Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Pirmais noteikums •

Pirmais noteikums • Produktu sertifikācija- Šefpavāram vienmēr jābūt pārliecinātam par produktu izcelsmi, lai zinātu, ar ko tiek cienāti restorāna viesi ―Lai uzľēmums nelabvēlīgu sakritību dēļ nepaliktu ―muļķa‖ lomā‖ 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 130

Otrais noteikums • Garantētas produktu piegādes līgumā atrunātajos laikos • Iespēja samainīt nekvalitatīvu preci Šiem jautājumiem jābūt atrunātiem sadarbības līgumā. Cik ilgā laikā tiks piegādāta prece no pasūtījuma pieľemšanas brīža? Kādas būs soda sankcijas par neizpildītiem līguma nosacījumiem? 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 131

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās