Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Mēbeles Mēbelēm

Mēbeles Mēbelēm jābūt saskaľotām ar vispārējo uzľēmuma veidolu, jāatbilst estētiskām prasībām, jābūt maksimāli komfortablām. Faktori, kas ietekmē mēbeļu izvēli: • antropometriskie rādītāji (cilvēku izmēri) • telpu izmēri • jāatbilst apkalpojošā personāla vajadzībām • jāatbilst apkalpošanas vietai 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 100

Galdu un krēslu izmēri • apaļie, restorānu (diametrs 100 cm); • kvadrātveida, restorānu (90×90, 75×75, 70×70 cm) • taisnstūrveida, restorānu (85×120, 90×80, 75×120 cm) • krēslu atzveltnes augstums nedrīkst pārsniegt 90-100 cm no grīdas 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 101

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās