Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Aptuvenās telpu

Aptuvenās telpu platības normas, rēķinot uz 1 apmeklētāju kv.m Ēdināšanas uzņēmuma tips Aptuvenā platības norma uz 1 apmeklētāju (kv.m) Tirdzniecības zāle Bāra lete Virtuve un noliktavas Foajā, garderobe, tualetes u.c. Augstas klases restorāni 2 1,2 0,9 0,3 Kafejnīcas, mazi restorāni 1,2-1,6 0,2 0,4-0,6 0,2 Bāri 1,1-1,4 - 0,2 0,2 Ēdnīcas, uzkodu vietas 1,4 0,4 0,4 0,15 Bistro 0,8 0,6 0,8 0,3 Banketu zāle: 1,0-1,4 m² uz 1 apmeklētāju Deju laukums: 0,1 m² uz 1 dejotāju Automašīnu stāvvietas: 19-22 m² uz 1 automašīnu Virtuves platība: minimums 5,5 m² uz 1 virtuves darbinieku 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 102

Ēdināšanas uzņēmuma raksturīgās īpatnības • Uzľēmuma darbā ražošana tiek apvienota ar tirdzniecību. Tiek ražota daudzveidīga produkcija, kura tūdaļ tiek realizēta. • Nevienmērīgs noslogojums darba dienā. Tas mainās ik pa stundām, tādēļ jānodrošina pareiza darba organizācija, lai racionāli izmantotu telpas, ražošanas jaudas un darbinieku resursus. • Īslaicīgi izejvielu un gatavās produkcijas laiki. • Izejvielu un gatavās produkcijas dažādība. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 103

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās