Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Netiešā reklāma

Netiešā reklāma Netiešā reklāma ir visdažādākie kontakti, kurus Jūs uzturat ar sabiedrību un masu informācijas līdzekļiem. Netiešās reklāmas efektīvākie paľēmieni: - labdarības pasākumi; - sponsoru darbība; - kursu un semināru organizēšana; - privātie raidījumi TV un radio; - raksti un rubrikas nozaru laikrakstos un žurnālos. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 120

PR akcijas • «Promo» akcijas ir preses vai pakalpojuma virzība, sabiedrības izglītošana. Cilvēkiem ir jāstāsta par produktu: kam tas ir paredzēts, kā lietot, par pakalpojumiem – veidi, labums, nepieciešamība. • Ar akciju organizēšanu nodarbojas promotieri vai propersonāls. • Akcijām jābūt interesantām, tajās jāiesaista prese, jo pateicoties žurnālistiem, ar mazākām izmaksām var panākt lielāku popularitāti. • Akciju nosacījumi: - pasākuma tēma; - rūpīgi pārdomāts scenārijs; - iesaistīt sabiedrībā populārus cilvēkus; - pasākumu organizēt presei. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 121

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās