Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Reklāmas uzdevumi: •

Reklāmas uzdevumi: • iepazīstināt potenciālos klientus ar restorānu (atrašanās vieta, apkalpošanas forma un metodes, pasūtījumu cenas un izpildes termiľi); • izraisīt interesi cilvēkos apmeklēt restorānu (vairākkārtīgi); • audzināt klientu estētisko gaumi. Reklamē tikai tādus pakalpojumus, kas atšķiras no citu restorānu piedāvājuma. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 108

Reklāmas virzība Mūsdienīgā restorānu biznesā var izdalīt četrus reklāmas virzības veidus (promotion) – veicināšana 1. tiešā reklāma – informācijas izvietošana žurnālos, radio u.c. Masu informācijas līdzekļos; 2. ―tiešās pārdošanas‖ vai ―viens otram‖ – informāciju par restorānu izplata paši apmeklētāji; 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 109

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās