Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Izejvielu uzglabāšanas

Izejvielu uzglabāšanas nosacījumi • Ikvienam ražošanas uzľēmumam ir svarīgi nodrošināt pārtikas produktu rezerves. • Ēdināšanas uzľēmumos pārtikas produkti, kam nepieciešams īpašs temperatūras režīms, ir paaugstinātas bīstamības produkti. • Tiem ir svarīgi veikt drošu un atbilstošu uzglabāšanu, t.i., nodrošināt nepieciešamo apstākļu — temperatūras, laika un relatīvā gaisa mitruma, kā arī uzglabāšanas apstākļu — periodisku kontroli. • No tā, kā organizēta pārtikas produktu uzglabāšana, ir atkarīga gan to kvalitāte, gan drošums. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 138

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi uzglabā: • saľemtās izejvielas, pusfabrikātus; • pašražotos pusfabrikātus; • gatavos ēdienus un dzērienus (karstos un aukstos). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 139

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana