Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Pavāra

Pavāra darba pienākumi Pavāra pienākumi ir: organizēt darbam savu darba vietu, veikt izejvielu apstrādi, gatavot ēdienus un piedevas, veikt ražošanas uzskaiti, ievērot saskarsmes pamatprincipus, pašizglītoties. Prasības pavāriem pēc kvalifikācijas – Pavārs: • Kontrolēt sagatavošanas darbus cehā un darba vietā • Kontrolēt izejvielu uzglabāšanu un apstrādi • Kontrolēt pusfabrikātu izgatavošanu • Auksto ēdienu un uzkodu gatavošana • Auksto un karsto mērču pagatavošana 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 154

• Sarežģītu karsto ēdienu pagatavošana • Zivju un jūras produktu pagatavošana • Gaļas produktu pagatavošana • Putnu un medījumu pagatavošana • Desertu pagatavošana • Sarežģītu miltēdienu pagatavošana • Diētisko, bērnu un veģetāro ēdienu pagatavošana • Banketu ēdienu pagatavošana • Šķīvju, porciju dekorēšana • Ēdienkartes sastādīšana • Iekārtu tīrīšanas un ekspluatācijas kontrole 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 155

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās