Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Sagādes avotu izvēles

Sagādes avotu izvēles kritēriji • Restorāna īpašniekam ir jābūt labi informētam par tirgus situāciju pārtikas izejvielu nozarē un vidējo cenu līmeni konkrētām preču grupām. • Tālākajā atlases procesā rūpīgi jāizvērtē iespējamo piegādātāju piedāvājumi un to iespējas izpildīt uzľēmuma prasības. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 128

• Lētākais piedāvājums ne vienmēr ir labākais. • Augstas klases restorānam der izvēlēties drošus piegādātājus, kuru piedāvātās cenas var būt virs vidējā līmeľa. • Jaunam uzľēmumam svarīgi nodrošināt augstas kvalitātes izejvielas, lai par to nebūtu jādomā, jo pietiks citu aktuāli risināmo jautājumu 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 129

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās