļu rajona prokuratūra, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2<br />

Preiļu rajona tiesa, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2<br />

Preiļu Romas katoļu draudze,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Tirgus laukums 11<br />

Preiļu saimnieks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 2<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Apbedīšanas pakalpojumu<br />

birojs, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Apzaļumošanas nodaļa,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Avārijas dienests,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Centrālās attīrīšanas iekārtas,<br />

<strong>Preiļi</strong><br />

Preiļu saimnieks, SIA, Komunālā daļa, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Preiļu saimnieks, SIA, Namu pārvalde,<br />

<strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 3a<br />

Preiļu saimnieks, SIA,<br />

Remontu un celtniecības daļa, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Preiļu santehniķis, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 12b<br />

Preiļu siers, AS, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 75<br />

Preiļu siltums, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Kārsavas 1b<br />

Preiļu slimnīca, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Preiļu slimnīca, SIA, Poliklīnika,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Preiļu veselības veicināšanas biedrība,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Preiļu 2. vidusskola, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 2<br />

Preime, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 3a<br />

Priekuļi, veikals, Saunas p., Vecie Mozuļi, Dzenīši<br />

Priežmalas pamatskola,<br />

Kastuļinas p., Priežmale, Skolas 6<br />

Priežmale, veikals, Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 8<br />

Priežmales feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Kastuļinas p., Priežmale, Ilzas 19<br />

Prikuļu pasta nodaļa, Saunas p., Prīkuļi, Brīvības 9<br />

PRIMO food, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Proaltek, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14 - 1<br />

Progress, ferma, Riebiņu p., Opūgi<br />

Puķuzirnis, ģimeņu atbalsta centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

Pumpuri, ZS, Aizkalnes p.<br />

Pussala, kempings, Aglonas p., Aglona<br />

R<br />

Raduga, slāvu kultūras biedrība, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 2<br />

Raģeļu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze,<br />

Grāveru p.<br />

Raiņa muzejs Jasmuiža,<br />

Aizkalnes p., Aizkalne, Raiņa 1<br />

RD Electronics, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Reinfelde I., psihoterapeita-psihologa prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22 - 4.st.<br />

Renem, SIA, Pelēču p., Krasnogorka<br />

Resurss Plus, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Jelgavas 11<br />

Riebiņi, mednieku klubs, <strong>Preiļi</strong>, Celtnieku 9 - 37<br />

Riebiņi, veikals, Riebiņu p., Riebiņi, Rēzeknes 2<br />

Riebiņu bibliotēka, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8b<br />

Poplavskas -<br />

Rūķīši<br />

Riebiņu kultūras nams, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada attīstības biedrība,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Bāriņtiesa,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Galēnu pagasta<br />

pārvalde, Galēnu p., Galēni, Liepu 1<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Riebiņu pagasta<br />

pārvalde, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Rušonas pagasta<br />

pārvalde, Rušonas p., Zeinišķi, Celmiņi 5a<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Silajāņu pagasta<br />

pārvalde, Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 1<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Sīļukalna pagasta<br />

pārvalde, Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 3a<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Sociālais dienests,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu novada pašvaldība, Stabulnieku pagasta<br />

pārvalde, Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Riebiņu pasta nodaļa, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu Romas katoļu Sv. Pētera un Sv. Pāvila<br />

baznīca, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 15<br />

Riebiņu un Vārkavas novadu pašvaldību apvienotā<br />

būvvalde, Riebiņu p., Riebiņi, Saules 8<br />

Riebiņu vidusskola, Riebiņu p., Riebiņi, Liepu 21<br />

Riko N, IU, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1 - 2<br />

Rimako imports-eksports, SIA, Ražotne,<br />

Aglonas p., Ezera Ukini, Ainavas<br />

Rimicāni, veikals, Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 2<br />

Rimicānu pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Struktūrvienība Cimdiņš,<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 6<br />

RinaTex, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Latgales 3<br />

RiPa EL, SIA, Upmalas p., Zablūdnīki, Cīši<br />

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums<br />

SIA, Izglītības programmu īstenošanas vieta <strong>Preiļi</strong>,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Sporta 1<br />

Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, SIA<br />

Izglītības programmu īstenošanas vieta <strong>Preiļi</strong><br />

Dienesta viesnīca, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 4<br />

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra<br />

(Kudrjašova) Grāveru pamatskola,<br />

Grāveru p., Grāveri, Ezeru 33<br />

Roa Modul, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Noliktavu 3<br />

Roberta Mūka muzejs, Riebiņu p., Riebiņi, Skolas 11<br />

Roof trade, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 5 - 13<br />

Rožkalni, ZS, Rožkalnu p., Rimicāni<br />

Rožkalnu bibliotēka, Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Rožkalnu Kultūras nams,<br />

Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Rudenāji, sociālā dzīvojamā māja, Galēnu p., Galēni<br />

Runkuls, veikals, Upmalas p., Vanagi<br />

Rusal, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 44<br />

Ruskuļa A. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13 - 312<br />

Rušona, sociālās aprūpes centrs,<br />

Rušonas p., Gaiļmuiža<br />

Rušonas bibliotēka,<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 3<br />

Rušonas feldšerpunkts,<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 3<br />

Rušonas muiža, SIA, Viesu nams,<br />

Rušonas p., Rušona, Rušonas muiža<br />

Rušonas pamatskola, Rušonas p., Zeinišķi, Celmiņi 5a<br />

Rušonas pasta pakalpojumu punkts,<br />

Rušonas p., Aglonas stacija, Aglonas 2<br />

Rušonas tautas nams, Rušonas p., Zeinišķi, Celmiņi 5a<br />

Rutkovska S. ģimenes ārsta prakse,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13<br />

Rūķīši, pirmsskolas izglītības grupa,<br />

Galēnu p., Galēni, Skolas 11a<br />

R<br />

41


S<br />

Sal -<br />

Viktorija<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

S<br />

Sadzīves tehnika, veikals un remonts<br />

Krāslavas n., Krāslava,<br />

Tirgus 10, LV 5601<br />

Tālr. ...................................................................................................656 22221<br />

Mob. tālr. ...............................29 183361, 29 452157<br />

Elektropreces, sadzīves tehnika<br />

Sal Plus, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 77<br />

Salang-P, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 17<br />

Salas pamatskola, Saunas p., Smelteri<br />

Salas pamatskola, Pirmsskolas izglītības grupa,<br />

Saunas p., Smelteri<br />

Salenieki, ZS, Lauku māja,<br />

Rožkalnu p., Salenieki, Salenieki<br />

Salmiņi, viesu nams, Aglonas p., Aglona, Tartakas 1<br />

Saltupe, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 2<br />

Santana 98, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 66 - 1<br />

Santana, IU, <strong>Preiļi</strong>, Aglonas 3<br />

Sapnis, ZS, Veikals, Grāveru p., Grāveri, Ezeru 22<br />

Sapnis, ZS, Veikals,<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 12<br />

Satiksme-Z, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 6<br />

Satori, karatē klubs,<br />

Aglonas p., Jaunaglona, Rušonas 13<br />

Saulrozītes, biedrība,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 2<br />

Saunas bibliotēka, Saunas p., Prīkuļi, Mehanizatoru 2<br />

Saunas Tautas nams, Saunas p., Prīkuļi, Brīvības 9<br />

Savai skolai, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 34<br />

SBR, SIA, Sīļukalna p., Stikāni, Pavasara mājas<br />

Selēna 2009, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 22 - 57<br />

Semt, SIA, Grāveru p., Melenki, Virši<br />

Senglar, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Mehanizatoru 6b - 17<br />

Senlejas, SIA, Preiļu nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4<br />

Sermuļi, ZS, Vārkavas p., Znotiņi<br />

Silajāņi, veikals, Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 3<br />

Silajāņu ainavas, ZS, <strong>Preiļi</strong>, Pils 14 - 1<br />

Silajāņu bibliotēka, Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 1<br />

Silajāņu feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 4<br />

Silajāņu kultūras nams,<br />

Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 1<br />

Silakakts, IK, Preiļu p., Krapišķi<br />

Silamola, ZS, Aizkalnes p., Babri<br />

SilJa, SIA, Filiāle, Preiļu p., Litavnieki, Silva<br />

Silmalas, viesu nams, Rušonas p., Siveriņa<br />

Silmalas, ZS, Rušonas p., Siveriņa<br />

SIM Logistics, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Jelgavas 2 - 22<br />

