Views
5 years ago

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Ēdināšanas uzņēmuma darba organizācija - Riman

Izejvielu kvalitatīvais

Izejvielu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs. Tehnoloģiskajās kartēs norāda visas produkta ražošanā nepieciešamās izejvielas, tostarp arī garšvielas (un pārtikas piedevas, ja tādas tiek lietotas) to pievienošanas secībā. Izejvielu kvantitatīvās informācijas atspoguļošanai kalpo tehnoloģisko karšu skaitliskie dati, ko parasti noformē tabulas veidā. Kartēs norāda: • katras izejvielas bruto (saľemtās, neapstrādātas izejvielas svars) un neto (izejvielu svars pēc pirmapstrādes) svaru; • pusfabrikāta svaru — produktiem pirms cepšanas vai sacepšanas (neto svars); • iznākumu (neto svars). 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 168

Izejvielu daudzuma izmaiņas ir atkarīgas no: • izejvielu veida — neapstrādāts vai daļēji apstrādāts produkts (piemēram, atdzesēta vesela zivs vai saldēta zivju fileja; svaigi vai konservēti augļi); • izejvielu svara zudumiem pirmapstrādes laikā — atkarībā no izejvielas veida, sezonas, arī darbinieka iemaľām; • termiskās apstrādes zudumiem — atkarībā no tā, vai izejvielas tiek vārītas, sautētas, ceptas vai saceptas. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021 169

Ražošanas organizācija un plānošana. Uzņēmuma vadīšana
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Pieci soļi darba vides riska novērtēšanai mazajos uzņēmumos
Darba attiecību slēpšana aiz uzņēmuma līguma
Tirdzniecības uzņēmumu vadīšana - Rīgas Tehniskā universitāte
HoSt uzņēmuma brošūra
Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu kopstenda, Latgales ... - BT 1
Darba apstākļi Latvijas uzņēmumos - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
Drošības uzturēšana darbā - Valsts Darba Inspekcija
veselības nozares nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ...
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
nevalstisko organizāciju iesaistīšanās lēmumu ... - Dzīvības koks
Reimatoloģiska pacienta ārstēšana-komandas darbs
Uzņēmējdarbības apdrošināšana - Rīgas Tehniskā universitāte
SOCIĀLIE TĪKLI TAVAM UZŅĒMUMAM - VATP
Inovācija un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana reģionos
Informācijas izplatīšana par bīstamām vielām - Eiropas darba ...
darba vides risku novērtēšanas metodes - Eiropas darba drošības ...
darba aprīkojuma apkope, remontdarbi un tīrīšana - Eiropas darba ...
Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana
Uzņēmumu reģistra 2012. gada publiskais ... - Tieslietu ministrija
Gada publiskais pārskats 2011 - Uzņēmumu Reģistrs
ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas rīgā
Vai azbesta lietošana ir aizliegta - Eiropas darba drošības un ...
Darba vietas parametri - Eiropas darba drošības un veselības ...
APKURE UN VĒDINĀŠANA - Rīgas enerģētikas aģentūra
Darba vides riska novertešanas metode
Arodslimību diagnostiskie kritēriji, profilakse, ārstēšana
Vibrācijas darbā - Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības ...