Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Higiēnas prasības

Higiēnas prasības telpu uzkopšanai • Visas telpas, kur notiek darbības ar pārtiku, uztur tīras. • Grīdas, sienas ap darba virsmām, kā arī darba virsmas mazgā katru dienu pēc darba pabeigšanas, ja darba specifika prasa, arī biežāk. Piemēram, ja nav iespējams nodrošināt atsevišķas darba vietas, tad ieplāno un attiecīgi sadala darbības laikus (saplāno darbību secību),un pēc katras darbības darba virsmu mazgā un dezinficē. • Reizi nedēļā, ja nepieciešams biežāk, grīdu mazgā ar speciālu mazgāšanas vai dezinfekcijas līdzekli. Lieto tikai pārtikas aprites telpām paredzētus mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 150

• Reizi nedēļā, ja nepieciešams biežāk, sienas un griestu attīra no putekļiem. • Logus, durvis mazgā pēc vajadzības, lai nodrošinātu to tīrību. • Veicot telpu uzkopšanu, jānodrošina, lai šīs darbības neradītu pārtikas piesārľojumu. Lai to nodrošinātu, jāraugās, lai veicot uzkopšanas darbus telpā neatrastos vaļēji pārtikas produkti vai dzeramais ūdens. • Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus uzglabā atbilstoši - marķētos oriģinālos iesaiľojumos, pudelēs, maisiľos u.c., speciāli tam paredzētā telpā vai vietā. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļu lietošanas instrukcijas ir novietotas tā, lai ar tām varētu iepazīties ikreiz, kad rodas nepieciešamība lietot konkrēto līdzekli. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 151

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Darba vides riska novertešanas metode