Simba, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 2<br />

Simeda, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 24<br />

Similars, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 75<br />

Sinčuks, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

Sižets, IK, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 17<br />

Sīļukalna bibliotēka,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 3a<br />

Sīļukalna gundegas, biedrība,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 1<br />

Sīļukalna kultūras nams,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 1<br />

Sīļukalna pamatskola,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 2<br />

Sīļukalna pasta pakalpojumu punkts,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 6<br />

Sīļukalna zilais lakatiņš, biedrība,<br />

Sīļukalna p., Sprukstini, Vēsmiņas 1<br />

Sīļukalns, veikals, Sīļukalna p., Sīļukalns<br />

Skangaļi, ZS, Silajāņu p., Ornīši<br />

Skujiņas, ZS, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 6<br />

Smelteri, veikals, Saunas p., Smelteri<br />

Smelteru bibliotēka,<br />

Saunas p., Smelteri, Smelteru bibliotēka<br />

Smelteru Romas katoļu draudze, Saunas p.<br />

Smilgas, ZS, Rožkalnu p., Smilgas<br />

Smuidras, ZS, Pelēču p., Janova<br />

Sofija, biedrība, Silajāņu p., Ornīši, Ušpeļu mājas 22<br />

Sollomina muiža, ZS, Aglonas p., Aglona, Tartakas 7<br />

Solupe, SIA, Vārkavas p., Salenieki<br />

Sosedova V. zobārstniecības prakse, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 22<br />

Spero SK, SIA, Aglonas p., Aglona, Tartakas 1<br />

Spero SK, SIA, Veikals,<br />

Aglonas p., Jaunaglona, Rušonas 7<br />

Spīķes I. ģimenes ārsta un pediatra prakse,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 24<br />

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Dārzu 2a<br />

Stabulnieki, veikals, Stabulnieku p., Bojāri, Asteres 1<br />

Stabulnieku bibliotēka,<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Stabulnieku kultūras nams,<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Stabulnieku pasta nodaļa,<br />

Stabulnieku p., Stabulnieki, Skolas 3<br />

Starptautiskais zinātniskais ražošanas<br />

ekotehnoloģiju institūts, SIA,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 15<br />

Stils <strong>Preiļi</strong>, IK, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 33<br />

Stivriņi, ZS, Kastuļinas p., Priežmale<br />

Stobs, mednieku klubs, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 38 - 16<br />

Sudrabiņi, ZS, Stabulnieku p., Polkorona, Sudrabiņi<br />

Sūnupītes, ZS, Aizkalnes p., Pinkas, Sūnupīte<br />

Swedbank, Preiļu filiāle (pašapkalpošanās),<br />

<strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 4a<br />

Š<br />

Šaures, viesu nams, Rušonas p., Šaures<br />

Šķeltovas bibliotēka,<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Daugavpils 7<br />

Šķeltovas feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 5<br />

Šķeltovas pamatskola, Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 1<br />

Šķeltovas pamatskola, Pirmsskolas izglītības grupa,<br />

Šķeltovas p., Šķeltova, Skolas 1<br />

Šņepstu Jaunāres, ZS, Rožkalnu p., Dubenca<br />

Šultes, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Liepu 7 - 30<br />

T<br />

Talderi, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 28<br />

Tauriņi, ZS, Grāveru p., Tauriņi<br />

Tehnikas pasaule Mežam un dārzam,<br />

veikals-serviss, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 12<br />

Tehnikas pasaule, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 12<br />

TEK, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 44b<br />

Tikimax PR, SIA, Veikals, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 1<br />

Tomiņi, ZS, Rožkalnu p., Lazdāni<br />

Trak Latvija, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 72<br />

Traktorserviss Pieniņi, SIA,<br />

Riebiņu p., Ezernieki, Ezernieki<br />

Trans SN, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 68 - 24<br />

TU Lauki, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Brīvības 2<br />

TU Lauki, SIA, Restorāns, <strong>Preiļi</strong>, Kooperatīvā 1a<br />

Turaidieši, ZS, Aizkalnes p., Aizkalne, Turaidieši<br />

Turība, kafejnīca, Aglonas p., Aglona, Somersētas 36<br />

U<br />

UNDE, SIA, <strong>Preiļi</strong>, A.Paulāna 27<br />

Upenīte, lauku māja, Aglonas p., Aglona, Tartakas 7<br />

Upmala, veikals, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 2<br />

Upmalas bibliotēka, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Upmalas pasta nodaļa,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Upmalas VET, IU, Veterinārā ambulance,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Padomes 31<br />

Ū<br />

Ūdeņu aicinājums, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Bauskas 1<br />

V<br />

Vairogs, ZS, Galēnu p., Galēni, Liepu 18a<br />

Valerija, viesu māja, Preiļu p., Moskvina, Valērija<br />

Valsts augu aizsardzības dienests, Latgales<br />

reģionālā nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 59<br />

Valsts darba inspekcija, Latgales reģionālā valsts<br />

darba inspekcija, Preiļu birojs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 3<br />

Valsts ieņēmumu dienests, Preiļu klientu<br />

apkalpošanas centrs, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 22<br />

Valsts Probācijas dienests, Preiļu teritoriālā<br />

struktūrvienība, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2a<br />

Valsts robežsardze, Daugavpils pārvalde, Preiļu<br />

imigrācijas nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Talsu 2<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Latgales<br />

reģiona nodaļa, <strong>Preiļi</strong>, Liepājas 40a - 1<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Latgales<br />

reģiona nodaļa, Preiļu birojs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Liepājas 40a - 1<br />

Valsts zemes dienests, Latgales reģionālā nodaļa<br />

Preiļu klientu apkalpošanas centrs,<br />

<strong>Preiļi</strong>, 1.maija 7<br />

Vanagi, informācijas un atbalsta centrs,<br />

Upmalas p., Vanagi<br />

Vanagu bibliotēka, Upmalas p., Vanagi<br />

Vanagu Romas katoļu Sv. Annas baznīca,<br />

Upmalas p., Vanagi<br />

Vāravas, atpūtas bāze, Aglonas p., Leitāni, Vāravas<br />

Vārkava MK, biedrība, <strong>Preiļi</strong>, Atpūtas 6a<br />

Vārkava, veikals, Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 7<br />

Vārkavas bibliotēka,<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Vārkavas novada Kultūras centrs,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas novada pašvaldība,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Bāriņtiesa,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Rožkalnu pagasta<br />

pārvalde, Rožkalnu p., Rimicāni, Saules 16<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Sociālais dienests,<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Vārkavas novada pašvaldība, Vārkavas pagasta<br />

pārvalde, Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Vārkavas novada Sporta skola,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

Vārkavas novadpētniecības Muzejs-kultūrvēstures un<br />

tūrisma centrs, Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Vārkavas pasta pakalpojumu punkts,<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 4<br />

Vārkavas Romas katoļu draudze,<br />

Upmalas p., Vecvārkava, Padomes 31<br />

Vārkavas tautas nams,<br />

Vārkavas p., Vārkava, Kovaļevsku 5<br />

Vārkavas un Riebiņu novadu pašvaldību apvienotā<br />

būvvalde, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 5<br />

Vārkavas vidusskola, Upmalas p., Vecvārkava, Skolas 4<br />

Vega P, SIA, Degvielas uzpildes stacija Circle,<br />

Preiļu p., Jaunsaimnieki, Vega<br />

Veiksmes biķeris, biedrība, Pelēču p., Pelēči, Skolas 4<br />

Venon, SIA, Kastuļinas p., Sopuški, Pakalni<br />

Vēlme, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 2<br />

Vēlme, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Rīgas 4d<br />

Via-c, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 4 - 1<br />

Vicars, SIA, Autocentrs, Riebiņu p., Sprindži<br />

Vida Plus, SIA, Filiāle, <strong>Preiļi</strong>, Rēzeknes 15<br />

Vidsmuižas Svēta Gara Romas katoļu draudze,<br />

Galēnu p., Broku mājas 2<br />

Vietējā Latgales avīze, laikraksts,<br />

<strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13a<br />

Vietējā, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Raiņa bulvāris 13a<br />

Viktorija, ZS, Riebiņu p., Riebiņi<br />

42


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Vilkači -<br />

Zolva<br />

Z<br />

Vilards, SIA<br />

Rēzekne, Jupatovkas 5a, LV 4601<br />

Tālr. ........................................................646 24275, 28 337550<br />

Fakss ..........................................................................................646 24274<br />

E-pasts: vilards@inbox.lv<br />

http://www.vilards.lv<br />

Jumtu materiāli, skārda izstrādājumi,<br />

valcprofila ražošana, montāža, transports<br />

Vilkači, ZS, Stabulnieku p., Cepernieki, Vilkači<br />

Vilnīši, ZS, Aglonas p., Mazie Bernāni, Vilnīši<br />

Vilnītis, veikals, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 4<br />

Vingri, ZS, Vasaras viesu nams, Rožkalnu p., Vingri<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija Aglona,<br />

Aglonas p., Aglona, Somersētas 11a<br />

Vīna pagrabs Burvju dārzā, Pelēču p., Kotleri, Olnīca<br />

Volmāri, SIA, Riebiņu p., Riebiņi<br />

Volmārkoks, SIA, Riebiņu p., Zaseki, Zaseki<br />

VS Teks, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 71a<br />

VV jumti, SIA, Aizkalnes p., Babri, Cieradruva<br />

W<br />

Workout Gloves, SIA, <strong>Preiļi</strong>, N.Rancāna 1 - 3<br />

Z<br />

Zaķīši, veikals, Vārkavas p., Zaķīši, Dzilnas<br />

Zemessardzes 35. Kājnieku bataljons,<br />

Preiļu p., Litavnieki<br />

Zemniekdēls, ZS, Kautuve, Preiļu p., Vaivodi<br />

Zirgu Oāze, SIA, Viesu nams,<br />

Riebiņu p., Riebiņi, Skolas 11<br />

Zolva, SIA, <strong>Preiļi</strong>, Daugavpils 55<br />

Zolva, SIA, Atpūtas bāze, Rušonas p., Siveriņa<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

PASTA NODAĻAS PREIĻOS,<br />

AGLONAS, PREIĻU, RIEBIŅU VĀRKAVAS NOVADĀ<br />

AGLONAS NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Aglonas pagasts Aglona, Somersētas 33 5304<br />

Grāveru pagasts Grāveri, Ezeru 21 5655<br />

Kastuļinas pagasts Priežmale 5685<br />

Šķeltovas pagasts Šķeltova, Daugavpils 7 5653<br />

PREIĻU NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Aizkalnes pagasts Aizkalne, Raiņa 5 5305<br />

Pelēču pagasts Pelēči, Liepu 6 5320<br />

<strong>Preiļi</strong> Raiņa bulvāris 21 5301<br />

Saunas pagasts Prīkuļi, Brīvības 9 5323<br />

RIEBIŅU NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Galēnu pagasts Galēni, Liepu 1 5311<br />

Riebiņu pagasts Riebiņi, Saules 8 5326<br />

Rušonas pagasts Aglonas stacija, Aglonas 2 5329<br />

Sīļukalna pagasts Sprukstini, “Vēsmiņas” 6 5331<br />

Stabulnieku pagasts Stabulnieki, Skolas 3 5333<br />

VĀRKAVAS NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Upmalas pagasts Vecvārkava, Skolas 5 5335<br />

Vārkavas pagasts Vārkava, Kovaļevsku 4 5337<br />

PREIĻI<br />

<strong>2021</strong><br />

(25. izdevums)<br />

Informatīvi-pētnieciskais biļetens “<strong>Zaļās</strong> lapas” Nr. 761<br />

ISBN-978-9934-17-317-2<br />

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs 000740419<br />

Redaktore: Eva Jēkabsone<br />

Izdevējs: Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”<br />

Reģistrācijas apliecība Nr. LV40003050681<br />

Izdevējs neatbild par nepareizi sniegtu informāciju.<br />

Grāmatas vai tās daļu pārpublicēšana un visa veida<br />

(arī elektroniska) pavairošana aizliegta.<br />

Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011<br />

Tālr. 67770711, fakss 67770727<br />

© Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”, 2020<br />

43

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!