Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Pasta reklāma

• Pasta reklāma (brošūras, vēstules, katalogi, atklātnes) – informāciju paziľo noteiktām cilvēku grupām. • Televīzija (dārgākais un populārākais reklāmas veids) restorānam ideāls reklāmas veids, tomēr jānovērtē uz kādu sociālo slāni reklāma orientēta. Televīzijas reklāmā parasti parāda centrālās ieejas noformējumu, galvenās telpas, izvietojumu, firmas ēdienus, kokteiļus, apkalpošanas fragmentus, populārus cilvēkus restorāna apmeklējuma laikā. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 112

• Radio izraisa acumirklīgu reakciju. Reklāmas ilgums no 10 sekundēm līdz 3 minūtēm. Tekstam jābūt konkrētam, pārliecinošam, ar aprakstiem, intervijām, apjūsmošanu. • Iespiedreklāma (ēdienkartes noformējums, rēķinu noformējums, reklāma laikrakstos un žurnālos u.c.) – tai jābūt pietiekami spilgtai, krāsainai, acīs krītošai, uzrakstītai lasīšanai ērtā rakstā, klientam saprotamā valodā, tekstam jābūt nelielam, informācijai ir jābūt patiesai. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 113

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Darba vides riska novertešanas metode
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās