Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Tehnoloģiskā karte

Tehnoloģiskā karte Tehnoloģiskajās kartēs iekļauj informāciju par: • uzľēmuma nosaukumu, tā rekvizītiem; • uzľēmuma vadītāja dokumenta apstiprinājumu pirms to izdošanas lietošanai (paraksts, zīmogs); • ēdiena nosaukumu; • izejvielu kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu; • izejvielu izsekojamību; • ēdiena gatavošanas tehnoloģiskā procesa norisi, apstākļiem; • ēdiena iznākumu, realizācijas apstākļiem. Lai tehnoloģisko karti varētu uzskatīt par uzľēmuma dokumentu, tam jābūt arī atbilstoši noformētam, apstiprinātam, aktualizētam (pēc izmaiľu fiksēšanas jāapstiprina atkārtoti) un jāatrodas nebojātā un salasāmā veidā to lietošanas vietās, t. i., pavāru darba vietās. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 162

Tehnoloģiskās kartes piemērs: Pildīta paprika ar dārzeņiem krējuma mērcē Kods Izejvielas nosaukums Ielikums 1 porc., g Ielikums 10 porc., kg Bruto Neto Bruto Neto 1 Paprika 187 140 1,870 1,400 Pildījumam: 2 Rīsi 11 30* 0,110 0,300 3 Burkāni 28 22/15** 0,280 0,220 4 Sīpoli 36 30/15** 0,360 0,300 5 Tomāti 74 63/20** 0,740 0,630 6 Augu eļļa 8 0,080 7 Garšvielas 2 0,020 Pildījuma masa – 80 – 0,800 8 Pusfabrikāta masa 220 – 2,200 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 163

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās
Nelaimes gadījumu risku samazināšana darba vietās