Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

• Ekspo -

• Ekspo - Piedalīšanās izstādēs. - Reklāma pārdošanas vietās. - Reklāma uz restorānu produkcijas iesaiľojuma. - Piedalīšanās svētku pasākumos, degustācijas galdi. • Internets Efektīvs līdzeklis potenciālo klientu piesaistīšanai: - Mājas lapa ar video, foto galerijām, īsi pakalpojumu apraksti, ēdienkarte, informācija par pasākumiem, akcijām, interaktīvs – iespēja uzdot jautājumus, rezervēt galdiľu. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 114

• Ārējā reklāma Tā ir labi pamanāma un pateicoties saviem izmēriem, spēcīgi iedarbojas uz patērētājiem. Ārējās reklāmas veidi: - Vitrīnu reklāma (izmanto restorāna logus, zāles iekšējās sienas). - Gaismas reklāma (reklāma un fasādes rotājums). - Reklāma uz transporta līdzekļiem (uzlīmes uz automašīnām). - Reklāmas plāksnes, stendi (izvieto lielceļu malās, veikalos, cilvēku pulcēšanās vietās). - ―Staigājošā reklāma‖ (cilvēki pārnēsā reklāmas plāksnes un izdala informatīvas lapas). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 115

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...