Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Atlaižu veidi •

Atlaižu veidi • Bonusu sistēma Tā ļauj uzkrāt bonusa atlaides naudas izteiksmē katra klienta kontā, un klients uzkrājumu var jebkurā laikā iztērēt Jūsu restorānā. • Laimīgās stundas Restorānos pastāv ―klusās stundas‖- kad klientu skaits ir minimāls, lai šo laiku padarītu ienesīgu tiek rīkotas laimīgās stundas, kad visi dzērieni tiek • Kuponu sistēma Restorāns izlaiž apgrozībā noteiktu maksāšanas līdzekli – kuponus. Izplata masu pasākumu apmeklētājiem. pārdoti par 50% lētāk. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 124

• Skaitliskās atlaides Atlaide ir vienāda visiem klientiem, bet tās apjoms atkarīgs no pasūtījuma apjoma. • Skonto atlaide Atlaide tiek pielietota, ja klients norēķinās skaidrā naudā vai veic priekšapmaksu. • Terminētās atlaides Atlaidēm jāsekmē intensīvāku preču pārdošanu noteiktos laika posmos (izmanto sezonas ēdieniem, nepopulāriem dzērieniem, jauniem ēdieniem to popularizēšanai u.tml.) • Atlaides restorānu darbiniekiem Atlaides nosaka, lai piesaistīti darbinieku ģimenes locekļus, radus un draugus. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 125

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās